Navigation path

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD
FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 21. juli 2011

(OR. en)

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Bemærkninger fra formanden Herman Van Rompuy
på pressekonferencen
efter euroområdetopmødet

Det er mig en glæde at kunne meddele, at vi fandt et fælles svar på krisesituationen. Vort møde var fokuseret: De europæiske ledere forsvarede euroområdets finansielle stabilitet.

I dag traf vi tre vigtige beslutninger, som alle støttede:

  • vi forbedrede den græske gældsbæredygtighed,

  • vi tog skridt til at standse risikoen for spredning,

  • vi forpligtede os til at forbedre krisestyringen i euroområdet.

Jeg indkaldte til dette topmøde for euroområdets stats- og regeringschefer på grund af den yderst alvorlige situation. Jeg indbød ligeledes – foruden formanden for Den Europæiske Centralbank – den administrerende direktør for IMF, Christine Lagarde, til at deltage i mødet.

De problemer, euroområdet står over for, kunne kun løses på højeste niveau. Vi var nødt til at handle hurtigt. Indkaldelsen til mødet gjorde det muligt at koncentrere sig og fremskynde en løsning. Jeg kunne ikke lade en vanskelig situation udvikle sig i en farlig retning.

Fra en række nationale gældskriser var situationen ved at udvikle sig til et systemisk problem, der truede stabiliteten i euroområdet som helhed. Denne trussel måtte standses, ellers kunne situationen have ført til en alvorlig forringelse af tilliden til vores fælles valuta og kunne tilmed have bragt den igangværende økonomiske genopretning i Europa og verden i fare.

Det er grunden til, at vi i dag har tacklet problemet ved at tage fat på to nøglefaktorer:

  • investorernes frygt for, at tab vil blive pålagt obligationsindehavere i Grækenland på et ikke-frivilligt grundlag og dernæst måske også i andre lande, samt

  • markedets usikkerhed om, hvorvidt euroområdet er i stand til at løse krisen.

Lad mig kommentere dagens beslutninger mere udførligt.

For det første tilbyder vi en løsning på det græske gældsproblem. Vi nåede til enighed om et nyt støtteprogram, der fuldstændigt skal dække finansieringsbehovet, og som skal finansieres af både EU og IMF. To andre meget vigtige skridt er aftalen om at sænke renten for de fremtidige lån og forlænge løbetiderne fra mindst 15 år op til 30 år.

Bankerne har i dag også forpligtet sig til at støtte Grækenland på frivilligt grundlag via en "menu af valgmuligheder".

Det er vigtigt at bemærke, at vi har ændret tilgangen til den private sektors deltagelse, der vil blive begrænset til Grækenland og Grækenland alene.

Dette er en stærk pakke.

For det andet nåede vi til enighed om en række foranstaltninger, der skal forhindre krisen i at brede sig. Til at starte med har vi klart fastslået, at den græske situation er anderledes fra situationen i andre lande. Det er grunden til, at der kræves en usædvanlig reaktion, herunder også når det gælder den private sektors deltagelse. Desuden vil ESFS (den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet) få mere fleksibilitet til at gribe ind: forebyggende bistand, rekapitalisering af banker fra statens side, herunder i lande uden for programmet, og sekundære markedsindgreb i usædvanlige situationer på grundlag af en analyse fra Den Europæiske Centralbank.

Med andre ord: Vi skabte en solid brandmur og bedre brandudstyr.

For det tredje besluttede vi at forbedre styringen af euroområdet. Mens vi løste de kortsigtede problemer, glemte vi ikke de langsigtede. Lad mig nævne to særlige punkter:

Vi nåede til enighed om gøre vores egne regler mindre afhængige af eksterne kreditvurderingsbureauer.

Desuden har vi fået mandat til at fremsætte konkrete forslag til, hvordan man kan styrke tilrettelæggelsen af krisestyringen i euroområdet og forbedre arbejdsmetoderne. Jeg vil holde tæt samråd med formændene for Eurogruppen og Kommissionen og fremsætte forslag i oktober.

Med alle disse beslutninger har vi i dag vist, at vi ikke vakler i forsvaret af vores monetære union og vores fælles valuta.

En sidste bemærkning: Når Europas ledere siger, at vi vil gøre "alt, der kræves" for at redde euroområdet, så er det meget enkelt: Vi mener det.


Side Bar