Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
SVET
EVROPSKE UNIJE

SL
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
SPOROČILO ZA JAVNOST
2824. zasedanje Sveta
Splošne zadeve in zunanji odnosi
Luxembourg, 15. in 16. oktobra 2007
Predsednik Luís AMADO
državni minister, minister za zunanje zadeve Portugalske
* Nekatere točke, ki zadevajo zunanje odnose, so bile na 2823. seji o splošnih zadevah (13900/07) sprejete brez razprave.
Glavni rezultati Sveta
Svet je ostro obsodil brutalno ukrepanje zoper protestnike v Burmi/Mjanmaru. Zaradi resnosti trenutnih razmer in iz solidarnosti do prebivalcev Burme/Mjanmara je Svet menil, da je treba povečati neposreden pritisk na režim z ostrejšimi ukrepi in dodatnimi omejevalnimi ukrepi pri izvozu, uvozu in naložbah v gozdarskem in lesnopredelovalnem sektorju, industriji pridobivanja kovin in rudnin ter dragih in poldragih kamnov. Zato bo sprejela sveženj ukrepov, ki ne bodo prizadeli navadnega prebivalstva, ampak bodo usmerjeni na odgovorne za nasilno zatrtje in brezizhodne politične razmere v državi. EU je pripravljena ponovno preučiti, spremeniti ali okrepiti te ukrepe glede na razvoj dogodkov na terenu in rezultate posredovanja posebnega odposlanca Združenih narodov za Burmo/Mjanmar, Ibrahima Gambarija. Svet je pristojne organe pozval, naj pripravijo nadaljnje omejevalne ukrepe, vključno s prepovedjo novih naložb. Svet je izrazil odločenost pomagati prebivalcem Burme/Mjanmara na njihovi poti k demokraciji, varnosti in blaginji.
Svet je ponovno preučil položaj človekovih pravic v Uzbekistanu in ponovno izrazil zaskrbljenost. Hkrati je pozdravil nekatere pozitivne premike. Sklenil je podaljšati embargo na orožje in vizumske omejitve za 12 mesecev. Da bi uzbekistansko oblast spodbudil k ukrepanju za izboljšanje položaja človekovih pravic, je Svet sklenil, da se vizumske omejitve ne bodo uporabljale v obdobju šestih mesecev, nakar bo preučil, ali so uzbekistanske oblasti dosegle napredek pri izpolnjevanju niza pogojev na področju človekovih pravic, vključno z neoviranim dostopom do zapornikov, neomejeno delovanje nevladnih organizacij in izpustitvijo zagovornikov človekovih pravic.
Svet je sklenil, da bo EU v vzhodnem Čadu in na severovzhodu Srednjeafriške republike vodila vojaško premostitveno operacijo (EUFOR TCHAD/RCA). To je zlasti v skladu s sprejetjem Resolucije št. 1788 (2007), v katerem je Varnostni svet ZN podprl večdimenzionalno prisotnost v Čadu in Srednjeafriški republiki ter pooblastil EU, da za to zagotovi vojaško komponento. Ob priznavanju regionalne razsežnosti krize v Darfurju sta operacija EUFOR TCHAD/RCA in policijska misija ZN, ki potekata hkrati z operacijo UNAMID v Sudanu, postali ključen ukrep za čimprejšnjo trajno rešitev spora v Darfurju.
Svet je pozdravil podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma s Črno goro, ki predstavlja pomemben korak te države na njeni poti v EU. Sporazumi so bili podpisani 15. oktobra ob robu zasedanja Sveta.
V zvezi z Libijo je Svet izrazil zadovoljstvo z razpletom v zadevi bolgarskega medicinskega osebja v povezavi z okužbami z virusom HIV v Bengaziju. Ob priznavanju priložnosti, ki bi jih lahko prineslo sodelovanje med EU in Libijo na številnih področjih, ki so v skupnem interesu, se je Svet strinjal, da bi morali EU in Libija čim prej začeti razpravo o okvirnem sporazumu med EU in Libijo, ki bi vključeval področja v skupnem interesu, kot so človekove pravice in preseljevanje, in Komisijo pozval, naj v ta namen predstavi osnutek pogajalskih direktiv.

VSEBINA1

UDELEŽENCI 5

TOČKE RAZPRAVE

ODNOSI Z RUSIJO 7

UZBEKISTAN – sklepi Sveta 8

ČAD/SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA/SUDAN – sklepi Sveta 10

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO, 13

BURMA/MJANMAR - sklepi Sveta 14

IRAN – sklepi Sveta 17

ZIMBABVE 19

ODNOSI Z ZAHODNIM BALKANOM – sklepi Sveta 20

LIBIJA – sklepi Sveta 22

IRAK – sklepi Sveta 23

BLIŽNJI VZHOD 26

Bližnjevzhodni mirovni proces – sklepi Sveta 26

Libanon – sklepi Sveta 27

RAZNO 29

Trgovinski odnosi z državami AKP 29

DOGODKI OB ROBU ZASEDANJA SVETA 30

Podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma s Črno goro 30

DRUGE ODOBRENE TOČKE

none

UDELEŽENCI

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali:

Belgija:

Karel DE GUCHT minister za zunanje zadeve

Bolgarija:

Ivajlo KALFIN podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve

Češka republika:

Alexandr VONDRA podpredsednik vlade, pristojen za evropske zadeve

Karel SCHWARZENBERG minister za zunanje zadeve

Danska:

Per Stig MØLLER minister za zunanje zadeve

Nemčija:

Frank-Walter STEINMEIER zvezni minister za zunanje zadeve

Estonija:

Urmas PAET minister za zunanje zadeve

Irska:

Dermot AHERN minister za zunanje zadeve

Grčija:

Dora BAKOYANNI ministrica za zunanje zadeve

Ioannis VALINAKIS državni sekretar za zunanje zadeve

Španija:

Miguel Ángel MORATINOS minister za zunanje zadeve in sodelovanje

Francija:

Bernard KOUCHNER minister za zunanje in evropske zadeve

Italija:

Massimo D'ALEMA podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve

Ciper:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS minister za zunanje zadeve

Latvija:

Artis PABRIKS minister za zunanje zadeve

Litva:

Petras VAITIEKŪNAS minister za zunanje zadeve

Luksemburg:

Jean ASSELBORN podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve in priseljevanje

Madžarska:

Kinga GÖNCZ ministrica za zunanje zadeve

Malta:

Richard CACHIA CARUANA stalni predstavnik

Nizozemska:

Maxime VERHAGEN minister za zunanje zadeve

Frans TIMMERMANS minister za evropske zadeve

Avstrija:

Ursula PLASSNIK zvezna ministrica za evropske in mednarodne zadeve

Poljska:

Anna Elżbieta FOTYGA ministrica za zunanje zadeve

Portugalska:

Luís AMADO državni minister ("Ministro de Estado"), minister za zunanje zadeve

Manuel LOBO ANTUNES državni sekretar za evropske zadeve na ministrstvu za zunanje zadeve

Romunija:

Adrian CIOROIANU minister za zunanje zadeve

Slovenija:

Dimitrij RUPEL minister za zunanje zadeve

Slovaška:

Ján KUBIŠ minister za zunanje zadeve

Finska:

Ilkka KANERVA minister za zunanje zadeve

Astrid THORS ministrica za migracije in evropske zadeve

Švedska:

Carl BILDT minister za zunanje zadeve

Cecilia MALMSTRÖM ministrica za evropske zadeve

Združeno kraljestvo:

David MILIBAND minister za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha

Jim MURPHY državni sekretar za evropske zadeve

Komisija:

Olli REHN član

Louis MICHEL član

Benita FERRERO-WALDNER član

Generalni sekretariat Sveta:

Javier SOLANA generalni sekretar/visoki predstavnik za SZVP

TOČKE RAZPRAVE

ODNOSI Z RUSIJO

Svet je razpravljal o pripravah na dvajseti vrh EU-Rusija v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo, ki bo 26. oktobra potekal v Mafri na Portugalskem.

Na dnevnem redu vrha naj bi bili v središču razmere v EU in Rusiji, napredek pri oblikovanju štirih "skupnih prostorov"[1] EU in Rusije ter perspektiva prihodnjih odnosov med EU in Rusijo ter mednarodne in regionalne teme, med drugim Kosovo, bližnjevzhodni mirovni proces, Iran, Afganistan in Moldavija.

Razprava naj bi tudi spodbudila prizadevanje za iskanje rešitve v zvezi z rusko prepovedjo uvoza iz Poljske, da bi lahko začeli pogajanja o novem okvirnem sporazumu na temo odnosov med EU in Rusijo.

UZBEKISTAN – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet ostaja nadvse zaskrbljen nad stanjem človekovih pravic v Uzbekistanu in opozarja na svoje stališče, navedeno v prejšnjih sklepih Sveta.

2. Svet pozdravlja vedno večjo pripravljenost uzbekistanskih oblasti, da se udeležijo pogovorov z EU, in pozitiven razvoj dogodkov v odnosih med EU in Uzbekistanom v letošnjem letu: dva kroga pogovorov izvedencev o dogodkih v Anidžanu in prvi krog pogovorov o človekovih pravicah med EU in Uzbekistanom; zavezanost uzbekistanskih oblasti, da redno nadaljujejo te pogovore; in pogojna izpustitev zagovornic človekovih pravic Umide Nijazove in Gulbakhor Turajeve. Svet pozdravlja nedavno odpravo smrtne kazni v Uzbekistanu in uvedbo habeas corpus v uzbekistansko pravo, ter z veseljem pričakuje izvajanje teh ukrepov.

3. Svet ponovno poudarja željo po celovitih pogovorih z Uzbekistanom na številnih področjih. Z veseljem pričakuje nadaljnje sodelovanje pri izvajanju strategije EU za Srednjo Azijo, kar bi moralo omogočiti nov zagon v odnosih EU z Uzbekistanom. EU je pripravljena razviti vsebinski politični dialog in okrepiti sodelovanje z Uzbekistanom na vseh področjih, opredeljenih v strategiji, vključno s človekovimi pravicami, reformo na področju pravosodja in zaporov, izobraževanjem, trgovinsko in gospodarsko reformo, energetiko, podnebnimi spremembami in upravljanjem z vodami ter varnostjo, kakor tudi pomembnimi mednarodnimi zadevami.

4. Svet poziva uzbekistanske oblasti, naj nadalje napredujejo na področju človekovih pravic. Poziva Uzbekistan, naj v celoti izvaja svoje mednarodne obveznosti v zvezi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami ter pravno državo in zlasti omogoča neoviran dostop mednarodnim organom do zapornikov; naj učinkovito oblikuje odnose s posebnimi poročevalci ZN za Uzbekistan; naj omogoči vsem NVO, vključno organizaciji Human Rights Watch, neovirano delovanje v Uzbekistanu; naj izpusti zagovornike človekovih pravic iz pripora in jih preneha trpinčiti; naj se pozitivno ukvarja z vprašanji človekovih pravic v okviru prihajajočega srečanja Odbora za sodelovanje med EU in Uzbekistanom. Prizadeva naj si za reformo pravosodja, organov pregona in policijske zakonodaje. Napredek glede teh ciljev bo ocenjen na podlagi poročila vodij misij, ki bo vsebovalo oceno prihajajočih predsedniških volitev.

5. Svet je sklenil za 12 mesecev podaljšati embargo na orožje, ki je določen v Skupnem stališču 2006/787/SZVP in vizumske omejitve za posameznike na seznamu v prilogi k Skupnem stališču 2007/338/SZVP. Da bi uzbekistansko oblast spodbudil k ukrepanju za izboljšanje položaja človekovih pravic, je Svet sklenil, da se vizumske omejitve ne bodo uporabljale v obdobju šestih mesecev, nakar bo preučil, ali so uzbekistanske oblasti dosegle napredek pri izpolnjevanju pogojev iz četrte točke teh sklepov. Svet lahko po potrebi sklene že prej uporabiti vizumske omejitve, glede na ukrepe uzbekistanskih oblasti na področju človekovih pravic. Pripravljen je tudi odpraviti vse omejevalne ukrepe, čim bo Uzbekistan izpolnil pogoje iz teh in prejšnjih sklepov Sveta. Svet je pripravljen Uzbekistanu pomagati pri izpolnjevanju teh ciljev."

ČAD/SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA/SUDAN – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. EU odločno podpira stalno prizadevanje Združenih narodov (ZN) in Afriške unije (AU) za rešitev spora v Darfurju, ki temelji na celovitem in regionalnem pristopu. Varnostni svet ZN je sprejel Resolucijo št. 1788 (2007), ki podpira prisotnost z več razsežnostmi v Čadu in Srednjeafriški republiki ter EU dovoljuje, da pri tem zagotovi vojaško komponento, EU pa bo sedaj v okviru evropske varnostne in obrambne politike v vzhodnem Čadu in na severovzhodu Srednjeafriške republike vodila vojaško premostitveno operacijo (EUFOR TCHAD/RCA), in sicer za obdobje enega leta od izjave o začetni operativni zmogljivosti. To prisotnost sta pozdravili tudi vladi Čada in Srednjeafriške republike. Ob priznavanju regionalne razsežnosti krize v Darfurju sta operacija EUFOR TCHAD/RCA in policijska misija ZN, ki potekata hkrati z operacijo UNAMID v Sudanu, postali ključen ukrep za čimprejšnjo trajno rešitev spora v Darfurju.

2. Svet pozdravlja imenovanje generala polkovnika (IE) Patricka Nasha za poveljnika operacije in imenovanje brigadnega generala (FR) Jean-Philippa Ganascie za poveljnika sil. Operativni štab EUFOR TCHAD/RCA bo imel sedež v francoskem mestu Mont Valérien. Svet poudarja, da je odločen prispevati potrebna sredstva in tako poveljniku operacije zagotoviti potrebne sile in zmogljivosti za izpolnjevanje svojih nalog.

3. Prisotnost EUFOR TCHAD/RCA je konkreten odraz zavezanosti EU, ki si dejavno prizadeva za boljše varnostne razmere v vzhodnem Čadu in na severovzhodu Srednjeafriške republike, tako da prispeva k zaščiti beguncev in notranje razseljenih oseb, lajša zagotovitev humanitarne pomoči, pomaga vzpostaviti razmere, v katerih bi se razseljene osebe lahko prostovoljno vrnile v kraj, iz katerega so se izselile, in zagotavlja, da lahko misija MINURCAT deluje varno in svobodno. Vodenje operacije EUFOR TCHAD/RCA bo potekalo v posvetovanju z oblastmi zadevnih držav. Operacija bo v celoti neodvisna, nepristranska in nevtralna. Načrtovanje operacije bo še naprej potekalo v polnem sodelovanju z ZN in v posvetovanju z afriškimi partnerji. Posvetovanja potekajo tudi s tretjimi državami, ki bi želele prispevati k operaciji.

4. Vzpostavitev operacije EUFOR TCHAD/RCA je del celovitega prizadevanja EU za večjo podporo beguncem in razseljenim osebam v Čadu in Srednjeafriški republiki, med drugim z zagotavljanjem stalne humanitarne pomoči v obeh državah in financiranjem bistvenih del za sanacijo in obnovo območij, kamor se razseljene osebe vračajo. V okviru navedenega Svet pozdravlja namero Komisije, ki želi izvajati prehodne programe obnove in sanacije, ki zajemajo dejavnosti za dosego sprave, podporo za prostovoljno vrnitev notranje razseljenih oseb in sanacijo krajev, iz katerih so se izselile, ter podporo pri lokalnem upravljanju. Komisija bo v Čadu znatno prispevala k programu ZN za vzpostavitev policijskih sil ZN, ki bodo usposabljale in opremile čadske policiste ter jih razporedile v taboriščih za begunce in notranje razseljene ljudi v vzhodnem Čadu.

5. Svet poziva vse države v tej regiji, zlasti pa Sudan, Čad in Srednjeafriško republiko, da spodbujajo regionalno stabilnost in zagotavljajo varnost na skupnih mejah, zlasti pa, da spoštujejo svojo zavezanost k nepodpiranju uporniških gibanj, ki na njihovem ozemlju delujejo zoper druge države. EU prav tako poziva Sudan in Čad, da okrepita prizadevanja za normalizacijo odnosov v skladu s sporazumoma iz Tripolija in Riada. EU tudi pozdravlja konstruktivno vlogo drugih regionalnih akterjev, med drugim Libije in Savdske Arabije, in jih poziva, da nadaljujejo to pot. Države te regije poziva, da se zavzemajo za notranji mir in spravo. V zvezi s tem pozdravlja nedavne dogodke, povezane z notranjim političnim dialogom v Čadu, vse strani pa poziva k uresničevanju demokratičnega procesa.

6. Svet ponovno opozarja, da je v Darfurju mogoče doseči trajni mir le, če se doseže politična rešitev za Sudan, ki bo sprejemljiva za vse strani in se bo uspešno izvajala. Da pa bi v Sudanu ohranili mir in enotnost države, bi bilo treba celovit mirovni sporazum izvajati v celoti. Čeprav se je Svet seznanil z dosedanjim napredkom, pa z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se izvajanje nekaterih določb tega sporazuma nenehno odlaša, zato podpisnice poziva, naj si še bolj prizadevajo za njihovo izvajanje. V zvezi s tem je Svet globoko zaskrbljen zaradi nedavne objave ljudskega gibanja za osvoboditev Sudana, da se umika iz vlade nacionalne enotnosti; Svet poziva vse strani, naj se ponovno zavzamejo za izvedbo celovitega mirovnega sporazuma, ki je ključnega pomena za prihodnost Sudana.

7. Svet je globoko zaskrbljen nad porastom nasilja v Darfurju, in zlasti nad grozovitim napadom na pripadnike mirovnih sil AU v mestu Haskanita, ki je bilo nato tudi požgano in izropano; ta dejanja Svet strogo obsoja. Od vseh strani zahteva, da končajo nasilje in se zavežejo brezpogojnemu, učinkovitemu in vidnemu prenehanju sovražnosti kot nujnemu pogoju za nadaljevanje političnega procesa. Svet je v okviru ZN pripravljen razmisliti o nadaljnjih ukrepih za zagotovitev humanitarne pomoči in zaščite civilnega prebivalstva. V zvezi z uboji pripadnikov mirovnih sil AU pa poziva Komisijo za premirje, naj temeljito razišče napad, odgovorne zanje pa obsodi. Incident med drugim dokazuje, da je treba za operaciji AMIS in UNAMID nemudoma pripraviti podporni program ZN. Svet ceni pomen vseh obljubljenih prispevkov za UNAMID in poziva k večjim stalnim tozadevnim prizadevanjem, zlasti pa poziva sudansko vlado, naj v celoti sodeluje z ZN in AU, da bi zagotovili čimprejšnjo izvajanje operacije UNAMID. Svet ponovno poudarja, da je v okviru ZN pripravljen razmisliti o nadaljnjih ukrepih zoper vse strani, ki bi ovirale izvajanje podpornega programa ZN in namestitev UNAMID.

8. Svet z veseljem ugotavlja, da je izid srečanja na visoki ravni, ki je na temo Darfurja 21. novembra potekalo v New Yorku, izraz skupne zavezanosti mednarodne skupnosti prizadevanjem za trajni mir v Darfurju. Ponovno izraža svojo podporo mediaciji pod okriljem ZN in AU in z veseljem pričakuje začetek pogovorov, ki je predviden za 27. oktobra. EU poudarja, da je v pogovorih pripravljena zagotoviti vso potrebno podporo, tudi s prispevki v posebni odškodninski sklad, in hkrati pozdravlja izrečene zaveze držav članic in Komisije. Svet opozarja na svoje stališče, da bo vsako stran, ki si ne bo konstruktivno prizadevala za mirovni proces, obravnaval kot oviro na poti do miru in bo spodbujal sprejetje ustreznih nadaljnjih ukrepov zoper to stran, in sicer v okviru ZN ter v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1591."

*

* *

Svet je sprejel skupni ukrep o operaciji EUFOR TCHAD/RCA.

Operacija bo trajala eno leto.

Za poveljnika operacije je bil imenovan general podpolkovnik Patrick NASH (IE). Brigadni general Jean-Philipp GANASCIA je bil imenovan za poveljnika sil.

Operativni štab EU bo imel sedež v francoskem mestu Mont Valérien.

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO,

Svet je razpravljal o razvoju dogodkov v Demokratični republiki Kongo v luči vedno slabših varnostnih razmer na vzhodu države, zlasti v provinci Severni Kivu.

Predsedstvo je 15. oktobra v izjavi v imenu EU (gl. dok. 13949/07) izrazilo resno zaskrbljenost zaradi nadaljevanja nasilja in nestabilnosti. Vse strani je pozval, naj takoj prekinejo spopade, da ne bi prišlo do vojaškega zaostrovanja in nadaljnjega poslabšanja humanitarnih razmer na terenu.

BURMA/MJANMAR - sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. EU odločno obsoja brutalno zatiranje protestov v Burmi/Mjanmaru. Opozarja na svoje prejšnje izjave, v katerih je pozvala oblasti v Burmi k zadržanemu odzivu na mirne proteste. EU obžaluje, da ti pozivi niso bili upoštevani in so se aretacije v zadnjih dneh nadaljevale.

2. EU zahteva, da oblasti nemudoma prenehajo z nasilno represijo in ustrahovanjem ter na prostost izpustijo vse, ki so jih aretirali od sredine avgusta, kakor tudi Daw Aung San Suu Kyi in vse druge politične zapornike.

3. EU pozdravlja izjavo predsedstva Varnostnega sveta ZN o Burmi/Mjanmarju z dne 11. oktobra. EU odločno podpira ukrepe ZN, zlasti posredovanje posebnega odposlanca ZN Ibrahima Gambarija. EU podpira tudi nadaljnja aktivna prizadevanja ZN, vključno z Varnostnim svetom. EU z zanimanjem pričakuje novo misijo posebnega odposlanca v prihodnjih tednih.

4. EU pozdravlja posebno sejo Sveta ZN za človekove pravice in soglasno sprejetje resolucije, ki odločno obsoja nadaljevanje nasilnega represivnega ravnanja in poziva oblasti v Burmi/Mjanmaru, naj zagotovijo polno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

5. EU tudi poziva vlado, naj razkrije informacije o tem, kje se nahajajo osebe, ki so bile aretirane od sredine avgusta, in naj mednarodnim agencijam dovoli dostop do teh zapornikov. EU se prav tako zavzema za podrobno in nepristransko preiskavo smrti protestnikov in drugih resnih in ponavljajočih se kršitev človekovih pravic ter poziva h kaznovanju odgovornih. V zvezi s tem EU poziva oblasti, naj v celoti sodelujejo s posebnim poročevalcem ZN o človekovih pravicah v Mjanmaru Sergiom Pinheirom, med drugim tudi tako, da nemudoma omogočijo njegov obisk Burme/Mjanmara.

6. V skladu z izjavo predsedstva s 25. septembra in zaradi resnosti trenutnih razmer ter solidarnosti s prebivalci Burme/Mjanmara EU meni, da je nujno okrepiti neposreden pritisk na režim z ostrejšimi ukrepi in naslednjimi dodatnimi omejevalnimi ukrepi: prepoved izvoza opreme gozdarskemu sektorju, lesnopredelovalni industriji, industriji za pridobivanje kovin in rudnin ter dragih in poldragih kamnov, prepoved uvoza proizvodov zgoraj omenjenih sektorjev in prepoved naložb v navedene sektorje. Zato bo sprejela sveženj ukrepov, ki ne bodo prizadeli navadnega prebivalstva, ampak bodo usmerjeni na odgovorne za nasilno zatiranje in slabe splošne politične razmere v državi. EU je pripravljena ponovno preučiti, spremeniti ali okrepiti te ukrepe glede na razvoj dogodkov na terenu in rezultate posredovanja posebnega odposlanca Združenih narodov za Burmo/Mjanmar, Ibrahima Gambarija. Svet pristojne organe poziva, naj pripravijo nadaljnje omejevalne ukrepe, vključno s prepovedjo novih naložb.

7. EU potrjuje, da bo nadaljevala svoje programe izdatne humanitarne pomoči, namenjene najbolj ranljivemu prebivalstvu Burme/Mjanmara in burmanskim beguncem v sosednjih državah. EU je pripravljena okrepiti tovrstno pomoč po opravljenih dodatnih ocenah humanitarnih razmer. V zvezi s tem EU poziva vlado, naj zagotovi odprte kanale za dostavo pomoči in poziva oblasti, da pri tem sodelujejo z mednarodnimi akterji.

8. EU pozdravlja soglasno obsodbo razvoja dogodkov ter prizadevanje ASEAN in sosednjih držav Burme/Mjanmara, da pozitivno vplivajo na oblasti v Burmi. Ker razmere zahtevajo vztrajno prizadevanje ZN in podporo mednarodne skupnosti ter vseh regionalnih akterjev, EU poziva vse sosednje države Burme, naj izvajajo pritisk v podporo kredibilnemu procesu reforme, v katerem bodo sodelovale vse strani.

9. EU poziva oblasti v Burmi, naj spoznajo, da je vrnitev na stanje pred nedavnimi demonstracijami nedopustno in nevzdržno. Le resničen proces notranje reforme in sprave z udeležbo opozicije bo omogočil stabilnost, demokracijo in blaginjo v državi. EU spodbuja prizadevanja za takšen vseobsegajoč proces, katerega cilj je demokracija ter polno spoštovanje človekovih pravic in pravne države.

10. EU znova izraža pripravljenost, da Burmi/Mjanmaru pomaga pri tranzicijskem procesu. Pri tem obžaluje, da ji je vlada v Burmi to do sedaj onemogočala. V primeru izboljšanja razmer je EU pripravljena preučiti omejevalne ukrepe, sodelovati z Burmo pri njenem razvoju in poiskati nova področja sodelovanja.

11. EU je odločena pomagati prebivalcem Burme/Mjanmara na njihovi poti k demokraciji, varnosti in blaginji."

IRAN – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet je razpravljal o razmerah v zvezi z iranskim jedrskim programom. Ponovno je poudaril, da še naprej podpira prizadevanja za dolgoročno sporazumno rešitev iranskega jedrskega vprašanja. Svet je v celoti podprl prizadevanja visokega predstavnika v imenu EU in mednarodne skupnosti pri spodbujanju Irana, naj se vrne k pogovorom o dolgoročni ureditvi.

2. Svet je poudaril svojo trajno zavezanost celovitemu svežnju, ki je bil Iranu predlagan junija 2006. Ta sveženj je med drugim ponovno potrdil pravico Irana razvijati jedrsko energijo v skladu s svojimi obveznostmi iz NPT, vključeval pa je tudi dejavno podporo pri gradnji novih lahkovodnih jedrskih reaktorjev z uporabo sodobne tehnologije. Iran ima še vedno možnost ponovno začeti pogajanja na navedeni podlagi, v skladu s dvotirnim pristopom.

3. Svet je pozdravil sporazum med Iranom in IAEA, da bodo rešili vsa vprašanja glede preteklih jedrskih dejavnosti Irana in ugotovil, da bi celotno in pravočasno izvajanje delovnega načrta IAEA s strani Irana, kakor je naveden v poročilu generalnega direktorja, predstavljalo pomemben korak naprej. Kakor je navedeno v poročilu generalnega direktorja IAEA, mora biti agencija sposobna, z izvajanjem Dodatnega protokola in zahtevanih ukrepov o preglednosti, predložiti zagotovila o odsotnosti neprijavljenega jedrskega materiala in dejavnosti, da se povrne zaupanje v jedrski program Irana v izključno mirovne namene. Svet je pozval Iran, naj v celoti uveljavi določbe celovitega sporazuma o nadzornih ukrepih, vključno s pomožnimi ureditvami, izvaja Dodatni protokol do njegove ratifikacije in zagotovi agenciji vse zahtevane informacije in sodelovanje. Poleg tega je Svet izrazil zaupanje, da bo generalni direktor IAEA lahko v svojem novembrskem poročilu pokazal pozitiven izid svojih prizadevanj, v skladu z zahtevami delovnega načrta, dogovorjenega z Iranom.

4. Svet je obžaloval, da Iran ni izpolnil soglasnega poziva mednarodne skupnosti, naj prekine vse dejavnosti, povezane z bogatenjem urana, in da ni sprejel ponudbe za pogajanja. Svet je znova potrdil svojo podporo Resolucijam Varnostnega sveta 1696, 1737 in 1747 ter poudaril, da je Varnostni svet v Resolucijah 1737 in 1747 izrazil svojo namero sprejeti nadaljnje ustrezne ukrepe po členu 41, poglavje VII Ustanovne listine ZN, če bo Iran še vedno vztrajal in ne bo prekinil z bogatenjem urana. Svet je pozdravil izjavo zunanjih ministrov Francije, Nemčije, Združenega kraljestva, Kitajske, Rusije in Združenih držav z dne 28. septembra, ob podpori visokega predstavnika Evropske unije. Svet je sklenil, da bo EU preučila morebitne dodatne ukrepe v podporo procesu ZN in skupnim ciljem mednarodne skupnosti, ter pozval ustrezne organe Sveta, naj pravočasno posredujejo svoje nasvete."

ZIMBABVE

Med kosilom so ministri razpravljali o razmerah v Zimbabveju, v zvezi s predstavitvijo ministra Luisa Amada po nedavnem obisku južne Afrike. Ministri so izrazili zaskrbljenost zaradi poslabšanja tako gospodarskih kot humanitarnih razmer.

ODNOSI Z ZAHODNIM BALKANOM – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"ČRNA GORA

Svet je pozdravil podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma s Črno goro, ki predstavlja pomemben korak te države na njeni poti v EU. Z zanimanjem pričakuje tesnejše sodelovanje s Črno goro, ki ga bo omogočil celovit okvir obeh sporazumov in drugih mehanizmov stabilizacijsko-pridružitvenega procesa.

Svet je posebej poudaril, da je doseganje trajnih in učinkovitih rezultatov pri izvajanju teh sporazumov za Črno goro zelo pomembno. Črno goro je spodbudil, naj pohiti s svojim programom reform, in pozval vse politične sile, naj združijo moči in tako pomagajo pospešiti ta proces. Pozval jo je tudi, naj podvoji svoje napore pri izvajanju prednostnih nalog evropskega partnerstva. Svet je zlasti poudaril pomen nadaljnjih odločnih ukrepov ter stalnega napredka na področju krepitve upravne usposobljenosti in pravne države, vključno z bojem proti organiziranemu kriminalu in korupciji, ter pri vzpostavitvi neodvisnega in odgovornega sodstva.

Svet je tudi poudaril pomen pravočasnega sprejetja ustave v duhu soglasja, ki bo upoštevala mednarodne standarde in priporočila Sveta Evrope in njegove Beneške komisije.

BOSNA IN HERCEGOVINA

Svet je izjavil, da v celoti podpira VP/PPEU, Miroslava Lajcaka, in njegova prizadevanja, da spodbudi predvsem reformo policije in tudi druge reforme, ki so bistvenega pomena za napredek Bosne in Hercegovine. Ponovno je poudaril, da ostaja sporazum o reformi policije, ki je v skladu s tremi načeli EU, ključna prednostna naloga in eden od nujnih pogojev za nadaljnji napredek na poti k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu in Evropski uniji.

Svet je obžaloval, da niso vsi politični voditelji Bosne in Hercegovine pokazali pripravljenosti, da bi dosegli dogovor na osnovi treh načel EU. Seznanil se je z nedavnim razvojem političnega sodelovanja in politične voditelje te države spodbudil, da izkažejo odgovornost do prebivalcev Bosne in Hercegovine in do njihove želje, da se približajo EU.

Svet je seznanjen, da bo prihodnje zasedanje Sveta za uresničevanje miru 30. in 31. oktobra 2007, to pa bo hkrati nova priložnost za mednarodno skupnost, da ponovno preuči razmere v Bosni in Hercegovini.

Svet je ponovno poudaril, da mora Bosna in Hercegovina za sklenitev pogajanj o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu izpolniti vse štiri pogoje, ki so določeni v sklepih Sveta z dne 12. decembra 2005.

Svet je ponovno potrdil, da v celoti podpira evropsko naravnanost Bosne in Hercegovine. Opozoril je na sklepe Evropskega sveta iz decembra 2006 in ponovno potrdil, da je hitrost približevanja EU odvisna od dosežkov vsake države posebej.

KOSOVO

Svet je izjavil, da v celoti podpira proces trojke in predstavnika EU v trojki, veleposlanika Wolfganga Ischingerja. Pozdravil je intenzivnost dela in konstruktivno ozračje prvega kroga pogovorov. Ker bo proces trojke zaključila Skupina za stike, ko bo 10. decembra poročala generalnemu sekretarju ZN, je Svet pozval obe strani, da ustvarjalno, pogumno in v duhu kompromisa sodelujeta v preostalih pogajanjih ter storita vse, kar je v njuni moči, da s pogajanji dosežeta dogovor o statusu Kosova."

*

* *

Ministri so srečali tudi Carlo del Ponte, glavno tožilko Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), da bi z njo razpravljali o sodelovanju z MKSJ.

LIBIJA – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet je izrazil zadovoljstvo nad razpletom zadeve z bolgarskim medicinskim osebjem v zvezi z okužbami z virusom HIV v Bengaziju.

2. Svet se je iskreno zahvalil vsem, ki so pri zadevi sodelovali, da so s svojimi prizadevanji pripomogli k razpletu zadeve, in pohvalil konstruktivni pristop libijskih oblasti.

3. Svet je ponovno izrazil solidarnost z libijskimi otroki iz Bengazija, žrtvami okužbe z virusom HIV, in potrdil zavezanost EU, da prek akcijskega načrta za HIV in mednarodnega sklada za Bengazi na podlagi prostovoljnih prispevkov priskrbi medicinsko pomoč in oskrbo zanje.

4. Svet je poudaril pomen Libije v Sredozemlju in Afriki in možnost za sodelovanje med EU in Libijo na številnih področjih skupnega interesa.

5. Svet se je strinjal, da bi bilo treba utrditi politiko sodelovanja z Libijo, ki jo je sprejel leta 2004, da bi se tako okrepili odnosi med EU in Libijo. Cilj te politike sodelovanja je vzpostavitev primernega, skladnega in dolgoročnega okvira odnosov med EU in Libijo, ki bo upošteval interese tako Libije kot EU in njenih držav članic.

6. Svet se je strinjal, da bi morali EU in Libija čim prej začeti razprave o okvirnem sporazumu med EU in Libijo, ki bi vključeval področja skupnega interesa, kot so med drugim človekove pravice in migracije, in Komisijo pozval, naj v ta namen predstavi osnutek pogajalskih direktiv v skladu s temeljnimi načeli, ki slonijo na zunanji politiki Evropske unije."

IRAK – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Irak je še vedno osrednji izziv za mednarodno skupnost. Svet ponovno potrjuje, da EU kot pomemben svetovni akter podpira varen, stabilen, demokratičen, uspešen in enoten Irak ter ponovno izraža zavezanost njegovi neodvisnosti, suverenosti, enotnosti in ozemeljski celovitosti.

2. EU bo tudi v prihodnje imela pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore – vključno s tehnično pomočjo – iraški vladi pri njenih prizadevanjih za stabilnost, varnost in blaginjo vseh državljanov. EU je zavezana krepitvi političnega sodelovanja z Irakom in sosednjimi državami ter podpori prizadevanjem ZN in drugih mednarodnih akterjev.

3. Svet z navdušenjem pozdravlja soglasno sprejetje Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1770 z dne 10. avgusta 2007 o obnovitvi in podaljšanju mandata misije UNAMI. Svet ponovno odločno potrjuje svojo podporo osrednji vlogi ZN v Iraku. V tej zvezi čestita Staffanu de Misturi, ki je bil imenovan za posebnega predstavnika generalnega sekretarja za Irak in vodjo misije UNAMI, in mu zagotavlja podporo EU pri vodenju misije UNAMI v Iraku v njenem novem mandatu. Ta mandat je nadvse pomemben za stabilizacijo Iraka. K obstoječemu mandatu UNAMI na področjih, kot so politični dialog, nacionalna sprava, gospodarska reforma, človekove pravice in pravna država, Resolucija VS ZN 1770 dodaja naslednja pomembna nova področja: zlasti svetovanje, podporo in pomoč iraški vladi na področjih kot so spodbujanje regionalnega dialoga v okviru procesa sosednjih držav, izvajanje Mednarodnega dogovora z Irakom in boljše usklajevanje dejavnosti donatorjev, vključno z Mednarodnim skladom za obnovo Iraka (IRFFI). EU je dejavno vključena v mnoga od teh področij in bo tudi v prihodnje tesno sodelovala z ZN. Pri Kljub temu pa bo pri učinkovitem izvajanju mandata UNAMI bistven element dodatno izboljšanje varnostnih razmer.

4. Svet verjame, da si bo UNAMI na podlagi tega mandata še naprej prizadevala pritegniti vse člane demokratičnih institucij v Iraku k dejavnemu in odgovornemu sodelovanju v celovitem političnem procesu. Poziva pristojne iraške institucije, naj na podlagi predpisov, ki bodo skladni z mednarodno priznanimi najboljšimi praksami za pregleden, celovit, neodvisen in nepristranski postopek, predlagajo kandidate za imenovanje volilnih uradnikov v upravnih enotah. Če naj bi bile ključne odločitve v zvezi z dosego nacionalne sprave temelj za mirno in uspešno prihodnost Iraka, jih je treba sprejeti v duhu iskrenega dialoga in iskanja soglasja.

5. Svet pozdravlja podporo udeležencev sestanka na visoki ravni o Iraku, ki je bil 22. septembra v New Yorku, širši vlogi ZN in Mednarodnemu dogovoru z Irakom.

6. Svet močno priporoča iraški vladi, naj si v sodelovanju z vsemi stranmi prizadeva za znaten političen napredek pri spodbujanju nacionalne sprave, ki je bistvena za trajno izboljšanje varnosti, in ustavi slabšanje humanitarnih pogojev v Iraku, katerega posledica je povečano število notranje razseljenih oseb (ocenjeno na 2,2 milijona). Svet priznava, da so sosednje države, zlasti Jordanija in Sirija, prevzele težko breme in poziva iraško vlado, naj sprejme ustrezne ukrepe za pomoč iraškim beguncem in notranje razseljenim osebam ter zagotovi, da bo EU lahko še naprej opravljala svoje naloge. Če se bo nastajajoča humanitarna kriza nadaljevala, bo potrebna hitra humanitarna akcija mednarodne skupnosti in iraške vlade. EU opozarja na pomembno vlogo Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR), Mednarodnega odbora rdečega križa (ICRC) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) ter na potrebo po močni podpori Strateškega okvira UN/OCHA za humanitarno akcijo v Iraku.

7. Svet poziva iraške oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev varstva civilnega prebivalstva. V tem okviru je treba zavarovati in spodbujati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh Iračanov, vključno z ženskami ter pripadniki verskih in etničnih manjšin. EU je pripravljena še naprej podpirati iraške oblasti pri prizadevanjih za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

8. Svet pozdravlja ministrsko konferenco sosednjih držav Iraka, ki bo v Istanbulu v začetku novembra. Svet poudarja, da sta dialog in sodelovanje med Irakom in sosednjimi državami bistvena za stabilizacijo regije ter mirno in uspešno prihodnost Iraka. Spodbuja Irak in njegove sosede, naj nadgradijo napredek, ki so ga dosegle delovne skupine za energijo, begunce in varnost. Evropska unija ponovno poudarja, da je pripravljena pri tem procesu pomagati in zagotoviti strokovno znanje. V tej zvezi pozdravlja predlog generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona o vzpostavitvi podpornega mehanizma v Bagdadu za krepitev regionalnega dialoga, ki ga je predstavil na srečanju o Iraku v New Yorku 22. septembra 2007. EU spodbuja vse sosednje države, naj si v regionalnem procesu in dvostranskih odnosih konstruktivno prizadevajo za prispevek k miru in stabilnosti Iraka.

9. Svet ponovno poudarja svojo odločno podporo Mednarodnemu dogovoru z Irakom. Meni, da izvajanje programa z visoko zastavljenimi cilji, določenega v Mednarodnem dogovoru z Irakom, zahteva močno iraško vodstvo in lastništvo ter vključenost v proces tega dogovora, široko vključitev mednarodne skupnosti in dejavno sodelovanje sosednjih držav Iraka in regionalnih partnerjev. Nadvse pomembno je učinkovito usklajevanje dejavnosti donatorjev. Svet potrjuje, da je EU pripravljena še naprej razvijati tesno sodelovanje in partnerstvo z Irakom – tudi prek Mednarodnega sklada za obnovo Iraka (IRFFI) – v skladu s prednostnimi nalogami iz mednarodnega dogovora in iraške nacionalne razvojne strategije.

10. Svet z veseljem pričakuje ponovni zagon tega programa in nadaljnje razprave.

11. Svet ostro obsoja napad na Edwarda Pietrzyka, poljskega ambasadorja v Iraku, dne 3. oktobra, v katerem sta bili ubiti vsaj dve osebi, ambasador, ki je predstavnik predsedstva EU v Iraku, pa je bil hudo poškodovan."

BLIŽNJI VZHOD

Bližnjevzhodni mirovni proces – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet toplo pozdravlja to priložnost za napredek v izraelsko-palestinskem mirovnem procesu. Pozdravlja prizadevanja palestinskega predsednika Abasa in izraelskega predsednika vlade Olmerta ter ju spodbuja k pogumnim potezam v političnem dialogu. Ta dialog mora prinesti konkretne rezultate, ki bodo pripeljali k resnim pogajanjem o dokončnem statusu ter k skupnemu cilju soobstoja dveh držav z vzpostavitvijo neodvisne, demokratične in trdne palestinske države, ki bi skupaj z Izraelom in drugimi sosednjimi državami zaživela v miru in varnosti.

2. Svet v celoti podpira prihodnje mednarodno srečanje, predvideno v izjavi četverice z dne 23. septembra 2007. Pričakuje, da bo srečanje stranema pomagalo pri dvostranskih razpravah in pogajanjih, da bo tako mogoče hitro in uspešno vzpostaviti palestinsko državo na Zahodnem bregu in v Gazi, državo, v kateri bodo združeni vsi Palestinci. Regionalnim in mednarodnim partnerjem se ponuja odločilna priložnost za učinkovito podporo bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Svet poudarja vodilno vlogo, ki jo ima četverica pri pripravah na srečanje ter pri uresničevanju sklepov tega srečanja. Široko in konstruktivno sodelovanje arabskih držav bo ključnega pomena. V ta namen EU podpira ukrepe, sprejete v okviru arabske mirovne pobude. Svet visokega predstavnika EU poziva, naj v sodelovanju s Komisijo pregleda dejavnosti EU in jih po potrebi preusmeri, in sicer z namenom oblikovanja akcijskega načrta EU, s čimer bi zagotovili nadaljnjo podporo stranema pri trenutnih pogajanjih ter v kasnejšem izvedbenem obdobju.

3. Da bi lahko utrdili doseženi napredek in uresničili potencial sedanjega procesa, Svet strani poziva, naj se v skladu z mednarodnim pravom odrečeta vsakršnemu ravnanju, ki bi ogrozilo trdnost celovite, pravične in trajne rešitve. Napredek pri pogajanjih, okrepljeno sodelovanje na terenu in izgradnja palestinskih institucij bi morali potekati vzporedno, se vzajemno dopolnjevati ter izboljševati vsakdanjik palestinskega prebivalstva. EU strani poziva, naj sprejmeta dodatne ukrepe za izpolnitev prejšnjih zavez, tudi tistih iz časovnega načrta in sporazuma o gibanju in dostopu.

4. Svet ponovno izraža vso podporo predsedniku Abasu in predsedniku vlade Fajadu. Odobrava podaljšanje začasnega mednarodnega mehanizma do 31. decembra 2007 in je pripravljen Palestincem še naprej zagotavljati visoko raven gospodarske in humanitarne pomoči; poudaril pa je, da k tej pomoči, če naj bo pri spodbujanju gospodarskega razvoja učinkovita, nujno sodi tudi verodostojen politični proces. EU ponavlja poziv četverice vsem državam, ki to lahko storijo, da nemudoma zagotovijo finančno pomoč Palestinski upravi, ter se zavezuje k sodelovanju s partnerji, da bi se laže opravil čimprejšnji prehod na neposredno mednarodno pomoč. Svet poudarja pomen decembrskega srečanja donatorskih držav in pozdravlja pripravljenost Francije, da to srečanje izvede.

5. Svet podpira delo predstavnika četverice Tonyja Blaira, ki je v sodelovanju z vlado Palestinske uprave pripravil večletni načrt za krepitev institucij, pomoč pri vzpostavitvi razmer, v katerih bosta vladala javni red in mir, in spodbujanje gospodarskega razvoja;

6. njegovo naslednje poročilo o napredku pričakuje z velikim zanimanjem. Ponovna vzpostavitev EUPOL COPPS in njena razširitev sta pomemben element izboljšanja varnosti. Od Izraela Svet zato pričakuje, da bo misijo brez odlašanja akreditiral.

7. Svet ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Gazi. Poudarja pomen neprekinjenega in neoviranega zagotavljanja nujne in humanitarne pomoči ter poziva k nadaljnjemu zagotavljanju osnovnih storitev. Vse strani ponovno poziva, naj si iz humanitarnih razlogov, pa tudi zaradi gospodarskih tokov, nujno prizadevajo za odprtje mejnih prehodov na področju Gaze. To je bistvenega pomena za zagotovitev trdnosti palestinskega gospodarstva in izboljšanje življenjskih razmer palestinskega prebivalstva."

Libanon – sklepi Sveta

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet najostreje obsoja napad z avtomobilom bombo 19. septembra v Bejrutu, ki je terjal življenje šestih ljudi, med njimi poslanca Antoinea Ghanema. Svet pozdravlja sklep Varnostnega sveta, ki neodvisni preiskovalni komisiji ZN (UNIIC) omogoča, da libanonskim oblastem pomaga pri preiskovanju zadeve Ghanem.

2. Svet poudarja, da ta dodatni poskus destabilizacije na predvečer predsedniških volitev ne bi smel oslabiti volje ljudi, da odločno nastopijo proti nasilju. Libanonske stranke in vse akterje v regiji poziva, da se vzdržijo vsakršnih dejavnosti, ki bi nadalje ogrozile politično stabilnost Libanona.

3. Svet pozorno spremlja volilni proces v Libanonu in je seznanjen, da je parlamentarna seja za izvolitev novega predsednika republike preložena na 23. oktober. Svet poziva k izvedbi svobodnih in pravičnih predsedniških volitev brez tujega vmešavanja in v skladu z roki, ki jih določa ustava. Svet upa, da bodo v naslednjih tednih libanonske stranke našle rešitev na podlagi dialoga in v duhu soglasja ter ob popolnem spoštovanju libanonskih demokratičnih institucij in ustavnih norm, da se bodo tako premaknile s politične mrtve točke v državi.

4. Svet pozdravlja konec krize, ki so jo povzročili skrajneži iz palestinskega begunskega taborišča Nahr el Bared, ter ponovno poudarja svojo polno podporo libanonski vladi in oboroženim silam. Svet tudi pozdravlja formalno zavezo libanonske vlade, da bo obnovila taborišče, in v tem smislu poudarja pomen konference, ki ji je predsedoval predsednik vlade Siniora 10. septembra, o začetku projekta pomoči, obnove in rekonstrukcije taborišča, poudarja svojo pripravljenost podpirati ta prizadevanja in spodbuja nadaljevanje dela Odbora za libanonsko-palestinski dialog. Svet ponovno poudarja dolgotrajno podporo EU palestinskim beguncem v Libanonu.

5. Svet opozarja na prejšnje izjave in ostaja odločen krepiti suverenost, ozemeljsko celovitost, enotnost in neodvisnost Libanona predvsem v skladu z Resolucijami VS ZN 1559, 1680, 1701 in 1757. EU pozdravlja dejstvo, da je bila avgusta podaljšana misija UNIFIL, h kateri pomembno prispevajo države članice. EU nadalje pozdravlja priprave za vzpostavitev posebnega mednarodnega sodišča."

RAZNO

Trgovinski odnosi z državami AKP

Komisija je Svet seznanila s pogajanji o sporazumih o gospodarskem partnerstvu s skupino držav in regij AKP (Afrika, Karibi in Pacifik).

Sporazumi naj bi nadomestili trgovinske preferenciale, katerih del so nižje carinske tarife, ki jih EU priznava državam AKP. Trgovinski preferenciali niso v skladu s pravili STO, vendar pa so do konca leta 2007 mogoči na podlagi odstopanja. Pogajanja o sporazumih o gospodarskem partnerstvu, ki so se začela leta 2002, je torej treba zaključiti do konca leta.

DOGODKI OB ROBU ZASEDANJA SVETA

Podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in začasnega sporazuma s Črno goro

Med EU in Črno goro sta bila 15. oktobra ob robu zasedanja Sveta podpisana stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in začasni sporazum. Svet je podpis pozdravil kot pomemben korak Črne gore na poti vključevanja v EU (gl. sklepe Sveta o Zahodnem Balkanu, str. 20). Ta korak je bil mogoč po posvetovanju, namenjenemu rešitvi težav, povezanih s črkovanjem eura v cirilici. Glede te teme je Svet sprejel naslednjo izjavo:

"Svet zaradi nujnosti podpisa stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Črno goro in Evropsko unijo izjavlja, da se v bolgarski različici sporazuma med Črno goro in Evropsko unijo uporablja zapis "EUR", saj se stališča glede transkripcije besede "EURO" (v latinici) v cirilico še vedno razlikujejo. To nikakor ne predstavlja precedensa za katere koli druge pravne akte Evropske unije. Za rešitev te tehnično-jezikovne težave bo treba čimprej sprejeti odločitev, skladno s sklepi Evropskega sveta v Madridu leta 1995."

Srečanja z Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo:

Potekala so naslednja srečanja:

– osma seja Sveta za sodelovanje EU–Armenija

– osma seja Sveta za sodelovanje EU–Armenija

– osma seja Sveta za sodelovanje EU–Armenija

DRUGE ODOBRENE TOČKE

Glej Sporočilo za javnost 13900/07.


[1] Skupni gospodarski prostor, skupni prostor svobode, varnosti in pravice, skupni prostor zunanje varnosti ter skupni prostor za raziskave in izobraževanje, vključno s kulturnimi vidiki.


Side Bar