Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL

5287/11

(OR. en)

PRESSE 3

PR CO 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

3062η σύνοδος του Συμβουλίου

Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2011

Πρόεδρος κ. György MATOLCSY
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας

Κυριότερα αποτελέσματα της συνόδου του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ξεκίνησε το «Ευρωπαϊκό εξάμηνο» εξετάζοντας την ετήσια επισκόπηση της Επιτροπής για την ανάπτυξη και αντλώντας διδάγματα από την αξιολόγηση των σχεδίων εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών.

Το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ · σκοπός του είναι η εξασφάλιση πιο συντονισμένων και αποτελεσματικών πολιτικών για να τεθεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο συζήτησε επίσης τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου όσον αφορά την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και τη θέσπιση νέου μηχανισμού για την εξασφάλιση της σταθερότητας της ευρωζώνης.

Η οικονομική διακυβέρνηση αναφέρθηκε ως βασική προτεραιότητα από την ουγγρική προεδρία, η οποία υπέβαλε το πρόγραμμα εργασιών της στο Συμβούλιο. Η προεδρία δήλωσε ότι στόχος της είναι η επίτευξη συμφωνίας ως προς έξι νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση μέχρι τέλους Μαρτίου.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τις συμφωνίες διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων και επανεισδοχής με τη Γεωργία, οι οποίες θα τεθούν αμφότερες σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2011. Με τη συμφωνία διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων καθίσταται ευκολότερη και φθηνότερη η έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για τους Γεωργιανούς υπηκόους (έως 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών) για μετακινήσεις προς και μέσα στις χώρες της ΕΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Παρέκκλιση από την οδηγία ΦΠΑ για το Ηνωμένο Βασίλειο

 • Φορολόγηση καυσίμων στη Γαλλία

 • Εφαρμογή μέτρων για το ενωσιακό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 • Προσαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ στη Συνθήκη της Λισσαβώνας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ για τα έτη 2011 και 2012

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Συμφωνίες με τη Γεωργία για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την επανεισδοχή

ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Ευρωπαϊκό προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Μελέτη της Eurostat για τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις του κόστους των συντάξεων – Συμπεράσματα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Ελβετία και Λιχτενστάϊν – Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων τροφίμων

 • Αντιντάμπινγκ - Ταινίες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου – Ινδία

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

 • Ανδόρα - Τελωνειακά μέτρα ασφαλείας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος

 • Δήλωση συμμόρφωσης για τα σιδηροδρομικά οχήματα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 • Επιτροπή των Περιφερειών

ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις για το 2011

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Βέλγιο :

κ. Didier REYNDERS Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών και Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων

Βουλγαρία :

κα Boryana PENCHEVA Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών

Τσεχική Δημοκρατία:

κα Milena VICENOVÁ Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Δανία :

κ. Claus HJORT FREDERIKSEN Υπουργός Οικονομικών

Γερμανία :

κ. Wolfgang SCHÄUBLE Υπουργός Οικονομικών

κ. Jörg ASMUSSEN Υφυπουργός

Εσθονία :

κ. Jürgen LIGI Υπουργός Οικονομικών

Ιρλανδία :

κ. Rory MONTGOMERY Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ελλάδα:

κ. Γιώργος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Υπουργός Οικονομικών

Ισπανία :

κα Elena SALGADO Δεύτερος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γαλλία :

κα Christine LAGARDE Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας

Ιταλία :

κ. Giulio TREMONTI Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Κύπρος :

κ. Χαρίλαος ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Υπουργός Οικονομικών

Λετονία :

κ. Andris VILKS Υπουργός Οικονομικών

Λιθουανία:

κα Ingrida SIMONYTE Υπουργός Οικονομικών

Λουξεμβούργο:

κ. Luc FRIEDEN Υπουργός Οικονομικών

Ουγγαρία :

κ. György MATOLCSY Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

κ. András KÁRMÁN Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

Μάλτα :

κ. Tonio FENECH Υπουργός Οικονομικών

Κάτω Χώρες:

κ. Jan Kees de JAGER Υπουργός Οικονομικών

Αυστρία :

κ. Josef PRÖLL Αντικαγκελάριος και Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών

Πολωνία :

κ. Jan VINCENT-ROSTOWSKI Υπουργός Οικονομικών

Πορτογαλία :

κ. Manuel LOBO ANTUNES Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ρουμανία :

κ. Dan LAZAR Υφυπουργός Οικονομικών

Σλοβενία :

κ. Franci KRIŽANIČ Υπουργός Οικονομικών

Σλοβακία :

κ. Ivan KORČOK Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Φινλανδία :

κ. Jyrki KATAINEN Υπουργός Οικονομικών

Σουηδία :

κ. Anders BORG Υπουργός Οικονομικών

Ηνωμένο Βασίλειο :

κ. George OSBORNE Καγκελάριος του Θησαυροφυλακίου

Επιτροπή :

κ. Olli REHN Μέλος

κ. Michel BARNIER Μέλος

κ. Algirdas ŠEMETA Μέλος

Άλλοι συμμετέχοντες :

κ. Vitor CONSTANCIO Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

κ. Philippe MAYSTADT Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

κ.Thomas WIESER Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής

κ. Lorenzo CODOGNO Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Το Συμβούλιο σημείωσε την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της ουγγρικής προεδρίας για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα κατά τη διάρκεια της θητείας της (Ιανουάριος έως Ιούλιος 2011) (18048/10). Το Συμβούλιο πραγματοποίησε σχετική ανταλλαγή απόψεων.

Στο πρόγραμμά της, η προεδρία αναφέρει ως βασική προτεραιότητα την επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο μέχρι τέλους Μαρτίου επί έξι νομοθετικών προτάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

Υποβάλλει το χρονοδιάγραμμά της για την εφαρμογή του πρώτου Ευρωπαϊκού εξαμήνου, με την έγκριση συμπερασμάτων το Φεβρουάριο για τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προκλήσεις, και εν συνεχεία την υποβολή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο. Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο αποσκοπεί στην εξασφάλιση πιο συντονισμένων και αποτελεσματικών πολιτικών για να τεθεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προεδρία ανακοινώνει επίσης ότι θα συνεχισθεί η πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του δημοσιονομικού τομέα. Σε διεθνές επίπεδο, η προεδρία σκοπεύει να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με τους εξ ανατολών γείτονές της (Ανατολική εταιρική σχέση), κυρίως με την ενίσχυση της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και χωρών εταίρων και της συμμετοχής και συνεργασίας διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ανακοινώνει επίσης ότι θα γίνει επεξεργασία κοινής θέσης για ζητήματα χρηματοδότησης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε μακροπρόθεσμη βάση.

Επιπλέον, η προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και να προωθήσει τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεσμεύεται να συνεργασθεί στενά με τα λοιπά θεσμικά όργανα για τη θέσπιση δέσμης μέτρων αναγκαίων για την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Ανακοινώνει επίσης την επεξεργασία προτάσεων για την επανεξέταση του «δημοσιονομικού κανονισμού», κανονισμού για τις αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

Το Συμβούλιο είχε ανταλλαγή απόψεων1 για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, με βάση ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά - Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας» (13977/1/10 REV 1).

Συμφώνησε να επανεξετάσει το ζήτημα σε εύθετο χρόνο.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιέχει 50 προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, με βάση έκθεση του Mario Monti, πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και προέδρου του Πανεπιστημίου Bocconi (Μιλάνο)2. Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται σε μία «πράξη για την ενιαία αγορά», διετές σχέδιο το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2012 για να συμπίπτει με την 20ή επέτειο της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωσή της σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ενέκρινε συμπεράσματα στις 10 Δεκεμβρίου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση τα σχέδια της προεδρίας για τη συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου.

Κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την επίσπευση των εργασιών όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, προκειμένου να μπορέσουν να εγκριθούν έως τον Ιούνιο 2011.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Συμβούλιο σημείωσε την παρουσίαση της Επιτροπής σχετικά με τα κυριότερα σημεία της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που δημοσίευσε στις 12 Ιανουαρίου (έγγρ. 18066/10). Πραγματοποίησε σχετική ανταλλαγή απόψεων.

Η επισκόπηση της Επιτροπής περιγράφει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν κατά προτεραιότητα από τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλισθούν πιο συντονισμένες και αποτελεσματικές πολιτικές για να τεθεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Καθορίζει προτεραιότητες σε τρεις βασικούς τομείς :

 • ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας : δημοσιονομική εξυγίανση, διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών και εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου ·

 • διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της απασχόλησης : βελτίωση των κινήτρων εργασίας, μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, επάνοδος των ανέργων στην απασχόληση και εξισορρόπηση ασφάλειας και ευελιξίας στις αγορές εργασίας ·

 • μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη : αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και δημιουργία αποτελεσματικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε ενέργεια.

Οι αντιπροσωπίες συμμερίστηκαν τη συνολική εκτίμηση και θεώρηση της Επιτροπής όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις. Το Συμβούλιο κάλεσε την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής να ασχοληθούν εντατικά με το φάκελο αυτό. Πρόθεση της προεδρίας είναι να μπορέσει να εγκρίνει το Συμβούλιο συμπεράσματα κατά τη σύνοδό του (Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα) στις 15 Φεβρουαρίου.

Η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης συνιστά, μαζί με την επανεξέταση των σχεδίων εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (βλ. σελίδα 11), ένα από τα πρώτα βήματα στην υλοποίηση του αποκαλούμενου «Ευρωπαϊκού εξαμήνου», το οποίο συνεπάγεται την ταυτόχρονη παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, βάσει κοινών κανόνων, επί εξάμηνη περίοδο κάθε χρόνο.

Κατά τη σύνοδό του στις 24 και 25 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παράσχει προσανατολισμούς στα κράτη μέλη για την οριστικοποίηση των προγραμμάτων τους σταθερότητας και σύγκλισης (δημοσιονομικές πολιτικές) και των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις).

Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Το Συμβούλιο συζήτησε, με βάση αξιολόγηση της επιτροπής οικονομικής πολιτικής (ΕΟΠ), τα σχέδια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) τα οποία υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη. Οι υπουργοί δεσμεύθηκαν να διορθώσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα σχέδια ΕΠΜ, οι οποίες επισημάνθηκαν από την ΕΟΠ.

Τα προγράμματα αυτά πρέπει, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που διέπουν την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, να επιτρέπουν την πολυμερή επιτήρηση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Θα πρέπει κανονικά να περιέχουν μεσοπρόθεσμο μακροοικονομικό σενάριο, εθνικούς στόχους για την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη, εντοπισμό των βασικών εμποδίων για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, και μέτρα για την ταχεία υιοθέτηση πρωτοβουλιών τόνωσης της ανάπτυξης.

Η επανεξέταση των σχεδίων προγραμμάτων συνιστά, μαζί με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (βλ. σελίδα 10), ένα από τα πρώτα βήματα στην υλοποίηση του αποκαλούμενου «Ευρωπαϊκού εξαμήνου», το οποίο συνεπάγεται την ταυτόχρονη παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, βάσει κοινών κανόνων, επί εξάμηνη περίοδο κάθε χρόνο.

Κατά τη σύνοδό του στις 24 και 25 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παράσχει προσανατολισμούς στα κράτη μέλη για την οριστικοποίηση των προγραμμάτων τους σταθερότητας και σύγκλισης (δημοσιονομικές πολιτικές) και των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις).

Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο συζήτησε ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία αξιολογείται η δράση που ανέλαβε η Μάλτα ανταποκρινόμενη στη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010, δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 7, με σκοπό τον τερματισμό της κατάστασης υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος ως το 2011 το αργότερο.

Το Συμβούλιο συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι, με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, η Μάλτα έχει αναλάβει δράση με την οποία σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος στην κατεύθυνση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος εντός των χρονικών ορίων που έχει θέσει το Συμβούλιο. Ειδικότερα, οι αρχές της Μάλτας θέσπισαν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος μέχρι το 2011 εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή δημοσιονομική προσαρμογή το 2011. Κατόπιν τούτων, το Συμβούλιο εκτιμά ότι δεν απαιτούνται επί του παρόντος περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Παράλληλα, το Συμβούλιο σημειώνει ότι μολονότι οι μακροοικονομικές συνθήκες αποδεικνύονται ευνοϊκότερες των αναμενόμενων στις συστάσεις του Συμβουλίου, δεν σημειώθηκε επιτάχυνση στη μείωση του ελλείμματος το 2010. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι υστέρησης ως προς την επίτευξη του στόχου του 2011 για το έλλειμμα. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο ζητεί αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού και στενή παρακολούθηση των δημοσιονομικών εξελίξεων με σκοπό τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων, αν απαιτούνται, για να περιορισθεί το έλλειμμα στο 2,8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το στόχο του 2011. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του δεσμευτικού χαρακτήρα του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών, σύμφωνα με τις συστάσεις και παροτρύνσεις του Συμβουλίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Εσθονό υπουργό σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη χώρα του την 1η Ιανουαρίου. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες · η Επιτροπή πρόκειται να συντάξει στους ερχόμενους μήνες πλήρη έκθεση για τη μετάβαση στο ευρώ.

Όπως η Σλοβακία το 2009, η Κύπρος και η Μάλτα το 2008 και η Σλοβενία το 2007, η Εσθονία έθεσε σε κυκλοφορία χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του ευρώ ως επίσημου νομίσματος, ενώ τα λοιπά 12 μέλη της ευρωζώνης υιοθέτησαν το ευρώ σε δύο στάδια (το 1999 και το 2002).

Η διπλή κυκλοφορία του ευρώ και της εσθονικής κορώνας έληξε στις 14 Ιανουαρίου, και οι κορώνες μπορούν να ανταλλάσσονται με ευρώ έως τα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές η μετάβαση στο ευρώ υπήρξε ομαλή. Σχεδόν όλες οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) ήταν σε θέση να διανέμουν ευρώ εντός 15 λεπτών μετά τη μετάβαση. Όλες οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές καρτών διεξάγονταν σε ευρώ εντός 24ώρου. Μέχρι τις 5 Ιανουαρίου οι περισσότερες πληρωμές σε μετρητά γίνονταν σε ευρώ. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, η αξία των εν κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ ήταν μεγαλύτερη της αξίας των εσθονικών κορωνών που εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι ακόλουθες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο του Συμβουλίου :

- Ευρωομάδα

Οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης παρέστησαν σε συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 17 Ιανουαρίου.

- Συνάντηση Υπουργών κατά το πρόγευμα

Οι υπουργοί συναντήθηκαν κατά το πρόγευμα για να συζητήσουν την οικονομική κατάσταση καθώς και τα τεστ αντοχής στον τραπεζικό τομέα.

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρέκκλιση από την οδηγία ΦΠΑ για το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από την οδηγία 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (17507/10).

Η απόφαση επιτρέπει στο ΗΒ, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 26, παράγραφος 1, στοιχείο α), 168 και 169 της οδηγίας ΦΠΑ, να συνεχίσει να περιορίζει το δικαίωμα έκπτωσης από τον ΦΠΑ για τη μίσθωση ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων που δεν προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς.

Φορολόγηση καυσίμων στη Γαλλία

Το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία που επιτρέπει στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένα επίπεδα φορολογίας στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα. (17877/10).

Εφαρμογή μέτρων για το ενωσιακό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί σχεδίου κανονισμού για τη θέσπιση νέων εκτελεστικών μέτρων για την οδηγία 2006/112 σχετικά με το ενωσιακό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (16805/10 + 16805/10 COR 1).

Το σχέδιο κανονισμού, το οποίο αναδιατυπώνει τον κανονισμό 1777/2005, διευκρινίζει ορισμένες πτυχές της οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης συμμόρφωσης με τους στόχους της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Προβλέπει :

- εκτελεστικά μέτρα για την οδηγία 2008/8/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής των υπηρεσιών·

- προσαρμογή του κανονισμού 1777/2005 στην οδηγία ΦΠΑ μετά από την αναδιατύπωσή της το 2006·

- εκτελεστικά μέτρα για άλλα στοιχεία της οδηγίας ΦΠΑ.

Ο κανονισμός θα εκδοθεί χωρίς συζήτηση σε επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Προσαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ στη Συνθήκη της Λισσαβώνας

  Το Συμβούλιο αποφάσισε να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (16973/3/10 REV 3). Αποφάσισε επίσης να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη θέση του Συμβουλίου για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας (16974/10).

Τα δύο κείμενα αποσκοπούν στην προσαρμογή των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ στις διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Λαμβάνουν επίσης υπ΄όψιν την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διατηρηθεί ευελιξία στη διαχείριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με την πρόβλεψη «αποθεματικού για απρόβλεπτα» ύψους έως 0.03% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ένωσης ως έσχατου μέσου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων. Το αποθεματικό για απρόβλεπτα κινητοποιείται με απόφαση του Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία και την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των τριών πέμπτων των εκπεφρασμένων ψήφων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ για τα έτη 2011 και 2012

Το Συμβούλιο έλαβε υπ΄όψιν έκθεση για την παροχή προσανατολισμών για τη χρηματοδότηση κατά τα έτη 2011 και 2012 από τον προϋπολογισμό της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ).

Η ΕΕ συνιστά να εξασφαλίζεται ότι η διάθεση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ βασίζεται σε πραγματικές, προβλέψιμες ανάγκες, και ότι προβλέπεται κατάλληλο αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες και απρόβλεπτες δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συμφωνίες με τη Γεωργία για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την επανεισδοχή

Το Συμβούλιο συνήψε συμφωνίες με τη Γεωργία για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων και την επανεισδοχή, οι οποίες τίθενται αμφότερες σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2011.

Με τη συμφωνία διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων καθίσταται ευκολότερη και φθηνότερη η έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για τους Γεωργιανούς υπηκόους (έως 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών) για μετακινήσεις προς και μέσα στις χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ανακοινωθέν τύπου 5412/11

ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία καλείται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την παραγωγή νέου ευρωπαϊκού προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου που περιέχει χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με τις τρέχουσες πρακτικές, αναπροσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ.

Το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο επιτρέπει στους υπηκόους της ΕΕ που βρίσκονται σε δυσχερή θέση να επιστρέφουν ταχέως στον τόπο διαμονής τους ακόμη και σε περίπτωση απώλειας των διαβατηρίων τους και/ή άλλων σχετικών μόνιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μελέτη της Eurostat για τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις του κόστους των συντάξεων – Συμπεράσματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα που περιέχονται στο 18250/10.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελβετία και Λιχτενστάϊν – Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων τροφίμων

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση της υπογραφής συμφωνίας με την Ελβετία σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία σχετικά με τις ανταλλαγές γεωργικών προϊόντων (16196/10 + 16199/10).

Η νέα συμφωνία αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξη ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και στη διευκόλυνση των διμερών συναλλαγών στα προϊόντα αυτά.

Το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ όσον αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος 3 της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (16270/10).

Οι τροποποιήσεις θα λαμβάνουν υπ΄ όψιν την πλήρη ελευθέρωση των διμερών συναλλαγών στον τομέα των τυριών και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, που θα προβλέπονται στο νέο παράρτημα 12 της συμφωνίας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έγκριση της υπογραφής συμφωνίας όσον αφορά την επέκταση στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (16207/10 + 16210/10).

Αντιντάμπινγκ - Ταινίες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου – Ινδία

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού 1292/2007 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας (18160/10).

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ανδόρα - Τελωνειακά μέτρα ασφαλείας

Το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας της ΕΕ με την Ανδόρα ώστε να καλύπτει τελωνειακά μέτρα ασφάλειας (17403/10).

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην έκδοση από την Επιτροπή δύο νομοθετικών πράξεων που αφορούν την οδηγία της ΕΕ για τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, και συγκεκριμένα :

 • οδηγίας για την τροποποίηση του καταλόγου και της περιγραφής υποσυστημάτων και των διατάξεων για το πιστοποιητικό και τη διαδικασία επαλήθευσης για τα υποσυστήματα που ορίζονται στα παραρτήματα της οδηγίας (16431/10);

 • απόφασης για τη δημοσίευση και διαχείριση εγγράφου σχετικά με τη διαντιστοίχιση και κατάταξη εθνικών κανόνων για τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικών οχημάτων (17294/10).

Τα δύο σχέδια πράξεων υπάγονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο · τώρα που δόθηκε η έγκριση του Συμβουλίου μπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή, πλην αντιρρήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δήλωση συμμόρφωσης για τα σιδηροδρομικά οχήματα

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην έκδοση από την Επιτροπή κανονισμού για τον ορισμό του υποδείγματος που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δήλωση συμμόρφωσης σιδηροδρομικού οχήματος προς εγκεκριμένο τύπο (16402/10).

Το σχέδιο κανονισμού υπάγεται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο · τώρα που δόθηκε η έγκριση του Συμβουλίου μπορεί να εκδοθεί από την Επιτροπή, πλην αντιρρήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Επιτροπή των Περιφερειών

Το Συμβούλιο διόρισε τον Dr. Christian BUCHMANN (Αυστρία) (17879/10)· τον κ. Hans KOK, τον κ. Henk KOOL και τον κ. Sipke SWIERSTRA (Κάτω Χώρες) (17909/10) και τον κ. Tadeusz TRUSKOLASKI (Πολωνία) (18052/10), ως τακτικά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών για το υπόλοιπο της τρέχουσας εντολής, ήτοι ως τις 25 Ιανουαρίου 2015.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις για το 2011

Το Συμβούλιο εξέδωσε με γραπτή διαδικασία στις 18 Ιανουαρίου 2011 τον κανονισμό περί καθορισμού, για το 2011, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (17546/10). Ο κανονισμός εκδόθηκε με ειδική πλειοψηφία, ενώ καταψηφίστηκε από την ισπανική αντιπροσωπία.

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2010, οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό αυτό με βάση συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, η οποία καταρτίστηκε σε συμφωνία με την Επιτροπή (17836/10).

Ο κανονισμός καθορίζει, για το 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες των σκαφών της ΕΕ στα ύδατα του Ατλαντικού, της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας βάσει ορισμένων σαφών κατευθυντηρίων αρχών :

 • όπου προβλέπονται μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις.

 • επιδιώκεται με σταδιακά βήματα η επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για όλα τα αποθέματα μέχρι το 2015.

Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και οι μονομερείς δηλώσεις των αντιπροσωπιών δημοσιεύονται χωριστά (5038/11· 5139/1/11).

1 :

Το σημείο αυτό συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη κατόπιν αιτήματος της βρετανικής αντιπροσωπίας.

2 :

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf


Side Bar