Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPADOME
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

LV

Briselē, 2011. gada 21. jūlijā

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Priekšsēdētāja Van Rompuy piezīmes preses konferencē pēc eurozonas samita

Man ir prieks paziņot, ka esam raduši kopīgu risinājumu krīzes situācijai. Mūsu sanāksme bija vērsta uz vienu jautājumu – Eiropas valstu vadītāji aizsargā eurozonas finansiālo stabilitāti.

Šodien pieņēmām trīs svarīgus lēmumus, kurus mēs visi atbalstījām pilnībā:

  • mēs uzlabojām Grieķijas parāda atmaksājamību,

  • mēs veicām pasākumus, lai apturētu nevēlamo savstarpējo ietekmi,

  • mēs apņēmāmies uzlabot eurozonas krīzes pārvarēšanas spējas.

Es sasaucu šo eurozonas valstu un valdību vadītāju samitu, jo situācija bija patiesi smaga. Es uzaicināju samita darbā piedalīties – līdz ar ECB prezidentu – arī SVF direktori Lagarde kundzi.

Problēmas, ar ko saskaras eurozona, varēja atrisināt tikai augstākajā līmenī. Mums bija jārīkojas ātri. Šī sanāksme ļāva domas pievērst galvenajam un paātrināja risinājuma pieņemšanu. Es nevarēju pieļaut, ka sarežģīta situācija kļūst bīstama.

Pēc virknes valsts parādu krīžu situācija vērtās par sistēmisku problēmu, apdraudot visas eurozonas stabilitāti. Šis apdraudējums bija jāaptur, pretējā gadījumā šīs situācijas rezultātā būtiski tiktu zaudēta uzticība mūsu kopējai valūtai, un tā pat varētu apdraudēt Eiropā un pasaulē notiekošo ekonomikas atlabšanu.

Tādēļ šodien mēs risinājām šo problēmu, pievēršoties diviem galvenajiem faktoriem:

  • investoru bažām, ka zaudējumus bez izvēles iespējas liks segt obligāciju īpašniekiem Grieķijā un pēc tam varbūt arī citās valstīs, un

  • tirgus nedrošībai, kas ir saistīta ar eurozonas spēju pārvarēt krīzi.

Ļaujiet man sīkāk pievērsties šodien pieņemtajiem lēmumiem.

Pirmkārt, mēs piedāvājam risinājumu Grieķijas parāda problēmai. Mēs panācām vienošanos par jaunu palīdzības programmu, lai pilnībā novērstu finansējuma trūkumu, – to finansētu gan ES, gan SVF. Vēl divi ļoti svarīgi pasākumi ir vienošanās samazināt procentu likmes nākamajiem aizdevumiem un pagarināt aizdevumu termiņus līdz vismaz 15 gadiem un līdz pat 30 gadiem.

Bankas šodien apņēmās arī brīvprātīgi atbalstīt Grieķiju, izmantojot virkni iespēju.

Svarīgi ir tas, ka mēs esam mainījuši pieeju privātā sektora iesaistei – privātā sektora iesaiste ir paredzēta tikai un vienīgi Grieķijas gadījumā.

Šis ir ļoti spēcīgu pasākumu kopums.

Otrkārt, mēs vienojāmies par virkni pasākumu, lai apturētu nevēlamo savstarpējo ietekmi. Pirmkārt, mēs skaidri paziņojām, ka Grieķijas stāvoklis ir savādāks nekā pārējās valstīs, – tādēļ tai ir vajadzīgs īpašs risinājums, tostarp attiecībā uz privātā sektora iesaisti. Turklāt EFSI (finanšu stabilitātes instrumentam) būs lielāka iespēja iesaistīties – palīdzība piesardzības pasākumu veidā, valdību veikta banku rekapitalizācija (tostarp valstīs, kas nav programmas dalībvalstis) un iesaistīšanās sekundārajos tirgos ārkārtas apstākļos, pamatojoties uz ECB veiktu analīzi.

Varētu teikt, ka mēs izveidojām pamatīgu aizsargmūri un labi aprīkotus sargus.

Treškārt, mēs nolēmām uzlabot eurozonas pārvaldību. Risinot īstermiņa problēmas, mēs neesam aizmirsuši ilgtermiņa problēmas. Īpaši vēlos minēt divas lietas.

Mēs vienojāmies, ka mūsu pašu noteikumiem nevajadzētu būt tik ļoti atkarīgiem no ārējām kredītreitingu aģentūrām.

Turklāt esam saņēmuši pilnvaras nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par to, kā labāk vadīt krīzes pārvaldību eurozonā un uzlabot darba metodes. Es strādāšu, cieši sazinoties ar Eurogrupas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāju, un oktobrī nākšu klajā ar priekšlikumiem.

Šodien, pieņēmuši visus šos lēmumus, mēs apliecinām, ka mēs nešaubīgi aizsargāsim mūsu monetāro savienību un mūsu kopējo valūtu.

Visbeidzot vēlos piebilst – ja Eiropas līderi teic, ka darīs visu, kas jādara, lai glābtu eurozonu, tas ir jāsaprot ļoti vienkārši. Mēs to tā arī domājam.


Side Bar