Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET

EVROPSKE UNIJE

SL

9596/10 (Presse 108)

SPOROČILO ZA JAVNOST

Izredno zasedanje Sveta

Ekonomske in finančne zadeve

Bruselj, 9. in 10. maj 2010

Predsednica Elena SALGADO

druga podpredsednica vlade in španska ministrica za gospodarstvo in finance

Glavni rezultati Sveta

Svet in države članice so se odločali o celovitem svežnju ukrepov za ohranitev finančne stabilnosti v Evropi, ki vključuje evropski mehanizem za finančno stabilizacijo v skupnem znesku do 500 milijard EUR.

VSEBINA1

UDELEŽENCI

TOČKE RAZPRAVE

EVROPSKI MEHANIZEM ZA STABILIZACIJO, NAMENJEN OHRANITVI FINANČNE STABILNOSTI

DRUGE ODOBRENE TOČKE

jih ni

UDELEŽENCI

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali:

Belgija:

Didier REYNDERS podpredsednik vlade ter minister za finance in institucionalne reforme

Bolgarija:

Simeon DJANKOV podpredsednik vlade in minister za finance

Češka:

Eduard JANOTA minister za finance

Tomáš ZÍDEK namestnik ministra za finance, pristojen za mednarodne odnose in finančno politiko

Danska:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister za finance

Nemčija:

Thomas de MAIZIÈRE zvezni minister za notranje zadeve

Jörg ASMUSSEN državni sekretar na Ministrstvu za finance

Estonija:

Jürgen LIGI minister za finance

Irska:

Brian LENIHAN minister za finance

Grčija:

George PAPACONSTANTINOU minister za finance

Španija:

Elena SALGADO druga podpredsednica vlade in ministrica za gospodarstvo in finance

José Manuel CAMPA državni sekretar za gospodarstvo

Francija:

Christine LAGARDE ministrica za gospodarstvo, industrijo in zaposlovanje

Italija:

Giulio TREMONTI minister za gospodarstvo in finance

Ciper:

Charilaos STAVRAKIS minister za finance

Latvija:

Normunds POPENS stalni predstavnik

Litva:

Ingrida ŠIMONYTĖ ministrica za finance

Luksemburg:

Luc FRIEDEN minister za finance

Madžarska:

Tamás KATONA državni sekretar na Ministrstvu za finance

Malta:

Tonio FENECH minister za finance, gospodarstvo in naložbe

Nizozemska:

Jan Kees de JAGER minister za finance

Avstrija

Josef PRÖLL podkancler in zvezni minister za finance

Poljska:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister za finance

Portugalska:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS državni minister ("Ministro de Estado"), minister za finance

Romunija:

Alexandru NAZARE državni sekretar na Ministrstvu za finance

Slovenija:

Franc KRIŽANIČ minister za finance

Slovaška:

Peter KAŽIMÍR državni sekretar na Ministrstvu za finance

Finska:

Jyrki KATAINEN podpredsednik vlade, minister za finance

Švedska:

Anders BORG minister za finance

Združeno kraljestvo:

Alistair DARLING minister za finance

Komisija:

Olli REHN član

Drugi udeleženci:

Jean-Claude JUNCKER predsednik Euroskupine

Lucas PAPADEMOS podpredsednik Evropske centralne banke

Philippe MAYSTADT predsednik Evropske investicijske banke

Thomas WIESER predsednik Ekonomsko-finančnega odbora

Lorenzo CODOGNO predsednik Odbora za ekonomsko politiko

TOČKE RAZPRAVE

EVROPSKI MEHANIZEM ZA STABILIZACIJO, NAMENJEN OHRANITVI FINANČNE STABILNOSTI

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"Svet in države članice so danes odločali o celovitem svežnju ukrepov za ohranitev finančne stabilnosti v Evropi, ki vključuje evropski mehanizem za stabilizacijo s skupnim zneskom do 500 milijard EUR.

Zaradi krize v Grčiji je postalo stanje na finančnih trgih negotovo, obstaja pa tudi nevarnost širjenja nestabilnosti, čemur se je treba upreti. Zato smo sprejeli zadnja ukrepa iz svežnja pomoči za Grčijo, in sicer vzpostavitev evropskega mehanizma za stabilizacijo in strogo zavezo za pospešeno fiskalno konsolidacijo, ko je ta upravičena.

Prvič, po uspešnem dokončanju postopkov v državah članicah z euroobmočja in seji voditeljev držav ali vlad držav euroobmočja so izpolnjeni pogoji za začetek izvajanja svežnja pomoči za Grčijo. Komisija je danes v imenu držav članic euroobmočja z Grčijo podpisala sporazum o posojilu, katerega prvi del bo izplačan – kot je bilo načrtovano – pred 19. majem. Svet odločno podpira ambiciozen in realističen program grške vlade za konsolidacijo in reformo.

Drugič, Svet je močno zavezan zagotavljanju fiskalne vzdržnosti in pospešene gospodarske rasti v vseh državah članicah in se zato strinja s pospešenim izvajanjem načrtov za fiskalno konsolidacijo in strukturnih reform, ko je to upravičeno. Zato pozdravljamo in odločno podpiramo zavezi Portugalske in Španije, da v letih 2010 in 2011 sprejmeta pomembne dodatne ukrepe za konsolidacijo in jih 18. maja predstavita Svetu ECOFIN. Komisija bo junija ocenila ustreznost teh ukrepov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Svet pozdravlja tudi zavezo, da se do seje Sveta ECOFIN 18. maja napovejo ukrepi za strukturno reformo, katerih cilj bo spodbuditev rasti in s tem fiskalne vzdržnosti.

Tretjič, sprejeli smo odločitev o vzpostavitvi evropskega mehanizma za stabilizacijo. Mehanizem temelji na členu 122(2) Pogodbe in na medvladnem sporazumu držav članic euroobmočja. Za njegovo sprožitev bo treba izpolniti stroge pogoje, kakor so določeni s skupno pomočjo EU in Mednarodnega denarnega sklada (MDS), in pogoje, podobne pogojem, ki jih je postavil MDS.

Člen 122(2) Pogodbe določa finančno pomoč državam članicam, ki so se v težavah znašle zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi niso imele nikakršnega nadzora. Danes se soočamo s takšnimi izjemnimi okoliščinami in mehanizem se bo ohranil, vse dokler bo potreben za zaščito finančne stabilnosti. Predviden je znesek do 60 milijard EUR, za njegovo izplačilo pa bo treba izpolniti stroge pogoje, kakor so določeni s skupno pomočjo EU in MDS, in pogoje, podobne pogojem, ki jih je postavil MDS. Mehanizem bo deloval brez poseganja v obstoječ instrument za srednjeročno finančno pomoč, namenjeno plačilni bilanci držav članic, ki niso članice euroobmočja.

Države članice euroobmočja so te vire pripravljene dopolniti tudi s posebnimi namenskimi sredstvi, ki jih sodelujoče države članice ob spoštovanju svojih nacionalnih ustavnih zahtev zagotovijo usklajeno na sorazmerni osnovi in ki znašajo skupno do 440 milijard EUR, zapadla pa bodo čez tri leta. MDS bo sodeloval pri finančni ureditvi, po pričakovanjih pa naj bi prek svojih običajnih mehanizmov zagotovil znesek, enak vsaj polovici prispevka EU, v skladu z zadnjimi evropskimi programi.

EU bo hkrati nemudoma začela delo v zvezi z reformami, potrebnimi za dopolnitev obstoječega okvira, da bi se zagotovila fiskalna vzdržnost na euroobmočju, pri tem pa se bo oprla zlasti na sporočilo Komisije, ki bo sprejeto 12. maja 2010. Poudarjamo pomen, ki ga pripisujemo krepitvi fiskalne discipline in vzpostavitvi trajnega okvira za reševanje kriz.

Izpostavljamo, da je potreben hiter napredek pri urejanju in nadzoru finančnih trgov, zlasti v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov in vlogo bonitetnih agencij. Poleg tega je treba nadaljevati delo v zvezi z drugimi pobudami, na primer glede pristojbine za stabilnost, s katerimi naj bi zagotovili, da bo finančni sektor v prihodnosti prevzel svoj del bremena v primeru krize, in preučiti tudi možnost splošnega davka na transakcije. Odločeni smo pospešiti delo v zvezi z upravljanjem in reševanjem kriz.

Ponovno poudarjamo, da države članice euroobmočja podpirajo ukrepe ECB za zagotovitev stabilnosti euroobmočja. "

*

* *

Svet je sprejel tudi uredbo o vzpostavitvi evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo.

Predstavniki vlad držav članic euroobmočja so sprejeli tudi sklep, s katerim so se zavezali k zagotovitvi pomoči v okviru posebnih namenskih sredstev, ki jih sodelujoče države članice v skladu s svojim deležem vplačanega kapitala v Evropski centralni banki in ob spoštovanju svojih nacionalnih ustavnih zahtev zagotovijo usklajeno na sorazmerni osnovi ter ki znašajo skupno do 440 milijard EUR, zapadla pa bodo čez tri leta.

Predstavniki vlad 27 držav članic EU so sprejeli sklep, na podlagi katerega lahko države članice euroobmočja Komisijo pooblastijo za ukrepanje na tem področju.

DRUGE ODOBRENE TOČKE

Jih ni.


Side Bar