Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKI SVET
PREDSEDNIK

SL

Bruselj, 21. julij 2011

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Izjava predsednika Van Rompuya
na tiskovni konferenci
po vrhu držav euroobmočja

Z veseljem sporočam, da smo našli skupen dogovor, kako obvladati krizne razmere. Srečanje evropskih voditeljev je imelo en sam namen: kako zaščititi finančno stabilnost euroobmočja.

Danes smo dosegli tri pomembne odločitve, ki so jih v celoti podprli vsi udeleženi:

  • izboljšali smo vzdržnost zadolževanja Grčije,

  • sprejeli smo ukrepe za zajezitev tveganja razširitve finančne krize,

  • zavezali smo se, da bomo izboljšali krizno upravljanje euroobmočja.

Vrh voditeljev držav ali vlad euroobmočja sem se odločil sklicati, ker so razmere postale resnično zaskrbljujoče. K sodelovanju sem poleg predsednika Evropske centralne banke povabil tudi generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde.

Težave, s katerimi se sooča euroobmočje, se lahko rešijo le na najvišji ravni. Treba je bilo hitro ukrepati. Sklic tega sestanka je pomagal izostriti misli in pospešiti iskanje rešitve. Nisem mogel dopustiti, da bi težke razmere postale nevarne.

Situacija, ki se je začela z nizom kriz državnega dolga, se je začela širiti na ves sistem in je kot takšna začela ogrožati stabilnost euroobmočja kot celote. To grožnjo je bilo treba zajeziti, sicer bi se lahko zaupanje v našo skupno valuto nevarno zamajalo, poleg tega pa bi lahko to ošibilo oživitev gospodarstva v Evropi in drugje po svetu.

Zato smo se danes lotili dveh glavnih dejavnikov za rešitev tega problema:

  • strahu vlagateljev, da bodo morali imetniki obveznic v Grčiji, nato pa morda tudi v drugih državah, utrpeti izgube in

  • negotovosti trga glede sposobnosti euroobmočja, da odpravi krizo.

Naj podrobneje pojasnim današnjo odločitev.

Prvič, ponujamo rešitev za problem dolga Grčije. Dogovorili smo se o novem programu pomoči, s katerim bi v celoti pokrili finančno vrzel in ki bi ga financirala tako EU kot Mednarodni denarni sklad. Pomembna ukrepa sta tudi dogovor o zmanjšanju obrestne mere za prihodnja posojila in podaljšanje zapadlosti na najmanj 15 in največ 30 let.

Tudi banke so se danes prostovoljno zavezale podpreti Grčijo na več različnih načinov.

Pomembno je poudariti, da smo spremenili pristop k udeležbi zasebnega sektorja: ta bo veljala izključno za Grčijo.

To je trden sveženj.

Drugič, dogovorili smo se o vrsti ukrepov za zajezitev širitve finančne krize. Za začetek smo jasno poudarili, da se razmere Grčije razlikujejo od razmer v drugih državah; zato Grčija potrebuje izjemen odziv, tudi glede udeležbe zasebnega sektorja. Poleg tega bo imel evropski instrument za finančno stabilnost več prostora za posredovanje: preventivna pomoč, dokapitalizacija bank s pomočjo vlad, tudi v državah, ki niso vključene v program; in posredovanje na sekundarnem trgu v izrednih razmerah na podlagi analize Evropske centralne banke.

Skratka, ustvarili smo trden požarni zid in boljšo gasilsko opremo.

Tretjič, odločili smo se, da bomo izboljšali upravljanje euroobmočja. Medtem ko se ukvarjamo s kratkoročnimi rešitvami, ne smemo pozabiti na dolgoročne. Naj izpostavim dvoje:

dogovorili smo se, da bi morali biti manj odvisni od naših lastnih pravil glede zunanjih bonitetnih agencij.

Poleg tega smo dobili nalogo, da pripravimo konkretne predloge, kako bolje organizirati krizno upravljanje v euroobmočju in izboljšati način dela. V zvezi s tem bom tesno sodeloval s predsednikom Euroskupine in predsednikom Komisije ter predloge predstavil oktobra.

Danes smo z vsemi temi odločitvami pokazali, da bomo neustrašno ščitili našo monetarno unijo in našo skupno valuto.

Še nekaj: ko evropski voditelji rečejo, da bodo storili "vse potrebno", da ohranijo euroobmočje, to tudi dejansko mislijo.


Side Bar