Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA RADA
PREDSEDA

SK

Brusel 21. júla 2011

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Poznámky predsedu Hermana Van Rompuya
na tlačovej konferencii
po samite eurozóny

Som veľmi rád, že môžem oznámiť, že sme na krízovú situáciu našli spoločnú odpoveď. Hlavný cieľ nášho zasadnutia: európski vedúci predstavitelia chcú ochrániť finančnú stabilitu eurozóny.

Dnes sme dospeli k trom dôležitým rozhodnutiam, ktoré získali plnú podporu všetkých zúčastnených:

  • zlepšili sme udržateľnosť gréckeho dlhu,

  • prijali sme opatrenia na zastavenie rizika „šírenia nákazy“,

  • zaviazali sme sa zlepšiť krízové riadenie v rámci eurozóny.

Samit hláv štátov alebo predsedov vlád krajín eurozóny som zvolal, pretože situácia bola skutočne vážna. Okrem prezidenta ECB som k našej práci prizval aj výkonnú riaditeľku MMF Christine Lagardovú.

Problémy, ktorým eurozóna čelí, je možné vyriešiť len na najvyššej úrovni. Museli sme konať rýchlo. Zvolaním tohto zasadnutia sa umožnilo sústrediť všetku pozornosť a urýchliť nájdenie riešenia. Nemohol som dopustiť, aby sa ťažká situácia zmenila na situáciu nebezpečnú.

Séria kríz štátneho dlhu postupne ústila do systémovej hrozby, ktorá mohla podlomiť stabilitu eurozóny ako celku. Túto hrozbu bolo potrebné odvrátiť, keďže situácia mohla viesť k závažnému poškodeniu dôvery v našu spoločnú menu a dokonca mohla narušiť súčasné hospodárske oživenie v Európe a vo svete.

Z tohto dôvodu sme sa dnes týmto problémom zaoberali a riešili sme dva hlavné faktory:

  • strach investorov, že majitelia dlhopisov v Grécku a potom možno aj v ďalších krajinách utrpia nedobrovoľné straty, a

  • neistota na trhu, pokiaľ ide o schopnosť eurozóny túto krízu vyriešiť.

Dovoľte mi vyjadriť podrobnejšie pripomienky k dnešným rozhodnutiam.

V prvom rade, ponúkame riešenie problému gréckeho dlhu. Dosiahli sme dohodu o novom programe pomoci, ktorým sa v plnom rozsahu pokryje nedostatok finančných prostriedkov, pričom ho majú financovať EÚ a MMF. Ďalšími dvoma veľmi dôležitými krokmi sú dohoda o znížení úrokovej sadzby na budúce úvery a dohoda o predĺžení splatnosti na minimálne 15-ročnú, prípadne až 30-ročnú splatnosť.

Banky sa dnes tiež zaviazali dobrovoľne podporiť Grécko využitím viacerých možností.

Mimoriadne dôležité je, že sme zmenili náš prístup k zapojeniu súkromného sektora: jeho zapojenie sa obmedzí výlučne len na Grécko.

Ide o silný balík.

Po druhé, dohodli sme sa na sérii opatrení na zastavenie „šírenia nákazy“. Na úvod sme jasne povedali, že grécka situácia sa líši od situácie v iných krajinách; z tohto dôvodu si vyžaduje mimoriadnu reakciu, a to aj z hľadiska účasti súkromného sektora. Okrem toho sa väčšia flexibilita poskytne ENFS (Európsky nástroj finančnej stability), aby mohol zasahovať: preventívna pomoc, rekapitalizácia finančných inštitúcií cez štátne úvery, a to aj v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje program, a zasahovanie na sekundárnych trhoch za výnimočných okolností na základe analýzy ECB.

Takže, môžem to povedať aj takto: vytvorili sme pevný protipožiarny múr a požiarnej jednotke sme poskytli lepšiu výstroj.

Po tretie, rozhodli sme o skvalitnení správy v eurozóne. Riešime síce krátkodobé otázky, avšak nezabúdame ani na dlhodobú perspektívu. Chcel by som sa zmieniť predovšetkým o dvoch bodoch:

Dohodli sme sa, že naše vlastné pravidlá by sa mali v menšej miere spoliehať na externé úverové ratingy.

Okrem toho sme dostali mandát predkladať konkrétne návrhy na lepšiu organizáciu krízového riadenia v eurozóne a skvalitnenie pracovných metód. Budem pracovať v úzkej konzultácii s predsedom Euroskupiny a predsedom Komisie a návrhy predložíme v októbri.

Všetky naše dnešné rozhodnutia ukazujú, že my pri obrane našej menovej únie a našej spoločnej meny nezaváhame.

Poznámka na záver: keď európski vedúci predstavitelia hovoria, že pre záchranu eurozóny urobíme „všetko, čo treba“, tak to myslia naozaj vážne!


Side Bar