Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

C/03/294

Bruxelles, den 15. oktober 2003

13290/03 (Presse 294)

PARLAMENTETS OG RÅDETS FORLIGSUDVALG

Enighed om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller forsinkelser

Rådet og Europa-Parlamentet, som holdt møde i går aftes i Forligsudvalget(1), er nået til enighed om et forslag til forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. Denne enighed skal nu bekræftes af Parlamentet (flertal af afgivne stemmer) og Rådet (afstemningsprocedure med kvalificeret flertal), så direktivet kan vedtages.

I forbindelse med et samlet kompromis, løste forligsudvalget alle spørgsmål i forbindelse med Europa-Parlamentets andenbehandlingsændringer. Der er bl.a. enighed om:

  • Udformningen af den bistand, der skal ydes passagerer i tilfælde af flyforsinkelser: på grundlag af denne forordning vil passagererne have krav på et gratis måltid og telefonopkald, hvis deres fly er forsinket. Hvis flyet med rimelighed kan forventes at afgå senest dagen efter tidligere annonceret afgang, vil passagererne have ret til hotelophold og transport mellem lufthavn og indkvarteringssted. I tilfælde af forsinkelser på over fem timer, vil passagererne desuden få tilbudt at få refunderet flybilletten inden syv dage, hvis det ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan at tage af sted.

  • Indføjelse af en definition af aflyst flyvning som ønsket af Europa-Parlamentet: den valgte løsning er følgende: ved "aflysning" forstås, at en planlagt flyvning, hvortil der var mindst en reservation, ikke gennemføres.

  • Check-in-tider: for at kunne gøre krav på de i forordningen fastsatte foranstaltninger, skal passagererne have en bekræftet reservation til en flyvning og indfinde sig ved check-in skranken enten som fastsat af luftfartsselskabet eller turoperatøren eller 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid, hvis intet andet tidspunkt er fastsat.

  • Udvidelse af denne forordning til at omfatte andre transportformer; dette spørgsmål omhandles i en erklæring fra Kommissionen, hvori den fastslår, at den vil fremsætte forslag om at udvide fællesskabsforanstaltningerne vedrørende passagerbeskyttelse således, at de ikke blot omfatter flytransport, men også andre transportformer så som jernbane- og søfartstransport.

Formålet med forslaget er at ajourføre forordning 91/295/EØF ved bl.a. at styrke passagerernes rettigheder og yde dem bistand i tilfælde af boardingafvisning eller ved aflysning af deres fly.

______________________

(1) Forligsudvalget har 30 medlemmer: 15 medlemmer af Europa-Parlamentet og 15 repræsentanter fra Rådet. Formænd for mødet var Charlotte Cederschiold, næstformand for Europa-Parlamentet, og Guido Viceconte, Italiens statssekretær for infrastruktur og transport.


Side Bar