Navigation path

Left navigation

Additional toolsСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 7 май 2009 г.

8435/09 (Presse 78)

(OR. en)

Съвместна декларация от срещата на високо равнище в Прага за Източното партньорство, 7 май 2009 г., Прага

В присъствието на

***

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, представляван от

Н.Пр. г-н Mirek TOPOLÁNEK

Председател на Европейския съвет

Н.Пр. г-н José Manuel BARROSO

Председател на Европейската Комисия

Н.Пр. г-н Javier SOLANA

Генерален секретар на Съвета на Европейския съюз/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност

***

АРМЕНИЯ, представлявана от

Н.Пр. г-н Serzh SARGSYAN

Президент на Република Армения

АВСТРИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Hans Dietmar SCHWEISGUT

Постоянен представител на Австрия в Европейския съюз

АЗЕРБАЙДЖАН , представляван от

Н.Пр. г-н Mr Ilham ALIYEV

Президент на Република Азербайджан

БЕЛАРУС, представлявана от

Н.Пр. г-н Vladimir SEMASHKO

Първи заместник министър-председател на Република Беларус

БЕЛГИЯ, представлявана от

Н.Пр. г-н Herman VAN ROMPUY

Министър- председател на Кралство Белгия

БЪЛГАРИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Сергей Станишев

Министър- председател на Република България

КИПЪР, представляван от

Н.Пр. г-н Markos KYPRIANOU

Министър на външните работи на Република Кипър

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА , представлявана от

Н.Пр. г-н Mirek TOPOLÁNEK

Министър-председател на Чешката република

ДАНИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Lars Løkke RASMUSSEN

Министър- председател на Кралство Дания

ЕСТОНИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Andrus ANSIP

Министър- председател на Република Естония

ФИНЛАНДИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Matti VANHANEN

Министър- председател на Република Финландия

ФРАНЦИЯ, представлявана от

Н.Пр. г-н François FILLON

Министър-председател на Френската република

ГРУЗИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Mikheil SAAKASHVILI

Президент на Грузия

ГЕРМАНИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-жа Angela MERKEL

Федерален канцлер на Федерална република Германия

ГЪРЦИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Konstantinos KARAMANLIS

Министър-председател на Република Гърция

УНГАРИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Gordon BAJNAI

Министър- председател на Република Унгария

ИРЛАНДИЯ, представлявана от

Н.Пр. г-н Brian COWEN

Министър-председател на Ирландия

ИТАЛИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Maurizio SACCONI

Министър на социалните грижи на Италианската република

ЛАТВИЯ, представлявана от

Н.Пр. г-н Valdis DOMBROVSKIS

Министър- председател на Република Латвия

ЛИТВА, представлявана от

Н.Пр. г-н Vygaudas UŠACKAS

Министър на външните работи на Република Литва

ЛЮКСЕМБУРГ, представляван от

Н.Пр. г-н Jean ASSELBORN

Заместник министър-председател и министър на външните работи и на имиграцията на Великото Херцогство Люксембург

МАЛТА, представлявана от

Н.Пр. г-н Tonio BORG

Заместник министър-председател и министър на външните работи на Република Малта

ПОЛША, представлявана от

Н.Пр. г-н Donald TUSK

Министър- председател на Република Полша

ПОРТУГАЛИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Luís AMADO

Държавен министър и министър на външните работи на Португалската република

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА , представлявана от

Н.Пр. г-н Andrei STRATAN

Заместник министър-председател и министър на външните работи и на европейската интеграция на Република Молдова

РУМЪНИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Emil BOC

Министър-председател на Румъния

СЛОВАКИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Robert FICO

Министър-председател на Словашката Република

СЛОВЕНИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Borut PAHOR

Министър- председател на Република Словения

ИСПАНИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Miguel Angel MORATINOS

Министър на външните работи на Кралство Испания

ШВЕЦИЯ , представлявана от

Н.Пр. г-н Fredrik REINFELDT

Министър- председател на Кралство Швеция

Нидерландия , представлявана от

Н.Пр. г-н Jan Peter BALKENENDE

Министър- председател на Кралство Нидерландия

УКРАЙНА , представлявана от

Н.Пр. г-н Viktor YUSHCHENKO

Президент на Украйна

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, представлявано от

Н.Пр. г-н David MILIBAND

Министър на външните работи и по въпросите на Британската общност

***

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ , представляван от

Н.Пр. г-н Hans-Gert PÖTTERING

Председател на Европейския парламент

КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, представляван от

Н.Пр. г-н Luc Van den BRANDE

Генерален секретар на Комитета на регионите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИИ СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ , представляван от

Н.Пр. г-н Ivan VOLEŠ

Член на Европейския икономически и социален комитет

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ , представляван от

***

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА , представлявана от

Н.Пр. г-н Philippe MAYSTADT

Председател на Европейската инвестиционна банка

ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, представлявана от

Н.Пр. г-н Thomas MIROW

Председател на Европейската банка за възстановяване и развитие

***

Държавните и правителствените ръководители и представителите на Република Армения, Република Азербайджан, Република Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна, представителите на Европейския съюз и държавните и правителствените ръководители и представители на неговите държави-членки проведоха среща в Прага, с цел да издигнат отношенията си на ново равнище, като създадат Източното партньорство, и приеха следната съвместна декларация:

По-амбициозно партньорство между Европейския съюз и страните-партньори

1. Източното партньорство се създава като общ стремеж на държавите-членки на Европейския съюз и техните източноевропейски партньори (наричани оттук нататък „страните-партньори“), основан на взаимен интерес и ангажименти, както и на споделено участие и отговорност. То ще бъде развивано съвместно по напълно прозрачен начин.

Участниците в срещата на високо равнище в Прага са съгласни, че Източното партньорство ще се основава на ангажимент към принципите на международното право и на фундаментални ценности, включително демокрацията, върховенството на закона и зачитането на човешките права и основни свободи, както и на пазарната икономика, устойчивото развитие и доброто управление.

Източното партньорство се основава на и допълва съществуващите двустранни договорни отношения. То ще се развива, без да се засягат индивидуалните стремежи на страните-партньори за бъдещите им отношения с Европейския съюз. Партньорството ще се управлява въз основа на принципите на диференциацията и условността.

Източното партньорство също така ще се развива успоредно с двустранното сътрудничество между ЕС и трети държави.

2. Основната цел на Източното партньорство е създаването на необходимите условия за ускоряване на политическото асоцииране и по-нататъшната икономическа интеграция между Европейския съюз и заинтересованите страни-партньори. Значителното активизиране на политиката на ЕС спрямо страните-партньори ще се осъществи посредством разработването на специфично източно измерение на европейската политика за съседство. С тази цел Източното партньорство ще се стреми да подкрепя политическите и социално-икономическите реформи в страните-партньори, като улеснява сближаването с Европейския съюз. Това подкрепя споделения ангажимент към стабилност, сигурност и благоденствие в Европейския съюз, страните-партньори и всъщност на целия европейски континент.

Източното партньорство следва да утвърждава допълнително изграждането на стабилност и доверие в многостранен план. Конфликтите са пречка за сътрудничеството. Ето защо участниците в срещата на високо равнище в Прага подчертават необходимостта от възможно най-ранното им мирно уреждане въз основа на принципите и нормите на международното право и на решенията и документите, одобрени в настоящата рамка.

Освен това Източното партньорство би могло да съдейства за развиване на тесни връзки между самите страни-партньори.

3. Източното партньорство носи ясно политическо послание относно необходимостта от поддържане и стимулиране на посоката на реформи. Източното партньорство ще предостави допълнителен стимул за икономическото, социалното и регионалното развитие на страните-партньори. То ще улесни доброто управление, включително във финансовия сектор, ще насърчава регионалното развитие и социалното сближаване и ще спомогне за намаляване на социално-икономическите несъответствия в страните-партньори. По този начин Източното партньорство ще допълва макро-икономическата помощ, предоставяна по линия на съответните международни инструменти.

Засилен двустранен ангажимент

4. Участниците в срещата на високо равнище в Прага споделят желанието за задълбочаване и активизиране на двустранните отношения между ЕС и страните-партньори, като отчитат специфичното положение и амбиции на всяка страна-партньор и зачитат съществуващите двустранни отношения между ЕС и съответната страна-партньор. Те са съгласни, че двустранното сътрудничество под егидата на Източното партньорство следва да бъде основа за споразумения за асоцииране между ЕС и онези страни-партньори, които желаят и могат да поемат произтичащите от това ангажименти.

5. Новите споразумения за асоцииране извън същестуващите възможности за търговия и инвестиции ще предвиждат създаването на комплексни и широкообхватни зони за свободна търговия, където положителните ефекти от търговията и либерализирането на инвестициите ще бъдат засилени от сближаването на регулаторната рамка, водещо до сближаване със законодателството и стандартите на ЕС. Отворените пазари и икономическата интеграция са от съществено значение за устойчивото икономическо развитие на страните-партньори и за подкрепата на политическото стабилизиране. В дългосрочен план установяването на двустранни комплексни и широкообхватни зони за свободна търговия между ЕС и страните-партньори би могло да прерасне в мрежа от комплексни и широкообхватни зони за свободна търговия.

6. Европейският съюз ще развива всеобхватни програми за институционално изграждане индивидуално с всяка страна-партньор с цел подобряване на нейния административен капацитет, включително чрез обучение, техническа помощ и подходящи иновационни мерки.

7. Друг важен аспект на Източното партньорство е подкрепата за мобилността на гражданите и либерализирането на визовия режим в обстановка на сигурност. Източното партньорство ще утвърждава мобилността на гражданите от страните-партньори чрез визови облекчения и спогодби за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица; в съответствие с глобалния подход към миграцията, ЕС също така следва да предприема поетапни мерки за пълно либерализиране на визовия режим за отделни страни-партньори като дългосрочна цел и като се взема решение за всеки отделен случай, при положение че са налице условия за добре управлявана и сигурна мобилност.

8. Източното партньорство има за цел да укрепи енергийната сигурност чрез сътрудничество, насочено към дългосрочна стабилност и сигурност на енергийните доставки и транзитния пренос, включително чрез по-добро регулиране, енергийна ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници. Разпоредбите относно енергийната взаимозависимост биха могли да бъдат включени в новите споразумения за асоцииране или в други двустранни споразумения между ЕС и страните-партньори. Енергийното сътрудничество следва да отчита втория стратегически преглед на ЕС в областта на енергетиката и енергийната политика на всяка страна-партньор.

Акцент върху многостранното сътрудничество

9. В многостранната рамка на Източното партньорство ще бъдат предвидени дейности за сътрудничество и открит и свободен диалог, които да служат за целите на партньорството. То ще действа въз основа на съвместни решения на Европейския съюз и страните-партньори. Източното партньорство ще предостави форум за обмен на информация и опит по отношение на стъпките на страните-партньори към преход, реформа и модернизация и ще осигури на ЕС още един инструмент за допълване на тези процеси. Ще се улесни разработването на общи позиции и съвместни дейности. Многостранната рамка има за цел да засили връзките между самите страни-партньори и ще бъде форум за дискусии по бъдещите промени в Източното партньорство.

Законодателното и регулаторно сближаване е от решаващо значение за онези страни-партньори, които желаят да постигнат напредък в приближаването към ЕС. Многостранната рамка ще предостави основата за систематично действие в това отношение, включително чрез специални сесии, посветени на представянето и разясняването, от страна на Европейския съюз, на законодателството и стандартите на ЕС, както и сравняване с националната политика и законодателство.

10. Срещите на държавните и правителствените ръководители на държавите от Източното партньорство ще се провеждат по принцип на всеки две години. Те следва да се организират в ЕС и в страните-партньори. Министрите на външните работи ще провеждат срещи всяка година. Тези срещи на високо равнище ще оформят Източното партньорство и ще го придвижат напред.

11. Четири тематични платформи, организирани понастоящем от Европейската комисия, ще дадат възможност за провеждане на сесии, ориентирани към конкретни цели, и ще съдействат за открити и свободни дискусии, въз основа на ключовите области на сътрудничество, по-конкретно демокрация, добро управление и стабилност; икономическа интеграция и сближаване със секторните политики на ЕС; енергийна сигурност; и контакти между хората.

12. Първите срещи по четирите тематични платформи ще се проведат през юни 2009 г. Всяка платформа ще приеме набор от реалистични, периодично актуализирани ключови цели със съответна работна програма и ще оценява постигнатия напредък. Срещите ще се провеждат поне два пъти годишно на ниво висши служители, работещи по реформата в съответните области на политиката. Платформите ще докладват на годишните срещи на министрите на външните работи. В някои случаи работата на платформите може да бъде тема на секторни срещи на ниво министри. Ще бъдат създадени и експертни групи в подкрепа на работата на тематичните платформи в конкретни области.

Ще се допуска участие на трети държави в конкретни проекти, дейности и срещи по тематични платформи, като решенията за това ще се вземат според конкретния случай, когато тяхното участие допринася за целите на специфични дейности и общите цели на Източното партньорство. Дейностите от многостранната рамка на Източното партньорство следва да бъдат на доброволен принцип и да се основават на подхода на сътрудничеството.

13. Участниците в срещата на високо равнище в Прага подкрепят подемането на водещи инициативи, с цел Източното партньорство да се разгърне, да се изпълни с конкретно съдържание и да придобие видимост, и в това отношение очакват бързото организиране на дискусии в рамките на платформите.

14. Ще се осигури взаимно допълване с регионалните инициативи между Европейския съюз и съответните страни-партньори, особено на инициативата „Черноморско взаимодействие“. Взаимодействието с други регионални инициативи следва да се разглежда за всеки отделен случай.

15. В срещата на високо равнище в Прага взеха участие висши представители на Европейския парламент, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Източното партньорство ще привлече широк кръг участници, представители на министерства и агенции, парламенти, гражданското общество, международни организации (като ОССЕ, Съвета на Европа и ОИСР), международните финансови институции, частния сектор, икономическите и социалните партньори в рамките на многостранните платформи.

Ето защо участниците в срещата на високо равнище в Прага приканват парламентаристите от Европейския съюз и от страните-партньори да излязат с идеи по предложението на Европейския парламент за създаване на парламентарна асамблея ЕС-Източно съседство (EURO-NEST PA), а Европейската комисия да разработи и предложи условията за създаване на Форум на гражданското общество на Източното партньорство.

Участниците също така приканват Европейската инвестиционна банка да работи в подкрепа на инвестициите в полза на малките и средните предприятия в рамките на своя мандат за Източното съседство. Те приканват Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и другите международни финансови институции да създадат подходящ съвместен инструмент за малките и средните предприятия.

Финансиране

16. В съответствие с Декларацията на Източното партньорство от март 2009 г. , приета от Европейския съвет, Европейският съюз ще предостави засилена финансова подкрепа за целите на Източното партньорство и като се отчита напредъкът, постигнат от отделните страни-партньори. Участниците в срещата на високо равнище в Прага са съгласни, че освен безвъзмездната помощ на Общността и националното съфинансиране, изпълнението на Източното партньорство ще изисква допълнителни финансови средства, и поради това призовават другите донори, международните финансови институции и частния сектор да предоставят допълнително финансиране в подкрепа на реформите, водещите инициативи и проектите.

17. Източното партньорство следва да обхваща иновационен подход за насърчаване на съвместната отговорност и по-тясното сътрудничество между публичния и частния сектор. Активната политическа подкрепа и стимулите и гаранциите, предоставяни от ЕС за частния сектор, следва да създават условия за мотивиране на частния сектор да инвестира в конкретни проекти в страните-партньори и по този начин да допринесат за постигането на целите на Източното партньорство.

18. Участниците в срещата на високо равнище в Прага насърчават ЕИБ, ЕБВР и другите международни финансови институции да активизират усилията си в подкрепа на страните-партньори за процеса на реформа и модернизация и да определят подходящи инвестиционни проекти.

Заключение

19. Участниците в срещата на високо равнище в Прага постигнаха съгласие по въпроса за необходимостта от утвърждаване на основните принципи и цели на Източното партньорство сред обществеността, от мобилизиране на подкрепа за него и от популяризирането му. По-широката популярност на конкретните проекти и дейности ще приближи инициативите към гражданите.

20. Участниците в срещата на високо равнище в Прага призовават настоящото и следващото председателства на Съвета на Европейския съюз, както и Европейската комисия, да активизират съвместните си усилия със страните-партньори за съставяне на график на срещите на ниво министри и висши служители в рамките на многостранното измерение на Източното партньорство, за определяне на приоритетите на дейностите по тематични платформи за периода 2009—2010 г. и за подготовка на предложения за бързото изпълнение на водещите инициативи.

21. Участниците в срещата на високо равнище в Прага са убедени, че резултатите от срещата и създаването на Източното партньорство ще допринесат за каузата на демокрацията, ще укрепят стабилността и благоденствието и ще доведат до трайни и осезаеми ползи за гражданите на всички участващи държави. Участниците в срещата на върха в Прага ще работят в тясно сътрудничество за постигане на целите, набелязани в настоящата декларация.


Side Bar