Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

C/03/294

Brussel, 15 oktober 2003

13290/03 (Presse 294)

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT-RAAD

Akkoord over compensatie en bijstand aan reizigers bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten

De Raad en het Europees Parlement hebben gisteravond in het Bemiddelingscomité (1) een akkoord bereikt over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. Dit akkoord moet nu bevestigd worden door het Parlement (meerderheid van de uitgebrachte stemmen) en de Raad (gekwalificeerde meerderheid van stemmen) alvorens de verordening kan worden aangenomen.

Het Bemiddelingscomité heeft, in de context van een algeheel compromispakket, alle kwesties opgelost in verband met de amendementen die het Europees Parlement in tweede lezing heeft aangenomen. Het akkoord behelst met name het volgende:

    €? Bijstand aan reizigers bij vertraging van vluchten: op grond van deze verordening hebben reizigers recht op gratis maaltijden en telefoongesprekken bij vertraging van hun vluchten. Indien de redelijkerwijs te verwachten vertrektijd ten minste de volgende dag na de voorheen aangekondigde vertrektijd is, hebben de reizigers recht op hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie. Bij vertragingen van meer dan vijf uur krijgen de reizigers hun ticket binnen 7 dagen volledig terugbetaald indien de vlucht in het licht van hun oorspronkelijke reisplan geen zin meer heeft.

    €? Wat de door het Europees Parlement gevraagde opneming van een definitie van geannuleerde vluchten betreft, is de oplossing een definitie waarbij onder "annulering" verstaan wordt het niet-uitvoeren van een voorheen geplande vlucht waarop ten minste één plaats gereserveerd was.

    €? wat de inchecktijden betreft: om zich op de in de verordening voorziene maatregelen te kunnen beroepen, moeten reizigers een bevestigde boeking hebben voor een vlucht en zich bij de incheckbalie melden, hetzij zoals bepaald door de luchtvaartmaatschappij of de touroperator, hetzij, indien er geen andere tijd is aangegeven, 45 minuten vóór de gepubliceerde vertrektijd.

    €? uitbreiding van de werkingssfeer van deze verordening tot andere vervoerwijzen: deze kwestie wordt behandeld in een verklaring van de Commissie waarin zij haar voornemen kenbaar maakt om voorstellen in te dienen om de communautaire maatregelen inzake passagiersbescherming uit te breiden tot andere vervoerwijzen dan luchtvervoer, met name het spoorwegvervoer en het vervoer over de binnenwateren.

Dit voorstel is bedoeld als actualisering van Verordening (EEG) nr. 295/91, met name door de rechten van reizigers bij instapweigering of annulering van hun vlucht te versterken en hun bijstand te verlenen.

_________________________

(1) Het Bemiddelingscomité bestaat uit 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door mevrouw Charlotte Cederschiold, vice-voorzitster van het Europees Parlement en de heer Guido Viceconte, staatssecretaris van infrastructuur en handel van Italië.


Side Bar