Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI TANÁCS
AZ ELNÖK

HU

Brüsszel, 2011. július 21.

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnökének az euróövezet csúcstalálkozóját követő
sajtókonferencián tett nyilatkozata

Örömömre szolgál bejelenteni, hogy közös megoldást találtunk a válsághelyzetre. A csúcstalálkozónk középpontjában annak megvizsgálása állt, hogy az európai országok vezetői hogyan tudják megvédeni az euróövezet pénzügyi stabilitását.

A mai napon három fontos területen hoztunk döntéseket, amelyeket mindannyian maradéktalanul támogatunk:

  • megszilárdítottuk a görög államadósság fenntarthatóságát,

  • intézkedéseket hoztunk a tovagyűrűzés kockázatának a megakadályozására,

  • elköteleztük magunkat az euróövezetbeli válságkezelés hatékonyabbá tétele mellett.

Azért hívtam össze az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek ezt a csúcstalálkozóját, mert a helyzet valóban súlyos volt. Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke mellett az ülésre meghívtam Catherine Lagarde-ot, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóját is.

Az euróövezet problémáira csak a legmagasabb szinten lehetett megoldást találni. Késlekedés nélkül kellett fellépnünk. E csúcstalálkozó lehetővé tette, hogy együtt tekintsük át a megoldandó problémákat, és hogy hamarabb megtaláljuk ezek megoldását. Nem engedhettem meg, hogy egy nehéz helyzet végül veszélyessé is váljon.

A néhány országot érintő adósságválság az euróövezet egészének stabilitását fenyegető, rendszerszintű problémává kezdett válni. Ezt a fenyegetést meg kellett szüntetni, máskülönben a kialakult helyzet a közös valutánkba vetett bizalom súlyos megrendüléséhez vezethetett volna, és akár a folyamatban lévő európai és nemzetközi gazdaságélénkülést is alááshatta volna.

Ezért a probléma megoldását most a következő két fő tényező kezelésében láttuk:

  • a befektetők abbéli aggodalma, hogy a görögországi – és a későbbiekben esetleg más országokbeli – kötvénytulajdonosok kénytelenek lesznek veszteséget elkönyvelni, valamint

  • a piacokon az azzal kapcsolatban kialakult bizonytalanság, hogy az euróövezet képes-e megoldást találni a válságra.

Most szeretném részletesebben is kifejteni a mai napon hozott döntéseket.

Először is, megoldást kínálunk a görög államadósság problémájára. Megállapodtunk egy új támogatási programról, amely teljes mértékben fedezi a finanszírozási rést, és amelynek forrásokkal való ellátásában az Unió és az IMF egyaránt részt vesz. További két fontos lépést jelent az arról való megállapodás, hogy egyrészt csökkentjük a jövőbeli kölcsönök kamatait, másrészt pedig legalább 15, de legfeljebb 30 évre meghosszabbítjuk e kölcsönök futamidejét.

A mai napon a bankok is elkötelezték magukat amellett, hogy önkéntes alapon, többféle lehetőséget felkínálva támogassák Görögországot.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy megváltoztattuk a magánszektor bevonásának koncepcióját: a magánszektor szerepvállalása Görögországra – és kizárólag Görögországra – fog korlátozódni.

Mindez együtt egy nagyon erőteljes intézkedéscsomagot alkot.

Másodszor, a tovagyűrűzés megakadályozása érdekében több intézkedésről állapodtunk meg. Mindenekelőtt egyértelműen kifejezésre juttattuk, hogy a görögországi helyzet eltér a más országokban kialakult helyzettől. Ez az oka annak, hogy egyedi megközelítést igényel, többek között a magánszektor szerepvállalását illetően is. Emellett az európai pénzügyi stabilitási eszközt (EFSF) is rugalmasabban fel lehet majd használni a következőkre: megelőző támogatás, a bankoknak a kormányok segítségével történő feltőkésítése – beleértve a programban részt nem vevő országokat is –, továbbá kivételes körülmények esetén az EKB által készített elemzés alapján történő piaci beavatkozások.

Ha úgy tetszik, egy erős tűzfalat építettünk, és a tűzoltókat is megfelelőbb felszereléssel láttuk el.

Harmadszor pedig, úgy döntöttünk, hogy tökéletesítjük az euróövezet irányítását. Miközben rövid távú kérdésekkel foglalkozunk, nem veszítjük szem elől a hosszú távon felmerülőket sem. Ezzel kapcsolatban hadd emeljek ki különösen két dolgot.

Egyrészt megállapodtunk arról, hogy a saját szabályaink kialakítása során kisebb súllyal kell figyelembe vennünk a külső hitelminősítő intézeteket.

Másrészt megbízást kaptunk arra vonatkozóan, hogy konkrét javaslatokat tegyünk az euróövezetbeli válságkezelés hatékonyabb kialakításának és a munkamódszereink tökéletesítésének a lehetőségeiről. Az eurócsoport és a Bizottság elnökével szorosan együttműködve fogok dolgozni, és a javaslatokat októberben nyújtom majd be.

A mai napon ezekkel a döntésekkel rámutattunk arra, hogy határozottan megvédjük a monetáris uniónkat és a közös valutánkat.

Végezetül pedig szeretném megjegyezni, hogy amikor azt mondjuk, hogy az európai országok vezetőiként „minden szükséges lépést” megteszünk az euróövezet megmentése érdekében, akkor ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy ezt így is gondoljuk!


Side Bar