Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS VADOVŲ TARYBA
PIRMININKAS

LT

Briuselis, 2011 m. liepos 21 d.

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Pirminininko H. Van Rompuy pastabos po euro zonos valstybių aukščiausiojo lygio susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje

Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad radome bendrą krizinės padėties sprendimą. Pagrindinė mūsų susitikimo tema – Europos vadovai gina euro zonos finansinį stabilumą.

Šiandien priėmėme tris svarbius sprendimus, kuriems visi visapusiškai pritarėme:

  • pagerinome Graikijos skolos tvarumą,

  • ėmėmės priemonių krizės išplitimo rizikai panaikinti,

  • įsipareigojome gerinti euro zonos krizių valdymą.

Sušaukiau šį euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimą, nes padėtis iš tiesų buvo sudėtinga. Taip pat pakviečiau dalyvauti Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininką ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinę direktorę Ch. Lagarde.

Problemos, kurios iškilo euro zonai, galėjo būti išspręstos tik aukščiausiu lygiu. Turėjome veikti greitai. Šis sušauktas susitikimas paskatino susikaupti ir greitai rasti sprendimą. Negalėjau leisti, kad sudėtinga padėtis taptų pavojinga.

Padėtis rutuliojosi taip, kad dėl atskirų valstybių skolos krizės kilo grėsmė sistemai, visos euro zonos stabilumui. Šią grėsmę reikėjo sustabdyti, antraip padėtis būtų tapusi tokia, kad būtų buvęs prarastas pasitikėjimas mūsų bendra valiuta ir galbūt net būtų buvę pakenkta vykstančiam ekonomikos atsigavimui Europoje ir visame pasaulyje.

Štai kodėl šiandien ėmėmės spręsti šią problemą svarstydami šiuos du pagrindinius veiksnius:

  • investuotojų nuogąstavimus, kad obligacijų turėtojai Graikijoje ir po to galbūt ir kitose šalyse patirs priverstinių nuostolių, ir

  • rinkos netikrumą dėl euro zonos gebėjimo susidoroti su krize.

Leiskite išsamiau pakomentuoti šiandienos sprendimus.

Pirma, pasiūlėme sprendimą, susijusį su Graikijos skolos problema. Susitarėme dėl naujos paramos programos, pagal kurią būtų visiškai padengtas finansavimo deficitas; ją finansuotų ir ES, ir TVF. Kiti du labai svarbūs žingsniai – susitarimas sumažinti būsimų paskolų palūkanų normą ir pratęsti mokėjimo terminus – nuo mažiausiai 15 metų iki 30 metų.

Bankai šiandien taip pat įsipareigojo savanoriškai paremti Graikiją taikydami įvairias galimybes.

Svarbu tai, kad pakeitėme požiūrį į privačiojo sektoriaus dalyvavimą: privačiojo sektoriaus dalyvavimas bus apribotas Graikija ir tik Graikija.

Tai labai rimtas veiksmų paketas.

Antra, susitarėme dėl kelių krizės plitimui stabdyti skirtų priemonių. Pirmiausia aiškiai nurodėme, kad Graikijos padėtis skiriasi nuo kitų šalių padėties; todėl jai spręsti reikia išskirtinio atsako, be kita ko, kiek tai susiję su privačiojo sektoriaus dalyvavimu. Be to, Europos finansinio stabilumo fondui bus sudarytos lankstesnės sąlygos dalyvauti: prevencinė parama, vyriausybių vykdomas bankų kapitalo restruktūrizavimas, be kita ko, programoje nedalyvaujančiose šalyse, ir intervenciniai veiksmai antrinėse rinkose esant išskirtinėms aplinkybėms, remiantis ECB analize.

Taigi, galima sakyti, kad, sukūrėme tvirtą priešgaisrinę užkardą ir geresnę ugniagesių įrangą.

Trečia, nusprendėme pagerinti euro zonos valdymą. Spręsdami trumpalaikes problemas, nepamirštame ilgojo laikotarpio problemų. Paminėsiu visų pirma du dalykus.

Susitarėme, kad reikėtų sumažinti pasitikėjimą mūsų pačių taisyklėmis dėl išorės kredito reitingų agentūrų.

Be to, buvome įgalioti teikti konkrečius pasiūlymus, kaip geriau organizuoti krizių valdymą euro zonoje ir tobulinti darbo metodus. Dirbsiu glaudžiai konsultuodamasis su Euro grupės pirmininku bei Komisijos pirmininku ir pateiksiu pasiūlymus spalio mėn.

Šiandien, priėmę visus šiuos sprendimus, parodėme, kad nedvejodami giname savo pinigų sąjungą ir savo bendrą valiutą.

Baigiamoji pastaba. Kai Europos vadovai sako, kad jie padarys viską, ko reikia euro zonai išsaugoti, tai būtent tai ir reiškia.


Side Bar