Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/02/314

Luxemburg, 21. lokakuuta 2002 12943/02 (Presse 314)

Neuvoston 2458. istunto - ULKOSUHTEET - Luxemburg, 21. lokakuuta 2002

Puheenjohtaja: Per Stig MØLLER

Tanskan kuningaskunnan ulkoasiainministeri

  Yleisten asioiden neuvoston 2459. istunnosta on laadittu erillinen lehdistötiedote (12945/02 Presse 315)

SISÄLLYSLUETTELO(1)

OSALLISTUJAT 4

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

LÄHI-ITÄ 5

LÄNSI-BALKAN neuvoston päätelmät 6

KIMBERLEYN PROSESSI neuvoston lausuma 9

SUHTEET VENÄJÄÄN 9

IRAN: IHMISOIKEUDET neuvoston päätelmät 10

INDONESIA: BALILLA, INDONESIASSA TEHTYJEN TERRORI-ISKUJEN JATKOTOIMET neuvoston päätelmät 12

NORSUNLUURANNIKKO neuvoston julkilausuma 15

YUTP 16

MUUT ASIAT

   Ballististen ohjusten leviämisen estävät kansainväliset käytännesäännöt (ICOC) 16

   Pohjois-Korea KEDO 16

   EU:n ja Afrikan suhteet 16

NEUVOSTON YHTEYDESSÄ KÄSITELLYT ASIAT

   Pohjoista ulottuvuutta käsittelevä konferenssi 17

   Assosiaationeuvosto Israelin kanssa 17

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

Ulkosuhteet

 • Valkovenäjä - neuvoston julkilausuma I

 • Albania vakautus- ja assosiaatiosopimus II

 • Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia - uuden Euroopan unionin erityisedustajan nimittäminen II

 • Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kauttakulkuliikenne Itävallan läpi III

 • Käsiaseet / Kaakkois-Eurooppa III

 • EU:n ihmisoikeusraportti III

 • Burma/Myanmar yhteinen kanta ja neuvoston päätelmät III

 • Ruanda yhteinen kanta V

 • Kongon demokraattinen tasavalta yhteinen kanta V

 • Meksiko alkuperäsäännöt VI

 • Keski- ja Itä-Euroopan maat / Kypros / Malta tietoyhteiskunnan palvelut VI

 • Suhteet Venäjään VI

 • Euroopan talousalue VI

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Louis MICHELVarapääministeri ja ulkoasiainministeri
Tanska:
Per Stig MØLLERUlkoasiainministeri
Bertel HAARDERPakolais-, maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeri ja salkuton ministeri (eurooppaministeri)
Friis Arne PETERSENValtiosihteeri, ulkoasiainministeriö
Saksa:
Günter PLEUGERValtiosihteeri, ulkoasiainministeriö
Kreikka:
George PAPANDREOUUlkoasiainministeri
Anastasios GIANNITSISVaraulkoministeri
Espanja:

Ana PALACIO VALLELERSUNDI

Ulkoasiainministeri
Ramon DE MIGUEL Y EGEAValtiosihteeri, Eurooppa-asiat
Ranska:
Noëlle LENOIRMinisteri ulkoasiainministeriössä, vastuualueenaan Eurooppa-asiat
Irlanti:
Brian COWEN

Ulkoasiainministeri

Italia:

Roberto ANTONIONEValtiosihteeri ulkoasiainministeriössä
Luxemburg:
Lydie POLFERUlkoasiain- ja ulkomaankauppaministeri
Alankomaat:
Jaap de HOOP SCHEFFER

Atzo NICOLAÏ

Ulkoasiainministeri

Valtiosihteeri, Eurooppa-asiat

Itävalta:
Benita FERRERO-WALDNERUlkoasiainministeri
Portugali:
António MARTINS da CRUZ

Carlos COSTA NEVES

Ulkoasiain ja portugalilaisten yhteisöjen ministeri

Valtiosihteeri, Eurooppa-asiat

Suomi:
Erkki TUOMIOJAUlkoasiainministeri
Jari VILÉNUlkomaankauppaministeri
Ruotsi:
Anna LINDHUlkoasiainministeri
Yhdistynyt kuningaskunta:
Peter HAINEurooppa-asioiden varaministeri
Komissio:
Christopher PATTENJäsen
* * *
Neuvoston pääsihteeristö:
Javier SOLANAPääsihteeri, YUTP:n korkea edustaja

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

LÄHI-ITÄ

Ministerit ilmaisivat järkytyksensä Pohjois-Israelissa lähellä Haderaa tapahtuneen terrori-iskun johdosta ja tuomitsivat iskun. Ulkopoliittinen edustaja Solana selosti ministereille Lähi-idän tilannetta sekä kvartetissa käytyjä keskusteluja suunnitelmasta, jolla pyritään lopulliseen, oikeudenmukaiseen ja kokonaisvaltaiseen ratkaisuun kahden rauhanomaisesti ja turvallisissa olosuhteissa rinnakkain elävän valtion kanssa vuoteen 2005 mennessä. Ministerit ilmoittivat olevansa huolestuneita humanitaarisesta tilanteesta sekä miehitettyjen alueiden asutustoiminnasta.

LÄNSI-BALKAN neuvoston päätelmät

"ALBANIA

Neuvosto valtuutti komission aloittamaan vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut Albanian kanssa ja kehotti Albaniaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämien valmiuksien luomiseksi. Samanaikaisesti neuvottelujen kanssa jatketaan neuvoa-antavan työryhmän kokouksia lisäuudistusten tukemiseksi.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

Neuvosto pani merkille 5.10.2002 pidettyjen vaalien tulokset ja Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten onnistumisen vaalien järjestämisessä. Äänestysprosentti oli kuitenkin pettymys. Neuvosto korosti, että vakaus- ja assosiaatioprosessissa vahvistettujen huomattavien uudistusten toteuttaminen on ainoa tie oikeudenmukaisuuteen, hyvinvointiin ja tiiviimpään yhdentymiseen Eurooppaan, ja kehotti näihin tavoitteisiin sitoutuvien uusien hallitusten pikaiseen muodostamiseen. Neuvosto vahvisti tältä pohjalta uudelleen, että EU on sitoutunut toimimaan aktiivisesti uusien viranomaisten kanssa edistyksen aikaansaamiseksi.

JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA (JLT)

Neuvosto pahoitteli, että Serbian 13.10.2002 pidettyjen presidentinvaalien äänestysprosentti oli liian pieni uuden presidentin valitsemiseksi, ja kehotti kaikkia poliittisia puolueita varmistamaan, että Serbian uuden presidentin valinta sujuisi siten, että demokraattinen tasapaino turvataan siirtymäkauden aikana.

Neuvosto oli tyytyväinen siihen, että Montenegrossa pidetyt parlamenttivaalit sujuivat rauhallisesti ja järjestäytyneesti, ja ilmoitti odottavansa, että vaalien jälkeen muodostetaan pikaisesti hallitus, joka sitoutuu täysin Montenegron uudistusohjelmaan.

Neuvosto kehotti Serbian, Montenegron ja liittovaltion viranomaisia viimeistelemään perustuslakiasiakirjan. Se kehotti kaikkia osapuolia kantamaan vastuunsa, jotta Jugoslavian liittotasavalta voidaan ottaa Euroopan neuvoston jäseneksi.

JLT/KOSOVO

Neuvosto kehotti kaikkien Kosovon etnisten yhteisöjen äänestäjiä osallistumaan 26.10.2002 pidettäviin kunnallisvaaleihin ja tarttumaan näin tilaisuuteen saada omat etunsa asianmukaisesti edustetuiksi ja samalla osoittaa jakavansa vastuun monietnisen ja suvaitsevaisen yhteiskunnan rakentamisesta. Neuvosto totesi, että on edelleen edistettävä etnisten yhteisöjen välistä sovintoa ja luotava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti turvallinen ympäristö kaikille kosovolaisille.

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA (EJTM)

Neuvosto pani tyytyväisenä merkille sopimuksen Skopjen uuden hallituksen kokoonpanosta. Neuvosto kannusti uutta hallitusta asettamaan etusijalle Ohridin puitesopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin ja ilmoitti odottavansa tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä. Neuvosto odottaa, että 1.15.11.2002 pidettävä väestönlaskenta toimitetaan kansainvälisten normien mukaisesti.

YHTEISTYÖ ENTISEN JUGOSLAVIAN ALUEEN KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN KANSSA

Neuvosto korosti jälleen, että yhteistyö tuomioistuimen kanssa on välttämätöntä alueen kaikille maille ja osapuolille kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta. Yhteistyövelvoitteiden täyttämättä jättäminen voi jatkossa vaarantaa vakavasti lähentymisen kohti Euroopan unionia.

Neuvosto muistutti 30.9.2002 antamistaan päätelmistä ja kehotti painokkaasti Kroatiaa toimimaan tiiviissä yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Neuvosto muistutti, että kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittaminen on olennainen osa EU:n ja Kroatian vakautus- ja assosiaatiosopimusta.

LONTOOSSA PIDETTÄVÄ JÄRJESTÄYTYNYTTÄ RIKOLLISUUTTA KOSKEVA KONFERENSSI

Neuvosto pitää järjestäytynyttä rikollisuutta yhtenä vakavimmista Kaakkois-Euroopan vakauteen, vaurauteen ja edistykseen kohdistuvista uhkista. Sen seuraukset koskettavat koko Eurooppaa. Neuvosto antoi tästä syystä täyden tukensa aloitteelle järjestää Lontoossa 25.11.2002 Kaakkois-Euroopan järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva kansainvälinen konferenssi, jossa EU:lla on johtava rooli. Kaakkois-Euroopan maiden täysimääräinen sitoutuminen on ensisijaisen tärkeää tämän hankkeen onnistumiselle."

KIMBERLEYN PROSESSI neuvoston lausuma

Neuvosto keskusteli Kimberleyn prosessin puitteissa toteutetuista toimista sertifiointijärjestelmän perustamiseksi raakatimanttien kansainvälisessä kaupassa, ja antoi seuraavan lausuman:

"Neuvosto toistaa tukevansa täysimääräisesti kansainvälisen yhteisön ponnisteluja konfliktitimanttien ja aseellisten konfliktien rahoituksen välisen yhteyden katkaisemiseksi.

Neuvosto antaa täyden tukensa raakatimanttien sertifioinnin kansainvälisen järjestelmän keskeiset tekijät sisältävälle tehokkaalle Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmälle. Tämän vuoksi neuvosto pitää tärkeänä Sveitsissä 5. marraskuuta 2002 pidettävää Kimberleyn prosessin kokousta.

On varmistettava, että Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmä pannaan viipymättä täysimääräisesti täytäntöön heti, kun se on hyväksytty. Neuvosto toteuttaa tarvittavat toimet tämän varmistamiseksi."

SUHTEET VENÄJÄÄN

Neuvosto arvioi Kööpenhaminassa 11. marraskuuta 2002 pidettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen valmisteluja. Huippukokouksessa on määrä erityisesti arvioida Venäjän ja EU:n välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta viiden vuoden jälkeen ja keskustella "Euroopan uusista kasvoista", EU:n laajentuminen mukaan lukien, sekä kansainvälisistä kysymyksistä.

IRAN: IHMISOIKEUDET neuvoston päätelmät

  "1. Merkittävien parannusten aikaansaamiseksi Iranin ihmisoikeustilanteessa ja muistuttaen 17. kesäkuuta antamistaan uudistusprosessin tukemista koskevista päätelmistä, neuvosto keskusteli aloitteesta ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun aloittamiseksi EU:n ja Iranin välillä 13.12.2001 annettujen ihmisoikeuksista käytäviä vuoropuheluja koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti.

  2. Neuvosto korostaa pitävänsä tärkeänä, että tällainen vuoropuhelu antaa tilaisuuden konkreettisiin parannuksiin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisessa Iranissa. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Iran ilmoitti EU:n asiantuntijoiden tunnustelevan vierailun aikana 30.9. ja 1.10.2002 hyväksyvänsä periaatteen, että molemmat osapuolet ryhtyvät vuoropuheluun ilman ennakkoehtoja, että vuoropuhelussa voitaisiin käsitellä kaikkia ihmisoikeuksiin liittyviä asioita, että kumpikin osapuoli voisi päättää milloin tahansa lopettaa vuoropuhelun ja että edistymisen arvioimiseksi on määriteltävä realistiset ja konkreettiset kriteerit. Tämän vuoksi neuvosto on valmis tällaiseen vuoropuheluun niiden sääntöjen, aikataulujen, osallistujien, aiheiden ja kriteerien pohjalta, joista keskusteltiin EU:n asiantuntijaryhmän käydessä Iranissa.

  3. Neuvosto on edelleen huolissaan Iranin ihmisoikeustilanteesta, poliittisiin ja kansalaisoikeuksiin, erityisesti ilmaisunvapauteen ja yhdistymisvapauteen kohdistuvista loukkauksista sekä naisten ja tyttöjen ja vähemmistöjen järjestelmällisestä syrjinnästä. EU on ilmaissut ja aikoo edelleenkin ilmaista huolensa näistä asioista. Neuvosto odottaa selkeää edistymistä oikeusjärjestelmän keskeisessä uudistamisessa ja oikeusvaltion periaatteen lujittamisessa, sekä odottaa, että YK:n erityistarkkailijoiden ja työryhmien kanssa tehdään yhteistyötä. Neuvosto muistuttaa myös pitkäaikaisesta ja lujasta kannastaan, jonka mukaan se vastustaa kuolemanrangaistusta ja erityisen julmia teloitusmuotoja kuten kivittämistä, sekä ilmoittaa pitävänsä erittäin tärkeänä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämistä ja niistä luopumista.

  4. Neuvosto muistuttaa, että vuoropuhelun tarkoituksena on saada aikaan konkreettista edistymistä paikan päällä, ja on näin ollen valmis arvioimaan säännöllisesti vuoropuhelun tuloksia. EU:n ja Iranin vuoropuhelun arvioimista ohjaavat kriteerit koskisivat kaikkia edellä mainittuja ongelma-alueita sekä muun muassa sitä, että Iran allekirjoittaa, ratifioi ja panee täytäntöön kansainväliset ihmisoikeusvälineet, yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeusmenettelyjen ja -mekanismien kanssa, avoimuutta ja tietojensaantia, syrjintää ja vankilajärjestelmää.

  5. Neuvosto on valmis siihen, että ensimmäinen vuoropuheluun kuuluva kokous pidetään Teheranissa vuoden 2002 loppuun mennessä yhdessä sovittujen mallien ja sääntöjen mukaan ja että siellä keskustellaan syrjinnästä ja kidutuksen estämisestä sekä muista huolta aiheuttavista ihmisoikeuskysymyksistä, muun muassa kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden, -normien ja -mekanismien puitteissa.

  6.  Neuvosto vahvistaa lisäksi periaatteellisen kantansa, että vuoropuhelun aloittaminen ei vaikuta päätöslauselman esittämiseen Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnassa tai Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen kolmannessa komiteassa. Neuvosto sopii, että EU ilmaisee Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 57. istunnossa syvän huolensa Iranin vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja olemattomasta edistymisestä useilla aloilla.

EU palaa asiaan ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun kehittymisen perusteella."

INDONESIA: BALILLA, INDONESIASSA TEHTYJEN TERRORI-ISKUJEN JATKOTOIMET neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

  "1. Neuvosto tuomitsee mitä voimakkaimmin Balilla, Indonesiassa, 12. lokakuuta tehdyn terrori-iskun. Neuvosto haluaa ilmaista vilpittömän osanottonsa ja surunvalittelunsa hallituksille ja kansoille sekä uhreille ja perheille, jotka joutuvat kärsimään tämän iskun seurauksista.

  2. EU jatkaa terrorismin vastaista taistelua ja kaikkien niiden vastustamista, jotka yrittävät saada tahtonsa läpi väkivallan ja terrorin keinoin missä päin maailmaa tahansa. Neuvosto tiedostaa, että terrorismin torjunta on pitkän tähtäimen asia. Terrorismin uhka on luonteeltaan maailmanlaajuinen, joten myös kansainvälisen yhteisön vastareaktion on oltava maailmanlaajuinen. Tässä yhteydessä EU aikoo jatkaa asemansa lujittamista kansainvälisessä yhteisössä alueellisten konfliktien estämiseksi ja hillitsemiseksi. Neuvosto on vakaasti päättänyt saattaa terroritekojen toimeenpanijat, suunnittelijat ja tukijat oikeuden eteen, ja se katsoo, että myös niiden, jotka auttavat, tukevat ja suojelevat kyseisiä henkilöitä, on jouduttava teoistaan vastuuseen.

  3. Neuvosto vahvistaa päättäväisyytensä osallistua täysitehoisesti terrorismin torjuntaan ja käyttää siihen kaikkia saatavilla olevia välineitä. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston terrorismin torjuntaa koskevien päätöslauselmien, etenkin päätöslauselman 1373, yleisen ja täysimääräisen täytäntöönpanon varmistaminen on ensisijaisen tärkeää. Neuvosto toistaa, että terrorismin torjunnassa on noudatettava täysimääräisesti oikeusvaltion periaatetta ja kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeudet mukaan lukien.

  4. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1438, EU:n syyskuussa 2001 hyväksymän toimintasuunnitelman ja EU:n ulkoista toimintaa terrorismin torjumiseksi koskevien 22. heinäkuuta 2002 hyväksyttyjen neuvoston päätelmien mukaisesti EU aikoo

  • työskennellä tiiviisti Indonesian hallituksen kanssa kaikilla tasoilla ponnistuksia säästelemättä, jotta iskujen toimeenpanijat löydettiin ja saatetaan oikeuden eteen. EU on valmis antamaan täyden tukensa ja tekemään Indonesian viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta Balin hirveän rikoksen toimeenpanijat sekä muut Balin julmista terrori-iskuista vastuussa olevat henkilöt saatetaan oikeuden eteen.

  • vahvistaa Indonesian kanssa käytävää poliittista vuoropuhelua ja sisällyttää siihen kaikki terrorismin torjuntaan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat. Tätä varten korkean tason troikkavaltuuskunta vierailee lähitulevaisuudessa Indonesiassa Jakartassa sijaitsevien EU:n edustustojen päälliköiden toimittamassa valmistelukertomuksessa annettujen suuntaviivojen pohjalta vahvistaakseen yhteistä päättäväisyyttä toimia tehokkaasti kaikkea terrorismin uhkaa vastaan. Lisäksi neuvoston toimivaltaiset yksiköt viimeistelevät terrorismin uhkaa Indonesiassa koskevan arvionsa ja seuraavat toimintasuositusten toteutumista muun muassa säännöllisten, terrorismin torjuntaan toimintaan liittyvien troikkamuodostelmassa toteutettavien asiantuntijatason yhteyksien välityksellä.

  • kehittää terrorisminvastaisia toimia koskevaa yhteistyötä Indonesian kanssa. Neuvosto panee erityisesti merkille komission aikomuksen luokitella Indonesia pilottimaaksi, jota avustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 täytäntöönpanossa. Neuvosto panee myös merkille komission halun nopeuttaa lähettämällä paikalle pikaisesti asiantuntijavaltuuskunta yhteisön Indonesialle antaman avun puitteissa toteutettavien erityishankkeiden määrittämistä erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen aloilla.

  • nopeuttaa EU:n apua Indonesialle sekä muille Kaakkois-Aasian maille muilla terrorismin torjuntaan liittyvillä aloilla, muun muassa hyvän hallintotavan, oikeusvaltion ja rajavalvonnan kehittämisessä.

  5. Neuvosto panee huolestuneena merkille Kaakkois-Aasiassa ilmenneen terrorismin uhan. Euroopan unioni on tyytyväinen syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien jälkeiseen terrorisminvastaisen yhteistyön lujittumiseen ASEANissa. Tässä yhteydessä EU kehottaa voimakkaasti Indonesian viranomaisia työskentelemään yhdessä ASEAN-maiden kanssa terrorismin torjumiseksi ja kehittämään turvallisuusjärjestelmäänsä. EU kehottaa yhä ASEAN-maita jatkamaan tämän alan yhteistyön kehittämistä ja korostaa, että syyskuussa 2002 Aasian ja Euroopan huippukokouksen kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevan Kööpenhaminan yhteistyöohjelman puitteissa sovitut toimet on pantava täytäntöön. Tämä aihe on myös merkittävä kohta vuoden 2003 alussa järjestettävän EUASEAN-ministerikokouksen esityslistalla."

Neuvosto päätti niin ikään, että korkean tason troikka-valtuuskunnan olisi vierailtava Australiassa, jotta Australian viranomaisten kanssa voitaisiin keskustella tavoista vahvistaa terrorismin torjunnassa tehtävää yhteistyötä sekä kahdenvälisesti että Indonesian kanssa.

Lopuksi neuvosto pyysi valmisteluelimiään pohtimaan, kuinka terroristiuhkia koskevaa tietojenvaihtoa voitaisiin parantaa valtuuskuntien kesken.

NORSUNLUURANNIKKO neuvoston julkilausuma

Puheenjohtajavaltio ja Ranskan valtuuskunta tiedottivat neuvostolle Norsunluurannikon viimeisimmistä tapahtumista ja erityisesti aselevosta, joka allekirjoitettiin hallituksen ja kapinallisten välillä 17. lokakuuta 2002. Neuvoston pani myös merkille komission aikomuksen tutkia mahdollisuutta tukea sovitteluponnisteluja taloudellisesti nopean toiminnan järjestelmän ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) kautta. Tämän jälkeen neuvosto antoi seuraavan julkilausuman:

"Euroopan unioni vahvisti jälleen tuomitsevansa väkivallan, jota harjoitetaan Norsunluurannikolla laillista hallitusta vastaan, ja valittaa sen aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä. Euroopan unioni toistaa sitoutuneensa Afrikan unionin periaatteisiin, joissa tuomitaan voimakeinojen käyttö poliittisten muutosten aikaansaamiseksi.

Euroopan unioni ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että kapinalliset ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) välittäjä ovat allekirjoittaneet sopimuksen vihollisuuksien lopettamisesta. Euroopan unioni kiittää presidentti Laurent Gbagboa poliittiseen ratkaisuun päätymisestä ja vakuuttaa antavansa hänelle täyden tukensa, jotta hän jatkaisi tällä tiellä loppuun asti. Euroopan unioni kiittää myös Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön välittäjiä heidän sinnikkyydestään.

Euroopan unioni kehottaa Norsunluurannikon viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin jännityksen lieventämiseksi neuvottelujen aikana.

Euroopan unioni vakuuttaa tukevansa Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisöä ja kannustaa sitä tekemään kaikkensa neuvottelujen loppuun saattamiseksi parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Euroopan unioni edellyttää, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, ja että Norsunluurannikon kansalaisten ja siellä oleskelevien fyysinen turvallisuus taataan. Euroopan unioni pitää erittäin tärkeänä sitä, että Norsunluurannikko palaa vakaisiin oloihin ja että sosioekonominen kehitys jatkuu maan ja koko alueen eduksi. Euroopan unioni vaatii Norsunluurannikon hallitusta jatkamaan määrätietoisesti kansallisen sovinnon politiikkaa.

Euroopan unioni muistuttaa alueen maita, että laiton aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti on estettävä, ja korostaa tukevansa naapurimaiden kaikkia aloitteita, joiden tavoitteena on yhteistyön ja taloudellisen kehityksen lisääminen alueelliselta pohjalta."

YUTP

Ministerit keskustelivat illallisella EU:n ja NATOn välisistä suhteista.

MUUT ASIAT

 • Ballististen ohjusten leviämisen estävät kansainväliset käytännesäännöt (ICOC)

  Alankomaiden valtuuskunta muistutti Haagissa 25. ja 26. marraskuuta järjestettävästä ballististen ohjusten leviämisen estävien kansainvälisten käytännesääntöjen avajaiskonferenssista ja korosti konferenssin onnistuneen aloituksen edellyttävän, että mahdollisimman monet maat allekirjoittavat käytännesäännöt.

 • Pohjois-Korea KEDO

  Neuvosto käsitteli lyhyesti tietoja, joiden mukaan Pohjois-Korea on myöntänyt kehittäneensä salaisen ydinaseohjelman ja tämän vaikutuksista KEDOon (Korean niemimaan energiakehitysjärjestö) sekä EU:n osallistumisesta tähän järjestöön. Neuvosto sopi palaavansa tähän asiaan seuraavassa istunnossaan tarkempien tietojen perusteella.

 • EU:n ja Afrikan suhteet

  Ministerit keskustelivat illallisella EU:n ja Afrikan suhteista Maputossa 7. ja 8. marraskuuta 2002 pidettävää EU:n ja SADC:n ministerikokousta ja Lissabonissa 5. huhtikuuta 2003 pidettävää EU:n ja Afrikan huippukokousta ennakoiden.

NEUVOSTON YHTEYDESSÄ KÄSITELLYT ASIAT

 • Pohjoista ulottuvuutta käsittelevä konferenssi

  Pohjoista ulottuvuutta käsittelevä kolmas ulkoministerikonferenssi pidettiin 21. lokakuuta 2002. Konferenssiin osallistuivat 15 Euroopan unionin jäsenvaltiota, Euroopan komissio ja seitsemän kumppanimaata (Viro, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola ja Venäjän federaatio). Puheenjohtajan päätelmät esitetään erillisessä lehdistötiedotteessa nro 13377/02 (Presse 331).

 • Assosiaationeuvosto Israelin kanssa

  EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kolmas kokous järjestettiin 21. lokakuuta 2002. Ks. erillinen lehdistötiedote nro 13329/02 (Presse 329).

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

Ulkosuhteet

Valkovenäjä - neuvoston julkilausuma

Neuvosto antoi seuraavan julkilausuman Valkovenäjästä ja sen suhteista Etyjiin:

  "1. Euroopan unionin neuvosto ilmaisi istunnossaan 21. lokakuuta 2002 syvän huolensa Valko-Venäjän demokratia- ja ihmisoikeustilanteesta ja antoi seuraavan julkilausuman:

  2. Euroopan unioni palauttaa mieleen 15. syyskuuta 1997 annetut neuvoston päätelmät ja toistaa uudelleen toiveensa nähdä Valko-Venäjän ottavan paikkansa Euroopan demokraattisten valtioiden joukossa, varsinkin siksi, että Valko-Venäjästä tulee Euroopan unionin laajentumisen jälkeen unionin rajanaapuri.

  3. Euroopan unioni korostaa sen merkitystä, että kaikki Euroopan valtiot kunnioittavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka taataan YK:n peruskirjassa ja joita Helsingin päätösasiakirja ilmentää. Valko-Venäjän osalta Minskissä toimivan Etyjin neuvoa-antavan seurantaryhmän keskeisenä tehtävänä on avustaa Valko-Venäjän hallitusta ja kansalaisyhteiskuntaa demokraattisten instituutioiden edistämisessä ja muiden Etyj-sitoumusten täyttämisessä sekä valvoa tätä prosessia ja raportoida siitä.

  4. Euroopan unioni on johdonmukaisesti tukenut Etyjin puheenjohtajavaltiota Portugalia sen pyrkimyksissä ratkaista Minskissä toimivaa neuvoa-antavaa seurantaryhmää koskeva umpikuja. Se uskoo, että puheenjohtajavaltio on jo osoittanut suurta joustavuutta yrittäessään löytää ratkaisun ongelmiin, joita on ilmennyt Valko-Venäjän harjoittaman neuvoa-antavan seurantaryhmän kohtelun takia. Euroopan unioni ei voi hyväksyä Valko-Venäjän kantaa, että neuvoa-antavan seurantaryhmän toiminnan olisi oltava muodollisesti päättynyt, ennen kuin neuvottelut uudesta Etyjin läsnäolosta voivat alkaa. Se kannattaa puheenjohtajan näkemystä siitä, että neuvoa-antavan seurantaryhmän vuoden 1997 toimeksianto on yhä kokonaisuudessaan voimassa siihen asti, kunnes Etyjin pysyvässä neuvostossa päästään yksimielisyyteen sen muuttamisesta tai korvaamisesta.

  5. Euroopan unioni on pannut merkille ulkoministeri Hvostovin syyskuussa antaman sitoumuksen aloittaa neuvottelut neuvoa-antavan seurantaryhmän toiminnan jatkamiseksi. Euroopan unioni kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia ryhtymään välittömästi mielekkäisiin ja tuloshakuisiin neuvotteluihin. Lisäksi Euroopan unioni pyytää Valko-Venäjän hallitusta välittömästi jatkamaan ryhmän diplomaattisen henkilöstön viimeisen jäljellä olevan jäsenen akkreditointia 29 päivästä lokakuuta 2002 eteenpäin tai vaihtoehtoisesti myöntämään akkreditointi hänet korvaavalle henkilölle, jotta vältettäisiin ryhmän toiminnan häiriytyminen.

  6. Jos Valko-Venäjän hallitus ei ilmoita hyväksyvänsä tätä pyyntöä 29. lokakuuta 2002 mennessä, sillä voi olla vakavia seurauksia paitsi suhteille Etyjiin, myös Valko-Venäjän ja Euroopan unionin suhteiden kehitykselle. Euroopan unioni on edelleen syvästi huolissaan siitä, että demokraattisten uudistusten suhteen ei ole tapahtunut minkäänlaista edistystä ja että tilanne yksilönvapauksien ja sananvapauden osalta on entisestään huonontunut; jos tämän lisäksi neuvoa-antava seurantaryhmä ei voi jatkaa työtään, Euroopan unionin on pakko tarkistaa suhteitaan Valko-Venäjään ja harkita erityisiä lisätoimenpiteitä. Jos taas löydetään hyväksyttävä ratkaisu, jolla neuvoa-antavan seurantaryhmän tehokas ja jatkuva toiminta voidaan taata, Euroopan unioni voisi pitää sitä uutena lähtökohtana keskusteluille Euroopan unionin ja Valko-Venäjän suhteiden parantamiseksi.

  7. Euroopan unioni ilmaisee olevansa valmis läheiseen yhteistyöhön Etyjin puheenjohtajavaltion kanssa sen varmistamiseksi, että Etyj voi osaltaan vaikuttaa aidon demokratian kehittymiseen ja ihmisoikeuksien täysimääräiseen noudattamiseen Valko-Venäjällä myös Etyjin edustajien aktiivisen läsnäolon avulla.

  8. Euroopan unionin neuvosto tarkastelee Valko-Venäjän tilanteen kehittymistä

  18.19. marraskuuta 2002 pidettävässä istunnossaan."

Albania vakautus- ja assosiaatiosopimus

Neuvosto valtuutti komission neuvottelemaan vakautus- ja assosiaatiosopimus Albanian tasavallan kanssa (ks. myös neuvoston päätelmät Länsi-Balkanista sivulla 6).

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia - uuden Euroopan unionin erityisedustajan nimittäminen

Neuvosto hyväksyi yhteisen toiminnan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan. Neuvoston 30. syyskuuta 2002 tekemän päätöksen johdosta Alexis Brouhns nimitetään Euroopan unionin uudeksi erityisedustajaksi Alain Le Royn tilalle 1. marraskuuta 2002 alkaen toimipaikkanaan Skopje. EU:n erityisedustajan tehtävänä on erityisesti luoda ja ylläpitää läheisiä suhteita entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukseen ja poliittiseen prosessiin osallistuviin osapuoliin sekä tarjota Euroopan unionin neuvoja ja välitystä poliittisessa prosessissa. (12734/02)

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kauttakulkuliikenne Itävallan läpi

Neuvosto teki päätöksen Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen, Itävallan läpi tapahtuvaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kauttakulkuliikenteeseen sovellettavaa ekopistejärjestelmää koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1. päivästä tammikuuta 2002. (11919/02)

EY ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia olivat allekirjoittaneet 29. huhtikuuta 1997 kuljetusalan sopimuksen, joka tuli voimaan 28. marraskuuta 1997. Sopimuksen mukaisesti sopimuspuolet sopivat laskentajärjestelmästä sekä ekopisteiden hallintoa ja valvontaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä.

Käsiaseet / Kaakkois-Eurooppa

Neuvosto teki päätöksen Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen hyväksytyn yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta Kaakkois-Euroopassa. Kyseisen yhteisen toiminnan mukaan EU aikoo toimia tarvittaessa alueellisesti tukeakseen kansainvälisten järjestöjen, ohjelmien ja virastojen sekä alueellisten järjestelyjen kautta maita, jotka pyytävät tukea aseiden ylijäämien valvontaan tai hävittämiseen.

EU osallistuu 200 000 euron suuruisen rahoitusohjeen sisältävän täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) ja vakaussopimuksen puitteissa perustetun, Belgradissa toimivan "Käsiaseiden vähentämistä käsittelevän Kaakkois-Euroopan alueellisen selvityskeskuksen" rahoitukseen. (13015/02)

EU:n ihmisoikeusraportti

Neuvosto hyväksyi EU:n vuosittaisen ihmisoikeusraportin vuodelta 2002, joka kattaa kauden 1. heinäkuuta 2001 30. kesäkuuta 2002. Tämän neljännen raportin tarkoituksena on esittää yleisnäkemys EU:n ihmisoikeuspolitiikasta. Siinä keskitytään unionin ulkosuhteisiin ja kansainväliseen asemaan mutta se sisältää myös osuuden, jossa käsitellään ihmisoikeuksia itse EU:ssa. (12747/1/02)

Burma/Myanmar yhteinen kanta ja neuvoston päätelmät

Neuvosto hyväksyi yhteisen kannan Burmasta/Myanmarista määritellyn yhteisen kannan 96/635/YUTP muuttamisesta Burman/Myanmarin hallinnon kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi ja yhteisen kannan voimassaolon jatkamisesta kuudella kuukaudella. Yhteinen kanta sisältää tiettyjä henkilöitä koskevia rajoittavia toimenpiteitä (viisumikielto, varojen jäädyttäminen). (12890/02)

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"Euroopan unioni on jo pitkään kehottanut Burmaa/Myanmaria palaamaan demokratiaan, rakentamaan kansallista sovintoa ja suojelemaan ihmisoikeuksia. Euroopan unioni seuraa edelleen tiiviisti maan tapahtumia, ja neuvosto on ilmaissut vahvan tukensa YK:n pääsihteerin erityisedustajan, Sri Razalin toiminnalle.

EU pitää myönteisenä kehityksenä sitä, että Aung San Suu Kyi vapautettiin kotiarestista toukokuussa 2002. EU on niin ikään pannut merkille, että joukko poliittisia vankeja on vapautettu ja eräitä poliittista toimintaa koskevia rajoituksia on lievennetty. Neuvosto on kuitenkin pettynyt siihen, etteivät nämä lupaavat ensiaskeleet ole panneet alulle laajempaa poliittista kehitystä. Euroopan unioni pitää erittäin huolestuttavina tietoja Burmassa/Myanmarissa viime aikoina poliittisin perustein suoritetuista pidätyksistä ja vangitsemisista, joista mainittakoon useiden opiskelijoiden pidättäminen elokuussa sekä äskettäin yli 30 henkilön pidättäminen syyskuun viimeisellä viikolla. Euroopan unioni kehottaakin Burman/Myanmarin viranomaisia välittömästi lopettamaan poliittisin perustein tapahtuvat pidätykset ja vangitsemiset. Neuvosto uskoo, ettei poliittista prosessia enää voi lykätä, mikäli Burman/Myanmarin viranomaisten ilmaisemat tavoitteet saada aikaan kansallinen sovinto, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja siirtyä siviilihallintoon on tarkoitus saavuttaa. Se, ettei edistystä tapahdu, herättää epäilyjä nykyisen prosessin kestävyydestä ja osaltaan lisää Burman/Myanmarin kansan kärsimyksiä.

Näin ollen neuvosto korostaa, että Burman/Myanmarin hallituksen on viipymättä aloitettava opposition kanssa vuoropuhelu, jolla varmistetaan rauhanomainen poliittinen muutos ja kansallinen sovinto. Kaikkien poliittisten toimijoiden, myös eri etnisten ryhmien, olisi viime kädessä osallistuttava vuoropuheluun, ja sen tuloksena olisi palautettava Burmaan/Myanmariin todellinen ja legitiimi demokraattinen hallinto, joka voi saada kansainvälisen yhteisön täyden tuen.

Neuvosto ilmaisee vakavan huolensa jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista Burmassa/Myanmarissa ja toteaa jälleen antavansa täyden tukensa ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisedustajalle Paolo Sergio Pinheirolle. Neuvosto kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit erityisesti vanhat ja sairaat. Neuvosto kehottaa maan viranomaisia myös jatkamaan yhteistyötä Punaisen ristin kansainvälisen komitean kanssa maan vankilaolojen parantamiseksi. Neuvosto toistaa vetoomuksensa kaikkien yhdistymis- ja sananvapautta, myös tiedotusvälineiden vapautta, koskevien rajoitusten poistamiseksi. Neuvosto on syvästi huolissaan etnisten vähemmistöjen, naisten ja lasten ja maan sisäisten pakolaisten kokemista kärsimyksistä myös sellaisilla alueilla, joilla ei ole tulitaukoa, sekä kansalais-, poliittisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien jatkuvista ja järjestelmällisistä loukkauksista, kuten raiskauksista.

Neuvosto kehottaa viranomaisia poistamaan pysyvästi pakkotyövoiman käytön ja kannustaa hallitusta toimimaan aktiivisesti tämän hyväksi ILOn yhteyshenkilön kanssa.

Neuvosto kehottaa viranomaisia myös ryhtymään tarmokkaasti toimiin huumausaineiden tuotannon ja huumausainekaupan torjumiseksi.

Neuvosto ilmaisee vakavan huolensa Burman/Myanmarin humanitaarisesta tilanteesta ja kehottaa viranomaisia varmistamaan, että humanitaarinen apu tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat väestönosat. Neuvosto korostaa erityisesti tarvetta käsitellä kiireellisesti yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien osapuolien kanssa, NLD mukaan luettuna, hiv-/aids-epidemiaa, joka leviää maassa kiihtyvällä vauhdilla. Komissio viimeistelee parhaillaan 5 miljoonan euron tukiohjelmaa, jonka avulla on tarkoitus torjua hi-viruksen ja aidsin leviämistä maassa. Jos Burman viranomaiset asianmukaisella tavalla helpottavat ohjelman täytäntöönpanoa, komissio ja EU:n jäsenvaltiot harkitsevat lisäapua Burman väestölle.

Neuvosto on pannut huolestuneena merkille maan nopeasti heikkenevän taloudellisen tilanteen sekä ensimmäiset merkit yhteiskunnallisista levottomuuksista, joiden perimmäisenä syynä on eräiden väestöryhmien perustarpeiden laiminlyönti. Neuvosto kehottaakin Burman viranomaisia hyväksymään kansainvälisten rahoituslaitosten ehdotuksen makrotalouden uudistuksia koskevan vuoropuhelun aloittamisesta.

Neuvosto kannustaa Burmaa/Myanmaria liittymään ripeästi kahdeksaan YK:n terrorismin vastaiseen yleissopimukseen, joiden sopimuspuoli se ei ole, ja ratifioimaan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen, biologisten aseiden kieltosopimuksen sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen (Palermon yleissopimus).

Neuvosto päätti jatkaa Burmaa/Myanmaria koskevan EU:n yhteisen kannan voimassaoloa kuudella kuukaudella ja seurata tarkasti maan poliittisen tilanteen kehittymistä. Neuvosto on valmis edelleen reagoimaan asianmukaisesti Burman/Myanmarin tilanteessa tapahtuviin muutoksiin, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. "

Ruanda yhteinen kanta

Marraskuun 2001 jälkeisen kehityksen perusteella neuvosto hyväksyi uuden yhteisen kannan Ruandasta ja kumosi 19. marraskuuta 2001 hyväksymänsä yhteisen kannan (2001/799/YUTP). Yhteisen kannan tarkoituksena on tukea Ruandan hallitusta prosessissa, johon kuuluvat kansanmurhasta toipuminen ja kansallisen sovinnon edistäminen, jälleenrakentaminen, köyhyyden vähentäminen ja kehitys, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu ja edistäminen sekä demokratiaan siirtyminen. (13021/02)

Kongon demokraattinen tasavalta yhteinen kanta

Neuvosto hyväksyi yhteisen kannan 7. huhtikuuta 1993 asetetun aseidenvientikiellon muuttamisesta tiettyjen poikkeusten sallimiseksi ja Lusakan aseleposopimuksen täytäntöönpanon ja rauhanprosessin tukemiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. (12923/02)

Meksiko alkuperäsäännöt

Neuvosto hyväksyi EUMeksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavan yhteisön kannan 23. maaliskuuta 2000 tehdyn EUMeksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteeseen III, joka koskee käsitteen "peräisin olevat tuotteet" eli "alkuperätuotteet" määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Liitteessä III esitetään sopimuspuolten alueilta peräisin olevia tuotteita koskevat alkuperäsäännöt.

Keski- ja Itä-Euroopan maat / Kypros / Malta tietoyhteiskunnan palvelut

Neuvosto hyväksyi neuvotteluohjeet sopimusten tekemiseksi edellä mainittujen maiden kanssa teknisiin määräyksiin ja tietoyhteiskunnan palveluja koskeviin määräyksiin liittyvästä tietojenvaihdosta.

Suhteet Venäjään

Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin kannan Brysselissä 23. lokakuuta 2002 pidettävää EU:n ja Venäjän yhteistyökomitean seitsemättä kokousta varten.

Euroopan talousalue

Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin kannan Luxemburgissa 22. lokakuuta 2002 pidettävää ETA:n neuvoston kahdeksattatoista istuntoa varten.

(ks. myös lehdistötiedotetta ETA 1609/02 (Presse 330))

________________________

(1) ?Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.?Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa verkkosivuilta tai lehdistöpalvelusta.


Side Bar