Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

C/03/369

Βρυξέλλες, 17, 18 και 19 Δεκεμβρίου 2003

15975/03 (Presse 369)

2555η σύνοδος του Συμβουλίου - Γεωργία και Αλιεία - Βρυξέλλες, 17, 18 και 19 Δεκεμβρίου 2003

Πρόεδρος :

κ. Giovanni ALEMANNO

Υπουργός Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής της Ιταλικής Δημοκρατίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ 4

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ 6

αναγνΩριση και καταγραφΗ των αιγοπροβΑτων 6

προστασΙα των ζΩων κατΑ τη μεταφορΑ 7

επισημοι ελεγχοι στισ ζωοτροφεσ 8

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 8

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 8

  Προτάσεις για τον καπνό, το ελαιόλαδο, το βαμβάκι και τον λυκίσκο 8

ΑΛΙΕΙΑ 8

σύνολο επιτρεπομΕνων αλιευμΑτων (TAC) KAI ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙς ΓΙΑ ΤΟ 2004 8

Συγκριτικός πίνακας TAC και ποσοστόσεων 2003/2004 11

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ «ΓΑΔΟΥ» ΚΑΙ «ΜΕΡΛΟΥΚΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ» 20

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004 21

ΔΙΑΦΟΡΑ 22

  Υγιεινή των ζωοτροφών 22

  Σχέδιο κτηνιατρικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22

  Εισαγωγή ρυζιού basmati 23

  Κατάσταση της αγοράς στον τομέα του χοίρειου κρέατος 23

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γεωργια

 • Τομέας του γάλακτος - Aζόρες I

 • Βιολογική γεωργία * - Συμπεράσματα του Συμβουλίου I

 • Γεωργικές ασφαλίσεις* - Συμπεράσματα του Συμβουλίου IV

 • Μέτρα ενημέρωσης - Συμπεράσματα του Συμβουλίου V

 • Άδειες εισαγωγής VI

 • ΚΟΑ «λυκίσκος» VI

 • Οινολογικές πρακτικές - παρεκκλίσεις VII

 • Σπόροι προς σπορά VII

 • Καπνός VII

 • Προσωρινή παύση καλλιέργειας * VII

ΑΛΙΕΙΑ

 • Επαγγελματικός αναπροσανατολισμός των αλιέων Συμφωνία με το Μαρόκο VIII

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Συμφωνία επανεισδοχής με το Χονγκ Κονγκ VIII

 • Ευρωπόλ VIII

 • Δίωξη των ναρκωτικών Ψήφισμα του Συμβουλίου VIII

 • Άσυλο και μετανάστευση VIII

 • Συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων IX

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙακυβερνησΗ

 • Διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις * Δημόσια σύσκεψη IX

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Επιδοτήσεις και αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων* - Δημόσια σύσκεψη IX

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Αντιντάμπινγκ - Ινδία Βαμβακερά πανικά κρεβατιού X

 • Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν - Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα X

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία* - Δημόσια σύσκεψη X

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Αιγύπτου Εμπορικές διατάξεις XI

  1 €? Όταν δηλώσεις, συμπεράσματα ή ψηφίσματα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο, αυτό επισημαίνεται στον τίτλο του σχετικού σημείου και το κείμενο τίθεται εντός εισαγωγικών.

  €? Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται μέσα στο κείμενο είναι διαθέσιμα στις Ιστοσελίδες του Συμβουλίου: http://consilium.europa.eu.

  €? Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται με δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συμβουλίου οι οποίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, σημειώνονται με αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιμες στις προαναφερόμενες Ιστοσελίδες του Συμβουλίου ή μπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

Βέλγιο :

κα Sabine LARUELLEμοσπονδιακή Υπουργός Μεσαίων Τάξεων και Γεωργίας
κ. Ludo SANNENλαμανδός Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Συνεργασίας για την Ανάπτυξη
κ. Josιe HAPPARTπουργός Γεωργίας και Αγροτικού Χώρου (Βαλλωνική Περιοχή)
Δανία :
κα Mariann FISCHER BOELπουργός Επισιτισμού
Γερμανία :
κα Renate KάUNASTμοσπονδιακή Υπουργός Προστασίας των Καταναλωτών, Επισιτισμού και Γεωργίας
Ελλάδα :
κ. Γεώργιος ΔΡΥΣπουργός Γεωργίας
Ισπανία :
κ. Miguel ARIAS CAΡNETEπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Επισιτισμού
Γαλλία :
κ. Hervιe GAYMARDπουργός Γεωργίας, Επισιτισμού, Αλιείας και Αγροτικών Υποθέσεων
Ιρλανδία :
κ. Joe WALSHπουργός Γεωργίας και Επισιτισμού
κ. Dermot AHERNπουργός Επικοινωνιών, Ναυτιλίας και Φυσικών Πόρων
Ιταλία :
κ. Giovanni ALEMANNOπουργός Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής
Λουξεμβούργο :
κ. Fernand BODENπουργός Γεωργίας, Αμπελουργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Κάτω Χώρες :
κ. Pieter Cornelis VEERMANπουργός Γεωργίας, Φυσικού Πλούτου και Ποιότητας των Τροφίμων
Αυστρία :
κ. Josef PRΦLLμοσπονδιακός Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων
Πορτογαλία :
κ. Armando SEVINATE PINTOπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Φινλανδία :
κ. Kare HALONENναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Σουηδία :
κα Ann-Christin NYKVISTπουργός Γεωργίας, Επισιτισμού και Αλιείας
Ηνωμένο Βασίλειο :
κα Margaret BECKETTπουργός Περιβάλλοντος, Επισιτισμού και Γεωργικών Υποθέσεων
* * *
Επιτροπή :
κ. Franz FISCHLERέλος
κ. David BYRNEέλος
* * *

Οι κυβερνήσεις των προσχωρούντων κρατών εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

Δημοκρατία της Τσεχίας:

κ. Pavel RYBNICEKναπληρωτής Υπουργός, Υπουργείο Γεωργίας
Εσθονία:
κ. Margus RAHUOJAναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Κύπρος:
κ. Κορνήλιος ΚΟΡΝΗΛΙΟΥναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
Λετονία:
κ. Maartins ROZEπουργός Γεωργίας
Λιθουανία:
κ. Vidmantas KANOPAφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας
Ουγγαρία:
κ. Tibor SZANYIφυπουργός
Μάλτα:
κ. George PULLICINOπουργός Γεωργικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος
Πολωνία:
κ. Wojciech OLEJNICZAKπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Σλοβακία:
κ. Jαn GOLIANφυπουργός, Υπουργείο Γεωργίας
Σλοβενία:
κ. Franc BUTπουργός Γεωργίας

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

αναγνώριση και καταγραφή των αιγοπροβάτων

Το Συμβούλιο εξέδωσε, με ειδική πλειοψηφία, τον κανονισμό για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ, ως έχει στο έγγραφο 15229/03. Οι αντιπροσωπίες της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ψήφισαν εναντίον, υπογραμμίζοντας ιδίως την ανάγκη κοινοτικής χρηματοδότησης για τα μέτρα ηλεκτρονικής αναγνώρισης και δημιουργίας βάσης δεδομένων, από τον πρώτο πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και όχι από μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Η αντιπροσωπία του Ηνωμένου Βασιλείου, με την υποστήριξη της σουηδικής αντιπροσωπίας, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν είναι διαθέσιμη μια ανάλυση κόστους /ωφέλειας κατά την έναρξη ισχύος των μέτρων. Η σουηδική αντιπροσωπία, με την υποστήριξη της γερμανικής, αντιτάχθηκε σε οιαδήποτε κοινοτική χρηματοδότηση αυτών των μέτρων.

Ο Επίτροπος κ. Byrne εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκδοση του κανονισμού.

Στόχος αυτού του κανονισμού είναι η βελτίωση και η εναρμόνιση της ανίχνευσης των αιγών και των προβάτων, προκειμένου να αποφεύγεται, όσο είναι εφικτό, και να περιορίζεται η διάδοση των μεταδοτικών νόσων. Τα ληφθέντα μέτρα κρίθηκαν επιβεβλημένα βάσει της πείρας που αποκτήθηκε κατά την επιδημία αφθώδους πυρετού το 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κύριες αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση είναι :

 • Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθίσταται υποχρεωτική από 1ης Ιανουαρίου 2008 αντί των αρχικά προβλεπομένων ημερομηνιών το 2004 και 2005.

 • Η ηλικία αναγνώρισης του ζώου : όλα τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται, έξι μήνες μετά τη γέννησή τους (αντί ενός μηνός στην αρχική πρόταση) και οπωσδήποτε πριν από την έξοδό τους από την εκμετάλλευση. Εξ άλλου, η αρχική πρόταση προέβλεπε άμεση εφαρμογή από 1ης Ιουλίου 2003. Ο συμβιβασμός αφήνει στα κράτη μέλη μια περίοδο προσαρμογής 18 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού.

 • Τα μέσα αναγνώρισης και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής αναγνώρισης : καίτοι ως πρώτο μέσο αναγνώρισης παραμένει το ενώτιο που τοποθετείται σε ένα αυτί, τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν και ένα δεύτερο μέσο, μεταξύ ενός δεύτερου ενωτίου, τατουάζ (μόνο για το εθνικό εμπόριο), σφραγίδας στο μεσοκύνιο ή ηλεκτρονικής συσκευής. Η αρχική πρόταση δεν προέβλεπε το τατουάζ, ούτε τη σφραγίδα στο μεσοκύνιο (για τα αιγοειδή και μόνον). Πάντως, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, το δεύτερο αυτό μέσο αναγνώρισης μπορεί να αντικαθίσταται από ένα συνολικό σύστημα που περιλαμβάνει την αναγνώριση των ζώων ανά εκμετάλλευση και ατομικά (κατόπιν επανειλημμένου αιτήματος της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) για τις μετακινήσεις των ζώων στο εσωτερικό ενός κράτους. Από 1ης Ιανουαρίου 2008, η ηλεκτρονική αναγνώριση καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα αιγοπρόβατα.

   Προηγουμένως θα υποβληθεί στο Συμβούλιο, πριν από τις 30 Ιουνίου 2006, ενδιάμεση έκθεση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αλλάξει αυτή η ημερομηνία. Η αρχική πρόταση προέβλεπε εφαρμογή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης από 1ης Ιουλίου 2006. Ακόμη, ο συμβιβασμός προβλέπει μία νέα παρέκκλιση για τα κράτη μέλη στα οποία ο συνολικός αριθμός αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ή ίσος με 600.000.

προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Το Συμβούλιο σημείωσε τις τεχνικές προόδους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιταλικής Προεδρίας, όπως αναφέρονται στο έγγραφο 15568/03, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, και συμφώνησε ότι θα συνεχίσει την τεχνική εξέταση της πρότασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004. Το Συμβούλιο σημείωσε την πρόθεση της ιρλανδικής Προεδρίας να εξακολουθήσει εντατικά τις εργασίες, προκειμένου να μπορέσει να ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώσει τη γνώμη του, η οποία αναμένεται την άνοιξη του 2004.

Η Προεδρία πρότεινε να χρησιμεύσει η προβλεπόμενη κοινωνική νομοθεσία για τους μεταφορείς ως βάση για τις διατάξεις περί μεταφοράς των ζώων. Η προσέγγιση αυτή συνοδεύεται από ορισμένες ειδικές απαιτήσεις ανάλογα με το είδος του μεταφερόμενου φορτίου (διατροφή, πότισμα και διαστήματα ανάπαυσης και κτηνιατρικοί έλεγχοι).

Οι αντιπροσωπίες του Βελγίου, της Δανίας, της Σουηδίας, των Κάτω Χωρών και της Αυστρίας, χωρίς να θέτουν εν αμφιβόλω την θετική τους αντιμετώπιση αυτής της προσέγγισης, τάχθηκαν υπέρ του καθορισμού μέγιστου ορίου για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για κρεατοπαραγωγή, και του περιορισμού των διαδοχικών περιόδων ταξιδιού για τα άλλα ζώα· ειδικότερα, η σουηδική και η δανική αντιπροσωπία υπογράμμισαν ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καλή διαβίωση των ζώων ευνοώντας τη μεταφορά σε σφαγεία που βρίσκονται κοντά στο εκτροφείο, καθώς και τη μεταφορά κρεάτων αντί ζώων. Οι αντιπροσωπίες του Ηνωμένου Βασιλείου, των Κάτω Χωρών, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Δανίας δήλωσαν επίσης ότι θα ήθελαν ενίσχυση των ελέγχων καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

Ο Επίτροπος κ. Byrne εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στο θέμα αυτό.

Η πρόταση εισάγει νέα μέτρα όπως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής στις αγορές ζώντων ζώων και στα πλοία που μεταφέρουν ζώντα ζώα, η εναρμόνιση του εγγράφου χορήγησης αδείας στους μεταφορείς, ο ορισμός των «ακαταλλήλων» προς μεταφορά ζώων, καθώς και μια απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης βάσει της εξέλιξης των επιστημονικών δεδομένων.

Η πρόταση προβλέπει επίσης την ενίσχυση ή την κωδικοποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας περί καλής διαβίωσης κατά τη μεταφορά, ιδίως βελτιώνοντας την κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με τη διακίνηση των ζώων, επιβάλλοντας αυστηρότερο καθεστώς στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και ενισχύοντας το ρόλο των αρμοδίων αρχών ως προς την επιτήρηση των μεταφορών και τα μέσα ελέγχου εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων.

Ενημερώνει, τέλος, ορισμένους τεχνικούς κανόνες κατά τα πρότυπα της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Απριλίου 2000 περί προστασίας των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές.

επισημοι ελεγχοι στισ ζωοτροφεσ

Το Συμβούλιο σημείωσε την πραγματοποιηθείσα πρόοδο όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα (έγγρ. 6090/03), και ειδικότερα στο θέμα των τελών και των κυρώσεων, και σημείωσε ότι η ιρλανδική Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει τις εργασίες με εντατικό ρυθμό, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα του πεδίου εφαρμογής, με σκοπό να υποβάλει στο Συμβούλιο ένα συνολικό συμβιβασμό το συντομότερο δυνατόν, αφού ληφθεί και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πρώτη ανάγνωση, η οποία αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου 2004.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Συμβούλιο σημείωσε την πρόοδο των εργασιών βάσει ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Η πρόταση αποσκοπεί στην καθιέρωση συστήματος ανώτατου κοινοτικού ορίου καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, διαφορετικού ανάλογα με την τοξικότητα των φυτοφαρμάκων. Κατά τον τρόπο αυτό, η πρόταση απλοποιεί το υφιστάμενο σύστημα αντικαθιστώντας το εθνικό σύστημα αδειών, μετά από μεταβατική περίοδο, με κοινοτική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT) βάσει αξιολόγησης του κινδύνου. Η πρόταση θα διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, αντικαθιστά δε τέσσερις οδηγίες με έναν και μόνο κανονισμό στον τομέα των καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Μια άλλη πτυχή της πρότασης έγκειται στον καθορισμό ανωτάτου προκαθορισμένου ορίου για την μη επιτρεπόμενη χρήση φυτοφαρμάκων (π.χ.: τυχαία χρήση). Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από πρώτη ανάγνωση αναμένεται την άνοιξη του 2004.

Ο Επίτροπος κ. Byrne δήλωσε ότι θα ήταν ευκταίο το Κοινοβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του το ταχύτερο δυνατό.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 • Προτάσεις για τον καπνό, το ελαιόλαδο, το βαμβάκι και τον λυκίσκο

Το Συμβούλιο προέβη σε μια πρώτη συζήτηση πολιτικού προσανατολισμού με θέμα την μεταρρύθμιση των τομέων του καπνού, του βαμβακιού, του ελαιόλαδου και του λυκίσκου βάσει των δύο νομοθετικών προτάσεων που παρουσίασε η Επιτροπή, και σημείωσε τις θέσεις που εξέφρασαν επ' αυτού οι αντιπροσωπίες. Ανέθεσε στην ειδική Επιτροπή Γεωργίας να συνεχίσει εντατικά την εξέταση του φακέλου υπό το φως της παρούσας συζήτησης, και να του υποβάλει σχετική έκθεση σε προσεχή σύνοδό του.

ΑΛΙΕΙΑ

σύνολο επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC) KAI ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙς ΓΙΑ ΤΟ 2004

Μετά από μακρές και δύσκολες συζητήσεις, το Συμβούλιο εξέδωσε με ειδική πλειοψηφία, βάσει γενικής συμβιβαστικής λύσης που πρότεινε η Προεδρία, την οποία υποστήριξε και η Επιτροπή, τον κανονισμό «TAC και ποσοστώσεις 2004». O εν λόγω κανονισμός καθορίζει, για το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων. Η γερμανική και η σουηδική αντιπροσωπία ψήφισαν κατά, ενώ η ελληνική αντιπροσωπία δήλωσε αποχή.

Η έκδοση αυτού του κανονισμού από το Συμβούλιο συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με πρόγραμμα αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου και με τον γενικό προσανατολισμό όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με πρόγραμμα αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά. Σειρά δηλώσεων συνοδεύει την έκδοση αυτών των πράξεων.

Η συμβιβαστική λύση αφορά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων σε κάθε κοινοτική αλιευτική ζώνη ανά κράτος μέλος για το 2004.

Περιλαμβάνει ειδικότερα ένα Παράρτημα V όπου ορίζονται, για την περίοδο από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004, ενδιάμεσα μέτρα που αφορούν τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας και μέτρα επιτήρησης, επιθεώρησης και ελέγχου για ορισμένα αλιευτικά αποθέματα, τα οποία δεν εφαρμόζονται στα μικρά σκάφη (κάτω των 10 μέτρων). Οι συζητήσεις του Συμβουλίου εστιάσθηκαν στο περιεχόμενο του παραρτήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνδέεται στενά με την έγκριση των πολυετών προγραμμάτων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά και γάδου.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του παραρτήματος V έχουν ως εξής :

 • Οι ζώνες αλιείας που καλύπτονται από τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας είναι η Βόρεια Θάλασσα, τα δυτικά της Σκωτίας ύδατα, το Skagerrak και το Kattegat, η θάλασσα της Ιρλανδίας και η ανατολική Μάγχη. Η αρχική πρόταση περιελάμβανε και τη δυτική Μάγχη, την Ιβηρική Χερσόνησο και τα παράλια του Ατλαντικού.

 • Προβλέπεται παρέκκλιση για τα πλοία που είναι εξοπλισμένα με τα κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης των σκαφών μέσω δορυφόρου (VMS) και για τα οποία η Επιτροπή έχει προβεί σε κοινοποίηση : ο περιορισμός της αλιευτικής προσπάθειας δεν ισχύει για τα σκάφη αυτά σε ορισμένα μέρη των υδάτων δυτικά της Σκωτίας.

 • Ο καθορισμός των ημερών αλιείας βασίζεται στις ημέρες παρουσίας στη ζώνη και απουσίας από το λιμένα προκειμένου να βελτιωθεί και να αποσαφηνιστεί η έννοια της πραγματικής αλιείας. Η αρχική πρόταση περιελάμβανε μόνο το κριτήριο της απουσίας από το λιμένα προκειμένου για τον ορισμό της αλιευτικής προσπάθειας.

 • Η περίοδος διαχείρισης που προσμετράται για την αλιευτική προσπάθεια εκτείνεται σε περίοδο 11 μηνών κατ' ανώτατο όριο ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο επιλεγέν σύστημα περιορισμού. Η αρχική πρόταση προέβλεπε τρίμηνη περίοδο διαχείρισης. Αντίθετα, η καταμέτρηση των ημερών γίνεται σε μηνιαία βάση. Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθεται σε πίνακα ο ανώτατος αριθμός ημερών παρουσίας στη ζώνη και απουσίας από το λιμένα κάθε μήνα (10 έως 22 αναλόγως των αλιευτικών εργαλείων) στις καλυπτόμενες ζώνες.

 • Ωστόσο, παραχωρούνται νέες παρεκκλίσεις από αυτόν τον ανώτατο αριθμό ημερών παρουσίας όταν τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαθέτουν δίχτυα με μεγαλύτερα μάτια, έτσι ώστε να ωθούνται οι αλιείς σε επιλεκτικά αλιεύματα στην Ανατολική Μάγχη και στο Kattegat. Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπόκεινται και τα σκάφη των οποίων τα αλιεύματα κατά το 2002 δεν υπερέβησαν το 5% ορισμένων ειδών (ιδίως γάδου, χωματίδας και γλώσσας). Δύο επιπλέον ημέρες παραχωρούνται στην παραδοσιακή αλιεία στη Θάλασσα της Ιρλανδίας αντισταθμίζοντας το κλείσιμο της ζώνης για την προστασία των ιχθύων με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας του γάδου.

Γενικά οι πιο σημαντικές αυξήσεις των TAC (σύνολα επιτρεπόμενων αλιευμάτων) έναντι των TAC που ίσχυσαν για το 2003 αφορούν το γάδο του Ατλαντικού στις ζώνες I και IIb (+34%), τη λεπιδωτή γλώσσα στη ζώνη VII και VIIIa,b,d,e (+26%), την πεσκαντρίτσα στη ζώνη VIIIa,b,d (+63%) και VII (+32%), τον μπακαλιάρο εγκλεφίνο στη ζώνη IIa και στη Βόρεια Θάλασσα (+65%) και VIIa (+156%), τον μερλούκιο στις περισσότερες ζώνες (+30%) πλην της ζώνης VIIIc, IX και X, το προσφυγάκι (+95%) στις ζώνες V, VI, VII, XII και XIV, IIa και στη Βόρεια Θάλασσα, VIIIa,b,d,e, τη γλώσσα στο Skagerrak και στο Kattegat, IIIb,c,d,e (+35%).

Συγκριτικά, οι πιο αισθητές μειώσεις των TAC επηρεάζουν κυρίως τα αποθέματα γάδου του Ατλαντικού στο Kattegat (-41%), στις ζώνες Vb,VI, XII, XIV (-53%), τον μακρύπτερο τόνο στον Ατλαντικό (-35%), τη λεπιδωτή γλώσσα στη ζώνη II και στη Βόρεια Θάλασσα (-30%) και στις ζώνες VIIIc, IX, X, CECAF (- 44%), την πεσκαντρίτσα στις ζώνες VIIIc, IX, X, CECAF (- 42%), το μπακαλιάρο μερλάν στη ζώνη VIII (-59%) και VIII b,k (-49%), τη χωματίδα στο Kattegat

(-44%), την ιππόγλωσσα Γροιλανδίας στη NAFO 3LMNO (-52%), τη γλώσσα στη ζώνη VIIe

(-50%).

Οι λεπτομέρειες αυτού του κανονισμού «TAC και ποσοστώσεις 2004» και η ανά είδος σύγκριση μεταξύ του "TAC 2003", της πρότασης της Επιτροπής για το 2004 και του κανονισμού του Συμβουλίου, περιλαμβάνονται σε παράρτημα.

Συγκριτικός πίνακας TAC και ποσοστόσεων 2003/2004

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
μμόχελαAmmodytidaeIV (Νορβηγικά ύδατα) 131.000,00 131.000,00 - 131.000,00 - -
μμόχελαAmmodytidaeIIa (Σκαγεράκη, Κατεγάτη), Βόρεια Θάλασσα 863.000,00 679.400,00 - 21,27 771.200,00 - 10,64 13,51
υκόψαρο ΑτλαντικούAnarhichas lupusV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 300,00 300,00 - - 100,00 - 100,00
υκόψαρο ΑτλαντικούAnarhichas lupusNAFO 0, 1 (Ύδατα Γροιλανδίας) 300,00 300,00 - - 100,00 - 100,00
αρχαρίας προσκυνητήςCetorhinus maximusοινοτικά ύδατα της ζώνης IV, VI και VII - '
έγγαClupea harengusαλτική Θάλασσα (Μονάδα διαχείρισης 3) 60.000,00 61.200,00 2,00 61.200,00 2,00 -
έγγαClupea harengusορβηγικά ύδατα νοτίως των 62΀ Β 910,00 910,00 - 910,00 - -
έγγαClupea harengusκαγεράκη και Κατεγάτη 68.830,00 60.164,00 - 12,59 60.164,00 - 12,59 -
έγγαClupea harengusI, II (Ύδατα ΕΕ, διεθνή και νορβηγικά ύδατα) 35.500,00 71.542,00 101,53 71.542,00 101,53 -
έγγαClupea harengusIIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ), με εξαίρεση τη Μονάδα διαχείρισης 3 74.770,00 78.770,00 5,35 78.770,00 5,35 -
έγγαClupea harengusΙΙd (Εσθονικά ύδατα) - '
έγγαClupea harengusΙΙd (Λετονικά ύδατα) ' '
έγγαClupea harengusΙΙd (Λιθουανικά ύδατα) 2.300,00 ' - 100,00
έγγαClupea harengusόρεια Θάλασσα βορείως πλάτους 53΀30' Β 224.458,00 260.502,00 16,06 260.502,00 16,06 -
έγγαClupea harengusIVc, VIId 59.542,00 66.098,00 11,01 66.098,00 11,01 -
έγγαClupea harengusVb, VIaN, VIb 29.340,00 29.340,00 - 29.340,00 - -
έγγαClupea harengusVIaS, VIIb,c 14.000,00 14.000,00 - 14.000,00 - -
έγγαClupea harengusVIa Clyde 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - -
έγγαClupea harengusVIIa 4.800,00 4.800,00 - 4.800,00 - -
έγγαClupea harengusVIIe,f 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - -
έγγαClupea harengusVIIg,h,j,k 13.000,00 11.000,00 - 15,38 13.000,00 - 18,18
ρεναδιέρος των βράχωνCoryphaenoides rupestrisV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 - -
ρεναδιέρος των βράχωνCoryphaenoides rupestrisNAFO 0, 1 (Ύδατα Γροιλανδίας) 1.350,00 1.350,00 - 1.350,00 - -
αύροςEngraulis encrasicolusVIII 33.000,00 11.000,00 - 66,67 33.000,00 - 200,00
αύροςEngraulis encrasicolusIX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 8.000,00 4.700,00 - 41,25 8.000,00 - 70,21
άδοςGadus morhuaI, II (Νορβηγικά ύδατα) 16.353,00 20.120,00 23,04 20.120,00 23,04 -

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
άδοςGadus morhuaκαγεράκη 3.773,00 3.773,00 - 3.773,00 - -
άδοςGadus morhuaατεγάτη 2.323,00 1.363,00 - 41,33 1.363,00 - 41,33 -
άδος*Gadus morhuaαλτική Θάλασσα (Υποδιαιρέσεις 25-32 Ύδατα ΕΕ) 18.539,00 - 18.539,00 - -
άδος*Gadus morhuaαλτική Θάλασσα (Υποδιαιρέσεις 22-24 Ύδατα ΕΕ) 18.975,00 - 18.975,00 - -
άδοςGadus morhuaI, IIb 13.667,00 16.816,00 23,04 18.322,00 34,06 8,96
άδοςGadus morhuaIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα 22.659,00 22.659,00 - 22.659,00 - -
άδοςGadus morhuaδατα Γροιλανδίας 2.000,00 2.000,00 - - 100,00
άδοςGadus morhuaIIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 47.125,00 '
άδοςGadus morhuaΙΙd (Εσθονικά ύδατα) 650,00 '
άδοςGadus morhuaΙΙd (Λετονικά ύδατα) 950,00 '
άδοςGadus morhuaΙΙd (Λιθουανικά ύδατα) 1.100,00 '
άδοςGadus morhuaορβηγικά ύδατα νοτίως των 62΀ Β 426,00 426,00 - 426,00 - -
άδοςGadus morhuaVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 1.808,00 848,00 - 53,10 848,00 - 53,10 -
άδοςGadus morhuaVIIa 1.950,00 2.150,00 10,26 2.150,00 10,26 -
άδοςGadus morhuaVIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 6.700,00 3.518,00 - 47,49 5.700,00 - 14,93 62,02
άδος και εγκλεφίνοςGadus morhua και Melanogrammus aeglefinusVb (Ύδατα Φερόων νήσων) 500,00 500,00 - 500,00 - -
όνος μακρύπτερος βόρειο απόθεμαGermo alalungaτλαντικός Ωκεανός (βορείως γεωγραφικού πλάτους 5΀ Β) 38.637,60 41.129,50 6,45 41.129,50 6,45 -
όνος μακρύπτερος νότιο απόθεμαGermo alalungaτλαντικός Ωκεανός (νοτίως γεωγραφικού πλάτους 5΀ Β) 2.962,50 1.914,70 - 35,37 1.914,70 - 35,37 -
λώσσα η γλυπτοκέφαλοςGlyptocephalus cynoglossusNAFO 2J3KL - -
λώσσα η γλυπτοκέφαλοςGlyptocephalus cynoglossusNAFO 3NO - -
άλιμπατ του ΑτλαντικούHippoglossus hippoglossusV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 200,00 200,00 - 200,00 - -
άλιμπατ του ΑτλαντικούHippoglossus hippoglossusNAFO 0, 1 (Ύδατα Γροιλανδίας) 200,00 200,00 - 200,00 - -
αγκέτα ΑμερικήςHippoglossoides platessoidesNAFO 3M - -
αγκέτα ΑμερικήςHippoglossoides platessoidesNAFO 3LNO - -
ράψαλο του ΒορράIllex illecebrosusπιμέρους ζώνες NAFO 3 και 4 Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μερίδιο ΕΕ Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μερίδιο ΕΕ

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
άμναLamna nasusδατα ΕΕ των ζωνών IV, VI και VII Δεν υπόκειται σε περιορισμό Δεν υπόκειται σε περιορισμό
αγκέτεςLepidorhombus spp.IIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 2.700,00 1.890,00 - 30,00 1.890,00 - 30,00 -
αγκέτεςLepidorhombus spp. Vb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 4.360,00 3.600,00 - 17,43 3.600,00 - 17,43 -
αγκέτεςLepidorhombus spp.VII 14.336,00 16.396,00 14,37 18.099,00 26,25 10,39
αγκέτεςLepidorhombus spp.VIIIa,b,d,e 1.664,00 1.903,00 14,36 2.101,00 26,26 10,40
αγκέτεςLepidorhombus spp.VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 2.400,00 1.059,00 - 55,88 1.336,00 - 44,33 26,16
ωματίδα με κίτρινη ουράLimanda ferrugineaNAFO 3L,N,O 290,00 290,00 - 290,00 - -
ωματίδα και καλκάνιLimanda limanda και Platichthys flesusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 23.001,00 13.801,00 - 40,00 19.551,00 - 15,00 41,66
εσκαντρίτσεςLophiidaeIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 7.000,00 6.051,00 - 13,56 7.000,00 - 15,68
εσκαντρίτσεςLophiidaeVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 3.180,00 2.749,00 - 13,55 3.180,00 - 15,68
εσκαντρίτσεςLophiidaeVII 15.810,00 20.027,00 26,67 20.902,00 32,21 4,37
εσκαντρίτσεςLophiidaeVIIIa,b,d,e 3.562,00 4.513,00 26,70 5.798,00 62,77 28,47
εσκαντρίτσεςLophiidaeVIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 4.000,00 1.150,00 - 71,25 2.300,00 - 42,50 100,00
αλάζιο μάρλινMakaira nigricansτλαντικός Ωκεανός 103,00 103,00 - 103,00 - -
απελάνοςMallotus villosusV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 95.985,00 95.985,00 - 95.985,00 - -
απελάνοςMallotus villosusIIb - -
απελάνοςMallotus villosusNAFO 0,1 25.000,00 25.000,00 - - 100,00 - 100,00
απελάνοςMallotus villosusNAFO 3NO - -
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusI, II (Νορβηγικά ύδατα) 2.200,00 2.200,00 - 2.200,00 - -
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusορβηγικά ύδατα, νοτίως των 62΀ Β 789,00 789,00 - 789,00 - -
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusκαγεράκη και Κατεγάτη, IIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 2.143,00 2.143,00 - 2.143,00 - -
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα 39.521,00 37.202,00 - 5,87 65.467,00 65,65 75,98
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusVIb, XII, XIV 702,00 702,00 -

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusVb, VIa (Ύδατα ΕΕ) ' 6.503,00 6.503,00 -
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 8.675,00 ' - 100,00
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusVII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 8.185,00 9.435,00 15,27 9.600,00 17,29 1,75
πακαλιάρος ΕγκλεφίνοςMelanogrammus aeglefinusVII a 585,00 ' 1.500,00 156,41
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusκαγεράκη και Κατεγάτη 723,00 723,00 - 723,00 - -
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα 12.294,00 12.294,00 - 12.294,00 - -
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 2.000,00 1.600,00 - 20,00 1.600,00 - 20,00 -
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusVIIa 500,00 514,00 2,80 514,00 2,80 -
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusVIIb-k 31.700,00 14.110,00 - 55,49 27.000,00 - 14,83 91,35
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusVIII 5.600,00 2.242,00 - 59,96 4.500,00 - 19,64 100,71
ταούκι ΑτλαντικούMerlangius merlangusIX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 1.360,00 1.020,00 - 25,00 1.020,00 - 25,00 -
ταούκι Ατλαντικού και κίτρινος μπακαλιάροςMerlangius merlangus και Pollachius pollachiusορβηγικά ύδατα νοτίως των 62΀ Β 190,00 190,00 - 190,00 - -
πακαλιάροςMerluccius merlucciusκαγεράκη και Κατεγάτη, IIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 904,00 847,00 - 6,31 1.178,00 30,31 39,08
πακαλιάροςMerluccius merlucciusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 1.053,00 987,00 - 6,27 1.373,00 30,39 39,11
πακαλιάροςMerluccius merlucciusVb (Ύδατα ΕΕ), VI, VII, XII, XIV 16.823,00 15.757,00 - 6,34 21.926,00 30,33 39,15
πακαλιάροςMerluccius merlucciusVIIIa,b,d,e 11.220,00 10.509,00 - 6,34 14.623,00 30,33 39,15
πακαλιάροςMerluccius merlucciusVIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 7.000,00 3.584,00 - 48,80 5.950,00 - 15,00 66,02
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouI, II (Νορβηγικά ύδατα) 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - -
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouI, II (Ζώνη διακανονισμού της NEAFC) - -
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouV, VI, VII, XII και XIV 107.281,00 ' 209.653,00
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 27.650,00 ' 53.934,00 95,06
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouIV (Νορβηγικά ύδατα) 19.000,00 19.000,00 - 19.000,00 - -
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouVb (Ύδατα ΕΕ), VI, VII ' '
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouVIIIa,b,d,e 14.654,00 ' 28.585,00 95,07
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouVIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 30.415,00 ' 59.328,00 95,06

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouVb (Ύδατα Φερόων νήσων) 16.000,00 16.000,00 - 16.000,00 - -
ροσφυγάκιMicromesistius poutassouV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 15.000,00 15.000,00 - - 100,00 - 100,00
εμονόγλωσσα και καλκάνιMicrostomus kitt και Glyptocephalus cynoglossusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 8.262,00 4.957,00 - 40,00 7.023,00 - 15,00 41,68
ίγκα και ΜουρούναMolva molva και Molva dypterigiaVb (Ύδατα Φερόων νήσων) 3.240,00 3.240,00 - 3.240,00 - -
αραβίδαNephrops norvegicusκαγεράκη και Κατεγάτη (3/4δατα ΕΕ), IIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 4.500,00 4.600,00 2,22 4.600,00 2,22 -
αραβίδαNephrops norvegicusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 16.623,00 18.987,00 14,22 18.987,00 14,22 -
αραβίδαNephrops norvegicusVb (Ύδατα ΕΕ), VI 11.340,00 11.300,00 - 0,35 11.300,00 - 0,35 -
αραβίδαNephrops norvegicusVII 17.790,00 17.450,00 - 1,91 17.450,00 - 1,91 -
αραβίδαNephrops norvegicusVIII a,b,d,e 3.000,00 3.150,00 5,00 3.150,00 5,00 -
αραβίδαNephrops norvegicusVIIIc 180,00 36,00 - 80,00 180,00 - 400,00
αραβίδαNephrops norvegicusIX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 600,00 181,00 - 69,83 600,00 - 231,49
αρίδα της ΑρκτικήςPandalus borealisκαγεράκη και Κατεγάτη 5.420,00 5.719,00 5,52 5.719,00 5,52 -
αρίδα της ΑρκτικήςPandalus borealisIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 4.880,00 4.880,00 - 4.880,00 - -
αρίδα της ΑρκτικήςPandalus borealisορβηγικά ύδατα νοτίως των 62΀00' Β 1.040,00 1.040,00 - 1.040,00 - -
αρίδα της ΑρκτικήςPandalus borealisV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 5.675,00 5.675,00 - 5.675,00 - -
αρίδα της ΑρκτικήςPandalus borealisNAFO 3L - 145,00 144,00 - 0,69
αρίδεςPenaeus spp.αλλική Γουιάνα 4.000,00 4.000,00 - 4.000,00 - -
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaκαγεράκη 13.014,00 9.310,00 - 28,46 9.310,00 - 28,46 -
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaατεγάτη 3.320,00 1.755,00 - 47,14 1.863,00 - 43,89 6,15
υρωπαϊκή χωματίδα*Pleuronectes platessaIIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 3.200,00 3.200,00 - 3.200,00 - -
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα 69.282,00 40.873,00 - 41,00 57.923,00 - 16,40 41,71
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 1.534,00 1.227,00 - 20,01 1.227,00 - 20,01 -
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVIIa 1.675,00 896,00 - 46,51 1.340,00 - 20,00 49,55
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVIIb,c 160,00 90,00 - 43,75 160,00 - 77,78
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVIId,e 5.970,00 6.060,00 1,51 6.060,00 1,51 -

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVIIf, g 660,00 470,00 - 28,79 560,00 - 15,15 19,15
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVIIh,j,k 582,00 349,00 - 40,03 466,00 - 19,93 33,52
υρωπαϊκή χωματίδαPleuronectes platessaVIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 448,00 448,00 - 448,00 - -
ίτρινος μπακαλιάροςPollachius pollachiusVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 880,00 704,00 - 20,00 704,00 - 20,00 -
ίτρινος μπακαλιάροςPollachius pollachiusVII 17.000,00 17.000,00 - 17.000,00 - -
ίτρινος μπακαλιάροςPollachius pollachiusVIIIa,b,d,e 1.680,00 1.680,00 - 1.680,00 - -
ίτρινος μπακαλιάροςPollachius pollachiusVIIIc 512,00 410,00 - 19,92 410,00 - 19,92 -
ίτρινος μπακαλιάροςPollachius pollachiusIX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 360,00 288,00 - 20,00 360,00 - 25,00
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensI, II (Νορβηγικά ύδατα) 3.600,00 3.600,00 - 3.600,00 - -
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensI, II (Διεθνή ύδατα) - -
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensIIa (Ύδατα ΕΕ), Σκαγεράκη και Κατεγάτη, IIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα 79.200,00 91.200,00 15,15 91.200,00 15,15 -
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensορβηγικά ύδατα νοτίως των 62΀ Β 982,00 982,00 - 982,00 - -
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensVb (Ύδατα Φερόων νήσων) 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 - -
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 17.119,00 19.713,00 15,15 19.713,00 15,15 -
αύρος μπακαλιάροςPollachius virensVII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 8.710,00 6.968,00 - 20,00 6.968,00 - 20,00 -
αλκάνι και πησσίPsetta maxima και Scophthalmus rhombusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 5.738,00 3.443,00 - 40,00 4.877,00 - 15,01 41,65
ελάχιαRajidaeIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 4.121,00 2.473,00 - 39,99 3.503,00 - 15,00 41,65
ππόγλωσσα ΓροιλανδίαςReinhardtius hippoglossoidesI, II (Νορβηγικά ύδατα) 100,00 100,00 - 100,00 - -
ππόγλωσσα ΓροιλανδίαςReinhardtius hippoglossoidesI, II (Διεθνή ύδατα) - -
ππόγλωσσα ΓροιλανδίαςReinhardtius hippoglossoidesIIa (Ύδατα ΕΕ), VI Δεν υπόκειται σε περιορισμό Δεν υπόκειται σε περιορισμό
ππόγλωσσα ΓροιλανδίαςReinhardtius hippoglossoidesV, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 4.800,00 4.800,00 - 4.800,00 - -
ππόγλωσσα ΓροιλανδίαςReinhardtius hippoglossoidesNAFO 0,1 (Ύδατα Γροιλανδίας) 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 - -
ππόγλωσσα ΓροιλανδίαςReinhardtius hippoglossoidesNAFO 3LMNO 17.226,00 8.203,00 - 52,38 8.203,00 - 52,38 -
ολωμός του Ατλαντικού*Salmo salarIIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) εξαιρουμένης της Υποδιαίρεσης 32 346.918,00 346.918,00 - 346.918,00 - -
ολωμός του ΑτλαντικούSalmo salarΙΙd (Εσθονικά ύδατα) 2.000,00 ' - 100,00

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
ολωμός του ΑτλαντικούSalmo salarΙΙd (Λετονικά ύδατα) 11.000,00 ' - 100,00
ολωμός του ΑτλαντικούSalmo salarΙΙd (Λιθουανικά ύδατα) 4.500,00 ' - 100,00
ολωμός του Ατλαντικού*Salmo salarποδιαίρεση 32 της IBSFC (Ύδατα ΕΕ) 40.700,00 28.490,00 - 30,00 28.490,00 - 30,00 -
κουμπρίScomber scombrusIIa (Νορβηγικά ύδατα) 12.020,00 12.020,00 - 12.020,00 - -
κουμπρίScomber scombrusIIa (Ύδατα ΕΕ), Σκαγεράκη και Κατεγάτη, IIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα 22.063,00 21.361,00 - 3,18 21.381,00 - 3,09 0,09
κουμπρίScomber scombrusIIa (όχι ύδατα ΕΕ), Vb (Ύδατα ΕΕ), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV 310.808,00 296.349,00 - 4,65 296.349,00 - 4,65 -
κουμπρίScomber scombrusVb (Ύδατα Φερόων νήσων) 3.893,00 3.589,00 - 7,81 3.589,00 - 7,81 -
κουμπρίScomber scombrusVIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 35.000,00 32.305,00 - 7,70 32.305,00 - 7,70 -
οκκινόψαροSebastes spp.V, XII, XIV 16.452,00 16.563,00 0,67 16.563,00 0,67 -
οκκινόψαροSebastes spp.I, II (Νορβηγικά ύδατα) 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - -
οκκινόψαροSebastes spp.V, XIV (Ύδατα Γροιλανδίας) 25.500,00 25.500,00 - 25.500,00 - -
οκκινόψαροSebastes spp.NAFO 0, 1 (Ύδατα Γροιλανδίας) 5.500,00 5.500,00 - - 100,00 - 100,00
οκκινόψαροSebastes spp.Va (Ισλανδικά ύδατα) 3.000,00 3.000,00 - 3.000,00 - -
οκκινόψαροSebastes spp.Vb (Ύδατα Φερόων νήσων) 6.300,00 6.300,00 - 6.300,00 - -
οκκινόψαρο*Sebastes spp.NAFO 3M 3.100,00 3.100,00 - 3.100,00 - -
οκκινόψαροSebastes spp.NAFO 3LN - -
οκκινόψαροSebastes spp.NAFO IF 13.883,00 ' - 100,00
λώσσαSolea soleaκαγεράκη και Κατεγάτη, IIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 347,00 254,00 - 26,80 520,00 49,86 104,72
λώσσαSolea soleaII, Βόρεια Θάλασσα 15.850,00 13.500,00 - 14,83 17.000,00 7,26 25,93
λώσσαSolea soleaVb (Ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV 106,00 85,00 - 19,81 85,00 - 19,81 -
λώσσαSolea soleaVIIa 1.010,00 664,00 - 34,26 800,00 - 20,79 20,48
λώσσαSolea soleaVIIb,c 80,00 65,00 - 18,75 65,00 - 18,75 -
λώσσαSolea soleaVIId 5.400,00 4.525,00 - 16,20 5.900,00 9,26 30,39
λώσσαSolea soleaVIIe 394,00 197,00 - 50,00 300,00 - 23,86 52,28
λώσσαSolea soleaVIIf,g 1.240,00 830,00 - 33,06 1.050,00 - 15,32 26,51

ίδος (κοινή ονομασία)

ίδος (Λατινική ονομασία)λιευτική ζώνη ΔΣΕΘ TAC 2003 (1) Προτ. (2) Διαφορά % ΣΥΜΒΟΥΛΙΟιαφορά %ιαφορά %
TAC 2004 με τα TAC 2003 ΔΕΚ 2003 ε τα TAC 2003ε την ΠΡΟΤΑΣΗ 2004
λώσσαSolea soleaVIIh,j,k 390,00 360,00 - 7,69 390,00 - 8,33
λώσσαSolea soleaVIIIa,b 3.800,00 2.800,00 - 26,32 3.600,00 - 5,26 28,57
λώσσαSolea spp.VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 (Ύδατα ΕΕ) 1.600,00 1.280,00 - 20,00 1.520,00 - 5,00 18,75
απαλίναSprattus sprattusκαγεράκη και Κατεγάτη 46.250,00 46.250,00 - 46.250,00 - -
απαλίνα*Sprattus sprattusIIIb,c,d (Ύδατα ΕΕ) 122.468,00 152.376,00 24,42 152.376,00 24,42 -
απαλίναSprattus sprattusΙΙd (Εσθονικά ύδατα) - -
απαλίναSprattus sprattusΙΙd (Λετονικά ύδατα) 6.000,00 ' - 100,00
απαλίναSprattus sprattusΙΙd (Λιθουανικά ύδατα) 13.000,00 ' - 100,00
απαλίναSprattus sprattusIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 240.000,00 238.000,00 - 0,83 238.000,00 - 0,83 -
απαλίναSprattus sprattusVIIde 9.600,00 9.600,00 - 9.600,00 - -
κυλόψαροSqualus acanthiasIIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 5.640,00 4.472,00 - 20,71 4.472,00 - 20,71 -
ευκό μάρλινTetrapturus albaτλαντικός Ωκεανός 46,50 46,50 - 46,50 - -
αφρίδιTrachurus spp.IIa (Ύδατα ΕΕ), Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 41.667,00 36.248,00 - 13,01 46.788,00 12,29 29,08
αφρίδιTrachurus spp.Vb (Ύδατα ΕΕ), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV 130.000,00 103.152,00 - 20,65 131.879,00 1,45 27,85
αφρίδιTrachurus spp.VIIIc, IX 55.000,00 48.900,00 - 11,09 55.000,00 - 12,47
αφρίδιTrachurus spp.X, CECAF Αζόρες 3.200,00 3.200,00 - 3.200,00 - -
αφρίδιTrachurus spp.X, CECAF Νήσοι Μαδέρας 1.600,00 1.600,00 - 1.600,00 - -
αφρίδιTrachurus spp.X, CECAF Κανάριοι Νήσοι 1.600,00 1.600,00 - 1.600,00 - -

ύκο της Νορβηγίας

Trisopterus esmarkiIIa (Ύδατα ΕΕ), Σκαγεράκη και Κατεγάτη, Βόρεια Θάλασσα (Ύδατα ΕΕ) 173.000,00 173.000,00 - 173.000,00 - -
ύκο της ΝορβηγίαςTrisopterus esmarkiIV (Νορβηγικά ύδατα) 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - -
όνοςThunnus thynnusτλαντικός Ωκεανός (ανατολικώς μήκους 45΀Δ) και Μεσόγειος 19.231,70 18.450,00 - 4,06 18.450,00 - 4,06 -
όνος μεγαλόφθαλμοςThunnus obesusτλαντικός Ωκεανός 36.840,00 35.937,20 - 2,45 35.937,20 - 2,45 -
ιφίαςXiphias gladiusτλαντικός Ωκεανός (βορείως γεωγραφικού πλάτους 5΀ Β) 6.745,60 6.841,30 1,42 6.841,30 1,42 -
ιφίαςXiphias gladiusτλαντικός Ωκεανός (νοτίως γεωγραφικού πλάτους 5΀ Β) 6.002,00 5.964,30 - 0,63 5.850,00 - 2,53 - 1,92
λατύψαροVb (Ύδατα Φερόων νήσων) 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 - -
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 της 20ής Δεκεμβρίου 2002, Παραρτήματα IA, IB, IΓ, IΔ, IE, IΣΤ.

  Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό TAC και ποσοστώσεων για το 2004, παραρτήματα IA, IB, IΓ, IE.

  * Δεν συμπεριλαμβάνει τα κράτη μέλη που πρόκειται να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004.

ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ «ΓΑΔΟΥ» ΚΑΙ «ΜΕΡΛΟΥΚΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ»

Το Συμβούλιο κατέληξε ομόφωνα σε πολιτική συμφωνία, με τη βελγική αντιπροσωπία να δηλώνει πρόθεση αποχής, σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση σχεδίων αποκατάστασης των αποθεμάτων γάδου, βάσει συνολικού συμβιβασμού της Προεδρίας με τον οποίο συντάχθηκε η Επιτροπή. Το Συμβούλιο διαμόρφωσε επίσης ένα γενικό προσανατολισμό εν αναμονή της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση σχεδίων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά.

Σε σύγκριση με τις αρχικές προτάσεις, στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε και στο γενικό προσανατολισμό που διαμορφώθηκε εντάσσονται κυρίως οι εξής τροποποιήσεις :

 • Ως προς την αποκατάσταση των αποθεμάτων του μερλούκιου του Βορρά, καταργούνται οι αρχικές διατάξεις περί περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας,

 • η πολιτική συμφωνία για το γάδο θεσπίζει σύστημα περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας όχι πια με βάση τα Kw/ημέρες, αλλά τις αλιευτικές ζώνες και τα αλιευτικά εργαλεία όπως ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού «TAC και ποσοστώσεις » (βλ. ανωτέρω),

 • το ποσοστό θνησιμότητας για το μερλούκιο του Βορρά ορίζεται πλέον στο 0,25%, για τον καθορισμό του σχετικού TAC. Ωστόσο, ένα TAC είναι δυνατό να μην υιοθετηθεί όταν, με βάση την πιο πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), κρίνεται ότι αυτό θα οδηγούσε σε μείωση της βιομάζας των ώριμων προς αναπαραγωγή αποθεμάτων. Η αρχική πρόταση καθόριζε το TAC σε συνάρτηση με την αύξηση των ποσοτήτων των ώριμων προς αναπαραγωγή ψαριών,

 • η εκ των προτέρων ανακοίνωση στις αρμόδιες αρχές από τον πλοίαρχο του σκάφους των ποσοτήτων εκφόρτωσης μερλούκιου και γάδου ισχύει αποκλειστικά για κάθε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη τους ενός τόνου για το γάδο και δυο τόνων για το μερλούκιο. Ορίζεται ελάχιστο όριο 50 κιλών κάτω από το οποίο δεν ισχύει η εκ των προτέρων ανακοίνωση για όλα τα είδη γάδου ενώ μόνο για τα ελεγχόμενα είδη στην περίπτωση του μερλούκιου του Βορρά,

 • το περιθώριο ανοχής για τις ποσότητες μερλούκιου και γάδου που καταχωρούνται στο ημερολόγιο σκάφους είναι 8%,

 • ως προς τους ελέγχους από τις αρχές ενός κράτους μέλους των αλιευόμενων ποσοτήτων μερλούκιου και γάδου, προβλέπεται εφεξής ένα σύστημα ελέγχου με αντιπροσωπευτική δειγματοληψία ίση τουλάχιστον με το 20% των εκφορτώσεων, που ζυγίζονται παρουσία ελεγκτών του κράτους αντί των συστηματικών ελέγχων επί του συνόλου των αλιευόμενων ποσοτήτων.

Οι δύο προτάσεις «γάδου» και «μερλούκιου του Βορρά» αντικαθιστούν αρχική πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2001 και της οποίας σκοπός ήταν η διασφάλιση της αποκατάστασης των αποθεμάτων των δύο ειδών που απειλούνται από υπερεκμετάλλευση σύμφωνα με τις επιστημονικές γνώμες του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (CIEM). Στη συνέχεια, είχαν ληφθεί προσωρινά μέτρα όσον αφορά τα αποθέματα γάδου κατά την αναμόρφωση της κοινής πολιτικής αλιείας, στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 σχετικά με το σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων και τις ποσοστώσεις.

Τα προγράμματα αποκατάστασης αποσκοπούν στην ανανέωση των θαλάσσιων ποσοτήτων ενήλικου μερλούκιου κατά 10% και γάδου κατά 30% ετησίως. Καλύπτουν τις αλιευτικές ζώνες του Kattegat, της Βόρειας Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων του Skagerrak και της ανατολικής Μάγχης, την περιοχή δυτικά της Σκωτίας και τη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Οι καλυπτόμενες από την πρόταση ζώνες είναι για τον μερλούκιο το Kattegat, η Βόρεια Θάλασσα συμπεριλαμβανομένου του Skagerrak, η περιοχή δυτικά της Σκωτίας, η Μάγχη, η θάλασσα της Ιρλανδίας, η Κελτική Θάλασσα, η περιοχή δυτικά της Ιρλανδίας και ο κόλπος της Γασκονίας. Τα σχέδια αυτά που ορίζουν το ελάχιστο απόλυτο μέγεθος αποθεμάτων κάτω από το οποίο οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι τα αποθέματα απειλούνται σοβαρά από κίνδυνο ολικής εξαφάνισης περιλαμβάνουν περιορισμούς αλιευμάτων μέσω των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) τα οποία καθορίζονται κατά τρόπο που να επιτρέπουν αύξηση του αποθέματος (+30% για το γάδο ως πλέον απειλούμενο είδος και +10% για το μερλούκιο).

Εξάλλου, οι δύο προτάσεις περιλαμβάνουν πτυχή που αφορά τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας με βάση το σύστημα Kw/ημέρες και τα ισοδύναμά τους σε αριθμό ημερών εκτός λιμένων. Τέλος, προβλέπονται ακόμη μέτρα ελέγχου, συνοδευτικά μέτρα και μέτρα για την παρακολούθηση.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα, με αποχή της γαλλικής αντιπροσωπίας, βάσει συμβιβασμού της Προεδρίας που υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή, τον κανονισμό (15808/1/03 + COR 1) για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004.

Η γαλλική αντιπροσωπία ζήτησε η τιμή προσανατολισμού για το μαύρο μπακαλιάρο να μειωθεί έναντι του 2003 μόνον κατά 3% αντί της προβλεπόμενης αρχικής μείωσης κατά 6%. Ο συμβιβασμός της Προεδρίας προτείνει μείωση κατά 5%.

Οι αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση έχουν ως εξής :

 • η τιμή προσανατολισμού του μπακαλιάρου του είδους Gadus morhua αυξήθηκε (+0,5%) στα 1631€/τόνο αντί των 1623€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού του μαύρου μπακαλιάρου αυξήθηκε (+1%) στα 766€/τόνο αντί των 758€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού της μουρούνας αυξήθηκε (+1%) στα 1214€/τόνο αντί των 1201€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού της χωματίδας (από 1/5/2002 έως 31/12/2002) αυξήθηκε (+1%) στα 1499€/τόνο αντί των 1484€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού μπακαλιάρου του είδους Merluccius merluccius αυξήθηκε (+0,5%) στα 3731€/τόνο αντί των 3713€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού της λιμάντας αυξήθηκε (+1%) στα 877€/τόνο αντί των 868€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού του τόνου του μακρύπτερου αυξήθηκε στα 2265€/τόνο (+2,5%) αντί των 2210€/τόνο της αρχικής πρότασης για το ολόκληρο ψάρι ή το εκσπλαχνισμένο ψάρι με κεφαλή και στα 2515€/τόνο (+2.1%) αντί των 2464€/τόνο της αρχικής πρότασης για το εκσπλαχνισμένο ψάρι,

 • η τιμή προσανατολισμού για τις γαρίδες του είδους Crangon crangon αυξήθηκε (+1,5%) στα 2391€/τόνο αντί των 2354€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού για τις γαρίδες Αρκτικής βρασμένες σε νερό αυξήθηκε (+1%) στα 6411€/τόνο αντί των 6344€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού για τις καραβίδες ψάρι ολόκληρο αυξήθηκε (+0,5%) στα 5337€/τόνο αντί των 5310€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού της γλώσσας αυξήθηκε (+0,5%) στα 6748€/τόνο αντί των 6714€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού του χταποδιού αυξήθηκε (+1%) στα 2119€/τόνο αντί των 2098€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η τιμή προσανατολισμού για τα καλαμάρια και καλαμαράκια αυξήθηκε (+1%) στα 1168€/τόνο αντί των 1156€/τόνο της αρχικής πρότασης,

 • η κοινοτική τιμή παραγωγής του κιτρινόπτερου τόνου αυξήθηκε (+1%) στα 1219€/τόνο αντί των 1207€/τόνο της αρχικής πρότασης.

Το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προβλέπει τον καθορισμό μιας τιμής προσανατολισμού για κάθε ένα από τα προϊόντα που εμφαίνονται στο παράρτημα I και για κάθε ένα από τα προϊόντα και ομάδες προϊόντων που εμφαίνονται στο παράρτημα II. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μέσο όρο των τιμών που διαπιστώθηκαν για σημαντικό τμήμα της κοινοτικής παραγωγής στις αγορές χονδρικής πώλησης ή στα λιμάνια κατά τη διάρκεια των τριών αλιευτικών περιόδων που προηγούνται της περιόδου για την οποία καθορίζεται η τιμή.

Κατά τον καθορισμό των τιμών αυτών, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι τάσεις της παραγωγής και της ζήτησης καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η ανάγκη διασφάλισης σταθερών τιμών αγοράς και η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Υγιεινή των ζωοτροφών

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών όσον αφορά την πρόταση κανονισμού περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών η οποία περιλαμβάνεται στο έγγραφο 15617/03.

Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 14 Απριλίου 2003, την προαναφερόμενη πρόταση η οποία αποσκοπεί να καθορίσει τις απαιτήσεις ενός συνολικού συστήματος εγγραφής όλων των υπευθύνων των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθώς και απαιτήσεις παραγωγής ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της πρωτογενούς παραγωγής.

 • Σχέδιο κτηνιατρικής συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Προεδρία και την Επιτροπή για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία όσον αφορά το σχέδιο κτηνιατρικής συμφωνίας, μετά τη σύνοδο της Μόσχας στις 10 Δεκεμβρίου 2003. Η Προεδρία χαιρέτισε το εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξαν τα μέρη κατά τη διαπραγμάτευση και τη βούλησή τους να καταλήξουν σε συμφωνία έως την 1η Μαΐου 2004, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των δυο μερών στον κτηνιατρικό τομέα.

Η ιρλανδική αντιπροσωπία επεσήμανε ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αποτελούν θετική βάση συζήτησης για προσεχή συμφωνία. Αρκετές αντιπροσωπίες τόνισαν επίσης την ανάγκη ταχείας επίτευξης συμφωνίας.

 • Εισαγωγή ρυζιού basmati

Η βρετανική αντιπροσωπία επέστησε την προσοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής στην παρουσίαση πρότασης που υπεβλήθη στην επιτροπή διαχείρισης προκειμένου να εξαιρεθούν από το ευεργέτημα της έκπτωσης δασμών εισαγωγής κατά 250€/τόνο ορισμένες ποικιλίες ρυζιού Basmati ("Pusa" και "Super"), εξαιρετικά σημαντικές για το Πακιστάν πρόκειται για το 80% των εξαγωγών ρυζιού Basmati από το Πακιστάν, σύμφωνα με τη βρετανική αντιπροσωπία μετά από απάτες που διαπιστώθηκαν κατά την εισαγωγή ρυζιού basmati (έγγρ. 16103/03).

Η ίδια αντιπροσωπία εξέφρασε, με την υποστήριξη της ολλανδικής αντιπροσωπίας, την επιθυμία να διερευνήσει η Επιτροπή εναλλακτικές λύσεις αντί απλώς να εξαιρούνται αυτές οι υβριδικές ποικιλίες ρυζιού.

Ο Επίτροπος κ. Fischler επεσήμανε κατά πρώτον ότι αυτή η πρόταση κανονισμού υπόκειται ακόμη σε εξέταση από την αρμόδια επιτροπή διαχείρισης. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει διαπιστώσει τέσσερα κρούσματα απάτης κατά την εισαγωγή αυτών των ποικιλιών ρυζιού και ότι η πρόταση αυτή υποβλήθηκε με σκοπό την ανάσχεση των απατών που ζημιώνουν τον ευρωπαίο καταναλωτή. Εξάλλου, σημείωσε ότι η απόκλιση τιμής μεταξύ της παραδοσιακής ποικιλίας Basmati και των υβριδικών ποικιλιών "Pusa" και "Super" δικαιολογεί εξαίρεση από το ευεργέτημα της έκπτωσης τελωνειακών δασμών κατά 250€/τόνο για τις ποικιλίες αυτές, πράγμα που ισχύει από το 1996. Τέλος, υποστήριξε ότι έχουν καθιερωθεί πιστοποιητικά γνησιότητας για την εισαγωγή ρυζιού basmati μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2004, εν αναμονή λύσης αποδεκτής τόσο από τους εξαγωγείς όσο και από τους καταναλωτές.

 • Κατάσταση της αγοράς στον τομέα του χοίρειου κρέατος

Η αυστριακή αντιπροσωπία θέλησε να επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής στη δραματική κατάσταση της αγοράς χοίρειου κρέατος στην Ευρώπη και πρότεινε εν προκειμένω την επαναφορά των επιστροφών κατά την εξαγωγή χοίρειου κρέατος προς τρίτες χώρες, ιδίως δε προς τη Ρωσία, προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα αποθέματα στην ευρωπαϊκή αγορά (έγγρ. 16128/03).

Η επιδεινωμένη κατάσταση της αγοράς αυτής συνδέεται πρωτίστως με την άνοδο του ευρώ έναντι του δολαρίου, με τη μειωμένη κατανάλωση χοιρινού στην Ευρώπη και, τέλος, με την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών λόγω της ξηρασίας του θέρους του 2003 στην Ευρώπη, η οποία και προκάλεσε τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων σιτηρών για τη διατροφή των ζώων. Έτσι, η τιμή του χοίρειου κρέατος έπεσε κατά περίπου 1 ευρώ/κιλό σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Γαλλία). Η Επιτροπή αποφάσισε την εισαγωγή της ιδιωτικής αποθεματοποίησης από τις 22 Δεκεμβρίου 2003 για ορισμένη ποσότητα χοίρειου κρέατος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της κατάστασης.

Η αυστριακή αντιπροσωπία είχε την υποστήριξη αρκετών αντιπροσωπιών, ορισμένες εκ των οποίων έκριναν ότι η ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης μεταθέτει τα ουσιαστικά ζητήματα της επιδείνωσης του τομέα αυτού χωρίς να τα επιλύει.

Η δανική, η σουηδική και η βρετανική αντιπροσωπία διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς την αρχή της επαναφοράς των επιστροφών για το νωπό και το κατεψυγμένο κρέας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η ισπανική αντιπροσωπία τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των εν λόγω επιστροφών καθώς και υπέρ της αύξησης των επιστροφών για τα μεταποιημένα προϊόντα. Η πορτογαλική αντιπροσωπία ζήτησε να επανεξεταστούν οι δασμοί εισαγωγής αραβοσίτου ώστε να μειωθεί το κόστος της διατροφής των ζώων.

Ο Επίτροπος κ. Fischler δήλωσε σύμφωνος με το σύνολο των αντιπροσωπιών ως προς τη διαπίστωση της εξαιρετικής επιδείνωσης στον τομέα αυτόν. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η Επιτροπή έχει κρίνει προτιμότερο να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, κατόπιν δε να εξετάσει εκ νέου κατά τις προσεχείς εβδομάδες την κατάσταση της αγοράς υπό το φως των ληφθέντων μέτρων προτού αποφασίσει να προσφύγει σε επιστροφές. Υποστήριξε έτσι ότι, πέραν των εμπορικών κινδύνων που συνεπάγεται έναντι του ΠΟΕ η επαναφορά επιστροφών κατά την εξαγωγή, ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να επιφέρει πριν την 1η Μαΐου 2004 στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών που επωφελούνται της διάταξης αυτής και των προσχωρούντων κρατών. Αναγνώρισε την ύπαρξη ειδικών προβλημάτων στην Πορτογαλία ως προς τις εισαγωγές αραβοσίτου και γνωστοποίησε τα επικείμενα μέτρα που πρόκειται να λάβει σχετικά η Επιτροπή.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γεωργια

Τομέας του γάλακτος - Aζόρες

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα, με αποχή της ιταλικής αντιπροσωπίας, κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (POSEIMA) σχετικά με την εφαρμογή της συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων των Αζορών (έγγρ. 15194/03).

Η πρόταση αυτή που εγκρίθηκε χωρίς αλλαγές βασίζεται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ και αποσκοπεί στην παράταση της περιόδου παρέκκλισης από την συμπληρωματική εισφορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά τις Αζόρες, λόγω των δυσκολιών που ανέκυψαν για τη συμμόρφωση προς το στόχο της παραγωγής.

Βιολογική γεωργία * - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του ως προς τη στρατηγική για ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης όσον αφορά τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία (έγγρ. 15908/03) :

«Τον Μάιο του 2001 πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη διάσκεψη με τίτλο «Βιολογικά Τρόφιμα και Βιολογική Γεωργία - προς μια εταιρική σχέση και κοινή δράση στην Ευρώπη» την οποία διοργάνωσε το δανικό Υπουργείο Γεωργίας. Η διάσκεψη αυτή αποτελούσε συνέχεια της διάσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί το 1999 στην Αυστρία και είχε ως αντικείμενο την έναρξη εφαρμογής σχεδίου δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη. Το θέμα περιελήφθη στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γεωργίας της 19ης Ιουνίου 2001.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε τον Δεκέμβριο του 2002 έγγραφο με ανάλυση των δυνατοτήτων ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης όσον αφορά τα βιολογικά τρόφιμα και την βιολογική γεωργία (έγγρ. 15619/02 της 20ής Δεκεμβρίου 2002).

Κατά τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες το 2003, τα κράτη μέλη χαιρέτισαν ομόφωνα την πρωτοβουλία της Επιτροπής και ζήτησαν να αρχίσουν οι εργασίες εκπόνησης του σχεδίου δράσης.

Κατά τη συνεδρίασή της στο Σάλτσμπουργκ τον Νοέμβριο 2003, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη τόνισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω της διαφοροποίησης, της καινοτομίας και των προϊόντων προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία του γεωργικού δυναμικού στις διάφορες αγροτικές περιοχές, αποτελεί βασικό στόχο.

Εκτιμώντας ότι :

απαιτείται να τυποποιηθούν οι πολυάριθμοι ορισμοί της «βιολογικής γεωργίας» που έχουν υιοθετήσει οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη (FAO και Codex Alimentarius), μεμονωμένες χώρες και διεθνείς οργανώσεις (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM)). Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καταβληθεί προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά ένα ενιαίο ορισμό,

απαιτείται η βιολογική γεωργία να καταστεί βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού συστήματος εφοδιασμού τροφίμων, μαζί με τα χαρακτηριστικά προϊόντα και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, ώστε να αποτελέσει προωθημένο στοιχείο της βιωσιμότητας ολόκληρου του γεωργικού τομέα και του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής. Ως εκ τούτου, η βιολογική γεωργία θα πρέπει να υποστηριχθεί από ένα κατάλληλο και ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας,

έχει διαπιστωθεί ότι η βιολογική γεωργία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας και τη διαφύλαξη των μη ανανεώσιμων πόρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, καθώς και για την εφαρμογή πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, αποτελώντας, με τον τρόπο αυτό, κινητήρια δύναμη για ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα γεωργίας και γεωργικών προϊόντων διατροφής,

ο ρόλος της νέας ΚΓΠ είναι ουσιώδης για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης της παραγωγικής βάσης του τομέα. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο το σχέδιο δράσης να αξιολογεί τις επιπτώσεις των διαφόρων μέσων εφαρμογής της μεταρρύθμισης επί της βιολογικής γεωργίας και να προσφέρει έτσι πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη για τις επιλογές των μέσων αυτών,

έχει αποδειχθεί ότι η βιολογική γεωργία εξυπηρετεί σημαντικούς στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής ιδίως όσον αφορά τη μείωση των βλαβερών για την ατμόσφαιρα εκπομπών, την καταπολέμηση της απερήμωσης καθώς και την προστασία και διατήρηση των υδάτινων πόρων και των βιοτόπων,

βάσει των αποφάσεων που έχει λάβει η Ένωση όσον αφορά την παραγωγή, την εμπορία και τη σήμανση των ΓΤΟ, και των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τη συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, πρέπει να εξεταστεί το θέμα της συμβατότητας μεταξύ της γενετικώς τροποποιημένης και της βιολογικής παραγωγής, ιδίως όσον αφορά την αποφυγή τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ,

η επέκταση της βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα δεδομένης της αύξησης της ζήτησης για τα προϊόντα τα παραγόμενα με βιολογικές μεθόδους. Επομένως, διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων εμπορίας και στην εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών.

Το Συμβούλιο της ΕΕ καλεί επομένως την Επιτροπή :

  - να ενημερώσει τους στόχους που εκτίθενται στο προπαρασκευαστικό έγγραφο, ούτως ώστε τα μέτρα του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης να ανταποκρίνονται στον στρατηγικό ρόλο που θα πρέπει να λάβει η βιολογική γεωργία στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ένωσης, στις βασικές εξελίξεις λόγω της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ,

- βάσει των αποφάσεων που έχει λάβει η Ένωση όσον αφορά την παραγωγή, την εμπορία και τη σήμανση των ΓΤΟ καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών για τη συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, να περιλάβει στους στρατηγικούς στόχους του σχεδίου δράσης την προστασία και την ανάδειξη των παραγωγών βάσει βιολογικών μεθόδων λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τις βιολογικές παραγωγές, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο της τυχαίας παρουσίας ΓΤΟ,

  - να προωθήσει, και σε διεθνές επίπεδο, πρωτοβουλίες αποσκοπούσες στην επίτευξη ορισμού της «βιολογικής γεωργίας» και του «βιολογικά παραχθέντος προϊόντος». Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει το κόστος και τα οφέλη της χρήσης ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα προϊόντα της βιολογικής γεωργίας, ανεξαρτήτως προέλευσής τους, χωρίς να εξαιρείται η χρήση άλλων λογοτύπων, και να εφαρμόσει αποτελεσματικές κοινοτικές πρωτοβουλίες απευθυνόμενες σε όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές για την προώθηση της κατανάλωσης και της εμπορίας των σχετικών προϊόντων με τις τρίτες χώρες, καθώς και για τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας τους,

  - να συμπεριλάβει ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους του Σχεδίου Δράσης την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ενθάρρυνσης εθελοντικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία, εκ μέρους των κρατών μελών, αγροτικών περιοχών στις οποίες θα προωθούνται παραγωγές προστιθέμενης αξίας όπως βιολογικά, χαρακτηριστικά και παραδοσιακά προϊόντα, ακολουθώντας μια λογική τοπικής ανάπτυξης της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας. Για την επίτευξη του στόχου της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και της οργάνωσης της αλυσίδας βιολογικής παραγωγής μεταξύ των διαφόρων συντελεστών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία του γεωργικού δυναμικού σε διάφορες αγροτικές περιοχές.

  - να εξετάσει περαιτέρω την ανάγκη συγκρότησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο :

   α) μιας ανεξάρτητης επιτροπής που θα παρέχει τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές, θα κατευθύνει την έρευνα - καινοτομία στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και θα προωθεί τις συμπληρωματικές σχέσεις, στα πλαίσια δικτύου, μεταξύ των κέντρων αριστείας των μεμονωμένων κρατών μελών,

   β) οικονομικού παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση της εξέλιξης της προσφοράς και ζήτησης των βιολογικών προϊόντων,

  - να συνεχίσει τις εργασίες για την προσαρμογή των βασικών κανόνων ελέγχου, προκειμένου ολόκληρη η αλυσίδα βιολογικών προϊόντων να ενσωματωθεί περισσότερο στο σύστημα ελέγχου, εφαρμόζοντας προσέγγιση βασιζόμενη στην ανάλυση του κινδύνου, για να ενισχυθεί η ανίχνευση της προέλευσης των προϊόντων και να απλουστευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δίνοντας εν προκειμένω και τη δέουσα προσοχή και στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες,

  - να ενημερώσει τέλος το Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο του 2004, σχετικά με την κατάσταση των εργασιών για το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης, ενόψει της τελικής υποβολής του Σχεδίου το αργότερο το Μάιο του 2004».

Γεωργικές ασφαλίσεις* - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματά του σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στη γεωργία (έγγρ. 15968/03) :

« Εκτιμώντας ότι

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που αποφασίστηκε στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο του 2003 θα οδηγήσει σε ένα τροποποιημένο σύστημα στήριξης του γεωργικού εισοδήματος αποσυνδεδεμένο από την παραγωγή που θα πρέπει να εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα στους γεωργούς. Εντούτοις, η γενική στρατηγική του βελτιωμένου προσανατολισμού του γεωργικού τομέα προς την αγορά, μαζί με τα επόμενα βήματα προς τη φιλελευθεροποίηση του γεωργικού εμπορίου, μπορεί να προκαλέσει αύξηση των κινδύνων σχετικά με τις τιμές.

Επιπλέον, η γεωργική παραγωγή είναι ιδιαίτερα τρωτή στους φυσικούς κινδύνους, είτε κλιματικών είτε σχετικών με την υγεία των ζώων, πράγμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

Συνεπεία της οικονομικής ανάπτυξης και της αύξουσας ανησυχίας για ζητήματα περιβάλλοντος και ασφάλειας τροφίμων, η γεωργική δραστηριότητα στην ΕΕ αντιμετωπίζει πρόσθετες αβεβαιότητες που υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς φυσικούς κινδύνους.

Η Επιτροπή παρουσίασε μια πρώτη ανάλυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων για τη γεωργία της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2001. Η ανάλυση αυτή συζητήθηκε, υπό τη σουηδική Προεδρία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Συμβουλίου.

Τα συμπεράσματα της Προεδρίας σχετικά με τις γεωργικές ασφαλίσεις ως εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων στη γεωργία και την κτηνοτροφία, βασισμένα σε υπόμνημα που υπέβαλε η ισπανική Προεδρία στις 18 Μαρτίου 2002, και η Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Οι γεωργικές ασφαλίσεις και η εγγύηση των εισοδημάτων» που διοργανώθηκε στη Μαδρίτη στις 13 και 14 Μαΐου 2002, εστιάζονται στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γεωργικές ασφαλίσεις.

Η ελληνική Προεδρία υπέβαλε στο Συμβούλιο στις 7 Μαΐου 2003 υπόμνημα για τους φυσικούς κινδύνους και τις ασφαλίσεις στον γεωργικό τομέα, ενώ διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Ιουνίου 2003, σεμινάριο για την εξέταση των ενδεχόμενων αντιδράσεων στις φυσικές καταστροφές στο γεωργικό τομέα.

Στη δήλωσή της στα πρακτικά του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, όταν εγκρίθηκαν οι κανονισμοί μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να εξετάσει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων, κρίσεων και εθνικών καταστροφών στη γεωργία και να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση, που θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις, πριν το τέλος του 2004.

Το Συμβούλιο καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή:

  1. να εξακολουθήσει να κατευθύνει τη συζήτηση για τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, η έκθεση της Επιτροπής που θα υποβληθεί στα τέλη του 2004 πρέπει να περιλαμβάνει έναν ενημερωμένο κατάλογο των διαφόρων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη, τόσο στα 15 νυν μέλη όσο και στις προσχωρούσες χώρες,

  2. να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών για τη διαχείριση κινδύνων στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, και της νέας γενεάς προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Παρά την ίδια ευθύνη του γεωργικού τομέα, πιθανές πράξεις για την ενδεχόμενη αντικατάσταση των υφιστάμενων μέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εξετασθούν υπό τις προϋποθέσεις ότι πρέπει να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, να τηρούνται οι κανόνες του ΠΟΕ και η χρηματοδότηση τυχόν νέων μέτρων να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες οικονομικές δεσμεύσεις,

   να αξιολογήσει τις ευκαιρίες που παρέχουν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό τομέα για την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της κοινής αγοράς και, εάν είναι απαραίτητο, να προτείνει προσαρμογές».

Μέτρα ενημέρωσης - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής :

« Εκτιμώντας :

  ότι ο κανονισμός 814/2000 αποτελεί πάγιο νομικό πλαίσιο για την εκτέλεση του ενημερωτικού έργου σχετικά με την ΚΓΠ,

  ότι η εμπειρία των τριών τελευταίων ετών έχει να παρουσιάσει έναν θετικό συνολικά απολογισμό όσον αφορά την ποιότητα των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων καθώς και ότι μία μεταγενέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων των ειλημμένων μέτρων θα επιτρέψει να εκτιμηθεί ορθά η αξία της εφαρμοζόμενης πολιτικής,

  ότι η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας λόγος να αλλάξουν οι δύο πυλώνες της ενημερωτικής πολιτικής, και συγκεκριμένα οι δράσεις που προτείνονται από τρίτους για συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ και οι δράσεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι οποίες χρηματοδοτούνται 100% από το ΕΓΤΠΕ,

  ότι τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, ενώ ως βασικές αιτίες αυτής της μη άντλησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού σημειώνονται οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες και το υπερβολικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των δράσεων,

  ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες που έχουν αναληφθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τύπων δικαιούχων οργανώσεων,

  ότι πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος σχετικά με την ενημερωτική πολιτική μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών,

  ότι πρέπει σύντομα η Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί, ενδεχομένως, η σχέση κόστους/αποτελέσματος του συστήματος.

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι :

 • τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία, ιδίως όσα αφορούν την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων,

 • είναι απαραίτητο να προχωρήσει η Επιτροπή στην προσαρμογή του κανονισμού αριθ. 814/2000 προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων ανάπτυξης της ενημερωτικής πολιτικής σχετικά με την ΚΓΠ και, ιδίως, για να προβλεφθεί, κατόπιν πρωτοβουλίας και για λογαριασμό της Επιτροπής, μία τεχνική βοήθεια για τη λειτουργία των επιδοτήσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής,

 • οι χρηματοδοτούμενες από την Επιτροπή δράσεις θα πρέπει να οδηγούν στην καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων καθώς και στη βελτίωση της σχέσης του συνολικού κόστους/οφέλους της ενημερωτικής πολιτικής».

Άδειες εισαγωγής

Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες κατάρτισης, για μια μεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν ορισμένα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα μαλάκια (έγγρ. 15227/03). Η απόφαση αυτή παρατείνει έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 τη διάρκεια ισχύος της απόφασης 95/408/ΕΚ, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

ΚΟΑ «λυκίσκος»

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα δύο κανονισμούς για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 περί κοινής οργανώσεως των αγορών στον τομέα του λυκίσκου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/98 για τη θέσπιση ειδικών προσωρινών μέτρων στον τομέα του λυκίσκου (έγγρ. 13995/03 και 13996/03). Στο πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου πριν από την μέλλουσα μεταρρύθμιση της ΚΟΑ «λυκίσκος», η πρώτη πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, αποσκοπεί στην παράταση, για την εσοδεία 2004, των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν την ενίσχυση στην παραγωγή. Το ποσό της ενίσχυσης ανά εκτάριο ορίζεται στα 480 ευρώ ανά εκτάριο για την εσοδεία 2004, όπως κατά τα προηγούμενα έτη από το 1996. Η δεύτερη πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 16α του βασικού κανονισμού «λυκίσκος», αποσκοπεί στην κατά τον αυτόν τρόπον παράταση, για την εσοδεία 2004, των ειδικών μέτρων που ισχύουν για την προσωρινή αγρανάπαυση και την εκρίζωση.

Οινολογικές πρακτικές - παρεκκλίσεις

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 που επιτρέπει την προσφορά και την παράδοση στην άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ορισμένων εισαγόμενων οίνων στους οποίους μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί οινολογικές πρακτικές που δεν προβλέπονται από τον (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (έγγρ. 15942/03). Ο κανονισμός αυτός επεκτείνει τις παρεκκλίσεις από τις οινολογικές πρακτικές που ισχύουν στην Κοινότητα στους οίνους προέλευσης Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εν λόγω παρέκκλιση, η οποία θα έχει διάρκεια δύο ετών από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας το 2004 για το εμπόριο οίνου μεταξύ των δύο μερών. Επειδή οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν περατωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να παραταθούν οι ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2003, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού κενού.

Σπόροι προς σπορά

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό των ποσών της ενίσχυσης που χορηγείται στον τομέα των σπόρων προς σπορά για την περίοδο εμπορίας 2004/2005 (έγγρ. 14704/03). Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί, στα πλαίσια της μεταβατικής περιόδου πριν από την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ «σπόροι προς σπορά», με την οποία η ενίσχυση για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ενσωματώνεται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από την περίοδο εμπορίας 2005/2006, στον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για την περίοδο εμπορίας 2004/2005.

Καπνός

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα κανονισμό σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί, στα πλαίσια της μεταβατικής περιόδου πριν την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ «ακατέργαστος καπνός», στον καθορισμό, για την εσοδεία 2004, της επιδότησης που θα παρακρατηθεί για τη χρηματοδότηση του Κοινοτικού Ταμείου Καπνού στο ίδιο επίπεδο με αυτό που καθορίστηκε για τη συγκομιδή 2003 (δηλαδή 3 %) (έγγρ. 14728/03).

Προσωρινή παύση καλλιέργειας *

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα κανονισμό για παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 ως προς την υποχρέωση προσωρινής παύσης καλλιέργειας για την περίοδο εμπορίας 2004/2005 (έγγρ. 15103/03 και 15623/03 ADD 1). Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στη μείωση του ποσοστού παύσης της καλλιέργειας από 10 σε 5% για το έτος εμπορίας 2004/2005, με σκοπό την αντιστάθμιση των επιπτώσεων στην αγορά λόγω της μεγάλης ξηρασίας του καλοκαιριού του 2003. Επισυνάπτεται σε προσθήκη δήλωση της Επιτροπής.

ΑΛΙΕΙΑ

Επαγγελματικός αναπροσανατολισμός των αλιέων Συμφωνία με το Μαρόκο

Το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001, για την προώθηση της μετατροπής των στόλων και τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των αλιέων οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο (έγγρ. 15209/03).

Ο κανονισμός καταργεί τις ρυθμιστικές διατάξεις που περιορίζουν τη χορήγηση ατομικών κατ' αποκοπή πριμοδοτήσεων μόνο στους αλιείς οι οποίοι ήταν ναυτολογημένοι σε σκάφος που αποτέλεσε αντικείμενο οριστικής παύσης δραστηριοτήτων.

Η αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου έληξε στις 30 Νοεμβρίου 1999. Την ημερομηνία αυτή, περισσότερα από 400 αλιευτικά σκάφη και 4.300 αλιείς αναγκάστηκαν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συμφωνία επανεισδοχής με το Χονγκ Κονγκ

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη σύναψη της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ-Κονγκ για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα (έγγρ. 9190/02).

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο της συμφωνίας επανεισδοχής, που διαβιβάστηκε από την Επιτροπή στις αρχές του Χονγκ Κονγκ, εξετάστηκε σε διάφορους γύρους διαπραγματεύσεων και μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου 2001.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας (9081/02 ΜΙGR 41 ASIE 14), η οποία υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2002.

Ευρωπόλ

Το Συμβούλιο σημείωσε την έκθεση πεπραγμένων της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ (Οκτώβριος 1998-Οκτώβριος 2002) (έγγρ. 13899/03).

Δίωξη των ναρκωτικών Ψήφισμα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την εκπαίδευση των υπαλλήλων των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών (έγγρ. 11052/4/03).

Άσυλο και μετανάστευση

Το Συμβούλιο ενέκρινε το σύνολο των τροπολογιών που περιλαμβάνονται στη γνώμη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πρώτη ανάγνωση (έγγρ.15821/03) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Ο κανονισμός θα εκδοθεί μετά τη συνήθη οριστική διατύπωση από τους γλωσσομαθείς νομικούς.

Συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύνοδό του στις 27 Νοεμβρίου 2003 το Συμβούλιο είχε ήδη καθορίσει γενικό προσανατολισμό για το εν λόγω σχέδιο συμφωνίας.

Το κείμενο της απόφασης και της συμφωνίας διατυπώθηκε εν τω μεταξύ οριστικά από τους γλωσσομαθείς νομικούς.

Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Μαΐου 2000 (έγγρ. 14938/03).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙακυβερνησΗ

Διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις * Δημόσια σύσκεψη

Το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σχετικά με την πρόταση απόφασης περί της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (έγγρ. 14816/03 + ADD 1). Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης, η κοινή θέση θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτό να εκδώσει τη σύστασή του από δεύτερη ανάγνωση.

Το πρόγραμμα αυτό θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων διοικήσεων και θα βοηθήσει την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την υλοποίηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος από την Κοινότητα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τα σχέδια θα υποστηρίζονται από οριζόντια μέτρα που περιλαμβάνουν κυρίως την προώθηση υπηρεσιών υποδομής για τη δημόσια διοίκηση ή τη θέσπιση στρατηγικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την προώθηση των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επιδοτήσεις και αθέμιτες πρακτικές καθορισμού των ναύλων* - Δημόσια σύσκεψη

Το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού περί της προστασίας από τις πρακτικές χορήγησης ενισχύσεων και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς κατά την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (έγγρ. 14141/03 + ADD 1). Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης, η κοινή θέση θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτό να εκδώσει τη σύστασή του από δεύτερη ανάγνωση.

Το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο προβλέπει τη θέσπιση, από μέρους της Επιτροπής, προστατευτικών μέτρων υπό τον όρο ότι:

  α) είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η ύπαρξη επιδοτήσεων ή αθέμιτων πρακτικών καθορισμού των ναύλων και συνακόλουθης ζημίας του κοινοτικού κλάδου αεροπορικών μεταφορών, και ότι

  β) η παρέμβαση απαιτείται λόγω κοινοτικού συμφέροντος. Για την εκτίμηση του κοινοτικού συμφέροντος θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων επί όλων των ποικίλων συμφερόντων, συνυπολογίζοντας, μεταξύ άλλων, τις πιθανές συνέπειες για τους καταναλωτές ή για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έναντι των πλεονεκτημάτων για τον κοινοτικό κλάδο αεροπορικών μεταφορών.

Το σχέδιο κανονισμού καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί όσον αφορά την κίνηση της διαδικασίας, την έρευνα, τα προσωρινά μέτρα, την περάτωση της διαδικασίας χωρίς επιβολή μέτρων και την επιβολή οριστικών μέτρων. Θα δοθεί προτεραιότητα στις συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπισθούν οι πρακτικές που καλύπτονται από το κείμενο αυτό.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιντάμπινγκ - Ινδία Βαμβακερά πανικά κρεβατιού

Το Συμβούλιο εξέδωσε με απλή πλειοψηφία κανονισμό περί περατώσεως, χωρίς την επιβολή μέτρων, της επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2398/97 στις εισαγωγές βαμβακερών πανικών κρεβατιού, καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (έγγρ. 15540/03).

Ο κανονισμός 2398/97, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 1644/2001, προβλέπει οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ ύψους μέχρι 9,8% στις εισαγωγές των σχετικών προϊόντων.

Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν - Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή, εν αναμονή της σύναψής τους, των νέων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός και του Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν, του Τατζικιστάν, και του Τουρκμενιστάν αφετέρου, για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης (έγγρ. 15094/03).

Οι νέες συμφωνίες προβλέπουν την διατήρηση της ισχύος των υφιστάμενων συμφωνιών με αυτές τις χώρες στον εν λόγω τομέα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία* - Δημόσια σύσκεψη

Το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας που καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (έγγρ. 13599/03 + ADD 1 και 15620/03 ADD 1). Η προτεινόμενη οδηγία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την καλύτερη προστασία των εργαζομένων έναντι αυτού του είδους κινδύνων, για τους οποίους η κοινή γνώμη είναι όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένη.

Η γενική δομή του νέου κειμένου, για παράδειγμα τα άρθρα σχετικά με την ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων, καθώς και με τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων, ακολουθεί το μοντέλο των διατάξεων των προηγουμένων οδηγιών για τους κραδασμούς και την έκθεση στο θόρυβο.

Η προτεινόμενη οδηγία εισάγει οριακές τιμές έκθεσης και τιμές ανάληψης δράσης, βάσει των συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP). Δεδομένου ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, η προτεινόμενη οδηγία περιορίζεται στις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Αιγύπτου Εμπορικές διατάξεις

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την έγκριση συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων που προβλέπονται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας και της Αιγύπτου, εν αναμονή ολοκλήρωσης των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης.

Το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου επικύρωσε στις 7 Απριλίου τη συμφωνία σύνδεσης η οποία είχε υπογραφεί τον Ιούνιο 2001, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του τον Νοέμβριο 2001. Η διαδικασία επικύρωσης έχει ήδη αρχίσει στα κράτη μέλη.

________________________


Side Bar