Navigation path

Left navigation

Additional tools

[Graphic in PDF & Word format]
RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS
C/07/227
13720/07 (Presse 227)
(OR. en)
TISKOVÁ ZPRÁVA
2824. zasedání Rady
Obecné záležitosti a vnější vztahy
Lucemburk 15. a 16. října 2007
Předseda Luís AMADO
státní ministr, ministr zahraničních věcí Portugalska
* Některé body týkající se vnějších vztahů byly přijaty bez rozpravy na 2823. zasedání věnovaném obecným záležitostem (13900/07).
Hlavní výsledky zasedání Rady
Rada důrazně odsoudila brutální zákrok proti demonstrantům v Barmě/Myanmaru. Vzhledem k závažnosti současné situace a v duchu solidarity s lidem Barmy/Myanmaru Rada považovala za nezbytné zvýšit přímý tlak na režim prostřednictvím silnějších opatření a také dalších omezujících opatření týkajících se vývozu, dovozu a investic v odvětví zpracovávajícím kulatinu a užitkové dřevo a v odvětví těžby kovů, nerostných surovin, drahokamů a polodrahokamů. Přijme proto soubor opatření, která nepoškodí obyvatelstvo, ale budou zaměřena proti osobám odpovědným za násilný zákrok a za celkovou patovou politickou situaci v zemi. EU je připravena přezkoumat, změnit nebo posílit tato opatření s ohledem na vývoj v zemi a na základě výsledků zprostředkovatelské mise zvláštního vyslance OSN Ibrahima Gambariho. Rada požádala příslušné orgány, aby vypracovaly další omezující opatření, včetně zákazu nových investic. Rada vyjádřila své odhodlání i nadále pomáhat lidu Barmy/Myanmaru na jeho cestě k demokracii, bezpečnosti a prosperitě.
Rada přezkoumala situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu a vyjádřila přetrvávající vážné znepokojení. Současně přivítala některé pozitivní kroky. Rozhodla o prodloužení zbrojního embarga a vízových omezení o 12 měsíců. S cílem povzbudit uzbecké orgány k přijetí pozitivních opatření ke zlepšení situace v oblasti lidských práv Rada rozhodla, že vízová omezení se nepoužijí po dobu šesti měsíců, po jejichž uplynutí Rada přezkoumá, zda uzbecké orgány učinily pokrok v plnění souborů podmínek v oblasti lidských práv, včetně úplného neomezeného přístupu k vězňům, neomezeného působení nevládních organizací a propuštění ochránců lidských práv.
Rada rozhodla, že EU povede přemosťující vojenskou operaci ve východním Čadu a na severovýchodě Středoafrické republiky (EUFOR TCHAD/RCA) v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky. Tato operace vyplývá z přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007), kterou se schvaluje využití vícerozměrné přítomnosti v Čadu a Středoafrické republice a kterou se EU opravňuje k zajištění vojenského prvku. Při řešení regionálního rozměru krize
v Dárfúru je vyslání mise EUFOR TCHAD/RCA a policejní mise OSN společně s misí UNAMID
v Súdánu zásadním krokem ke snadnějšímu nalezení dlouhotrvajícího řešení konfliktu v Dárfúru.
Rada uvítala podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody s Černou Horou jako významný krok této země na cestě k EU. Dohody byly podepsány dne 15. října během zasedání Rady.
Pokud jde o Libyi, Rada vyjádřila uspokojení nad uzavřením případu bulharských zdravotníků v souvislosti s nákazou HIV/AIDS v Benghází. Rada uznala potenciál spolupráce mezi EU a Libyí v mnoha oblastech společného zájmu a souhlasila, že EU a Libye by měly co nejdříve zahájit jednání o rámcové dohodě mezi EU a Libyí zahrnující oblasti společného zájmu, jako jsou lidská práva a migrace, a vyzvala Komisi, aby za tímto účelem předložila návrh směrnic pro jednání.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI 5

PROJEDNÁVANÉ BODY

VZTAHY S RUSKEM 7

UZBEKISTÁN - závěry Rady 8

ČAD, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA, SÚDÁN - závěry Rady 10

ČAD, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA, SÚDÁN - závěry Rady 10

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA 13

BARMA/MYANMAR - závěry Rady 14

ÍRÁN - závěry Rady 17

ZIMBABWE 19

VZTAHY SE ZÁPADNÍM BALKÁNEM - závěry Rady 20

LIBYE - závěry Rady 22

IRÁK - závěry Rady 23

BLÍZKÝ VÝCHOD 26

Mírový proces na Blízkém východě - závěry Rady 26

Libanon - závěry Rady 27

JINÉ ZÁLEŽITOSTI 29

Obchodní vztahy se zeměmi AKT 29

DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI PŘI ZASEDÁNÍ RADY 30

Podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody s Černou Horou 30

Jednání s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií 30

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

none

ÚČASTNÍCI

Vlády členských států a Evropská komise byly zastoupeny takto:

Belgie:

Karel DE GUCHT ministr zahraničních věcí

Bulharsko:

Ivailo KALFIN místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Česká republika:

Alexandr VONDRA místopředseda vlády pro evropské záležitosti

Karel SCHWARZENBERG ministr zahraničních věcí

Dánsko:

Per Stig MØLLER ministr zahraničních věcí

Německo:

Frank-Walter STEINMEIER spolkový ministr zahraničních věcí

Estonsko:

Urmas PAET ministr zahraničních věcí

Irsko:

Dermot AHERN ministr zahraničních věcí

Řecko:

Dora BAKOYANNIOVÁ ministryně zahraničních věcí

Ioannis VALINAKIS státní tajemník pro zahraniční věci

Španělsko:

Miguel Ángel MORATINOS ministr zahraničních věcí a spolupráce

Francie:

Bernard KOUCHNER ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí

Itálie:

Massimo D'ALEMA místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí

Kypr:

Erato KOZAKOU-MARCOULLISOVÁ ministryně zahraničních věcí

Lotyšsko:

Artis PABRIKS ministr zahraničních věcí

Litva:

Petras VAITIEKŪNAS ministr zahraničních věcí

Lucembursko:

Jean ASSELBORN místopředseda vlády, ministr zodpovědný za zahraniční věci a přistěhovalectví

Maďarsko:

Kinga GÖNCZOVÁ ministryně zahraničních věcí

Malta:

Richard CACHIA CARUANA stálý zástupce

Nizozemsko:

Maxime VERHAGEN ministr zahraničních věcí

Frans TIMMERMANS ministr pro evropské záležitosti

Rakousko:

Ursula PLASSNIKOVÁ spolková ministryně pro evropské a mezinárodní záležitosti

Polsko:

Anna Elżbieta FOTYGAOVÁ ministryně zahraničních věcí

Portugalsko:

Luís AMADO státní ministr, ministr zahraničních věcí

Manuel LOBO ANTUNES zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti

Rumunsko:

Adrian CIOROIANU ministr zahraničních věcí

Slovinsko:

Dimitrij RUPEL ministr zahraničních věcí

Slovensko:

Ján KUBIŠ ministr zahraničních věcí

Finsko:

Ilkka KANERVA ministr zahraničních věcí

Astrid THORSOVÁ ministryně pro migraci a evropské záležitosti

Švédsko:

Carl BILDT ministr zahraničních věcí

Cecilia MALMSTRÖMOVÁ ministryně pro evropské záležitosti

Spojené království:

David MILIBAND ministr zahraničních věcí a věcí Commonwealthu

Jim MURPHY náměstek ministra pro Evropu

Komise:

Olli REHN člen Komise

Louis MICHEL člen Komise

Benita FERRERO-WALDNEROVÁ členka Komise

Generální sekretariát Rady:

Javier SOLANA generální tajemník, vysoký představitel pro SZBP

PROJEDNÁVANÉ BODY

VZTAHY S RUSKEM

Rada projednala přípravy summitu EU-Rusko, který se bude konat dne 26. října v portugalské Mafře; jde o 20. summit, který proběhne v rámci dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem.

Očekává se, že na pořadu jednání summitu bude situace v EU a v Rusku, pokrok v otázce čtyř „společných prostorů“ EU- Rusko[1] a budoucí perspektivy vztahů EU-Rusko a mezinárodní a regionální otázky, včetně Kosova, mírového procesu na Blízkém východě, Íránu, Afghánistánu a Moldavska.

Rovněž se očekává, že jednání podnítí další úsilí o nalezení řešení ohledně ruského zákazu dovozů z Polska, aby bylo možné zahájit jednání o nové rámcové dohodě pro vztahy mezi EU a Ruskem.

UZBEKISTÁN - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada je i nadále vážně znepokojena situací v oblasti lidských práv v Uzbekistánu a připomíná za tímto účelem svůj postoj vyjádřený v předchozích závěrech Rady.

2. Rada vítá větší ochotu uzbeckých orgánů vést dialog s EU a vítá i pozitivní vývoj, k němuž v průběhu tohoto roku došlo ve vztazích mezi EU a Uzbekistánem: mezi EU a Uzbekistánem proběhla dvě kola jednání odborníků o událostech v Andižanu a první kolo dialogu o lidských právech a uzbecké orgány se zavázaly k pravidelnému pokračování tohoto dialogu; podmínečně byly propuštěny ochránkyně lidských práv Umida Nijazovová a Gulbahor Turajevová. Rada vítá nedávné zrušení trestu smrti v Uzbekistánu a zavedení zásady habeas corpus do uzbeckého práva a očekává provedení těchto opatření.

3. Rada znovu opakuje, že si přeje vést s Uzbekistánem všestranný dialog v řadě oblastí. Očekává další spolupráci při provádění strategie EU pro Střední Asii, která by měla pro vztahy EU s Uzbekistánem představovat nový impuls. EU je připravena rozvíjet skutečný politický dialog a posilovat spolupráci s Uzbekistánem ve všech oblastech stanovených v uvedené strategii, včetně lidských práv, justiční a vězeňské reformy, vzdělávání, obchodu a hospodářské reformy, energetiky, změny klimatu a vodního hospodářství a bezpečnosti, i pokud jde o významné mezinárodní otázky.

4. Rada vyzývá uzbecké orgány k dalšímu pokroku v oblasti lidských práv. Naléhavě vyzývá Uzbekistán, aby v plném rozsahu dodržoval své mezinárodní závazky související s lidskými právy a základními svobodami a právním státem, a zejména aby příslušným mezinárodním subjektům umožnil úplný a neomezený přístup k vězněným osobám, aby účinně spolupracoval se zvláštními zpravodaji OSN pro Uzbekistán, umožnil v Uzbekistánu neomezené působení všem nevládním organizacím, včetně organizace Human Rights Watch, propustil z vazby ochránce lidských práv a přestal je pronásledovat a aby přistupoval pozitivně k otázkám lidských práv v souvislosti s nadcházejícím zasedáním Výboru pro spolupráci EU–Uzbekistán. Měla by pokračovat justiční reforma a reforma v oblasti vymáhání práva a policejního práva. Pokrok v plnění těchto cílů bude vyhodnocen na základě zprávy vedoucích misí, která bude obsahovat hodnocení nadcházejících prezidentských voleb.

5. Rada rozhodla prodloužit o 12 měsíců zbrojní embargo stanovené ve společném postoji 2006/787/SZBP a vízová omezení pro osoby uvedené v příloze společného postoje 2007/338/SZBP. S cílem povzbudit uzbecké orgány k přijetí pozitivních opatření ke zlepšení situace v oblasti lidských práv a s přihlédnutím k jejich závazkům Rada rozhodla, že vízová omezení se nepoužijí po dobu šesti měsíců, po jejichž uplynutí Rada přezkoumá, zda uzbecké orgány učinily pokrok v plnění podmínek uvedených v bodě 4 těchto závěrů. Rada může případně rozhodnout o použití vízových omezení dříve s ohledem na opatření uzbeckých orgánů v oblasti lidských práv. Je rovněž připravena veškerá omezující opatření zrušit, jakmile Uzbekistán splní podmínky stanovené v těchto a předchozích závěrech Rady. Rada je ochotna Uzbekistánu při plnění těchto cílů napomáhat.“

ČAD, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA, SÚDÁN - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. EU rozhodně podporuje pokračující úsilí Organizace spojených národů (OSN) a Africké unie (AU) při řešení konfliktu v Dárfúru v rámci komplexního a regionálního přístupu. Po přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007), kterou se schvaluje využití vícerozměrné přítomnosti v Čadu a Středoafrické republice a kterou se EU opravňuje k poskytnutí vojenských prvků této přítomnosti, EU povede přemosťující vojenskou operaci ve východním Čadu a na severovýchodě Středoafrické republiky (EUFOR TCHAD/RCA) v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky po dobu jednoho roku ode dne, kdy bude ohlášena její počáteční operační schopnost. Toto využití přivítala vláda Čadu i vláda Středoafrické republiky. Při řešení regionálního rozměru krize v Dárfúru je vyslání mise EUFOR TCHAD/RCA a policejní mise OSN společně s misí UNAMID v Súdánu významným krokem ke snadnějšímu nalezení dlouhotrvajícího řešení konfliktu v Dárfúru.

2. Rada vítá jmenování generálporučíka (IE) Patricka Nashe do funkce velitele operace a brigádního generála (FR) Jean-Philippa Ganascia do funkce velitele sil. Velitelství operace mise EUFOR TCHAD/RCA bude umístěno v Mont Valérien (Francie). Rada zdůrazňuje své odhodlání svěřit veliteli operace nezbytné prostředky, aby mohl splnit svůj mandát s nezbytnými silami a schopnostmi.

3. Vyslání mise EUFOR TCHAD/RCA je konkrétním výrazem odhodlání EU aktivně pracovat na zlepšení bezpečnostní situace ve východním Čadu a na severovýchodě Středoafrické republiky, a to přispěním k ochraně uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, usnadněním dodávek humanitární pomoci, pomocí při vytváření podmínek pro vysídlené osoby tak, aby se dobrovolně vracely na svá místa původu, jakož i přispěním k zajištění bezpečnosti a svobody při činnosti mise OSN ve Středoafrické republice a Čadu (MINURCAT). Mise EUFOR TCHAD/RCA bude řízena za konzultace s orgány dotyčných zemí. Operace bude řízena jako naprosto nezávislá, nestranná a neutrální. Plánování operace bude i nadále probíhat za plné koordinace s OSN a po konzultaci s africkými partnery. Rovněž se konzultují případní přispěvatelé ze třetích států.

4. Vytvoření mise EUFOR TCHAD/RCA je součástí komplexního úsilí EU k posílení podpory pro uprchlíky a vysídlené osoby v Čadu a ve Středoafrické republice, a to i prostřednictvím pokračující humanitární pomoci oběma zemím a financování základních prací obnovy a přestavby v oblastech pro návrat vysídlených osob. V této souvislosti Rada vítá záměr Komise provádět přechodné programy nápravy a obnovy, jež se vztahují na činnosti zaměřené na usmíření, podporu dobrovolného návratu vnitřně vysídlených osob, obnovu jejich míst původu a podporu místní správy. V Čadu Komise významnou měrou přispěje k programu OSN pro zřízení policejních sil OSN, jež budou provádět výcvik čadských policistů, poskytnou jim výbavu a rozmístí je do uprchlických táborů a táborů pro vnitřně vysídlené osoby ve východním Čadu.

5. Rada naléhavě vyzývá všechny státy v regionu, zejména Súdán, Čad a Středoafrickou republiku, aby pracovaly na podpoře regionální stability a zajistily bezpečnost na svých společných hranicích, a aby zejména respektovaly svůj závazek nepodporovat povstalecká hnutí provozující činnost z jejich území proti některé z ostatních zemí. Podobně EU vyzývá Súdán a Čad, aby posílily úsilí při normalizaci svých vztahů v souladu s dohodami z Tripolisu a Rijádu. EU vítá konstruktivní roli, kterou hrají další regionální subjekty, včetně Libye a Saúdské Arábie, a naléhavě je vyzývá, aby v tomto úsilí pokračovaly. Rada rovněž vyzývá státy v regionu, aby podporovaly mír a usmíření. V tomto ohledu vítá poslední vývoj týkající se vnitřního politického dialogu v Čadu a vyzývá všechny strany, aby usilovaly o demokratický proces.

6. Rada připomíná, že udržitelný mír v Dárfúru je možný pouze tehdy, pokud bude pro Súdán úspěšně nalezeno široce přijatelné politické řešení. Aby byl v Súdánu mír a aby Súdán zůstal jednotný, je třeba zcela provést souhrnnou mírovou dohodu. Rada si je vědoma dosaženého pokroku, zároveň však bere se znepokojením na vědomí, že provedení některých ustanovení souhrnné mírové dohody bylo opakovaně zpožděno, a naléhavě vyzývá strany, aby zvýšily úsilí k urychlení jejich provedení. V této souvislosti je Rada hluboce znepokojena nedávným prohlášením Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí o pozastavení své účasti ve vládě národní jednoty a vyzývá všechny strany, aby se znovu zapojily do provádění souhrnné mírové dohody, která má pro budoucnost Súdánu zásadní význam.

7. Rada vyjadřuje své krajní znepokojení nad rostoucí mírou násilí v Dárfúru a důrazně je odsuzuje, zejména pak šokující útok na příslušníky mírových sil AU v Haskanitě, jež byla následně vypálena a vypleněna. Rada žádá všechny strany, aby zastavily veškeré násilí a zavázaly se k bezpodmínečnému, účinnému a ověřitelnému ukončení nepřátelských akcí jako nezbytné podmínky pro pokrok politického procesu. Rada je připravena posoudit další opatření, zejména v rámci OSN, pro zajištění humanitárních dodávek a ochrany civilního obyvatelstva. Pokud jde o zabití příslušníků mírových sil AU, Rada vyzývá komisi pro příměří, aby tento útok řádně vyšetřila a aby osoby, jež za ním stojí, pohnala k odpovědnosti. Tato událost rovněž zdůrazňuje potřebu urychleného vyslání podpůrného balíčku OSN pro AMIS a UNAMID. Vyjadřujíc uznání za všechny příspěvky, jež byly přislíbeny misi UNAMID, Rada vyzývá k urychlení stávajícího úsilí za tímto účelem, a zejména naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby plně spolupracovala s OSN a AU k zajištění toho, aby byla mise UNAMID vyslána co nejdříve. Rada znovu zopakovala svou připravenost zvážit další opatření, zejména v rámci OSN, vůči jakékoliv straně, která je překážkou v provádění podpůrného balíčku OSN a vyslání mise UNAMID.

8. Rada vítá výsledek schůzky na vysoké úrovni o Dárfúru, jež se konala v New Yorku dne 21. září, jako výraz společného odhodlání mezinárodního společenství pracovat na trvalém míru v Dárfúru. Rada znovu opakuje svou podporu zprostředkování pod záštitou OSN a AU a očekává zahájení rozhovorů dne 27. října. EU potvrzuje svou připravenost k poskytnutí veškeré možné podpory rozhovorům, a to i prostřednictvím příspěvků svěřeneckému fondu, a také vítá závazky již učiněné členskými státy a Komisí. Rada připomíná svůj postoj, že bude všechny strany, jež se konstruktivně nezapojí do mírového procesu, považovat za překážku dosažení míru a bude proti takovým stranám prosazovat další odpovídající opatření, zejména v rámci OSN, v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 1591.“

*

* *

Rada přijala společnou akci o operaci EUFOR TCHAD/RCA.

Operace bude probíhat po dobu jednoho roku.

Velitelem operace EU byl jmenován generálporučík Patrick NASH (Irsko). Velitelem sil EU byl jmenován brigádní generál Jean-Philippe GANASCIA.

Operační velitelství EU se bude nacházet v Mont Valérien (Francie).

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Rada projednala vývoj v Konžské demokratické republice s ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci ve východní části země, zejména v Severním Kivu.

Předsednictví dne 15. října v prohlášení jménem EU (viz dokument 13949/07) vyjádřilo hluboké znepokojení nad pokračujícím násilím a nestabilitou v této oblasti. Vyzvalo všechny zúčastněné strany, aby okamžitě zastavily nepřátelské akce s cílem zabránit vojenské eskalaci a zamezit dalšímu zhoršování humanitární situace na místě.

BARMA/MYANMAR - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. EU důrazně odsuzuje brutální zásah proti demonstrantům v Barmě/Myanmaru. Připomíná svoje předchozí prohlášení, v nichž naléhavě vyzývala barmské orgány, aby při pokojných protestech zachovávaly zdrženlivost. EU vyjadřuje politování nad tím, že tyto výzvy zůstaly bez odezvy, a nad tím, že v posledních dnech i nadále docházelo k zatýkání.

2. EU požaduje, aby příslušné orgány okamžitě zastavily veškeré násilné represe a zastrašování a aby propustily všechny osoby zatčené od poloviny srpna, jakož i Daw Aung San Suu Kyi a všechny ostatní politické vězně.

3. EU vítá prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN o Barmě/Myanmaru ze dne 11. října.
EU plně podporuje kroky OSN, zejména zprostředkovatelskou misi zvláštního vyslance OSN Ibrahima Gambariho. EU podporuje další aktivní angažovanost OSN, včetně Rady bezpečnosti. EU očekává, že v nadcházejících týdnech zvláštní vyslanec zemi opět navštíví.

4. EU vítá zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva a skutečnost, že na základě obecné shody byla přijata rezoluce, která rozhodně odsuzuje pokračující násilné represe a naléhavě vyzývá orgány Barmy/Myanmaru k zajištění plného dodržování lidských práv a základních svobod.

5. EU rovněž vyzývá vládu, aby zveřejnila informace o osudu osob zatčených od poloviny srpna a umožnila mezinárodním agenturám setkání s těmito osobami. EU také vyzývá k důkladnému a nestrannému vyšetření smrti demonstrantů i dalšího závažného a trvalého porušování lidských práv, jakož i k tomu, aby osoby zodpovědné za tyto činy byly pohnány k odpovědnosti. V této souvislosti EU naléhavě vyzývá orgány, aby plně spolupracovaly se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v Myanmaru Sergiem Pinheirou, mimo jiné tím, že mu bezodkladně umožní navštívit Barmu/Myanmar.

6. V souladu s prohlášením předsednictví ze dne 25. září a s ohledem na vážnost současné situace i v duchu solidarity s lidem Barmy/Myanmaru považuje EU za nezbytné zvýšit přímý tlak na tamní režim prostřednictvím přísnějších opatření i následujících dalších omezujících opatření: zákaz vývozu zařízení pro odvětví zpracovávající kulatinu a užitkové dřevo a pro odvětví těžby kovů, nerostných surovin, drahokamů a polodrahokamů; zákaz dovozu výrobků uvedených odvětví a zákaz investic do těchto odvětví. Z tohoto důvodu přijme soubor opatření, která nepoškodí obyvatelstvo, ale budou zaměřena proti osobám odpovědným za násilné akce a celkovou patovou politickou situaci v zemi. EU je připravena přezkoumat, změnit nebo posílit tato opatření s ohledem na vývoj v zemi a na základě výsledků zprostředkovatelské mise zvláštního vyslance OSN pro Barmu/Myanmar Ibrahima Gambariho. Rada žádá příslušné orgány, aby vypracovaly další omezující opatření, včetně zákazu nových investic.

7. EU potvrzuje, že budou pokračovat její významné programy humanitární pomoci zaměřené na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel v Barmě/Myanmaru a barmské uprchlíky v sousedních zemích. EU je připravena tuto pomoc zvýšit v návaznosti na další posouzení humanitární situace.
V této souvislosti EU naléhavě vyzývá vládu, aby nadále umožňovala poskytování pomoci a vybízí orgány ke spolupráci s mezinárodními subjekty v této oblasti.

8. EU vítá jednomyslné odsouzení vývoje událostí ASEANem a sousedními zeměmi Barmy/Myanmaru a jejich pozitivní vliv na barmské orgány. Vzhledem k tomu, že situace vyžaduje trvalou angažovanost OSN a podporu mezinárodního společenství a všech regionálních subjektů, EU vybízí všechny země sousedící s Barmou, aby nadále důrazně požadovaly zahájení důvěryhodného reformního procesu za účasti celé společnosti.

9. EU naléhavě vyzývá barmské orgány, aby uznaly, že návrat k situaci před nedávnými demonstracemi je nepřijatelný i neudržitelný. Zemi přinese stabilitu, demokracii a prosperitu pouze skutečný proces vnitřních reforem a usmíření, jehož se bude účastnit i opozice. EU podporuje kroky směřující k takovému integrujícímu procesu, který vede k demokracii, plnému dodržování lidských práv a právnímu státu.

10. EU opětovně vyjadřuje svoji připravenost pomoci Barmě/Myanmaru v tomto transformačním procesu. EU vyjadřuje politování nad tím, že barmská vláda toto doposud znemožňovala. Pokud se tato situace zlepší, je EU připravena přezkoumat omezující opatření, pomoci Barmě při jejím rozvoji a nalézt nové oblasti spolupráce.

11. EU je odhodlána i nadále pomáhat lidu Barmy/Myanmaru na jeho cestě k demokracii, bezpečnosti a prosperitě.“

ÍRÁN - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada jednala o situaci ohledně íránského jaderného programu. Rada znovu zdůraznila, že podporuje úsilí o nalezení dlouhodobého diplomatického řešení íránské jaderné otázky. Rada vyjádřila svou plnou podporu úsilí vysokého představitele, které vynakládá jménem EU a mezinárodního společenství a jež má povzbudit Írán, aby se navrátil k rozhovorům o dlouhodobých ujednáních.

2. Rada zdůraznila, že je i nadále odhodlána uplatňovat souhrnný balíček navržený Íránu v červnu roku 2006. V tomto balíčku je mimo jiné znovu zdůrazněno právo Íránu na rozvoj jaderné energetiky v souladu s jeho závazky podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a jeho součástí je aktivní podpora při výstavbě nových lehkovodních reaktorů za použití nejmodernější technologie. Írán má stále možnost vrátit se na tomto základě k jednáním v souladu s přístupem ve dvou rovinách.

3. Rada přivítala dohodu mezi Íránem a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) o řešení všech otázek týkajících se jaderné činnosti Íránu v minulosti a uvedla, že úplné a včasné provedení pracovního plánu MAAE ze strany Íránu, jak je představen ve zprávě generálního ředitele, by bylo významným krokem vpřed. Jak se uvádí ve zprávě generálního ředitele MAAE, důvěru ve výhradně mírovou povahu íránského jaderného programu lze mít jen v případě, že agentura bude moci poskytnout záruky o neexistenci nenahlášeného jaderného materiálu nebo činností prostřednictvím provádění dodatkového protokolu a požadovaných opatření v zájmu transparentnosti. Rada naléhavě vyzvala Írán, aby v plném rozsahu provedl ustanovení dohody o obecných zárukách, včetně doplňkových ujednání, a dodatkový protokol, jakmile bude ratifikován, a aby agentuře poskytoval veškeré nezbytné informace a spolupracoval s ní. Rada dále vyjádřila naději, že generální ředitel MAAE bude moci ve své listopadové zprávě předložit pozitivní výsledek svého úsilí v souladu s požadavky pracovního plánu dohodnutého s Íránem.

4. Rada vyjádřila politování nad skutečností, že Írán nevyslyšel jednomyslnou výzvu mezinárodního společenství, aby zastavil veškerou činnost související s obohacováním uranu, a že nepřijal nabídku k jednání. Rada znovu potvrdila svou podporu rezolucím Rady bezpečnosti OSN 1696, 1737 a 1747 a zdůraznila, že Rada bezpečnosti v rezolucích 1737 a 1747 vyjádřila úmysl přijmout další vhodná opatření podle článku 41 kapitoly VII Charty OSN v případě, že Írán svou činnost související s obohacováním nezastaví. Rada uvítala prohlášení vydané dne 28. září ministry zahraničí Francie, Německa, Spojeného království, Číny, Ruska a Spojených států amerických za podpory vysokého představitele Evropské unie. Rada se dohodla, že EU uváží, jaká další opatření by mohla přijmout na podporu procesu v rámci OSN a společných cílů mezinárodního společenství, a vyzvala příslušné orgány Rady, aby jí včas poskytly připomínky.“

ZIMBABWE

Během oběda ministři projednali situaci v Zimbabwe, a to na základě prezentace ministra Luíse Amada v souvislosti s jeho nedávnou návštěvou jižní Afriky. Ministři vyjádřili znepokojení nad zhoršením jak hospodářské, tak humanitární situace.

VZTAHY SE ZÁPADNÍM BALKÁNEM - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

ČERNÁ HORA

Rada uvítala podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody s Černou Horou jako významný krok této země na cestě k EU. Očekává, že prostřednictvím komplexního rámce vytvořeného těmito dohodami a ostatními mechanismy procesu stabilizace a přidružení dojde k posílení spolupráce s Černou Horou.

Rada zdůraznila, že je důležité, aby Černá Hora při provádění těchto dohod dosáhla trvalých a účinných výsledků. Vyzvala Černou Horu, aby prosazovala svůj program reforem, a vyzvala všechny politické síly, aby spojily své úsilí s cílem tento proces urychlit. Naléhavě Černou Horu vyzvala k posílení úsilí, pokud jde o priority stanovené v rámci evropského partnerství. Zdůraznila zejména význam další rozhodné činnosti a trvalého pokroku při posilování správní kapacity a v oblasti právního státu, včetně boje proti organizované trestné činnosti a korupci, jakož i zřízení nezávislého a odpovědného soudnictví.

Rada rovněž zdůraznila, jak je důležité včas a v duchu konsensu přijmout ústavu, která bude v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními Rady Evropy a její Benátské komise.

BOSNA A HERCEGOVINA

Rada vyjádřila svou plnou podporu zvláštnímu zástupci vysokého představitele EU Miroslavu Lajčákovi a jeho úsilí o urychlení reforem, které jsou zásadní pro pokrok Bosny a Hercegoviny, zejména policejní reformy. Rada znovu zopakovala, že dohoda o policejní reformě v souladu se třemi zásadami EU je i nadále klíčovou prioritou a jednou z nezbytných podmínek dalšího pokroku směrem k dohodě o stabilizaci a přidružení a Evropské unii.

Rada vyjádřila politování nad skutečností, že ne všichni vedoucí političtí představitelé Bosny a Hercegoviny prokázali vůli k dosažení dohody na základě tří zásad EU. Rada vzala na vědomí poslední vývoj, pokud jde o politickou angažovanost, a naléhavě vyzvala politické vůdce země, aby se chovali zodpovědně vůči lidu Bosny a Hercegoviny a jeho přání pokročit směrem k EU.

Rada vzala na vědomí nadcházející zasedání Rady pro nastolení míru ve dnech 30. a 31. října 2007 jako další příležitost pro mezinárodní společenství zhodnotit situaci v Bosně a Hercegovině.

Rada znovu zopakovala, že je třeba, aby Bosna a Hercegovina splnila všechny čtyři podmínky pro ukončení jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení, jak jsou stanoveny v závěrech Rady ze dne 12. prosince 2005.

Rada znovu potvrdila, že plně podporuje evropskou perspektivu Bosny a Hercegoviny. Připomněla závěry Evropské rady z prosince roku 2006 a znovu potvrdila, že tempo pokroku na cestě k EU závisí na vlastních zásluhách této země

KOSOVO

Rada vyjádřila svou plnou podporu procesu vedenému trojkou a zástupci EU, velvyslanci Wolfgangu Ischingerovi. Rada uvítala intenzivní tempo práce a konstruktivní atmosféru prvních kol rozhovorů. Rada vzala na vědomí, že proces vedený trojkou ukončí kontaktní skupina odpovědná generálnímu tajemníkovi OSN do 10. prosince, a naléhavě vyzvala obě strany, aby se do zbývajících jednání zapojily kreativně, odhodlaně a v duchu kompromisu a aby vyvinuly maximální úsilí s cílem zajistit diplomatické řešení otázky statusu Kosova.“

*

* *

Ministři se rovněž setkali s hlavní žalobkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Carlou del Ponteovou, aby projednali spolupráci s ICTY.

LIBYE - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada vyjádřila své uspokojení nad uzavřením případu bulharských zdravotníků v souvislosti s nákazou HIV/AIDS v Benghází.

2. Rada vyjádřila své upřímné uznání úsilí všech stran, které se na uzavření tohoto případu podílely, a ocenila konstruktivní přístup libyjských orgánů.

3. Rada znovu vyjádřila svou solidaritu s libyjskými dětmi, které se v Benghází staly oběťmi nákazy HIV/AIDS, a potvrdila, že EU je odhodlána zajistit zdravotní péči a postarat se o ně prostřednictvím akčního plánu týkajícího se HIV a mezinárodního fondu pro Benghází na základě dobrovolných příspěvků.

4. Rada uznala významné postavení Libye ve Středomoří a Africe a je si vědoma potenciálu spolupráce mezi EU a Libyí v mnoha oblastech společného zájmu.

5. Rada se shodla na tom, že politika angažovanosti vůči Libyi, o níž rozhodla v roce 2004, by měla být posílena s cílem prohloubit vztahy EU–Libye. Cílem této politiky angažovanosti bude zasadit vztahy EU–Libye do vhodného, soudržného a dlouhodobého rámce, v němž budou zohledněny zájmy Libye a EU a jejích členských států.

6. Rada souhlasila, že EU a Libye by měly co nejdříve zahájit jednání o rámcové dohodě mezi EU a Libyí zahrnující oblasti společného zájmu, jako jsou mimo jiné lidská práva či migrace, a vyzývá Komisi, aby za tímto účelem předložila návrh směrnic pro jednání v souladu se základními zásadami, na nichž je založena zahraniční politika Evropské unie.“

IRÁK - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. Irák je i nadále hlavní výzvou pro mezinárodní společenství. Rada jakožto významný globální aktér znovu zdůrazňuje, že EU podporuje vybudování bezpečného, stabilního, demokratického, prosperujícího a jednotného Iráku, a znovu opakuje, že je odhodlána usilovat o nezávislost, svrchovanost, jednotu a územní celistvost Iráku.

2. EU bude hrát i nadále významnou úlohu při podpoře irácké vlády v jejím úsilí o zajištění stability, bezpečnosti a prosperity pro všechny občany, mimo jiné prostřednictvím praktické pomoci. EU se zavazuje posilovat svou politickou angažovanost vůči Iráku a jeho sousedním zemím a podporovat úsilí OSN a dalších mezinárodních činitelů.

3. Rada vřele vítá jednomyslné přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1770 dne
10. srpna 2007, kterou byl obnoven a prodloužen mandát Mise OSN pro pomoc Iráku (UNAMI). Rada znovu zdůrazňuje, že rozhodně podporuje ústřední úlohu OSN v Iráku. Blahopřeje v této souvislosti Staffanu de Misturovi ke jmenování zvláštním zástupcem generálního tajemníka pro Irák a vedoucím mise UNAMI a ujišťuje ho, že má ze strany EU podporu při vedení činnosti mise UNAMI v Iráku za účelem provádění nového mandátu. Tento mandát je zásadně důležitý pro stabilizaci Iráku. Stávající mandát mise UNAMI v oblastech, jako je politický dialog, národní usmíření, hospodářská reforma, lidská práva a právní stát, rozšiřuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1770 o nové významné oblasti: mise má zejména poskytovat poradenství, podporu a pomoc irácké vládě v oblastech, jako je usnadnění regionálního dialogu v rámci procesu utváření vztahů se sousedními zeměmi, provádění mezinárodní dohody s Irákem (International Compact with Iraq) a posilování koordinace dárců, mimo jiné s Mezinárodním fondem pro obnovu Iráku (IRFFI). EU je aktivně zapojena do mnoha z těchto oblastí a bude i nadále úzce spolupracovat s OSN. Nezbytnou součástí účinného provádění mandátu mise UNAMI však bude zlepšení bezpečnostní situace.

4. Rada věří, že mise UNAMI bude na základě svého mandátu nadále přispívat k zapojení všech členů demokratických institucí v Iráku tak, aby se aktivně a odpovědně účastnili všeobecného politického procesu. Vyzývá příslušné irácké orgány, aby pokročily ve jmenování úředníků pro volby v provinciích na základě pravidel v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy pro transparentní, všeobecný, nezávislý a nestranný proces. Zásadní rozhodnutí související s dosažením národního usmíření je třeba přijímat v duchu upřímného dialogu a ve snaze o zajištění konsensu, pokud mají sloužit jako základ pro mírovou a prosperující budoucnost Iráku.

5. Rada vítá podporu, kterou účastníci zasedání o Iráku na vysoké úrovni, jež se konalo dne 22. září v New Yorku, vyjádřili širší úloze OSN a mezinárodní dohodě s Irákem.

6. Rada důrazně vyzývá iráckou vládu spolu se všemi stranami, aby z politického hlediska podstatným způsobem pokročily v prosazování národního usmíření, které je klíčem k trvalému zlepšení bezpečnostní situace, a aby zastavily zhoršování humanitárních podmínek v Iráku, jehož výsledkem je odhadem 2,2 milionu vnitřně vysídlených osob. Rada si je vědoma velké zátěže sousedních zemí, zejména Jordánska a Sýrie, naléhavě vyzývá iráckou vládu, aby přijala přiměřená opatření na pomoc iráckým uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám, a ujišťuje, že EU se bude i nadále angažovat. Pokud má být zastavena postupující humanitární krize, je třeba, aby mezinárodní společenství a irácká vláda přikročily k rychlé humanitární akci. EU připomíná významnou úlohu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Mezinárodní organizace pro migraci, podporovaných členskými státy a nástroji Společenství (včetně generálního ředitelství pro humanitární pomoc – ECHO), a potřebu výrazné podpory strategického rámce OSN / Úřadu pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA) pro humanitární činnost v Iráku.

7. Rada vyzývá irácké orgány, aby přijaly nezbytná opatření pro zajištění ochrany civilního obyvatelstva. V tomto ohledu by měly být chráněny a prosazovány lidská práva a základní svobody všech Iráčanů, včetně žen a osob náležejících k náboženským a etnickým menšinám. EU je připravena v oblasti lidských práv a základních svobod irácké orgány i nadále podporovat.

8. Rada vítá ministerskou konferenci zemí sousedících s Irákem, která se uskuteční začátkem listopadu v Istanbulu. Rada zdůrazňuje, že dialog a spolupráce Iráku a sousedních zemí je zásadní pro dosažení stabilizace regionu a zajištění mírové a prosperující budoucnosti Iráku. Vyzývá Irák a sousední země, aby navázaly na pokrok učiněný pracovními skupinami pro energetiku, uprchlíky a bezpečnost. Evropská unie znovu opakuje svou nabídku poskytnout v tomto procesu pomoc a odborné znalosti. V této souvislosti vítá návrh generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona, předložený dne 22. září 2007 v New Yorku na zasedání věnovaném Iráku, týkající se vytvoření podpůrného mechanismu se základnou v Bagdádu s cílem posílit regionální dialog. Pokud jde o regionální proces a dvoustranné vztahy, EU vyzývá všechny sousední země, aby konstruktivním způsobem přispívaly k míru a stabilitě v Iráku.

9. Rada znovu opakuje, že rozhodně podporuje mezinárodní dohodu s Irákem. Je přesvědčena, že provádění ambiciózního programu stanoveného v dohodě s Irákem vyžaduje rozhodné vedení a vlastní odpovědnost irácké strany a všeobecnou působnost procesu v rámci této dohody, široké zapojení mezinárodního společenství a aktivní účast sousedních zemí a partnerů Iráku v regionu. Zásadní význam má účinná koordinace dárcovského úsilí. Rada znovu zdůrazňuje, že EU je připravena i nadále rozvíjet s Irákem úzkou spolupráci a partnerství – rovněž prostřednictvím Mezinárodního fondu pro obnovu Iráku – v souladu s prioritami uvedenými v mezinárodní dohodě a irácké národní rozvojové strategii.

10. Rada očekává, že práce v této oblasti bude prováděna s novým odhodláním a nasazením a že budou probíhat další jednání.

11. Rada důrazně odsuzuje útok na Edwarda Pietrzyka, polského velvyslance v Iráku, spáchaný dne 3. října, při němž byli zabiti nejméně dva lidé a velvyslanec, který v Iráku zastupuje předsednictví EU, byl vážně zraněn.“

BLÍZKÝ VÝCHOD

Mírový proces na Blízkém východě - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada srdečně vítá současnou možnost pokročit v otázce izraelsko-palestinského smíru. Vyjadřuje uznání úsilí palestinského prezidenta Abbáse a izraelského předsedy vlády Olmerta a vyzývá je, aby se v rámci politického dialogu odhodlali k odvážným krokům. Tento dialog musí vyústit v konkrétní výsledky, vedoucí ke smysluplným jednáním o konečném statusu a k dosažení společného cíle dvoustátního řešení, kdy bude vytvořen nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát, žijící společně s Izraelem a dalšími sousedními státy v míru a bezpečí.

2. Rada vyjadřuje svou plnou podporu nadcházejícímu mezinárodnímu zasedání, jak je stanoveno v prohlášení Kvartetu ze dne 23. září 2007. Rada očekává, že toto zasedání zajistí zúčastněným stranám podporu při jejich dvoustranných rozhovorech a jednáních, aby bylo možné co nejdříve pokročit směrem k úspěšnému vytvoření palestinského státu na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, který sjednotí všechny Palestince. Regionální a mezinárodní partneři mají rozhodující příležitost účinně podpořit komplexní mírový proces na Blízkém východě. Zdůrazňuje vedoucí úlohu Kvartetu při přípravě tohoto zasedání a při provádění jeho závěrů. Zásadní bude široké a konstruktivní zapojení arabských států. V této souvislosti EU podporuje činnost prováděnou v souvislosti s Arabskou mírovou iniciativou. Rada vyzývá vysokého představitele EU, aby na základě úzké spolupráce s Komisí přezkoumal činnost EU – a případně změnil její zaměření – s cílem vypracovat akční plán EU, a dále tak podpořit zúčastněné strany při jejich probíhajících jednáních a během následného prováděcího období.

3. V zájmu upevnění dosud dosaženého pokroku a naplnění potenciálu probíhajícího procesu Rada vyzývá zúčastněné strany, aby se zdržely jakýchkoli opatření, která by ohrozila životaschopnost komplexního, spravedlivého a trvalého urovnání v souladu s mezinárodním právem. Pokrok v jednáních, posílená spolupráce na místě a vybudování palestinských institucí by měly představovat souběžné a vzájemně se posilující procesy a vést ke zlepšení v každodenním životě palestinského obyvatelstva. EU naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby přijaly další opatření ke splnění předchozích závazků, včetně závazků přijatých v rámci cestovní mapy a v dohodě o pohybu a přístupu.

4. Rada znovu opakuje, že plně podporuje prezidenta Abbáse a premiéra Fajjáda. Rada potvrzuje prodloužení dočasného mezinárodního mechanismu do 31. prosince 2007 a je připravena zachovat vysokou úroveň hospodářské a humanitární pomoci Palestincům a zdůrazňuje, že pokud má tato pomoc být účinným prostředkem při podpoře hospodářského rozvoje, měla by doprovázet věrohodný politický proces. EU znovu opakuje výzvu Kvartetu, aby všechny země, které jsou schopny tak učinit, bezodkladně poskytly finanční podporu palestinské samosprávě, a zavazuje se, že bude spolupracovat s partnery s cílem usnadnit co nejrychlejší přechod k přímé mezinárodní pomoci. Rada zdůrazňuje význam prosincového setkání dárců a vítá nabídku Francie toto zasedání hostit.

5. Rada podporuje práci zástupce Kvartetu Tonyho Blaira při vypracovávání víceletého programu spolu s vládou palestinské samosprávy s cílem posílit instituce, pomoci vytvořit prostředí veřejného pořádku a podporovat hospodářský rozvoj a očekává jeho další zprávu o pokroku.

6. V oblasti zlepšování bezpečnostní situace je významným prvkem obnovené zapojení a rozšíření policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS). Rada za tímto účelem očekává, že Izrael vyjádří svůj souhlas s misí bez dalšího prodlení.

7. Rada znovu opakuje své vážné znepokojení nad humanitární situací v pásmu Gazy a zdůrazňuje význam plynulé mimořádné a humanitární pomoci bez překážek a vyzývá k nepřetržitému poskytování základních služeb. Rada znovu opakuje svou výzvu všem stranám, aby usilovaly o rychlé otevření hraničních přechodů v pásmu Gazy oběma směry pro humanitární účely i obchodní toky, jež je zásadní pro zajištění životaschopnosti palestinského hospodářství a zlepšení životních podmínek palestinského lidu.“

Libanon - závěry Rady

Rada přijala tyto závěry:

„1. Rada co nejdůrazněji odsuzuje útok spáchaný dne 19. září v Bejrútu pomocí bomby umístěné v automobilu, který si vyžádal životy šesti lidí, včetně poslance parlamentu Antoina Ghanema. Rada vítá rozhodnutí Rady bezpečnosti, jež umožňuje mezinárodní nezávislé vyšetřovací komisi OSN pomáhat libanonským úřadům při vyšetřování Ghanemova případu.

2. Rada zdůrazňuje, že nesmí být dopuštěno, aby tento další pokus o destabilizaci v předvečer prezidentských voleb oslabil odhodlání libanonského lidu rozhodně se postavit proti násilí. Rada naléhavě vyzývá všechny libanonské strany a všechny aktéry v regionu, aby se zdrželi jakýchkoliv činností, které by dále ohrožovaly politickou stabilitu v Libanonu.

3. Rada pozorně sleduje volební proces v Libanonu a vzala na vědomí, že schůze parlamentu, na níž má být zvolen nový prezident republiky, byla odložena na 23. října. Rada vyzývá k uspořádání svobodných a spravedlivých prezidentských voleb bez cizího vměšování a ve lhůtě stanovené ústavou. Rada doufá, že v nadcházejících týdnech libanonské strany dosáhnou řešení prostřednictvím dialogu, v duchu konsensu a za plného respektování libanonských demokratických institucí a ústavních norem, a vyřeší tak bezvýchodnou politickou situaci v zemi.

4. Rada vítá ukončení krize vyvolané extrémistickými militantními skupinami, které se opevnily v palestinském uprchlickém táboře Nahr el-Bared, a znovu opakuje, že plně podporuje libanonskou vládu a ozbrojené síly. Rada rovněž vítá formální závazek libanonské vlády k opětovnému vybudování tábora a v této souvislosti zdůrazňuje význam konference o zahájení projektu na pomoc, obnovu a rekonstrukci tábora, která se konala dne 10. září a jíž předsedal premiér Siniora, zdůrazňuje svou připravenost podporovat toto úsilí a vyzývá k pokračování činnosti Výboru pro libanonsko-palestinský dialog. Rada opět připomíná dlouhodobou podporu EU palestinským uprchlíkům v Libanonu.

5. Rada připomíná předchozí prohlášení a je i nadále odhodlána posilovat svrchovanost, územní celistvost, jednotu a nezávislost Libanonu, zejména v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1559, 1680, 1701 a 1757. EU schvaluje srpnové prodloužení nasazení Prozatímních sil OSN v Libanonu (UNIFIL), na němž se podstatnou měrou podílejí členské státy EU. EU dále vítá práce na přípravě zvláštního mezinárodního tribunálu.“

JINÉ ZÁLEŽITOSTI

Obchodní vztahy se zeměmi AKT

Komise informovala Radu o jednáních se skupinou afrických, karibských a tichomořských zemí a regionů (AKT) o dohodách o hospodářském partnerství.

Tyto dohody mají nahradit obchodní preference, které zahrnují nižší celní sazebníky poskytnuté zemím AKT ze strany EU. Obchodní preference jsou v rozporu s pravidly WTO, jsou však tolerovány v rámci výjimky, jejíž platnost vyprší na konci roku 2007. Proto musí být jednání o dohodách o hospodářském partnerství, která byla zahájena v roce 2002, uzavřena do konce roku.

DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI PŘI ZASEDÁNÍ RADY

Podpis dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody s Černou Horou

Dohoda o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohoda EU-Černá Hora byla podepsána dne 15. října během zasedání Rady. Rada uvítala podpis dohody jako významný krok Černé Hory na cestě k EU (viz závěry Rady o západním Balkánu, strana 20). Tento krok byl možný po konzultacích uskutečněných za účelem překonání obtíží souvisejících se způsobem psaní slova „euro“ v cyrilici. Rada k této otázce přijala toto prohlášení:

„Vzhledem k tomu, že je třeba co nejdříve podepsat dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Černou Horou a EU, Rada prohlašuje, že v bulharském znění dohody mezi Černou Horou a Evropskou unií byl použit výraz „EUR“, neboť stále přetrvávají rozdílné názory na způsob přepisu slova „EURO“ (v latince) do cyrilice. V žádném případě se nemůže jednat o precedens pro jiné právní akty Evropské unie. V souladu se závěry Evropské rady z Madridu z prosince roku 1995 je třeba co nejrychleji přijmout rozhodnutí, aby se tento technicko-lingvistický problém vyřešil.“

Jednání s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií

Proběhla tato zasedání:

  • 8. zasedání Rady pro spolupráci EU-Arménie
  • 8. zasedání Rady pro spolupráci EU-Ázerbájdžán
  • 8. zasedání Rady pro spolupráci EU-Gruzie

DALŠÍ SCHVÁLENÉ BODY

Viz tisková zpráva 13900/07.


[1] Společný hospodářský prostor, společný prostor svobody, bezpečnosti a práva, společný prostor vnější bezpečnosti, společný prostor pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů.


Side Bar