Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

EL

Βρυξέλλες, 21 Ιουλίου 2011

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Παρατηρήσεις του Προέδρου Van Rompuy
κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι βρήκαμε κοινή απάντηση στην κρίση. Συγκεκριμένο αντικείμενο της συνόδου μας ήταν : οι Ευρωπαίοι ηγέτες που υπερασπίζονται τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης.

Σήμερα καταλήξαμε σε τρεις σημαντικές αποφάσεις που υποστηρίχθηκαν πλήρως από όλους μας:

  • Βελτιώσαμε τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους,

  • Λάβαμε μέτρα για να σταματήσει ο κίνδυνος εξάπλωσης του προβλήματος,

  • Δεσμευτήκαμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση κρίσης της ευρωζώνης.

Συγκάλεσα την παρούσα σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης διότι η κατάσταση ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή. Κάλεσα επίσης -- μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ -- τη διευθύντρια του ΔΝΤ, κα Lagarde να συμμετάσχει στις εργασίες.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρωζώνη μπορούσε να επιλυθεί μόνον στο υψηλότερο επίπεδο. Έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Η σύγκλιση της παρούσας συνόδου είχε ως αποτέλεσμα να εστιαστεί ο προβληματισμός και να επιταχυνθεί η εξεύρεση λύσης. Δεν μπορούσα να αφήσω μια δύσκολη κατάσταση να γίνει επικίνδυνη.

Από μια σειρά εθνικών κρίσεων χρέους, η κατάσταση εξελισσόταν σε συστημικό πρόβλημα που απειλούσε τη σταθερότητα του συνόλου της ευρωζώνης. Η απειλή αυτή έπρεπε να αναχαιτιστεί, αλλιώς η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης στο κοινό μας νόμισμα και να θέσει επιπλέον σε κίνδυνο την τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Γι’ αυτό και αντιμετωπίζουμε σήμερα το πρόβλημα, εστιαζόμενοι σε δύο βασικά στοιχεία του:

  • τους φόβους των επενδυτών ότι οι απώλειες θα επιβληθούν σε μη εθελοντική βάση στους κατόχους ομολόγων στην Ελλάδα και ίσως και σε άλλες χώρες, και

  • την αβεβαιότητα της αγοράς σχετικά με την ικανότητα της ευρωζώνης να επιλύσει την κρίση.

Επιτρέψτε μου να σχολιάσω τις σημερινές αποφάσεις λεπτομερέστερα.

Πρώτον, προσφέρουμε λύση στο ελληνικό πρόβλημα χρέους. Καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με ένα νέο πρόγραμμα συνδρομής ώστε να καλυφθεί πλήρως το κενό χρηματοδότησης και να δοθεί χρηματοδότηση τόσο από την ΕΕ, όσο και από το ΔΝΤ. Δύο άλλα πολύ σημαντικά βήματα είναι η συμφωνία μείωσης του επιτοκίου για μελλοντικά δάνεια, και επιμήκυνσης των προθεσμιών λήξης στο ελάχιστο όριο των 15 χρόνων και μέχρι 30 χρόνια.

Οι τράπεζες δεσμεύτηκαν επίσης σήμερα να υποστηρίξουν την Ελλάδα σε εθελοντική βάση, μέσω διαφόρων εναλλακτικών λύσεων.

Είναι σημαντικό ότι αλλάξαμε την προσέγγιση για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα: η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα περιοριστεί στην Ελλάδα και μόνον για την Ελλάδα.

Πρόκειται για ισχυρή δέσμη μέτρων.

Δεύτερον, συμφωνήσαμε σχετικά με μια σειρά μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση του προβλήματος. Κατ’ αρχάς, δηλώσαμε σαφώς ότι η ελληνική κατάσταση διαφέρει από την κατάσταση άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό απαιτεί εξαιρετική αντιμετώπιση, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, στο ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία παρέμβασης: προληπτική συνδρομή, τραπεζική ανακεφαλοποίηση μέσω του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτός προγράμματος χωρών, και παρεμβάσεις της δευτερογενούς αγοράς σε εξαιρετικές περιστάσεις με βάση ανάλυση της ΕΚΤ.

Με άλλα λόγια: δημιουργήσαμε ένα ισχυρό τείχος «πυροπροστασίας» και έναν καλύτερο εξοπλισμό «πυρόσβεσης».

Τρίτον, αποφασίσαμε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Ενώ ασχολούμαστε με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, δεν λησμονούμε τις μακροπρόθεσμες. Θα αναφερθώ ιδίως σε δύο σημεία:

Συμφωνήσαμε να μειωθεί η εξάρτηση των δικών μας κανόνων από τους εξωτερικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, λάβαμε εντολή να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε καλύτερα τη διαχείριση κρίσης στην ευρωζώνη και θα βελτιώσουμε τις μεθόδους εργασίας μας. Θα εργαστώ σε στενή διαβούλευση με τους Προέδρους της Ευρωομάδας και της Επιτροπής και θα παρουσιάσω προτάσεις τον Οκτώβριο.

Σήμερα, με όλες αυτές τις αποφάσεις, δείξαμε ότι δεν αμφιταλαντευόμαστε ως προς την υπεράσπιση της νομισματικής μας ένωσης και του κοινού μας νομίσματος.

Μια τελική παρατήρηση. Όταν οι ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι θα πράξουν «οτιδήποτε απαιτείται» για τη σωτηρία της ευρωζώνης, το ζήτημα είναι πολύ απλό: το εννοούμε.


Side Bar