Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
TLAČOVÁ SPRÁVA
2 824. zasadnutie Rady
Všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy
Vonkajšie vzťahy
Luxemburg 15. –16. októbra 2007
predseda Luís AMADO
Ministro de Estado, minister zahraničných vecí Portugalska
* Niektoré body týkajúce sa vonkajších vzťahov sa prijali bez diskusie na 2 823. zasadnutí o všeobecných záležitostiach (13900/07).
Hlavné výsledky zasadnutia Rady
EÚ ostro odsudzuje brutálny zákrok proti demonštrantom v Barme/Mjanmarsku. Vzhľadom na vážnosť súčasnej situácie a v solidarite s ľudom Barmy/Mjamarska Rada považovala za potrebné zvýšiť priamy tlak na režim prostredníctvom prísnejších opatrení a dodatočnými reštriktívnymi opatreniami pre vývoz, dovoz a investície pre guľatinu, drevo a ťažbu kovov, nerastov, drahých a polodrahých kameňov. Preto prijme balík opatrení, ktoré sa nedotknú bežného obyvateľstva, ale sú zamerané na osoby zodpovedné za násilný zákrok a celkovú politickú krízu v krajine. EÚ je pripravená tieto opatrenia preskúmať, zmeniť a doplniť alebo posilniť na základe vývoja situácie v krajine a výsledkov misie priateľských služieb osobitného vyslanca Organizácie Spojených národov Ibrahima Gambariho. Rada žiada príslušné orgány, aby pripravili ďalšie reštriktívne opatrenia vrátane zákazu nových investícií. Rada vyjadruje svoje odhodlanie ďalej pomáhať ľudu Barmy/Mjanmarska na jeho ceste k demokracii, bezpečnosti a prosperite.
Rada preskúmala situáciu v oblasti ľudských práv v Uzbekistane a vyjadrila pretrvávajúce vážne obavy. Privítala zároveň niektoré pozitívne kroky. Rozhodla sa obnoviť zbrojné embargo a obmedziť vydávanie víz na ďalších 12 mesiacov. S cieľom povzbudiť uzbecké orgány k vykonaniu pozitívnych krokov na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a pri zohľadnení ich odhodlania Rada rozhodla, že sa vízové obmedzenia nebudú uplatňovať počas obdobia šiestich mesiacov, keď Rada prehodnotí, či uzbecké orgány dosiahli pokrok k splneniu súboru podmienok v oblasti ľudských práv vrátane plného a voľného prístupu k väzňom, operácie MVO bez obmedzení a prepustenia obhajcov ľudských práv.
Rada rozhodla, že EÚ uskutoční vo východnom Čade a severovýchodnej časti Stredoafrickej republiky (EUFOR TCHAD/RCA premosťovaciu vojenskú operáciu v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Toto nasleduje po prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1778 (2007), ktorou sa schvaľuje nasadenie multidimenzionálnej prítomnosti a orgánov EÚ v Čade a Stredoafrickej republike, a ktorou sa EÚ poveruje zabezpečením vojenskej zložky. Nasadenie síl EUFOR TCHAD/RCA a policajnej misie OSN súčasne s operáciou UNAMID v Sudáne pri riešení regionálneho rozmeru dárfúrskej krízy je veľmi dôležitým krokom pre nájdenie dlhodobého riešenia konfliktu v Dárfúre.
Rada uvítala podpísanie dohody o stabilizácii a pridružení a dočasnej dohody s Čiernou Horou ako dôležitý krok na ceste tejto krajiny do EÚ. Tieto dohody sa podpísali 15. októbra popri zasadnutí Rady.
Pokiaľ ide o Líbyu, Rada vyjadrila uspokojenie nad uzavretím prípadu bulharského zdravotníckeho personálu v súvislosti s infekciou HIV-AIDS v Benghází. Vzhľadom na možnosti spolupráce medzi EÚ a Líbyou v mnohých oblastiach spoločného záujmu sa Rada zhodla na tom, že EÚ a Líbya by mali začať čo najskôr rokovať o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou, ktorá bude zahŕňať oblasti spoločného záujmu ako sú ľudské práva a migrácia, a vyzvala Komisiu, aby predložila návrh smerníc na tieto rokovania.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI 5

PREROKOVANÉ BODY

VZŤAHY S RUSKOM 7

UZBEKISTAN – závery Rady 8

ČAD/STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA/SUDÁN - závery Rady 10

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 13

BARMA/MJAMARSKO – závery Rady 14

IRÁN – závery Rady 17

ZIMBABWE 19

VZŤAHY ZO ZÁPADNÝM BALKÁNOM - závery Rady 20

LÍBYA – závery Rady 22

IRAK – závery Rady 23

BLÍZKY VÝCHOD 26

Mierový proces na Blízkom východe – závery Rady 26

Libanon – závery Rady 27

RÔZNE 29

Obchodné vzťahy s krajinami AKT 29

PODUJATIA POPRI ZASADNUTÍ RADY 30

Podpis Dohody o stabilizácii a pridružení a dočasnej dohody s Čiernou horou 30

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

žiadne

ÚČASTNÍCI

Vlády členských štátov a Európska komisia boli zastúpené takto:

Belgicko:

Karel DE GUCHT minister zahraničných vecí

Bulharsko:

Ivailo KALFIN podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Česká republika:

Alexandr VONDRA podpredseda vlády pre európske záležitosti

Karel SCHWARZENBERG minister zahraničných vecí

Dánsko

Mr. Per Stig MøLLER minister zahraničných vecí

Nemecko

Frank-Walter STEINMEIER spolkový minister zahraničných vecí

Estónsko

Urmas PAET minister zahraničných vecí

Írsko

Dermot AHERN minister zahraničných vecí

Grécko

Dora BAKOYANNI ministerka zahraničných vecí

Ioannis VALINAKIS štátny tajomník pre zahraničné vecí

Španielsko

Miguel Ángel MORATINOS minister zahraničných vecí a spolupráce

Francúzsko:

Bernard KOUCHNER minister zahraničných a európskych vecí

Taliansko

Massimo D'ALEMA podpredseda vlády, minister zahraničných vecí

Cyprus

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS ministerka zahraničných vecí

Lotyšsko

Mr. Artis PABRIKS minister zahraničných vecí

Litva

Petras VAITIEKŪNAS minister zahraničných vecí

Luxembursko

Jean ASSELBORN podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a prisťahovalectva

Maďarsko

Kinga GÖNCZ ministerka zahraničných vecí

Malta

Richard CACHIA CARUANA stály predstaviteľ

Holandsko

Maxime VERHAGEN minister zahraničných vecí

Frans TIMMERMANS minister pre európske záležitosti

Rakúsko

Ursula PLASSNIK spolková ministerka pre európske a medzinárodné záležitosti

Poľsko

Anna Elżbieta FOTYGA ministerka zahraničných vecí

Portugalsko

Luís AMADO Ministro de Estado, minister zahraničných vecí

Manuel LOBO ANTUNES štátny tajomník pre európske záležitosti pri ministrovi zahraničných vecí

Rumunsko

Adrian CIOROIANU minister zahraničných vecí

Slovinsko

Dimitrij RUPEL minister zahraničných vecí

Slovensko:

Ján KUBIŠ minister zahraničných vecí

Fínsko

Ilkka KANERVA minister zahraničných vecí

Astrid THORS ministerka pre migráciu a európske záležitosti

Švédsko

Carl BILDT minister zahraničných vecí

Cecilia MALMSTRÖM ministerka pre európske záležitosti

Spojené kráľovstvo

David MILIBAND minister zahraničných vecí a vecí Britského spoločenstva národov

Jim MURPHY námestník ministra pre európske záležitosti

Komisia:

Olli REHN člen

Louis MICHEL člen

Benita FERRERO-WALDNER členka

Generálny sekretariát Rady:

Javier SOLANA generálny tajomník/vysoký splnomocnenec pre SZBP

PREROKOVANÉ BODY

VZŤAHY S RUSKOM

Rada rokovala o prípravách na samit EÚ - Rusko, ktorý sa bude konať 26. októbra v Mafre v Portugalsku; bude to 20. stretnutie, ktoré sa uskutoční na základe Dohody a partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom.

Očakáva sa, že do programu samitu sa zahrnie situácia v EÚ a Rusku; pokrok v oblasti „štyroch spoločných priestorov“[1] EÚ - Rusko a budúca perspektíva vzťahov EÚ - Rusko a medzinárodné a regionálne otázky vrátane Kosova, mierového procesu na Blízkom východe, Iránu, Afganistanu a Moldavska.

Očakávajú sa aj diskusie na podporu pokračujúceho úsilia pri hľadaní riešenia ruského zákazu dovozu poľských výrobkov, aby sa mohli začať rokovania o novej rámcovej dohode vzťahov EÚ - Rusko.

UZBEKISTAN – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada je aj naďalej hlboko znepokojená situáciou v oblasti ľudských práv v Uzbekistane a pripomína svoje stanovisko k tejto otázke uvedené v predchádzajúcich záveroch Rady.

2. Rada víta zvýšenú ochotu uzbeckých orgánov zúčastňovať sa na dialógu s EÚ, ako aj pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi EÚ a Uzbekistanom, ku ktorému došlo počas tohto roka: uskutočnenie dvoch kôl rokovaní expertov o udalostiach v Andidžane a prvého kola dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Uzbekistanom; záväzok uzbeckých orgánov k pravidelnému pokračovaniu v tomto dialógu; a podmienečné prepustenie obhajkýň ľudských práv Niazovej a Turaevy. Rada víta nedávne zrušenie trestu smrti v tejto krajine a zavedenie habeas corpus do uzbeckého práva a s radosťou očakáva vykonávanie týchto opatrení.

3. EÚ opätovne zdôrazňuje svoje želanie viesť s Uzbekistanom komplexný dialóg v mnohých oblastiach. Teší sa na ďalšiu spoluprácu pri vykonávaní stratégie EÚ pre strednú Áziu, ktorá by mala dodať vzťahom medzi EÚ a Uzbekistanom novú hybnú silu. EÚ je pripravená pracovať na vecnom politickom dialógu a posilňovať spoluprácu s Uzbekistanom vo všetkých oblastiach určených v stratégií vrátane ľudských práv, reformy súdnictva a väzenskej reformy, vzdelávania, obchodnej a hospodárskej reformy, energetiky, zmeny klímy, vodného hospodárstva a bezpečnosti, ako aj dôležitých medzinárodných otázok.

4. Rada vyzýva uzbecké orgány, aby dosiahli ďalší pokrok v oblasti ľudských práv. Naliehavo vyzýva Uzbekistan, aby v plnom rozsahu vykonával svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu, a najmä aby príslušným medzinárodným orgánom umožnil plný a voľný prístup k väzňom; efektívne spolupracoval s osobitnými spravodajcami OSN pre Uzbekistan; umožnil všetkým MVO vrátane Human Rights Watch pracovať v Uzbekistane bez prekážok; prepustil zadržaných obhajcov ľudských práv a zastavil ich prenasledovanie; pozitívne sa zapájal do riešenia otázok týkajúcich sa ľudských práv v súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Uzbekistanom. Mala by sa vykonať reforma súdnictva, vynútiteľnosti práva a právnych predpisov týkajúcich sa polície. Pokrok pri dosahovaní týchto cieľov sa bude hodnotiť na základe správy vedúcich misií, ktorá bude obsahovať aj posúdenie nadchádzajúcich prezidentských volieb.

5. Rada rozhodla o obnovení zbrojného embarga stanoveného v spoločnej pozícii 2006/787/SZBP na 12 mesiacov a o obnovení vízových obmedzení pre osoby uvedené v prílohe k spoločnej pozícii 2007/338/SZBP. S cieľom povzbudiť uzbecké orgány k vykonaniu pozitívnych krokov na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a pri zohľadnení ich odhodlania Rada rozhodla, že sa vízové obmedzenia nebudú uplatňovať po obdobie šiestich mesiacov, keď Rada prehodnotí, či uzbecké orgány dosiahli pokrok v spĺňaní podmienok uvedených v odseku 4 týchto záverov. V súvislosti s činnosťami uzbeckých orgánov v oblasti ľudských práv sa Rada v prípade potreby môže rozhodnúť uplatňovať vízové obmedzenia už skôr. Keď Uzbekistan splní podmienky uvedené v týchto a v predchádzajúcich záveroch Rady, je Rada pripravená zrušiť všetky reštriktívne opatrenia voči tejto krajine. Rada je pripravená Uzbekistanu pomáhať pri spĺňaní týchto cieľov.“

ČAD/STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA/SUDÁN - závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. EÚ výrazne podporuje pokračujúce úsilie Organizácie Spojených národov (OSN) a Africkej únie (AÚ) o vyriešenie konfliktu v Dárfúre v rámci komplexného a regionálneho prístupu. Po prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1778 (2007), ktorou sa schvaľuje nasadenie a multidimenzionálna prítomnosť v Čade a Stredoafrickej republike a ktorou sa EÚ poveruje zabezpečením jej vojenskej zložky, Európska únia bude uskutočňovať premosťovaciu vojenskú operáciu vo východnom Čade a v severovýchodnej časti Stredoafrickej republiky (EUFOR TCHAD/RCA) v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky počas obdobia jedného roka od dátumu vyhlásenia jej počiatočnej operačnej schopnosti. Toto nasadenie uvítala vláda Čadu aj vláda Stredoafrickej republiky. Nasadenie síl EUFOR TCHAD/RCA a policajnej misie OSN súčasne s operáciou UNAMID v Sudáne pri riešení regionálneho rozmeru dárfúrskej krízy je veľmi dôležitým krokom pre nájdenie dlhodobého riešenia konfliktu v Dárfúre.

2. Rada víta vymenovanie generálporučíka Patricka Nasha (IE) za veliteľa operácie a brigádneho generála Jean-Philippea Ganasciu (FR) za veliteľa ozbrojených síl. Operačný štáb EUFOR TCHAD/RCA bude umiestnený v Mont Valérien (Francúzsko). Rada zdôrazňuje svoje odhodlanie venovať potrebné prostriedky, ktoré veliteľovi operácie umožnia plniť svoj mandát s potrebnými silami a kapacitami.

3. Nasadenie síl EUFOR TCHAD/RCA je konkrétnym vyjadrením záväzku EÚ aktívne pracovať na zlepšení bezpečnostnej situácie vo východnom Čade a v severovýchodnej časti Stredoafrickej republiky, a to tým, že prispieva k ochrane utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu, uľahčuje dodávky humanitárnej pomoci, pomáha vytvárať podmienky na dobrovoľný návrat presídlených osôb do svojich domovov a prispieva k zaisteniu bezpečnosti a slobody vykonávať misiu MINURCAT. Misia EUFOR TCHAD/RCA sa bude uskutočňovať na základe konzultácií s orgánmi dotknutých krajín. Operácia sa bude vykonávať v úplnej nezávislosti, nestrannosti a neutrálnosti. Plánovanie operácie sa bude naďalej plne koordinovať s OSN a konzultovať s africkými partnermi. Konzultácie prebiehajú tiež s prípadnými prispievateľmi z tretích krajín.

4. Ustanovenie misie EUFOR TCHAD/RCA je súčasťou komplexného úsilia EÚ o posilnenie podpory utečencov a presídlených osôb v Čade a Stredoafrickej republike aj prostredníctvom pokračujúcej humanitárnej pomoci obom krajinám a financovania podstatných rehabilitačných a rekonštrukčných prác v zónach návratu presídlených osôb. Rada v tejto súvislosti víta zámer Komisie vykonávať prechodné programy obnovy a rehabilitácie vrátane uskutočňovania zmierovacích aktivít, podpory dobrovoľného návratu osôb vysídlených v rámci štátu a ich rehabilitácie v ich pôvodných domovoch a podpory miestnej správy. Komisia v Čade podstatne prispeje k programu OSN na vytvorenie policajného zboru OSN, ktorý vyškolí a vyzbrojí čadských príslušníkov polície a rozmiestni ich v táboroch pre utečencov a osoby presídlené v rámci krajiny vo východnom Čade.

5. Rada vyzýva všetky štáty v regióne, najmä Sudán, Čad a Stredoafrickú republiku, aby pracovali na podpore regionálnej stability a zaistení bezpečnosti pozdĺž svojich spoločných hraníc, a najmä, aby dodržiavali svoj záväzok nepodporovať povstalecké hnutia, ktoré útočia zo svojho územia na iné krajiny. EÚ tiež vyzýva Sudán a Čad, aby zintenzívnili snahy o normalizáciu svojich vzťahov v súlade s dohodami z Tripolisu a Rijádu. EÚ víta konštruktívnu úlohu, ktorú zohrávajú iní regionálni aktéri vrátane Líbye a Saudskej Arábie a vyzýva ich, aby v nej pokračovali. Rada tiež vyzýva štáty v tomto regióne, aby podporili mier a zmierenie v tomto regióne. V tejto súvislosti Rada víta najnovší vývoj vnútorného politického dialógu v Čade a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby presadzovali demokraciu.

6. Rada pripomína, že trvalo udržateľný mier v Dárfúre je možný len vtedy, keď sa nájde všeobecne prijateľné úspešné politické riešenie pre Sudán. Na zachovanie mieru v Sudáne a jeho jednoty bude potrebné vykonávanie Komplexnej mierovej dohody (CPA) v plnom rozsahu. Rada berie na vedomie dosiahnutý pokrok, avšak so znepokojením konštatuje, že vykonávanie niektorých ustanovení CPA sa opakovane odložilo, a vyzýva zúčastnené strany, aby vystupňovali svoje úsilie o urýchlenie ich vykonávania. V tomto ohľade je Rada hlboko znepokojená nedávnym vyhlásením SPLM pozastaviť svoju účasť vo vláde národnej jednoty a vyzýva všetky strany, aby sa opätovne zaviazali vykonávať CPA, ktorá má pre budúcnosť Sudánu zásadný význam.

7. Rada je mimoriadne znepokojená a ostro odsudzuje narastajúce násilie v Dárfúre, a najmä otrasný útok na mierové sily AÚ v Haskanite, ktorá bola následne vypálená a vyplienená. Rada žiada všetky zúčastnené strany, aby zastavili násilie a zaviazali sa k bezpodmienečnému, účinnému a overiteľnému ukončeniu násilností ako nevyhnutnej podmienke úspešného zavŕšenia politického procesu. Rada je pripravená zvážiť ďalšie opatrenia, najmä v rámci OSN, na zabezpečenie dodávok humanitárnej pomoci a ochrany civilistov. Rada v súvislosti so zavraždením členov mierových síl AÚ vyzýva Komisiu pre prímerie, aby v plnom rozsahu vyšetrila útok a pohnala vinníkov na zodpovednosť. Tento incident tiež zdôrazňuje potrebu naliehavého rozmiestnenia podporného balíka OSN pre AMIS a UNAMID. Rada oceňuje všetky príspevky prisľúbené pre UNAMID a vyzýva k urýchleniu pokračujúcich snáh pre tento účel, a najmä vyzýva sudánsku vládu, aby plne spolupracovala s OSN a AÚ s cieľom zabezpečiť čo najskoršie rozmiestnenie misie UNAMID. Rada opakuje, že je pripravená zvážiť ďalšie opatrenia, najmä v rámci OSN, proti každej strane, ktorá bráni vykonávaniu podporného balíka OSN a rozmiestneniu UNAMID-u.

8. Rada víta výsledok zasadnutia na vysokej úrovni o Dárfúre, ktoré sa uskutočnilo v New Yorku 21. septembra ako výraz spoločného záväzku medzinárodného spoločenstva pracovať na dosiahnutí trvalého mieru v Dárfúre. Rada opätovne vyjadruje svoju podporu pre sprostredkovanie pod záštitou OSN a AÚ a so záujmom očakáva začiatok rozhovorov 27. októbra. EÚ potvrdzuje svoju pripravenosť poskytnúť rozhovorom všemožnú podporu a to aj prostredníctvom príspevkov do trustového fondu a tiež víta záväzky, ktoré doteraz prijali členské štáty a Komisia. Rada pripomína svoju pozíciu, že v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady č. 1591 sa má každá strana, ktorá sa nebude konštruktívne angažovať v mierovom procese, považovať za prekážku mieru, a že bude podporovať ďalšie primerané opatrenia voči týmto stranám, a to najmä v rámci OSN.“

*

* *

Rada prijala jednotnú akciu pre operáciu EUFOR TCHAD/RCA.

Operácia sa vzťahuje na obdobie jedného roka.

Generálporučík Patrick NASH (Írsko) bol vymenovaný za veliteľa operácie EÚ. Brigádny generál Jean-Philippe GANASCIA bol vymenovaný za veliteľa ozbrojených síl EÚ.

Operačný štáb EUFOR TCHAD/RCA bude umiestnený v Mont Valérien (Francúzsko).

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Rada rokovala o vývoji v Konžskej demokratickej republike vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu na východe krajiny, osobitne v Severnom Kivu.

Predsedníctvo 15. októbra vyjadrilo vo vyhlásení v mene EÚ (pozri dokument 13949/07) veľké znepokojenie z pokračujúceho násilia a nestability v tejto oblasti. Vyzvalo všetky dotknuté strany, aby okamžite ukončili boje s cieľom zabrániť vojenskej eskalácii a vyhnúť sa ďalšiemu zhoršovaniu humanitárnej situácie v teréne.

BARMA/MJAMARSKO – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. EÚ ostro odsudzuje brutálny zákrok proti demonštrantom v Barme/Mjanmarsku. Pripomína predošlé vyhlásenia, v ktorých vyzvala barmské orgány, aby boli voči pokojným protestom zdržanlivé. EÚ ľutuje, že tieto výzvy zostali bez povšimnutia a že pokračuje zatýkanie z posledných dní.

2. EÚ požaduje, aby zodpovedné orgány okamžite zastavili všetky násilné zákroky a zastrašovanie a aby prepustili všetky osoby zatknuté od polovice augusta, ako aj Daw Aung San Suu Kyiovú a všetkých ostatných politických väzňov.

3. EÚ víta vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN o Barme/Mjanmarsku z 11. októbra. EÚ výrazne podporuje kroky OSN, najmä misiu priateľských služieb osobitného vyslanca OSN Ibrahima Gambariho. EÚ podporuje ďalšiu aktívnu účasť OSN vrátane Bezpečnostnej rady. EÚ so záujmom očakáva ďalšiu návštevu osobitného vyslanca v nadchádzajúcich týždňoch.

4. EÚ víta mimoriadne zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva a skutočnosť, že sa konsenzom prijalo uznesenie, ktorým sa ostro odsudzujú pokračujúce násilné zákroky a vyzývajú sa orgány Barmy/Mjanmarska, aby zabezpečili plné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd.

5. EÚ tiež vyzýva vládu, aby odtajnila informácie o mieste pobytu osôb zatknutých od polovice augusta a umožnila medzinárodným agentúram prístup k týmto osobám. EÚ tiež požaduje dôkladné a nestranné prešetrenie smrti demonštrantov, ako aj iné prípady vážneho a neustáleho porušovania ľudských práv, ako aj to, aby sa vinníci zobrali na zodpovednosť. V tejto súvislosti EÚ naliehavo vyzýva zodpovedné orgány k plnej spolupráci s osobitným vyslancom OSN pre ľudské práva v Mjanmarsku Sergiom Pinheirom aj prostredníctvom urýchleného zorganizovania jeho návštevy v Barme/Mjanmarsku.

6. V súlade s vyhlásením predsedníctva z 25. septembra a vzhľadom na vážnosť súčasnej situácie a solidaritu s ľudom Barmy/Mjanmarska považuje EÚ za nevyhnutné zvýšiť priamy nátlak na režim silnejšími opatreniami a týmito ďalšími reštriktívnymi opatreniami: zákaz vývozu vybavenia pre sektor guľatiny a dreva a na ťažbu kovov, nerastov, drahokamov a polodrahokamov; zákaz dovozu produktov uvedených sektorov; a zákaz investovania do týchto sektorov. Preto prijme balík opatrení, ktoré sa nedotknú bežného obyvateľstva, ale sú zamerané na osoby zodpovedné za násilný zákrok a celkovú politickú krízu v krajine. EÚ je pripravená tieto opatrenia preskúmať, zmeniť a doplniť alebo posilniť na základe vývoja situácie v krajine a výsledkov misie priateľských služieb osobitného vyslanca Organizácie Spojených národov pre Barmu/Mjanmarsko Ibrahima Gambariho. Rada žiada príslušné orgány, aby vypracovali ďalšie reštriktívne opatrenia vrátane zákazu nových investícií.

7. EÚ potvrdzuje pokračovanie svojich dôležitých humanitárnych programov, ktoré sú zamerané na najzraniteľnejších obyvateľov Barmy/Mjanmarska a barmských utečencov v susediacich krajinách. EÚ je pripravená zvýšiť svoju pomoc v závislosti od ďalšieho hodnotenia humanitárnej situácie. V tejto súvislosti EÚ nalieha na vládu, aby nechala kanály pre dodávky humanitárnej pomoci otvorené, a vyzýva zodpovedné orgány, aby spolupracovali v tomto ohľade s medzinárodnými aktérmi.

8. EÚ víta jednohlasné odsúdenie tohto vývoja a snahy ASEAN-u a susedov Barmy/Mjanmarska pozitívne ovplyvniť barmské orgány. Keďže situácia si vyžaduje trvalú angažovanosť OSN a podporu medzinárodného spoločenstva a všetkých regionálnych aktérov, EÚ vyzýva všetkých susedov Barmy, aby pokračovali v nátlaku v záujme dôveryhodného reformného procesu za plnej účasti všetkých strán.

9. EÚ nalieha na barmské orgány, aby uznali, že návrat k situácii pred nedávnymi demonštráciami je neprijateľný a neudržateľný. Iba skutočný proces vnútornej reformy a zmierenia za účasti opozície prinesie krajine stabilitu, demokraciu a prosperitu. EÚ podporuje kroky smerom k takémuto inkluzívnemu procesu, ktorý vedie k demokracii, plnému rešpektovaniu ľudských práv a právneho štátu.

10. EÚ opätovne vyjadruje svoju pripravenosť pomáhať Barme/Mjanmarsku v jeho transformačnom procese. EÚ ľutuje, že barmská vláda toto zatiaľ neumožnila. Keby sa situácia zlepšila, EÚ je pripravená opätovne preskúmať reštriktívne opatrenia, angažovať sa v súvislosti s vývojom v Barme a nájsť nové oblasti spolupráce.

11. EÚ je odhodlaná naďalej pomáhať ľudu Barmy/Mjanmarska na jeho ceste k demokracii, bezpečnosti a prosperite.“

IRÁN – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada rokovala o situácii súvisiacej s iránskym jadrovým programom. Opätovne potvrdila, že podporuje úsilie nájsť spoločné dlhodobé riešenie jadrovej otázky v Iráne. Rada plne podporila úsilie vysokého splnomocnenca, ktorý v mene EÚ a medzinárodného spoločenstva nabáda Irán, aby sa vrátil k rozhovorom o dlhodobých opatreniach.

2. Rada zdôraznila, že naďalej podporuje komplexný balík, ktorý bol Iránu navrhnutý v júni 2006. V tomto balíku sa okrem iného potvrdzuje právo Iránu na rozvoj jadrovej energie v súlade so záväzkami podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a jeho súčasťou je aktívna podpora výstavby nových ľahkovodných jadrových reaktorov pri využití najmodernejších technológií. Pre Irán je stále otvorená možnosť vrátiť sa k rokovaniam na tomto základe v súlade s paralelným prístupom.

3. Rada privítala dohodu medzi Iránom a MAAE, ktorej cieľom je vyriešiť všetky otázky týkajúce sa jadrových činností Iránu v minulosti a uviedla, že úplné a včasné splnenie pracovného plánu MAAE zo strany Iránu potvrdené správou generálneho riaditeľa by bolo významným krokom vpred. Ako sa uvádza v správe generálneho tajomníka MAAE, dôvera vo výlučne mierové zameranie iránskeho jadrového programu vznikne, len ak agentúra bude môcť predložiť záruky neexistencie nedeklarovaného jadrového materiálu a aktivít prostredníctvom uplatňovania dodatkového protokolu a požadovaných opatrení zabezpečujúcich transparentnosť. Rada vyzvala Irán, aby plne uplatňoval ustanovenia dohody o komplexných zárukách vrátane doplňujúcich dohôd, ako aj dodatkový protokol skôr, ako bude ratifikovaný, a aby agentúre poskytoval všetky informácie, o ktoré požiada a spolupracoval s ňou vždy, keď o to agentúra požiada. Rada tiež vyjadrila nádej, že generálny riaditeľ MAAE bude v svojej novembrovej správe môcť uviesť pozitívny výsledok svojho úsilia v súlade s požiadavkami pracovného programu dohodnutého s Iránom.

4. Rady vyjadrila poľutovanie nad tým, že Irán nevyhovel jednohlasnej výzve medzinárodného spoločenstva pozastaviť všetky činnosti týkajúce sa obohacovania jadrového materiálu a neprijal ponuku na rokovania. Rada znovu potvrdila svoju podporu rezolúciám BR OSN 1696, 1737 a 1747 a zdôraznila, že BR OSN vyjadrila v rezolúcii č. 1 737 a 1747 svoj zámer prijať ďalšie vhodné opatrenia podľa článku 41 kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov, ak Irán nezastaví činnosti spojené s obohacovaním. Rada privítala vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Číny, Ruska a Spojených štátov amerických s podporou vysokého splnomocnenca Európskej únie z 28. septembra. Rada sa zhodla, že EÚ zváži dodatočné opatrenia s cieľom podporiť proces OSN a spoločné ciele medzinárodného spoločenstva, a vyzvala príslušné orgány Rady, aby jej včas poskytli poradenstvo.“

ZIMBABWE

Ministri počas obeda rokovali o situácii v Zimbabwe na základe prezentácie ministra Luísa Amada po jeho nedávnej návšteve v Južnej Afrike. Minister vyjadril obavy zo zhoršenia hospodárskej aj humanitárnej situácie.

VZŤAHY ZO ZÁPADNÝM BALKÁNOM - závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„ČIERNA HORA

Rada uvítala podpísanie dohody o stabilizácii a pridružení a dočasnej dohody s Čiernou Horou ako dôležitý krok na ceste tejto krajiny do EÚ. Rada očakáva zintenzívnenú spoluprácu s Čiernou Horou na základe celkového rámca, ktorý vytvárajú tieto dohody a iné mechanizmy procesu stabilizácie a pridruženia.

Rada zdôraznila, že je dôležité, aby Čierna Hora vykazovala trvalo udržateľné a pozitívne výsledky pri vykonávaní týchto dohôd. Rada vyzvala Čiernu Horu, aby napredovala vo svojom pláne reforiem, a všetky politické sily, aby zjednotili svoje úsilie na urýchlenie tohto procesu. Rada nalieha na Čiernu Horu, aby zintenzívnila úsilie v prioritných oblastiach stanovených v európskom partnerstve. Rada konkrétne zdôraznila, že je dôležité naďalej odhodlane konať a dosiahnuť udržateľný pokrok v posilňovaní administratívnych kapacít a v oblasti právneho štátu vrátane boja proti organizovanému zločinu a korupcii, ako aj vytvorenia nezávislého a zodpovedného súdnictva.

Rada tiež zdôraznila, že je dôležité včas a v duchu konsenzu prijať ústavu, ktorá bude v súlade s medzinárodnými normami a odporúčaniami Rady Európy a jej Benátskeho výboru.

BOSNA A HERCEGOVINA

Rada vyjadrila svoju plnú podporu VS/OZEÚ Miroslavovi Lajčákovi a jeho úsiliu urýchliť reformy, ktoré sú pre pokrok Bosny a Hercegoviny veľmi dôležité, najmä reformu polície. Rada zopakovala, že dohoda o reforme polície v súlade s troma zásadami EÚ zostáva kľúčovou prioritou a jednou z nevyhnutných podmienok pre ďalší pokrok smerom k dohode o stabilizácii a pridružení a k Európskej únii.

Rada ľutuje, že niektorí politickí lídri Bosny a Hercegoviny neprejavili ochotu dosiahnuť dohodu na základe troch zásad EÚ. Rada zaznamenala najnovší vývoj v zmysle politickej zaangažovanosti a vyzvala politických lídrov tejto krajiny, aby prejavili zodpovednosť voči ľudu Bosny a Hercegoviny a ich želaniu smerovať k EÚ.

Rada vzala na vedomie nadchádzajúce zasadnutie PIC 30. a 31. októbra 2007 ako ďalšiu príležitosť medzinárodného spoločenstva zhodnotiť situáciu v Bosne a Hercegovine.

Rada zopakovala, že je potrebné, aby Bosna a Hercegovina splnila všetky štyri podmienky na ukončenie rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení v zmysle záverov Rady z 12. decembra 2005.

Rada opätovne vyjadrila plnú podporu európskej perspektíve Bosny a Hercegoviny. Pripomínajúc závery Európskej rady z decembra 2006 pripomenula, že tempo pokroku na ceste k EÚ závisí od zásluh samotnej krajiny.

KOSOVO

Rada vyjadrila svoju plnú podporu procesu trojky a zástupcovi EÚ v rámci trojky, veľvyslancovi Wolfgangovi Ischingerovi. Rada víta rázne tempo opatrení a konštruktívnu atmosféru prvého kola rozhovorov. Rada poznamenala, že proces trojky sa ukončí správou kontaktnej skupiny generálnemu tajomníkovi OSN do 10. decembra, a vyzvala obe strany, aby sa tvorivo, smelo a v kompromisnom duchu podieľali na zostávajúcich rokovaniach a aby vyvinuli čo najväčšie úsilie na dosiahnutie vyjednanej dohody o postavení Kosova.“

*

* *

Ministri sa stretli aj s Carlou del Ponteovou, hlavnou prokurátorkou Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY), aby prediskutovali spoluprácu s ICTY.

LÍBYA – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada vyjadrila uspokojenie nad uzavretím prípadu bulharského zdravotníckeho personálu v súvislosti s infekciou HIV-AIDS v Benghází.

2. Rada úprimne ocenila úsilie vynaložené všetkými stranami zapojenými do vyriešenia tohto prípadu a uznala konštruktívny prístup líbyjských úradov.

3. Rada opätovne zdôraznila svoju solidaritu s líbyjskými deťmi, ktoré sa stali obeťami infekcie HIV-AIDS v Benghází, a potvrdila záväzok EÚ poskytovať im zdravotnícku pomoc a starostlivosť prostredníctvom akčného plánu HIV a bengázskeho medzinárodného fondu na základe dobrovoľných príspevkov.

4. Rada uznala význam Líbye v stredozemskom regióne a v Afrike, ako aj potenciál spolupráce EÚ a Líbye v mnohých oblastiach spoločného záujmu.

5. Rada súhlasila s tým, aby sa politika spolupráce s Líbyou, na ktorej sa dohodla v roku 2004, posilnila s cieľom zlepšiť vzťahy EÚ a Líbye. Cieľom tejto politiky spolupráce bude uviesť vzťahy medzi EÚ a Líbyou do vhodného a súvislého dlhodobého rámca, ktorý zohľadní záujmy Líbye a EÚ a jej členských štátov.

6. Rada súhlasila s tým, aby EÚ a Líbya začali čo najskôr diskusiu o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou, ktorá bude zahŕňať oblasti spoločného záujmu, akými sú okrem iného ľudské práva a migrácia, a vyzýva Komisiu, aby na tento účel predložila návrh smerníc na rokovanie v súlade so základnými zásadami, ktorými sa riadi zahraničná politika Európskej únie.“

IRAK – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. Irak naďalej ostáva pre medzinárodné spoločenstvo hlavnou výzvou. Rada, ako významný globálny aktér, opätovne potvrdzuje, že EÚ podporuje bezpečný, stabilný, demokratický, prosperujúci a zjednotený Irak, a opätovne zdôrazňuje svoj záväzok voči nezávislosti, zvrchovanosti, jednote a územnej celistvosti tejto krajiny.

2. EÚ bude naďalej zohrávať hlavnú úlohu, okrem iného poskytovaním praktickej pomoci, v podpore irackej vlády v jej úsilí o dosiahnutie stability, bezpečnosti a prosperity pre všetkých občanov. EÚ sa zaväzuje posilniť svoju politickú angažovanosť v Iraku a s ním susediacich krajinách, ako aj podporovať úsilie OSN a ostatných medzinárodných aktérov.

3. Rada s radosťou víta, že sa 10. augusta 2007 jednomyseľne prijala rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1770, ktorou sa obnovuje a predlžuje mandát misie UNAMI. Rada opätovne potvrdzuje silnú podporu ústrednej úlohe OSN v Iraku. V tejto súvislosti gratuluje pánovi Staffanovi de Mistura k jeho vymenovaniu za osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre Irak a vedúceho misie UNAMI a ubezpečuje ho, že EÚ bude pri vykonávaní nového mandátu podporovať vedúcu úlohu misie UNAMI v Iraku. Tento mandát má pre stabilizáciu Iraku mimoriadnu dôležitosť. Existujúci mandát misie UNAMI, ktorý zahŕňa oblasti ako politický dialóg, národné zmierenie, hospodárska reforma, ľudské práva a právny štát, dopĺňa rezolúcia BR OSN 1770 o nové dôležité oblasti – ide predovšetkým o poskytnutie odporúčaní, podpory a pomoci irackej vláde v oblastiach ako uľahčovanie regionálneho dialógu v rámci procesu zameraného na susediace krajiny, vykonávanie medzinárodného paktu s Irakom a zlepšenie koordinácie darcov vrátane Medzinárodného fondu na obnovu Iraku (IRFFI). EÚ sa aktívne angažuje v mnohých z týchto oblastí a bude naďalej úzko spolupracovať s OSN. Základný prvok účinného vykonávania mandátu misie UNAMI však bude predstavovať ďalšie zlepšovanie bezpečnostnej situácie.

4. Rada verí, že misia UNAMI bude na základe svojho mandátu naďalej prispievať k aktívnej a zodpovednej účasti všetkých členov demokratických inštitúcií v Iraku na inkluzívnom politickom procese. Vyzýva príslušné iracké inštitúcie, aby dosiahli pokrok vo vymenúvaní volebných úradníkov pre voľby guvernérov na základe pravidiel, ktoré sú v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi pre transparentný, inkluzívny, nezávislý a nestranný proces. Ak majú základné rozhodnutia týkajúce sa dosiahnutia národného zmierenia slúžiť ako základ pre mierovú a prosperujúcu budúcnosť Iraku, musia sa prijať v duchu úprimného dialógu a snahy o budovanie konsenzu.

5. Rada víta podporu, ktorú účastníci zasadnutia na vysokej úrovni o Iraku 22. septembra v New Yorku poskytli širšej úlohe OSN a medzinárodnému paktu s Irakom.

6. Rada dôrazne nabáda irackú vládu a všetky strany, aby dosiahli podstatný politický pokrok pri presadzovaní národného zmierenia, ktoré je kľúčom k udržateľnému zlepšeniu bezpečnosti, a zabránili zhoršovaniu humanitárnych podmienok v Iraku, ktoré podľa odhadov vyústili do presídlenia približne 2,2 milióna osôb v rámci krajiny. Rada uznáva veľkú záťaž, ktorú znášajú susediace krajiny, najmä Jordánsko a Sýria, nalieha na irackú vládu, aby prijala vhodné opatrenia na pomoc irackým utečencom a osobám presídleným v rámci krajiny, a uisťuje, že EÚ bude aj naďalej zohrávať svoju úlohu. Na zastavenie rastúcej humanitárnej krízy sa od medzinárodného spoločenstva a irackej vlády vyžaduje rýchly humanitárny zásah. EÚ pripomína dôležitú úlohu organizácií UNHCR, ICRC, IOM, ktoré sú podporované členskými štátmi a nástrojmi Spoločenstva (vrátane generálneho riaditeľstva ECHO), ako aj potrebu silnej podpory strategickému rámcu OSN/OCHA pre humanitárnu činnosť v Iraku.

7. Rada vyzýva iracké orgány, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany civilného obyvateľstva. V tejto súvislosti by sa mali ochraňovať a podporovať ľudské práva a základné slobody všetkých Iračanov vrátane žien a osôb patriacich k náboženským a etnickým menšinám. EÚ je pripravená naďalej podporovať iracké orgány v oblasti ľudských práv a základných slobôd.

8. Rada víta ministerskú konferenciu krajín susediacich s Irakom, ktorá sa uskutoční začiatkom novembra v Istanbule. Zdôrazňuje, že kľúčovými aspektmi pre dosiahnutie stabilizácie regiónu a mierovej a prosperujúcej budúcnosti Iraku sú dialóg a spolupráca medzi Irakom a jeho susedmi. Nabáda Irak a jeho susedov, aby sa opierali o pokrok, ktorý dosiahli pracovné skupiny v oblasti energetiky, utečencov a bezpečnosti. Európska únia opätovne zdôrazňuje svoju ponuku pomáhať a poskytovať odborné znalosti v tomto procese. V tejto súvislosti víta návrh, ktorý predložil generálny tajomník OSN Ban Ki-moon na zasadnutí o Iraku 22. septembra 2007 v New Yorku, vytvoriť v Bagdade na posilnenie regionálneho dialógu podporný mechanizmus. EÚ nabáda všetky susediace krajiny, aby v rámci regionálneho procesu, ako aj bilaterálnych vzťahov zohrávali konštruktívnu úlohu a prispievali k mieru a stabilizácii v Iraku.

9. Rada opätovne zdôrazňuje svoju silnú podporu medzinárodnému paktu s Irakom. Verí, že vykonávanie ambiciózneho programu stanoveného v tomto pakte si vyžaduje silné iracké vedenie, prevzatie zodpovednosti, zapojenie všetkých zainteresovaných strán do procesu paktu, široké zapojenie medzinárodného spoločenstva a aktívnu účasť susedných krajín a regionálnych partnerov Iraku. Mimoriadne dôležitá je efektívna koordinácia úsilia darcov. Rada opätovne potvrdzuje pripravenosť EÚ pokračovať v rozvíjaní úzkej spolupráce a partnerstva s Irakom, a to aj prostredníctvom fondu IRFFI, v súlade s prioritami uvedenými v medzinárodnom pakte a v irackej národnej rozvojovej stratégii.

10. Rada s potešením očakáva, že práca na tomto programe bude pokračovať s obnovenou energiou a nasadením a teší sa na ďalšie rokovania.

11. Rada dôrazne odsudzuje útok z 3. októbra na poľského veľvyslanca v Iraku Edwarda Pietrzyka, pri ktorom boli zabití najmenej dvaja ľudia a vážne sa zranil veľvyslanec, ktorý zastupuje predsedníctvo EÚ v Iraku.“

BLÍZKY VÝCHOD

Mierový proces na Blízkom východe – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada s potešením víta súčasnú možnosť pokročiť v mierovom procese medzi Izraelom a Palestínou. Vyjadruje uznanie palestínskemu prezidentovi Abbásovi a izraelskému predsedovi vlády Olmertovi a podporuje ich v podnikaní odvážnych krokov v rámci ich politického dialógu. Dialógom sa musia dosiahnuť konkrétne výsledky, ktoré povedú k zmysluplným rokovaniam o konečnom štatúte a k ich spoločnému cieľu, ktorý spočíva v existencii dvoch štátov a vo vybudovaní nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu, ktorý bude v mieri nažívať s Izraelom a ďalšími susedmi.

2. Rada vyjadruje úplnú podporu blížiacemu sa medzinárodnému stretnutiu ohlásenému vo vyhlásení kvarteta z 23. septembra 2007. Rada očakáva, že toto stretnutie podporí obe strany v ich bilaterálnych diskusiách a rokovaniach, aby sa čo najskôr dosiahol pokrok na úspešnej ceste k palestínskemu štátu v Predjordánsku a v Gaze, ktorým sa zjednotia všetci Palestínčania. Regionálni a medzinárodní partneri majú veľkú príležitosť účinne podporiť komplexný mierový proces na Blízkom východe. Rada zdôrazňuje vedúcu úlohu kvarteta pri príprave stretnutia a vykonávaní jeho záverov. Zásadnú úlohu bude zohrávať široká a konštruktívna účasť arabských štátov. EÚ v tejto súvislosti podporuje kroky, ktoré sa prijali v rámci mierovej iniciatívy arabských štátov. Rada vyzýva vysokého splnomocnenca EÚ, aby v plnej spolupráci s Komisiou preskúmal činnosti EÚ a v prípade potreby pozmenil ich zameranie s cieľom vypracovať akčný plán EÚ, ktorým sa prehĺbi podpora oboch strán počas ich prebiehajúcich rokovaní a následného obdobia vykonávania.

3. Rada vyzýva obe strany, aby sa s cieľom upevniť doterajšie výsledky a využiť potenciál súčasného procesu a v súlade s medzinárodným právom zdržali krokov, ktoré ohrozujú úplné, spravodlivé a trvalé urovnanie sporu. Pokrok v rokovaniach a rozšírená spolupráca v teréne by sa spolu s budovaním palestínskych inštitúcií mali vzájomne podporovať a mali by prebiehať súčasne, pričom ich výsledkom by malo byť zlepšovanie každodenného života palestínskeho obyvateľstva. EÚ naliehavo vyzýva obe strany, aby prijali ďalšie kroky na splnenie predchádzajúcich záväzkov vrátane záväzkov vyplývajúcich z cestovnej mapy a dohody o pohybe a prístupe.

4. Rada opätovne vyjadruje svoju plnú podporu prezidentovi Abbásovi a predsedovi vlády Fajjádovi. Rada schvaľuje predĺženie dočasného medzinárodného mechanizmu do 31. decembra 2007 a je pripravená udržiavať vysokú úroveň hospodárskej a humanitárnej pomoci určenej Palestínčanom, pričom zdôrazňuje, že ak má táto pomoc účinne podporovať hospodársky rozvoj, musí ju sprevádzať dôveryhodný politický proces. EÚ podporuje výzvu kvarteta určenú všetkým krajinám, ktoré majú príslušné schopnosti, aby urýchlene zabezpečili finančnú podporu pre palestínsku samosprávu, a zaväzuje sa, že bude so svojimi partnermi spolupracovať na čo najrýchlejšom prechode na priamu medzinárodnú pomoc. Rada zdôrazňuje význam decembrového stretnutia darcov a víta ponuku Francúzska hostiť ho.

5. Rada podporuje úsilie, ktoré predstaviteľ kvarteta Tony Blair vyvíja v spolupráci s vládou palestínskej samosprávy s cieľom vypracovať viacročný program na posilnenie inštitúcií, pomoc pri vytváraní verejného poriadku a podporu hospodárskeho rozvoja, a očakáva jeho ďalšiu správu o pokroku.

6. Dôležitým prvkom zlepšovania bezpečnosti je obnovenie činností misie EUPOL COPPS a jej rozšírenie. Rada preto od Izraelu očakáva, že misiu bezodkladne akredituje.

7. Rada opätovne vyjadruje veľké znepokojenie nad humanitárnou situáciou v Gaze. Zdôrazňuje význam toho, aby sa núdzová a humanitárna pomoc neprerušovala a neboli jej kladené prekážky, a vyzýva na nepretržité poskytovanie základných služieb. Rada opätovne vyzýva všetky zúčastnené strany, aby pracovali na čo najskoršom otvorení hraničných prechodov do a z Gazy na humanitárne aj obchodné účely. Je to základným predpokladom životaschopnosti palestínskeho hospodárstva a zlepšovania životných podmienok palestínskeho národa.“

Libanon – závery Rady

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada rezolútne odsudzuje bombový útok na automobil, ku ktorému došlo 19. septembra v Bejrúte a ktorý si vyžiadal životy šiestich ľudí vrátane poslanca parlamentu Antoina Ghanema. Rada víta rozhodnutie Bezpečnsotnej rady umožniť UNIIIC pomáhať libanonským orgánom pri vyšetrovaní Ghanemovho prípadu.

2. Rada zdôrazňuje, že nemožno dopustiť, aby tento pokus o ďalšiu destabilizáciu krátko pred prezidentskými voľbami oslabil odhodlanie libanonského ľudu pevne sa postaviť na odpor násiliu. Naliehavo vyzýva všetky libanonské strany a všetkých aktérov v regióne, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by ešte väčšmi ohrozili politickú stabilitu v Libanone.

3. Rada pozorne sleduje volebný proces v Libanone a vzala na vedomie odloženie parlamentnej schôdze, na ktorej sa má zvoliť nový prezident republiky, na 23. októbra. Rada vyzýva na usporiadanie slobodných a spravodlivých prezidentských volieb bez zahraničných zásahov a v súlade s lehotou stanovenou v ústave. Rada dúfa, že libanonské strany v nadchádzajúcich týždňoch nájdu prostredníctvom dialógu, v duchu konsenzu a pri plnom rešpektovaní libanonských demokratických inštitúcií a ústavných noriem riešenie, a tak prelomia politickú krízu v krajine.

4. Rada víta ukončenie krízy spôsobenej extrémistickými militantmi, ktorí sa zabarikádovali v palestínskom utečeneckom tábore Nahr el Bared, a zdôrazňuje, že v plnej miere podporuje libanonskú vládu a ozbrojené sily. Rada taktiež víta formálny záväzok libanonskej vlády prebudovať tábor a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam konferencie, ktorej 10. septembra predsedal predseda vlády Siniora a ktorá sa zaoberala spustením projektu pomoci, obnovy a rekonštrukcie tábora, podčiarkuje svoju pripravenosť podporovať toto úsilie a vyzýva na pokračovanie práce výboru pre libanonsko-palestínsky dialóg. Rada pripomína dlhodobú podporu palestínskych utečencov v Libanone zo strany EÚ.

5. Rada pripomína predchádzajúce vyhlásenia a je naďalej odhodlaná posilňovať zvrchovanosť, územnú celistvosť, jednotu a nezávislosť Libanonu, a to najmä v súlade s rezolúciami BR OSN č. 1559, 1680, 1701 a 1757. EÚ schvaľuje augustové predĺženie mandátu Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL), ku ktorým členské štáty EÚ významnou mierou prispievajú. EÚ ďalej víta prácu na príprave špeciálneho medzinárodného tribunálu.“

RÔZNE

Obchodné vzťahy s krajinami AKT

Komisia stručne informovala Radu o rokovaniach o dohodách o hospodárskom partnerstve (EPA) so skupinou krajín a regiónov z africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT).

Cieľom týchto dohôd je nahradiť obchodné preferencie, ktoré zahŕňajú nižšie sadzby ciel, ktoré EÚ poskytuje pre krajiny AKT. Obchodné preferencie sú v rozpore s pravidlami WTO, ale sa tolerujú na základe výnimky, ktorej platnosť sa skončí koncom roka 2007. Rokovania o EPA, ktoré sa začali v roku 2002, sa preto musia ukončiť do konca roka.

PODUJATIA POPRI ZASADNUTÍ RADY

Podpis Dohody o stabilizácii a pridružení a dočasnej dohody s Čiernou horou

Popri zasadnutí Rady sa 15. októbra podpísala Dohoda o stabilizácii a pridružení (SAA) medzi EÚ a Čiernou horou a dočasná dohoda. Rada privítala podpísanie ako dôležitý krok Čiernej hory na ceste k EÚ (pozri závery Rady o západnom Balkáne, strana 20). Tento krok bolo možné urobiť po konzultáciách zameraných na prekonanie ťažkostí v súvislosti s písaním eura v cyrilike. Rada k tejto otázke prijala toto vyhlásenie:

„Vzhľadom na naliehavosť podpísania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Čiernou Horou a EÚ Rada vyhlasuje, že v bulharskej verzii dohody medzi Čiernou Horou a Európskou úniou sa použil tvar „EUR“, pretože stále existujú rozdiely v názoroch na spôsob transkripcie slova „EURO“ (v latinke) do cyriliky. Túto skutočnosť v žiadnom prípade nemožno považovať za precedens pre akékoľvek ďalšie právne akty Európskej únie. Bude potrebné dospieť k rozhodnutiu čím skôr, aby sa tento technicko-jazykový problém vyriešil v súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v Madride v decembri 1995“.

Stretnutia s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom

Uskutočnili sa tieto stretnutia :

– 8. zasadnutie Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Arménskom

– 8. zasadnutie Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Azerbajdžanom

– 8. zasadnutie Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Gruzínskom

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

Pozri tlačovú správu 13900/07.


[1] Spoločný hospodársky priestor, spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločný priestor vonkajšej bezpečnosti a spoločný priestor pre výskum a vzdelávanie vrátane kultúrnych aspektov.


Side Bar