Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ RADA
PŘEDSEDA

CS

Brusel 21. července 2011

EUCO 54/11

PRESSE 259

PR PCE 27

Vyjádření předsedy Hermana Van Rompuye na tiskové konferenci po summitu eurozóny

Jsem rád, že mohu oznámit, že jsme se dohodli na společné reakci na krizovou situaci. Naše zasedání mělo jasný cíl: vedoucí představitelé Evropy usilovali o zajištění finanční stability eurozóny.

Dnes jsme přijali tři důležitá rozhodnutí, která mají plnou podporu nás všech:

  • zlepšili jsme udržitelnost řeckého dluhu;

  • přijali jsme opatření, která mají zabránit riziku šíření finanční nákazy;

  • zavázali jsme se ke zdokonalení krizového řízení v eurozóně.

Svolal jsem tento summit hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny, protože situace je opravdu vážná. K účasti na zasedání jsem – vedle prezidenta ECB – přizval rovněž výkonnou ředitelku MMF paní Lagardeovou.

Problémy, jimž čelí euro, mohly být vyřešeny pouze na nejvyšší úrovni. Museli jsme jednat rychle. Svolání tohoto zasedání umožnilo zacílit naši pozornost a urychlilo nalezení řešení. Nemohl jsem dovolit, aby problematická situace přerostla v situaci nebezpečnou.

Situace, na jejímž počátku stála řada krizí státního dluhu, se vyvíjela v systémový problém, čímž byla ohrožena stabilita eurozóny jako celku. Této hrozbě bylo třeba zabránit, jinak by mohlo dojít k závažné ztrátě důvěry v naši společnou měnu, a dokonce by mohlo být ohroženo probíhající hospodářské oživení v Evropě a ve světě.

Proto jsme se dnes při řešení problému zabývali dvěma hlavními faktory:

  • obavami investorů, že ztráty ponesou nedobrovolně držitelé dluhopisů v Řecku a dále případně i v dalších zemích, a

  • nejistotou na trhu ohledně schopnosti eurozóny krizi vyřešit.

Dovolte mi, abych se k dnešním rozhodnutím vyjádřil podrobněji.

Zaprvé, nabízíme řešení problému řeckého dluhu. Dohodli jsme se na novém programu pomoci, který v plném rozsahu pokryje mezeru ve financování a bude financován společně EU a MMF. Dvěma dalšími důležitými kroky jsou dohoda o snížení úrokové sazby pro budoucí půjčky a souhlas s prodloužením splatnosti na nejméně 15 let a nejvíce 30 let.

Banky se dnes také zavázaly, že Řecko podpoří na dobrovolné bázi různými prostředky.

Důležité rovněž je, že jsme změnili přístup k zapojení soukromého sektoru: zapojení soukromého sektoru bude omezeno jen a pouze na Řecko.

Jde tedy o důrazný balíček opatření.

Zadruhé, dohodli jsme se na řadě opatření s cílem zabránit riziku šíření finanční nákazy. Hned na začátku jsme jasně konstatovali, že situace Řecka se liší od situace jiných zemí; proto vyžaduje výjimečná řešení, mimo jiné i pokud jde o účast soukromého sektoru. Navíc bude zvýšena flexibilita nástroje finanční stability (EFSF), který bude moci intervenovat prostřednictvím preventivní pomoci, rekapitalizace bank prostřednictvím vlád, a to i v zemích, s nimiž nebyl sjednán příslušný program, a prostřednictvím intervencí na sekundárních trzích, pokud z analýzy ECB vyplyne, že existují mimořádné okolnosti.

Jinak řečeno: vytvořili jsme solidní protipožární hráz a lepší hasicí prostředky.

Zatřetí, rozhodli jsme, že zlepšíme správu ekonomických záležitostí eurozóny. I když jsme se věnovali krátkodobému výhledu, nezapomínáme ani na dlouhodobou perspektivu. Rád bych zmínil zejména tyto dva body:

Shodli jsme se na tom, že bychom měli omezit závislost našich vlastních pravidel na vnějších ratingových agenturách.

Dále jsme získali mandát k předložení konkrétních návrhů směřujících ke zlepšení organizace krizového řízení v eurozóně a zdokonalení pracovních postupů. Budu úzce spolupracovat s předsedou Euroskupiny a s předsedou Komise a v říjnu předložíme příslušné návrhy.

Dnes jsme díky všem těmto návrhům prokázali, že v obraně naší měnové unie a naší společné měny nepolevíme.

Co říci závěrem? Když evropští představitelé říkají, že pro záchranu eurozóny uděláme „vše, co je třeba“, je to velmi prosté: opravdu to tak myslíme.


Side Bar