Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

16042/11

(OR. en)

PRESSE 397

PR CO 65

TLAČOVÁ SPRÁVA

3 121. zasadnutie Rady

Spravodlivosť a vnútorné veci

Luxemburg 27. a 28. októbra 2011

predsedovia Jerzy MILLER
minister vnútra a správnych záležitostí Poľska
Krzysztof KWIATKOWSKI
minister spravodlivosti Poľska

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada prijala Európsky pakt proti syntetickým drogám . V tejto súvislosti si okrem toho vymenila názory na výročnú správu za rok 2011 o stave drogovej problematiky v Európe predloženú Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a na oznámenie Komisie s názvom „Ráznejšia európska reakcia na drogovú problematiku“ .

Ministri sa dohodli na všeobecnom smerovaní k návrhu, ktorým sa menia a dopĺňajú pravidlá EÚ o malom pohraničnom styku, ktorého cieľom je uľahčiť prechádzanie hraníc v Kaliningradskej oblasti.

Rada vzala na vedomie súčasný stav prác v oblasti spoločného európskeho azylového systému . Predsedníctvo v tejto súvislosti informovalo, že vďaka konečnej dohode s Európskym parlamentom sa pravdepodobne do konca roka budú môcť prijať dve smernice: jedna sa týka jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie na území EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín a spoločného súboru práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte a druhá sa týka oprávnenia a postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín ako osôb pod medzinárodnou ochranou.

Ministri ďalej skúmali pokrok dosiahnutý pri vykonávaní gréckeho národného akčného plánu pre azylovú reformu a riadenie migrácie. Hlavnými témami pri obede boli nelegálna migrácia, liberalizácia vízového režimu a obchodovanie s ľuďmi.

Komisia informovala o súčasnom stave dvoch súborov rokovaní s USA: jeden sa týka dohody medzi EÚ a USA o ochrane údajov a druhý dohody medzi EÚ a USA o PNR .

Ministri okrem toho uskutočnili diskusie o smerovaní v súvislosti s niekoľkými oznámeniami Komisie , ktoré sa týkajú:

 • dostupných možností týkajúcich sa Európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu,

 • Európskej agendy v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a

 • spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci Východného partnerstva.

V časti zasadnutia Rady venovanej spravodlivosti predsedníctvo informovalo, že vďaka konečnej dohode s Európskym parlamentom sa pravdepodobne do konca roka bude môcť prijať smernica o  boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii .

Ministri uskutočnili prvú výmenu názorov o najnovších návrhoch Komisie týkajúcich sa nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve a vzali na vedomie návrh smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom . V oblasti procedurálnych práv Rada vzala na vedomie súčasný stav práva na prístup k advokátovi a práva na komunikáciu po zatknutí. Rada tiež vzala na vedomie diskusiu o smerovaní v súvislosti s návrhom smernice, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov .

Zmiešaný výbor (EÚ a Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko), ktorého zasadnutie sa konalo popri zasadnutí Rady, privítal nedávne spustenie vízového informačného systému (VIS) a venoval sa súčasnému stavu Schengenského informačného systému II (SIS II). Venoval sa aj vyššie uvedenému návrhu na uľahčenie prechádzania hraníc v Kaliningradskej oblasti a vymenil si názory na oznámenie Komisie o inteligentných hraniciach .

Okrem toho sa popri zasadnutí Rady podpísalo vyhlásenie o partnerstve v oblasti mobility medzi EÚ a Arménskom .

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

PROTIDROGOVÁ POLITIKA EÚ

Európsky pakt proti syntetickým drogám

Oznámenie Komisie / Výročná správa agentúry EÚ pre drogy za rok 2011

MALÝ POHRANIČNÝ STYK V KALININGRADSKEJ OBLASTI

SPOLOČNÝ EURÓPSKY AZYLOVÝ SYSTÉM (CEAS)

JEDNOTNÉ POVOLENIE NA POBYT A ZAMESTNANIE NA ÚZEMÍ EÚ PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

SMERNICA O OPRÁVNENÍ

GRÉCKY NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN V OBLASTI AZYLU A MIGRÁCIE

DOHODA MEDZI EÚ A USA O OCHRANE ÚDAJOV

DOHODA O PNR MEDZI EÚ A USA

EURÓPSKY SYSTÉM NA SLEDOVANIE FINANCOVANIA TERORIZMU (TFTS EÚ)

INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

SPOLUPRÁCA V OBLASTI SVV V RÁMCI VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

OBETE TRESTNÝCH ČINOV

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ

SPOLOČNÉ EURÓPSKE KÚPNE PRÁVO

PRÁVO NA PRÍSTUP K ADVOKÁTOVI

OBCHODOVANIE S VYUŽITÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MANIPULÁCIA S TRHOM

ZMIEŠANÝ VÝBOR

VIS

SIS II

Malý pohraničný styk v Kaliningradskej oblasti

Inteligentné hranice

RÔZNE

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

 • „Švédske rámcové rozhodnutie“ – závery

 • Automatizovaná výmena údajov – Lotyšsko

 • Partnerstvo v oblasti mobility medzi EÚ a Arménskom – vyhlásenie

 • Šesťdesiate výročie Dohovoru o právnom postavení utečencov – vyhlásenie

 • Správa Eurojustu

 • Sieť pre legislatívnu spoluprácu

 • Európska odborná justičná príprava – závery

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Cezhraničná preprava eurovej hotovosti*

ROZPOČTY

 • Zmierovací postup týkajúci sa rozpočtu EÚ na rok 2012

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

ZAHRANIČNÉ VECI

 • Reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

 • Reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

 • Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu

 • Vzťahy s Uzbekistanom

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Riadenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom

SPOLOČNÁ BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA

 • Cvičenie krízového riadenia EÚ

OBCHODNÁ POLITIKA

 • Kontrola položiek s dvojakým použitím: nové všeobecné vývozné povolenia EÚ*

 • Úpravy dohôd o obchode s Austráliou, Novým Zélandom a Argentínou

 • Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Preprava odpadu

ÚČASTNÍCI

Belgicko:

Stefaan DE CLERCK minister spravodlivosti

Melchior WATHELET štátny tajomník pre politiku v oblasti migrácie a azylu

Bulharsko:

Margarita POPOVA ministerka spravodlivosti

Bojko KOCEV stály predstaviteľ

Česká republika:

Jan KUBICE minister vnútra

Jaroslav HRU Š KA námestník ministra vnútra

Marek ŽENÍŠEK námestník ministra spravodlivosti

Dánsko:

Morten BØDSKOV minister spravodlivosti

Nemecko:

Ole SCHRÖDER parlamentný štátny tajomník, spolkové ministerstvo vnútra

Max STADLER parlamentný štátny tajomník pri spolkovej ministerke spravodlivosti

Estónsko:

Kristen MICHAL minister spravodlivosti

Ken-Marti VAHER minister vnútra

Írsko:

Alan SHATTER minister pre spravodlivosť a rovnosť

Rory MONTGOMERY stály predstaviteľ

Grécko:

Christos PAPOUTSIS minister pre ochranu občanov

Ioannis IOANNIDIS generálny riaditeľ pre transparentnosť a ľudské práva, ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Španielsko:

Anna TERRÓN I CUSÍ štátna tajomníčka pre prisťahovalectvo a vysťahovalectvo

Justo Tomás ZAMBRANA PINEDA štátny tajomník pre bezpečnosť

Luis PLANAS PUCHADES stály predstaviteľ

Francúzsko:

Claude GUEANT minister vnútra, zámorských území, miestnej samosprávy a prisťahovalectva

Michel MERCIER strážca pečatí, minister spravodlivosti a slobôd

Taliansko:

Sonia VIALE štátna tajomníčka pre vnútro

Giacomo CALIENDO štátny tajomník pre spravodlivosť

Cyprus:

Neoklis SYLIKIOTIS minister vnútra

Loukas LOUKA minister spravodlivosti a verejného poriadku

Lotyšsko:

Ilze JUHANSONE stála predstaviteľka

Litva:

Remigijus ŠIMAŠIUS minister spravodlivosti

Raimundas PALAITIS minister vnútra

Luxembursko:

François BILTGEN minister spravodlivosti

Nicolas SCHMIT minister práce, zamestnanosti a prisťahovalectva

Jean-Marie HALSDORF minister pre vnútorné záležitosti a pre Grande Région, minister obrany

Maďarsko:

Tibor NAVRACSICS minister pre verejnú správu a spravodlivosť

Károly KONTRÁT parlamentný štátny tajomník, ministerstvo vnútra

Malta:

Carmelo MIFSUD BONNICI minister spravodlivosti a vnútra

Holandsko:

Fred TEEVEN štátny tajomník pre bezpečnosť a spravodlivosť

Rakúsko:

Johanna MIKL-LEITNER spolková ministerka vnútra

Beatrix KARL spolková ministerka spravodlivosti

Poľsko:

Jerzy MILLER minister vnútra a správnych záležitostí

Krzysztof KWIATKOWSKI minister spravodlivosti

Igor DZIALUK zástupca štátneho tajomníka, ministerstvo spravodlivosti

Portugalsko:

Paula TEIXEIRA DA CRUZ ministerka spravodlivosti

Juvenal SILVA PENEDA štátny tajomník pri ministrovi vnútra

Rumunsko:

Traian IGAS minister verejnej správy a vnútra

Catalin PREDOIU minister spravodlivosti

Marian-Grigore TUTILESCU štátny tajomník, vedúci útvaru pre Schengen, ministerstvo verejnej správy a vnútra

Slovinsko:

Aleš ZALAR minister spravodlivosti

Nina GREGORI generálna riaditeľka riaditeľstva pre migráciu a integráciu, ministerstvo vnútra

Slovensko:

Daniel LIPŠIC minister vnútra

Mária KOLÍKOVÁ štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti

Fínsko:

Päivi RÄSÄNEN ministerka vnútra

Anna-Maja HENRIKSSON ministerka spravodlivosti

Švédsko:

Beatrice ASK ministerka spravodlivosti

Tobias BILLSTRÖM minister pre otázky migrácie

Spojené kráľovstvo:

Damian GREEN štátny tajomník na ministerstve vnútra (štátny tajomník pre prisťahovalectvo)

Kenneth CLARKE lord kancelár, minister spravodlivosti

Frank MULHOLLAND generálny prokurátor pre Škótsko

Komisia:

Viviane REDEING podpredsedníčka

Cecilia MALMSTRÖM členka

PREROKOVANÉ BODY

PROTIDROGOVÁ POLITIKA EÚ

Európsky pakt proti syntetickým drogám

Rada prijala Európsky pakt proti syntetickým drogám ( 15544/11 ), ktorý dopĺňa Európsky pakt na boj proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami – prerušovanie kokaínových a heroínových trás, prijatý v roku 2010 ( 8821/10 ).

Tento pakt sa prijal v súvislosti so skutočnosťou, že takmer každý týždeň sa na európsky trh dostane nová syntetická droga. Mnoho z nich sa vyrába vo vnútri EÚ a látky, ktoré sa používajú na ich výrobu („prekurzory“), sú legálne dostupné, čím vznikajú tzv. „legálne opojné látky“.

Európsky pakt proti syntetickým drogám sa dotýka štyroch hlavných oblastí:

 • boja proti výrobe syntetických drog,

 • boja proti obchodovaniu so syntetickými drogami a prekurzormi,

 • opatrení týkajúcich sa nových psychoaktívnych látok,

 • odbornej prípravy pre orgány presadzovania práva v oblasti odhaľovania, vyšetrovania a likvidácie tajných laboratórií.

V pakte sa zdôrazňuje potreba zjednodušiť mechanizmy výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o nové trendy vo výrobe syntetických drog („legálnych opojných látok“), zintenzívniť operačnú spoluprácu a spoluprácu pri vyšetrovaní s účasťou Europolu a harmonizovať špecializovanú odbornú prípravu v oblasti odhaľovania nelegálnych laboratórií na výrobu drog.

Pakt je plne v súlade s prioritami EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 až 2013, ktoré stanovila Rada ( 11050/11 ), pričom jednou z priorít je „znížiť výrobu a distribúciu syntetických drog v EÚ vrátane nových psychoaktívnych látok“.

Plán sa bude vykonávať prostredníctvom cyklu politík EÚ pre organizovanú a závažnú medzinárodnú trestnú činnosť.

Oznámenie Komisie / Výročná správa agentúry EÚ pre drogy za rok 2011

Rada si vymenila názory na oznámenie Komisie s názvom „Ráznejšia európska reakcia na drogovú problematiku“ prijaté 25. októbra 2011 ( 15983/11 ) a na prezentáciu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) týkajúcu sa jeho výročnej správy za rok 2011 o stave drogovej problematiky v Európe. EMCDDA túto správu zverejní 15. novembra 2011.

Komisia má v pláne prostredníctvom nástrojov ponúkaných Lisabonskou zmluvou zaktualizovať existujúce právne nástroje EÚ v oblasti protidrogovej politiky a navrhnúť nové nástroje s cieľom rýchlejšie reagovať na nové psychoaktívne látky a bojovať proti ich predaju cez internet, vylepšiť vymedzenie trestných činov nedovoleného obchodovania s drogami a príslušných sankcií, efektívnejšie pripraviť priekupníkov s drogami o finančné zisky (napríklad prostredníctvom možnej konfiškácie a vyhľadávania majetku) a prísnejšie kontrolovať chemické látky používané na výrobu drog.

Okrem toho by sa mala posilniť medzinárodná spolupráca v boji v oblasti drogovej problematiky a mali by sa ďalej rozpracovať minimálne normy kvality s cieľom zlepšiť účinnosť protidrogovej prevencie, riešenie tohto problému a znižovanie škôd.

Rada vzala na vedomie prezentáciu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) týkajúcu sa jeho výročnej správy za rok 2011 o stave drogovej problematiky v Európe.

EMCDDA túto správu zverejní 15. novembra 2011.

MALÝ POHRANIČNÝ STYK V KALININGRADSKEJ OBLASTI

Rada prijala všeobecné smerovanie k návrhu na zmenu a doplnenie pravidiel EÚ o malom pohraničnom styku ( 13344/11 ). Týmto sa umožní začatie kontaktov s Európskym parlamentom.

Rada okrem toho prijala spoločné vyhlásenie Rady a Komisie, v ktorom sa podčiarkuje, že riešenie navrhované pre Kaliningradskú oblasť nepredstavuje precedens pre žiadny iný región vo vzťahu k pravidlám EÚ o malom pohraničnom styku. Rada nakoniec vzala na vedomie vyhlásenie Poľska, v ktorom sa uvádzajú opatrenia, ktoré Poľsko prijíma v záujme zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a transparentnosti.

Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je uľahčiť prechádzanie hraníc v Kaliningradskej oblasti tým, že sa Kaliningradská oblasť a určité vymedzené poľské správne oblasti zahrnú do oprávnenej pohraničnej oblasti.

Oblasť Kaliningradu, ktorá tvorí časť Ruskej federácie a ktorá má takmer milión obyvateľov, sa v dôsledku rozšírenia EÚ v roku 2004 stala jedinou enklávou v EÚ.

Pôvodné nariadenie bolo prijaté v roku 2006 s cieľom zabezpečiť, aby hranice medzi členskými štátmi EÚ a ich susednými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, nevytvárali zbytočné prekážky v obchodovaní, vo vzájomnej sociálnej a kultúrnej výmene alebo v regionálnej spolupráci. Osobám žijúcim v pohraničnej oblasti povoľuje výnimku zo všeobecných pravidiel o hraničných kontrolách ustanovených v Kódexe schengenských hraníc. Nariadenie umožňuje členským štátom uzatvoriť so susednými krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, dvojstranné zmluvy pod podmienkou, že tieto dohody sú v úplnom súlade s parametrami stanovenými v tomto nariadení.

SPOLOČNÝ EURÓPSKY AZYLOVÝ SYSTÉM (CEAS)

Rada sa na základe dokumentu predsedníctva ( 15843/11 ) zaoberala súčasným stavom azylového balíka.

Existujúci legislatívny rámec v oblasti azylu ustanovuje minimálne normy. Komisia s cieľom dodržať záväzok týkajúci sa zriadenia CEAS do roku 2012 predložila sériu návrhov zameraných na väčšiu harmonizáciu národných azylových systémov a vyššiu úroveň ochrany. Nasledujúce opatrenia sa nachádzajú v rôznych štádiách legislatívneho procesu:

 • smernica o oprávnení: Rada privítala skutočnosť, že Európsky parlament tento týždeň schválil kompromisné znenie dohodnuté v júli. Umožní to konečné prijatie smernice Radou v nadchádzajúcich týždňoch.

 • systém Dublin II, ktorým sa zriaďujú postupy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu: Rada v septembri 2011 podporila myšlienku zahrnúť do návrhu koncepciu včasného varovania a procesu pripravenosti na hodnotenie praktického fungovania národných azylových systémov vo forme „mechanizmu hodnotenia azylu“. Väčšina členských štátov naďalej vyjadruje odmietavý postoj k otázke „núdzového mechanizmu“ alebo „mechanizmu pozastavenia“, ktorý je v súčasnosti zahrnutý v návrhu Komisie.

 • nariadenie o systéme Eurodac: diskusie o zmenách a doplneniach pravidiel upravujúcich túto databázu odtlačkov prstov sú pozastavené a čaká sa na návrh, ktorý by umožnil prístup orgánov presadzovania práva.

 • smernica o azylových konaniach a smernica o podmienkach prijímania: Komisia predložila revidované návrhy 1. júna 2011 (dokumenty 11207/11 a 11214/11 ). Práca na týchto otázkach pokračuje.

Doteraz sa v súvislosti s CEAS dosiahli dve dohody. Týkajú sa smernice o dlhodobom pobyte a vytvorenia Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) , ktorý začal svoju činnosť tento rok.

JEDNOTNÉ POVOLENIE NA POBYT A ZAMESTNANIE NA ÚZEMÍ EÚ PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

Predsedníctvo informovalo Radu, že Rada a Európsky parlament minulý týždeň dosiahli konečnú dohodu týkajúcu sa smernice o vytvorení jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie na území EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Aby tieto nové pravidlá mohli nadobudnúť účinnosť, obidve inštitúcie musia dať formálny súhlas. Očakáva sa, že sa tak udeje pred koncom roka.

Cieľom smernice o jednotnom povolení je zjednodušiť postupy udeľovania povolení štátnym príslušníkom tretích krajín na pobyt a zamestnanie na území EÚ a uľahčiť kontrolu ich postavenia. Stanovuje sa v nej aj spoločný súbor práv pre štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte založený na rovnakom zaobchádzaní ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

Smernica sa po prijatí bude musieť transponovať do vnútroštátneho práva do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti. Bude prvým nástrojom v oblasti legálneho prisťahovalectva prijatým na základe pravidiel ustanovených v Lisabonskej zmluve, t. j. spolurozhodovacím postupom.

SMERNICA O OPRÁVNENÍ

Predsedníctvo informovalo Radu o súčasnom stave smernice o oprávnení osôb na medzinárodnú ochranu a o obsahu nárokov spojených s takýmto oprávnením. Po tom, ako Európsky parlament minulý týždeň prijal tieto nové pravidlá, je potrebný posledný krok, a to, aby ich formálne prijala Rada. Očakáva sa, že sa tak udeje pred koncom roka.

Smernica o oprávnení má za cieľ zabezpečiť, aby sa potreby ochrany posúdili v súlade so spoločnými kritériami bez ohľadu na to, kde v EÚ osoba o medzinárodnú ochranu požiada, čím sa zabezpečí mininálna úroveň výhod. Osobami pod medzinárodnou ochranou môžu byť utečenci – osoby, ktoré by po svojom návrate boli vystavené prenasledovaniu z dôvodov uvedených v Ženevskom dohovore – a osoby pod doplnkovou ochranou – osoby, ktoré sa nekvalifikujú ako utečenci, ale ktoré by čelili skutočnému riziku utrpenia závažnej ujmy.

Nové pravidlá zjednodušia rozhodovací proces v rámci azylových postupov a povedú k dôkladnejším rozhodnutiam na prvom stupni, čím sa zlepší účinnosť azylového procesu a zabráni sa zneužívaniu. Okrem toho posilnia účinný prístup k právam, pričom sa zohľadnia špecifické výzvy týkajúce sa integrácie osôb pod medzinárodnou ochranou a zblížia práva a výhody utečencov a osôb pod doplnkovou ochranou. Týmito zmenami a doplneniami sa navyše zabezpečí súlad s rozvíjajúcou sa judikatúrou Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Smernica sa po prijatí bude musieť transponovať do vnútroštátneho práva do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti. Bude prvou z balíka piatich právnych nástrojov, ktoré sa majú prijať na účely vytvorenia spoločného európskeho azylového systému (CEAS) do konca roku 2012, termínu, ktorý potvrdila Európska rada v júni 2011 (pozri bod 30 EUCO 23/11 ). Ďalšie návrhy sa týkajú Dublinského nariadenia, nariadenia o systéme Eurodac, smernice o podmienkach prijímania a smernice o azylových konaniach.

Hlavným cieľom CEAS je zlepšiť harmonizáciu národných azylových systémov a zvýšiť úroveň ochrany pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

GRÉCKY NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN V OBLASTI AZYLU A MIGRÁCIE

Rada rokovala o vykonávaní gréckeho národného akčného plánu pre azylovú reformu a riadenie migrácie, a to na základe súčasného stavu, ktorý prezentoval grécky minister a Komisia. Vykonávanie gréckeho akčného plánu týkajúceho sa reformy národného systému v oblasti azylu a prisťahovalectva bolo na programe zasadnutia Rady po piaty krát.

Grécko a Komisia počas informovania o napredovaní upozornili aj na množstvo výziev, ktoré neustály príchod veľkého počtu nelegálnych prisťahovalcov kladie na grécky azylový systém.

Agentúra EÚ pre hranice (Frontex) v tejto súvislosti poskytla prehľad svojich činností v oblasti zameranej na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) informoval o svojich činnostiach na podporu gréckych orgánov.

Viac informácií možno nájsť v  informačnej poznámke .

DOHODA MEDZI EÚ A USA O OCHRANE ÚDAJOV

Rada vzala na vedomie prezentáciu Komisie o súčasnom stave dohody medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov.

Rada v decembri 2010 prijala mandát na rokovania, ktorým sa Komisii ako vyjednávačovi za EÚ povolilo začať rokovania s USA.

Po prijatí sa bude dohoda medzi EÚ a USA vzťahovať na osobné údaje, ktoré sa prenášajú a spracúvajú na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Cieľom rokovaní je vytvoriť zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a USA na ochranu osobných údajov, v ktorej by sa zakotvilo viacero spoločných zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s transatlantickou policajnou spoluprácou a justičnou spoluprácou v trestných veciach. Medzi oblasti, pre ktoré by sa zásady stanovili, by okrem iného patrili: nediskriminačná ochrana osobných údajov, kvalita a aktualizácia údajov, obmedzenie účelu, minimalizácia údajov, bezpečné spracúvanie, protokolovanie a dokumentácia, právo na prístup, opravu, výmaz a nápravu, ako aj právo na náhradu.

Dohodou by sa nevytvoril dodatočný právny základ pre prenos údajov, ktorý sa bude naďalej spravovať samostatnými zmluvami (a vnútroštátnym právom). Predstavovala by však všeobecný právny rámec pre zlepšenie transatlantickej výmeny údajov, a to nielen zakotvením viacerých spoločných zásad ochrany osobných údajov, ale aj zavedením efektívneho mechanizmu dohľadu.

DOHODA O PNR MEDZI EÚ A USA

Po prezentácii Komisie si Rada vymenila názory na pokrok dosiahnutý v rokovaniach medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o dohode o osobnom zázname o cestujúcom (PNR) medzi EÚ a USA.

Rada v decembri 2010 prijala smernice na rokovania v súvislosti s dohodami o prenose a používaní osobného záznamu o cestujúcom (PNR) s Austráliou, Kanadou a Spojenými štátmi americkými. Komisii sa tým ako vyjednávačovi za EÚ umožnilo začať rokovania s týmito tromi krajinami.

Cieľom všetkých troch dohôd je prevencia terorizmu a iných foriem závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a boj proti nim. EÚ je zároveň odhodlaná zabezpečiť, aby sa všetky prenosy údajov PNR do tretích krajín uskutočňovali bezpečne a v súlade s právnymi požiadavkami EÚ a aby cestujúci mohli uplatňovať svoje práva v súvislosti so spracúvaním údajov o nich.

PNR sú údaje, ktoré cestujúci poskytujú dobrovoľne a ktoré leteckí dopravcovia zhromažďujú počas rezervácie a odbavenia. Zahŕňajú údaje o dátumoch a trase cesty, adresu a telefónne čísla, číslo kreditnej karty, údaje o zástupcovi cestovnej agentúry, čísle sedadla a informácie o batožine.

Európsky parlament sa v máji 2010 rozhodol odložiť hlasovanie o žiadosti o súhlas, pokiaľ ide o existujúce dohody o PNR so Spojenými štátmi americkými a Austráliou. Tieto dve dohody preto zatiaľ neboli uzavreté a od roku 2007 (USA) a 2008 (Austrália) sa vykonávajú na predbežnom základe. Parlament vo svojom uznesení požadoval, aby sa dohodli nové dohody so Spojenými štátmi a Austráliou, ako aj s Kanadou, s ktorou je takáto dohoda v platnosti od roku 2006.

Pokiaľ ide o dohodu o PNR medzi EÚ a Austráliou, Rada prijala rozhodnutie o podpísaní dohody v septembri 2011 ( 10093/11 ). K podpisu došlo 29. septembra 2011. Európsky parlament udelil súhlas týkajúci sa dohody 27. októbra 2011. Posledným krokom, ktorý umožní, aby dohoda nadobudla platnosť, je uzavretie dohody zo strany Rady, k čomu s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde pred koncom roka. Ďalšie informácie sa uvádzajú v tejto tlačovej správe .

EURÓPSKY SYSTÉM NA SLEDOVANIE FINANCOVANIA TERORIZMU (TFTS EÚ)

Rada uskutočnila diskusiu o smerovaní v súvislosti s oznámením Komisie s názvom „Európsky systém na sledovanie financovania terorizmu: dostupné možnosti“, ktoré bolo predložené v júli 2011 ( 12957/11 ).

Táto diskusia sa uskutočnila na základe poznámky predsedníctva ( 14207/11 ), ktorá obsahovala tri hlavné otázky:

 • či existuje operačná potreba zriadiť európsky systém TFTS a či existuje pridaná hodnota vzhľadom na súčasný mechanizmus,

 • ak áno, ktoré sú kľúčové nedoriešené otázky, ktorým by sa Komisia mala venovať vo svojej ďalšej prípravnej práci,

 • aké by boli dôsledky pre spoluprácu uskutočňovanú s americkým systémom TFTP v rámci dohody z roku 2010 medzi EÚ a USA.

Po vystúpeniach členských štátov, koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu a Europolu Rada vyzvala Komisiu, aby vzala do úvahy vyjadrené pripomienky týkajúce sa ďalšej práce na spise vrátane možného legislatívneho návrhu o európskom TFTS. Ministri tiež podčiarkli potrebu uskutočniť najskôr posúdenie vplyvu, aby bolo možné získať komplexný obraz o praktických, finančných a právnych aspektoch možného budúceho TFTS EÚ a jeho pridanej hodnote.

Komisia vo svojom oznámení uvádza ciele vytvorenia systému EÚ na sledovanie financovania terorizmu (TFTS), určuje jeho hlavné funkcie a zdôrazňuje kľúčové zásady, ktoré by sa mali pri navrhovaní takéhoto systému rešpektovať. Ďalej predkladá tri rôzne možnosti týkajúce sa možného budúceho návrhu o TFTS EÚ.

Komisia zdôrazňuje dva hlavné ciele takéhoto systému: po prvé zabezpečenie účinného nástroja na predchádzanie financovania terorizmu a boj proti nemu a po druhé obmedzenie toku osobných údajov do tretích krajín.

Oznámenie Komisie je odpoveďou na výzvu Rady nadväzujúcu na žiadosť Európskeho parlamentu, aby Komisia preskúmala právny a technický rámec pre extrakciu údajov na území EÚ. Parlament o takúto štúdiu požiadal, pretože mal v súvislosti s hromadným prenosom osobných údajov do tretej krajiny vážne obavy. Pochybnosti Parlamentu sa týkali prenosu do tretej krajiny, ako aj uchovávania hromadného balíka osobných údajov nevinných osôb.

INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

Rada privítala oznámenie Komisie o Európskej agende v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín ( 13290/11 ) a sprievodný pracovný dokument, v ktorom sa opisujú iniciatívy EÚ v rôznych oblastiach politiky na podporu tohto integračného úsilia ( 13290/11 ADD1 ), a uskutočnila prvú výmenu názorov.

Rada má v úmysle prijať závery o tejto veci do konca roka.

Viac informácií možno nájsť v  informačnej poznámke .

SPOLUPRÁCA V OBLASTI SVV V RÁMCI VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

Rada uskutočnila diskusiu o smerovaní v súvislosti s oznámením Komisie týkajúcim sa spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci Východného partnerstva ( 14864/11 ).

Oznámenie Komisie má dve časti: prvá zahŕňa hlavné zásady a existujúce štruktúry spolupráce, ako aj aspekty, ktorými sú koordinácia a finančná pomoc, druhá sa zameriava na tieto tematické priority: migrácia, mobilita a azyl, integrované riadenie hraníc, verejný poriadok a bezpečnosť, boj proti nepovoleným drogám a oblasť spravodlivosti a základných práv.

OBETE TRESTNÝCH ČINOV

Rada uskutočnila diskusiu o smerovaní v súvislosti s určitými kľúčovými otázkami návrhu smernice, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, v znení navrhnutom Komisiou v máji 2011 ( 10610/11 ).

Ministri sa sústredili na dve otázky:

 • prvá otázka sa týkala rozsahu určitých práv: práva na informácie (článok 5), práva na tlmočenie a preklad (článok 7) a práva na náhradu nákladov (článok 13). Väčšina ministrov súhlasila s prístupom navrhnutým predsedníctvom, že práva priznané v tejto smernici by sa mali udeľovať v súlade s rolou obetí v príslušnom súdnom systéme. Niekoľko delegácií v tejto súvislosti uviedlo, že príliš široký rozsah práv udelených obetiam by mohol brzdiť vyšetrovanie a mohol by spôsobiť dodatočnú administratívnu záťaž. Tiež sa pripomenulo, že v tejto smernici by sa mali stanoviť minimálne pravidlá. Členské štáty môžu rozšíriť práva stanovené v tejto smernici s cieľom poskytnúť vyššiu úroveň ochrany.

 • druhá otázka sa týkala kritérií na identifikovanie zraniteľných obetí (článok 21). Rada potvrdila, že deti by sa mali vždy považovať za zraniteľné. Okrem tohto však ministri súhlasili s tým, že v operačnej časti textu by nemal byť orientačný zoznam zraniteľných obetí, ako to navrhuje Komisia. Zo všetkými ostatnými obeťami by sa malo zaobchádzať podľa jednotlivých prípadov. Ako východiskový bod by obete mali v súlade s vnútroštátnymi postupmi dostať včasné a individuálne posúdenie, aby sa určilo, či sú zraniteľné (napr. sekundárna a opakovaná viktimizácia alebo zastrašovanie) a aké ochranné opatrenia potrebujú. Uviedlo sa tiež, že smernica by nemala mať vplyv na viacero ustanovení s veľkým dosahom, ktoré sú obsiahnuté v iných aktoch EÚ a ktoré sa týkajú špecifických potrieb zraniteľných obetí a majú konkrétnejšie zameranie (napr. smernica o obchodovaní s ľuďmi a smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí).

  Rada dala pokyn svojim prípravným orgánom, aby pokračovali v práci na tomto spise.

SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ

Predsedníctvo informovalo Radu o súčasnom stave smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Po tom, ako Európsky parlament tento týždeň prijal kompromisné znenie ( 11987/11 ), je na uzavretie dohody v prvom čítaní potrebný posledný krok, a to, aby ju formálne prijala Rada. Očakáva sa, že sa tak udeje pred koncom roka.

Smernicou sa po jej prijatí stanovia nielen minimálne pravidlá týkajúce sa trestných činov a sankcií. Posilní sa ňou aj predchádzanie týmto trestným činom a ochrana ich obetí, a to prostredníctvom prijatia okrem iného opatrení proti:

 • propagácii a organizovaniu sexuálnej turistiky zameranej na deti,

 • webovým stránkam obsahujúcim alebo šíriacim detskú pornografiu a

 • kontaktovaniu detí na účely ich sexuálneho zneužitia pomocou informačných a komunikačných technológií („grooming“).

  Viac informácií možno nájsť v tejto tlačovej správe .

SPOLOČNÉ EURÓPSKE KÚPNE PRÁVO

Rada uskutočnila prvú výmenu názorov o návrhu Komisie o spoločnom európskom kúpnom práve ( 15429/11 ) a dala pokyn prípravným orgánom Rady, aby urýchlene začali prácu na tomto spise. Medzi hlavnými bodmi diskusie bol právny základ, úroveň ochrany spotrebiteľov a zložitosť začlenenia návrhu do rôznych vnútroštátnych právnych systémov.

Nariadenie, ako ho navrhuje Komisia, by podnikom a spotrebiteľom pochádzajúcim z rôznych krajín poskytlo alternatívu k podnikaniu podľa pravidiel jednej alebo druhej krajiny, ktoré zmluvné strany nemusia poznať. Obidve zmluvné strany by si mohli po dohode vybrať druhý, alternatívny súbor pravidiel platných v celej EÚ, ktorý by sa vzťahoval na ich cezhraničné predajné zmluvy a existoval popri každom z 27 vnútroštátnych kúpnych práv.

Cieľom návrhu je posilniť rast a obchod na vnútornom trhu na základe zmluvnej slobody, ako aj vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, pričom sa predpokladá, že tento alternatívny súbor pravidiel bude stimulovať cezhraničné podnikanie.

Uvedené alternatívne kúpne právo by sa vzťahovalo na zmluvy týkajúce sa predaja tovaru a dodávky digitálneho obsahu, ako aj na priamo súvisiace služby. Bolo by otvorené zmluvám medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, ako aj zmluvám medzi podnikateľmi a podnikateľmi v prípade, ak aspoň jedna zmluvná strana je malým alebo stredným podnikom (MSP). Je dôležité podčiarknuť, že obidve strany cezhraničnej zmluvy by museli súhlasiť s použitím týchto alternatívnych európskych pravidiel.

Nové pravidlá by pokrývali väčšinu otázok zmluvného práva, u ktorých sa predpokladá, že majú praktický význam počas životného cyklu cezhraničnej zmluvy, vrátane práv a povinností zmluvných strán a náhrady škody v prípade neuskutočnenia, informačných povinností pred uzavretím zmluvy, práva na odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledkov, výkladu a obsahu a účinnosti zmluvy.

Podľa návrhu Komisie by sa nové pravidlá mohli použiť aj v prípade, keď iba jedna zmluvná strana má sídlo v členskom štáte a druhá pochádza z krajiny mimo EÚ. Členské štáty EÚ by navyše mohli využívať spoločné kúpne právo aj pri čisto domácich zmluvách.

V návrhu sa v záujme zabezpečenia jeho účinného a jednotného uplatňovania predpokladá, že sa ako budúce podporné opatrenia vypracujú „európske vzorové zmluvné podmienky“ a vytvorí sa verejne dostupná databáza príslušných súdnych rozhodnutí.

PRÁVO NA PRÍSTUP K ADVOKÁTOVI

Rada bola informovaná o súčasnom stave práce na legislatívnom návrhu, ktorého cieľom je poskytnúť podozrivým a obvineným osobám v trestnom konaní právo na prístup k advokátovi a na komunikáciu po zatknutí s konzulárnymi orgánmi a s treťou osobou, ako je napríklad príbuzný alebo zamestnávateľ. Komisia tento návrh predložila v júli 2011 ( 11497/11 ).

V dokumente predsedníctva sa zdôraznili hlavné body budúceho rokovania ( 15812/11 ):

 • rozsah pôsobnosti smernice: zatiaľ čo niekoľko členských štátov sa domnieva, že právo na prístup k advokátovi by malo dať podozrivej alebo obvinenej osobe právo, ktorého výsledkom je skutočná pomoc advokáta, v značnom počte členských štátov existuje odlišný systém, v rámci ktorého právo na prístup k advokátovi nemusí nevyhnutne znamenať, že sa podozrivej alebo obvinenej osobe v každom prípade pomoc advokáta poskytne. V prvom prípade majú zodpovednosť za uplatnenie práva na prístup k advokátovi aspoň čiastočne orgány verejnej moci (prístup spočívajúci v poskytnutí záruky). Toto môže mať významné procesné a finančné dôsledky. V druhom prípade sa táto zodpovednosť presúva na podozrivú alebo obvinenú osobu (prístup spočívajúci v poskytnutí možnosti). Tento prístup by mohol umožniť omnoho širší rozsah tým, že by právo na prístup k advokátovi malo byť hlavnou zásadou aj v počiatočnom štádiu trestného konania, a to aj vtedy, ak sa toto právo nebude uplatňovať v každom prípade.

 • situácie, v ktorých by sa malo poskytnúť právo na prístup k advokátovi: táto otázka do značnej miery súvisí s predmetom rozsahu. Zdá sa, že existuje široká zhoda v tom zmysle, že toto právo by sa malo zaručiť aspoň vo všetkých prípadoch, v ktorých sa proti podozrivej alebo obvinenej osobe vedie trestné konanie pred súdom a v ktorých bola táto osoba zatknutá. O ďalších situáciách sa ešte stále rokuje, napríklad pokiaľ ide o prípad, keď bola osoba predvolaná, aby sa dobrovoľne dostavila na policajné oddelenie na účely výsluchu, keď vyšetrovacie orgány zastavili osobu na ulici a požiadali ju, aby odpovedala na ich otázky, alebo pokiaľ ide o „procesné úkony alebo úkony zaisťovania dôkazov“.

 • opravné prostriedky: Komisia navrhuje, aby sa vyhlásenia a dôkazy získané porušením práva na prístup k advokátovi nemohli použiť v žiadnom štádiu konania ako dôkaz proti dotknutej osobe, pričom by sa mal ponechať určitý priestor na vlastné uváženie, ak by použitím takéhoto dôkazu neboli dotknuté práva obhajoby. Veľká väčšina členských štátov nemôže toto prijať a jasne uviedla, že sudcom by sa nemali dávať žiadne pokyny. Tieto štáty uviedli, že otázku prisudzovania hodnoty vyhláseniam by mal preskúmať súd s právomocou v trestných veciach.

  Viac informácií možno nájsť v  informačnej poznámke .

OBCHODOVANIE S VYUŽITÍM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A MANIPULÁCIA S TRHOM

  Rada vzala na vedomie návrh smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom ( 16000/11 ), ktorý 21. októbra 2011 Komisia predložila spolu s nariadením o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom, spoločne nazývanom zneužívanie trhu ( 16010/11 ).

  Cieľom návrhu smernice je doplniť nariadenie stanovením minimálnych pravidiel týkajúcich sa trestných sankcií za najvážnejšie trestné činy súvisiace so zneužívaním trhu, konkrétne pokiaľ ide o obchodovanie s využitím dôverných informácií a o manipuláciu s trhom. Týmto sa pre členské štáty vytvorí povinnosť zabezpečiť, aby tieto skutky boli stíhateľné ako trestné činy.

  Navrhované pravidlá by mali s platnosťou na celom území EÚ určiť za trestné činy aj podnecovanie, napomáhanie a navádzanie, ako aj pokus o spáchanie akéhokoľvek trestného činu stanoveného v tejto smernici. V návrhu smernice sa okrem toho navrhuje, aby za tieto trestné činy boli zodpovedné nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby.

ZMIEŠANÝ VÝBOR

Zmiešaný výbor (EÚ a Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko), ktorého zasadnutie sa konalo popri zasadnutí Rady, rokoval o týchto otázkach:

VIS

Výbor bol informovaný o začatí fungovania vízového informačného systému (VIS). Systém bol spustený 11. októbra 2011 na konzulátoch členských štátov prvom regióne, kde sa systém začne uplatňovať (severná Afrika). Najneskôr do 20 dní od tohto dátumu sa musí začať používať na účely kontroly na a priechodoch na vonkajších hraniciach.

Počas prvých desiatich dní činnosti (11. október – 20. október 2011) sa prostredníctvom systému VIS spracovalo viac ako 40 000 žiadostí o víza.

Spustenie systému VIS sprevádza informačná kampaň, ktorú v spolupráci s členskými štátmi realizuje Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

SIS II

Po prezentácii Komisie sa výbor venoval aj súčasnému stavu realizácie Schengenského informačného systému II (SIS II). V celkovom harmonograme, ktorý Komisia predložila na zasadnutí Rady v októbri 2010, sa počíta s uvedením SIS II do prevádzky do prvého štvrťroka 2013.

Malý pohraničný styk v Kaliningradskej oblasti

Výbor pripravil dohodu o všeobecnom smerovaní v súvislosti s návrhom na zmenu a doplnenie pravidiel EÚ o malom pohraničnom styku v Kaliningradskej oblasti ( 13344/11 ), ako sa opisuje v samostatnom bode vyššie.

Inteligentné hranice

Výbor rokoval o najnovšom oznámení Komisie o inteligentných hraniciach ( 16049/11 ). Príslušné orgány Rady sa vyzvali k ďalšiemu preskúmaniu oznámenia. Komisia uviedla, že v prvej polovici roka 2012 by mohla predložiť legislatívne návrhy o hlavných prvkoch oznámenia, t. j. systém EÚ vstup/výstup a systém EÚ týkajúci sa programu registrovaných cestujúcich.

Delegácie sa pri rokovaní sústredili predovšetkým na štyri otázky: či je možné tieto dva systémy riadiť centralizovane alebo decentralizovane, na otázku uchovávania údajov, či a v akom štádiu by sa do systémov mali zahrnúť okrem alfanumerických aj biometrické údaje a na otázky príslušných nákladov na vytvorenie a prevádzkovanie systémov.

Pokiaľ ide o systém vstup/výstup, jeho realizácia by EÚ poskytla presné údaje o tokoch cestujúcich do schengenského priestoru alebo z neho na všetkých častiach jeho vonkajších hraníc, ako aj údaje o osobách, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, t.j. o príslušníkoch tretích krajín, ktorí zostali v schengenskom priestore dlhšie, ako im povoľovali víza. Okrem toho by to umožnilo vyhodnocovať na základe konkrétnych faktov opatrenia na liberalizáciu vízového režimu, dohody o zjednodušení vízového režimu a plány akýchkoľvek iniciatív takéhoto druhu v budúcnosti. V súčinnosti s vízovým informačným systémom (VIS) by sa zefektívnili snahy EÚ riešiť nelegálnu migráciu a zvýšiť počet úspešných návratov. Tento systém by mohol využívať rovnakú technickú platformu ako Schengenský informačný systém (SIS II) a vízový informačný systém (VIS).

Program registrovaných cestujúcich je osobitný režim pre cestujúcich „bona fide“, ktorí nie sú občanmi EÚ a ktorým by bolo možné udeliť štatút „registrovaný cestujúci“. Tento štatút by bolo možné získať na dobrovoľnej báze prostredníctvom predbežných postupov preverovania na konzuláte alebo prostredníctvom budúcich spoločných centier žiadostí o víza, a to na základe spoločných kontrolných kritérií. Cestujúci bona fide, ako aj občania EÚ s elektronickými pasmi by mohli využívať automatizované hraničné kontroly prostredníctvom automatizovaných brán, ktoré by čítali biometrické údaje obsiahnuté v cestovných dokladoch alebo uložené v databáze a porovnávali by ich s biometrickými údajmi cestujúceho. Očakáva sa, že sa vďaka tomu urýchli prekračovanie hraníc pre 4 až 5 miliónov cestujúcich ročne 1 . Na základe skúseností niektorých členských štátov sa priemerný čas na prekročenie hraníc dá znížiť zo súčasných 1 – 2 minút na 30 sekúnd.

Rada pri niekoľkých príležitostiach nabádala k vytvoreniu takýchto opatrení, napr. vo svojich záveroch o riadení vonkajších hraníc členských štátov EÚ prijatých v júni 2008 ( 9873/08 ) a vo svojich záveroch o 29 opatreniach na posilnenie ochrany vonkajších hraníc a na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu prijatých vo februári 2010 ( 6435/3/10 ).

RÔZNE

V rámci bodu rôzne sa delegácie venovali štyrom informačným bodom:

Prvý bod sa týkal mobilných (migrujúcich) zločineckým skupín Rada v decembri 2010 prijala závery o boji proti trestným činom, ktoré páchajú mobilné (migrujúce) zločinecké skupiny ( 15875/10 ). V júni 2011 sa tento problém opäť riešil v záveroch Rady, ktorými sa stanovujú priority EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2011 až 2013 ( 11050/11 ).

Druhým bodom bolo možné zavedenie vízovej povinnosti z ruskej strany pre posádky lietadiel niektorých členských štátov EÚ pri cestách na územie Ruska. Očakáva sa, že táto otázka sa vyrieši v rámci rokovaní o zmenách a doplneniach existujúcej dohody medzi EÚ a Ruskom o zjednodušení vízového režimu.

V rámci tretieho bodu bola Rada informovaná o výsledkoch ministerského fóra EÚ a západného Balkánu, ktoré sa konalo v Ochride 3. – 4. októbra, a o zasadnutí Stálej rady pre partnerstvo EÚ a Ruska na úrovni ministrov, ktoré sa konalo vo Varšave 10. a 11. októbra 2011.

Nakoniec sa Lichtenštajnsko venovalo pripravovanému rozhodnutiu Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v krajine.

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

„Švédske rámcové rozhodnutie“ – závery

 • prijatie záverov

Rada prijala závery ( 15277/11 ) o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV 1 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (tzv. „švédske rámcové rozhodnutie“).

Cieľom tohto legislatívneho aktu je posilniť úspešné odhaľovanie, predchádzanie alebo vyšetrovanie trestnej činnosti, a tak zabezpečiť potrebnú reakciu na hrozbu, ktorú predstavujú páchatelia trestnej činnosti v priestore bez vnútorných hraníc.

 • Správa

Rada schválila správu o posúdení miery, do akej členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami „švédskeho rámcového rozhodnutia“ ( 15278/11 ). Komisia mala toto posúdenie predložiť Rade do 19. decembra 2011.

Takmer dve tretiny členských štátov transponovali rámcové rozhodnutie do svojich právnych predpisov do 31. decembra 2010, tak, ako sa uvádza v rozhodnutí; štáty, ktoré ešte neukončili transpozíciu, uviedli, že hlavným dôvodom toho je, že sa ešte neukončili ich parlamentné postupy.

Automatizovaná výmena údajov – Lotyšsko

Rada prijala rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA s Lotyšskom ( 14526/11 ). Na základe hodnotiaceho postupu, ktorý sa vyžaduje podľa rozhodnutia 2008/616/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008) sa dospelo k záveru, že Lotyšsko v plnej miere vykonávalo všeobecné ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov, a preto je táto krajina oprávnená na to, aby odo dňa, keď rozhodnutie nadobudne účinnosť, dostávala a poskytovala osobné údaje na účely predchádzania trestným činom a ich vyšetrovania.

Partnerstvo v oblasti mobility medzi EÚ a Arménskom – vyhlásenie

Rada vzala na vedomie spoločné vyhlásenie o partnerstve v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Arménskom ( 14963/11 ADD 1). Cieľom partnerstva v oblasti mobility je uľahčiť pohyb osôb medzi Arménskom a EÚ a zároveň sa usilovať o zabezpečenie lepšieho riadenia migračných tokov v rámci vykonávania globálneho prístupu k migrácii.

Partnerstvá v oblasti mobility sa doteraz podpísali s Kapverdami, Moldavskom a Gruzínskom.

Pozri tiež: oznámenie Komisie o okružnej migrácii a partnerstvách v oblasti mobility ( 9776/07 ).

Šesťdesiate výročie Dohovoru o právnom postavení utečencov – vyhlásenie

Rada schválila vyhlásenie Európskej únie ( 15358/11 ) na zasadnutie ministrov všetkých členských štátov Organizácie Spojených národov, ktoré sa uskutoční 7. – 8. decembra 2011 v Ženeve. Vyhlásenie EÚ sa vydáva pri príležitosti 60. výročia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951.

Správa Eurojustu

Rada vzala na vedomie správu o činnosti spoločného dozorného orgánu Eurojustu za rok 2010 ( 15603/11 ) a postúpila ju Európskemu parlamentu na účel informovania, ako sa požaduje podľa rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Eurojust 1 .

Sieť pre legislatívnu spoluprácu

Rada prijala správu o uplatňovaní uznesenia, ktorým sa zriadila sieť pre legislatívnu spoluprácu ministerstiev spravodlivosti Európskej únie ( 15729/11 , http://legicoop.eu ) . Cieľom siete je podporovať lepšie porozumenie zákonov ostatných členských štátov, a tým zvyšovať vzájomnú dôveru a podporovať uplatňovanie zásady vzájomného uznávania.

V uznesení, ktoré sa prijalo 28. novembra 2008 2 , sa vyžaduje, aby Rada preskúmala jeho uplatňovanie najneskôr do troch rokov od jeho prijatia.

Európska odborná justičná príprava – závery

Rada prijala závery o európskej odbornej justičnej príprave ( 15690/11 ) na základe nedávneho oznámenia Komisie s názvom „Nový rozmer európskej odbornej justičnej prípravy“ ( 14196/11 ).

Odborná justičná príprava v cezhraničných a európskych otázkach je kľúčová, pretože posilňuje vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, odborníkmi z právnej praxe a občanmi. EÚ si stanovila za cieľ do roku 2020 umožniť polovici odborníkov z právnej praxe v Európskej únii zúčastňovať sa na aktivitách v oblasti odbornej justičnej prípravy.

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Cezhraničná preprava eurovej hotovosti*

Rada v nadväznosti na dosiahnutie dohody v prvom čítaní s Európskym parlamentom prijala nariadenie zamerané na zjednodušenie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny ( 18/11 + 15366/11 ADD 1).

V tomto novom nariadení sa ustanovujú podmienky, ktorými sa zaručuje bezpečnosť transakcie, ochrana dotknutých zamestnancov bezpečnostnej služby prepravujúcej peňažnú hotovosť (cash-in-transit – CIT) a verejnosti, ako aj voľný pohyb eurovej hotovosti. Zahŕňa aj povinnosť pre spoločnosti, ktoré si želajú uskutočniť cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, aby požiadali udeľujúci orgán v členskom štáte ich pôvodu o licenciu pre cezhraničnú prepravu peňažnej hotovosti.

ROZPOČTY

Zmierovací postup týkajúci sa rozpočtu EÚ na rok 2012

Rada potvrdila, že nemohla prijať všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu k rozpočtu EÚ na rok 2012. To znamená, že 1. novembra začína trojtýždňové zmierovacie obdobie, ktorého cieľom bude premostiť priepasť medzi rôznymi postojmi Európskeho parlamentu a Rady.

Viac informácií je možné nájsť v dokumente 16017/11 .

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Rada schválila pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu, ktorým sa zamieta úprava organizačného poriadku Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v roku 2011, ktorý navrhla Komisia v návrhu opravného rozpočtu č. 5 na rok 2011 1 .

ZAHRANIČNÉ VECI

Reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku

Rada pozmenila nariadenie 2008/194 týkajúce sa reštriktívnych opatrení voči Barme/Mjanmarsku. Týmito zmenami sa realizujú politické rozhodnutia prijaté 12. apríla 2011 Radou pre zahraničné veci. Viac informácií nájdete v tlačovej správe 8741/11 .

Reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

Rada predĺžila reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike do 27. októbra 2012.

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu

Rada zrušila reštriktívne opatrenia (rozhodnutia 2010/603/SZBP a 2010/145/SZBP), ktoré boli určené na podporu účinného vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Tieto opatrenia zrušuje, pretože Goran Hadžič, posledná osoba obžalovaná tribunálom ICTY, ktorá bola na slobode, bol 22. júla 2011 presunutý do väzby tribunálu ICTY.

Vzťahy s Uzbekistanom

Rada prijala pozíciu Európskej únie na 10. zasadnutie Rady pre spoluprácu EÚ a Uzbekistanu, ktoré sa má uskutočniť 14. novembra 2011 v Bruseli.

VŠEOBECNÉ ZÁLEŽITOSTI

Riadenie Európskeho úradu pre boj proti podvodom

Rada prijala závery o osobitnej správe Dvora audítorov č. 2/2011 s názvom „Kontrola prijatia opatrení na základe osobitnej správy č. 1/2005 týkajúcej sa riadenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom“ (OLAF), ktoré sa uvádzajú v dokumente 15274/11 . V záveroch sa vítajú opatrenia, ktoré OLAF prijal s cieľom zlepšiť efektivitu svojich činností, ale vyjadruje sa poľutovanie nad tým, že ich priemerné trvanie je aj naďalej príliš dlhé. Je to výsledkom obmedzeného pokroku pri zlepšovaní plánovania a dohľadu nad vyšetrovaniami. V záveroch sa preto OLAF vyzýva, aby zintenzívnil úsilie na zlepšenie plánovania a optimalizoval využívanie svojich zdrojov a nástrojov.

SPOLOČNÁ BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA

Cvičenie krízového riadenia EÚ

Rada chválila nový dátum cvičenia krízového riadenia EÚ v roku 2011, ktoré je teraz naplánované od 18. novembra do 6. decembra 2011.

OBCHODNÁ POLITIKA

Kontrola položiek s dvojakým použitím: nové všeobecné vývozné povolenia EÚ*

Rada prijala nariadenie, ktorým sa stanovujú nové všeobecné vývozné povolenia v rámci režimu EÚ na kontrolu exportov položiek s dvojitým použitím ( 38/11 a 15364/11 ADD1).

Novým nariadením sa mení a dopĺňa a nariadenie č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, v ktorom sa stanovuje, že položky s dvojakým použitím by mali podliehať kontrole, pokiaľ sa vyvážajú z EÚ, alebo podliehajú tranzitu v rámci EÚ 1 . Tieto kontroly majú predovšetkým zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia. Spĺňajú ciele stanovené v rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540(2004).

Nové pravidlá sú zamerané na dosiahnutie jednotného a konzistentného vykonávania kontrol v celej Únii s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre vývozcov EÚ. Harmonizuje sa nimi rozsah všeobecných vývozných povolení a podmienky ich používania a zabezpečuje sa účinnosť bezpečnostných kontrol.

Nariadenie bolo prijaté po dosiahnutí dohody v prvom čítaní s Európskym parlamentom, v ktorom prebehlo hlasovanie 27. septembra 2011 ( 14777/11 ) .

Úpravy dohôd o obchode s Austráliou, Novým Zélandom a Argentínou

Rada prijala tri rozhodnutia, ktorými sa uzavierajú dohody medzi EÚ na jednej strane a Austráliou, Novým Zélandom a Argentínou na strane druhej, ktoré sa týkajú zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska na základe ich pristúpenia k Európskej únii ( 6603/11 + 6536/11 + 6609/11 ).

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

Rada prijala stanovisko, ktoré má EÚ prijať vo Výbore pre obchod zriadenom podľa Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku uvedeného výboru a vypracovaním zoznamu 15 osôb, ktoré budú vykonávať funkciu rozhodcov ( 14893/11 ).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Preprava odpadu

Rada prijala rozhodnutie nevzniesť námietku proti prijatiu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady č. 1013/2006 1 o preprave odpadu na zaradenie určitého nezatriedeného odpadu do prílohy IIIB ( 14391/11 ). Nariadením č. 1013/2006 sa zavádzajú postupy a kontrolné režimy prepravy odpadu v závislosti od pôvodu, miesta určenia a trasy prepravy, druhu prepravovaného odpadu a typu predpísaného nakladania s odpadom na mieste jeho určenia.

Nariadenie Komisie podlieha tzv. regulačnému postupu s kontrolou. To znamená, že vzhľadom na súhlas Rady môže teraz Komisia toto nariadenie prijať, pokiaľ námietku nevznesie Európsky parlament.

1 :

Za predpokladu, že aspoň 20 % všetkých osôb, ktorým bolo vystavené vízum na viac vstupov (ročne okolo 10 miliónom), ako aj zodpovedajúci počet osôb, ktoré nepotrebujú vízum, by požiadalo o štatút registrovaného cestujúceho.

1 :

Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006.

1 :

Ú. v. ES L 63, 6.3.2002.

2 :

Ú. v. EÚ C 326, 20.12.2008.

1 :

Delegácia UK hlasovala proti.

1 :

Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

Položky s dvojakým použitím sú civilné položky vrátane softvéru a technológií, ktoré sa môžu používať na vojenské účely.

1 :

Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006.


Side Bar