Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

C/02/285

Λουξεμβούργο, 3-4 Οκτωβρίου 2002 12328/02 (Presse 285)

2452η σύνοδος του Συμβουλίου - Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενεργεία - Λουξεμβούργο, 3-4 Οκτωβρίου 2002

Πρόεδρος : κ. Flemming HANSEN Υπουργός Μεταφορών

κ. Bendt BENDTSEN Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Υπουργός Συνεργασίας

Βορείων Χωρών του Βασιλείου της Δανίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (1)

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ 4

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 6

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 6

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 6

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (SLOTS) ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 6

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 7

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 8

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 8

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 8

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ 9

  Γενικά θέματα 9

  Σύστημα οικοσημείων στην Αυστρία 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 10

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAρκο πολο 10

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GALILEO 11

ΔΙΑΦΟΡΑ 11

  Κάτοπτρα οδήγησης σε φορτηγά και μικρά φορτηγά 11

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 16

  Κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 16

  Πρόσβαση στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας 16

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 18

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Συμφωνία Interbus I

 • Συμφωνία με την Κίνα για τις θαλάσσιες μεταφορές I

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί II

ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

έλγιο :

κ. Olivier DELEUZE

φυπουργός Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρά τω Υπουργώ Κινητικότητας και Μεταφορών

κ. Franηois ROUXναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
ανία :
κ. Flemming HANSENπουργός Μεταφορών
κ. Bendt BENDTSENπουργός Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Υπουργός Συνεργασίας Βορείων Χωρών
κ. Thomas EGEBOφυπουργός Μεταφορών
κ. Michael DITHMERφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ερμανία :
κ. Kurt BODEWIGμοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών, Οικισμού και Πολεοδομίας
κ. Ralf NAGEL

φυπουργός, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Οικισμού και Πολεοδομίας

κ. Peter WITTναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
λλάδα :
κ. Xρήστος ΒΕΡΕΛΗΣπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Γεώργιος ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
κ. Απόστολος-Αθανάσιος ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣπουργός Ανάπτυξης
κ. Μανώλης ΣΤΡΑΤΑΚΗΣφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
σπανία :
κ. Francisco ΑALVAREZ-CASCOS FERNΑNDEZπουργός Χωροταξικής Ανάπτυξης
κ. Josι FOLGADO BLANCOφυπουργός Ενέργειας, Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
κ. Adolfo MENΙENDEZ MENΙNDEZφυπουργός Χωροταξικής Ανάπτυξης
αλλία :
κ. Gilles de ROBIENπουργός Εξοπλισμού, Μεταφορών, Οικισμού, Τουρισμού και Θαλάσσης
α Nicole FONTAINEπουργός παρά τω Υπουργώ Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, αρμόδια για τη Βιομηχανία
ρλανδία :
κ. Jim McDAIDφυπουργός στο Υπουργείο Μεταφορών (με ειδική αρμοδιότητα στις οδικές μεταφορές)
κ. John BROWNEφυπουργός στο Υπουργείο Επικοινωνιών, Ναυτιλίας και Φυσικών Πόρων
ταλία :
κ. Pietro LUNARDIπουργός Έργων Υποδομής και Μεταφορών
κ. Alessandro PIGNATTIναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
ουξεμβούργο :
κ. Henri GRETHENπουργός Μεταφορών
άτω Χώρες :
κ. Roelf de BOERπουργός Συγκοινωνιών, Επικοινωνιών και Δημοσίων Έργων
α Melanie SCHULTZ van HAEGEN-MAAS GEESTERANUSφυπουργός Συγκοινωνιών, Επικοινωνιών και Δημοσίων Έργων
κ. Henne J.J. SCHUWERναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος

υστρία :

κ. Mathias REICHHOLDμοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας
α Judith GEBETSROITHNERναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος
ορτογαλία :
κ. Luis VALENTE de OLIVEIRAπουργός Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Οικισμού
α Dulce FRANCOφυπουργός παρά τω Υπουργώ Οκονομίας
ινλανδία :
κ. Kimmo SASIπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
α Sinikka MΤONKΒREπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
ουηδία :
κ. Bjφrn ROSENGRENπουργός Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών
α Gun ERIKSSONφυπουργός Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών
νωμένο Βασίλειο :
κ. John SPELLARναπληρωτής Υπουργός, αρμόδιος Μεταφορών
κ. Brian WILSONναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Δημόσιων Έργων
* * *
πιτροπή :
α Loyola DE PALACIOντιπρόεδρος

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Το Συμβούλιο σημείωσε μια έκθεση προόδου της Προεδρίας σχετικά με τις προτάσεις στις οποίες προβλέπεται η δημιουργία «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», κάλεσε δε την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να προωθήσει τις εργασίες του φακέλου αυτού προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, σε ευθυγράμμιση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης (Μάρτιος 2002).

Σκοπός των προτάσεων είναι να εφαρμοστούν κοινές αρχές στον εναέριο χώρο με σκοπό τη μείωση των καθυστερήσεων της εναέριας κυκλοφορίας και της συμφόρησης του εναερίου χώρου, που προκύπτουν από τη διαφορά κανόνων και διαδικασιών ανά τα κράτη μέλη. Οι προτάσεις αυτές θέτουν ωστόσο ορισμένα ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως η συμμετοχή των στρατιωτικών αρχών, η σχέση με τον Eurocontrol (τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την αεροναυτιλία) και η νομική βάση που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ζητήματα που τελούν υπό λεπτομερή και διεξοδική εξέταση.

Όσον αφορά τις σχέσεις της Κοινότητας με τον Eurocontrol, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η διπλωματική διάσκεψη για την από μέρους της Κοινότητας υπογραφή του πρωτοκόλλου προσχώρησης στον Eurocontrol έχει προγραμματιστεί για τις 8 Οκτωβρίου.

Τα τέσσερα σχέδια κανονισμών εξετάζονται ως δέσμη ώστε να εκδοθούν υπ' αυτή τη μορφή. Περιλαμβάνουν κανονισμό πλαίσιο και τρεις εκτελεστικούς κανονισμούς που αφορούν την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών, την οργάνωση και χρήση του εναερίου χώρου και την διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης ζήτησε να συνεχιστούν δραστήρια οι εργασίες στον φάκελο αυτόν πριν από τα τέλη του 2002, ούτως ώστε να μπορέσουν να ληφθούν οι αποφάσεις για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού εντός του 2004.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (SLOTS) ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ

Το Συμβούλιο σημείωσε μια έκθεση προόδου της Προεδρίας με θέμα την προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού 95/93/ΕΚ για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους αερολιμένες, καθώς και την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει σύντομα μια σχετική πρόταση τροποποίησης. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να προχωρήσει τις εργασίες με σκοπό να καταστεί δυνατή η ταχεία έκδοση του κανονισμού.

Σκοπός του κανονισμού είναι να γίνουν τεχνικές προσαρμογές στον κανονισμό 95/93/ΕΚ, εν αναμονή μιας πιο συνολικής αναθεώρησης του κοινοτικού συστήματος κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης. Αυτή η προσέγγιση σε δύο φάσεις υποστηρίζεται από πλειοψηφία αντιπροσωπειών, μολονότι κατά την άποψη μερικών από αυτές ορισμένα στοιχεία υπερβαίνουν ό,τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τεχνική τροποποίηση.

H συνολικότερη πρόταση που σχεδιάζει η επιτροπή θα αποσκοπεί στην εισαγωγή μηχανισμών της αγοράς εντός του συστήματος κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης, ούτως ώστε προσφορά και ζήτηση να ισοφαρίζονται καλύτερα. Η πρόταση αυτή θα βασίζεται στα συμπεράσματα μιας εκτεταμένης μελέτης των πιθανών προσεγγίσεων με βάση την αγορά, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να είναι διαθέσιμα έως τα μέσα του 2003.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση πολιτικής με θέμα την πρόταση κανονισμού που επιδιώκει αύξηση του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στην περίπτωση που επιβάτες δεν γίνονται δεκτοί κατά την επιβίβαση, καθώς και στην περίπτωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης των πτήσεων.

Η συζήτηση κατέστησε δυνατή την διαμόρφωση κατευθύνσεων για τρία ζητήματα που εκκρεμούν, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι μελλοντικές εργασίες επί της προτάσεως. Τα τρία αυτά ζητήματα είναι:

 • πεδίο εφαρμογής του κειμένου σε συσχετισμό με την υφισταμένη οδηγία περί οργανωμένων ταξιδιών,

 • ύψος της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στους ταξιδιώτες,

 • εφαρμοστέοι κανόνες στην περίπτωση ακύρωσης μιας πτήσης.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι :

  - οι σχετικές εργασίες θα συνεχιστούν θεωρώντας ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ του να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τα οργανωμένα ταξίδια,

  - σχετικά με το ύψος των αποζημιώσεων, θα συνεχιστούν οι εργασίες στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων με βάση τις θέσεις που εξέφρασαν οι αντιπροσωπίες,

  - φαίνεται ότι όλες τις αντιπροσωπίες αποδέχονται τη μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης ως όριο εντός του οποίου θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες για την προστασία των ταξιδιωτών σε περίπτωση ακύρωσης.

Η πρόταση επιδιώκει την ενημέρωση του κανονισμού 295/91 που είχε εκδοθεί πριν δέκα χρόνια, λαμβάνει δε υπόψη τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί για μια παλαιότερη πρόταση το 1998.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση της ασφαλιστικής αγοράς στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους, κατέγραψε δε την από μέρους της Επιτροπής υποβολή πρότασης για την ρύθμιση των στοιχειωδών κανόνων ασφάλισης. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να αρχίσει την εξέταση της πρότασης αυτής το ταχύτερο δυνατόν.

Στο τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος συνήγαγε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

«Με βάση τη συζήτηση του Συμβουλίου, η Προεδρία συνάγει τα ακόλουθα συμπεράσματα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το Συμβούλιο ECOFIN θα εξετάσει το συγκεκριμένο σημείο στις 8 Οκτωβρίου:

  1. Το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση τη θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ευρωπαϊκή αγορά αεροπορικών μεταφορών δεν δικαιολογεί πλέον νέα παράταση των εθνικών μηχανισμών παροχής εγγυήσεων. Η Επιτροπή θα προσφύγει ως εκ τούτου στις διατάξεις της Συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο ECOFIN να εξετάσει την ενδεχόμενη παράταση των εθνικών μηχανισμών για περιορισμένη χρονική περίοδο.

  2. Το Συμβούλιο καταγράφει την ανάλυση των ταμείων αλληλασφάλισης (Eurotime) που προτείνουν η ευρωπαϊκή βιομηχανία και η ΙCAO, στην οποία προβαίνει η Επιτροπή, και δη όσον αφορά τις προϋποθέσεις που κατά την πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να πληρούνται προτού συσταθεί ένα τέτοιο ταμείο.

  3. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να συνεχίσει άνευ χρονοτριβής την εξέταση της πρότασης «Global time» της ΙCAO και της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με ασφαλιστικούς κανόνες για τις αεροπορικές εταιρείες και τους αερομεταφορείς.

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το Συμβούλιο σημείωσε μια έκθεση προόδου της Προεδρίας με θέμα τη δεύτερη δέσμη προτάσεων για την αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.

Η Προεδρία επαναβεβαίωσε ότι αυτός ο φάκελος συνιστά άκρα προτεραιότητα, τόνισε δε ότι σκοπεύει να χειριστεί τις προτάσεις αυτές ως δέσμη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας κατά την σύνοδο του Συμβουλίου στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Η δεύτερη δέσμη για τους σιδηροδρόμους περιλαμβάνει τρία σχέδια οδηγίας για την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς στις διεθνείς εμπορευματικές υπηρεσίες, ένα σχέδιο κανονισμού περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, και ένα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευθεί την πρόσβαση της Κοινότητας στη Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF).

Στο τεχνικό επίπεδο ο φάκελος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Ενώ όμως η συμφωνία επί των διατάξεων περί ασφάλειας, διαλειτουργικότητας και COTIF φαίνεται εφικτή, οι προτάσεις για το άνοιγμα των εμπορευματικών μεταφορών και για τη δημιουργία οργανισμού σιδηροδρόμων θέτουν ορισμένα δύσκολα ζητήματα τα οποία και εκκρεμούν.

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ

 • Γενικά θέματα

 • Σύστημα οικοσημείων στην Αυστρία

Το Συμβούλιο εξέτασε το γενικότερο ζήτημα της διέλευσης βαρέων φορτηγών οχημάτων διά μέσου των Άλπεων και κατέγραψε την κατάσταση όσον αφορά τους δύο προτεινόμενους κανονισμούς για το σύστημα οικοσημείων που εφαρμόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήματα που διέρχονται από την Αυστρία.

Το Συμβούλιο σημείωσε ότι τα κράτη μέλη που αφορά περισσότερο το ζήτημα, ήτοι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Αυστρία, εξεδήλωσαν την πρόθεση να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις στο θέμα των οικοσημείων με σκοπό να διευκολύνουν τις περαιτέρω συζητήσεις επί του θέματος. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι τα εκκρεμούντα ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν γρήγορα. Πρόσθεσε ότι η Προεδρία είναι πρόθυμη να υποστηρίξει πλήρως τις σχετικές εργασίες ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό, με την ελπίδα ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να καταλήξει σε συνολική λύση κατά τη σύνοδό του στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Το ισχύον σύστημα οικοσημείων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζημιών από την κυκλοφορία βαρέων φορτηγών δια μέσου της Αυστρίας, εισήχθη ως προσωρινό μέτρο στην Πράξη Προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2003.

Το 2000 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τροποποίησης του συστήματος. Σκοπός της είναι να καταργηθεί το ποσοτικό όριο του αριθμού των διαδρομών βαρέων φορτηγών δια της Αυστρίας, το οποίο καθορίστηκε από το πρωτόκολλο προσχώρησης στο 108% των συνολικών διαδρομών που είχαν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 1991.

Η δεύτερη πρόταση υπεβλήθη κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λάκεν τον Δεκέμβριο του 2001 και προτείνει για το 2004 σύστημα οικοσημείων παρόμοιο με το ισχύον, με τη δυνατότητα μιας επί πλέον διετούς παράτασης σε περίπτωση που δεν θα έχει ακόμη θεσπιστεί κοινοτικό σύστημα τιμολόγησης για τη χρησιμοποίηση της υποδομής.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAρκο πολο

Δημόσια συζήτηση

Το Συμβούλιο εξέτασε το σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση του "Προγράμματος Μάρκο Πόλο", ενός χρηματοδοτικού μέσου με σκοπό τη μεταστροφή της μεταφοράς εμπορευμάτων από τις οδικές μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφορών θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, σιδηροδρομικές μεταφορές ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Επίκεντρο της συζήτησης ήταν ο γενικός προϋπολογισμός του προγράμματος και τα ελάχιστα κατώτατα όρια παρέμβασης για τις διάφορες κατηγορίες της δράσης. Δεδομένου ότι δεν υπήρξε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του προγράμματος, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να συνεχίσει την εξέταση της πρότασης ούτως ώστε να μπορέσει να αποφανθεί σε προσεχή του σύνοδο.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα Μάρκο Πόλο βασίζεται στην εμπειρία που αντλήθηκε από την πρωτοβουλία PACT (πειραματικές δράσεις στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών) από το 1997 έως το 2001. Συνίσταται σε τρεις τύπους δράσεων - δράσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, καταλυτικές δράσεις και δράσεις κοινής κατάρτισης - με σκοπό να διοχετευθεί η αναμενόμενη αύξηση των οδικών φορτίων από σήμερα έως το 2010 (12 δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα ετησίως) σε άλλους τρόπους μεταφοράς.

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δημόσια συζήτηση

Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση τροποποίησης της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ σχετικά με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε ειδικότερα στα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και στον κατάλογο συγκεκριμένων σχεδίων η πραγματοποίηση των οποίων υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από την Κοινότητα. Δεδομένης της έλλειψης συμφωνίας για τον κατάλογο των συγκεκριμένων σχεδίων, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να συνεχίσει την εξέταση της πρότασης προκειμένου να μπορέσει να αποφανθεί στη σύνοδο του στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών προβλέπουν κατάλογο συγκεκριμένων έργων, που καταρτίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσεν το 1996, επίσης δε σχέδια και κριτήρια για τον προσδιορισμό έργων κοινού ενδιαφέροντος έως το 2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, ζήτησε να έχουν ληφθεί έως τον Δεκέμβριο του 2002 αποφάσεις για την επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών και των συνοδευτικών χρηματοοικονομικών κανόνων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Στόχος της πρότασης είναι μια πρώτη αναθεώρηση των υφισταμένων κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες καθορίσθηκαν το 1996, εν αναμονή νέας πρότασης της Επιτροπής για συνολικότερη επανεξέταση το 2004. Η συνολικότερη αυτή πρόταση θα επιτρέψει να καταρτισθούν - λαμβανομένης επίσης υπόψη της διεύρυνσης της Ένωσης νέες κατευθυντήριες γραμμές με ορίζοντα την περίοδο 2020-2025.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GALILEO

Το Συμβούλιο κατέγραψε την παρουσίαση, από μέρους της Επιτροπής, μιας ανακοίνωσης για την πρόοδο του δορυφορικού προγράμματος Galileo, σκοπός του οποίου είναι να παρέχονται από το 2008 και πέρα υπηρεσίες πλοήγησης μέσω δορυφόρων μέσης τροχιάς. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να εξετάσει το έγγραφο αυτό ούτως ώστε να του επιτραπεί να εξαγάγει τα σχετικά συμπεράσματα σε προσεχή του σύνοδο.

Το πρόγραμμα είναι οργανωμένο σε τέσσερις αυτοτελείς φάσεις: την φάση σχεδιασμού, που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2000· τη φάση ανάπτυξης, που θα συνεχιστεί έως το 2005 τη φάση εγκατάστασης έως το 2007· και τη φάση επιχειρησιακής εκμετάλλευσης από το 2008 και ύστερα. Το Συμβούλιο συμφώνησε ως προς τη φάση ανάπτυξης στις 26 Απριλίου 2002, με την αποδέσμευση κοινοτικού δημοσιονομικού κονδυλίου 450 εκατομμυρίων ευρώ και την σύσταση κοινής επιχείρησης Galileo.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Κάτοπτρα οδήγησης σε φορτηγά και μικρά φορτηγά

  Το Συμβούλιο κατέγραψε τις ανησυχίες της βελγικής αντιπροσωπείας όσον αφορά τη νεκρή και τυφλή γωνία σε κάτοπτρα οδήγησης που χρησιμοποιούνται σε φορτηγά και μικρά φορτηγά.

  Η βελγική αντιπροσωπεία ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που να απαιτεί την τοποθέτηση ειδικών κατόπτρων οδήγησης που μειώνουν τη νεκρή και τυφλή γωνία στα φορτηγά και μικρά φορτηγά που είναι ήδη εν χρήσει. Το αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε και από την αντιπροσωπία των Κάτω Χωρών.

  Το εν λόγω αίτημα διατυπώνεται διότι η Επιτροπή υπέβαλε, τον Ιανουάριο του 2002, πρόταση για την τοποθέτηση των κατόπτρων αυτών σε καινούργια φορτηγά και μικρά φορτηγά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 • Κανόνες για τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

 • Πρόσβαση στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε συζήτηση πολιτικής σχετικά με το σχέδιο οδηγίας που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ελευθέρωσης των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, και σημείωσε έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αντιπρόεδρος Loyola DE PALACIO παρουσίασε επίσης τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που καλύπτει το 2002.

Από τη συζήτηση προέκυψαν κατευθυντήριες γραμμές προς την Προεδρία σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα, οι οποίες θα της επιτρέψουν να ετοιμάσει τα στοιχεία για μία συνολική συμβιβαστική λύση στη σύνοδο του Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου. Πρόθεση της Προεδρίας είναι οι αποφάσεις για την οδηγία (η οποία έχει σχεδιαστεί σε δύο χωριστά κείμενα, ένα για την ηλεκτρική ενέργεια και ένα για το φυσικό αέριο) και για τον κανονισμό να ληφθούν από κοινού ως δέσμη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κατ' επανάληψη δώσει ύψιστη προτεραιότητα στον φάκελο αυτό, και η Προεδρία έχει καταρτίσει ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που ορίστηκαν στην Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2002.

Στο τέλος της συζήτησης, ο Πρόεδρος κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα :

  "1. Το Συμβούλιο στοχεύει στην επίτευξη συμφωνίας για τη δέσμη ελευθέρωσης της ενέργειας στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ενέργειας στις 25 Νοεμβρίου 2002, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Βαρκελώνης.

  2. Έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Διαπιστώνεται γενική υποστήριξη για τα περισσότερα στοιχεία της συμβιβαστικής πρότασης. Ο αριθμός των εκκρεμών ζητημάτων έχει βασικά περιοριστεί στα εξής τέσσερα :

  • Προστασία των τελικών καταναλωτών και ενεργειακή σήμανση :

   Το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ενημέρωση των καταναλωτών.

   • Διαχωρισμός :

    Η επιλογή την οποία σαφώς προτιμούν οι περισσότερες αντιπροσωπίες είναι ο νομικός διαχωρισμός. Το θέμα είναι η πιθανή διαφοροποίηση, π.χ. ως προς τον χρόνο, μεταξύ των Διαχειριστών του Δικτύου Μεταφοράς και των Διαχειριστών του Δικτύου Διανομής.

   • Πρόσβαση στην αποθήκευση :

    Η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του δικτύου και το δικαίωμα να κρατούνται τμήματα της αποθήκευσης αποκλειστικά για λόγους δημόσιας υπηρεσίας και ασφάλειας εφοδιασμού.

   • Άνοιγμα της αγοράς για τους οικιακούς καταναλωτές :

    Η δεύτερη φάση του ανοίγματος της αγοράς θα πρέπει να διασαφηνιστεί. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία των οδηγιών.

   3. Θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν οι εργασίες για τον κανονισμό σχετικά με το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος συνολικής λύσης.

  4. Η συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας θα χρησιμεύσει ως βάση για τις μελλοντικές εργασίες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για ολόκληρη τη δέσμη της ελευθέρωσης."

Η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει το πλήρες άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για όλους τους καταναλωτές την 1η Ιανουαρίου 2005, καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 96/92/ΕΚ (ηλεκτρική ενέργεια) και 98/30/ΕΚ (φυσικό αέριο) απλοποιώντας ορισμένες διατάξεις που έχουν καταστεί περιττές.

Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει τον καθορισμό αμερόληπτων, αντιπροσωπευτικών από πλευράς κόστους, διαφανών και άμεσα εφαρμόσιμων κανόνων όσον αφορά την τιμολόγηση και την κατανομή των διαθέσιμων ικανοτήτων διασύνδεσης για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Αποσκοπεί να αντικαταστήσει έναν προσωρινό μηχανισμό που λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2002.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Το Συμβούλιο σημείωσε την υποβολή εκ μέρους της Επιτροπής μιας ανακοίνωσης και δύο προτάσεων οδηγιών που αποσκοπούν στον περιορισμό της εξάρτησης από τρίτες χώρες για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και πετρελαϊκά προϊόντα. Ζήτησε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να αρχίσει σε εύθετο χρόνο την εξέταση των εν λόγω προτάσεων.

Οι προτάσεις αποτελούν συνέχεια της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Προβλέπουν τη συντονισμένη χρησιμοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου - πέρα από την τρέχουσα απαίτηση να διατηρούνται αποθέματα για 90 ημέρες κατανάλωσης (δεν υπάρχει, προς το παρόν, σχετικό πλαίσιο ΕΕ για το φυσικό αέριο) και την ενίσχυση του διαλόγου με τις χώρες παραγωγούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υφιστάμενοι μηχανισμοί όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) έχουν γίνει αναποτελεσματικοί μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Συμφωνία Interbus

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη της συμφωνίας Interbus, μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία.

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη τον Ιούνιο του 2001, αποσκοπεί στο να επιτευχθεί κάποιο επίπεδο νομοθετικής εναρμόνισης με τη θέσπιση ενός συνόλου ενιαίων κανόνων για τα λεωφορεία και τα πούλμαν που εκτελούν έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι : η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Σλοβενία και η Τουρκία.

Συμφωνία με την Κίνα για τις θαλάσσιες μεταφορές

Το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή, εξ ονόματος της Κοινότητας, μιας συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός και αφετέρου, της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (9053/1/02 REV 1 , 8388/1/02 REV 1).

Η συμφωνία αποβλέπει στη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους εκτελούνται οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές προς όφελος των οικονομικών φορέων και των δύο μερών. Η συμφωνία βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, της ελεύθερης πρόσβασης στα φορτία και το διακομιστικό εμπόριο, καθώς και στην απεριόριστη πρόσβαση και τη μη διακρισιακή μεταχείριση στη χρήση των λιμένων και των επικουρικών υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί

Στα πλαίσια της οδηγίας 2001/18/ΕΚ για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον, το Συμβούλιο εξέδωσε τις εξής αποφάσεις:

  - Απόφαση για τον καθορισμό κατευθυντήριων σημειώσεων που θα συμπληρώσουν το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. Στο παράρτημα VII περιγράφονται σε γενικές γραμμές ο προς επίτευξη στόχος και οι ακολουθητέες γενικές αρχές για την εκπόνηση του σχεδίου παρακολούθησης για τον εντοπισμό και την εξακρίβωση τυχόν επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον από την εμπορία ΓΤΟ. (11979/02)

  - Απόφαση σχετικά με την καθιέρωση ενός «Συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης» της εμπορίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Δυνάμει της οδηγίας, απαιτείται η αποστολή κοινοποίησης στην αρμόδια εθνική αρχή πριν από τη διάθεση των ΓΤΟ στην αγορά. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια συγκεντρωτική παρουσίαση του φακέλου, και η απόφαση ορίζει το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη συγκεντρωτική παρουσίαση.

  - Απόφαση σχετικά με την καθιέρωση ενός «Συγκεντρωτικού εντύπου κοινοποίησης» όσον αφορά τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς άλλους πλην της εμπορίας. Δυνάμει της οδηγίας, απαιτείται κοινοποίηση προς την αρμόδια εθνική αρχή πριν από τη σκόπιμη ελευθέρωση, και η απόφαση ορίζει το έντυπο που θα χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές οσάκις διαβιβάζουν περίληψη της κοινοποίησης προς την Επιτροπή. (11980/02).

__________________

(1) ?Όταν δηλώσεις, συμπεράσματα ή ψηφίσματα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο, αυτό επισημαίνεται στον τίτλο του σχετικού σημείου και το κείμενο τίθεται εντός εισαγωγικών.?Τα έγγραφα των οποίων τα στοιχεία δίδονται μέσα στο κείμενο είναι διαθέσιμα στις Ιστοσελίδες του Συμβουλίου: HYPERLINK "http://register.consilium.europa.eu/scripts/utfregisterDir/WebDriver.exe?MIval=advanced&MIlang=EN&fc=REGAISEN&srm=5&ssf=&mt=128&md=100"http://consilium.europa.eu.?Οι πράξεις οι οποίες θεσπίζονται με δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συμβουλίου οι οποίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν, σημειώνονται με αστερίσκο. Οι δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιμες στις προαναφερόμενες Ιστοσελίδες του Συμβουλίου ή μπορούν να ληφθούν από την Υπηρεσία Τύπου.


Side Bar