Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA ÜLEMKOGU EESISTUJA

ET

Brüssel, 21. juuli 2011

(OR.en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Eesistuja Herman Van Rompuy sõnavõtt euroala tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil

Mul on hea meel teatada, et oleme leidnud kriisiolukorrale ühise vastuse. Kohtumine oli väga keskendunud: Euroopa liidrid kaitsesid euroala finantsstabiilsust.

Täna tegime kolm tähtsat otsust, mida me kõik täielikult toetasime:

  • parandasime Kreeka võla jätkusuutlikkust;

  • võtsime meetmeid probleemide edasikandumise ohu peatamiseks;

  • võtsime kohustuseks parandada euroala kriisiohjamist.

Kutsusin euroala riikide riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumise kokku, sest olukord oli väga tõsine. Kutsusin lisaks EKP presidendile töös osalema ka IMFi tegevdirektori Christine Lagarde’i.

Euroala probleemid on võimalik lahendada üksnes kõrgeimal tasandil. Pidime kiirelt tegutsema. Kohtumise kokkukutsumine aitas mõtteid koondada ja kiirendada lahenduse leidmist. Ma ei võinud lubada, et raske olukord muutuks ohtlikuks.

Mitme riigi võlakriisi tõttu hakkas olukord muutuma süsteemseks probleemiks, ohustades kogu euroala stabiilsust. See oht tuli peatada, vastasel juhul oleks olukord võinud viia tõsise usalduse kadumiseni meie ühisraha vastu ning seada ohtu isegi käimasoleva majanduse elavdamise Euroopas ja kogu maailmas.

Seepärast tegelesime täna probleemiga, analüüsides kahte peamist tegurit:

  • investorite kartust, et kaod peavad mittevabatahtlikul alusel kandma Kreeka ja seejärel võib-olla ka teiste riikide võlakirjaomanikud, ning

  • ebakindlust turul seoses euroala suutlikkusega kriis lahendada.

Lubage mul tänaseid otsuseid üksikasjalikumalt kommenteerida.

Esiteks pakume lahenduse Kreeka võlaprobleemile. Saavutasime kokkuleppe uue abiprogrammi osas, millega kaetakse täielikult rahastamisvajadus ning mida rahastavad nii EL kui ka IMF. Veel kaks väga olulist sammu on kokkulepe vähendada tulevaste laenude intressimäärasid ning pikendada tagasimaksetähtaegu minimaalselt 15 aastat ning kuni 30 aastani.

Pangad võtsid täna lisaks kohustuse toetada Kreekat vabatahtlikkuse alusel mitmete valikuvõimaluste kaudu.

Oluline on see, et muutsime lähenemist erasektori osalusele: erasektori osalus piirdub üksnes Kreekaga.

See on tugev pakett.

Teiseks leppisime kokku mitmetes meetmetes, millega peatada probleemide edasikandumine. Kõigepealt tegime selgeks, et Kreeka olukord on teistest riikidest erinev; seepärast vajab see erakorralist lahendust, sealhulgas erasektori osalust. Lisaks sellele muudetakse EFSFi (Euroopa finantsstabiilsusvahend) sekkumine paindlikumaks: ennetav abi, pankade rekapitaliseerimine valitsuste kaudu, sealhulgas programmiga mittehõlmatud riikides, ning sekkumine teisestele turgudele erandjuhtudel, tuginedes EKP analüüsile.

Seega me lõime kindla tulemüüri ja parema tuletõrjemeeskonna.

Kolmandaks otsustasime parandada euroala juhtimist. Lühiajaliste probleemidega tegelemisel ei unusta me pikaajalisi probleeme. Lubage tuua välja eelkõige kaks punkti:

Leppisime kokku, et meie oma eeskirjades tuleks vähendada tuginemist välistele krediidireitinguagentuuridele.

Lisaks sellele saime volitused teha konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas tõhustada kriisiohjamist euroalal ning parandada töömeetodeid. Ma konsulteerin tihedalt eurorühma esimeeste ja komisjoniga ning esitan ettepanekud oktoobris.

Täna näitasime kõigi nende otsustega, et me ei kõhkle oma rahaliidu ja ühisraha kaitsmisel.

Lõpetuseks tahan öelda, kui Euroopa liidrid ütlevad, et nad teevad euroala päästmiseks kõik vajaliku, siis on see väga lihtne – me mõtleme seda tõsiselt.


Side Bar