Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
LEHDISTÖTIEDOTE
Neuvoston 2824. istunto
Yleiset asiat ja ulkosuhteet
Ulkosuhteet
Luxemburg, 15.–16. lokakuuta 2007
Puheenjohtaja Luís AMADO
Varapääministeri, Portugalin ulkoasiainministeri
* Joitakin ulkosuhteisiin liittyviä asioita hyväksyttiin keskustelutta neuvoston (yleiset asiat) 2823. istunnossa (13900/07).
Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset
EU tuomitsi jyrkästi mielenosoittajiin kohdistuneet väkivaltaiset tukahduttamistoimet Burmassa/Myanmarissa. Ottaen huomioon tilanteen vakavuuden ja solidaarisuudesta Burman/Myanmarin kansaa kohtaan neuvosto katsoo tarpeelliseksi lisätä hallintoon kohdistuvaa suoraa painostusta toteuttamalla voimakkaampia toimenpiteitä ja lisäämällä vientiä, tuontia ja investointeja rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tukkipuuhun ja sahatavaraan ja metallien, mineraalien sekä jalo- ja puolijalokivien louhintaan. Se aikoo hyväksyä toimenpidekokonaisuuden, joka ei aiheuta väestölle haittaa vaan kohdistuu henkilöihin, jotka ovat vastuussa väkivaltaisista tukahduttamistoimista sekä maassa vallitsevasta poliittisesta umpikujasta. EU on valmis tarkistamaan, muuttamaan tai vahvistamaan näitä toimenpiteitä maan tapahtumien ja YK:n pääsihteerin Burman/Myanmarin erityisneuvonantajan Ibrahim Gambarin välitystoimien tulosten perusteella. Neuvosto pyysi asiaa käsitteleviä elimiä laatimaan lisää rajoittavia toimenpiteitä mukaan luettuna uusien investointien kieltäminen ja vakuutti auttavansa Burman/Myanmarin väestöä sen pyrkimyksissä kohti demokratiaa, turvallisuutta ja vaurautta.
Neuvosto tarkasteli ihmisoikeustilannetta Uzbekistanissa ja ilmoitti olevansa edelleen vakavasti huolestunut siitä. Samalla se pani merkille joitakin myönteisiä toimenpiteitä. Se päätti jatkaa asesulkua ja viisumirajoituksia 12 kuukaudella. Kannustaakseen Uzbekistanin viranomaisia toteuttamaan myönteisiä toimia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi neuvosto päätti, että viisumirajoituksia ei sovelleta kuuteen kuukauteen, minkä jälkeen neuvosto tarkastelee, ovatko Uzbekistanin viranomaiset edistyneet useiden ihmisoikeuksia koskevien edellytysten täyttämisessä, kuten esteetön oikeus päästä tapaamaan vankeja, kansalaisjärjestöjen rajoittamaton toiminta ja ihmisoikeuksien puolustajien vapauttaminen.
Neuvosto päätti, että EU toteuttaa Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa sotilaallisen siirtymäoperaation Itä-Tšadissa ja koillisessa Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA). Päätöstä on edeltänyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1778 (2007), jossa hyväksytään moniulotteinen läsnäolo Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ja annetaan EU:lle valtuudet huolehtia sen sotilaallisesta osasta. Darfurin kriisin alueellisen ulottuvuuden käsittelyä ajatellen EUFOR TCHAD/RCA -operaation ja YK:n poliisioperaation asettaminen käyttöön samanaikaisesti Sudanissa toteuttavan UNAMID-operaation kanssa on ratkaiseva askel, jolla helpotetaan pitkäaikaisen ratkaisun löytämistä Darfurin konfliktiin.
Neuvosto totesi tyytyväisenä, että vakautus- ja assosiaatiosopimus ja väliaikainen sopimus Montenegron kanssa on nyt allekirjoitettu, sillä se on tärkeä vaihe Montenegron lähentymisessä EU:hun. Sopimus allekirjoitettiin neuvoston istunnon yhteydessä 15. lokakuuta.
Libyan yhteydessä neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että Benghazissa HIV/aids-tartunnoista syytettyä bulgarialaista hoitohenkilökuntaa koskeva asia on saatu päätökseen. Neuvosto totesi EU:n ja Libyan välisen yhteistyön mahdollisuudet monilla yhteistä etua koskevilla aloilla ja oli yhtä mieltä siitä, että EU:n ja Libyan olisi aloitettava mahdollisimman pian keskustelut EU:n ja Libyan välisestä puitesopimuksesta, jossa käsiteltäisiin kumpaakin osapuolta kiinnostavia aloja, kuten ihmisoikeuksia ja muuttoliikettä. Neuvosto pyysi komissiota tekemään tätä varten neuvotteluohjeita koskevan ehdotuksen.

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT 5

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

SUHTEET VENÄJÄÄN 7

UZBEKISTAN – neuvoston päätelmät 8

TŠAD, KESKI-AFRIKAN TASAVALTA JA SUDAN – neuvoston päätelmät 10

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA 13

BURMA/MYANMAR – neuvoston päätelmät 14

IRAN – neuvoston päätelmät 17

ZIMBABWE 19

SUHTEET LÄNSI-BALKANIIN – neuvoston päätelmät 20

LIBYA – neuvoston päätelmät 22

IRAK – neuvoston päätelmät 23

LÄHI-ITÄ 26

Lähi-idän rauhanprosessi – neuvoston päätelmät 26

Libanon – neuvoston päätelmät 27

MUUT ASIAT 29

Kauppasuhteet AKT-maiden kanssa 29

NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ JÄRJESTETYT TILAISUUDET 30

Montenegron kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen 30

Kokoukset Armenian, Azerbaižanin ja Georgian kanssa 30

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

none

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Karel DE GUCHT Ulkoasiainministeri

Bulgaria:

Ivailo KALFIN Varapääministeri ja ulkoasiainministeri

Tšekki:

Alexandr VONDRA Pääministerin sijainen, vastuualueenaan Eurooppa-asiat

Karel SCHWARZENBERG Ulkoasiainministeri

Tanska:

Per Stig MøLLER Ulkoasiainministeri

Saksa:

Frank-Walter STEINMEIER Ulkoasiainministeri

Viro:

Urmas PAET Ulkoasiainministeri

Irlanti:

Dermot AHERN Ulkoasiainministeri

Kreikka:

Dora BAKOYANNI Ulkoasiainministeri

Ioannis VALINAKIS Valtiosihteeri, ulkoasiat

Espanja:

Miguel Ángel MORATINOS Ulkoasiain- ja kehitysyhteistyöministeri

Ranska:

Bernard KOUCHNER Ulkoasiain- ja eurooppaministeri

Italia:

Massimo D'ALEMA Varapääministeri, ulkoasiainministeri

Kypros:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Ulkoasiainministeri

Latvia:

Artis PABRIKS Ulkoasiainministeri

Liettua:

Petras VAITIEKŪNAS Ulkoasiainministeri

Luxemburg:

Jean ASSELBORN Varapääministeri, ulkoasiain- ja maahanmuuttoministeri

Unkari:

Kinga GÖNCZ Ulkoasiainministeri

Malta:

Richard CACHIA CARUANA Pysyvä edustaja

Alankomaat:

Maxime VERHAGEN Ulkoasiainministeri

Frans TIMMERMANS Eurooppa-asioiden ministeri

Itävalta:

Ursula PLASSNIK Eurooppa- ja kansainvälisten asioiden ministeri

Puola:

Anna Elżbieta FOTYGA Ulkoasiainministeri

Portugali:

Luís AMADO Varapääministeri (Ministro de Estado), ulkoasiainministeri

Manuel LOBO ANTUNES Valtiosihteeri, ministerin avustaja, Eurooppa-asiat

Romania:

Adrian CIOROIANU Ulkoasiainministeri

Slovenia:

Dimitrij RUPEL Ulkoasiainministeri

Slovakia:

Ján KUBIŠ Ulkoasiainministeri

Suomi:

Ilkka KANERVA Ulkoasiainministeri

Astrid THORS Maahanmuutto- ja eurooppaministeri

Ruotsi:

Carl BILDT Ulkoasiainministeri

Cecilia MALMSTRÖM EU-ministeri

Yhdistynyt kuningaskunta:

David MILIBAND Ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeri

Jim MURPHY Eurooppa-asioiden varaministeri

Komissio:

Olli REHN Jäsen

Louis MICHEL Jäsen

Benita FERRERO-WALDNER Jäsen

Neuvoston pääsihteeristö:

Javier SOLANA Pääsihteeri, YUTP:n korkea edustaja

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

SUHTEET VENÄJÄÄN

Neuvosto keskusteli Mafrassa Portugalissa 26. lokakuuta järjestettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmisteluista. Se on kahdeskymmenes EU:n ja Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa järjestettävä huippukokous.

Kokouksen asialistalla odotetaan olevan EU:n ja Venäjän tilanne, edistyminen neljällä EU:n ja Venäjän 'yhteisellä alueella'[1] ja EU:n ja Venäjän suhteiden tulevaisuudennäkymät sekä kansainvälisiä ja alueellisia kysymyksiä kuten Kosovo, Lähi-idän rauhanprosessi, Iran, Afganistan ja Moldova.

Keskustelujen odotetaan myös antavan pontta jatkuville ponnisteluille ratkaisun löytämiseksi Venäjän asettamiin puolalaisia tuotteita koskeviin vientikieltoihin niin, että voitaisiin aloittaa neuvottelut uudesta puitesopimuksesta EU:n ja Venäjän suhteille.

UZBEKISTAN – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto on edelleen vakavasti huolestunut ihmisoikeustilanteesta Uzbekistanissa ja palauttaa mieleen aiemmissa neuvoston päätelmissä esitetyn kantansa tältä osin.

2. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille Uzbekistanin viranomaisten lisääntyneen halukkuuden käydä vuoropuhelua EU:n kanssa sekä EU:n ja Uzbekistanin välisissä suhteissa tämän vuoden aikana tapahtuneen myönteisen kehityksen, johon kuuluvat: asiantuntijaneuvottelujen kahden kierroksen pitäminen Andizanin tapahtumien johdosta, EU:n ja Uzbekistanin välisen ihmisoikeusvuoropuhelun ensimmäinen kierros, Uzbekistanin viranomaisten sitoumus jatkaa säännöllisesti tätä vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien puolustajien Umida Niazovan ja Gulbahor Turaevan ehdollinen vapauttaminen. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Uzbekistan poisti vastikään kuolemanrangaistuksen ja että Uzbekistanin lainsäädännössä otettiin käyttöön habeas corpus -periaate, ja se odottaa mielenkiinnolla näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

3. Neuvosto toistaa haluavansa käydä monilla aloilla kattavaa vuoropuhelua Uzbekistanin kanssa. Se odottaa yhteistyön lisääntyvän EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon myötä, jonka pitäisi antaa uutta vauhtia EU:n ja Uzbekistanin välisiin suhteisiin. EU on valmis käymään laajaa poliittista vuoropuhelua ja vahvistamaan yhteistyötä Uzbekistanin kanssa kaikilla strategiassa luetelluilla aloilla, ihmisoikeudet, oikeus- ja vankeinhoitolaitoksen uudistus, koulutus, kauppa ja talousuudistus, energia, ilmastonmuutos, vesihuolto, turvallisuus ja tärkeät kansainväliset kysymykset mukaan lukien.

4. Neuvosto kehottaa Uzbekistanin viranomaisia edistymään vielä lisää ihmisoikeusasioissa. Neuvosto kehottaa Uzbekistania panemaan kaikilta osin täytäntöön ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja oikeusvaltiota koskevat kansainväliset velvoitteensa ja sallimaan erityisesti alan kansainvälisten elinten tavata täysin esteettömästi vankeja, työskentelemään tehokkaasti Uzbekistanin YK:n erityisraportoijien kanssa, antamaan kaikkien valtioista riippumattomien järjestöjen, myös Human Rights Watch -järjestön, toimia esteettä Uzbekistanissa, vapauttamaan pidätettynä olevat ihmisoikeuksien puolustajat ja lopettamaan heidän ahdistelunsa, suhtautumaan myönteisesti ihmisoikeuskysymyksiin tulevassa EU–Uzbekistan-yhteistyökomiteassa. Oikeuslaitosta, lainvalvontaa ja poliisilakia koskevaa uudistusta olisi jatkettava. Edistystä näihin tavoitteisiin pääsemisessä arvioidaan edustustojen päälliköiden raporttien perusteella. Raportit sisältävät myös arvion tulevista presidentinvaaleista.

5. Neuvosto päätti jatkaa 12 kuukaudella yhteisessä kannassa 2006/787/YUTP asetettua asesulkua ja yhteisen kannan 2007/338/YUTP liitteessä lueteltujen henkilöiden viisumirajoituksia. Kannustaakseen Uzbekistanin viranomaisia toteuttamaan myönteisiä toimia ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja ottamaan huomioon sitoumuksensa neuvosto päätti, että viisumirajoituksia ei sovelleta kuuteen kuukauteen, minkä jälkeen neuvosto tarkastelee, ovatko Uzbekistanin viranomaiset edistyneet näiden päätelmien 4 kohdassa mainittujen edellytysten täyttämisessä. Uzbekistanin viranomaisten ihmisoikeuksien alalla toteuttamat toimenpiteet huomioon ottaen neuvosto voi tarvittaessa päättää soveltaa viisumirajoituksia aikaisemmin. Se on myös valmis poistamaan kaikki rajoittavat toimenpiteet heti, kun Uzbekistan täyttää näissä ja aiemmissa neuvoston päätelmissä esitetyt edellytykset. Neuvosto on valmis auttamaan Uzbekistania saavuttamaan nämä tavoitteet."

TŠAD, KESKI-AFRIKAN TASAVALTA JA SUDAN – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. EU tukee vahvasti Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Afrikan unionin (AU) ponnistuksia Darfurin konfliktin ratkaisemiseksi osana kokonaisvaltaista ja alueellista lähestymistapaa. YK:n turvallisuusneuvosto on antanut päätöslauselman 1778 (2007), jossa hyväksytään moniulotteinen läsnäolo Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ja annetaan EU:lle valtuudet huolehtia sen sotilaallisesta osasta. EU toteuttaa päätöslauselman perusteella sotilaallisen siirtymäoperaation Itä-Tšadissa ja koillisessa Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa yhden vuoden aikana alkaen siitä, kun sen on todettu saavuttaneen alustavan operatiivisen toimintakykynsä. Sekä Tšadin että Keski-Afrikan tasavallan hallitukset ovat suhtautuneet operaatioon myönteisesti. Darfurin kriisin alueellisen ulottuvuuden käsittelyä ajatellen EUFOR TCHAD/RCA operaation ja YK:n poliisioperaation asettaminen käyttöön yhtä aikaa Sudanissa toteuttavan UNAMID-operaation kanssa on ratkaiseva vaihe, jolla helpotetaan pitkäaikaisen ratkaisun löytämistä Darfurin konfliktiin.

2. Neuvosto pitää myönteisenä kenraaliluutnantti Patrick Nashin (IE) nimittämistä operaation komentajaksi ja prikaatinkenraali Jean-Philippe Ganascian (FR) nimittämistä joukkojen komentajaksi. EUFOR TCHAD/RCA -operaation esikunta sijaitsee Mont Valérienissa (Ranska). Neuvosto korostaa päättäneensä sitoa tarvittavat varat, niin että operaation komentajalla on käytössään tehtävän hoitamisessa tarvittavat joukot ja voimavarat.

3. EUFOR TCHAD/RCA -operaatio on konkreettinen osoitus siitä, että EU on sitoutunut aktiivisiin toimiin Itä-Tšadin ja koillisen Keski-Afrikan tasavallan turvallisuustilanteen parantamiseksi osallistumalla pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten suojeluun, helpottamalla humanitaarisen avun toimittamista, avustamalla sellaisten olosuhteiden luomisessa, joiden ansiosta kotiseudultaan siirtymään joutuneet henkilöt voivat palata vapaaehtoisesti kotiseudulleen, sekä varmistamalla osaltaan MINURCAT-operaation turvallisuuden ja toimintavapauden. EUFOR TCHAD/RCA -operaatio toteutetaan kuullen asianomaisten maiden viranomaisia. Operaatio toteutetaan täysin riippumattomasti, puolueettomasti ja neutraalisti. Operaation suunnittelua jatketaan edelleen täysin koordinoidusti YK:n kanssa ja afrikkalaisia kumppaneita kuullen. Myös mahdollisia osallistuvia kolmansia valtioita kuullaan.

4. EUFOR TCHAD/RCA -operaation perustaminen on osa EU:n kokonaisvaltaista pyrkimystä vahvistaa Tšadin ja Keski-Afrikan pakolaisille ja kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille annettavaa tukea, johon sisältyy myös molemmille maille annettavan humanitaarisen avun jatkaminen sekä mittavan kunnostus- ja jälleenrakennustyön rahoittaminen alueilla, joille kyseiset henkilöt palaavat. Tässä yhteydessä neuvosto on tyytyväinen, että komissio aikoo toteuttaa siirtymäkauden elvytys- ja jälleenrakennusohjelmia, joihin sisältyy sovintoon tähtääviä toimia, maansisäisten pakolaisten vapaaehtoisen paluun ja heidän kotiseutujensa jälleenrakennuksen tukeminen sekä paikallishallinnon tukeminen. Komissio tukee Tšadissa tuntuvasti YK:n ohjelmaa sellaisen YK:n poliisijoukon perustamiseksi, joka kouluttaa ja varustaa tšadilaisia poliiseja, jotka sijoitetaan pakolaisia ja maansisäisiä pakolaisia vastaanottaville leireille Itä-Tšadissa.

5. Neuvosto kehottaa kaikkia alueen valtioita, erityisesti Sudania, Tšadia ja Keski-Afrikan tasavaltaa, edistämään alueellista vakautta ja varmistamaan turvallisuuden yhteisillä rajoillaan sekä erityisesti noudattamaan sitoumustaan olla tukematta kapinallisliikkeitä, jotka toimivat niiden alueilta käsin jotakin toista alueen valtiota vastaan. Samoin EU kehottaa Sudania ja Tšadia tehostamaan ponnistuksiaan suhteidensa normalisoimiseksi Tripolin ja Riadin sopimusten mukaisesti. EU pitää myönteisenä muiden alueellisten toimijoiden, mukaan lukien Libyan ja Saudi-Arabian, rakentavaa roolia ja kehottaa niitä jatkamaan samoin. Neuvosto myös kehottaa alueen valtioita edistämään kansainvälistä rauhaa ja sovintoa. Tässä yhteydessä se on tyytyväinen Tšadin sisäisessä poliittisessa vuoropuhelussa tapahtuneeseen viimeaikaiseen kehitykseen ja kehottaa kaikkia osapuolia jatkamaan demokratiaprosessia.

6. Neuvosto muistuttaa, että kestävän rauhan saavuttaminen Darfurissa on mahdollista vasta, kun Sudanissa on saatu aikaan laajasti hyväksyttävissä oleva poliittinen ratkaisu. Rauhan saavuttaminen ja yhtenäisyyden säilyminen Sudanissa edellyttää kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen varauksetonta täytäntöönpanoa. Neuvosto panee merkille tähänastisen edistymisen mutta toteaa huolestuneena, että rauhansopimuksen tiettyjen määräysten täytäntöönpano on viivästynyt toistuvasti, ja kehottaa sopimuksen osapuolia tehostamaan toimia niiden täytäntöönpanon vauhdittamiseksi. Neuvosto on tältä osin syvästi huolestunut Sudanin kansan vapautusliikkeen (SPLM) äskettäisestä ilmoituksesta keskeyttää osallistumisensa kansallisen yhtenäisyyden hallitukseen ja kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan uudelleen Sudanin tulevaisuuden kannalta olennaisen tärkeän rauhansopimuksen täytäntöönpanon.

7. Neuvosto ilmaisee syvän huolensa väkivaltaisuuksien lisääntymisestä Darfurissa ja erityisesti AU:n rauhanturvaajia vastaan suunnatusta kauhistuttavasta hyökkäyksestä Haskanitassa, joka tämän jälkeen ryöstettiin ja poltettiin maan tasalle, ja tuomitsee tapahtumat jyrkästi. Neuvosto kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan kaikki väkivaltaisuudet ja sitoutumaan vihamielisyyksien ehdottomaan, todelliseen ja todistettavissa olevaan lopettamiseen, mikä on poliittisen prosessin onnistumisen välttämätön edellytys. Neuvosto on valmis harkitsemaan erityisesti YK:n puitteissa lisätoimenpiteitä humanitaarisen avun toimitusten ja siviilien suojelun varmistamiseksi. AU:n rauhanturvaajien surmaamisen osalta neuvosto kehottaa tulitaukokomissiota tutkimaan hyökkäyksen perusteellisesti ja saattamaan siihen syyllistyneet vastuuseen. Tämä tapaus korostaa myös tarvetta saada YK:n AMIS- ja UNAMID-operaatioille myöntämä tukipaketti nopeasti käyttöön. Neuvosto antaa arvoa kaikelle UNAMID-operaatiota varten luvatulle tuelle ja kehottaa vauhdittamaan tämänhetkisiä asiaa koskevia ponnisteluja; neuvosto kehottaa erityisesti Sudanin hallitusta toimimaan täysimääräisessä yhteistyössä YK:n ja AU:n kanssa sen varmistamiseksi, että UNAMID saatetaan toimintavalmiuteen mahdollisimman pian. Neuvosto toistaa olevansa valmis harkitsemaan erityisesti YK:n puitteissa lisätoimia kaikkia YK:n tukipaketin ja UNAMID-operaation täytäntöönpanoa mahdollisesti häiritseviä osapuolia vastaan.

8. Neuvosto on tyytyväinen New Yorkissa 21. syyskuuta järjestetyn Darfuria käsitelleen korkean tason tapaamisen tuloksiin, jotka olivat osoitus kansainvälisen yhteisön yhteisestä sitoutumisesta kestävän rauhan aikaan saamiseen Darfurissa. Se toistaa tukensa YK:n ja AU:n välitystoiminnalle ja odottaa neuvottelujen alkamista 27. lokakuuta. EU vahvistaa olevansa valmis tarjoamaan kaikkea mahdollista tukea neuvotteluille, myös erityisrahastolle maksettavien rahoitusosuuksien kautta, ja se on myös tyytyväinen jäsenvaltioiden ja komission jo antamiin sitoumuksiin. Neuvosto palauttaa mieliin kantansa, jonka mukaan kaikkia osapuolia, jotka eivät sitoudu rakentavasti rauhanprosessiin, pidetään esteenä rauhalle, ja se aikoo kannattaa asianmukaisia lisätoimia niitä vastaan erityisesti YK:n puitteissa, turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1591 mukaisesti."

*

* *

Neuvosto hyväksyi yhteisen toiminnan EU:n sotilasoperaatiosta EUFOR TCHAD/RCA.

Operaation kesto on yksi vuosi.

Kenraaliluutnantti Patrick NASH (Irlanti) on nimitetty EU:n operaation komentajaksi. Prikaatikenraali Jean-Philippe GANASCIA on nimitetty EU:n joukkojen komentajaksi.

EU:n operaation esikunta sijoitetaan Mont Valérieniin (Ranska).

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

Neuvosto käsitteli Kongon demokraattisen tasavallan tapahtumia ja heikentynyttä turvallisuustilannetta maan itäosissa, erityisesti Pohjois-Kivussa.

Puheenjohtajavaltio esitti 15. lokakuuta EU:n puolesta annetussa julkilausumassa (ks. asiakirja 13949/07) vakavan huolensa jatkuvasta väkivallasta ja epävakaudesta alueella. Se kehotti kaikkia asianosaisia lopettamaan heti vihollisuudet sotilaallisen konfliktin leviämisen ja vallitsevan humanitaarisen tilanteen heikentymisen estämiseksi.

BURMA/MYANMAR – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. EU tuomitsee jyrkästi mielenosoittajiin kohdistuneet väkivaltaiset tukahduttamistoimet. Se palauttaa mieleen edelliset julkilausumansa, joissa Burman viranomaisia kehotettiin suhtautumaan maltillisesti rauhanomaisiin mielenosoituksiin. EU pahoittelee, että pyynnöt on jätetty huomiotta ja että pidätyksiä on jatkettu viime päivinä.

2. EU vaatii viranomaisia lopettamaan välittömästi kaikki väkivaltaiset tukahduttamis- ja pelottelutoimet sekä vapauttamaan kaikki elokuun puolivälin jälkeen pidätetyt henkilöt, Daw Aung San Suu Kyin ja kaikki muut poliittiset vangit.

3. EU panee tyytyväisenä merkille YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 11. lokakuuta 2007 antaman julkilausuman Burmasta/Myanmarista. EU tukee vakaasti YK:n toimia ja erityisesti YK:n erityislähettilään Ibrahim Gambarin välitystoimia. EU tukee myös muuta YK:n ja turvallisuusneuvoston aktiivista toimintaa. Se odottaa kiinnostuneena erityislähettilään seuraavaa vierailua, jonka on määrä tapahtua lähiviikkoina.

4. EU on tyytyväinen YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistuntoon ja konsensuksella hyväksyttyyn päätöslauselmaan, jossa pahoitellaan syvästi väkivaltaisten tukahduttamistoimien jatkumista ja kehotetaan Burman/Myanmarin viranomaisia varmistamaan, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikilta osin.

5. EU pyytää myös hallitusta antamaan tietoja elokuun puolivälin jälkeen pidätettyjen henkilöiden olinpaikasta ja sallimaan kansainvälisten järjestöjen pääsy vankien luo. EU pyytää lisäksi, että mielenosoittajien kuolemat sekä muut vakavat ja jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti ja että syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan. EU kehottaa viranomaisia toimimaan täysin yhteistyössä YK:n Myanmarin ihmisoikeuksien erityisraportoijan Sergio Pinheiron kanssa ja helpottamaan pikaisesti hänen tulevaa vierailuaan Burmaan/Myanmariin.

6. Puheenjohtajavaltion 25. syyskuuta 2007 antaman julkilausuman mukaisesti, nykytilanteen vakavuuden huomioon ottaen ja Burman/Myanmarin väestölle solidaarisuutta osoittaen EU katsoo, että hallitukseen kohdistuvaa suoraa painostusta on lisättävä tiukemmilla toimenpiteillä sekä seuraavilla rajoittavilla lisätoimenpiteillä: hirsi- ja puutuotteiden alalla käytettävien laitteiden sekä metallien, mineraalien ja jalo- ja puolijalokivien louhintaan käytettävien laitteiden asettaminen vientikieltoon; edellä mainittujen alojen tuotteiden tuontikielto; ja näitä aloja koskeva investointikielto. Sen vuoksi EU aikoo hyväksyä toimenpidekokonaisuuden, josta ei aiheudu väestölle haittaa mutta joka kohdistuu väkivaltaisista tukahduttamistoimista sekä maassa vallitsevasta poliittisesta umpikujasta vastuussa oleviin. EU on valmis tarkistamaan, muuttamaan tai vahvistamaan näitä toimenpiteitä maan tapahtumien ja YK:n pääsihteerin Burman/Myanmarin erityisneuvonantajan Ibrahim Gambarin välitystoimien tulosten perusteella. Neuvosto pyytää asiaa käsitteleviä elimiä laatimaan lisää rajoittavia toimenpiteitä mukaan luettuna uusien investointien kieltäminen.

7. EU vahvistaa jatkavansa laajoja humanitaarisen avun ohjelmiaan, jotka on suunnattu Burman/Myanmarin haavoittuvimmille väestönosille sekä naapurimaihin paenneille burmalaisille. EU on valmis lisäämään kyseistä apua humanitaarisen tilanteen uudelleenarvioinnin mukaisesti. EU kehottaa hallitusta pitämään kanavat avoinna avun toimittamista varten ja pyytää viranomaisia toimimaan yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

8. EU on tyytyväinen tapahtumien yksimieliseen tuomitsemiseen sekä ASEANin ja Burman/Myanmarin naapureiden pyrkimyksiin vaikuttaa myönteisesti Burman viranomaisiin. Koska tilanne edellyttää YK:n jatkuvaa toimintaa sekä kansainvälisen yhteisön ja kaikkien alueellisten toimijoiden tukea, EU kehottaa kaikkia Burman naapureita jatkamaan painostusta, jotta saataisiin käynnistettyä uskottava ja täyden osallistumisen takaava uudistusprosessi.

9. EU kehottaa Burman viranomaisia tunnustamaan, että paluu äskettäisiä mielenosoituksia edeltäneeseen tilanteeseen olisi sekä mahdoton hyväksyä että kestämätön. Ainoastaan todellinen sisäinen uudistusprosessi ja sovinto, johon oppositio yhtyy, tuovat maahan vakauden, demokratian ja vaurauden. EU tukee pyrkimyksiä kohti tällaista kattavaa prosessia, joka tähtää demokratiaan, ihmisoikeuksien noudattamiseen ja oikeusvaltion toteuttamiseen.

10. EU ilmoittaa jälleen olevansa valmis auttamaan Burmaa/Myanmaria sen siirtymäprosessissa. EU pahoittelee, että Burman hallitus ei ole tähän mennessä antanut siihen mahdollisuutta. Jos tilanne kohenee, EU on myös valmis tarkistamaan rajoittavia toimenpiteitä, toimimaan yhdessä Burman kanssa maan kehittämiseksi ja etsimään uusia yhteistyöalueita.

11. EU auttaa määrätietoisesti Burman/Myanmarin väestöä sen pyrkimyksissä kohti demokratiaa, turvallisuutta ja vaurautta."

IRAN – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto keskusteli Iranin ydinohjelmaa koskevasta tilanteesta. Neuvosto vahvisti tukevansa edelleen ponnisteluja pitkän aikavälin neuvotteluratkaisun löytämiseksi Iranin ydinkysymykseen. Neuvosto antoi täyden tukensa korkean edustajan pyrkimyksille kannustaa EU:n ja kansainvälisen yhteisön puolesta Irania jatkamaan keskusteluja pitkän aikavälin järjestelyistä.

2. Neuvosto korosti olevansa edelleen sitoutunut Iranille kesäkuussa 2006 esitettyyn kokonaisvaltaiseen pakettiin. Tässä paketissa, monen muun seikan muassa, vahvistettiin Iranin oikeus kehittää ydinenergiaa ydinsulkusopimuksessa asetettujen velvoitteidensa mukaisesti, ja sen piiriin kuului aktiivinen tuki uusien kevytvesireaktorien rakentamiselle huipputeknologiaa käyttäen. Iranilla on edelleen mahdollisuus aloittaa uudelleen neuvottelut sen pohjalta kahden reitin menettelytavan mukaisesti.

3. Neuvosto suhtautui myönteisesti Iranin ja IAEA:n väliseen sopimukseen kaikkien Iranin aiempia ydinalan toimia koskevien kysymysten ratkaisemisesta ja totesi, että merkittävä askel eteenpäin olisi pääjohtajan raportissa todetun mukaisesti, jos Iran panisi täysimääräisesti ja ajallaan täytäntöön IAEA:n työsuunnitelman. Kuten IAEA:n pääjohtajan raportissa todetaan, luottamus siihen, että Iranin ydinohjelma on luonteeltaan yksinomaan rauhanomainen, edellyttää, että IAEA voi antaa takeet siitä, että ilmoittamattomia ydinaineita ja toimintaa ei ole lisäpöytäkirjan ja edellytettyjen avoimuutta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon perusteella. Neuvosto kehotti Irania panemaan täysimääräisesti täytäntöön kattavan ydinmateriaalivalvontasopimuksen määräykset mukaan lukien sen liitännäisjärjestelyt, panemaan täytäntöön lisäpöytäkirjan ennen kuin se ratifioidaan ja toimittamaan IAEA:lle pyydetyn mukaisesti kaikki tiedot ja toimimaan yhteistyössä. Lisäksi neuvosto ilmaisi toivovansa, että IAEA:n pääjohtaja voisi esittää marraskuussa annettavassa raportissaan myönteisen tuloksen pyrkimyksistään Iranin kanssa sovitun työohjelman edellytysten mukaisesti.

4. Neuvosto pahoitteli, että Iran ei ole noudattanut kansainvälisen yhteisön yksimielistä kehotusta keskeyttää kaikki rikastukseen liittyvä toiminta eikä ole hyväksynyt neuvottelutarjousta. Neuvosto vahvisti uudelleen tukensa turvallisuusneuvoston päätöslauselmille 1696, 1737 ja 1747 ja korosti, että turvallisuusneuvosto on ilmoittanut päätöslauselmissa 1737 ja 1747 aikomuksensa hyväksyä lisää toimenpiteitä YK:n peruskirjan VII luvun 41 artiklan mukaisesti, jos Iran ei keskeytä rikastustoimiaan. Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Ranskan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoasianministerien 28. syyskuuta Euroopan unionin korkean edustajan tukemana antamaan lausumaan. Neuvosto sopi, että EU harkitsee, mihin lisätoimenpiteisiin se voi ryhtyä YK:n prosessin ja kansainvälisen yhteisön yhteisten tavoitteiden tukemiseksi, ja pyysi asiaankuuluvia neuvoston elimiä toimittamaan ajankohtaista tietoa."

ZIMBABWE

Ministerit keskustelivat lounaalla Zimbabwen tilanteesta ministeri Luís Amadon alustuksen pohjalta, joka perustui hänen äskettäiseen vierailuunsa eteläisessä Afrikassa. Ministerit ilmaisivat huolensa taloudellisen ja humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä.

SUHTEET LÄNSI-BALKANIIN – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"MONTENEGRO

Neuvosto totesi tyytyväisenä, että vakautus- ja assosiaatiosopimus ja väliaikainen sopimus Montenegron kanssa on allekirjoitettu, sillä se on tärkeä vaihe Montenegron lähentymisessä EU:hun. Neuvosto odottaa Montenegron kanssa tehtävän yhteistyön tiivistyvän näiden sopimusten ja muiden vakautus- ja assosiaatioprosessin järjestelmien tarjoamissa kokonaispuitteissa.

Neuvosto korosti olevan tärkeää, että Montenegro saavuttaa kestäviä ja todellisia tuloksia näiden sopimusten täytäntöönpanossa. Neuvosto kannusti Montenegroa jatkamaan uudistusohjelmaansa ja kehotti kaikkia poliittisia tahoja yhdistämään voimansa tämän prosessin nopeuttamiseksi. Se kehotti Montenegroa tehostamaan toimiaan Eurooppa-kumppanuuden painopisteiden osalta. Se korosti erityisesti, että tarvitaan uusia päättäväisiä toimia ja jatkuvaa kehitystä hallinnollisen valmiuden lujittamiseksi ja oikeusvaltion alalla, mukaan luettuina järjestäytyneen rikollisuuden ja lahjonnan torjuminen sekä riippumattoman ja vastuullisen oikeuslaitoksen perustaminen.

Neuvosto korosti myös olevan tärkeää hyväksyä nopeasti ja yhteisymmärryksen hengessä perustuslaki, joka noudattaa kansainvälisiä normeja ja Euroopan neuvoston ja sen Venetsian komission suosituksia.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

Neuvosto ilmaisi täyden tukensa EU:n erityisedustajalle ja korkealle edustajalle Miroslav Lajcakille ja hänen pyrkimyksilleen saattaa eteenpäin Bosnia ja Hertsegovinan edistymisen kannalta olennaisia uudistuksia, erityisesti poliisivoimien uudistusta. Neuvosto toisti, että sopimus poliisivoimien uudistamisesta EU:n kolmen periaatteen mukaisesti on edelleen ensisijainen tavoite ja yksi vakautus- ja assosiaatiosopimuksen suuntaan etenemisen ja Euroopan unioniin lähentymisen välttämättömistä edellytyksistä.

Neuvosto pahoitteli sitä, etteivät kaikki Bosnia ja Hertsegovinan poliittiset johtajat ole vaikuttaneet halukkailta pääsemään sopimukseen EU:n kolmen periaatteen pohjalta. Neuvosto pani merkille, että poliittisen sitoutumisen kannalta on viime aikoina tapahtunut jonkin verran kehitystä, ja kehotti maan poliittisia johtajia osoittamaan vastuullisuutta Bosnia ja Hertsegovinan kansaa kohtaan ja sen halua lähentyä Euroopan unioniin.

Neuvosto pani merkille rauhan täytäntöönpanoneuvoston tulevan kokouksen 30. ja 31. lokakuuta 2007, jolloin kansainvälisellä yhteisöllä on seuraava tilaisuus arvioida Bosnia ja Hertsegovinan tilannetta.

Neuvosto toisti, että Bosnia ja Hertsegovinan on täytettävä kaikki neljä 12. joulukuuta 2005 annetuissa neuvoston päätelmissä vakaus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen päätökseen saattamiselle esitettyä poliittista edellytystä.

Neuvosto vahvisti täyden tukensa Bosnia ja Hertsegovinan Eurooppaan lähentymiselle. Palauttaen mieleen joulukuussa 2006 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät neuvosto totesi, että edistymistahti EU:hun liittymisessä riippuu maan omista ansioista.

KOSOVO

Neuvosto ilmaisi täyden tukensa troikka-prosessille ja sen EU:n edustajalle, suurlähettiläs Wolfgang Ischingerille. Neuvosto pani tyytyväisenä merkille ensimmäisten neuvottelukierrosten tiiviin tahdin ja rakentavan ilmapiirin. Todeten, että troikka-prosessi päättyy kontaktiryhmän YK:n pääsihteerille 10. joulukuuta mennessä esittämään raporttiin, neuvosto kehotti molempia osapuolia olemaan jäljellä olevissa neuvotteluissa luovia ja rohkeita ja kompromissihaluisia ja tekemään kaikkensa neuvotteluratkaisun löytämiseksi Kosovon asemaan."

*

* *

Ministerit tapasivat myös entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän Carla del Ponten keskustellakseen yhteistyöstä tuomioistuimen kanssa.

LIBYA – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että Benghazissa HIV/aids-tartunnoista syytettyä bulgarialaista hoitohenkilökuntaa koskeva asia on saatu päätökseen.

2. Neuvosto ilmaisi pitävänsä vilpittömästi arvossa kaikkien niiden ponnisteluja, jotka osallistuivat tämän asian saattamiseen päätökseen, ja totesi, että Libyan viranomaiset olivat suhtautuneet asiaan rakentavasti.

3. Neuvosto vakuutti jälleen solidaarisuuttaan Benghazissa HIV/aids-tartunnan saaneita libyalaisia lapsia kohtaan ja vahvisti, että EU on sitoutunut toimittamaan heille lääkintäapua ja hoitoa HIV-toimintasuunnitelman ja Benghazin kansainvälisen rahaston kautta vapaaehtoisten avustusten pohjalta.

4. Neuvosto tunnusti Libyan merkityksen Välimeren alueella ja Afrikassa sekä EU:n ja Libyan välisen yhteistyön mahdollisuudet monilla yhteistä etua koskevilla aloilla.

5. Neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että lähentymispolitiikkaa Libyan kanssa – josta neuvosto päätti vuonna 2004 – olisi vahvistettava EU:n ja Libyan välisten suhteiden kehittämiseksi. Tämän lähentymispolitiikan tavoitteena on luoda EU:n ja Libyan välisille suhteille asianmukaiset yhtenäiset pitkän aikavälin puitteet, joissa sekä Libyan että EU:n ja sen jäsenvaltioiden edut otetaan huomioon.

6. Neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että EU:n ja Libyan olisi aloitettava mahdollisimman pian keskustelut EU:n ja Libyan välisestä puitesopimuksesta, jossa käsiteltäisiin kumpaakin osapuolta kiinnostavia aloja, kuten ihmisoikeuksia ja muuttoliikettä. Neuvosto pyytääkin komissiota tekemään tätä varten neuvotteluohjeita koskevan ehdotuksen Euroopan unionin ulkopolitiikan perusperiaatteiden mukaisesti."

IRAK – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Irak on edelleen keskeinen haaste kansainväliselle yhteisölle. Neuvosto kansainvälisesti tärkeänä toimijana vahvistaa jälleen tukevansa turvallista, vakaata, demokraattista, vaurasta ja yhtenäistä Irakia sekä ilmaisee uudelleen Irakin itsenäisyyttä, suvereniteettia, yhtenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta koskevan sitoumuksensa.

2. EU on edelleen tärkeä Irakin hallituksen tukija, muun muassa antamalla käytännön apua, sen pyrkimyksissä luoda vakaat ja turvalliset olot sekä vaurautta kaikille kansalaisilleen. EU aikoo määrätietoisesti lisätä poliittista kanssakäymistään Irakin ja sen naapureiden kanssa sekä tukea YK:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden toimia.

3. Neuvosto on hyvin tyytyväinen 10. elokuuta 2007 yksimielisesti hyväksyttyyn Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1770 YK:n Irakin avustusoperaation UNAMIn toimeksiannon uusimisesta ja laajentamisesta. Neuvosto vahvistaa tukevansa voimakkaasti YK:n keskeistä roolia Irakissa. Tässä yhteydessä neuvosto esittää onnittelunsa Staffan de Misturalle YK:n pääsihteerin erityisedustajaksi Irakissa ja UNAMIn johtajaksi nimityksen johdosta ja vakuuttaa EU:n tukevan UNAMIn uuden valtuutuksen täytäntöönpanoa Irakissa hänen johdollaan. Tämä toimeksianto on äärimmäisen tärkeä Irakin vakauttamiselle. UNAMIn nykyinen toimeksianto kattaa muun muassa poliittisen vuoropuhelun, kansallisen sovinnon, talousuudistuksen, ihmisoikeudet ja oikeusvaltion, joiden lisäksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1770 niihin lisätään seuraavat tärkeät uudet alat: neuvoa, tukea ja avustaa Irakin hallitusta muun muassa alueellisen vuoropuhelun helpottamisessa naapurimaita koskevan prosessin puitteissa, Irakin kanssa tehdyn kansainvälisen kokonaissuunnitelman täytäntöönpanossa ja avunantajien toimien koordinoinnin tehostamisessa, mukaan lukien Kansainvälinen Irakin jälleenrakennusrahoitusjärjestely IRFFI. EU toimii aktiivisesti monilla näillä aloilla ja jatkaa tiivistä yhteistyötään YK:n kanssa. UNAMIn toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon olennaisena edellytyksenä on kuitenkin turvallisuustilanteen parantuminen.

4. Neuvosto uskoo, että UNAMI pyrkii edelleen toimeksiantonsa mukaisesti saamaan Irakin demokraattisten instituutioiden kaikki jäsenet osallistumaan aktiivisesti ja vastuuta tuntien kaikki osapuolet kokoavaan poliittiseen prosessiin. Neuvosto kehottaa Irakin asianomaisia tahoja nimittämään hallintoalueiden vaalien virkailijat sellaisten sääntöjen mukaisesti, jotka noudattavat avointa, osallistavaa, riippumatonta ja puolueetonta prosessia koskevia parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. Kansallisen sovinnon aikaan saamista koskevat perustavaa laatua olevat päätökset on tehtävä vilpittömän vuoropuhelun hengessä yhteisymmärrykseen pyrkien, jotta ne voivat muodostaa Irakin rauhallisen ja vauraan tulevaisuuden perustan.

5. Neuvosto on tyytyväinen tukeen, jonka New Yorkissa 22. syyskuuta pidetyn Irakia koskeneen korkean tason kokouksen osallistujat antoivat YK:n aseman ja tehtävien laajentamiselle sekä Irakin kanssa tehdylle kansainväliselle kokonaissuunnitelmalle.

6. Neuvosto rohkaisee voimakkaasti Irakin hallitusta yhdessä kaikkien osapuolten kanssa saavuttamaan merkittävää poliittista edistymistä kansallisen sovinnon edistämisessä, jolla on keskeinen merkitys pyrittäessä turvallisuuden kestävään parantumiseen, ja hillitsemään Irakissa todettua humanitaaristen olojen heikentymistä, jonka vuoksi arviolta 2,2 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseuduiltaan maan sisällä. Neuvosto toteaa, että naapurimaihin, erityisesti Jordaniaan ja Syyriaan, kohdistuu raskas taakka, ja kehottaa Irakin hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä irakilaisten pakolaisten sekä maan sisällä kotiseudultaan siirtymään joutuneiden ihmisten avustamiseksi. Neuvosto vakuuttaa, että EU hoitaa jatkossakin osuutensa. Kansainvälisen yhteisön ja Irakin hallituksen olisi toteutettava nopeita humanitaarisia toimia tämän humanitaarisen kriisin hillitsemiseksi. EU palauttaa mieleen YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön tärkeän tehtävän, jota tukevat jäsenvaltioiden ja yhteisön välineet (mm. ECHO), sekä tarpeen tukea voimakkaasti YK:n humanitaaristen asiain koordinointitoimiston laatimaa strategista kehystä Irakissa toteutettavia humanitaarisia toimia varten.

7. Neuvosto kehottaa Irakin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet siviiliväestön suojelemiseksi. Tässä yhteydessä kaikkien irakilaisten, myös naisten ja uskonnollisiin tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeudet ja perusvapaudet olisi suojattava ja niitä olisi edistettävä. EU on valmis antamaan edelleen tukea Irakin viranomaisille ihmisoikeuksien ja perusvapauksien aloilla.

8. Neuvosto on tyytyväinen siihen, että Irakin naapurimaat järjestävät marraskuun alussa Istanbulissa ministerikokouksen. Neuvosto korostaa, että vuoropuhelu ja yhteistyö Irakin ja sen naapurimaiden välillä on olennaista, jotta saavutetaan vakaus alueella sekä rauha ja hyvinvointi Irakissa. Neuvosto kannustaa Irakia ja sen naapurimaita viemään eteenpäin sitä kehitystä, jota on saanut aikaan energia-, pakolais- ja turvallisuusasiaintyöryhmissä. Euroopan unioni toistaa tarjouksensa avustaa ja antaa asiantuntemusta tässä prosessissa. Tässä yhteydessä se on tyytyväinen ehdotukseen, jonka YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon esitti New Yorkissa 22. syyskuuta 2007 Irakia käsitelleessä kokouksessa Bagdadiin perustettavasta tukimekanismista alueellisen vuoropuhelun lisäämiseksi. EU kannustaa niin alueellisen prosessin kuin kahdenvälisten suhteiden puitteissa kaikkia naapurimaita toimimaan rakentavalla tavalla rauhan ja vakauden aikaan saamiseksi Irakissa.

9. Neuvosto toistaa tukevansa voimakkaasti Irakin kanssa tehtyä kansainvälistä kokonaissuunnitelmaa. Neuvosto katsoo, että kokonaissuunnitelmassa esitetyn kunnianhimoisen ohjelman toteuttaminen edellyttää irakilaisilta vahvaa johtajuutta ja omavastuullisuutta sekä kaikkien tahojen osallistumista kokonaissuunnitelmaa koskevaan prosessiin, kansainvälisen yhteisön laajaan mukanaoloa ja Irakin naapuri- ja kumppanimaiden aktiivista panosta. Avunantajien toimien tehokas yhteensovittaminen on erityisen tärkeää. Neuvosto vakuuttaa jälleen EU:n olevan valmis jatkamaan tiiviin yhteistyön ja kumppanuuden kehittämistä Irakin kanssa, myös IRFFI:n kautta, kansainvälisessä kokonaissuunnitelmassa ja Irakin kansallisessa kehittämissuunnitelmassa esitettyjen prioriteettien mukaisesti.

10. Neuvosto toivoo, että näitä asioita koskevaa työtä viedään eteenpäin uudella energialla ja tarmokkuudella, ja on valmis jatkamaan keskustelua näistä asioista.

11. Neuvosto tuomitsee voimakkaasti Puolan Irakin-suurlähettilääseen Edward Pietrzykiin 3. lokakuuta kohdistuneen iskun, jossa ainakin kaksi ihmistä sai surmansa ja jossa suurlähettiläs, joka edustaa EU:n puheenjohtajavaltiota Irakissa, haavoittui vakavasti."

LÄHI-ITÄ

Lähi-idän rauhanprosessi – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto pitää hyvin suotuisana nykyistä tilaisuutta edistyä rauhanpyrkimyksissä Israelin ja palestiinalaishallinnon välillä. Se kiittää palestiinalaishallinnon presidenttiä Abbasia ja Israelin pääministeriä Olmertia heidän ponnisteluistaan ja kannustaa heitä etenemään rohkeasti poliittisessa vuoropuhelussaan. Tämän vuoropuhelun on johdettava konkreettisiin tuloksiin, rakentaviin pysyvää asemaa koskeviin neuvotteluihin ja heidän yhteisenä päämääränään olevaan kahden valtion ratkaisuun siten, että perustetaan itsenäinen, demokraattinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio, joka elää rauhassa ja turvassa Israelin ja muiden naapurimaidensa rinnalla.

2. Neuvosto antaa täyden tukensa tulevalle kansainväliselle kokoukselle, joka mainittiin kvartetin 23. syyskuuta 2007 antamassa julkilausumassa. Neuvosto toivoo tämän kokouksen tukevan osapuolia niiden kahdenvälisissä keskusteluissa ja neuvotteluissa, jotta ne voivat edetä nopeasti pyrkimyksissään luoda kaikki palestiinalaiset yhdistävä Palestiinan valtio Länsirannalle ja Gazaan. Alueellisilla ja kansainvälisillä kumppaneilla on nyt ratkaiseva tilaisuus antaa tehokas tukensa kattavalle Lähi-idän rauhanprosessille. Neuvosto korostaa, että kvartetilla on johtava rooli kokouksen valmistelussa ja sen päätelmien täytäntöönpanossa. Arabimaiden laaja ja rakentava osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Sen osalta EU antaa tukensa arabien rauhanaloitteen perusteella toteutetuille toimille. Neuvosto pyytää EU:n ulkopoliittista edustajaa tiiviissä yhteistyössä komission kanssa tarkastelemaan ja tarvittaessa suuntaamaan uudelleen EU:n toimintaa EU:n toimintasuunnitelman kehittämiseksi, jotta osapuolia voitaisiin tukea paremmin meneillään olevissa neuvotteluissa ja niitä seuraavassa täytäntöönpanovaiheessa.

3. Tähän mennessä saavutetun edistymisen vahvistamiseksi ja nykyisen prosessin mahdollisuuksien toteuttamiseksi neuvosto kehottaa osapuolia pidättymään kaikista toimista, jotka uhkaavat kattavan, oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun toteuttamista kansainvälistä oikeutta noudattaen. Neuvotteluissa edistymisen, paikan päällä tehtävän tehostetun yhteistyön ja palestiinalaisten instituutioiden rakentamisen olisi oltava samanaikaisia ja toisiaan tukevia prosesseja, joilla parannetaan palestiinalaisväestön päivittäistä elämää. EU kehottaa osapuolia tehostamaan pyrkimyksiään täyttää aiemmat, muun muassa Lähi-idän tiekarttaan ja Gazan rajasopimukseen perustuvat sitoumuksensa.

4. Neuvosto vahvistaa täyden tukensa presidentti Abbasille ja pääministeri Fayyadille. Neuvosto kannattaa kansainvälisen erityismekanismin voimassaolon jatkamista 31. päivään joulukuuta 2007, on valmis jatkamaan taloudellista ja humanitaarista tukeaan palestiinalaisille nykyisellä korkealla tasolla ja painottaa, että tuenannon ohella olisi toteutettava uskottava poliittinen prosessi, jotta tuella voitaisiin edistää tehokkaasti taloudellista kehitystä. EU toistaa kvartetin kaikille tuenantoon kykeneville maille esittämän vetoomuksen siitä, että ne antaisivat palestiinalaishallinnolle kiireellisesti taloudellista tukea, ja sitoutuu edistämään yhdessä kumppaneiden kanssa mahdollisimman pikaista siirtymistä suoraan kansainväliseen tukeen. Neuvosto pitää tärkeänä joulukuussa pidettävää tuenantajien kokousta ja panee tyytyväisenä merkille Ranskan tarjouksen toimia kokouksen isäntämaana.

5. Neuvosto antaa tukensa kvartetin edustajalle Tony Blairille, joka laatii yhdessä palestiinalaishallinnon kanssa monivuotista suunnitelmaa instituutioiden kehittämiseksi, yleiselle järjestykselle suotuisten olosuhteiden luomiseksi ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi, ja odottaa hänen seuraavaa väliraporttiaan.

6. Palestiinalaisalueilla toteutettavan EU:n poliisioperaation (EUPOL COPPS) uudelleen käynnistäminen ja laajentaminen ovat tärkeitä turvallisuuden parantamiseksi. Tästä syystä neuvosto toivoo, että Israel hyväksyy poliisioperaation toteuttamisen viipymättä.

7. Neuvosto toistaa vakavan huolensa Gazan humanitaarisesta tilanteesta. Se korostaa, että hätä- ja humanitaarista apua on voitava antaa keskeytyksettä ja esteettä, ja kehottaa jatkamaan peruspalvelujen tarjoamista. Neuvosto toistaa, että kaikkien osapuolten on ryhdyttävä kiireellisesti toimiin Gazan rajanylityspaikkojen avaamiseksi humanitaariselle ja kaupalliselle liikenteelle. Se on välttämätöntä Palestiinan talouden elinkelpoisuuden turvaamiseksi ja palestiinalaisten elinolojen parantamiseksi."

Libanon – neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Neuvosto tuomitsee jyrkästi Beirutissa 19. syyskuuta tehdyn autopommi-iskun, jossa kuusi henkilöä, heidän joukossaan parlamentin jäsen Antoine Ghanem, menetti henkensä. Neuvosto suhtautuu myönteisesti turvallisuusneuvosoton päätökseen antaa UNIIICin avustaa Libanonin viranomaisia Ghanem-asian tutkinnassa.

2. Neuvosto korostaa, että tämän uuden, presidentinvaalien kynnyksellä tehdyn vakauden horjuttamisyrityksen ei pitäisi antaa heikentää Libanonin kansan päätöstä vastustaa lujasti väkivaltaa. Neuvosto kehottaa kaikkia Libanonin puolueita ja alueen kaikkia toimijoita pidättymään kaikista sellaisista toimista, jotka voisivat vaarantaa entisestään Libanonin poliittista vakautta.

3. Neuvosto seuraa tiiviisti Libanonin vaaliprosessia ja on pannut merkille, että tasavallan uuden presidentin valitseva parlamentaarinen istunto on lykätty 23 päivään lokakuuta. Neuvosto kehottaa pitämään vapaat ja rehelliset presidentinvaalit ilman ulkopuolista sekaantumista ja perustuslaissa määrätyn määräajan mukaisesti. Neuvosto toivoo, että Libanonin puolueet pääsevät tulevina viikkoina ratkaisuun käymällä vuoropuhelua, yhteisymmärryksen hengessä ja kunnioittamalla täysin Libanonin demokraattisia instituutioita ja perustuslaillisia normeja, jotta maan poliittisesta umpikujasta päästäisiin ulos.

4. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Nahr el Baredin palestiinalaisten pakolaisleiriin tunkeutuneiden sotilaallisten ääriainesten aiheuttama kriisi on ohi, ja toistaa tukevansa täysin Libanonin hallitusta ja asevoimia. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille myös sen, että Libanonin hallitus on sitoutunut virallisesti rakentamaan leirin uudelleen, ja korostaa tässä yhteydessä, että 10. syyskuuta pidetty leirin avustus-, elvytys- ja jälleenrakentamishankkeen käynnistämistä koskeva konferenssi, jonka puheenjohtajana toimi pääministeri Siniora, oli tärkeä. Lisäksi neuvosto korostaa olevansa valmis tukemaan näitä pyrkimyksiä ja kannustaa jatkamaan libanonilais-palestiinalaisen neuvottelukomitean työtä. Neuvosto muistuttaa, että EU on pitkään tukenut palestiinalaispakolaisia Libanonissa.

5. Neuvosto palauttaa mieleen aiemmat lausumat ja pyrkii edelleen päättäväisesti vahvistamaan Libanonin suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta, yhtenäisyyttä ja itsenäisyyttä erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1559, 1680, 1701 ja 1757 mukaisesti. Neuvosto arvostaa viime elokuussa tehtyä päätöstä jatkaa UNIFIL-operaatiota, jossa EU:n jäsenvaltioilla on tärkeä tehtävä. Lisäksi EU suhtautuu myönteisesti erityisen kansainvälisen tuomioistuimen valmisteluun."

MUUT ASIAT

Kauppasuhteet AKT-maiden kanssa

Komissio selvitti neuvostolle neuvotteluja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän maiden ja alueiden kanssa talouskumppanuussopimuksista käytäviä neuvotteluja.

Sopimuksilla on tarkoitus korvata etuuskohtelut, joihin kuuluvat EU:n AKT-maille myöntämät alemmat tullitariffit. Etuuskohtelut ovat WTO:n sääntöjen vastaisia, mutta niitä voidaan soveltaa vuoden 2007 lopussa päättyvän poikkeuksen nojalla. Vuonna 2002 aloitetut neuvottelut talouskumppanuussopimuksista on tämän takia saatava päätökseen vuoden loppuun mennessä.

NEUVOSTON ISTUNNON YHTEYDESSÄ JÄRJESTETYT TILAISUUDET

Montenegron kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen

Montenegron ja EU:n välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus ja väliaikainen sopimus allekirjoitettiin neuvoston istunnon yhteydessä 15. lokakuuta. Neuvosto katsoo, että allekirjoittaminen oli merkittävä vaihe Montenegron lähestymisessä EU:hun (Ks. neuvoston päätelmät Länsi-Balkanista sivulla 20.) Sopimuksen allekirjoittaminen oli mahdollista sen jälkeen, kun oli käyty neuvotteluja ongelmien ratkaisemiseksi, jotka liittyvät euron oikeinkirjoitukseen kyrillisin kirjaimin. Neuvosto antoi kysymyksestä seuraavan lausuman:

"Koska Montenegron ja EU:n välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus on allekirjoitettava mahdollisimman pian, neuvosto ilmoittaa, että lyhennettä "EUR" on käytetty Montenegron ja Euroopan unionin välisen sopimuksen bulgariankielisessä toisinnossa sen vuoksi, että sanan "EURO" (latinalaisin kirjaimin) translitteroinnista kyrillisiin aakkosiin on vielä erilaisia näkemyksiä. Tämä ei vaikuta millään tavoin Euroopan unionin mahdollisiin muihin lainsäädäntötoimiin. Kyseisen teknis-kielellisen ongelman ratkaisemisesta on päätettävä mahdollisimman pian joulukuussa 1995 Madridissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti".

Kokoukset Armenian, Azerbaižanin ja Georgian kanssa

Pidettiin seuraavat kokoukset:

  • Kahdeksas EU–Armenia-yhteistyöneuvoston kokous
  • Kahdeksas EU–Azerbaidžan-yhteistyöneuvoston kokous
  • Kahdeksas EU–Georgia-yhteistyöneuvoston kokous

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

Ks. lehdistötiedote 13900/07.


[1] Yhteinen talousalue, yhteinen oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alue, yhteinen ulkoisen turvallisuuden alue sekä yhteinen tutkimus- ja koulutusalue, joka käsittää myös kulttuuriin liittyvät näkökohdat.


Side Bar