Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN

NEUVOSTO

FI

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

LEHDISTÖTIEDOTE

Ylimääräinen neuvoston istunto

Talous- ja rahoitusasiat

Bryssel, 9.-10. toukokuuta 2010

Puheenjohtaja Elena SALGADO

Espanjan toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri

Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto ja jäsenvaltiot antoivat päätöksen kattavasta toimenpidekokonaisuudesta rahoitusvakauden säilyttämiseksi Euroopassa; kokonaisuuteen sisältyy Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, jonka suuruus on yhteensä enintään 500 miljardia euroa.

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

EUROOPAN RAHOITUKSENVAKAUTUSMEKANISMI RAHOITUSVAKAUDEN SÄILYTTÄMISEKSI

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

ei muita asioita

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Didier REYNDERS Varapääministeri sekä valtiovarain- ja institutionaalisten uudistusten ministeri

Bulgaria:

Simeon DJANKOV Varapääministeri ja valtiovarainministeri

Tšekki:

Eduard JANOTA Valtiovarainministeri

Tomáš ZÍDEK Valtiovarainministerin sijainen, vastuualueenaan kansainväliset suhteet ja rahoituspolitiikka

Tanska:

Claus HJORT FREDERIKSEN Valtiovarainministeri

Saksa:

Thomas de MAIZIÈRE Sisäasiainministeri

Jörg ASMUSSEN Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Viro:

Jürgen LIGI Valtiovarainministeri

Irlanti:

Brian LENIHAN Valtiovarainministeri

Kreikka:

George PAPACONSTANTINOU Valtiovarainministeri

Espanja:

Elena SALGADO Toinen varapääministeri ja talous- ja valtiovarainministeri

José Manuel CAMPA Valtiosihteeri, talousasiat

Ranska:

Christine LAGARDE Talous-, teollisuus- ja työllisyysministeri

Italia:

Giulio TREMONTI Talous- ja valtiovarainministeri

Kypros:

Charilaos STAVRAKIS Valtiovarainministeri

Latvia:

Normunds POPENS Pysyvä edustaja

Liettua:

Ingrida ŠIMONYTĖ Valtiovarainministeri

Luxemburg:

Luc FRIEDEN Valtiovarainministeri

Unkari:

Tamás KATONA Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Malta:

Tonio FENECH Valtiovarain-, talous- ja investointiministeri

Alankomaat:

Jan Kees de JAGER Valtiovarainministeri

Itävalta:

Josef PRÖLL Varakansleri, valtiovarainministeri

Puola:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI Valtiovarainministeri

Portugali:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS Varapääministeri (Ministro de Estado), valtiovarainministeri

Romania:

Alexandru NAZARE Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö

Slovenia:

Franc KRIŽANIČ Valtiovarainministeri

Slovakia:

Peter KAZIMÍR Valtiosihteeri valtionvarainministeriössä

Suomi:

Jyrki KATAINEN Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri

Ruotsi:

Anders BORG Valtiovarainministeri

Yhdistynyt kuningaskunta:

Alistar DARLING Valtiovarainministeri (Chancellor of the Exchequer)

Komissio:

Olli REHN Jäsen

Muut osallistujat:

Jean-Claude JUNCKER Euroryhmän puheenjohtaja

Lucas PAPADEMOS Euroopan keskuspankin varapääjohtaja

Philippe MAYSTADT Euroopan investointipankin pääjohtaja

Thomas WIESER Talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja

Lorenzo CODOGNO Talouspoliittisen komitean puheenjohtaja

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

EUROOPAN RAHOITUKSENVAKAUTUSMEKANISMI RAHOITUSVAKAUDEN SÄILYTTÄMISEKSI

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat tänään tehneet päätöksen kattavasta toimenpidekokonaisuudesta rahoitusvakauden säilyttämiseksi Euroopassa; kokonaisuuteen sisältyy Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi, jonka suuruus on yhteensä enintään 500 miljardia euroa.

Kreikan kriisin seurauksena tilanne rahoitusmarkkinoilla on heikko ja vaarana oli kriisin leviäminen laajemmalle, mikä oli estettävä. Tästä syystä olemme toteuttaneet Kreikan tukipaketin viimeiset vaiheet, perustaneet Euroopan vakautusmekanismin ja antaneet määrätietoisen sitoumuksen nopeuttaa julkisen talouden vakauttamista silloin kun se on tarpeen.

Ensinnäkin menettelyjen onnistunut päätökseen saattaminen euroalueen jäsenvaltioissa ja euroalueen valtioiden- tai hallitusten päämiesten kokous ovat luoneet pohjan Kreikan tukipaketin täytäntöönpanolle. Komissio on tänään allekirjoittanut euroalueen jäsenvaltioiden puolesta Kreikan kanssa lainasopimuksen ja ensimmäinen maksuerä suoritetaan suunnitellun mukaisesti ennen 19. toukokuuta. Neuvosto antaa voimakkaan tukensa Kreikan hallituksen kunnianhimoiselle ja realistiselle vakautus- ja uudistusohjelmalle.

Toiseksi neuvosto on määrätietoisesti sitoutunut varmistamaan julkisen talouden kestävyyden ja voimakkaamman talouskasvun kaikissa jäsenvaltioissa ja sopii siksi julkisen talouden vakauttamista ja rakenneuudistuksia koskevien suunnitelmien nopeuttamisesta, silloin kun se on tarpeen. Tästä syystä olemme tyytyväisiä Portugalin ja Espanjan sitoumuksiin, joille annamme vahvan tukemme, toteuttaa vuosina 2010 ja 2011 merkittäviä täydentäviä vakauttamistoimenpiteitä, jotka kyseiset maat esittelevät Ecofin-neuvostolle 18. toukokuuta. Komissio arvioi kesäkuussa näiden toimenpiteiden riittävyyttä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa. Neuvosto on samoin tyytyväinen kyseisten maiden sitoumukseen ilmoittaa 18. toukokuuta kokoontuvaan Ecofin-neuvostoon mennessä rakenteellisista uudistustoimenpiteistä, joilla pyritään lisäämään kasvua ja näin välillisesti julkisen talouden kestävyyttä jatkossa.

Kolmanneksi olemme päättäneet perustaa Euroopan vakautusmekanismin. Mekanismi perustuu perussopimuksen 122 artiklan 2 kohtaan sekä euroalueen jäsenvaltioiden hallitustenväliseen sopimukseen. Sen käyttöönottoon liittyy tiukkoja ehtoja EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) yhteisen tuen puitteissa, ja se tapahtuu IMF:n asettamia edellytyksiä ja ehtoja vastaavasti.

Perussopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa määrätään taloudellisen avun myöntämisestä jäsenvaltioille, joille poikkeukselliset olosuhteet, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet vaikeuksia. Tällaiset poikkeukselliset olosuhteet ovat nyt kohdanneet meitä, ja mekanismi pysyy voimassa niin kauan kuin on tarpeen rahoitusvakauden turvaamiseksi. Taloudellisen avun määräksi vahvistetaan enintään 60 miljardia euroa, ja sen aktivointi tapahtuu tiukoin ehdoin ja EU:n ja IMF:n yhteisen tuen puitteissa ja IMF:n asettamia edellytyksiä ja ehtoja vastaavasti. Mekanismi ei rajoita olemassa olevaa välinettä, jolla euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille myönnetään keskipitkän ajan maksutasetukea.

Lisäksi euroalueen jäsenvaltiot ovat valmiita täydentämään näitä varoja erityisjärjestelyllä, jonka osallistuvat jäsenvaltiot takaavat määräsuhteen mukaisesti koordinoidulla tavalla ja joka erääntyy kolmen vuoden jälkeen, niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti, enintään 440 miljardin euron määrään saakka. IMF osallistuu rahoitusjärjestelyihin, ja sen odotetaan myöntävän vähintään puolet EU:n myöntämästä määrästä tavanomaisten välineidensä kautta äskettäisten eurooppalaisten ohjelmien mukaisesti.

Samalla EU alkaa kiireellisesti käsitellä tarvittavia uudistuksia, joilla täydennetään olemassa olevia puitteita euroalueen julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi, erityisesti 12. toukokuuta 2010 annettavan komission tiedonannon perusteella. Korostamme pitävämme tärkeänä julkisen talouden kurinalaisuuden lujittamista sekä pysyvien kriisinratkaisupuitteiden perustamista.

Korostimme tarvetta edistyä ripeästi finanssimarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan osalta erityisesti johdannaismarkkinoiden ja luottoluokituslaitosten roolin suhteen. Meidän on lisäksi edelleen jatkettava muita aloitteita, kuten vakautusmaksua koskevaa työtä, jotta voidaan varmistaa, että rahoitussektori tulevaisuudessa kantaa oman osuutensa taakasta kriisitilanteessa ja tutkia mahdollisuutta kansainvälisen transaktiomaksun käyttöönottoon. Päätimme myös nopeuttaa kriisien hallintaa ja ratkaisua koskevaa työtä.

Toistamme myös, että euroalueen jäsenvaltiot tukevat Euroopan keskuspankkia sen toimissa euroalueen vakauden varmistamiseksi."

*

* *

Neuvosto antoi myös asetuksen Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta.

Euroalueen jäsenvaltioiden hallitusten edustajat sitoutuvat lisäksi antamaan apua enintään 440 miljardia euroa erityisjärjestelyllä, jonka osallistuvat jäsenvaltiot takaavat määräsuhteen mukaisesti koordinoidulla tavalla ja joka erääntyy kolmen vuoden jälkeen, sen mukaan, mikä on niiden osuus Euroopan keskuspankin maksetusta pääomasta sekä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

EU:n 27 jäsenvaltion hallitusten edustajat hyväksyivät päätöksen, jonka mukaan euroalueen jäsenvaltiot voivat tässä yhteydessä antaa tehtäviä komissiolle.

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

Ei muita asioita.


Side Bar