Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS

TARYBA

LT

9596/10 (Presse 108)

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Neeilinis Tarybos posėdis

Ekonomikos ir finansų reikalai

Briuselis, 2010 m. gegužės 9–10 d.

Pirmininkė Elena SALGADO

Ispanijos Ministro Pirmininko antroji pavaduotoja ir ekonomikos ir finansų ministrė

Pagrindiniai Tarybos posėdžio rezultatai

Taryba ir valstybės narės priėmė sprendimą dėl visapusiško priemonių paketo Europos finansiniam stabilumui išsaugoti, įskaitant Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, kurio bendra vertė siekia 500 mlrd. EUR.

TURINYS1

DALYVIAI

SVARSTYTI PUNKTAI

EUROPOS STABILIZACIJOS MECHANIZMAS FINANSINIAM STABILUMUI IŠSAUGOTI

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

nenustatyta

DALYVIAI

Valstybių narių vyriausybėms ir Europos Komisijai atstovavo:

Belgijai:

Didier REYNDERS Ministro Pirmininko pavaduotojas ir finansų bei institucinių reformų ministras

Bulgarijai:

Simeon DIANKOV Ministro Pirmininko pavaduotojas ir finansų ministras

Čekijai:

Eduard JANOTA finansų ministras

Tomáš ZÍDEK finansų ministro pavaduotojas, Tarptautinių santykių ir finansų politikos skyrius

Danijai:

Claus HJORT FREDERIKSEN finansų ministras

Vokietijai:

Thomas de MAIZIÈRE federalinis vidaus reikalų ministras

Jörg ASMUSSEN Finansų ministerijos valstybės sekretorius

Estijai:

Jürgen LIGI finansų ministras

Airijai:

Brian LENIHAN finansų ministras

Graikijai:

George PAPACONSTANTINOU finansų ministras

Ispanijai:

Elena SALGADO Ministro Pirmininko antroji pavaduotoja ir ekonomikos ir finansų ministrė

José Manuel CAMPA ekonomikos reikalų valstybės sekretorius

Prancūzijai:

Christine LAGARDE ekonomikos, pramonės ir užimtumo ministrė

Italijai:

Giulio TREMONTI ekonomikos ir finansų ministras

Kiprui:

Charilaos STAVRAKIS finansų ministras

Latvijai:

Normunds POPENS nuolatinis atstovas

Lietuvai:

Ingrida ŠIMONYTĖ finansų ministrė

Liuksemburgui:

Luc FRIEDEN finansų ministras

Vengrijai:

Tamás KATONA Finansų ministerijos valstybės sekretorius

Maltai:

Tonio FENECH finansų, ekonomikos ir investicijų ministras

Nyderlandams:

Jan Kees de JAGER finansų ministras

Austrijai:

Josef PRÖLL Kanclerio pavaduotojas ir federalinis finansų ministras

Lenkijai:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI finansų ministras

Portugalijai:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS valstybės ministras, finansų ministras

Rumunijai:

Alexandru NAZARE Finansų ministerijos valstybės sekretorius

Slovėnijai:

Franc KRIŽANIČ finansų ministras

Slovakijai:

Peter KAŽIMÍR Finansų ministerijos valstybės sekretorius

Suomijai:

Jyrki KATAINEN Ministro Pirmininko pavaduotojas, finansų ministras

Švedijai:

Anders BORG finansų ministras

Jungtinei Karalystei:

Alistair DARLING finansų ministras (iždo kancleris)

Komisijai:

Olli REHN narys

Kiti dalyviai:

Jean-Claude JUNCKER Euro grupės pirmininkas

Lucas PAPADEMOS Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojas

Philippe MAYSTADT Europos investicijų banko pirmininkas

Thomas WIESER Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

Lorenzo CODOGNO Ekonominės politikos komiteto pirmininkas

SVARSTYTI PUNKTAI

EUROPOS STABILIZACIJOS MECHANIZMAS FINANSINIAM STABILUMUI IŠSAUGOTI

Taryba priėmė šias išvadas:

„Taryba ir valstybės narės šiandien priėmė sprendimą dėl visapusiško priemonių paketo Europos finansiniam stabilumui išsaugoti, įskaitant Europos finansų stabilizacijos mechanizmą, kurio bendra vertė siekia 500 mlrd. EUR.

Dėl krizės Graikijoje padėtis finansų rinkose yra trapi, ir kilo pavojus, kad krizė gali išplisti, todėl turėjome spręsti šią problemą. Taigi ėmėmės galutinių veiksmų, susijusių su paramos paketu Graikijai, Europos stabilizacijos mechanizmo sukūrimu ir tvirtu įsipareigojimu prireikus spartinti fiskalinį konsolidavimą.

Pirma, euro zonai priklausančiose valstybėse narėse sėkmingai užbaigus procedūras ir įvykus euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui buvo sudarytos sąlygos įgyvendinti paramos paketą Graikijai. Šiandien Komisija euro zonos valstybių narių vardu pasirašė paskolos susitarimą su Graikija; pirmasis mokėjimas, kaip numatyta, bus atliktas iki gegužės 19 d. Taryba tvirtai remia Graikijos Vyriausybės plataus užmojo ir įgyvendinamą konsolidavimo ir reformos programą.

Antra, Taryba yra tvirtai įsipareigojusi užtikrinti visų valstybių narių fiskalinį tvarumą ir stipresnį ekonomikos augimą, todėl susitaria, kad prireikus bus paspartintas fiskalinio konsolidavimo planų ir struktūrinių reformų įgyvendinimas. Todėl palankiai vertiname ir tvirtai remiame Portugalijos ir Ispanijos įsipareigojimą 2010 m. ir 2011 m. imtis papildomų konsolidavimo priemonių ir pateikti jas gegužės 18 d. įvyksiančiam ECOFIN tarybos posėdžiui. Tokių priemonių tinkamumą birželio mėn. įvertins Komisija atsižvelgdama į perviršinio deficito procedūrą. Taryba taip pat palankiai vertina įsipareigojimą iki gegužės 18 d. įvyksiančio ECOFIN tarybos posėdžio paskelbti struktūrinių reformų priemones, kuriomis siekiama stiprinti ekonomikos augimą ir tuo būdu netiesiogiai – fiskalinį tvarumą.

Trečia, nusprendėme sukurti Europos stabilizacijos mechanizmą. Šis mechanizmas grindžiamas Sutarties 122 straipsnio 2 dalimi ir euro zonos valstybių narių tarpvyriausybiniu susitarimu. Jo naudojimui taikomos griežtos sąlygos, atsižvelgiant į bendrą ES ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paramą bei laikantis sąlygų, kurios panašios į TVF keliamas sąlygas.

Sutarties 122 straipsnio 2 dalyje numatoma teikti finansinę paramą valstybėms narėms, kurios patiria sunkumų dėl išimtinių aplinkybių, kurių valstybės narės negali kontroliuoti. Šiandien susiduriame su tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis, todėl mechanizmas bus taikomas tol, kol jo reikės finansiniam stabilumui užtikrinti. Numatoma iki 60 mlrd. EUR vertės suma, o jos naudojimui taikomos griežtos sąlygos, atsižvelgiant į bendrą ES ir TVF paramą bei laikantis sąlygų, kurios panašios į TVF keliamas sąlygas. Šio mechanizmo taikymas neturės įtakos dabar teikiamai vidutinės trukmės finansinei paramai euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimų balansui.

Be to, euro zonos valstybės narės yra pasirengusios šiuos išteklius papildyti iki 440 mlrd. EUR taikydamos specialios paskirties priemonę, kuri proporcingai garantuojama dalyvaujančių valstybių narių suderintai teikiamomis lėšomis ir kurios terminas baigsis po trejų metų, laikydamosi nacionalinių konstitucinių reikalavimų. TVF dalyvaus finansinėse priemonėse ir turėtų suteikti ne mažiau kaip pusės ES įnašo dydžio įnašą, taikydamas savo įprastas priemones pagal naujausias Europai skirtas programas.

Tuo pačiu metu ES skubiai pradės rengtis būtinoms reformoms siekdama papildyti taikomą sistemą, kad būtų užtikrintas fiskalinis tvarumas euro zonoje, t. y. remdamasi Komisijos komunikatu, kuris turi būti priimtas 2010 m. gegužės 12 d. Pabrėžiame, kad svarbu stiprinti fiskalinę drausmę ir sukurti nuolatinę krizių problemų sprendimo sistemą.

Pabrėžiame, kad reikia skubiai daryti pažangą finansų rinkų reguliavimo ir priežiūros srityje, visų pirma susijusią su išvestinių finansinių priemonių rinkomis ir reitingų agentūrų funkcijomis. Be to, turime tęsti darbą, susijusį su kitomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, stabilumo mokesčiu, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ateityje kilus krizei finansų sektorius prisiimtų savo naštos dalį, taip pat nagrinėti galimybę įvesti bendrą finansinių sandorių mokestį. Taip pat susitarėme spartinti krizių valdymo ir problemų sprendimo darbą.

Be to, pakartojame, kad euro zonos valstybės narės remia veiksmus, kurių Europos centrinis bankas ėmėsi euro zonos stabilumui užtikrinti. “

*

* *

Taryba taip pat priėmė reglamentą, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė.

Be to, euro zonos valstybių narių vyriausybių atstovai priėmė sprendimą, kuriuo įsipareigojo suteikti paramą taikant specialios paskirties priemonę, kuri proporcingai garantuojama dalyvaujančių valstybių narių suderintai teikiamomis lėšomis, kurios terminas baigsis po trejų metų ir kuri sudarys iki 440 mlrd. EUR, atsižvelgiant į jų Europos Centrinio Banko apmokėto kapitalo dalį ir laikantis jų nacionalinių konstitucinių reikalavimų.

27 ES valstybių vyriausybių atstovai priėmė sprendimą, pagal kurį euro zonos valstybės narės gali pavesti Komisijai atlikti užduotis šioje srityje.

KITI PATVIRTINTI PUNKTAI

Nėra


Side Bar