Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL

UNIUNII EUROPENE

RO

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

COMUNICAT DE PRESĂ

Reuniunea extraordinară a Consiliului

Afaceri Economice și Financiare

Bruxelles, 9/10 mai 2010

Președintele Dna Elena SALGADO

Viceprim-ministru Secund și Ministrul Economiei și Finanțelor din Spania

Principalele rezultate ale Consiliului

Consiliul și statele membre au hotărât cu privire la un pachet cuprinzător de măsuri de menținere a stabilității financiare în Europa, incluzând un mecanism european de stabilizare financiară cu un volum total de până la 500 de miliarde EUR.

CUPRINS1

PARTICIPANȚI

PUNCTE DEZBĂTUTE

MECANISMUL EUROPEAN DE STABILIZARE PENTRU MENȚINEREA STABILITĂȚII FINANCIARE

ALTE PUNCTE APROBATE

niciunul

PARTICIPANȚI

Guvernele statelor membre și Comisia Europeană au fost reprezentate după cum urmează:

Belgia:

Dl Didier REYNDERS Viceprim-ministru și Ministrul Finanțelor și al Reformelor Instituționale

Bulgaria:

Dl Simeon DJANKOV Viceprim-ministru și Ministrul Finanțelor

Republica Cehă:

Dl Eduard JANOTA Ministrul Finanțelor

Dl Tomáš ZÍDEK Viceministrul Finanțelor, însărcinat cu relațiile internaționale și cu politica financiară

Danemarca:

Dl Claus HJORT FREDERIKSEN Ministrul Finanțelor

Germania:

Dl Thomas de MAIZIÈRE Ministrul Federal al Internelor

Dl Jörg ASMUSSEN Secretar de stat la Ministerul Finanțelor

Estonia:

Dl Jürgen LIGI Ministrul Finanțelor

Irlanda:

Dl Brian LENIHAN Ministrul Finanțelor

Grecia:

Dl George PAPACONSTANTINOU Ministrul Finanțelor

Spania:

Dna Elena SALGADO Vicepreședinte secund al Guvernului și Ministrul Afacerilor Economice și al Finanțelor din Spania

Dl José Manuel CAMPA Secretar de stat pentru Afaceri Economice

Franța:

Dna Christine LAGARDE Ministrul Economiei, Industriei și Ocupării Forței de Muncă

Italia:

Dl Giulio TREMONTI Ministrul Economiei și Finanțelor

Cipru:

Dl Charilaos STAVRAKIS Ministrul Finanțelor

Letonia:

Dl Normunds POPENS Reprezentant permanent

Lituania:

Dna Ingrida ŠIMONYTĖ Ministrul Finanțelor

Luxemburg:

Dl Luc FRIEDEN Ministrul Finanțelor

Ungaria:

Dl Tamás KATONA Secretar de stat la Ministerul Finanțelor

Malta:

Dl Tonio FENECH Ministrul Finanțelor, Economiei și Investițiilor

Țările de Jos:

Dl Jan Kees de JAGER Ministrul Finanțelor

Austria:

Dl Josef PRÖLL Vicecancelar și Ministrul Federal al Finanțelor

Polonia:

Dl Jan VINCENT-ROSTOWSKI Ministrul Finanțelor

Portugalia:

Dl Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Ministru de stat, Ministrul Finanțelor

România:

Dl Alexandru NAZARE Secretar de stat la Ministerul Finanțelor

Slovenia:

Dl Franc KRIŽANIČ Ministrul Finanțelor

Slovacia:

Dl Peter KAŽIMÍR Secretar de stat la Ministerul Finanțelor

Finlanda:

Dl Jyrki KATAINEN Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor

Suedia:

Dl Anders BORG Ministrul Finanțelor

Regatul Unit:

Dl Alistair DARLING Ministrul Finanțelor

Comisie:

Domnul Olli REHN Membru

Alți participanți:

Dl Jean-Claude JUNCKER Președintele Eurogrup

Dl Lucas PAPADEMOS Vicepreședintele Băncii Centrale Europene

Dl Philippe MAYSTADT Președintele Băncii Europene de Investiții

Dl Thomas WIESER Președintele Comitetului Economic și Financiar

Dl Lorenzo CODOGNO Președintele Comitetului pentru politică economică

PUNCTE DEZBĂTUTE

MECANISMUL EUROPEAN DE STABILIZARE PENTRU MENȚINEREA STABILITĂȚII FINANCIARE

Consiliul a adoptat următoarele concluzii:

„Consiliul și statele membre au hotărât astăzi cu privire la un pachet cuprinzător de măsuri de menținere a stabilității financiare în Europa, incluzând un mecanism european de stabilizare financiară cu un volum total de până la 500 de miliarde EUR.

În urma crizei din Grecia, situația de pe piețele financiare este fragilă și a existat riscul unei contaminări pe care a fost nevoie să îl abordăm. Prin urmare, am luat măsurile finale ale pachetului de sprijin pentru Grecia, și anume instituirea unui mecanism european de stabilizare și un angajament ferm cu privire la consolidarea fiscală accelerată, în cazul în care aceasta este garantată.

În primul rând, ca urmare a încheierii cu succes a procedurilor din statele membre din zona euro și a reuniunii șefilor de stat sau de guvern din zona euro, s-au creat condițiile pentru implementarea pachetului de sprijin pentru Grecia. Comisia a semnat astăzi, în numele statelor membre din zona euro, acordul de împrumut cu Grecia, iar prima tranșă va fi pusă la dispoziție, astfel cum s-a planificat, înainte de 19 mai. Consiliul susține cu fermitate programul de consolidare și de reformă ambițios și realist al guvernului elen.

În al doilea rând, Consiliul se angajează cu fermitate să asigure sustenabilitatea fiscală și creșterea economică accelerată în toate statele membre și, prin urmare, este de acord că planurile de consolidare fiscală și reforme structurale vor fi accelerate, în cazul în care vor fi garantate. Prin urmare, salutăm și susținem cu fermitate angajamentul Portugaliei și al Spaniei de a lua măsuri semnificative de consolidare suplimentare în 2010 și în 2011 și de a le prezenta Consiliului Ecofin din 18 mai. Oportunitatea acestor măsuri va fi evaluată de Comisie în iunie, în contextul procedurii de deficit excesiv. De asemenea, Consiliul salută angajamentul de a anunța, până la reuniunea din 18 mai a Consiliului ECOFIN, măsuri de reformă structurală menite să consolideze performanța de creștere și astfel, în mod indirect, sustenabilitatea fiscală de acum înainte.

În al treilea rând, am decis instituirea unui mecanism european de stabilizare. Mecanismul se întemeiază pe articolul 122 alineatul (2) din tratat și pe un acord interguvernamental al statelor membre din zona euro. Activarea acestuia face obiectul unei puternice condiționalități, în contextul unui sprijin comun UE/FMI și în termeni și condiții asemănătoare cu cele ale FMI.

Articolul 122 alineatul (2) din tratat prevede un sprijin financiar pentru statele membre aflate în dificultate datorită unor circumstanțe excepționale situate în afara controlului statelor membre respective. Astăzi ne confruntăm cu astfel de circumstanțe excepționale, iar mecanismul va rămâne funcțional atât timp cât va fi nevoie pentru garantarea stabilității financiare. Este prevăzut un volum de până la 60 de miliarde EUR, iar activarea face obiectul unei puternice condiționalități, în contextul unui sprijin comun UE/FMI și în termeni și condiții asemănătoare cu cele ale FMI. Mecanismul va funcționa fără a aduce atingere facilităților existente care oferă asistență financiară pe termen mediu balanței de plăți a statelor membre din afara zonei euro.

În plus, statele membre din zona euro sunt pregătite să suplimenteze aceste resurse printr-un „vehicul cu destinație specială” garantat proporțional de statele membre participante în mod coordonat și care va expira după trei ani, respectând cerințele constituționale naționale, în valoare de până la 440 de miliarde EUR. FMI vas participa la acest acord de finanțare și se preconizează că va furniza cel puțin jumătate din contribuția UE prin facilitățile sale obișnuite, în conformitate cu programele europene recente.

În același timp, UE va iniția urgent lucrări privind reformele necesare pentru completarea cadrului existent în vederea asigurării sustenabilității fiscale în zona euro, în special pe baza comunicării Comisiei, care urmează să fie adoptată la 12 mai 2010. Subliniem importanța pe care o acordăm consolidării disciplinei fiscale și instituirii unui cadru permanent de soluționare a crizelor.

Am subliniat necesitatea de a înregistra progrese rapide în ceea ce privește reglementarea și supravegherea piețelor financiare, în special cu privire la piețele instrumentelor financiare derivate și la rolul agențiilor de rating. Mai mult, trebuie să continuăm să lucrăm în direcția altor inițiative, cum ar fi taxa pentru stabilitate, care au ca scop garantarea faptului că sectorul financiar va continua să suporte partea corespunzătoare a sarcinii în cazul unei crize, explorând și posibilitatea introducerii unei taxe globale pe tranzacții. Am căzut de acord, de asemenea, asupra accelerării lucrărilor cu privire la gestionarea și soluționarea crizelor.

Reafirmăm totodată sprijinul statelor membre din zona euro față de BCE în acțiunea acesteia de asigurare a stabilității zonei euro. ”

*

* *

Consiliul a adoptat de asemenea un regulament de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară.

În plus, reprezentanții guvernelor statelor membre din zona euro au adoptat o decizie privind angajamentul de a oferi asistență prin intermediul unui „vehicul cu destinație specială” garantat proporțional de statele membre participante în mod coordonat și care va expira după trei ani, în valoare de până la 440 de miliarde EUR, în conformitate cu părțile care le revin din capitalul social al Băncii Centrale Europene și în temeiul cerințelor constituționale naționale ale acestor state.

Reprezentanții guvernelor celor 27 de state membre ale UE au adoptat o decizie care permite, în acest context, alocarea de sarcini Comisiei de către statele membre din zona euro.

ALTE PUNCTE APROBATE

Nu există.


Side Bar