Navigation path

Left navigation

Additional toolsRADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 10. listopadu 2009

15767/09 (Presse 324)

(OR. en)

Dohoda o reformě spotřebních daní z cigaret a jiných tabákových výrobků

Rada dnes dosáhla politické dohody 1 o návrhu směrnice, jež má aktualizovat pravidla EU týkající se struktury a sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků (dokument 15708/09 ).

Směrnice má zajistit vyšší úroveň ochrany veřejného zdraví zvýšením minimálních spotřebních daní z cigaret a postupně uvést minimální sazby pro jemně řezaný tabák do souladu se sazbami pro cigarety.

Tento návrh je výsledkem čtvrtého přezkumu zdanění tabákových výrobků, který se provádí každé čtyři roky na základě směrnic 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, a jeho cílem je modernizovat a zjednodušit pravidla a zvýšit jejich transparentnost.

Dohoda byla možná díky dosažení kompromisu ohledně:

  • cigaret: Rada se dohodla na tom, že od 1. ledna 2014 se minimální sazba spotřební daně v peněžním vyjádření zvýší ze současných 64 EUR na 90 EUR z 1000 kusů cigaret a minimální sazba spotřební daně v procentním vyjádření ze současných 57 % na 60 % vážené průměrné prodejní ceny;

  • přechodného období pro cigarety: Kompromis umožňuje do 1. ledna 2018 uplatňovat přechodná opatření pro členské státy, která zatím nedosáhly současných minimálních sazeb nebo jich dosáhly pouze nedávno, tedy pro Bulharsko, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Rumunsko;

  • množstevního omezení pro cigarety: Kompromis umožňuje členským státům, které nevyužívají přechodného období, aby na počet cigaret, které mohou být dovezeny na jejich území z členských států uplatňujících přechodná ustanovení, uložily množstevní omezení ve výši nejméně 300 cigaret. Umožňuje také členským státům uplatňujícím přechodné období, aby poté, co jejich sazby dosáhnou úrovně 77 EUR z 1000 kusů cigaret, uplatňovaly množstevní omezení, vůči členským státům, které zatím rovnocenné peněžní úrovně nedosáhly;

  • jemně řezaného tabáku: Rada souhlasila se zvýšením minimálních požadavků na spotřební daň z jemně řezaného tabáku takto: členské státy splní buď minimální požadavky v procentním vyjádření, nebo minimální požadavky v peněžním vyjádření, které činí 40 % vážené průměrné prodejní ceny a 40 EUR za kg k 1. lednu 2011, 43 % a 47 EUR/kg k 1. lednu 2013, 46 % a 54 EUR/kg k 1. lednu 2015, 48 % a 60 EUR/kg k 1. lednu 2018 a 50 % a 60 EUR/kg k 1. lednu 2020.

Směrnice bude po finalizaci právníky-lingvisty formálně přijata bez dalšího jednání na jednom z příštích zasedání Rady.

1 :

Rozhodnutí bylo přijato na zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci.


Side Bar