Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/04/25

5518/04 (Presse 25)

Bryssel, 26. tammikuuta 2004

Neuvoston 2558. istunto - Yleiset Asiat - Bryssel, 26. tammikuuta 2004

Puheenjohtaja:

Brian COWEN

Irlannin ulkoasiainministeri

* Neuvoston 2559. istunnosta (ulkosuhteet) julkaistaan erillinen lehdistötiedote (5519/04 Presse 26)

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT 4

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

NEUVOSTON TOIMINTAOHJELMA VUODEKSI 2004 Julkinen keskustelu 6

TYÖSKENTELYN EDISTYMINEN NEUVOSTON MUISSA KOKOONPANOISSA 6

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN ASEMAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 6

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

EUROOPAN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

 • Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPOL "Proxima") entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 7

ULKOSUHTEET

 • Euroopan unionin turvallisuusstrategia Neuvoston päätelmät 7

 • EU:n erityisedustaja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 7

 • Sudan aseidenvientikiellon tehostaminen* 8

 • Kehitysyhteistyö Sukupuolten välinen tasa-arvo Julkinen keskustelu 8

 • Suhteet Välimeren alueeseen Puheenjohtajavaltion painopisteet 8

 • Suhteet Venäjään EU:n yhteinen strategia 8

 • Suhteet Ukrainaan EU:n yhteinen strategia 9

 • Suhteet Meksikoon Sopimusten mukautus Alkuperäsäännöt 9

 • Euroopan talousalue Määräysten ja säännösten mukauttaminen 9

 • Konfliktinesto Neuvoston päätelmät 9

 • Afrikka Konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta* Neuvoston päätelmät 10

 • Kaakkois-Aasia Komission tiedonanto Neuvoston päätelmät 11

LIIKENNE

 • Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen johdosta annettava korvaus* Julkinen käsittely 14

ENERGIA

 • Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen Julkinen käsittely 14

YMPÄRISTÖ

 • Kasvihuonekaasupäästöt Julkinen käsittely 15

 • Pakkaukset ja pakkausjätteet* Julkinen käsittely 15

TYÖLLISYYS JA SOSIAALIPOLITIIKKA

 • Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen* Julkinen käsittely 16

 • Euroopan kansalaisten kansalaisosallistuminen 16

KALASTUS

 • Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon kalastussopimus 16

AVOIMUUS

 • Julkiset keskustelut 16

  1  €? Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.

  €? Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa

   http://consilium.europa.eu.

  €? Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa neuvoston www-sivuilta tai lehdistöpalvelusta.

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Louis MICHELVarapääministeri ja ulkoasiainministeri
Tanska:
Friis Arne PETERSENKansliapäällikkö
Saksa:
Joschka FISCHERUlkoasiainministeri ja liittokanslerin sijainen
Kreikka:
Anastasios GIANNITSISVaraulkoministeri
Espanja:
Ana PALACIO Ulkoasiainministeri
Ranska:
Noëlle LENOIRMinisteri ulkoministeriössä, vastuualueenaan Eurooppa-asiat
Irlanti:
Brian COWENUlkoasiainministeri
Dirk ROCHEVaraministeri pääministerin kansliassa ja ulkoasiainministeriössä vastuualueenaan Eurooppa-asiat
Italia:
Roberto ANTONIONEValtiosihteeri ulkoasiainministeriössä
Luxemburg:
Lydie POLFERVarapääministeri, ulkoasiain- ja ulkomaankauppaministeri, hallinto- ja hallinnonuudistusministeri
Alankomaat:
Bernard BOTUlkoasiainministeri
Itävalta:
Benita FERRERO-WALDNERUlkoasiainministeri
Portugali:
Teresa GOUVEIAUlkoasiain ja portugalilaisten yhteisöjen ministeri
Suomi:
Eikka KOSONENPysyvä edustaja
Ruotsi:
Laila FREIVALDSUlkoasiainministeri
Yhdistynyt kuningaskunta:
Jack STRAWUlko- ja kansainyhteisöasiain ministeri
* * *
Komissio:
Chris PATTENJäsen
Poul NIELSONJäsen
* * *
Neuvoston pääsihteeristö:
Javier SOLANAPääsihteeri, EU:n ulkopoliittinen edustaja

Liittyvien valtioiden hallitukset olivat edustettuina seuraavasti:

Tšekki:

Cyril SVOBODAVarapääministeri ja ulkoasiainministeri
Viro
Kriistina OJULANDUlkoasiainministeri
Kypros:
George IACOVOUUlkoasiainministeri
Latvia:
Sandra KALNIETEUlkoasiainministeri
Liettua:
Rytis MARTIKONISAlivaltiosihteeri ulkoasiainministeriössä, vastuualueenaan EU-asiat
Unkari:
László KOVÁCSUlkoasiainministeri
Malta:
Joe BORGUlkoasiainministeri
Puola:
Wlodzimierz CIMOSZEWICZUlkoasiainministeri
Slovakia:
Eduard KUKANUlkoasiainministeri
Slovenia:
Dimitrij RUPELUlkoasiainministeri

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

  HUOMAUTUS:  Liittyvät valtiot (Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro) yhtyvät Euroopan unionin turvallisuusstrategiasta, konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta Afrikassa, konfliktien ehkäisemisestä sekä Kaakkois-Aasiasta annettuihin päätelmiin.

NEUVOSTON TOIMINTAOHJELMA VUODEKSI 2004 Julkinen keskustelu

Neuvosto kävi julkisen keskustelun vuoden 2004 puheenjohtajavaltioiden Irlannin ja Alankomaiden laatimasta neuvoston vuotuisesta toimintaohjelmasta. Keskustelussa keskityttiin varsinkin Euroopan unionin turvallisuusstrategiaan ja konfliktien ehkäisemiseen erityisesti Afrikassa.

Ohjelmassa kartoitetaan haasteet, joihin on vastattava vuonna 2004, ja sen tarkoituksena on jatkaa työskentelyä puheenjohtajavaltioiden Kreikan ja Italian vuonna 2003 tekemän työn pohjalta. Ohjelmaan kuuluu talousuudistusasiat, oikeus- ja sisäasiat sekä ulkosuhteet. Koska vuonna 2004 on Euroopan parlamentin vaalit ja uusi Euroopan parlamentti ja uusi komissio aloittavat työskentelynsä, ohjelmassa laaditaan painopistealueet lainsäädäntöohjelmalle ja keskitytään siihen, jotta sen tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevan lyhyemmän ajan puitteissa, EU:n onnistunut laajentuminen 1. toukokuuta mukaan lukien.

TYÖSKENTELYN EDISTYMINEN NEUVOSTON MUISSA KOKOONPANOISSA

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion selvityksen neuvoston muissa kokoonpanoissa käsiteltävinä olevista asioista; siihen sisältyvät 8.12. laaditun edellisen selvityksen jälkeen pidetyt kokoukset (asiak. 5428/04).

Puheenjohtajavaltion selvityksessä kiinnitetään neuvoston huomiota valmistelutyöhön, joka tehdään neuvoston eri kokoonpanoissa Brysselissä 25.26.3. pidettävää kevään Eurooppa-neuvoston kokousta varten. Siinä korostetaan tarvetta tehdä ajoissa päätökset noudattaen lainsäädäntöaikataulua, joka päättyy 10.13.6. pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Selvityksessä tuodaan myös esille 5.12. pidetyn liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston, 17., 18. ja 19.12. pidetyn maatalous- ja kalastusneuvoston, 22.12. pidetyn ympäristöneuvoston ja 20.1. pidetyn talous- ja rahoitusasioiden neuvoston tulokset.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN ASEMAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Neuvosto tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin päätökseksi Euroopan parlamentin asemaa koskevista säännöistä. Keskustelun lopuksi neuvoston puheenjohtaja totesi ilmoittavansa parlamentille, ettei tässä vaiheessa saatu aikaan neuvoston poliittisen yhteisymmärryksen edellyttämää määräenemmistöä.

Kesäkuussa 2003 neuvosto ilmoitti, ettei se voi hyväksyä parlamentin hyväksymää ehdotusta säännöiksi, ja joulukuussa parlamentti ehdotti useita tarkistuksia. Parlamentti edellyttää komission lausuntoa ja neuvoston määräenemmistöllä antamaa hyväksyntää sääntöjen hyväksymiseksi. Jäsenten verotusta koskevat säännöt ja ehdot edellyttävät neuvoston yksimielistä päätöstä.

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

EUROOPAN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPOL "Proxima") entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa

Neuvosto hyväksyi yhteisen toiminnan Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL "Proxima") entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa hyväksytyn yhteisen toiminnan 2003/681/YUTP muuttamisesta (asiak. 5453/04).

Muutetun yhteisen toiminnan mukaisesti enintään 6,555 miljoonaa euroa operaation henkilöstön päivärahoja rahoitetaan vuonna 2004 yhteisön talousarviosta. "Proxima" -operaatio aloitettiin 15.12.2003.

ULKOSUHTEET

Euroopan unionin turvallisuusstrategia Neuvoston päätelmät

Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltion suunnitelman viedä Euroopan unionin turvallisuusstrategian täytäntöönpanoa eteenpäin Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2003 antamien päätelmien pohjalta. Tällä alalla tehtävässä työssä keskitytään neljälle alueelle, jotka Eurooppa-neuvosto määritteli ensimmäisiksi tehtäväalueiksi:

i) tehokas monenvälinen toiminta, jonka ytimenä on YK,

ii) terrorismin torjunta,

iii) Lähi-idän alueen strategia ja

iv) kattava Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva politiikka.

Neuvosto palauttaa mieleen 24. syyskuuta 2003 annetun EU:n ja YK:n yhteisen julkilausuman ja pitää myönteisenä puheenjohtajavaltion ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulevaa tapaamista, jossa keskustellaan EU:n ja YK:n yhteistyöstä sekä EU:n tuesta tehokkaalle monenväliselle toiminnalle."

EU:n erityisedustaja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Marraskuussa aikaan saadun poliittisen sopimuksen johdosta neuvosto hyväksyi yhteisen toiminnan, jonka mukaan Søren JESSEN-PETERSEN nimetään uudeksi Euroopan unionin erityisedustajaksi entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan Alexis BROUHNSin tilalle (5365/04). JESSEN-PETERSEN aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta 2004.

Sudan aseidenvientikiellon tehostaminen*

Neuvosto antoi asetuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa vuodesta 1994 lähtien voimassa ollutta, aseiden, ampumatarvikkeiden ja puolustustarvikkeiden toimittamista Sudaniin koskevaa kieltoa siellä jatkuvan sisällissodan vuoksi (asiak. 5405/04 + 5404/04 ADD 1).

Asetuksella täydennetään neuvoston 9.1. hyväksymää yhteistä kantaa yhteisön toimivaltaan kuuluvan teknisen avun ja rahoitustuen osalta.

Yhteisen kannan ja asetuksen tarkoituksena on tehostaa aseidenvientikiellon mukaisesti voimassa olevia toimia ja laajentaa kielto koskemaan aseisiin liittyvää teknistä apua sekä asetoimituksia koskevaa rahoitustukea ja sallia kuitenkin poikkeuksia humanitaarisista syistä ja miinanraivausoperaatioita varten.

Kehitysyhteistyö Sukupuolten välinen tasa-arvo Julkinen keskustelu

Neuvosto pääsi poliittiseen sopimukseen ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sukupuolten tasa-arvon edistämisestä yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikoissa, -strategioissa ja -toimissa (asiak. 11923/03 + 16168/03). Yhteinen kanta hyväksytään jossain seuraavista istunnoista ja lähetetään parlamenttiin yhteispäätösmenettelyn mukaista toista käsittelyä varten.

Asetusehdotuksen mukaan yhteisö antaa taloudellista tukea ja asiantuntemusta, joilla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa sen kaikissa kehitysyhteistyöpolitiikoissa ja -toimissa kehitysmaissa.

Suhteet Välimeren alueeseen Puheenjohtajavaltion painopisteet

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion painopisteet Välimeren aluetta koskevan EU:n yhteisen strategian täytäntöönpanossa (asiak. 5313/04).

Puheenjohtajavaltio aikoo edistää suhteita turvallisuuteen, talouteen ja rahoitukseen sekä yhteiskuntaan, kulttuuriin ja inhimilliseen kumppanuuteen liittyvien näkökohtien osalta. Sen painopisteisiin kuuluu:

 • neuvoa-antavan parlamentaarisen EuroVälimeri-edustajakokouksen ensimmäinen kokous vuoden 2004 alkupuoliskolla

 • tuki komissiolle sen pyrkiessä varmistamaan nopean edistymisen EU:n uuteen naapuruuspolitiikkaan kuuluvien toimintasuunnitelmaehdotusten osalta

 • työ EuroVälimeri-säätiön perustamista koskevien, vireillä olevien asioiden osalta.

Suhteet Venäjään EU:n yhteinen strategia

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion työsuunnitelman Venäjää koskevan yhteisen EU:n strategian täytäntöönpanemisesta (asiak. 5376/03).

Tärkeimmät painopisteet koskevat EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen soveltamisalan laajentamista koskemaan EU:n uusia jäsenvaltiota 1. toukokuuta alkaen ja kaikista EU:n Venäjän-suhteiden näkökohdista tehtyä arviointiraporttia.

Suhteet Ukrainaan EU:n yhteinen strategia

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion työsuunnitelman Ukrainaa koskevan EU:n yhteisen strategian täytäntöönpanemiseksi (asiak. 5378/03).

Työsuunnitelma perustuu vuoden 1999 joulukuussa Helsingissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän yhteisen strategian päätavoitteisiin.

Suhteet Meksikoon Sopimusten mukautus Alkuperäsäännöt

Neuvosto teki päätöksen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Meksikon kanssa taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen ja nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevan sopimuksen ja muiden hyväksyttyjen säännösten mukauttamiseksi. Mukautusten tarkoituksena on ottaa huomioon 1. toukokuuta toteutuva EU:n laajentuminen.

Neuvosto teki myös päätöksen EUMeksiko-sekakomiteassa vahvistettavasta alkuperäsääntöjä koskevasta yhteisön kannasta (asiak. 5241/04).

Euroopan talousalue Määräysten ja säännösten mukauttaminen

Neuvosto hyväksyi ehdotuksen päätökseksi Euroopan talousalueesta (ETA) EU:n ja Euroopan vapaakauppaliiton välillä tehdyn sopimuksen määräysten mukauttamisesta teknisten määräysten, standardien, testauksen ja varmentamisen, audiovisuaalisten palvelujen ja telepalvelujen osalta (asiak. 5178/04). Ehdotus puitepäätökseksi toimitetaan ETA:n sekakomitealle hyväksyttäväksi.

Konfliktinesto Neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto korostaa sitoumustaan jatkaa Euroopan unionin aktiivista konfliktinestopolitiikkaa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) kehittäminen edistää osaltaan merkittävästi EU:n konfliktinestotavoitteita, jotka on esitetty Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymässä Euroopan unionin ohjelmassa väkivaltaisten konfliktien estämiseksi.

Neuvosto toteaa, että puheenjohtajavaltio on tuonut esiin ajatuksia konfliktineston alalla sovellettavan EU:n lähestymistavan edistämiseksi; näihin kuuluvat muun muassa keskittyminen pikaisiin ehkäiseviin toimiin johtavaan varhaisvaroitukseen ja pitemmän aikavälin konfliktinestostrategioihin kaikkia EU:n käytettävissä olevia välineitä hyödyntäen.

Neuvosto panee merkille puheenjohtajavaltion aikomuksen toimittaa selvitys väkivaltaisten konfliktien estämistä koskevan Euroopan unionin ohjelman täytäntöönpanosta kesäkuussa 2004 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle."

Afrikka Konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta* Neuvoston päätelmät

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan, jonka tarkoituksena on väkivaltaisten konfliktien ehkäiseminen, hallinta ja ratkaiseminen Afrikassa vahvistamalla Afrikan valmiuksia ja toimintavälineitä tällä alalla (asiak. 5267/04 + 5268/04).

Yhteisessä kannassa tuetaan rauhanturvaamista Afrikassa ja mahdollistetaan Afrikassa ilmenevien mahdollisten väkivaltaisten konfliktien säännöllinen arviointi ja poliittisten vaihtoehtojen esittäminen nopeaa toimintaa varten.

Neuvosto hyväksyi myös seuraavat päätelmät:

"Neuvosto hyväksyi tarkistetun yhteisen kannan konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta Afrikassa. Hyväksymällä tämän yhteisen kannan Euroopan unioni korostaa pitävänsä suhteitaan Afrikkaan tärkeinä. EU pitää Afrikkaa keskeisenä strategisena kumppanina ja on vakaasti sitoutunut auttamaan Afrikkaa ja sen alueellisia organisaatioita, myös kattavan politiikan kehittämisessä konfliktien ehkäisemisen alalla. Neuvosto painottaa, että on siirryttävä meneillään oleviin tai uhkaaviin konflikteihin keskittyvästä kriisinhallinnasta konfliktien ehkäisemiseen pitkällä aikavälillä rauhanrakentamistarkoituksessa. Tämä edellyttää yhdenmukaista lähestymistapaa, jolla hyödynnetään kaikkia EU:n ulkoisen toiminnan välineitä kattavien ehkäisevien strategioiden määrittelemiseksi.

Yhteisen kannan pääkohdat ovat Afrikan rauhanturvaamiskyvyn tukeminen ja tehostaminen, Afrikassa ilmenevien mahdollisten väkivaltaisten konfliktien säännöllinen arviointi ja poliittisten vaihtoehtojen esittäminen nopeaa toimintaa varten.

Neuvosto pani merkille, että yhteisen kannan hyväksymisestä kuluneen kahden vuoden aikana edistystä on tapahtunut useimmilla konfliktien ehkäisemiseen liittyvillä aloilla Afrikassa, vaikka paljon on vielä tehtävää. Neuvosto suhtautui myönteisesti erityisesti Afrikan unionin kahtena viime vuonna saavuttamaan edistykseen mantereen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa sekä Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston perustamista koskevan pöytäkirjan ratifioitiin. Rauhan ja turvallisuuden neuvosto vahvistaa Afrikan konfliktien ehkäisy-, sovittelu- ja ratkaisukykyä sekä edistää Afrikan omaa vastuunottoa ja solidaarisuutta. Afrikan paikallisten organisaatioiden merkitys on entistä myönteisempi ja suurempi. Tässä yhteydessä neuvosto panee myös tyytyväisenä merkille, että Afrikan rauhanturvaoperaatioiden tukemiseksi on perustettu Afrikan rauhanrahasto, jolla tuetaan merkittävästi Afrikan mahdollisuuksia rauhan palauttamiseen Afrikassa.

Neuvosto piti myönteisenä EU:n ja YK:n välistä tiivistä yhteistyötä ja koordinointia Afrikan kriisien osalta ja aikoo päättäväisesti edetä tältä pohjalta. Yksittäinen esimerkki tästä onnistuneesta yhteistyöstä oli EU:n johtama operaatio Artemis, joka käsitti Kongon demokraattiseen tasavaltaan YK:n toimeksiannosta kesäkuussa 2003 sijoitetut joukot. EU on valmis käyttämään jatkossa hyödyksi tätä onnistunutta operaatiota.

Neuvosto totesi, että tarkistettua yhteistä kantaa koskevissa jatkotoimissa olisi otettava huomioon tiedot kesäkuussa 2001 perustetun väkivaltaisten konfliktien estämistä koskevan EU:n ohjelman meneillään olevasta täytäntöönpanosta. Tältä osin on erityisen tärkeää pohtia sitä, miten unioni voisi paremmin reagoida syntyviin kriiseihin."

Kaakkois-Aasia Komission tiedonanto Neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

  "1) Neuvosto on tyytyväinen komission tiedonantoon uudesta kumppanuudesta Kaakkois-Aasian kanssa. Brysselissä tammikuussa 2003 järjestetyn EUASEAN-ministerikokouksen päätelmien mukaisesti neuvosto tunnustaa Kaakkois-Aasian taloudellisen, poliittisen ja strategisen dynamiikan edellyttävän tämän alueen ja unionin välisen pitkäaikaisen kumppanuuden elvyttämistä. Tästä syystä neuvosto antaa täyden tuen komission tavoitteille ja sitoutuu työskentelemään tarvittaessa komission kanssa niiden saavuttamiseksi, etenkin omaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Näin toimien unionin olisi pyrittävä parantamaan Kaakkois-Aasian suhteittensa nykyistä toimintakehystä ja sisältöä.

  2) Neuvosto palauttaa mieliin vuonna 2001 hyväksymänsä päätelmät Aasiaa koskevasta yleisstrategiasta "Eurooppa ja Aasia: strateginen toimintakehys kumppanuuksien edistämistä varten", ja muistuttaa sitä koskeneessa tiedonannossa todetun, että "toimintakehystä on luonnollisesti tarpeen kehitellä edelleen ja tarkentaa sitä alueen eri osia käsittelevissä EU:n strategioissa...". Neuvosto pitää tiedonantoa uudesta kumppanuudesta Kaakkois-Aasian kanssa yhtenä tällaisena aluekohtaisena strategiana.

  3) Neuvosto arvostaa sitä, että Kaakkois-Aasian osalta siirrytään laajaan ja uudenaikaiseen toimintaohjelmaan, ja hyväksyy yleisesti kuusi määriteltyä toimintalinjaa:

   alueellisen vakauden ja terrorismin torjunnan tukeminen

   ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja hyvän hallintotavan edistäminen

   oikeus- ja sisäasioiden valtavirtaistaminen

   uuden dynaamisuuden lisääminen alueellisiin kauppa- ja investointisuhteisiin

   köyhien maiden kehittämisen edelleen tukeminen

   vuoropuhelun ja yhteistyön tehostaminen tietyillä toiminta-aloilla.

  Tiedonannossa mainittujen kuuden toimintalinjan lisäksi neuvosto korostaa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisen merkitystä alueella.

  4) Neuvosto vahvistaa, että Kaakkois-Aasian vakaa ja demokraattinen kehitys on EU:n kannalta keskeinen tavoite. Neuvosto myös toistaa EU:n tukevan Kaakkois-Aasian valtioiden alueellista koskemattomuutta. Näin ollen neuvosto kehottaa kiinnittämään erityistä ja aktiivista huomiota rauhan ja turvallisuuden edistämiseen ja konfliktien torjuntaan kyseisellä alueella. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille Mekong-joen komission kaltaisten paikallisten organisaatioiden vakauteen ja konfliktinestoon liittyvät tehtävät. Alueellisen vakauden ja turvallisuuden parantaminen on paras tapa käsitellä joukkotuhoaseiden leviämisen ongelmaa joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa EU:n strategiassa esitetyllä tavalla.

  5) Neuvosto on tyytyväinen yhdeksännessä ASEANin huippukokouksessa 9. lokakuuta 2003 hyväksyttyyn ASEANin Concord II -julkilausumaan (Bali Concord II) ja sen mukaiseen suunnitelmaan perustaa vuoteen 2020 mennessä ASEANin yhteisö, joka jäsentyisi kolmeen pilariin: "ASEANin turvayhteisö", "ASEANin talousyhteisö" ja "ASEANin yhteiskunnallis-kulttuurinen yhteisö". Neuvosto korostaa näiden suunnitelmien kunnianhimoisuutta ja on valmis yhdessä komission kanssa tukemaan näitä yhdentymispyrkimyksiä, muun muassa antamalla tietoja Euroopan unionin kokemuksista alalla ASEAN-osapuolelle ja erityisesti ASEANin sihteeristölle.

  6) Neuvosto tukee komission pyrkimystä kokonaissuhteiden tasapainottamiseksi uudelleen Kaakkois-Aasian kanssa tarjoamalla mahdollisuus kahdenvälisiin sopimuksiin asiasta kiinnostuneiden maiden kanssa ja vahvistamalla samalla myös EU:n vankan sitoumuksen ASEANin yhdentymisprosessin tukemiseen.

  7) Neuvosto korostaa EU:n sitoumusta tukea ja tehostaa alueellista yhteistyötä terrorismin torjumiseksi sekä sitoumusta jakaa EU:n terrorismin vastaisesta toiminnasta saamia kokemuksia. EU on valmis harkitsemaan tuen antamista mille tahansa asiasta kiinnostuneelle alueen maalle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 ja asiaa koskevien YK:n yleissopimusten täytäntöönpanon puitteissa. EU kehottaa kaakkoisaasialaisia kumppaneitaan torjumaan terrorismia kattavan strategian avulla, joka sisältää myös poliittisia, sosioekonomisia, ja rahoituksen hallintoon liittyviä kysymyksiä. Neuvosto palauttaa mieliin EU:n ja ASEANin neljännessätoista ulkoministerikokouksessa tammikuussa 2003 hyväksytyn yhteisen julkilausuman yhteistyöstä terrorismin torjumiseksi ja tähdentää, että sen määräykset on tärkeää panna täytäntöön, kuitenkin niin, että kyseiset maat kunnioittavat perusihmisoikeuksia ja rauhanomaista poliittista oppositiota.

  8) Neuvosto painottaa, että EU:n on Kaakkois-Aasian suhteissaan tärkeää sitoutua yhdenmukaiseen lähestymistapaan, jossa kauppa- ja investointiasiat yhdistetään luontaisesti hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksien kunnioitusta, köyhyyden vähentämistä ja oikeusvaltioperiaatetta koskeviin kysymyksiin. Tämän osalta neuvosto palauttaa mieliin unionin Kamputsean, Laosin ja Vietnamin kanssa tekemiin yhteistyösopimuksiin sisällytetyn ns. olennaista osaa koskevan lausekkeen. Neuvosto kehottaa komissiota hyödyntämään tätä lauseketta täysimääräisesti ihmisoikeuksien alan yhteistyön edistämisessä täydentämällä sillä vastaisuudessa käytävää vuoropuhelua ja sisällyttämään vastaavan lausekkeen alueen maiden kanssa tehtäviin mahdollisiin uusiin sopimuksiin. Neuvosto korostaa tarvetta tukea ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa alueella.

  9) Neuvosto muistuttaa, miten tärkeänä se pitää kansainvälistä rikostuomioistuinta, ja kannustaa niitä Kaakkois-Aasian maita, jotka eivät vielä ole liittyneet Rooman perussääntöön, tekemään niin mahdollisimman pian. EU on valmis antamaan asiassa kokemukseensa perustuvia neuvoja Kaakkois-Aasian kumppaneilleen.

  10) Neuvosto arvostaa erityisesti sitä, että tähän nykyiseen kehittyneempään suhteeseen Kaakkois-Aasian kanssa kuuluu oikeus- ja sisäasioihin, kuten järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, ihmiskaupan torjuntaan, rahanpesuun, väärentämiseen, huumeisiin ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Tässä yhteydessä neuvosto palauttaa mieliin Sevillassa kesäkuussa 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston, joka kehotti lisäämään kaikkiin tuleviin kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin "muuttovirtojen yhteistä hallintaa ja laittoman maahanmuuton osalta pakollista takaisinottoa koskevat lausekkeet". Näin ollen neuvosto kehottaa huolehtimaan siitä, että kaikki Kaakkois-Aasian maiden kanssa tehtävät kahdenväliset sopimukset sisältävät asiaankuuluvia määräyksiä muuttovirroista ja takaisinotosta.

  11) Neuvosto korostaa, että se aikoo 17. marraskuuta 2003 antamiensa päätelmien mukaisesti sisällyttää asesulkuun liittyviä seikkoja EU:n ja Kaakkois-Aasian välisiin suhteisiin.

  12) Neuvoston mukaan Kaakkois-Aasia on yhä enenevässä määrin muodostumassa yhdeksi maailmantalouden dynaamisimmista kasvualueista, johon on unionin edun mukaista solmia läheisempiä kauppa- ja investointisuhteita. Neuvosto on tyytyväinen uuden kumppanuuden tarjoamaan mahdollisuuteen edistää kauppa-asioita ehdotetun kaupankäyntiä koskevan toimintasuunnitelman (Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative) TREATI:n välityksellä EU:n ja ASEANin välillä vuonna 1980 tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.

  13) Neuvosto panee merkille, että riittävän edistyksen saavuttaminen ehdotetun kaupankäyntiä koskevan toimintasuunnitelman TREATI:n täytäntöönpanossa ja molemminpuolisen taloudellisen edun osoittaminen voisivat valmistaa tietä vapaakauppasopimuksen tekemiselle ASEANin kanssa. Neuvosto painottaa, että TREATI-suunnitelmaan sitoutuminen, joka tapahtui ennen Cancúnissa järjestettyä Maailman kauppajärjestön viidettä ministerikokousta, ei ole sidoksissa mihinkään erityiseen WTO:n neuvottelutulokseen. Kunhan ASEAN on ottanut lisää merkittäviä askelia kohti taloudellista integraatiota, neuvosto pyytää komissiota tutkimaan ASEANin kanssa tehtävän kattavan ja kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksia. Tutkimuksessa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon EU:n monenvälisen ja alueellisen kauppapolitiikan puitteissa saavutettavat edut ja ASEANin kapasiteetti solmia tällainen sopimus.

  14) Neuvosto korostaa, että monenvälisen järjestelmän olisi säilyttävä EU:n prioriteettina globalisaation hyödyntämiseksi ja EU:n kauppapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen neuvosto painottaa olevan tärkeää, että WTO-neuvottelut käynnistetään jälleen ja että monenvälistä järjestelmää kehitetään avaamalla markkinoita edelleen ja vahvistamalla kansainvälisiä sääntöjä. EU:n ja ASEANin olisi yhdistettävä pyrkimyksensä saavuttaa todellista edistystä kaikilla Dohan kehitysohjelman aloilla sen varmistamiseksi, että neuvottelujen tulokset ovat tasapainoiset ja edulliset kaikkien jäsenten kannalta.

  15) Neuvosto on tyytyväinen komission ponnisteluihin parantaa Kaakkois-Aasialle annettavan EY:n ulkomaanavun laatua ja oikea-aikaista toimitusta tehostamalla monivuotista strategista ohjelmasuunnittelua. Tässä yhteydessä neuvosto pitää tervetulleena kumppanuusjärjestelyjen käyttöönottoa Kaakkois-Aasian kanssa tehtävässä yhteistyössä. Jäsenvaltiot ryhtyvät tukemaan omien laitostensa osallistumista näihin järjestelyihin.

  16) Köyhyyden torjunnan osalta neuvosto pitää myös tervetulleena kolmikantayhteistyön käsitteen käyttöönottoa. Tämä voi osoittautua tehokkaaksi keinoksi lievittää Kaakkois-Aasian rikkaiden ja köyhien maiden välisiä kehityseroja ja edistää alueellista yhteisvastuullisuutta ASEANin yhdentymistä koskevan aloitteen (IAI) mukaisesti. Neuvosto painottaa EU:n sitoumusta edistää kehitystä Itä-Timorissa ja Papua-Uudessa-Guineassa EU:n yhteistyösopimusten puitteissa.

  17) Neuvosto kannattaa tehostettua EUASEAN-vuoropuhelua ympäristön (erityisesti trooppisten sademetsien suojelun), teknologian ja koulutuksen aloilla.

  18) Neuvosto katsoo, että ottaen huomioon Kaakkois-Aasian moninaisuuden unionin olisi liitettävä vuoropuhelu ja yhteistyö alueen kanssa joustavaan toimintakehykseen. Se toteaa, että vuonna 1980 tehty EY:n ja ASEANin yhteistyösopimus ja ASEMin ja ARFin kaltaiset foorumit ja kahdenväliset suhteet tarjoavat sinänsä hyödyllisiä vuoropuhelu- ja yhteistyömahdollisuuksia, mutta uuteen kumppanuuteen sisältyy myös painokas suositus pyrkiä kullakin foorumilla käsiteltävissä toimintaohjelmissa järkeistämiseen ja erikoistumiseen. Neuvosto toivoo, että ARFista muodostuu tehokkaampi alueellisen rauhan ja turvallisuuden edistäjä, joka kehittyy luottamusta lisäävistä toimista kohti ehkäisevää diplomatiaa ja lopuksi kohti konfliktinratkaisua. Neuvosto suhtautuu myönteisesti siihen, että EU ja Kambodza toimivat yhdessä ARF-ISGin puheenjohtajina vuosina 20042005.

  19) Neuvosto on tyytyväinen siihen, että neljä uutta komission lähetystöä on hiljattain avattu Kaakkois-Aasian maissa, mikä edesauttaa suhteiden lujittamista alueeseen ja kyseisiin maihin ja uuden kumppanuuden sujuvaa toteuttamista.

  20) Neuvosto suhtautuu hyvin myönteisesti tiedonannon sisältämään uuteen näkyvyysstrategiaan ja on valmis tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa tiedonannon sisältämien suuntaviivojen mukaisesti. Pannessaan strategiaa täytäntöön komission tulisi pitää neuvosto ajan tasalla ja tiedottaa sille tärkeimmistä vaiheista. Neuvoston mielestä tämä strategia voi lisätä tietoisuutta Euroopan unionista ja parantaa EU:n näkyvyyttä Kaakkois-Aasiassa. Neuvosto ehdottaa, että tämä strategia olisi esiteltävä kaakkoisaasialaisille kumppaneille ja siitä olisi keskusteltava niiden kanssa erityisesti strategien tehokasta täytäntöönpanoa silmällä pitäen.

  21) Neuvosto palauttaa mieliin, että Aasian ja Tyynenmeren alueen yleisstrategiaa olisi ajantasaistettava aina tarpeen mukaan ja viimeistään vuonna 2004. Neuvosto on yhtä mieltä siitä, että tiedonanto uudesta kumppanuudesta Kaakkois-Aasian kanssa olisi päivitettävä heti kun on tarpeen."

LIIKENNE

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen johdosta annettava korvaus* Julkinen käsittely

Neuvosto antoi Euroopan parlamentin kanssa sovittelukomiteassa hyväksytyn yhteisen tekstin mukaisen asetuksen matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevien yhteisten sääntöjen käyttöönotosta (asiak. PE-CONS 3676/03 + 15632/03 ADD 1). Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnat äänestivät vastaan ja Saksan valtuuskunta pidättyi äänestämästä.

Asetuksella ajanmukaistetaan asetus ETY/295/91 muun muassa parantamalla matkustajien oikeuksia tapauksissa, joissa heidän lennolle pääsynsä evätään tai heidän lentonsa peruutetaan, ja antamalla heille apua. Asetus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mikä tapahtuu lähiviikkoina.

ENERGIA

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen Julkinen käsittely

Neuvosto hyväksyi kaikki Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä hyväksymät tarkistukset, jotka koskevat ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä (16164/03). Säädös annettiin näin ollen neuvoston yhteisymmärryksessä Euroopan parlamentin kanssa muuttamassa muodossa.

Direktiivi on keskeinen osa energiatehokkuutta ja energiasäästöjä koskevaa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää Euroopan unionin strategiaa. Sillä pyritään myös lisäämään energian toimitusvarmuutta. Se tarjoaa säädöspuitteet, joissa voidaan edistää ja kehittää lämpöenergian ja sähkö- ja/tai mekaanisen energian tuottamista samanaikaisesti samassa prosessissa.

Uuteen säädökseen sisältyy säännöksiä, jotka koskevat sähköverkkojärjestelmiin ja tariffeihin liittyviä kysymyksiä sekä sähkölämpösuhteen ja yhteistuotantoyksikköjen määritelmää. Ottamalla koko yhteisössä käyttöön yhdenmukaiset säännökset pyritään pääsemään eroon nykyisistä eroavuuksista, joiden vuoksi toisissa jäsenvaltioissa on jo yhteistuotantoa koskevia edistämisjärjestelmiä ja tavoitteita, kun taas toisissa ei ole vielä säännöksiä yhteistuotannosta saatavasta sähköntuotannosta.

YMPÄRISTÖ

Kasvihuonekaasupäästöt Julkinen käsittely

Neuvosto teki neuvoston ja Euroopan parlamentin päätöksen järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi (PE-CONS 3685/03).

Päätöksellä pyritään luomaan mahdollisuudet siihen, että yhteisö ja jäsenvaltiot voisivat täyttää tehokkaammin valvonta-, arviointi-, rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuutensa, joista määrätään ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksessa (UNFCCC(1)) ja Kioton pöytäkirjassa(2). Sekä puitesopimuksen että Kioton pöytäkirjan tavoitteena on kasvihuonepäästöjen vähentäminen vakaalle tasolle.

Päätöksellä korvataan neuvoston päätös 93/389/ETY(3).

Pakkaukset ja pakkausjätteet* Julkinen käsittely

Neuvosto antoi äänten määräenemmistöllä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta. Direktiivistä oli aiemmin päästy sovittelukomiteassa yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa (asiak. PE CONS 3697/03 + 5304/04 ADD 1 + ADD 2).

Itävallan ja Alankomaiden valtuuskunnat äänestivät direktiiviä vastaan.

Direktiivillä muutetaan direktiiviä 94/62/EY, jossa yhdenmukaistetaan kansallisia toimenpiteitä, jotka koskevat pakkauksia ja pakkausjätteistä huolehtimista. Tarkoituksena on estää tai vähentää niiden ympäristövaikutuksia ja samalla varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Muutoksilla asetetaan jätteiden hyödyntämiselle ja kierrätykselle uudet tavoitteet seuraavaksi viideksi vuodeksi sekä materiaalikohtaiset tavoitteet tiettyjen pakkausjätemateriaalien kierrätykselle, ja siinä otetaan käyttöön mekaanisen, kemiallisen ja syöttöaineeksi kierrätyksen määritelmät ja selvennetään käsitteen "pakkaus" määritelmää.

TYÖLLISYYS JA SOSIAALIPOLITIIKKA

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen* Julkinen käsittely

Neuvosto vahvisti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta koskevan yhteisen kannan (asiak. 15577/03 + ADD 1 + 5240/04 + ADD 1).

Yhteispäätösmenettelyn mukaisesti yhteinen kanta toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamentille, jotta se voi antaa suosituksensa toisessa käsittelyssä.

Asetuksella koordinoidaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä henkilöiden vapaan liikkuvuuden esteiden poistamiseksi. Tarkoituksena on, että Euroopan kansalaiset voivat liikkua vapaasti yhteisössä joko opiskelu-, vapaa-ajanvietto- tai ammatinharjoittamistarkoituksessa menettämättä oikeuttaan sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen suojeluun.

Asetus korvaa nykyisin voimassa olevat (asetukseen 1408/71 sisältyvät) säännöt yksinkertaistetuilla ja ajanmukaistetuilla säännöillä.

Euroopan kansalaisten kansalaisosallistuminen

Neuvosto teki neuvoston päätöksen yhteisön toimintaohjelmasta, jolla on tarkoitus myöntää rahoitustukea unionin aktiivisen kansalaisuuden alalla työskenteleville elimille ja edistää kansalaisosallistumista (asiak. 16294/03).

Tavoitteina on tuoda EU:n kansalaiset lähemmäksi EU:n toimielimiä ja lujittaa yhteyksiä eri maiden kansalaisten välillä erityisesti kehittämällä ystävyyskaupunkiohjelmia.

KALASTUS

Euroopan yhteisön ja Norsunluurannikon kalastussopimus

Neuvosto antoi yksimielisesti asetuksen yhteisön ja Norsunluurannikon välillä tehdyn kalastusta koskevan pöytäkirjan voimassaolon jatkamisesta yhdellä vuodella 1.7.2003 ja 30.6.2004 väliseksi ajaksi (asiak. 13970/03 + 13950/03).

Sopimuksen mukaan lisenssihakemukset Norsunluurannikon rannikon edustalla harjoitettavaa pohjakalastusta ja tonnikalan kalastusta varten jaetaan kolmen jäsenvaltion eli Ranskan, Espanjan ja Portugalin kesken. Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, muut jäsenvaltiot voivat hakea lisenssiä.

Euroopan yhteisön rahoitusosuus on 1.7.200320.6.2004 välisenä aikana yhteensä 957 500 euroa. Siitä 270 000 euroa on taloudellista korvausta, joka maksetaan 31.12.2003 mennessä.

Loput 71 prosenttia rahoitusosuudesta (682 500 euroa) käytetään kohdennettuihin toimiin, joiden tavoitteena on kehittää Norsunluurannikon kalatalousalaa (tieteellisten ja teknisten ohjelmien suunnittelu, valvonta, tuki kalastuksesta vastaavalle hallinnolle kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämispolitiikan ja -strategian laatimiseen, apurahat ja koulutusjaksot jne.).

AVOIMUUS

Julkiset keskustelut

Neuvosto hyväksyi luettelon asioista, joista puheenjohtajavaltio ehdottaa julkisen keskustelun käymistä neuvoston istunnoissa vuoden 2004 alkupuoliskolla, ja luettelon tärkeimmistä yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettavista säädöksistä, joista neuvostossa voidaan käydä julkinen keskustelu (asiak. 5229/1/04 + 5294/04).

________________________

(1)Hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/69/EY (EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11).

(2)Hyväksytty neuvoston päätöksellä 2002/358/EY, (EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1).

(3)EYVL L 167, 9.7.1993, s. 31.


Side Bar