Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

15141/11

(OR. en)

PRESSE 351

PR CO 58

COMUNICAT DE PRESĂ

Cea de a 3116-a reuniune a Consiliului

Transporturi, Telecomunicații și Energie

Luxemburg, 6 octombrie 2011

Președintele Dl Cezary GRABARCZYK
Ministrul Infrastructurii al Poloniei

Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul a adoptat concluzii care subliniază importanța consolidării cooperării în domeniul transporturilor cu regiunile învecinate, în special prin îmbunătățirea infrastructurii de transport și printr-o mai bună integrare a piețelor transporturilor.

În domeniul aviației, Consiliul a acordat Comisiei mandate pentru negocierea unui acord cuprinzător privind transportul aerian cu Azerbaidjan, având drept scop deschiderea piețelor, în paralel cu armonizarea normativă, și, respectiv, pentru un acord cu Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (EUROCONTROL), care să asigure un cadru general de cooperare consolidată.

Mai mult, miniștrii au susținut o dezbatere cu privire la revizuirea propusă a regulamentului privind tahograful care urmează să fie folosit de către conducătorii auto profesioniști. Scopul revizuirii este reducerea posibilităților de fraudă și a sarcinii administrative prin valorificarea deplină a noilor tehnologii și introducerea unor noi măsuri de reglementare.

CUPRINS1

PARTICIPANȚI

PUNCTE DEZBĂTUTE

CHESTIUNI INTERMODALE

Cooperarea în domeniul transporturilor cu regiunile învecinate

AVIAȚIE

Cooperarea consolidată cu Eurocontrol

Acord privind transportul aerian cu Azerbaidjan

TRANSPORT TERESTRU

Revizuirea Regulamentului privind tahograful

CHESTIUNI DIVERSE

Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor cu privire la finanțarea privată pentru infrastructura de transport

Conferința ministerială a Parteneriatului estic cu privire la transporturi

Comercializarea certificatelor de emisii în sectorul aviației

Obligația de a deține viză impusă de Rusia membrilor echipajelor aeronavelor cehe

Proiectul pilot „Centura albastră”

Evenimentul privind pirateria în contextul Zilei mondiale maritime

ALTE PUNCTE APROBATE

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

  • Consiliul permanent de parteneriat UE-Rusia (CPP)

TELECOMUNICAȚII

  • Servicii mobile prin satelit

PARTICIPANȚI

Belgia:

Dl Etienne SCHOUPPE Secretar de stat pentru Mobilitate, Adjunctul Prim-ministrului

Bulgaria:

Dl Ivailo MOSKOVSKI Ministrul Transporturilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Republica Cehă:

Dl Pavel DOBEŠ Ministrul Transporturilor

Danemarca:

Dl Henrik DAM KRISTENSEN Ministrul Transporturilor

Germania:

Dl Peter RAMSAUER Ministrul Federal al Transporturilor, Construcțiilor și Dezvoltării Urbane

Estonia:

Dl Gert ANTSU Reprezentant Permanent Adjunct

Irlanda:

Dl Leo VARADKAR Ministrul Transporturilor

Grecia:

Dl Andreas PAPASTAVROU Reprezentant Permanent Adjunct

Spania:

Dl José BLANCO LÓPEZ Ministrul Infrastructurii și Transporturilor

Franța:

Dl Philippe LEGLISE-COSTA Reprezentant Permanent Adjunct

Italia:

Dl Roberto CASTELLI Ministrul Adjunct al Infrastructurii și Transporturilor

Cipru:

Dl Efthymios FLOURENTZOU Ministrul Comunicațiilor și Lucrărilor Publice

Letonia:

Dl Juris ŠTĀLMEISTARS Reprezentant Permanent Adjunct

Lituania:

Dl Arūnas VINČIŪNAS Reprezentant Permanent Adjunct

Luxemburg:

Dl Claude WISELER Ministrul Dezvoltării Durabile și Infrastructurilor

Ungaria:

Dl Pál VÖLNER Secretar de Stat pentru Infrastructură la Ministerul Dezvoltării Naționale

Dl Tamás Iván KOVÁCS Secretar de Stat adjunct pentru Afaceri Europene și Internaționale la Ministerul Dezvoltării Naționale

Malta:

Dl Austin GATT Ministrul Infrastructurii, Transporturilor

și Comunicațiilor

Țările de Jos:

Dl Derk OLDENBURG Reprezentant Permanent Adjunct

Austria:

Dna Doris BURES Ministrul Federal al Transporturilor, Inovării și Tehnologiei

Polonia:

Dl Cezary GRABARCZYK Ministrul Infrastructurii

Dl Maciej JANKOWSKI Subsecretar de Stat la Ministerul Infrastructurii

Portugalia:

Dl Pedro COSTA PEREIRA Reprezentant Permanent Adjunct

România:

Dna Anca Daniela BOAGIU Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Slovenia:

Dl Patrick VLAČIČ Ministrul Transporturilor

Slovacia:

Dl Arpad ERSEK Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Dezvoltării Regionale

Finlanda:

Dna Marja RISLAKKI Reprezentant Permanent Adjunct

Suedia:

Dl Carl von der ESCH Secretar de Stat pe lângă Ministrul Infrastructurii

Regatul Unit:

Dl Andy LEBRECHT Reprezentant Permanent Adjunct

Comisia:

Dl Siim KALLAS Vicepreședinte

PUNCTE DEZBĂTUTE

CHESTIUNI INTERMODALE

Cooperarea în domeniul transporturilor cu regiunile învecinate

Consiliul a adoptat concluzii (14712/11) care subliniază importanța cooperării consolidate în domeniul transporturilor și a unor conexiuni de transport mai bune cu regiunile învecinate care fac obiectul politicii de extindere și al politicii europene de vecinătate, în special Balcanii de Vest, regiunea mediteraneeană și țările Parteneriatului estic, în vederea realizării unei integrări economice mai profunde și a unei asocieri politice mai strânse.

Pentru a realiza aceste obiective, Consiliul promovează îmbunătățirea infrastructurii de transport, în special printr-o mai bună conectare a infrastructurii țărilor învecinate la rețeaua transeuropeană de transport și printr-o mai bună integrare a piețelor transporturilor, în special prin extinderea spațiului aerian comun european, înlăturarea obstacolelor existente în transportul maritim, sporirea interoperabilității sistemelor feroviare și simplificarea procedurilor de trecere a frontierelor și a procedurilor administrative. Consiliul subliniază, cu toate acestea, că o mai bună integrare a piețelor va depinde de disponibilitatea în acest sens a țărilor învecinate și de progresul lor în aplicarea unor standarde de siguranță, securitate, de mediu și sociale echivalente cu cele ale UE.

Ar trebui utilizate resursele financiare existente, precum Facilitatea de investiții pentru vecinătate, care pot avea un efect de levier în utilizarea finanțării din partea instituțiilor financiare internaționale, pentru a susține țările respective în realizarea reformelor necesare.

Mai mult, Consiliul salută înființarea Comitetului privind transporturile al Parteneriatului estic, care urmează să își înceapă activitatea cu ocazia Conferinței ministeriale a Parteneriatului estic, care va avea loc în perioada 24-25 octombrie 2011 la Cracovia (Polonia),

Concluziile reprezintă răspunsul la o comunicare a Comisiei pe această temă, prezentată de către aceasta în luna iulie, care prezintă măsurile pe termen lung și scurt pentru toate modurile de transport, în vederea consolidării conexiunilor de transport (13022/11). Comunicarea este consecința noii abordări a UE cu privire la politica europeană de vecinătate, bazată pe un nivel mult mai mare de diferențiere în funcție de nevoile, ambiția și disponibilitatea de cooperare ale fiecărei țări, astfel cum se specifică în comunicarea Comisiei adoptată în luna mai a acestui an (10794/11) și în concluziile Consiliului adoptate în luna iunie a acestui an (11850/11).

AVIAȚIE

Cooperarea consolidată cu Eurocontrol

Consiliul a autorizat Comisia să desfășoare negocieri cu Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) în vederea unui acord la nivel înalt care să instituie un nou cadru stabil de cooperare consolidată. Acordul va confirma rolul Eurocontrol de instrument tehnic și operațional al UE în dezvoltarea și implementarea programului „cerul unic european (SES)”, stabilind totodată rolul UE de autoritate de reglementare a programului.

Eurocontrol este o organizație interguvernamentală civilo-militară reunind 39 de părți contractante din întreaga Europă, inclusiv statele membre ale UE cu excepția Estoniei. Eurocontrol joacă un rol crucial în managementul traficului aerian (ATM) în Europa și furnizează Uniunii Europene expertiză și asistență tehnică în domeniu. Recent, Eurocontrol a fost numit gestionar al traficului ATM pentru programul „cerul unic european” conceput pentru a institui un sistem sigur și eficient de management al traficului aerian la nivel european, pe baza unui cadru juridic adoptat în 2004 (SES I) și 2009 (SES II).

Acord privind transportul aerian cu Azerbaidjan

Consiliul a acordat Comisiei mandatul pentru deschiderea negocierilor cu Azerbaidjan cu privire la un acord cuprinzător privind transportul aerian având drept scop deschiderea piețelor, în paralel cu armonizarea normativă în domenii precum siguranța și securitatea aviației, protecția mediului și legislația privind concurența.

Se preconizează că deschiderea piețelor va aduce beneficii economice companiilor aeriene și aeroporturilor din UE și Azerbaidjan și va contribui la dezvoltarea sectorului afacerilor și a investițiilor străine în Azerbaidjan. Aceasta trebuie însoțită de un cadru de reglementare compatibil cu standardele UE.

Acordul va crea un cadru juridic pentru transportul aerian între Azerbaidjan și Uniune în ansamblu, care va asigura condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii de transport din UE. Acesta va înlocui cele douăzeci și unu de acorduri bilaterale existente în domeniul serviciilor aeriene între statele membre ale UE, la nivel individual, și Azerbaidjan, care sunt destul de restrictive, mai ales în privința măsurilor referitoare la capacitate. La un nivel politic mai general, instituirea unui astfel de acord este în conformitate cu politica europeană de vecinătate și cu inițiativa Parteneriatul estic, statul Azerbaidjan fiind implicat în ambele, și va duce mai departe obiectivele acordului de parteneriat și de cooperare cu Azerbaidjan, care urmează să fie înlocuit de un acord de asociere supus în prezent negocierii.

TRANSPORT TERESTRU

Revizuirea Regulamentului privind tahograful

Consiliul a susținut o dezbatere publică cu privire la revizuirea regulamentului din 1985 privind tahograful care urmează să fie folosit de către conducătorii auto profesioniști, astfel încât respectarea normelor privind la timpul de conducere și perioadele de repaus să poată fi verificată în interesul siguranței rutiere, al condițiilor de lucru decente pentru conducătorii auto și al concurenței echitabile între întreprinderile de transport. Scopul revizuirii propuse este reducerea posibilităților de fraudă și a sarcinii administrative prin valorificarea deplină a noilor tehnologii și introducerea unor noi măsuri de reglementare.

Deoarece examinarea propunerii Comisiei în cadrul grupului de lucru al Consiliului se află încă într-un stadiu incipient (a se vedea raportul 14486/11), Consiliul și-a axat discuțiile mai puțin asupra detaliilor propunerii și cu precădere asupra experiențelor statelor membre în privința sistemului de tahograf actual. Miniștrii au confirmat rolul crucial al tahografului în verificarea respectării normelor și, în consecință, pentru siguranța rutieră. Deși, în general, sistemul actual pare să funcționeze, miniștrii au subliniat nevoia unor îmbunătățiri, menționând în special punctele slabe ale sistemului, care fac posibilă manipularea și frauda. De asemenea, aceștia au subliniat importanța reducerii costurilor pentru întreprinderile de transport. În această privință, s-a subliniat faptul că orice noi măsuri trebuie să fie proporționale și să facă obiectul unei analize cost-beneficiu detaliate, anumite state membre exprimându-și preocupările cu privire la costurile pe care le-ar putea genera măsurile propuse de Comisie.

Grupurile de pregătire ale Consiliului sunt în prezent invitate să continue examinarea propunerii (13195/11), care conține următoarele elemente-cheie:

În ceea ce privește utilizarea tehnologiei, actuala înregistrare manuală a localizării vehiculului va fi înlocuită cu înregistrarea automată prin poziționarea prin satelit. Mai mult, comunicarea la distanță prin intermediul tahografului, care oferă indicații de bază privind respectarea normelor, va permite agenților de control să efectueze mai eficient controale rutiere selective, evitându-le pe cele care nu sunt necesare. De asemenea, o interfață standardizată a tahografului va facilita integrarea acestuia în aplicațiile din cadrul sistemului inteligent de transport, cum ar fi cele destinate gestionării flotei.

În ceea ce privește reglementarea, vor fi consolidate cerințele care trebuie îndeplinite de către atelierele care se ocupă de instalarea și calibrarea tahografelor, iar permisul de conducere și cardul de conducător auto care urmează să fie folosit împreună cu tahograful vor fi unificate, ceea ce se presupune că va reduce frauda și costurile administrative. De asemenea, sarcina administrativă va fi redusă prin extinderea scutirii de obligația utilizării tahografelor, pe care statele membre o pot acorda anumitor utilizatori, în special întreprinderilor mici și mijlocii: pentru utilizatorii respectivi, se propune o scutire uniformă pentru operațiunile de transport pe o rază de 100 km, scutire care până în prezent se limita la 50 km în anumite cazuri.

Conform propunerii Comisiei, măsurile de reglementare se vor aplica la un an de la publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe când aplicarea noii tehnologii prin satelit va deveni obligatorie patru ani mai târziu, probabil începând din 2017.

Regulamentul din 1985, adaptat deja de 10 ori pentru a ține seama de progresul tehnologic, stabilește standarde tehnice și norme privind utilizarea, omologarea de tip, instalarea și inspectarea tahografelor. În prezent, două tipuri de tahograf sunt utilizate de aproximativ 900 000 de întreprinderi de transport și 6 milioane de conducători auto: tahograful digital introdus în vehiculele înmatriculate după 1 mai 2006 și tahograful analog, utilizat încă în vehiculele mai vechi.

CHESTIUNI DIVERSE

Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor cu privire la finanțarea privată pentru infrastructura de transport

Președinția a informat Consiliul cu privire la reuniunea informală a miniștrilor transporturilor desfășurată la Sopot (Polonia) în perioada 5-6 septembrie 2011, consacrată chestiunii mobilizării finanțării private pentru infrastructura de transport și axată în special pe experiențele statelor membre în domeniul parteneriatelor public-privat. Președinția a făcut o sinteză a rezultatelor reuniunii într-o serie de concluzii (14119/11) care menționează parteneriatele public-privat drept un instrument util pentru finanțarea transportului, subliniind totodată rolul fondurilor publice în dezvoltarea infrastructurii.

Conferința ministerială a Parteneriatului estic cu privire la transporturi

Președinția a oferit informații cu privire la conferința miniștrilor transporturilor din statele membre ale UE, cele șase țări ale Parteneriatului estic (Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan) și Croația, care urmează să aibă loc la Cracovia (Polonia) în perioada 24-25 octombrie 2011 (14884/11). Scopul acesteia îl va reprezenta consolidarea cooperării în domeniul transporturilor cu aceste țări, pe baza principiilor stabilite în concluziile cu privire la relațiile cu regiunile învecinate, adoptate în cursul acestei reuniuni a Consiliului. De asemenea, conferința urmează să lanseze Comitetul privind transporturile al Parteneriatului estic.

Comercializarea certificatelor de emisii în sectorul aviației

Comisia a informat miniștrii cu privire la situația actuală, în special cu privire la consultările cu țări terțe referitoare la aplicarea în sectorul aviației a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru gazele cu efect de seră (ETS), preconizată să demareze la 1 ianuarie 2012.

O serie de state membre au solicitat Comisiei să accelereze discuțiile cu țările care nu sunt membre ale UE și care se opun includerii aviației internaționale în cadrul ETS UE, în vederea găsirii unei soluții.

Obligația de a deține viză impusă de Rusia membrilor echipajelor aeronavelor cehe

Delegația cehă a informat Consiliul cu privire la obligația de a deține viză, introdusă recent de Rusia pentru membrii echipajelor civile ale aeronavelor cehe, și a solicitat Președinției și Comisiei să prezinte această chestiune autorităților ruse. Republica Cehă nu are un acord bilateral cu Rusia cu privire la exonerarea de obligația de a deține vize.

Proiectul pilot „Centura albastră”

Comisia a informat miniștrii cu privire la punerea în aplicare și dezvoltarea proiectului pilot „Centura albastră” aprobat de Consiliul Transporturi din decembrie 2010, care a intrat în faza operațională de șase luni în luna mai a anului curent (14934/11). Comisia consideră promițătoare primele rezultate ale proiectului și intenționează să îl continue în 2012. Conceptul centurii albastre are rolul de a facilita transportul maritim în interiorul UE prin reducerea formalităților administrative pentru comandanții navelor, asigurând totodată siguranța, securitatea și protecția mediului și veniturile din taxe vamale și fiscale, prin utilizarea optimă a tehnologiei de monitorizare maritimă.

Evenimentul privind pirateria în contextul Zilei mondiale maritime

Delegația italiană a informat Consiliul cu privire la evenimentul paralel privind Ziua mondială maritimă, găzduit în acest an de Italia, la Roma, în perioada 13-14 octombrie (14889/11). Obiectivul acestei reuniuni de experți și reprezentanți ai instituțiilor îl va reprezenta combaterea pirateriei. Evenimentul paralel are loc în contextul Zilei mondiale maritime găzduite în fiecare an de Organizația Maritimă Internațională (OMI).

ALTE PUNCTE APROBATE

JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

Consiliul permanent de parteneriat UE-Rusia (CPP)

Consiliul a adoptat o poziție a UE în perspectiva celui de al cincisprezecelea Consiliu permanent de parteneriat UE-Rusia (CPP) în domeniul justiției și afacerilor interne, care va avea loc la Varșovia, în perioada 10-11 octombrie 2011. De asemenea, Consiliul a aprobat un proiect de etape comune în vederea instituirii unui regim de călătorie pe termen scurt fără viză pentru cetățenii din UE și Rusia (vezi 13939/11), care va fi înaintat CPP spre aprobare.

TELECOMUNICAȚII

Servicii mobile prin satelit

Consiliul a decis să nu se opună adoptării de către Comisie a unei decizii privind modalități pentru aplicarea coordonată a normelor privind punerea în aplicare în ceea ce privește serviciile mobile de comunicații prin satelit, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Decizia 626/2008/CE.

Proiectul de decizie face obiectul procedurii de reglementare cu control; întrucât Consiliul l-a aprobat, Comisia îl poate adopta în prezent, cu excepția cazului în care Parlamentul European se opune.


Side Bar