Navigation path

Left navigation

Additional tools

AZ EURÓPAI UNIÓ

TANÁCSA

HU

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Tanács rendkívüli ülése

Gazdasági és Pénzügyek

Brüsszel, 2010. május 9–10.

Elnök Elena SALGADO

a miniszterelnök második helyettese, Spanyolország gazdasági és pénzügyminisztere

A Tanács ülésének legfontosabb eredményei

A Tanács és a tagállamok Európa pénzügyi stabilitásának megőrzése céljából átfogó – 500 milliárd EUR felső összeghatárral egy európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust is magában foglaló – intézkedéscsomagról döntöttek.

TARTALOM1

RÉSZTVEVŐK

MEGTÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK

A PÉNZÜGYI STABILITÁS MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ EURÓPAI STABILIZÁCIÓS MECHANIZMUS

EGYÉB JÓVÁHAGYOTT NAPIRENDI PONTOK

nincs

RÉSZTVEVŐK

A tagállamok kormányai és az Európai Bizottság képviseletében a következő személyek jelentek meg:

Belgium:

Didier REYNDERS miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, intézményi reformokért felelős miniszter

Bulgária:

Simeon DJANKOV miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter

Cseh Köztársaság:

Eduard JANOTA pénzügyminiszter

Tomáš ZÍDEK pénzügyminiszter-helyettes, Nemzetközi Kapcsolatok és Pénzügypolitika Részleg

Dánia:

Claus HJORT FREDERIKSEN pénzügyminiszter

Németország:

Thomas de MAIZIÈRE belügyminiszter

Jörg ASMUSSEN államtitkár, Pénzügyminisztérium

Észtország:

Jürgen LIGI pénzügyminiszter

Írország:

Brian LENIHAN pénzügyminiszter

Görögország:

George PAPACONSTANTINOU pénzügyminiszter

Spanyolország:

Elena SALGADO a miniszterelnök második helyettese, gazdasági és pénzügyminiszter

José Manuel CAMPA gazdasági államtitkár

Franciaország:

Christine LAGARDE gazdasági, ipari és foglalkoztatási miniszter

Olaszország:

Giulio TREMONTI gazdasági és pénzügyminiszter

Ciprus:

Charilaos STAVRAKIS pénzügyminiszter

Lettország:

Normunds POPENS állandó képviselő

Litvánia:

Ingrida ŠIMONYTĖ pénzügyminiszter

Luxemburg:

Luc FRIEDEN pénzügyminiszter

Magyarország:

KATONA Tamás államtitkár, Pénzügyminisztérium

Málta:

Tonio FENECH pénzügyminiszter, gazdasági és beruházásokért felelős miniszter

Hollandia:

Jan Kees de JAGER pénzügyminiszter

Ausztria:

Josef PRÖLL alkancellár és pénzügyminiszter

Lengyelország:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI pénzügyminiszter

Portugália:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS államminiszter (Ministro de Estado), pénzügyminiszter

Románia:

Alexandru NAZARE államtitkár, Pénzügyminisztérium

Szlovénia:

Franc KRIŽANIČ pénzügyminiszter

Szlovákia:

Peter KAŽIMÍR államtitkár, Pénzügyminisztérium

Finnország:

Jyrki KATAINEN miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter

Svédország:

Anders BORG pénzügyminiszter

Egyesült Királyság:

Alistar DARLING pénzügyminiszter (Chancellor of the Exchequer)

Bizottság:

Olli REHN biztos

További résztvevők:

Jean-Claude JUNCKER az eurocsoport elnöke

Lucas PAPADEMOS az Európai Központi Bank alelnöke

Philippe MAYSTADT az Európai Beruházási Bank elnöke

Thomas WIESER a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

Lorenzo CODOGNO a Gazdaságpolitikai Bizottság elnöke

MEGTÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK

A PÉNZÜGYI STABILITÁS MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ EURÓPAI STABILIZÁCIÓS MECHANIZMUS

A Tanács elfogadta az alábbi következtetéseket:

„A Tanács és a tagállamok ma arról határoztak, hogy Európa pénzügyi stabilitásának megőrzése céljából átfogó – 500 milliárd EUR felső összeghatárral egy európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust is magában foglaló – intézkedéscsomagot hoznak létre.

A görögországi válság nyomán a pénzügyi piacok helyzete sérülékennyé vált és felmerült a válság átgyűrűzésének kockázata, amire megoldást kellett találnunk. Ezért meghoztuk a lépéseket a Görögországot támogató csomag és az európai stabilizációs mechanizmus létrehozása érdekében, továbbá határozott kötelezettséget vállaltunk arra, hogy indokolt esetben felgyorsítjuk a költségvetési konszolidációt.

Elsősorban az euroövezetbeli tagállamok eljárásainak sikeres lezárását, valamint az állam- és kormányfők találkozóját követően szabaddá vált az út a Görögország támogatására létrehozott csomag végrehajtása előtt. A Bizottság a mai napon az euroövezet tagállamainak nevében aláírta a hitelmegállapodást Görögországgal, és az első kifizetésre a terveknek megfelelően még május 19. előtt sor kerül. A Tanács határozottan támogatja a görög kormány ambiciózus és reális konszolidációs és reformprogramját.

Másodsorban a Tanács szilárdan elkötelezett a költségvetési fenntarthatóság és a fokozott gazdasági növekedés valamennyi tagállamban való biztosítása iránt, és ennek megfelelően megállapodott abban, hogy indokolt esetben fel kell gyorsítani a költségvetési konszolidációra és a strukturális reformokra vonatkozó tervek kidolgozását. Ennek megfelelően üdvözöljük és határozottan támogatjuk Portugália és Spanyolország azirányú elkötelezettségét, hogy 2010-ben és 2011-ben további jelentős konszolidációs intézkedéseket hozzon, és hogy ezeket az Ecofin Tanács május 18-i ülésén ismertesse. Az intézkedések megfelelőségét a Bizottság a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében júniusban megvizsgálja. A Tanács üdvözli továbbá a két ország azon vállalását, hogy az Ecofin Tanács május 18-i üléséig olyan strukturális reformintézkedéseket jelentenek be, amelyek a növekedés fokozását, és így közvetett módon a költségvetés fenntarthatóságát kívánják elérni.

Harmadsorban elhatároztuk, hogy létrehozunk egy európai stabilitási mechanizmust. A mechanizmus alapjául a Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése, valamint az euroövezet tagállamainak kormányközi megállapodása szolgál. A mechanizmus szigorú feltételekhez kötötten, egy közös EU–IMF támogatás keretében, az IMF-támogatásokéhoz hasonló szabályoknak és feltételeknek megfelelően vehető igénybe.

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése pénzügyi támogatást irányoz elő a tagállamok részére, amennyiben azok általuk nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzdenek. Ma ilyen rendkívüli körülményekkel állunk szemben, és a mechanizmust mindaddig fenntartjuk, amíg a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez arra szükség van. Maximum 60 milliárd EUR összeget irányoztunk elő úgy, hogy a mechanizmus igénybe vételére szigorú feltételekhez kötötten, közös EU–IMF támogatás keretében, továbbá az IMF támogatásokéhoz hasonló szabályoknak és feltételeknek megfelelően kerülhet sor. A mechanizmus működése nem érinti a már meglévő, az euroövezeten kívüli tagállamok fizetési mérlegéhez nyújtott középtávú pénzügyi támogatást.

Ezen túlmenően az euroövezetbe tartozó tagállamok készek arra, hogy ezeket a támogatásokat 440 milliárd EUR összegig egy különleges célú, három évig működő gazdasági egység révén, saját nemzeti alkotmányos követelményeik tiszteletben tartása mellett a résztvevő tagállamok szerinti arányban, összehangolt módon kiegészítsék. Az IMF is részt vesz majd a pénzügyi konstrukcióban, és a jelenlegi európai programokkal összhangban, szokásos támogatásai eszközein keresztül várhatóan legalább másfélszer akkora támogatást nyújt majd, mint az uniós hozzájárulás.

Az EU ezzel párhuzamosan – a Bizottság 2010. május 12-én elfogadásra kerülő közleménye alapján – haladéktalanul megkezdi a meglévő keret kiegészítéséhez szükséges reformok kidolgozását annak érdekében, hogy az euroövezet költségvetési fenntarthatósága biztosított legyen. Hangsúlyozzuk, hogy nagy fontosságot tulajdonítunk a költségvetési fegyelem megerősítésének és egy állandó válságrendezési keret létrehozásának.

Kiemeltük, hogy a pénzügyi piac szabályozása és felügyelete terén gyors eredményekre van szükség, különösen a származtatott termékek piacaival és a hitelminősítő intézetek szerepével kapcsolatban. Ezen túlmenően más kezdeményezések terén is folytatnunk kell a munkát, így például a stabilitási díjat illetően, amelynek célja, hogy a jövőben válság esetén a pénzügyi ágazat is viselje a terhekből rá eső részt, továbbá fel kell tárni a tranzakciókra kivetendő globális adó bevezetésének lehetőségét. Ezenfelül megállapodtunk a válságkezeléssel és -rendezéssel kapcsolatos munka felgyorsításában is.

Ismételten kijelentjük, hogy az euroövezet tagállamai támogatják az EKB fellépéseit, amelyek célja az euroövezet stabilitásának biztosítása. ”

*

* *

A Tanács az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló rendeletet is elfogadott.

Az euroövezet tagállamainak képviselői ezenkívül határozatot fogadtak el, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy különleges célú, három évig működő gazdasági egység révén támogatást nyújtanak, amelyet a résztvevő tagállamok 440 milliárd EUR összegig, az Európai Központi Bankba befizetett alaptőkéjük arányában és saját nemzeti alkotmányos követelményeik tiszteletben tartása mellett összehangolt módon garantálnak.

A 27 uniós tagállam kormányképviselői határozatot fogadtak el, amely lehetővé teszi, hogy az euroövezetbe tartozó tagállamok ennek keretében megbízást adjanak a Bizottságnak.

EGYÉB JÓVÁHAGYOTT NAPIRENDI PONTOK

Nincs.


Side Bar