Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 21. heinäkuuta 2011

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn
puheenvuoro euroalueen huippukokouksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa

Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että pääsimme yhteisymmärrykseen kriisitilanteen vaatimista toimista. Kokouksemme keskittyi päättämään siitä, miten Euroopan johtajat puolustavat euroalueen rahoitusvakautta.

Saimme tänään aikaan kolme tärkeää päätöstä, joilla on meidän jokaisen täysi tuki:

– saatoimme Kreikan velan kestävämmälle tasolle;

  • päätimme toimenpiteistä kriisin tartuntavaikutuksen pysäyttämiseksi;

  • sitouduimme parantamaan euroalueen kriisinhallintaa.

Kutsuin koolle tämän euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten huippukokouksen, koska tilanne oli todella vakava. EKP:n pääjohtajan lisäksi kutsuin mukaan IMF:n toimitusjohtajan Christine Lagarden.

Euroalueen ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan korkeimmalla tasolla. Meidän oli toimittava nopeasti. Tämän kokouksen ansiosta näkemykset saatiin sovitettua yhteen ja ratkaisun löytäminen nopeutui. En voinut antaa vaikean tilanteen muuttua vaaralliseksi.

Kansallisten velkakriisien sarjasta oli kehittymässä järjestelmään kohdistuva ongelma, joka uhkasi koko euroalueen vakautta. Tätä uhkaa oli hillittävä, muuten tilanne olisi voinut johtaa vakavaan luottamuspulaan yhteistä rahaamme kohtaan ja jopa vaarantaa meneillään olevan talouden elpymisen Euroopassa ja muualla maailmassa.

Siksi keskityimme tänään ongelman käsittelyssä kahteen pääkysymykseen:

  • sijoittajien pelkoon siitä, että joukkovelkakirjojen haltijat joutuvat kantamaan tappiot ei-vapaaehtoiselta pohjalta Kreikassa ja myöhemmin ehkä myös muissa maissa

  • markkinoiden epävarmuuteen siitä, miten euroalue pystyy ratkaisemaan kriisin.

Selvitän tämänpäiväisiä päätöksiämme tarkemmin.

Ensinnäkin, tarjoamme ratkaisun Kreikan velkaongelmaan. Pääsimme yhteisymmärrykseen uudesta avustusohjelmasta, joka kattaa täysin rahoitusvajeen ja joka EU:n ja IMF:n on määrä rahoittaa. Kaksi muuta keskeistä seikkaa ovat päätös alentaa tulevien lainojen korkoja ja pidentää erääntymisaikoja vähintään 15 vuoteen ja jopa 30 vuoteen.

Pankit ovat tänään myös sitoutuneet tukemaan Kreikkaa vapaaehtoiselta pohjalta usein vaihtoehtoisin toimin.

On huomattava, että muutimme lähestymistapaamme yksityissektorin osallistumiseen: yksityissektorin osallistuminen rajoitetaan Kreikkaan ja ainoastaan Kreikkaan.

Tämä on luja toimenpidepaketti.

Toiseksi, sovimme useista toimenpiteistä kriisin tartuntavaikutuksen pysäyttämiseksi. Painotimme heti aluksi, että Kreikan tilanne on erilainen kuin muiden maiden tilanne ja edellyttää siksi poikkeuksellisia toimia, mukaan lukien yksityissektorin osallistumisen osalta. Lisäksi Euroopan rahoitusvakausvälineestä tehdään joustavampi seuraavien toimien avulla: varautumisohjelmaan perustuva tuki; pankkien pääomapohjan vahvistaminen tukemalla valtioita, myös sellaisia, jotka eivät osallistu ohjelmaan; sekä toimet jälkimarkkinoilla poikkeuksellisessa tilanteessa EKP:n analyysin perusteella.

Kuvaannollisesti voisi sanoa, että meillä on nyt entistä vahvempi palomuuri ja parempi palontorjuntalaitteisto.

Kolmanneksi, päätimme parantaa euroalueen ohjausta ja hallintaa. Lyhyen aikavälin toimista päättäessämme emme unohda myöskään pitkän aikavälin toimia. Korostan kahta seikkaa:

Olimme yhtä mieltä siitä, että omien sääntöjemme riippuvuutta ulkopuolisten luottoluokituslaitosten ratkaisuista olisi vähennettävä.

Lisäksi saimme tehtäväksi esittää konkreettisia ehdotuksia siitä, miten euroalueen kriisinhallintaa tulisi tehostaa ja työskentelymenetelmiä parantaa. Aion toimia tiiviissä yhteistyössä euroryhmän puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan kanssa, jotta ehdotuksia voidaan esittää lokakuussa.

Kaikki tämänpäiväiset päätöksemme osoittavat, että puolustamme päättäväisesti rahaliittoamme ja yhteistä rahaamme.

Päätteeksi: Kun Euroopan johtajat ilmaisevat tekevänsä "kaiken vaadittavan" euroalueen pelastamiseksi, he myös tarkoittavat sitä.


Side Bar