Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/03/294

Bryssel, 15. lokakuuta 2003

13290/03 (Presse 294)

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SOVITTELUKOMITEA

Sopimus matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai viivästymisen johdosta annettavasta korvauksesta ja avusta

Sovittelukomiteaan(1) eilen illalla kokoontuneet neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät yhteisymmärrykseen ehdotuksesta asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä. Yhteisymmärrys on hyväksyttävä parlamentissa (äänten enemmistöllä) ja neuvostossa (määräenemmistöllä), jotta asetus voidaan antaa.

Sovittelukomitea ratkaisi kokonaisvälitysratkaisun yhteydessä kaikki kysymykset, jotka johtuvat Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista. Sopimukseen sisältyvät erityisesti seuraavat seikat:

  • Matkustajille lentojen viivästymisen johdosta annettava apu: Matkustajilla on tämän asetuksen nojalla oikeus ilmaiseen ateriaan ja ilmaisiin puheluihin, jos heidän lentonsa viivästyvät. Jos perustellusti odotettu lähtöaika siirtyy vähintään seuraavaan päivään aikaisemmin ilmoitetusta lähtöajasta, matkustajalla on myös oikeus hotellimajoitukseen sekä lentoaseman ja majoituspaikan väliseen kuljetukseen. Jos lento viivästyy yli viisi tuntia, matkustajille on lisäksi maksettava seitsemän päivän kuluessa hyvitys, jos lento ei enää vastaa miltään osin matkustajan alkuperäisen matkasuunnitelman tarkoitusta.

  • Lentojen peruutuksen määritelmän sisällyttäminen asetukseen Euroopan parlamentin pyynnön mukaisesti: Ratkaisuksi hyväksyttiin määritelmä, jonka mukaan "peruutuksella" tarkoitetaan sellaisen lennon toteuttamatta jättämistä, joka on suunniteltu aikaisemmin ja jolle on varattu vähintään yksi paikka.

  • Lähtöselvitysajat: Saadakseen oikeuden asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin matkustajilla on oltava vahvistettu varaus lennolle ja heidän on ilmoittauduttava lähtöselvitykseen joko lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän ilmoittamia ehtoja noudattaen tai 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa, jos muuta määräaikaa ei ole ilmoitettu.

  • Asetuksen laajentaminen koskemaan muita liikennemuotoja: Tätä kysymystä käsitellään komission lausumassa, jonka mukaan komissio aikoo tehdä ehdotuksia matkustajien suojelua koskevien yhteisön toimenpiteiden laajentamiseksi koskemaan lentoliikenteen lisäksi myös muita liikennemuotoja, erityisesti rautatieliikennettä ja merenkulkua.

Ehdotuksen tarkoituksena on ajanmukaistaa asetus ETY/295/91 muun muassa parantamalla matkustajien oikeuksia tapauksissa, joissa heidän lennolle pääsynsä evätään tai heidän lentonsa peruutetaan, ja antamalla heille apua.

________________________

(1) Sovittelukomiteassa on 30 jäsentä: 15 Euroopan parlamentin jäsentä ja 15 neuvoston edustajaa. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Euroopan parlamentin varapuhemies Charlotte Cederschiold ja Italian infrastruktuuri- ja liikenneministeriön valtiosihteeri Guido Viceconte.


Side Bar