Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

EVROPSKÉ UNIE

CS

9596/10 (Presse 108)

(OR. en)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Mimořádné zasedání Rady

Hospodářské a finanční věci

Brusel 9. a 10. května 2010

Předsedkyně Elena SALGADOVÁ

druhá místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství a financí Španělska

Hlavní výsledky zasedání Rady

Rada a členské státy rozhodly o komplexním balíčku opatření pro zachování finanční stability v Evropě, jehož součástí je i evropský mechanismus finanční stabilizace v celkové výši až 500 miliard EUR.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PROJEDNÁVANÉ BODY

EVROPSKÝ STABILIZAČNÍ MECHANISMUS PRO ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

žádné

ÚČASTNÍCI

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto:

Belgie:

Didier REYNDERS místopředseda vlády, ministr financí a ministr pro institucionální reformy

Bulharsko:

Simeon DJANKOV místopředseda vlády a ministr financí

Česká republika:

Eduard JANOTA ministr financí

Tomáš ZÍDEK náměstek ministra financí, sekce Mezinárodní vztahy a finanční politika

Dánsko:

Claus HJORT FREDERIKSEN ministr financí

Německo:

Thomas de MAIZIÈRE spolkový ministr vnitra

Jörg ASMUSSEN státní tajemník, ministerstvo financí

Estonsko:

Jürgen LIGI ministr financí

Irsko:

Brian LENIHAN ministr financí

Řecko:

George PAPACONSTANTINOU ministr financí

Španělsko:

Elena SALGADOVÁ druhá místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství a financí

José Manuel CAMPA státní tajemník pro hospodářství

Francie:

Christine LAGARDEOVÁ ministryně hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti

Itálie:

Giulio TREMONTI ministr hospodářství a financí

Kypr:

Charilaos STAVRAKIS ministr financí

Lotyšsko:

Normunds POPENS stálý zástupce

Litva:

Ingrida ŠIMONYTĖ ministryně financí

Lucembursko:

Luc FRIEDEN ministr financí

Maďarsko:

Tamás KATONA státní tajemník, ministerstvo financí

Malta:

Tonio FENECH ministr financí, hospodářství a investic

Nizozemsko:

Jan Kees de JAGER ministr financí

Rakousko:

Josef PRÖLL vicekancléř a spolkový ministr financí

Polsko:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI ministr financí

Portugalsko:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS státní ministr, ministr financí

Rumunsko:

Alexandru NAZARE státní tajemník, ministerstvo financí

Slovinsko:

Franc KRIŽANIČ ministr financí

Slovensko:

Peter KAŽIMÍR státní tajemník, ministerstvo financí

Finsko:

Jyrki KATAINEN místopředseda vlády, ministr financí

Švédsko:

Anders BORG ministr financí

Spojené království:

Alistair DARLING ministr financí (Chancellor of the Exchequer)

Komise:

Olli REHN člen Komise

Další účastníci:

Jean-Claude JUNCKER předseda Euroskupiny

Lucas PAPADEMOS viceprezident Evropské centrální banky

Philippe MAYSTADT prezident Evropské investiční banky

Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru

Lorenzo CODOGNO předseda Výboru pro hospodářskou politiku

PROJEDNÁVANÉ BODY

EVROPSKÝ STABILIZAČNÍ MECHANISMUS PRO ZACHOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY

Rada přijala tyto závěry:

„Rada a členské státy dnes rozhodly o komplexním balíčku opatření pro zachování finanční stability v Evropě, jehož součástí je i evropský mechanismus finanční stabilizace v celkové výši až 500 miliard EUR.

V souvislosti s krizí v Řecku je situace na finančních trzích nestabilní a existovalo nebezpečí nákazy, které jsme museli řešit. Proto jsme podnikli konečné kroky v případě podpůrného balíčku pro Řecko, schválili zřízení evropského stabilizačního mechanismu a přijali pevný závazek urychlit v odůvodněných případech fiskální konsolidaci.

Za prvé, po úspěšném dokončení postupů v členských státech eurozóny a zasedání jejich hlav států a předsedů vlád je nyní cesta volná pro realizaci podpůrného balíčku pro Řecko. Komise dnes jménem členských států eurozóny podepsala s Řeckem smlouvu o půjčce a k výplatě prvních finančních prostředků dojde podle plánu před 19. květnem. Rada důrazně podporuje ambiciózní a realistický program konsolidace a reforem, který přijala řecká vláda.

Za druhé, Rada je pevně odhodlána zajistit fiskální udržitelnost a silnější hospodářský růst ve všech členských státech, a proto souhlasí s tím, aby byly plány fiskální konsolidace a strukturálních reforem v odůvodněných případech urychleny. Z tohoto důvodu vítáme a důrazně podporujeme závazek Portugalska a Španělska učinit v letech 2010 a 2011 významná dodatečná konsolidační opatření a předložit je Radě pro hospodářské a finanční věci na zasedání dne 18. května. Přiměřenost těchto opatření posoudí v červnu Komise v rámci postupu při nadměrném schodku. Rada rovněž vítá závazek oznámit do zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 18. května opatření strukturálních reforem zaměřená na posílení růstu a jeho prostřednictvím i fiskální udržitelnosti.

Za třetí jsme se rozhodli zřídit evropský stabilizační mechanismus. Mechanismus je založen na čl. 122 odst. 2 Smlouvy a na mezivládní dohodě členských států eurozóny. Využití mechanismu podléhá přísné podmíněnosti v kontextu společné pomoci EU a MMF a platí pro něj podmínky obdobné podmínkám MMF.

Článek 122 odst. 2 Smlouvy umožňuje finanční pomoc členským státům, kterým nastaly obtíže z důvodů mimořádných událostí, které nemohou ovlivnit. Dnes takovým mimořádným událostem čelíme a uvedený mechanismus zůstane v platnosti tak dlouho, dokud bude v zájmu ochrany finanční stability třeba. Předpokládá se, že k dispozici bude až 60 miliard EUR, přičemž jejich využití podléhá přísné podmíněnosti v kontextu společné pomoci EU a MMF a platí pro něj podmínky obdobné podmínkám MMF. Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států, jež nejsou členy eurozóny, nebude fungováním tohoto mechanismu dotčen.

Členské státy eurozóny jsou kromě toho připraveny koordinovaným způsobem doplnit tyto zdroje až do výše 440 miliard EUR prostřednictvím jednotky pro speciální účel (Special Purpose Vehicle), za kterou ponesou záruky na poměrném základě zúčastněné členské státy a která bude ukončena po uplynutí třech let, a to při dodržení ústavních požadavků jednotlivých členských států. MMF se bude na finančních mechanismech podílet a očekává se, že prostřednictvím svých obvyklých nástrojů v souladu s nedávnými evropskými programy poskytne prostředky ve výši odpovídající alespoň polovině příspěvku EU.

Současně EU začne usilovně pracovat na nezbytných reformách, jež doplní stávající rámec, s cílem zajistit fiskální udržitelnost v eurozóně, a to především na základě sdělení Komise, které bude přijato dne 12. května 2010. Zdůrazňujeme význam, jenž přikládáme posílení fiskální kázně a zřízení stálého rámce pro řešení krizí.

Dále jsme zdůraznili potřebu rychlého pokroku v otázce regulace finančních trhů a dohledu nad nimi, zejména pokud jde o trhy s deriváty a úlohu ratingových agentur. Musíme také pokračovat v práci na dalších iniciativách, například pokud jde o stabilizační poplatek, jejichž cílem je zajistit, aby finanční sektor v budoucnosti v případě krize nesl svůj díl břemene, a prověřit možnost zavedení globální daně z finančních transakcí. Rovněž jsme se dohodli na urychlení práce v oblasti řízení a řešení krizí.

Znovu opakujeme podporu členských států eurozóny Evropské centrální bance v jejích opatřeních zaměřených na zajištění stability eurozóny.“

*

* *

Rada rovněž přijala nařízení o zavedení evropského mechanismu finanční stabilizace.

Zástupci vlád členských států eurozóny dále přijali rozhodnutí, kterým se zavazují, že koordinovaným způsobem poskytnou pomoc až do výše 440 miliard EUR prostřednictvím jednotky pro speciální účel (Special Purpose Vehicle), za kterou ponesou záruky na poměrném základě zúčastněné členské státy a která bude ukončena po uplynutí třech let, a to podle výše podílu členských států na splaceném kapitálu Evropské centrální banky a při dodržení jejich ústavních požadavků.

Zástupci vlád 27 členských států EU přijalo rozhodnutí, podle něhož Komise může být v této souvislosti pověřována úkoly členskými státy eurozóny.

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

Žádné.


Side Bar