Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

C/03/294

Bryssel den 15 oktober 2003

13290/03 (Presse 294)

FÖRLIKNINGSKOMMITTÉN EUROPAPARLAMENTETRÅDET

Överenskommelse om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar

Vid mötet i går kväll mellan rådet och Europaparlamentet i förlikningskommittén(1) nåddes en överenskommelse om ett förslag till förordning om införande av gemensamma regler för kompensation och assistans till flygpassagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Denna överenskommelse måste nu godkännas av Europaparlamentet (majoritet av de avgivna rösterna) och rådet (omröstningsförfarande med kvalificerad majoritet) för att direktivet skall antas.

Inom ramen för ett övergripande kompromisspaket löste förlikningskommittén alla frågor som härrör från de ändringar som Europaparlamentet antog vid andra behandlingen. Överenskommelsen avser i synnerhet följande:

     Villkoren för assistans till passagerare vid försenade flygningar: På grundval av denna förordning kommer passagerare att ha rätt till kostnadsfria måltider och telefonsamtal när deras flygningar är försenade. Om man rimligen kan förvänta att avgångstiden är uppskjuten till dagen efter den avgångstid som tidigare annonserats eller senare skall passagerarna dessutom ha rätt till hotellrum och transport från flygplatsen till inkvarteringsorten. Om förseningen är längre än fem timmar skall passagerarna även erbjudas återbetalning inom sju dagar om flygningen inte längre har något syfte avseende på passagerarens ursprungliga resplan.

     När det gäller införandet av en definition av inställd flygning som Europaparlamentet begärde antogs följande: tidigare planerad flygning som inte kommer att äga rum och till vilken minst en plats reserverats.

     När det gäller incheckningstider: för att ha rätt till de åtgärder som föreskrivs i denna förordning måste passagerarna ha en bekräftad bokning på en flygning och checka in antingen enligt lufttrafikföretagets eller researrangörens angivelse eller 45 minuter före angiven avgångstid om ingen annan tid har angivits.

     När det gäller utvidgning av denna förordning till att omfatta andra transportsätt behandlas frågan i ett uttalande från kommissionen där den meddelar att den "avser att lämna förslag om att utsträcka gemenskapens skyddsåtgärder för passagerare till andra transportsätt än lufttransport, särskilt järnvägs- och sjötransport."

Detta förslag syftar till att uppdatera förordning EEG/295/91, bland annat genom att stärka passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning eller inställda flygningar och deras rätt till assistans.

________________________

(1)Förlikningskommittén har 30 ledamöter: 15 parlamentsledamöter och 15 företrädare för rådet. Mötet hölls under ordförandeskap av Charlotte Cedershiold, Europaparlamentets vice ordförande, och Guido Viceconte, Italiens statssekreterare för infrastruktur och transport.


Side Bar