Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EL

16042/11

(OR. en)

PRESSE 397

PR CO 65

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ

3121η σύνοδος του Συμβουλίου

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Λουξεμβούργο, 27 και 28 Οκτωβρίου 2011

Πρόεδρος ο κ. Jerzy MILLER
Υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας
ο κ. Krzysztof KWIATKOWSKI
Υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Κυριότερα αποτελέσματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών. Στο σημείο αυτό, αντάλλαξε επίσης απόψεις σχετικά με την ετήσια έκθεση 2011 σχετικά με την κατάσταση στον τομέα των ναρκωτικών στην Ευρώπη που συνέταξε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για μια ισχυρότερη αντίδραση της Ευρώπης στα ναρκωτικά».

Οι Υπουργοί ενέκριναν γενική προσέγγιση σχετικά με πρόταση τροποποίησης των κανόνων της ΕΕ για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΤΔΚ) (13344/11) που αποσκοπεί να διευκολυνθεί η συνοριακή διέλευση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Το Συμβούλιο σημείωσε την κατάσταση των εργασιών που αφορούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Στο σημείο αυτό η Προεδρία επεσήμανε ότι λόγω τελικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο οδηγίες πρόκειται μάλλον να εγκριθούν ως το τέλος του έτους: μία για την ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους για υπηκόους τρίτων χωρών και για ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, και η άλλη για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Το Συμβούλιο εξέτασε στη συνέχεια την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή του ελληνικού εθνικού σχεδίου δράσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ασύλου και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Κατά τη διάρκεια του γεύματος τα κύρια θέματα ήταν η λαθρομετανάστευση, η ελευθέρωση των θεωρήσεων και η εμπορία ανθρώπων.

Η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά με την πορεία δύο δεσμών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. η μία αφορά συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων, η άλλη αφορά συμφωνία PNR EE-HΠA (συμφωνία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών).

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συζητήσεις προσανατολισμού για μια σειρά ανακοινώσεων της Επιτροπής που αφορούν:

 • διαθέσιμες επιλογές σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

 • Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και

 • συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης

Στο τμήμα του Συμβουλίου που ασχολείται με τη δικαιοσύνη η Προεδρία επισήμανε ότι λόγω τελικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας θα εγκριθεί μάλλον στο τέλος του έτους.,

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πλέον πρόσφατες προτάσεις κανονισμού σχετικά με κοινή νομοθεσία για τις πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέγραψαν σχέδιο οδηγίας σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Στο πεδίο των δικονομικών δικαιωμάτων το Συμβούλιο κατέγραψε την πορεία των εργασιών σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη. Το Συμβούλιο πραγματοποίησε επίσης συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου, η Μικτή Επιτροπή (ΕΕ συν Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) χαιρέτισε την πλέον πρόσφατη δρομολόγηση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και εξέτασε την πορεία των εργασιών για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II). Επίσης εξέτασε την προαναφερόμενη πρόταση για τη διευκόλυνση της συνοριακής διέλευσης στην περιφέρεια του Καλίνινγκραντ και αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα «έξυπνα σύνορα».

Επίσης στο περιθώριο του Συμβουλίου υπογράφηκε δήλωση για εταιρική σχέση κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών

Ανακοίνωση της Επιτροπής / Ετήσια έκθεση 2011 της υπηρεσίας της ΕΕ για τα ναρκωτικά

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΣΑ)

ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ PNR EE-HΠA (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (TFTS ΤΗΣ ΕΕ)

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΌΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

VIS

SIS II

Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στην περιοχή του Καλίνινγκραντ

«Έξυπνα» σύνορα

Διάφορα

ΑΛΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • «Σουηδική απόφαση-πλαισίου» - Συμπεράσματα

 • Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων - Λετονία

 • Εταιρική σχέση για την κινητικότητα ΕΕ - Αρμενία - Δήλωση

 • 60ή επέτειος της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων - Δήλωση

 • Έκθεση Eurojust

 • Δίκτυο νομοθετικής συνεργασίας

 • Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση - Συμπεράσματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 • Συνεννόηση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Περιοριστικά μέτρα κατά της Βιρμανίας /Μυανμάρ

 • Περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

 • Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία

 • Σχέσεις με το Ουζμπεκιστάν

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

 • Πρόγραμμα ασκήσεων της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων για το 2011

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Έλεγχος ειδών διπλής χρήσης: νέες γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ*

 • Αναπροσαρμογές των εμπορικών συμφωνιών με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αργεντινή

 • Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών - ΕΕ και Νότιος Κορέα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Μεταφορές αποβλήτων

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Βέλγιο:

Stefaan DE CLERCK Υπουργός Δικαιοσύνης

Melchior WATHELET Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Βουλγαρία:

κα Margarita POPOVA Υπουργός Δικαιοσύνης

Boyko KOTZEV Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Τσεχική Δημοκρατία:

Jan KUBICE Υπουργός Εσωτερικών

Jaroslav HRUŠKA Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Marek ŽENÍŠEK Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης

Δανία:

Morten BØDSKOV Υπουργός Δικαιοσύνης

Γερμανία:

Ole SCHRÖDER Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών

Max STADLER Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός παρά τω Ομοσπονδιακώ Υπουργώ Δικαιοσύνης

Εσθονία:

Kristen MICHAL Υπουργός Δικαιοσύνης

Ken-Marti VAHER Υπουργός Εσωτερικών

Ιρλανδία:

Alan SHATTER Υπουργός Δικαιοσύνης και Ισότητας

Rory MONTGOMERY Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Ελλάδα:

Χρήστος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ιωάννης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ισπανία:

κα Anna TERRON I CUSÍ Υφυπουργός Μετανάστευσης

Justo Tomás ZAMBRANA PINEDA Υφυπουργός Ασφάλειας

Luis PLANAS PUCHADES Μόνιμος Αντιπρόσωπος

Γαλλία:

Claude GUEANT Υπουργός Εσωτερικών, Υπερπόντιων Διαμερισμάτων, Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και Μετανάστευσης

κ. Michel MERCIER Σφραγιδοφύλακας, Υπουργός Δικαιοσύνης και Ελευθεριών

Ιταλία:

κα Sonia VIALE Υφυπουργός Εσωτερικών

Giacomo CALIENDO Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Κύπρος:

Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ Υπουργός Εσωτερικών

Λουκάς ΛΟΥΚΑ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Λετονία:

κα Ilze JUHANSONE Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Λιθουανία:

Remigijus ŠIMAŠIUS Υπουργός Δικαιοσύνης

Raimundas PALAITIS Υπουργός Εσωτερικών

Λουξεμβούργο:

François BILTGEN Υπουργός Δικαιοσύνης

κ. Nicolas SCHMIT Υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης και Μετανάστευσης

Jean-Marie HALSDORF Υπουργός Εσωτερικών και Grande Région, Υπουργός Άμυνας

Ουγγαρία:

Tibor NAVRACSICS Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης

Károly KONTRÁT Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός, Υπουργείο Εσωτερικών

Μάλτα:

Carmelo MIFSUD BONNICI Υπουργός Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Κάτω Χώρες:

Fred TEEVEN Υφυπουργός Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Αυστρία:

κα Johanna MIKL-LEITNER Ομοσπονδιακή Υπουργός Εσωτερικών

κα Beatrix KARL Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης

Πολωνία:

Jerzy MILLER Υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης

Krzysztof KWIATKOWSKI Υπουργός Δικαιοσύνης

Igor DZIALUK Αναπληρωτής Υφυπουργός, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πορτογαλία:

κα Paula TEIXEIRA DA CRUZ Υπουργός Δικαιοσύνης

Juvenal SILVA PENEDA Υφυπουργός παρά τω Υπουργώ Εσωτερικών

Ρουμανία:

Traian IGAS Υπουργός Διοίκησης και Εσωτερικών

Catalin PREDOUI Υπουργός Δικαιοσύνης

Marian-Grigore TUTILESCU Υφυπουργός, Διευθυντής του Τμήματος Σένγκεν, Υπουργείο Διοίκησης και Εσωτερικών

Σλοβενία:

Aleš ZALAR Υπουργός Δικαιοσύνης

κα Nina GREGORI Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, Υπουργείο Εσωτερικών

Σλοβακία:

Daniel LIPŠIC Υπουργός Εσωτερικών

κα Mária KOLÍKOVÁ Υφυπουργός, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Φινλανδία:

κα Päivi RÄSÄNEN Υπουργός Εσωτερικών

κα Anna-Maja HENRIKSSON Υπουργός Δικαιοσύνης

Σουηδία:

κα Beatrice ASK Υπουργός Δικαιοσύνης

Tobias BILLSTRÖM Υπουργός Μετανάστευσης

Ηνωμένο Βασίλειο:

Damian GREEN Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (Υπουργός Μετανάστευσης)

Kenneth CLARKE Λόρδος Καγκελάριος, Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Frank MULHOLLAND Γενικός Εισαγγελέας στη Σκωτία

Επιτροπή:

κα Viviane REDING Αντιπρόεδρος

κα Cecilia MALMSTRÖM Μέλος

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών

Το Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών (15544/11) το οποίο συμπληρώνει το Eυρωπαϊκό σύμφωνο για την καταπολέμηση της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών - Παρακώλυση των οδών διακίνησης της κοκαΐνης και της ηρωίνης (8821/10).

Το πλαίσιο εντός του οποίου εγκρίθηκε αυτό το σύμφωνο συνίσταται στο ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα συνθετικό ναρκωτικό φτάνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Πολλά από αυτά παράγονται εντός της ΕΕ και οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους (‘πρόδρομες ουσίες’) διατίθενται νόμιμα, πράγμα που επιτρέπει την παρασκευή ‘νόμιμων ψυχοτρόπων’.

Το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την καταπολέμηση των συνθετικών ναρκωτικών στρέφεται σε τέσσερα πεδία μείζονος σημασίας:

 • πάταξη της παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών,

 • πάταξη της διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών,

 • αντιμετώπιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών,

 • κατάρτιση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό, την εξέταση και εξάρθρωση των παρανόμων εργαστηρίων.

Στο σύμφωνο τονίζεται η ανάγκη να ευθυγραμμισθούν οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά νέες τάσεις στην παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών (‘νόμιμων ψυχοτρόπων’), να εντατικοποιηθεί η επιχειρησιακή και ερευνητική συνεργασία με τη συμμετοχή της Ευρωπόλ και να εναρμονισθεί η εξειδικευμένη κατάρτιση για τον εντοπισμό παρανόμων εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών.

Το Σύμφωνο είναι επίσης απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2011 και 2013, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο (11050/11) «Να μειωθεί η παραγωγή και διανομή συνθετικών ναρκωτικών στην ΕΕ, περιλαμβανομένων και των ψυχοδραστικών ουσιών»,

Η εφαρμογή του συμφώνου θα γίνει μέσω του ενωσιακού κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και σοβαρό διεθνές έγκλημα.

Ανακοίνωση της Επιτροπής / Ετήσια έκθεση 2011 της υπηρεσίας της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Για μια ισχυρότερη αντίδραση της Ευρώπης στα ναρκωτικά» που εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011 (15983/11) και με μια παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) της ετήσιας έκθεσής του για το 2011 σχετικά με την κατάσταση των προβλημάτων που συνδέονται με ναρκωτικά στην Ευρώπη. Αυτή η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί από την υπηρεσία για τα ναρκωτικά στις 15 Νοεμβρίου 2011.

Αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας η Επιτροπή προτίθεται να επικαιροποιήσει τα ισχύοντα ενωσιακά νομικά μέσα για την πολιτική καταπολέμησης των ναρκωτικών και να σχεδιάσει νέα, με σκοπό να υπάρξει ταχεία αντίδραση στις νέες ψυχοδραστικές ουσίες και να παταχθεί η πώλησή τους μέσω διαδικτύου, να βελτιωθεί ο ορισμός των εγκλημάτων που συνδέονται με τη διακίνηση και οι ποινές, να αφαιρεθούν από τους διακινητές αποτελεσματικότερα τα οικονομικά κέρδη τους (π.χ. με ενδεχόμενη κατάσχεση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων) και να ελέγχονται αυστηρότερα οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ναρκωτικών.

Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του προβλήματος των ναρκωτικών και να αναπτυχθούν περαιτέρω ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών, της θεραπείας και της ελάττωσης των κινδύνων από τα ναρκωτικά

Το Συμβούλιο κατέγραψε την παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) της ετήσιας έκθεσής του για το 2011 σχετικά με την κατάσταση των προβλημάτων που συνδέονται με ναρκωτικά στην Ευρώπη.

Αυτή η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί από την υπηρεσία για τα ναρκωτικά στις 15 Νοεμβρίου 2011.

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ

Το Συμβούλιο ενέκρινε γενική προσέγγιση όσον αφορά πρόταση τροποποίησης των κανόνων της ΕΕ για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΤΔΚ) (13344/11). Αυτό θα επιτρέψει την έναρξη επαφών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής όπου υπογραμμίζεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις για την περιοχή του Καλίνινγκραντ δεν θα αποτελέσουν προηγούμενο για οιαδήποτε άλλη περιοχή όσον αφορά τους ενωσιακούς κανόνες για την τοπική διασυνοριακή διέλευση. Τέλος το Συμβούλιο κατέγραψε δήλωση της Πολωνίας όπου παρουσιάζονται τα μέτρα που λαμβάνει η Πολωνία για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και διαφάνειας.

Στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να διευκολυνθεί η συνοριακή διέλευση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ με την υπαγωγή της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή.

Η περιοχή του Καλίνινγκραντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας με πληθυσμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων κατέστη ο μοναδικός θύλακας εντός της ΕΕ ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του 2004.

Ο αρχικός κανονισμός εκδόθηκε το 2006 με σκοπό να ληφθεί μέριμνα ώστε τα σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ με τους γείτονές τους που δεν είναι μέλη της ΕΕ να μη δημιουργούν περιττούς φραγμούς για το εμπόριο, τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανταλλαγές ή την περιφερειακή συνεργασία. Επιτρέπει παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες περί συνοριακών ελέγχων που προβλέπει ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν, για πρόσωπα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές. Ο κανονισμός εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με γειτονικές τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες αυτές είναι πλήρως σύμφωνες με τις παραμέτρους που καθορίζονται στον κανονισμό.

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΣΑ)

Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη δέσμη για το άσυλο βάσει εγγράφου της Προεδρίας (15843/11).

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα του ασύλου καθιερώνει ελάχιστες προδιαγραφές. Η Επιτροπή επιδιώκοντας να τηρήσει τη δέσμευσή της να θεσπίσει το ΚΕΣΑ ως το 2012 υπέβαλε σειρά προτάσεων με σκοπό την μεγαλύτερη εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων για το άσυλο και υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Οι προτάσεις βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας:

 • οδηγία για την αναγνώριση: Το Συμβούλιο χαιρέτισε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα το συμβιβαστικό κείμενο που είχε εγκριθεί τον Ιούλιο. Αυτό καθιστά εφικτή την έγκριση από το Συμβούλιο στις προσεχείς εβδομάδες.

 • Το σύστημα του Δουβλίνου ΙΙ που θεσπίζει διαδικασίες για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας. Το Σεπτέμβριο του 2011 το Συμβούλιο υποστήριξε την ιδέα να συμπεριληφθεί στην πρόταση η πτυχή της διαδικασίας έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας για την αξιολόγηση της πρακτικής λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ασύλου υπό μορφήν ενός ‘μηχανισμού αξιολόγησης του ασύλου’. Η πλειονότητα των κρατών μελών εξακολουθεί να απορρίπτει τον επονομαζόμενο ‘μηχανισμό έκτακτης ανάγκης’ ή ‘αναστολής’.

 • κανονισμός Eurodac:· Βρίσκονται υπό εξέλιξη συζητήσεις για τροποποίηση των κανόνων που διέπουν αυτή την τράπεζα δακτυλικών αποτυπωμάτων εν αναμονή πρότασης που θα επιτρέψει την πρόσβαση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

 • Οδηγίες για τις διαδικασίες ασύλου και τους όρους υποδοχής: Αναθεωρημένες προτάσεις κατατέθηκαν από την Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2011 (11207/11) και 11214/11, αντιστοίχως). Οι εργασίες συνεχίζονται.

Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί δύο συμφωνίες σχετικά με το ΚΕΣΑ. Αφορούν την οδηγία για τη μακρά διαμονή και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη στήριξη του δικαιώματος ασύλου (ΕΥΣΔΑ) η οποία άρχισε να λειτουργεί στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι επιτεύχθηκε τελική συμφωνία την τελευταία εβδομάδα μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία που αφορά την έκδοση για τους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην ΕΕ. Για να τεθούν σε ισχύ η νέοι κανόνες, αμφότερα τα θεσμικά όργανα πρέπει τυπικά να δώσουν το πράσινο φως. Αυτό αναμένεται πριν το τέλος του έτους.

Η οδηγία για την ενιαία άδεια αποσκοπεί να απλουστεύσει τις διαδικασίες εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για να διαμένουν και να εργάζονται στην ΕΕ και για να διευκολύνεται ο έλεγχος της κατάστασής τους. Θεσπίζει επίσης κοινή δέσμη δικαιωμάτων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος στη βάση της ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους.

Μόλις εγκριθεί η οδηγία, θα πρέπει να μεταφερθεί στην εσωτερική νομοθεσία εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της. Θα είναι η πρώτη νομική πράξη στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης που εγκρίνεται δυνάμει των κανόνων της Συνθήκης της Λισσαβόνας, δηλαδή με διαδικασία συναπόφασης.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με την οδηγία για την αναγνώριση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν την αναγνώριση. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τους νέους κανόνες αυτήν την εβδομάδα, θα εκκρεμεί μόνον η τυπική έγκριση από το Συμβούλιο. Αυτή αναμένεται πριν το τέλος του έτους.

Η οδηγία για την αναγνώριση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι, σε περίπτωση που ένα πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για διεθνή προστασία στην ΕΕ, η προστασία πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με κοινά κριτήρια ώστε να κατοχυρωθεί ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών. Οι δικαιούχοι της διεθνούς προστασίας μπορεί να είναι πρόσφυγες - πρόσωπα που σε περίπτωση που επιστρέψουν στη χώρα θα υποστούν διώξεις για τους λόγους που προβλέπονται στη Σύμβαση της Γενεύης - και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, οι οποίοι δεν αναγνωρίσθηκαν ως πρόσφυγες αλλά οι οποίοι θα μπορούσαν να διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο να υποστούν σοβαρές βλάβες.

Οι νέοι κανόνες θα απλουστεύσουν τη λήψη αποφάσεων στις διαδικασίες του ασύλου και θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό, βελτιώνοντας συνεπώς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ασύλου και προλαμβάνοντας τις καταχρήσεις. Θα ενισχύσουν επίσης την αποτελεσματική πρόσβαση στα δικαιώματα εφόσον λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις κοινωνικής ένταξης που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οδηγήσουν στην προσέγγιση δικαιωμάτων και παροχών των προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Τέλος, οι τροποποιήσεις θα διασφαλίσουν τη συνοχή με τη αναπτυσσόμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Μόλις εγκριθεί η οδηγία, θα πρέπει να μεταφερθεί στην εσωτερική νομοθεσία εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της. Θα είναι η πρώτη δέσμη πέντε νομικών πράξεων που θα εγκριθούν για τη δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) ως το τέλος του 2012, ημερομηνία που επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2011 (βλ. σημείο 30 του EUCO 23/11). Οι άλλες προτάσεις αφορούν τον κανονισμό του Δουβλίνου, τον κανονισμό Eurodac, την οδηγία περί προϋποθέσεων υποδοχής και τη οδηγία περί των διαδικασιών του ασύλου.

Κύρια επιδίωξη του ΚΕΣΑ είναι να αυξηθεί η εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ασύλου καθώς και τα επίπεδα προστασίας των αιτούντων για διεθνή προστασία.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Το Συμβούλιο συζήτησε για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης της Ελλάδας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου και τη διαχείριση της μετανάστευσης βάσει της κατάστασης των εργασιών που παρουσίασαν ο έλληνας Υπουργός και η Επιτροπή. ΄Για πέμπτη φορά, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ελλάδας για τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης τέθηκε στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου.

Παρότι σημειώθηκε πρόοδος, η Ελλάδα και η Επιτροπή αναφέρθηκαν επίσης σε ορισμένες προκλήσεις που θέτει η συνεχής άφιξη μεγάλου αριθμού λαθρομεταναστών για το ελληνικό σύστημα ασύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ (Φροντέξ) παρουσίασε επισκόπηση των επιχειρήσεών της στην περιοχή για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και η Υπηρεσία για τη στήριξη του δικαιώματος ασύλου (ΕΥΣΔΑ) παρουσίασε τις δραστηριότητές της για τη στήριξη των ελληνικών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το ενημερωτικό σημείωμα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Συμβούλιο κατέγραψε την παρουσίαση από την Επιτροπή της κατάστασης εργασιών για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Δεκέμβριο 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε διαπραγματευτική εντολή που επιτρέπει στην Επιτροπή ως διαπραγματευτή από πλευράς ΕΕ, να αρχίσει συζητήσεις με τις ΗΠΑ.

Μετά την έκδοσή της, η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα καλύπτει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να εκπονηθεί μια «συμφωνία-ομπρέλα» ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων, η οποία θα καθιερώνει διάφορες κοινές αρχές προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της υπερατλαντικής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Στους τομείς για τους οποίους ενδέχεται να καθιερωθούν αρχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: άνευ διακρίσεων προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ποιότητα και ενημερώσεις των δεδομένων· περιορισμός του σκοπού· ελαχιστοποίηση των δεδομένων, ασφαλής επεξεργασία· καταχώριση ή τεκμηρίωση· δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αποκατάστασης, καθώς και δικαίωμα αποζημίωσης.

Η συμφωνία δεν αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων, η οποία θα εξακολουθήσει να διέπεται από χωριστές συνθήκες (και το εγχώριο δίκαιο). Ωστόσο, θα δημιουργήσει ένα γενικό νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της υπερατλαντικής ανταλλαγής δεδομένων, όχι μόνο με τον καθορισμό κοινών αρχών προστασίας των δεδομένων, αλλά και με την καθιέρωση ουσιαστικού μηχανισμού εποπτείας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ PNR EE-HΠA (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ)

Μετά από παρουσίαση από την Επιτροπή, το Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων για την πρόοδο που σημειώνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ που αφορά τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR.)

Το Δεκέμβριο 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες σχετικά με τη μεταφορά και τη χρήση των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR) με την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό επέτρεψε στην Επιτροπή, ως διαπραγματευτή από πλευράς ΕΕ, να αρχίσει συζητήσεις με αυτές τις τρεις χώρες.

Στόχος των τριών συμφωνιών είναι να προληφθεί και να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και άλλες μορφές σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος. Παράλληλα, η ΕΕ έχει επίσης δεσμευθεί να διασφαλίσει ότι κάθε διαβίβαση δεδομένων PNR σε τρίτες χώρες θα πραγματοποιείται με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις της ΕΕ και ότι οι επιβάτες θα είναι σε θέση να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

Ως PNR νοούνται οι πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά από τους επιβάτες και συλλέγονται από τους αερομεταφορείς κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κράτησης και ελέγχου εισιτηρίων. Περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες και το δρομολόγιο του ταξιδιού, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων, αριθμούς πιστωτικών καρτών, τον ταξιδιωτικό πράκτορα, τον αριθμό θέσης και πληροφορίες σχετικά με τις αποσκευές.

Τον Μάιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την ψηφοφορία του σχετικά με την απαίτηση συναίνεσης στις ισχύουσες συμφωνίες PNR με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές συμφωνίες δεν έχουν ακόμα συναφθεί και εφαρμόζονται σε προσωρινή βάση από το 2007 και το 2008, αντίστοιχα. Σε ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία καθώς και τον Καναδά, με τον οποίο ισχύει αντίστοιχη συμφωνία από το 2006.

Όσον αφορά τη συμφωνία ΕΕ - Αυστραλία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας το Σεπτέμβριο 2011 (10093/11). Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συναίνεσή του για το πρωτόκολλο στις 27 Οκτωβρίου 2011. Εκκρεμεί μόνον για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας η σύναψή της από το Συμβούλιο, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα πριν τον τέλος του έτους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το ανακοινωθέν τύπου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (TFTS ΤΗΣ ΕΕ)

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: διαθέσιμες επιλογές» που υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2011 (12957/11).

Η συζήτηση αυτή πραγματοποιήθηκε βάσει σημειώματος της Προεδρίας (14207/11) που έθετε τα βασικά θέματα:

 • κατά πόσον υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη να ιδρυθεί ευρωπαϊκό TFTS και αν θα προκύψει προστιθέμενο όφελος σε συνάρτηση με τους ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς·

 • εάν ναι, ποια είναι τα βασικά εκκρεμή θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή στις μελλοντικές προπαρασκευαστικές της εργασίες;

 • Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος και η διάδραση με το TFTΡ των ΗΠΑ βάσει της συμφωνίας ΕΕ _ ΗΠΑ του 2010;

Μετά από τις παρεμβάσεις κρατών μελών, του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ και της Ευρωπόλ, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις που εκφράστηκαν σχετικά με τις μελλοντικές εργασίες στον φάκελο αυτόν, μεταξύ άλλων μια ενδεχόμενη νομοθετική πράξη για ένα ευρωπαϊκό TFTS. Οι Υπουργοί υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη να διεξαχθεί εν πρώτοις μιας αξιολόγηση επιπτώσεων ώστε να προκύψει η συνολική εικόνα των πρακτικών χρηματοδοτικών και νομικών πτυχών ενός ενδεχόμενου μελλοντικού TFTS της ΕΕ και το προστιθέμενο όφελός του.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή υπογραμμίζει τους στόχους της θέσπισης ενός συστήματος της ΕΕ για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTS), προσδιορίζει τις κύριες λειτουργίες του και υπογραμμίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζει τρεις διαφορετικές επιλογές για μια πιθανή μελλοντική πρόταση για το TFTS της ΕΕ.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει δύο κύριους στόχους ενός τέτοιου συστήματος: Πρώτον, εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού μέσου πρόληψης και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και δεύτερον περιορισμός της ροής προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής ανταποκρίνεται σε έκκληση του Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία της ανέθεσε τη μελέτη νομικού και τεχνικού πλαισίου για την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο ζήτησε αυτή τη μελέτη επειδή είχε σοβαρούς ενδοιασμού σχετικά με τη μαζική μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα. Οι ενδοιασμοί του Κοινοβουλίου αφορούσαν τόσο τη μεταφορά σε τρίτη χώρα ΄όσο και την αποθήκευση μαζικών προσωπικών δεδομένων αθώων ανθρώπων.

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΌΩΝ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ

Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών» (13290/11) και ένα συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της που περιγράφει τις ενωσιακές πρωτοβουλίες στους διάφορους τομείς πολιτικής προς στήριξη αυτών των προσπαθειών ένταξης (13290/11 ADD1), πραγματοποίησε δε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων.

Το Συμβούλιο προτίθεται να εγκρίνει συμπεράσματα επί του θέματος ως το τέλος του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το ενημερωτικό σημείωμα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση προσανατολισμού για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης (14864/11).

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελείται από δύο κύρια μέρη: το ένα καλύπτει τις βασικές αρχές και τις υφιστάμενες δομές συνεργασίας καθώς και τις πτυχές του συντονισμού και της χρηματοδοτικής βοήθειας· το άλλο εστιάζει στις θεματικές προτεραιότητες· μετανάστευση, κινητικότητα και άσυλο· ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων· δημόσια τάξη και ασφάλεια· καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών· και το πεδίο της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση προσανατολισμού σε ορισμένα κύρια θέματα του σχεδίου οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το Μάιο 2011 (10610/11).

Οι Υπουργοί εστίασαν σε δύο θέματα:

 • Το πρώτο αφορά την εμβέλεια ορισμένων δικαιωμάτων: το δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρο 5), το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης (άρθρο 7), και την επιστροφή εξόδων (άρθρο 13) Η πλειονότητα των Υπουργών ενέκρινε την προσέγγιση που προτάθηκε από την Προεδρία ότι τα δικαιώματα που προβλέπονται από αυτήν την οδηγία θα πρέπει να παρέχονται σε συνάρτηση με τον ρόλο των θυμάτων στο συγκεκριμένο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Στο σημείο αυτό ορισμένες αντιπροσωπίες επεσήμαναν ότι μια υπερβολικά ευρεία εμβέλεια των δικαιωμάτων που παρέχονται στα θύματα θα μπορούσε ενδεχομένως να παρακωλύσει την πορεία των διαδικασιών και να δημιουργήσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Υπενθυμίστηκε επίσης ότι αυτή η οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία προκειμένου να παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

 • Το δεύτερο θέμα αφορά τα κριτήρια προσδιορισμού των ευάλωτων θυμάτων (άρθρο 21). Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά πρέπει να θεωρούνται πάντα ευάλωτα. Εκτός αυτού όμως οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να περιληφθεί ενδεικτικός κατάλογος ευάλωτων θυμάτων στο διατακτικό του κειμένου, όπως εισηγείται η Επιτροπή. Όλα τα άλλα θύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Πρέπει να υποβάλλονται, σε πρώτη φάση, σε έγκαιρη και ατομική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, προκείμενου να καθοριστεί αν είναι ευάλωτα (π.χ. διότι είναι εκτεθειμένα σε δευτερεύουσα και επανειλημμένη θυματοποίηση ή σε εκφοβισμό) και ποια μέτρα προστασία χρειάζονται. Αναφέρθηκε επίσης ότι η οδηγία δεν πρέπει να θίγει διατάξεις μεγαλύτερης εμβέλειας που περιλαμβάνονται σε άλλες ενωσιακές πράξεις οι οποίες ρυθμίζουν τις ειδικές ανάγκες ευάλωτων θυμάτων με πλέον στοχευμένο τρόπο (π.χ. η οδηγία για την εμπορία ανθρώπων και η οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών).

  Τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου έλαβαν εντολή να συνεχίσουν τις εργασίες σε αυτόν τον φάκελο.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την συμβιβαστική πρόταση αυτήν την εβδομάδα (11987/11), το μόνο εκκρεμές σημείο για μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση είναι η τυπική έγκριση από το Συμβούλιο. Αυτή αναμένεται πριν το τέλος του έτους.

Μετά την έκδοσή της, η οδηγία δεν θα θεσπίσει απλώς ελάχιστους κανόνες σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις και τις σχετικές κυρώσεις, αλλά θα ενισχύσει την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών και την προστασία των θυμάτων, προβλέποντας μέτρα μεταξύ άλλων:

 • κατά της προβολής και της διοργάνωσης σεξουαλικού τουρισμού εις βάρος παιδιών,

 • κατά δικτυακών τόπων που περιέχουν ή διαδίδουν πορνογραφικό υλικό με παιδιά, και

 • κατά της άγρας παιδιών με σεξουαλικούς σκοπούς με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (grooming).

  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το ακόλουθο ανακοινωθέν Τύπου.

ΚΟΙΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πρόταση της Επιτροπής για μια κοινή νομοθεσία για τις πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15429/11) και ανέθεσε στα προπαρασκευαστικά του όργανα να αρχίσουν σύντομα τις εργασίες σχετικά με τον φάκελο. Στα κύρια σημεία που τέθηκαν κατά τη συζήτηση περιλαμβάνονται η νομική βάση, το επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών και η πολυπλοκότητα της ενσωμάτωσης της πρότασης στα διάφορα εθνικά έννομα συστήματα.

Ο κανονισμός, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα δώσει στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που προέρχονται από διαφορετικές χώρες την εναλλακτική δυνατότητα να προβαίνουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους κανόνες της μιας ή της άλλης χώρας με τους οποίους οι δύο συμβαλλόμενοι ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένοι. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούν να συμφωνούν να επιλέξουν μια εναλλακτική δεύτερη δέσμη κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για τις διασυνοριακές συμβάσεις πωλήσεών τους, που θα ισχύει από κοινού με κάθε ένα από τα είκοσι επτά εθνικά δίκαια πωλήσεων.

Στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά βάσει της ελευθερίας των συμβάσεων και ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή η εναλλακτική δέσμη κανόνων θα τονώσει περισσότερο τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτή η εναλλακτική νομοθεσία πωλήσεων θα διέπει τις συμβάσεις πωλήσεων εμπορευμάτων και τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, όπως και τις άμεσα συνδεδεμένες υπηρεσίες. Θα είναι ανοικτό σε συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και σε εκείνες τις διεπιχειρηματικές συμβάσεις στις οποίες τουλάχιστον το ένα συμβαλλόμενος μέρος είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Ας υπογραμμισθεί ότι αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι μιας διασυνοριακής σύμβασης πρέπει να είναι σύμφωνοι να χρησιμοποιήσουν αυτήν την εναλλακτική λύση, δηλαδή ευρωπαϊκούς κανόνες.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν τα περισσότερα θέματα του δικαίου των συμβάσεων που θεωρούνται ότι έχουν πρακτική σημασία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας διασυνοριακής σύμβασης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και των έννομων βοηθημάτων λόγω μη εκτέλεσης, των υποχρεώσεων προσυμβατικής πληροφόρησης, του δικαιώματος υπαναχώρησης και των συνεπειών του, της ερμηνείας και του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων μιας σύμβασης.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι νέοι κανόνες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εφόσον μόνον ο ένας από τους συμβαλλομένους είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, ενώ ο άλλος μπορεί να προέρχεται από χώρα εκτός της ΕΕ. Ακόμη, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι ελεύθερα να καταστήσουν το κοινό δίκαιο πωλήσεων προσιτό και σε καθαρά εγχώριες συμβάσεις.

Προς εξασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής, η πρόταση προβλέπει ως μελλοντικά υποστηρικτικά μέτρα την ανάπτυξη ενός «Προτύπου ευρωπαϊκών συμβατικών όρων» και τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων προσιτής στο κοινό που να περιέχει σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη νομοθετική της πρόταση που αποσκοπεί να παράσχει σε υπόπτους και κατηγορούμενους σε ποινικές υποθέσεις το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα να επικοινωνούν μετά τη σύλληψη με προξενικές αρχές και με τρίτα πρόσωπα, όπως συγγενείς ή εργοδότες. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Μάιο του 2011 (11497/11).

Σε ένα έγγραφο της Προεδρίας υπογραμμίστηκαν τα κύρια σημεία μελλοντικών συζητήσεων (15812/11):

 • πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: Ενώ ορισμένα κράτη μέλη είναι της γνώμης ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο παρέχει στο ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο ένα δικαίωμα που συνίσταται στην πραγματική συνδρομή ενός δικηγόρου, άλλα προβλέπουν ένα διαφορετικό σύστημα, όπου το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι το ύποπτο ή κατηγορούμε ο πρόσωπο θα τύχει οπωσδήποτε συνδρομής από δικηγόρο. Στην πρώτη περίπτωση, την ευθύνη της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο έχουν, τουλάχιστον εν μέρει, οι δημόσιες αρχές (προσέγγιση της εγγύησης). Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές δικονομικές και οικονομικές συνέπειες. Στη δεύτερη περίπτωση, η ευθύνη μετατίθεται στο ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο (προσέγγιση της δυνατότητας). Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επιτρέψει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και να καταστήσει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο θεμελιώδη αρχή από το αρχικό μάλιστα στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και αν το δικαίωμα δεν ασκείται σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

 • περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο: Το ζήτημα αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με το θέμα του πεδίου εφαρμογής. Φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι αυτό το δικαίωμα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχει κινηθεί εναντίον του υπόπτου ή κατηγορούμενου προσώπου ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και αυτό έχει συλληφθεί. Άλλες περιπτώσεις παραμένουν υπό συζήτηση, όπως όταν ένα πρόσωπο καλείται να εμφανιστεί οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα για να εξετασθεί, όταν ένα πρόσωπο υποχρεώνεται να σταματήσει στο δρόμο και καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις από ανακριτικές αρχές ή το θέμα των δικονομικών πράξεων ή των πράξεων συλλογής αποδεικτικών στοιχείων».

 • το θέμα των ενδίκων μέσων. Η Επιτροπή προτείνει να μην μπορούν οι δηλώσεις ή τα αποδεικτικά στοιχεία, που αποκτούνται κατά παράβαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο, να χρησιμοποιούνται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ως αποδεικτικά στοιχεία κατά του συγκεκριμένου προσώπου, να διατηρηθεί δε ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας σε περίπτωση που η χρήση αυτών των αποδεικτικών στοιχείων δεν θίγει τα δικαιώματα της υπεράσπισης. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν μπορούν να αποδεχτούν αυτό το σημείο και κατέστησαν σαφές ότι δεν πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις στους δικαστές. Υποστήριξαν ότι το θέμα της ισχύος που πρέπει να αποδίδεται σε τέτοιες δηλώσεις πρέπει να εξετάζεται από δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε το ενημερωτικό σημείωμα.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  Το Συμβούλιο κατέγραψε μια πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (16000/11) που υποβλήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2011 μαζί με κανονισμό για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, που αναφέρονται από κοινού ως κατάχρηση της αγοράς (16010/11).

  Το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί να συμπληρώσει τον κανονισμό θεσπίζοντας ελάχιστους κανόνες για ποινικές κυρώσεις που φορούν τα πλέον σοβαρά αδικήματα κατάχρησης της αγοράς, συγκεκριμένα τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Αυτό θα δημιουργήσει υποχρέωση για τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι αξιόποινες ως ποινικά αδικήματα.

  Οι προτεινόμενοι κανόνες θα καταστήσουν επίσης ποινικό αδίκημα σε ολόκληρη την ΕΕ την ηθική αυτουργία, την υποβοήθηση και την συνέργεια καθώς και την απόπειρα τέλεσης οιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στην οδηγία. Το σχέδιο οδηγίας προτείνει τέλος να μην υπέχουν ευθύνη για τα αδικήματα αυτά μόνον τα φυσικά αλλά και τα νομικά πρόσωπα.

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου, η Μικτή Επιτροπή (ΕΕ συν Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

VIS

Η μικτή επιτροπή πληροφορήθηκε την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS). Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί στις 11 Οκτωβρίου 2011 στα προξενεία των κρατών μελών της πρώτης περιοχής ανάπτυξης (Βόρεια Αφρική). Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αργότερο είκοσι ημέρες μετά από την ημερομηνία αυτή για σκοπούς ελέγχου στα σημεία διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

Κατά τις πρώτες δέκα ημέρες των επιχειρήσεων (11 Οκτωβρίου - 20 Οκτωβρίου 2011) 40.000 αιτήσεις θεωρήσεων υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από το VIS.

Η έναρξη λειτουργίας του VIS συνοδεύεται από ενημερωτική εκστρατεία που θα διεξαγάγουν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

SIS II

Η Μικτή Επιτροπή εξέτασε επίσης την πρόοδο των εργασιών για την υλοποίηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II), μετά από σχετική παρουσίαση της Επιτροπής. Σύμφωνα με το γενικό χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε η Επιτροπή κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2010, προβλέπεται ότι το SIS II θα αρχίσει να λειτουργεί το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στην περιοχή του Καλίνινγκραντ

Η μικτή επιτροπή ετοίμασε τη συμφωνία για τη γενική προσέγγιση σχετικά με πρόταση τροποποίησης των κανόνων της ΕΕ για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΤΔΚ) στην περιοχή του Καλίνινγκραντ (13344/11).

«Έξυπνα» σύνορα

Η μικτή επιτροπή συζήτησε για την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα «έξυπνα» σύνορα (16049/11). Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Συμβουλίου κλήθηκαν να εξετάσουν περαιτέρω την ανακοίνωση. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι θα μπορούσε να υποβάλει το δεύτερο εξάμηνο του 2012 νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης, δηλαδή ένα σύστημα εισόδου/εξόδου στην ΕΕ (ΣΕΕ) και ένα πρόγραμμα καταχώρησης επιβατών (RTP).

Οι αντιπροσωπίες συζήτησαν κυρίως τέσσερα θέματα: κατά πόσον η διαχείριση των δύο συστημάτων πρέπει να είναι κεντρική ή αποκεντρωμένη· το θέμα της αποθήκευσης δεδομένων· αν και από πότε τα συστήματα πρέπει να περιλάβουν βιομετρικά δεδομένα επιπροσθέτως στα αλφαριθμητικά δεδομένα· τα θέματα που αφορούν τις δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία των συστημάτων.

Όσον αφορά το ΣΕΕ, η εφαρμογή του θα παράσχει στην ΕΕ ακριβή δεδομένα για τις ταξιδιωτικές ροές προς και από το χώρο Σένκγεν σε όλα τα σημεία των εξωτερικών του συνόρων και για τα πρόσωπα που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής, δηλαδή τους υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στον χώρο Σένγκεν πέραν του επιτρεπόμενου από τη θεώρησή τους χρόνου. Θα καταστεί επίσης εφικτό να αποτιμηθούν, βάσει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, τα μέτρα ελευθέρωσης των θεωρήσεων, οι συμφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων και χάρτες πορείας για τέτοιες μελλοντικές πρωτοβουλίες. Σε συνδυασμό με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) αυτό θα καταστήσει αποτελεσματικότερες τις προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει την παράνομη μετανάστευση και να αυξήσει τον αριθμό των επιτυχών επιστροφών. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνική πλατφόρμα με αυτή του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν II (SIS II), και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)

Το πρόγραμμα καταχώρησης επιβατών (RTP) είναι ένα ειδικό σύστημα για καλόπιστους ταξιδιώτες που δεν είναι πολίτες της ΕΕ, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί το καθεστώς του ‘καταχωρημένου ταξιδιώτη’. Το καθεστώς αυτό θα αποκτάται σε προαιρετική βάση με διαδικασίες προκαταρτικού ελέγχου σε προξενείο ή σε μελλοντικά κοινά κέντρα υποβολής αιτήσεων θεώρησης βάσει κοινών κριτηρίων ελέγχου. Οι καλόπιστοι ταξιδιώτες καθώς και πολίτες της ΕΕ με ηλεκτρονικά διαβατήρια θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένους ελέγχους στα σύνορα δια μέσου αυτοματοποιημένων θυρών, οι οποίες θα διαβάζουν τα βιομετρικά δεδομένα που περιέχονται στα ταξιδιωτικά έγγραφα ή είναι αποθηκευμένα σε τράπεζα δεδομένων και θα τα συγκρίνουν με εκείνα των βιομετρικών δεδομένων του ταξιδιώτη. Αναμένεται ότι θα επιταχυνθούν οι διελεύσεις των συνόρων για 4 έως 5 εκατομμύρια ταξιδιωτών ετησίως1. Βάσει της πείρας ορισμένων κρατών μελών, ο μέσος χρόνος για τη διέλευση συνόρων μπορεί να μειωθεί από τα σημερινά ένα έως δύο λεπτά κάτω από τα τριάντα δευτερόλεπτα.

Το Συμβούλιο ενθάρρυνε επανειλημμένα τη θέσπιση τέτοιων μέτρων, π.χ. στα συμπεράσματά του για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9873/08), και στα συμπεράσματά του σχετικά με 29 μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο 2010 (6435/3/10).

Διάφορα

Στο σημείο διάφορα οι αντιπροσωπίες εξέτασαν τέσσερα ενημερωτικά θέματα:

Το πρώτο αφορά τις μετακινούμενες (πλανόδιες) εγκληματικές ομάδες. Το Δεκέμβριο 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων που διαπράττονται από κινητές (πλανόδιες) εγκληματικές ομάδες (15875/10). Τον Ιούνιο 2011 το πρόβλημα εξετάστηκε εκ νέου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2011 και 2013 (11050/11).

Το δεύτερο θέμα ήταν η ενδεχόμενη θέσπιση μιας απαίτησης της Ρωσίας να έχει το ιπτάμενο προσωπικό από διάφορα κράτη μέλη θεώρηση κατά τις πτήσεις προς τη ρωσική επικράτεια. Το θέμα αυτό αναμένεται πλέον να λυθεί στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τροποποιήσεις της ισχύουσας συμφωνίας ΕΕ - Ρωσία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων.

Ως προς το τρίτο σημείο, το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με το αποτέλεσμα της υπουργικής συνδιάσκεψης ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στην Οχρίδα στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2011 και σχετικά με την υπουργική σύνοδο του Μονίμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2011.

Το Λιχτενστάιν αναφέρθηκε τέλος στην εκκρεμούσα απόφαση του Συμβουλίου για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη χώρα.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

«Σουηδική απόφαση-πλαισίου» - Συμπεράσματα

- Έγκριση συμπερασμάτων

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα (15277/11) σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου2006/9601 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( της λεγόμενης «σουηδικής απόφασης-πλαισίου»).

Σκοπός αυτής της νομοθετικής πράξης είναι να ενισχυθεί ο επιτυχής εντοπισμός, η πρόληψη ή η διερεύνηση του εγκλήματος, ως απάντηση σε απειλές που τίθενται από εγκληματίες οι οποίοι δρουν σε έναν χώρο απαλλαγμένο από εσωτερικά σύνορα.

- Έκθεση

Το Συμβούλιο επιδοκίμασε την έκθεση σχετικά με η συμμόρφωση των κρατών μελών με τις διατάξεις της «σουηδικής απόφασης» (15278/11). Η Επιτροπή κλήθηκε να παρουσιάσει αυτήν ην αξιολόγηση στο Συμβούλιο πριν τις 19 Δεκεμβρίου 2011.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των κρατών μελών είχαν μεταφέρει την απόφαση πλαίσιο στην εσωτερική τους νομοθεσία ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, όπως προβλεπόταν στην απόφαση· εκείνα που δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία μεταφοράς επεσήμαναν ότι ο κύριος λόγος ήταν το ότι οι κοινοβουλευτικές τους διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν ακόμα.

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων - Λετονία

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Λετονία (14526/11). Από τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία απαιτείται βάσει της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ (ΕΕ L 210, 6.8.2008), προέκυψε ότι η Λετονία εφαρμόζει πλήρως τις γενικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και, επομένως, δικαιούται να αρχίσει να λαμβάνει και να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη και την έρευνα ποινικών αδικημάτων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της απόφασης, προς το σκοπό της πρόληψης και διερεύνησης ποινικών αδικημάτων.

Εταιρική σχέση για την κινητικότητα ΕΕ - Αρμενία - Δήλωση

Το Συμβούλιο κατέγραψε την κοινή δήλωση σχετικά με εταιρική σχέση για την κινητικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής ένωσης και της Αρμενίας (14963/11 ADD 1. Η εταιρική σχέση για την κινητικότητα αποσκοπεί να διευκολύνει τη μετακίνηση προσώπων μεταξύ Αρμενίας και ΕΕ, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο της εφαρμογής της γενικής προσέγγισης για τη μετανάστευση.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Μολδαβία και τη Γεωργία.

Βλ επίσης: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας (9776/07)

60ή επέτειος της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων - Δήλωση

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15358/11) προς τη διάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2011 στη Γενεύη. Η δήλωση σηματοδοτεί την εξηκοστή επέτειο της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων

Έκθεση Eurojust

Το Συμβούλιο κατέγραψε την έκθεση δραστηριοτήτων του Κοινού Εποπτικού Οργάνου της Eurojust για το 2010 (15603/11) και τη διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση, όπως απαιτείται από την απόφαση του Συμβουλίου για την ίδρυση της Eurojust1.

Δίκτυο νομοθετικής συνεργασίας

Το Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος για την ίδρυση δικτύου νομοθετικής συνεργασίας των Υπουργείων Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15729/11, http://legicoop.eu). Στόχος του δικτύου είναι η προώθηση της καλύτερης κατανόησης των νόμων άλλων κρατών μελών ώστε να εδραιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και να προωθηθεί η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 20082 και καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει την εφαρμογή του το αργότερο τρία έτη μετά την έγκρισή του.

Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση - Συμπεράσματα

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση (15690/11), βάσει της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής «Μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση» (HREF="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14196.en11.pdf" MACROBUTTON HtmlResAnchor 14196/11).

Η κατάρτιση των δικαστικών σε διασυνοριακά και ευρωπαϊκά θέματα είναι καθοριστική δεδομένου ότι ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών, επαγγελματιών και πολιτών. Η ΕΕ έθεσε η ίδια το στόχο να διευκολύνει το ήμισυ των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στην ΕΕ να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης ως το 2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διασυνοριακή μεταφορά μετρητών ευρώ*

Το Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό που αποσκοπεί να διευκολύνει την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών εντός της ζώνης του ευρώ, στη συνέχεια συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (18/11 + 15366/11 ADD 1).

Ο νέος κανονισμός προβλέπει τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των μεταφορών, την ασφάλεια του προσωπικού ασφαλείας Χ/Α και του κοινού, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των μετρητών ευρώ. Εδώ περιλαμβάνεται η υποχρέωση των εταιρειών που επιθυμούν να μεταφέρουν οδικώς μεταξύ των συνόρων μετρητά ευρώ να υποβάλλουν αίτηση για άδεια διασυνοριακής χρηματαποστολής (Χ/Α) από την αρχή έκδοσης στο κράτος μέλος προέλευσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Συνεννόηση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι δεν μπόρεσε να αποδεχτεί όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό 2012. Αυτό σημαίνει ότι την 1η Νοεμβρίου αρχίζει περίοδος συνεννόησης τριών εβδομάδων, που αποσκοπεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των διισταμένων θέσεων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για λεπτομέρειες, βλ. 16017/11.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Το Συμβούλιο ενέκρινε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίπτει την τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαίου Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων για το 2011, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 για το 20111.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Περιοριστικά μέτρα κατά της Βιρμανίας /Μυανμάρ

Το Συμβούλιο τροποποίησε τον κανονισμό 2008/194 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Βιρμανίας/ Μυανμάρ. Με τις τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή αποφάσεις που λήφθηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Απριλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το ανακοινωθέν τύπου 8741/11.

Περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

Το Συμβούλιο επεξέτεινε τα περιοριστικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας ως τις 27 Οκτωβρίου 2012.

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία

Το Συμβούλιο κατάργησε τα περιοριστικά μέτρα (αποφάσεις 2010/603/ΚΕΠΠΑ και 2010/145/ΚΕΠΠΑ) που αποσκοπούν στη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). Αφότου, στις 22 Ιουλίου 2011, ο κ. Goran Hadzic, τελευταίος υπόδικος που διέφευγε, μεταφέρθηκε και τελεί υπό κράτηση στο ΙCTY, το Συμβούλιο κατάργησε τα μέτρα.

Σχέσεις με το Ουζμπεκιστάν

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 10η σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 14 Νοεμβρίου 2011.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 2/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Παρακολούθηση της ειδικής έκθεσης αριθ. 1/2005 σχετικά με τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης» (OLAF), ως έχει στο 15274/11. Στα συμπεράσματα εκφράζεται ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβε η OLAF ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών της, αλλά και λύπη για το γεγονός ότι η μέση διάρκειά τους είναι πολύ μεγάλη. Αυτό οφείλεται στο ότι η πρόοδος ως προς τη βελτίωση του προγραμματισμού και της εποπτείας των ερευνών ήταν περιορισμένη. Στα συμπεράσματα καλείται η Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του προγραμματισμού της και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των εργαλείων της.

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

Πρόγραμμα ασκήσεων της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων για το 2011

Το Συμβούλιο ενέκρινε νέα ημερομηνία για τις ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ για το 2011, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί πλέον από τις 18 Νοεμβρίου ως τις 6 Δεκεμβρίου 2011.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλεγχος ειδών διπλής χρήσης: νέες γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ*

Το Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό για τη θέσπιση νέων γενικών αδειών εξαγωγής βάσει του καθεστώτος της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης (38/11 και 15364/11 ADD1).

Ο νέος κανονισμός τροποποιεί και συμπληρώνει τον κανονισμό 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, που απαιτεί να υποβάλλονται σε έλεγχο τα είδη διπλής χρήσεως όταν μεταφέρονται ή διαμετακομίζονται δια μέσου της ΕΕ1. Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει κυρίως στην πρόληψη της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην απόφαση 1540(2004).

Με τους νέους κανόνες επιδιώκεται η ενιαία και συνεκτική διενέργεια ελέγχων δια μέσου της Ένωσης ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς της ΕΕ. Εναρμονίζουν το πεδίο εφαρμογής των γενικών αδειών εξαγωγής και τους όρους της χρήσης τους, εξασφαλίζουν δε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ασφαλείας.

Η έγκριση του κανονισμού αποτελεί συνέχεια συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ψήφισε στις 27 Σεπτεμβρίου 2011 (14777/11).

Αναπροσαρμογές των εμπορικών συμφωνιών με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αργεντινή

Το Συμβούλιο ενέκρινε τρεις αποφάσεις για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ αφενός και της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Αργεντινής αφετέρου σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (6603/11 + 6536/11 + 6609/11).

Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών - ΕΕ και Νότιος Κορέα

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση της ΕΕ την οποία θα λάβει στο πλαίσιο της Επιτροπής εμπορίου που συστάθηκε από τη Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας όσον αφορά την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής εμπορίου και την κατάρτιση του καταλόγου των 15 διαιτητών (14893/11).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεταφορές αποβλήτων

Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην εναντιωθεί στην έκδοση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/20061 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα IIIB (14391/11).

Ο κανονισμός 1013/2006 θεσπίζει διαδικασίες και καθεστώτα ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων, ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και το δρομολόγιο της μεταφοράς, το είδος των μεταφερομένων αποβλήτων και το είδος επεξεργασίας στην οποία πρόκειται να υποβληθούν τα απόβλητα στον προορισμό τους.

Ο κανονισμός της Επιτροπής υπόκειται στην επονομαζόμενη "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον το Συμβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει τον κανονισμό, εκτός εάν αντιταχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1 :

Με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 20% όλων των προσώπων που απέκτησαν θεώρηση πολλαπλών εισόδων - ετησίως περίπου 10 εκατομμύρια - θα ζητήσουν το καθεστώς του καταχωρημένου ταξιδιώτη, και ότι ένας αντίστοιχος αριθμός προσώπων απαλλαγμένων από την υποχρέωση θεώρησης θα το ζητήσει επίσης.

1 :

ΕΕ L 386, 29.12.2006.

1 :

ΕΕ L 63, 6.3.02.

2 :

ΕΕ C 326, 20.12.2008.

1 :

Η αντιπροσωπία ΗΒ την καταψήφισε.

1 :

ΕΕ L 134, 29.5.2009, σελ. 1.

Είδη διπλής χρήσεως είναι μη στρατιωτικά είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων λογισμικό και τεχνολογία.

1 :

ΕΕ L 190, 12.7.2006.


Side Bar