Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/02/210 10945/02 (Presse 210)

Neuvoston 2447. Istunto

- YLEISET ASIAT JA ULKOSUHTEET -

Bryssel, 22. heinäkuuta 2002

Puheenjohtaja:

Per Stig MØLLER

Tanskan kuningaskunnan ulkoasiainministeri

SISÄLLYSLUETTELO(1)

OSALLISTUJAT 4

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

PUHEENJOHTAJAVALTION TYÖOHJELMA 5

LAAJENTUMINEN 6

SEVILLAN EUROOPPA-NEUVOSTON SEURANTA 7

  - Neuvoston työjärjestyksen muuttaminen 7

  - Luettelo julkisista keskusteluista 7

  - Kaliningrad 7

NEUVOSTON MUIDEN KOKOONPANOJEN TYÖSKENTELYN EDISTYMINEN 8

EU:n PAINOALUEET KONFLIKTINESTON ALUEILLA Neuvoston päätelmät 9

LÄHI-ITÄ Neuvoston päätelmät 10

LÄNSI-BALKAN Neuvoston päätelmät 11

ETELÄISEN AFRIKAN ELINTARVIKEKRIISI Neuvoston päätelmät 13

ZIMBABWE Neuvoston päätelmät 14

AFGANISTAN Neuvoston päätelmät 15

INTIA JA PAKISTAN 17

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUIPPUKOKOUKSEN VALMISTELU Neuvoston päätelmät 18

EUROOPAN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA 21

PEREJILIN SAARI 21

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT I

KAUPPAPOLITIIKKA

 • Teräs Neuvoston päätelmät I

 • Polkumyyntitulli Taiwanista peräisin olevien polkupyörien tuonnissa II

 • Tasoitustulli Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa II

 • Polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa II

 • Perushyödykkeet: Kansainvälinen kumintutkimusryhmä yhteisön osallistuminen II

 • Laivojen vientiluotot* II

TERRORISMIN TORJUNTA

 • EU:n ulkoinen toiminta terrorismin torjumiseksi Neuvoston päätelmät III

 • Terrorismi - Toimintasuunnitelman seuranta IV

ULKOSUHTEET

 • Irak Yhteinen kanta IV

 • Liberia - Rajoittavat toimenpiteet IV

 • EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 57:ttä istuntoa varten V

 • Libanon Väliaikainen kauppasopimus V

 • Komorit kehitysyhteistyön aloittaminen uudelleen VI

 • Liettua ja Latvia maataloustuotteet VI

 • Venäjä EU:n yhteisen strategian toteuttaminen VI

 • Ukraina EU:n yhteisen strategian toteuttaminen VII

 • Välimeren alue EU:n yhteisen strategian täytäntöönpano VII

 • Kirgisia Yhteistyöneuvoston valmistelu VII

 • Kazakstan Yhteistyöneuvoston valmistelu VII

 • ASEM 4 -huippukokouksen valmistelu VII

 • Somalia Neuvoston päätelmät VIII

OIKEUS- JA SISÄASIAT

 • Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa (AGIS) koskeva ohjelma X

ECOFIN

 • Talousarvio 2003 Esityksen hyväksyminen Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi XI

YMPÄRISTÖ

 • Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehty yleissopimus XI

SISÄMARKKINAT

 • Tietosuoja Mansaari XI

KALASTUS

 • Kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Kaakkois-Atlantilla koskeva yleissopimus XI

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Louis MICHELVarapääministeri ja ulkoasiainministeri
Annemie NEYTSValtiosihteeri, ulkoasiainministerin avustaja
Tanska:
Per Stig MØLLERUlkoasiainministeri
Bertel HAARDERPakolais-, maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeri ja salkuton ministeri (eurooppaministeri)
Friis Arne PETERSENValtiosihteeri, ulkoasiainministeriö
Saksa:
Jürgen CHROBOGValtiosihteeri, ulkoasiat
Kreikka:
George PAPANDREOUUlkoasiainministeri
Anastasios GIANNITSISVaraulkoministeri
Espanja:
Ramon DE MIGUEL Y EGEAValtiosihteeri, Eurooppa-asiat
Ranska:
Dominique GALOUZEAU de VILLEPINUlkoasiainministeri
Noëlle LENOIRMinisteri ulkoasiainministeriössä, vastuualueenaan Eurooppa-asiat
Irlanti:
Dick ROCHEVaraministeri pääministerin kansliassa ja ulkoasiainministeriössä vastuualueenaan Eurooppa-asiat
Italia:
Silvio BERLUSCONIPääministeri, virkaatekevä ulkoasiainministeri
Luxemburg:
Lydie POLFERUlkoasiain- ja ulkomaankauppaministeri
Alankomaat:
Bernard R. BOTSuurlähettiläs, pysyvä edustaja
Itävalta:
Benita FERRERO-WALDNERUlkoasiainministeri
Portugali:
António MARTINS DA CRUZUlkoasiain ja portugalilaisten yhteisöjen ministeri
Suomi:
Erkki TUOMIOJAUlkoasiainministeri
Jari VILÉNUlkomaankauppaministeri
Ruotsi:
Gunnar LUNDSuurlähettiläs, pysyvä edustaja
Yhdistynyt kuningaskunta:
Jack STRAWUlko- ja kansainyhteisöasiain ministeri
* * *
Komissio:
Romano PRODIPuheenjohtaja
Günter VERHEUGENJäsen
Christopher PATTENJäsen
Poul NIELSONJäsen
* * *
Neuvoston pääsihteeristö:
Javier SOLANAPääsihteeri, YUTP:n korkea edustaja

PUHEENJOHTAJAVALTION TYÖOHJELMA

Neuvosto kuuli puheenjohtajavaltion työohjelman esittelyn vuoden 2002 toiselle puoliskolle. Työohjelman nimi on "Yksi Eurooppa" ja se on saatavilla puheenjohtajavaltion kotisivuilla osoitteesta: http://www.eu2002.dk/programme/.

Puheenjohtajavaltion ensisijaisena tavoitteena on saattaa liittymisneuvottelut päätökseen jopa kymmenen valtion kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä, ja saada näin Kööpenhaminasta alkanut ympyrä sulkeutumaan Kööpenhaminassa. Liittymiskriteerit vahvistettiin Tanskan edellisellä puheenjohtajakaudella vuonna 1993. Neuvottelut aloitettiin vuonna 1998 kuuden ensimmäisen ehdokasvaltion kanssa ja vuonna 2000 kuuden seuraavan kanssa.

Lisäksi Tanska painottaa puheenjohtajakautensa kuluessa eräitä muita EU:n asioita, kuten vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, kestävää kehitystä ja elintarviketurvallisuutta. Ulkosuhteiden alalla Tanska haluaa, että EU toimii maailmanlaajuisen vastuunsa puitteissa rauhan ja vakauden puolesta torjumalla kansainvälistä terrorismia ja köyhyyttä, edistämällä demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä konfliktien ehkäisyä ja kriisinhallintaa.

Puheenjohtaja Romano Prodi ilmaisi tukevansa puheenjohtajavaltion työohjelmaa.

Neuvosto pani myös merkille Kreikan ulkoministeri George Papandreoun esittelyn painopisteistä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, erityisesti Helsingin yleistavoitteen toteutumisesta ja kolmansien maiden osallistumisesta ETPP:n operaatioihin. Mieliin palautetaan, että Kreikka toimii puheenjohtajana vuoden 2002 toisella puoliskolla puolustukseen vaikuttavissa asioissa.

LAAJENTUMINEN

Neuvosto kuuli puheenjohtajavaltion työohjelman esittelyn laajentumisen alalla. Työohjelma (asiak. 10550/02) on saatavilla neuvoston kotisivuilla: http://register.consilium.europa.eu/. Esittelyn jälkeen puhui komission jäsen Günter Verheugen, joka kannatti puheenjohtajavaltion lähestymistapaa, minkä jälkeen käytiin lyhyt näkemysten vaihto.

Puheenjohtajavaltio ilmoitti, että se tekee kaiken voitavansa saavuttaakseen Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen saattaa liittymisneuvottelut päätökseen jopa kymmenen valtion kanssa vuoden 2002 loppuun mennessä (Laekenin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2001 luetellut kymmenen valtiota), jotta ne voivat jäseninä osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2004.

Puheenjohtajavaltion päämääränä on ratkaista syyskuuhun mennessä kaikki asiat, joilla ei ole vaikutuksia talousarvioon. Puheenjohtajavaltio toivoo, että Brysselin Eurooppa-neuvosto nimeäisi komission säännöllisesti toimittamien, vuoden 2002 kertomusten valossa ne valtiot, joiden kanssa neuvottelut voidaan saattaa päätökseen vuoden lopussa, ja että neuvosto tekisi tarvittavat päätökset, joiden perusteella EU voi tiedottaa ehdokasvaltioille marraskuun alussa, mitkä asiat puuttuvat vielä rahoituspaketista. Tavoitteena on jättää riittävästi aikaa neuvotteluille ehdokasvaltioiden kanssa, jotta neuvottelut voidaan saattaa päätökseen Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa joulukuussa, mikä mahdollistaa liittymisasiakirjan allekirjoittamisen keväällä.

Lisäksi puheenjohtajavaltio Tanska aikoo tukea kaikin tavoin Bulgariaa ja Romaniaa niiden liittymisvalmisteluissa ja nopeuttaa niiden etenemistä kohti jäsenyyttä. Aikomuksena on hyväksyä päivitetty etenemissuunnitelma sekä tarkistettu ja tehostettu liittymistä edeltävä strategia joulukuussa Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa.

Turkin osalta tavoitteena on jatkaa Turkin lähentämistä Euroopan unioniin Sevillan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.

SEVILLAN EUROOPPA-NEUVOSTON SEURANTA

Puheenjohtaja antoi neuvostolle tilannekatsauksen siitä, miten Sevillassa tehtyjä päätöksiä neuvoston ja Eurooppa-neuvoston työmenetelmien parantamisesta sekä entistä suuremmasta avoimuudesta neuvoston työskentelyssä on pantu täytäntöön. Neuvosto kiitti puheenjohtajavaltiota sen nopeudesta Sevillan Eurooppa-neuvoston ratkaisujen täytäntöönpanossa.

 • Neuvoston työjärjestyksen muuttaminen

  Neuvosto toteutti Eurooppa-neuvoston antaman tehtävän ja hyväksyi työjärjestyksestään muutetun version (asiak. 10962/02), jossa sisällytetään uusia säännöksiä, joilla rajoitetaan neuvoston kokoonpanojen määrää, määritellään yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston tulevien istuntojen toiminta-alueet, vahvistetaan jälkimmäisen rooli Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelussa sekä tehdään neuvoston käsittelystä avoimempi yleisölle.

 • Luettelo julkisista keskusteluista

  Neuvosto hyväksyi myös (asiak. 11008/02)

    luettelon komission tärkeimpien, yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvista lainsäädäntöehdotuksista, joiden käsittely neuvoston istunnoissa voisi olla julkinen,

    luettelon muista asioista, jotka voisivat olla julkisen keskustelun kohteena neuvoston istunnoissa.

 • Kaliningrad

  Neuvosto kuuli lisäksi komission jäsen Christopher Pattenin puheenvuoron, jossa hän vahvisti komission aikomuksen esittää seuraavassa yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvostossa (30. syyskuuta) Sevillan Eurooppa-neuvoston pyytämän selvityksen Kaliningradista, jotta voitaisiin löytää yhteisön säännöstön mukainen ratkaisu ja kuulla Puolaa ja Liettuaa.

NEUVOSTON MUIDEN KOKOONPANOJEN TYÖSKENTELYN EDISTYMINEN

Neuvoston toiminnan koordinoijana ja sen toiminnan yleisen johdonmukaisuuden varmistajana yleisten asioiden neuvosto pani puheenjohtajavaltion selvityksen pohjalta (asiak. 11046/1/02) merkille, miten neuvoston muissa kokoonpanoissa käsiteltävinä olevissa asioissa on edistytty.

Neuvosto piti erityisen tärkeinä seuraavia asioita: yhteisen maatalouspolitiikan väliarvioinnin esittely ja ensimmäinen poliittisten näkemysten vaihto (maatalousneuvosto 15.7.), keskustelut veropaketista ja Sveitsin kanssa säästöjen verotuksesta sekä rahoitusalan sääntelyä, valvontaa ja vakautta koskevista EU:n järjestelyistä (Ecofin-neuvosto 12.7.), neuvosto laati talousarvioesityksen vuodelle 2003 (budjettineuvosto 19.7.).

EU:n PAINOALUEET KONFLIKTINESTON ALUEILLA Neuvoston päätelmät

Pääsihteerin ja korkean edustajan Javier Solanan ja komission jäsen Christopher Pattenin alustuksen jälkeen neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"Toteuttaessaan Göteborgin Eurooppa-neuvoston hyväksymää väkivaltaisten konfliktien estämistä koskevaa EU:n ohjelmaa neuvosto käsitteli nykyisiä ja syntymässä olevia haasteita konfliktineston alalla tekemänsä työn yhteydessä. Se oli tyytyväinen poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean toteuttamiin toimiin varhaisvaroitusjärjestelmänsä edelleen kehittämiseksi. Neuvosto määritteli erityisiä alueellisia ja monialaisia kysymyksiä, jotka vaativat jatkuvaa huomiota, ja pyysi poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa tarkastelemaan näitä asioita säännöllisesti ja laatimaan tarvittaessa operatiivisia suosituksia. Tässä tarkoituksessa pantiin merkille hiljattain omaksuttu järjestelmällinen lähestymistapa konfliktinestoon. Neuvosto vahvisti olevansa aina tarvittaessa valmis harkitsemaan tällaisia suosituksia."

LÄHI-ITÄ Neuvoston päätelmät

  "1. Neuvosto oli tyytyväinen New Yorkissa 16.7.2002 pidetyn ministerikvartetin kokouksen tuloksiin. Kokouksessa vahvistettiin kvartetin keskeinen rooli kansainvälisissä toimissa, joilla tuetaan Lähi-idän kriisin kokonaisvaltaista poliittista ratkaisua. Kvartetin jäsenten sittemmin Jordanian ja Egyptin ulkoasiainministerien kanssa käymät keskustelut ovat osaltaan edistäneet kvartetin ja keskeisten arabivaltioiden välistä tiivistä koordinointia.

  2. Saudi-Arabian tekemän, Arabiliiton hyväksymän aloitteen, 22. kesäkuuta annetun Sevillan julkilausuman ja Yhdysvaltain presidentin George Bushin 24. kesäkuuta antaman julkilausuman pohjalta kvartetti on päättänyt tärkeistä tekijöistä, joilla voidaan edistyä Lähi-idän kriisin ratkaisemisessa. Neuvosto korosti erityisesti, että poliittisissa, taloudellisissa ja turvallisuusasioissa on edistyttävä samanaikaisesti, humanitaarista ja yhteiskunnallista tilannetta on parannettava välittömästi, vaalit on pidettävä ja seuraava kansainvälinen ministerikokous on kutsuttava koolle sopivana ajankohtana. Neuvosto tähdensi lisäksi, että on tarpeen laatia etenemissuunnitelma, jotta asetetussa kolmen vuoden määräajassa päästään Israelin ja Palestiinan väliseen lopulliseen ratkaisuun niin, että nämä kaksi valtiota voivat elää rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa.

  3. Neuvosto hyväksyi Palestiinan uudistuksia koskevan toimintasuunnitelman, joka esiteltiin Lontoon erityistyöryhmän kokouksessa ja vahvistettiin kvartetin kokouksessa New Yorkissa. Suurimpana Palestiinan alueiden tukijana EU osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti kvartetin tuella ja myötävaikutuksella perustetun työryhmän työhön ja tukee palestiinalaisia heidän pyrkimyksissään, jotta kaikilla aloilla voidaan toteuttaa laajoja uudistuksia valtion perustamisen valmistelemiseksi. EU on valmis auttamaan Palestiinan vapaiden ja rehellisten vaalien valmistelussa ja tarkkailussa.

  4. Korostettiin, että on tarpeen saada aikaan samanaikaista ja molemminpuolista edistystä Israelin kanssa, jotta uudistuksilla Palestiinassa on mahdollisuus onnistua. Neuvosto antoi tukensa kvartetin Israelille esittämälle voimakkaalle vetoomukselle, että se poistaisi sulut, vetäisi joukkonsa pois sen hallinnassa ennen 28.9.2000 olleisiin asemiin, jatkaisi palestiinalaishallinnolle kuuluvien tulojen palauttamista ja lopettaisi asutustoiminnan. Neuvosto vaati kansainväliselle humanitaariselle avustushenkilöstölle vapaata ja välitöntä pääsyä palestiinalaisalueille ottaen huomioon humanitaarisen tilanteen pahenemisen näillä alueilla.

  5. Neuvosto uskoo, että kvartetin suunnittelemat toimet auttavat rakentamaan luottamuksen uudelleen ja tasoittavat tietä kansainväliselle rauhankonferenssille.

  6. Neuvosto tuomitsi ehdottoman jyrkästi äskettäiset israelilaisia siviilejä vastaan tehdyt terrori-iskut. Se pani merkille, että palestiinalaishallinto tuomitsi nämä toimet, ja vetosi jälleen palestiinalaishallintoon, jotta se pyrkisi kaikin mahdollisin toimin taistelemaan terrorismia vastaan. Neuvosto pyysi Israelia pidättymään perusteettomista karkotuksista.

  7. Neuvosto oli tyytyväinen Israelin ja palestiinalaishallinnon välillä jälleen käynnistettyihin neuvotteluihin."

LÄNSI-BALKAN Neuvoston päätelmät

Neuvosto keskusteli pääsihteerin ja korkean edustajan Javier Solanan selvityksen pohjalta ennen tämän vierailua Belgradiin 25.7. ja komission jäsen Christopher Pattenin selvityksen valossa tämän käytyä alueella äskettäin. Neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

"PAKOLAISTEN JA MAAN SISÄISTEN PAKOLAISTEN PALUU

Neuvosto muistutti, että oikeus paluuseen on perusihmisoikeus. Se huomautti, että on löydetty ratkaisuja 1,5 miljoonan pakolaisen paluuseen ja kotoutumiseen; lukuun sisältyy yli 300 000:n vähemmistöihin kuuluvan paluu. Se totesi, että siirtymään joutuneita henkilöitä on edelleen yli miljoona, ja korosti, että paluuta ja jälleenrakennusta koskeva EU:n tuki on yhä tärkeä osa EU:n Länsi-Balkanille suunnattua tukea. Neuvosto piti tärkeänä kestäviä ratkaisuja siirtymään joutuneen väestön osalta ja korosti oikeusvaltion lujittamisen ja sosioekonomisen kehityksen merkitystä. Se tuomitsi voimakkaasti väestön paluun paikallisen jarrutuksen ja kehotti asianomaisia maita noudattamaan sitoumuksiaan avoinna olevien oikeudellisten ja hallinnollisten kysymysten ratkaisemiseksi. Se muistutti, että pakolaisten ja maan sisäisten pakolaisten paluu edellyttää tiivistä alueellista yhteistyötä, ja korosti EU:n aikomusta arvioida tässä asiassa tapahtunutta edistymistä vakautus- ja assosiaatioprosessia koskevan vuosittaisen arvioinnin yhteydessä. Neuvosto ilmaisi tässä yhteydessä tyytyväisyytensä Genevessä vakaussopimuksen puitteissa 27.6.2002 käynnistettyyn toiseen alueelliseen toimintaohjelmaan (Agenda for Regional Action II), ja antoi sille tukensa.

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Neuvosto muistutti alueellisen yhteistyön tärkeydestä vakautus- ja assosiaatioprosessin perustana Zagrebin huippukokouksessa tehtyjen sitoumusten mukaisesti. Neuvosto piti tässä mielessä hyvin myönteisenä Bosnia ja Hertsegovinan, Kroatian ja Jugoslavian presidenttien välistä kokousta Sarajevossa 15. heinäkuuta. Alueellisen yhteistyön jatkuva kehittäminen turvallisuusneuvoston päätöslauselmia täysin noudattaen ja valtioiden suvereeniutta täysin kunnioittaen edesauttaa suhteiden lähentymistä EU:hun. Tässä hengessä neuvosto totesi tyytyväisenä Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin äskettäisen Belgradin ministerikokouksen tulokset sekä kokouksessa käsitellyt painopisteet ja hankkeet alueellisen yhteistyön parantamiseksi. Tulevana haasteena on vakaussopimuksen puitteissa parhaillaan tehtävän työn yhdistäminen muiden alueellisten aloitteiden kanssa keskinäisesti vahvistavalla tavalla.

Neuvosto muistutti alueellisen yhteistyön tärkeydestä myös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja korosti tämän pitkän aikavälin pyrkimyksen merkitystä EU:lle.

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA (EJTM)

Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa pidetään 15. syyskuuta parlamenttivaalit, ja vahvisti EU:n voimakkaan tuen ETYJin vaalitarkkailijavaltuuskunnalle. Vapaasti ja rehellisesti ilman väkivaltaa tai uhkailuja toteutettu vaalikampanja ja äänestys edistäisivät EU-suhteiden kehittymistä edelleen.

EU vetosi kaikkiin osapuoliin, jotta ne pyrkisivät lopettamaan kaikkien laittomien tai rinnakkaisten aseellisten ryhmittymien toiminnan ja jatkaisivat ponnisteluja sovinnon aikaansaamiseksi yhteisöjen välillä.

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Bosnia ja Hertsegovinan jatkuvaan edistymiseen etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa, jonka loppuun saattaminen voi nyt onnistua. Se toisti, että ainoa tie oikeuteen, vaurauteen ja tiiviimpään yhdentymiseen Eurooppaan on jatkaa vakautus- ja assosiaatioprosessissa esitettyjä määrätietoisia uudistuksia.

Neuvosto esitti jälleen EU:n voimakkaan sitoumuksen Bosnia ja Hertsegovinan, mahdollisen jäsenehdokkaan, tulevaisuuteen. Lokakuussa pidettävät parlamenttivaalit ovat tärkeä vaihe Bosnia ja Hertsegovinan yhdentymisessä Eurooppaan. Neuvosto kannusti maan äänestäjäkuntaa ottamaan vastuun omasta tulevaisuudestaan äänestämällä sellaisten uudistusohjelmien puolesta, joiden tavoitteena on Bosnia ja Hertsegovinan lähentäminen Eurooppaan.

Neuvosto palautti mieleen, että Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset ja kansat voivat lähestyä Eurooppaa ainoastaan yhtenäisenä valtiona.

EU pani tyytyväisenä merkille, että YK:n rauhanturvaoperaatiota Bosnia ja Hertsegovinassa (UNMIBH) jatketaan vuoden loppuun, jolloin YK:n rauhanturvaoperaatio voi siirtää tehtävänsä hallitusti EU:n poliisioperaatiolle (EUPM), joka käynnistetään 1. tammikuuta 2003.

JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA (JLT)

Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä perustuslakikomitean perustamiskokouksen johdosta ja piti kannustavana 14. maaliskuuta tehdyn Serbian ja Montenegron välisen sopimuksen täytäntöönpanossa saavutettua edistystä. Neuvosto muistutti, että osapuolet ovat sitoutuneet viimeistelemään perustuslain heinäkuun loppuun mennessä. 14. maaliskuuta tehdyn sopimuksen pikainen täytäntöönpano edesauttaa yhdentymistä Eurooppaan. Perustuslain valmistumisen on oltava kaikkien osapuolten ensisijaisena tavoitteena, sillä se antaa maalle selkeän institutionaalisen ja taloudellisen perustan.

Neuvosto oli tyytyväinen myös ensimmäiseen ehdotukseen sisämarkkinoita, kauppaa ja tullialaa koskevaksi toimintasuunnitelmaksi, joka on tärkeä edistysaskel, ja odottaa lisää edistystä toimintasuunnitelman loppuun saattamisessa. Tämä merkittävä edistyminen lisää mahdollisuuksia aloittaa syksyllä toteutettavuustutkimus vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen aloittamisesta. Neuvosto korosti, että nopeaa edistymistä ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten poliittisten ja taloudellisten edellytysten luomista on jatkettava. Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Euroopan komission valmiuteen jatkaa avustamista Serbian ja Montenegron välisen sopimuksen täytäntöönpanossa ja erityisesti uusien toimielinten perustamisessa.

JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA JA KOSOVO

Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) ja JLT:n välillä äskettäin saavutettuun yhteisymmärrykseen siitä, että on turvattava Kosovon serbien osallistuminen Kosovon monietniseen oikeusjärjestelmään, jonka tulisi edesauttaa pyrkimyksiä purkaa Pohjois-Kosovon laittomat rinnakkaiset rakenteet. Neuvosto rohkaisi jatkamaan edelleen UNMIK:n ja JLT:n viranomaisten välillä käytävää vuoropuhelua, joka perustuu UNMIK:n ja JLT:n yhteiseen asiakirjaan, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 toteuttamiseksi.

Neuvosto ilmaisi syvän huolensa vähemmistöihin kuuluvien paluusta Kosovoon ja korosti, että edistystä olisi tapahduttava kiireellisesti."

ETELÄISEN AFRIKAN ELINTARVIKEKRIISI Neuvoston päätelmät

Neuvosto kävi lyhyen, komission jäsen Poul Nielsonin puheenvuoron sisältäneen keskustelun eteläisen Afrikan elintarvikekriisin pahenemisesta ja humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä, ja hyväksyi seuraavat päätelmät:

"Neuvosto on seurannut yhä huolestuneempana eteläisen Afrikan elintarvikekriisin nopeaa kehittymistä ja humanitaarisen tilanteen heikentymistä. EU on jo ryhtynyt toimiin myöntämällä yhteensä lähes 130 miljoonaa euroa alueelle annettavana elintarvike- ja humanitaarisena apuna. Lisäapua tarvitaan kuitenkin jatkuvasti tilanteen lieventämiseksi. Neuvosto on tämän vuoksi syvästi huolissaan tietyistä poliittisista päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka näyttävät edelleen heikentäneen jo ennestäänkin hälyttävää humanitaarista tilannetta. Neuvosto katsoo, että yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on tämän humanitaarisen kriisin ratkaisu, ja ne kannustavat tämän vuoksi kyseisen alueen valtioita muokkaamaan omia politiikkojaan asian vaatimalla tavalla.

Kriisin taustalla olevien taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten syiden korjaaminen edellyttää pitkän aikavälin kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Alueellisia toimia kriisin ratkaisemiseksi olisi tehostettava noudattaen sellaisia periaatteita kuin hyvä hallintotapa, joka vahvistettiin "Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi" (NEPAD) -aloitteessa, jossa eteläisen Afrikan valtioilla on tärkeä merkitys. Lisäksi EU kehottaa Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) maiden toimivaltaisia ministereitä jatkamaan Maputossa 5.heinäkuuta 2002 käytyjä keskusteluja ja ryhtymään tarvittaviin toimiin omien yhteisten alueellisten ponnistusten tehostamiseksi, jotta kriisistä selviydyttäisiin.

Neuvosto vetoaa alueen valtioihin, että ne tekisivät kaikkensa helpottaakseen käynnissä olevia alueellisia humanitaarisia operaatioita, logistinen ja hallinnollinen tuki mukaan luettuina, sekä varmistaisivat humanitaaristen järjestöjen esteettömän pääsyn ja hätäavun jakelun kaikille sitä tarvitseville. EY ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita osallistumaan näihin ponnisteluihin ja koordinoivat edelleen toimiaan SADC-maiden kanssa humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi."

ZIMBABWE Neuvoston päätelmät

  "1. Neuvosto totesi olevansa edelleen hyvin huolestunut Zimbabwen tilanteesta, varsinkin yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kärjistymisestä, ZANU-PF-puolueen ja Zimbabwen demokraattisen muutosliikkeen välisen vuoropuhelun juuttumisesta paikoilleen, ihmisoikeuksien rikkomisesta, tiedotusvälineisiin kohdistuvista rajoituksista sekä lähinnä Zimbabwen viranomaisten politiikasta johtuvasta taloudellisen tilanteen huonontumisesta, joka heikentää zimbabwelaisten elinoloja.

  2. Neuvosto päätti näin ollen laajentaa Zimbabween kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä koskevassa, 18.2.2002 hyväksytyssä neuvoston yhteisessä kannassa tarkoitettua luetteloa henkilöistä, joita kohdennetut seuraamukset koskevat, siten, että se sisältää kaikki loput hallitukseen kuuluvat ministerit, politbyroon sihteerit, varaministerit, politbyroon apulaissihteerit ja presidentti Mugaben puolison rouva Grace Mugaben.

  3. Lisäksi neuvosto tarkasteli 18.2.2002 tekemäänsä päätöstä toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä AKTEY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan osalta. Neuvosto totesi, että nykyiset olosuhteet Zimbabwessa eivät takaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden noudattamista. Neuvosto päätti näin ollen jatkaa näitä toimenpiteitä sellaisinaan. Neuvosto totesi uudelleen, että tämä ei vaikuta osallistumiseen humanitaarisiin operaatioihin ja väestöä suoraan tukeviin, varsinkin sosiaalialalla toteutettaviin hankkeisiin.

  4. Neuvosto korosti, että elintarvikehätäapua ei missään tapauksessa saa käyttää poliittisena keinona. Siksi se pyytää, että komissio jäsenvaltioita, muita avunantajia, valtioista riippumattomia järjestöjä ja YK:ta kuullen laatisi käytännön ohjeet elintarvikkeiden jakelusta Zimbabwessa, jotta elintarvikkeiden jakelu pysyisi täysin politiikan ulkopuolella.

  5. Neuvosto korosti jälleen, kuinka tärkeää on tiivis yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu kaikilla tasoilla Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) kumppaneiden ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa Zimbabwen kriisin suhteen. EU aikoo käyttää kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia keskustella ja ilmaista huolestuneisuutensa Zimbabwen tilanteesta. Neuvosto korosti Kööpenhaminassa 7. ja 8.11.2002 pidettävän EU:n ja SADC:n välisen ministerikokouksen merkitystä osana vuoropuhelua, jota käydään parhaillaan kyseisten maiden kanssa eteläiseen Afrikkaan vaikuttavista kysymyksistä. Neuvosto pyysi puheenjohtajavaltiota jatkamaan ministerikokouksen valmisteluja.

  6. Neuvosto tunnustaa, että köyhyyttä on vähennettävä korjaamalla maanjaon historiallinen epätasapaino Zimbabwessa, mutta se tuomitsee parhaillaan harjoitettavan nopeutetun maareformipolitiikan nykyisen humanitaarisen kriisin suurimpana aiheuttajana. Neuvosto kehottaa painokkaasti Zimbabwen hallitusta toteuttamaan Abujassa syyskuussa 2002 sovitun prosessin ja tarkistamaan nopeutettua maareformiaan, kuten YK:n kehitysohjelma vuoden 2002 alussa ehdotti. Se myös kehottaa Zimbabwen hallitusta toteuttamaan kaikki asiaankuuluvat toimenpiteet inhimillisen hädän lieventämiseksi ottamalla käyttöön omat resurssinsa ja varmistamaan, että ruokaa jaetaan puolueettomasti kaikille sitä tarvitseville.

  7. EU laajentaa edelleen humanitaarista apuaan Zimbabwen kansalle; näin se myös vastaa YK:n pyyntöön tehostetusta humanitaarisesta avusta. Se toteaa jälleen, että kansalaisyhteiskunta, valtioista riippumattomat järjestöt ja muut asianosaiset tahot olisi otettava mukaan hätätoimien toteuttamiseen ja valvomiseen."

AFGANISTAN Neuvoston päätelmät

  "1. Euroopan unioni pitää Loya Jirgan hätäkokouksen tulosta ja Afganistanin väliaikaishallituksen perustamista merkittävinä saavutuksina. Se kannustaa kaikkia Afganistanin osapuolia jatkamaan työtään rauhanomaisen ja osallistavan poliittisen tulevaisuuden hyväksi Bonnin sopimusta noudattaen. Euroopan unioni arvostaa sitä, että Loya Jirgan prosessi, johon ovat kuuluneet myös alueellisen tason vaalit, on osoittanut, että afganistanilaiset ympäri maata haluavat olla mukana demokratiakehityksessä.

  Euroopan unioni tietää varsin hyvin, että jäljellä on vaikeita ongelmia. Turvallisuus on edelleen sekä Afganistanin kansan että Afganistanissa toimivien kansainvälisten järjestöjen pääasiallinen huolenaihe. Tässä yhteydessä EU pahoittelee syvästi Afganistanin siirtymäkauden hallinnon varapresidentin Haji Abdul Qadirin järkyttävää murhaa. EU kiittää Turkkia siirtymisestä kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (ISAF) johtoon ja haluaa ilmaista luottavansa täysin Turkin johtajuuteen. Samalla EU haluaa muistuttaa Afganistanin osapuolia siitä, että niiden Bonnin sopimuksen mukaisiin velvollisuuksiin kuuluu sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen. Näissä puitteissa on määritetty neljä pääkohtaa: asevoimien rakenteen uudistaminen, kansallisten poliisivoimien rakenteen uudistaminen, huumeiden salakuljetuksen torjunta ja oikeusjärjestelmän uudistaminen. Tältä osin EU antaa tunnustusta sille, että äskettäin perustettiin Afganistanin kansallisen puolustuksen neuvosto.

  Muita pääasiallisia haasteita ovat muun muassa toimivan keskushallinnon perustaminen, oikeusvaltion vakiinnuttaminen, naisten täysi osallistuminen poliittiseen prosessiin, avoimet ja kestävät makrotaloudelliset ja rahoituspuitteet, pysyvä paikallistason osallistuminen päätöksentekoon, kaikkien toimialojen uudelleenrakentaminen, demobilisaatio ja huumausainekaupan torjuminen. EU on myös hyvin huolissaan sotapäälliköiden toiminnasta, joka heikentää Bonnin sopimuksen täytäntöönpanoa, erityisesti taisteluista maan pohjoisosassa ja tullitulojen takavarikoinnista. EU suhtautuu myönteisesti Afganistanin väliaikaishallituksen näihin asioihin puuttumiseksi toteuttamiin toimiin.

  2. EU keskittää edelleen poliittiset toimensa 1) Bonnin sopimuksen loukkaamattomuuden ja sen täysimittaisen täytäntöönpanon edistämiseen, 2) Afganistanin alueellisten toimijoiden ja naapurimaiden Afganistanin rauhanprosessia edistävien toimien kannustamiseen ja siten Afganistanin valtion vahvistamiseen ja 3) YK:n ja erityisesti pääsihteerin erityisedustajan keskeisen aseman tukemiseen.

  EU pyrkii Loya Jirgan jälkeisessä vaiheessa helpottamaan Bonnin sopimuksen täytäntöönpanoa vuoropuhelulla Afganistanin osapuolten kanssa. EU seuraa tarkasti sopimuksessa määrätyn perustuslakitoimikunnan perustamista ja keskittää toimensa sen ja muiden sopimuksen mukaisesti perustettujen toimikuntien tekemään työhön avustaakseen sellaisen Afganistanin valtion perustamisessa, joka kunnioittaa oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuksia, myös naisten oikeuksia. EU edistää myös yhteiskunnan rakenteiden, esimerkiksi kansallisesta turvallisuudesta vastaavien ja oikeudellisten instituutioiden perustamista, sekä huumausaineiden torjuntaa. EU aloittaa vuoropuhelun tarpeesta laatia turvallisuusasioiden kokonaisvaltainen ohjelma, johon kuuluu hallituksen näitä asioita käsittelevä yhteyspiste.

  Vuoropuhelussaan väliaikaishallituksen kanssa EU tukeutuu Afganistanin osapuolten ja kansainvälisen yhteisön kesken sovittuihin, Bonnin sopimuksessa, Tokion asiakirjassa ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1419 vahvistettuihin keskeisiin periaatteisiin. Näihin kuuluu aikomus perustaa laajapohjainen, molemmat sukupuolet huomioon ottava, monietninen ja kaikkia osapuolia edustava hallitus.

  Osoituksena EU:n jatkuvasta sitoutumisesta unioni nimitti äskettäin Francesco VENDRELLin EU:n Afganistanin erityisedustajaksi.

  3. EU on sitoutunut antamaan huomattavan panoksen Afganistanin jälleenrakennukseen. Kansainvälinen sitoutuminen Afganistanissa riippuu viime kädessä siitä, miten Afganistanin osapuolet etenevät keskenään sopimiensa ja kansainvälisen yhteisön kanssa sovittujen pääasiallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Bonnin sopimus on edelleen mittapuu ja vuoden 2004 puoliväliin suunniteltujen parlamenttivaalien onnistunut toteuttaminen on keskipitkän aikavälin tavoite.

  EU kannustaa Afganistanin väliaikaishallituksen yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa aloittamaa prosessia, joka johtaa todellisten, näihin päämääriin pääsemistä koskevien todennettavien vertailuarvojen ja valvontajärjestelmien kehittämiseen.

  4. EU muistuttaa edelleen kansainvälisiä avunantajia siitä, että Tokiossa luvattu kehitysapu on toteutettava kiireellisesti. Suuria summia on jo maksettu, mutta tämän vuoden tarpeet saattavat olla suuremmat kuin mitä Tokiossa odotettiin. EU kehottaa myöntämään kehitysapua siten, että keskushallituksen asema vahvistuu niiden kustannuksella, jotka eivät ole mukana Bonnin prosessissa tai vastustavat sitä. Samalla on varmistettava, että koko väestö saa pian näkyvää hyötyä rauhantilasta.

  EU kannustaa monenlaisten viestimien kautta tapahtuvan joukkoviestinnän parantamista Afganistanissa, jotta demokratiaprosesseja edistettäisiin ja väliaikaishallinto tehtäisiin afganistanilaisille avoimemmaksi, sen yhteydet kansainväliseen yhteisöön mukaan lukien.

  Afganistanin hallinto esittää lähiaikoina kansallisen kehitysbudjetin. EU kannustaa voimakkaasti kaikkia avunantajia antamaan tukea näissä puitteissa. EU toteaa vakavan juoksevia menoja koskevan varojen puutteen tänä vuonna ja kehottaa avunantajia tarkastelemaan keinoja tilanteen korjaamiseksi, mukaan lukien Tokiossa tehtyjen sitoumusten pikainen täyttäminen. Afganistanin jälleenrakennusrahastoa pidetään parhaimpana monenkeskisenä välineenä budjetin ja myös juoksevien menojen tukemiseksi sekä väliaikaishallituksen jälleenrakennustoimia varten.

  EU suhtautuu myönteisesti Afganistanin ehdotukseen siirtyä neuvoa-antavan ryhmän menettelyyn avun koordinoimiseksi vuoden lopussa Afganistanin väliaikaishallituksen johdolla. EU katsoo, että tämän menettelyn piiriin olisi kuuluttava koko annettavan tuen kirjo ja siinä olisi käsiteltävä kaikkia Afganistanin kehityksen kannalta merkityksellisiä asioita.

  5. Euroopan unioni on tyytyväinen uutisiin, joiden mukaan suuri määrä Afganistanin pakolaisia on palannut kotimaahansa. Se on kuitenkin samalla huolestunut siitä, että paluumuuttajat eivät saa kansainvälistä tukea, jota he tarvitsisivat kestävää uudelleen sopeutumista varten. On ratkaisevan tärkeää huolehtia, että kansainvälinen apu saavuttaa kaikki afganistanilaiset. Afganistanin osapuolten on myös itse kannettava vastuuta siitä, että humanitaarinen apu voidaan toimittaa perille turvallisesti ja tehokkaasti."

INTIA JA PAKISTAN

Pääsihteeri ja korkea edustaja Javier Solana viittasi lisäksi tulevaan matkaansa Afganistaniin ja muihin alueen maihin (Intiaan, Pakistaniin, Iraniin) heinäkuun lopulla. Ministeri Jack Straw esitti kollegoilleen yhteenvedon äskettäisestä matkastaan Intiaan ja Pakistaniin.

Ministerit keskustelivat lyhyesti tilanteesta Intiassa ja Pakistanissa ja korostivat, että myöhemmin tänä vuonna Pakistanissa sekä Jammun ja Kashmirin osavaltioissa pidettävien vaalien on tärkeää olla vapaat ja rehelliset. He pyysivät pääsihteeriä ja korkeaa edustajaa Javier Solanaa tekemään tulevan vierailunsa yhteydessä asian selväksi keskustelukumppaneilleen. Ministerit merkitsivät tiedoksi, että Intian vaalikomission puheenjohtaja oli pyytänyt New Delhissä olevia diplomaatteja tarkkailijoiksi Jammuun ja Kashmiriin. Sovittiin, että EU:n jäsenvaltiot ja komissio koordinoivat toimintansa tässä asiassa New Delhissä olevien edustustojensa kautta.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUIPPUKOKOUKSEN VALMISTELU Neuvoston päätelmät

Puheenjohtaja esitti neuvostolle selvityksen Johannesburgissa 26.8.4.9.2002 pidettävän kestävän kehityksen huippukokouksen valmisteluista, joihin kuului puheenjohtajan tukiryhmän kokous New Yorkissa 17.7.2002. Myös komission jäsen Poul Nielson puhui neuvostolle.

Neuvosto hyväksyi päätelmät EU:n viestintästrategiasta Johannesburgia varten ja Sevillan Eurooppa-neuvoston päätelmistä johtuvista aloitteista.

"NEUVOSTO:

PALAUTTAA MIELIIN 4.3.2002 pidetyn ympäristöneuvoston, 30.5.2002 pidetyn kehitysyhteistyöneuvoston, 4.6.2002 pidetyn Ecofin-neuvoston, 17.6.2002 pidetyn yleisten asioiden neuvoston sekä 21. ja 22.6.2002 pidetyn Sevillan Eurooppa-neuvoston päätelmät,

KOROSTAA EU:n sitoutuneen työskentelemään sen puolesta, että kestävän kehityksen huippukokouksen tulokset olisivat laajasti kattavia sisältäen tarpeen keskitetylle ja toimintapainotteiselle täytäntöönpanosuunnitelmalle tavoitteineen ja aikatauluineen; maailman johtajien poliittisen julistuksen, jossa he uudistavat sitoumuksensa pyrkiä kestävään kehitykseen, sekä täydentäviä vapaaehtoisia yhteistyötoimia,

MUISTUTTAA, että kestävän kehityksen maailmanlaajuisen ulottuvuuden kuusi keskeistä haastetta ovat:

1) köyhyyden poistaminen sekä sosiaalisen kehityksen ja terveyden edistäminen,

2) maailmanlaajuistumisen valjastaminen kestävän kehityksen edistämiseen,

3) kestävät tuotanto- ja kulutusmallit,

4) luonnonvarojen ja ympäristövarojen säilyttäminen ja kestävä hallinta,

  5) kestävän kehityksen hallinnon, erityisesti ympäristöalan kansainvälisen hallinnon, vahvistaminen kaikilla tasoilla, yleisön osallistuminen mukaan lukien,

6) täytäntöönpanokeinot, mukaan lukien valmiuksien lisääminen ja teknologiayhteistyö.

KOROSTAA, että kestävän kehityksen huippukokous tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä kunnianhimoisiin sopimuksiin selkeine tavoitteineen, aikatauluineen ja erityisine työohjelmineen Agenda 21-toimintaohjelman, kansainvälisesti hyväksyttyjen, erityisesti YK:n vuosituhannen julistuksessa sekä tärkeimmissä vuoden 1992 jälkeisissä YK:n konferensseissa ja kansainvälisissä sopimuksissa mainittujen kehitystavoitteiden ja päämäärien pohjalta Agenda 21-toimintaohjelman sekä Rion julistuksen ja periaatteiden täytäntöönpanemiseksi, jotta noudatettaisiin kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä päästä maailmanlaajuiseen sopimukseen kestävästä kehityksestä.

ON YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, että EU:n viestintästrategiaan tulisi kuulua

  a) erityisiä EU:n aloitteita, joita valmistellaan kumppanuuden ja vastuuntunnon hengessä huippukokousta ja sen jälkeistä aikaa varten juomavettä, sanitaatiota ja energiaa koskevilla aloilla sekä kaupan ja kehitysyhteistyön, terveyden ja kestävän kulutuksen ja tuotannon aloilla,

  b) EU:n sisäisen ja ulkoisen kestävän kehityksen strategian tavoitteet, joihin kuuluvat taloudellisen kasvun ja ympäristön tilan huonontumisen erottaminen toisistaan, Lissabonin prosessi, ympäristönäkökohtien sisällyttämistä koskeva Cardiffin prosessi, kauppa- ja kehitysapuyhteistyö, myös kolmansien maiden kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten kuten Cotonoun sopimuksen ja EuroVälimeri-kumppanuuden kautta,

  c) EU:n edistämät myönteiset toimenpiteet tai painopisteet Dohan kehitysohjelmaan ja Monterreyn konsensukseen perustuvien toimien tukemiseksi sekä Johannesburgin täytäntöönpanosuunnitelman toteuttaminen terveyden, elintarvikkeiden turvallisuuden, vesihuollon, energian, maailmanlaajuistumisen sekä kauppa- ja finanssipolitiikan aloilla mukaan lukien kehitysmaiden viennin, maailmanlaajuisten julkishyödykkeiden, kulutuksen ja tuotannon kestävien mallien sekä kestävän kehityksen hallinnon edistäminen.

KOROSTAA EU:n sijoittavan huomattavia voimavaroja näihin kansainvälisen kehitysyhteistyön aloihin1(2). Vastatakseen yhteistyövaltioiden painopisteisiin ja muistaen Monterreyn sitoumuksensa EU on valmis lisäämään näitä voimavaroja ja toimittamaan niitä tulevina vuosina niissä yhteyksissä, joissa valtiot pyrkivät vähentämään köyhyyttä kestävän kehityksen puitteissa.

VAHVISTAA tukevansa voimakkaasti Water for Life -aloitteen kehittämistä, jonka tarkoituksena on yhdessä valtioiden ja alueiden kanssa yhdistää julkisia ja yksityisiä varoja, sidosryhmiä ja asiantuntijoita pitkän aikavälin kestävien ratkaisujen löytämiseksi vesihuolto-ongelmiin ja edistää tavoitetta vähentää puoleen niiden ihmisten määrä, jotka eivät voi saada tai joilla ei ole varaa saada turvallista juomavettä, sekä edistää Bonnin tavoitetta vähentää vuoteen 2015 mennessä puoleen niiden ihmisten määrä, joilta puuttuu asianmukainen sanitaatio.

PANEE MERKILLE komission tiedonannon energiasta ja kehitysyhteistyöstä ja VAHVISTAA tukevansa voimakkaasti köyhyyden poistamiseen tarkoitettua energiaa ja kestävää kehitystä koskevaa aloitetta, jonka pohjalta kehitetään kumppanuuksia asiasta kiinnostuneiden kehitysmaiden kanssa ottaen mukaan myös kansalaisyhteiskunta yksityinen sektori mukaan lukien. Tarkoituksena on edistää maailmanlaajuista toimintaohjelmaa, jolla pyritään varmistamaan riittävien energiapalvelujen saanti vuosituhannen julistuksen mukaisten kehitystavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi rakentamalla kapasiteettia ja muun muassa parantamalla energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta ja edistämällä puhtaampien ja tehokkaampien fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien teknologioiden käyttöä. Tämä auttanee myös pääsemään ehdotettuun tavoitteeseen lisätä uusiutuvien energialähteiden kokonaisosuus vähintään 15 prosenttiin primäärienergiahuollosta vuoteen 2010 mennessä.

VAHVISTAA EU:n päätöslauselman terveydestä ja kehitysmaiden köyhyyden vähentämisestä, jonka pohjalta EU jatkaa vuosituhannen julistuksen mukaisiin kehitystavoitteisiin pyrkimistä terveyden alalla. EU kehottaa yhteistyövaltioita ja muita sidosryhmiä liittymään pyrkimyksiinsä parantaa tilannetta terveyden alalla. Näihin pyrkimyksiin kuuluu HIVin/AIDSin sekä muiden tarttuvien tautien torjunta, jossa keskitytään selkeästi köyhimpään väestöön, naisiin ja lapsiin, mukaan lukien lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut ja oikeudet Kairon ja Beijingin julistusten mukaisesti.

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE komission aikomuksen antaa tiedonanto siitä, kuinka kehitysmaita autetaan kehittämään mahdollisuuksiaan hyötyä vapaammasta kaupasta ja edistämään kestävää kehitystä. Tiedonannossa hahmotellaan, miten EY aikoo auttaa kehitysmaita hyötymään kauppa- ja investointimahdollisuuksista osana kansallisia kehityspolitiikkojaan.

KEHOTTAA kaikkia valtioita ja sidosryhmiä perustamaan kumppanuuksia edistämään tavoitetta pysäyttää ympäristövarojen hävittäminen vuoteen 2015 mennessä keskittymällä erityisesti makeaan veteen, energiaan, valtameriin, maaperään ja metsiin, sekä tavoitetta vähentää huomattavasti biologisen monimuotoisuuden häviämistä vuoteen 2010 mennessä.

PÄÄTTÄÄ, että EU hyödyntää yhteisön ja jäsenvaltioiden ohjelmia ja rakenteita EU:n kehityspolitiikkojen mukaisesti, toimii rahoituslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, yksityinen sektori mukaan lukien, ja pyrkii yhteistyöhön muiden asiasta kiinnostuneiden kumppanien kanssa.

MUISTUTTAA, että jäsenvaltiot ja komissio myös valmistelevat kumppanuuksia ja/tai osallistuvat kumppanuuksiin kestävää kehitystä tukevilla eri aloilla, ja KANNUSTAA kehittämään uusia kumppanuuksia, joilla tuetaan täytäntöönpanosuunnitelmaa myös painopistealoilla kuten vesihuolto, energia, terveys, maatalous ja biodiversiteetti (WEHAB), sekä kestävän tuotannon ja kulutuksen malleja.

KOROSTAA, että Euroopan unioni kiinnittää näiden aloitteiden täytäntöönpanossa erityistä huomiota Afrikkaan ja toimii tiiviissä yhteydessä kumppaneihinsa vauhdittaakseen uutta kumppanuutta Afrikan kehittämiseksi (NEPAD-aloite).

PÄÄTTÄÄ jatkaa Johannesburgin jälkeen pyrkimyksiään kestävän kehityksen huippukokouksen tulosten seurannan varmistamiseksi maailmanlaajuisesti sekä Euroopan ja alueiden tasolla."

EUROOPAN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Ministerit keskustelivat lounaalla pääsihteerin ja korkean edustajan Javier Solanan ja ministeri George Papandreoun selvitysten perusteella tilanteesta Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, mukaan lukien kysymys Nizzan määräysten soveltamisesta EU:n ulkopuolisiin liittolaisiin Euroopassa.

PEREJILIN SAARI

Espanjan valtiosihteeri esitti lounaalla selvityksen Perejilin saarta koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä.

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa http://consilium.europa.eu. Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa verkkosivuilta tai lehdistöpalvelusta.

KAUPPAPOLITIIKKA

Teräs Neuvoston päätelmät

"Neuvosto

  1. muistuttaa mieliin, että EU pyrkii päättäväisesti pikaiseen ratkaisuun WTO:n riitojenratkaisumenettelyn kautta Yhdysvaltojen teräsalan suojatoimenpiteiden laittomuuden osalta, josta 13 päivänä kesäkuuta annetussa neuvoston asetuksessa 1031/2002 säädetyn mukaisesti seuraa automaattisesti tasapainon palauttavien toimenpiteiden soveltaminen kaikkiaan 2242 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta, ellei Yhdysvaltojen toimenpiteitä lakkauteta välittömästi sen jälkeen, kun WTO on ne odotetusti tuominnut.

  2. on yhtä mieltä komission 17. heinäkuuta antamassaan kertomuksessa esittämistä näkemyksistä, joiden mukaan Yhdysvaltojen hallituksen teräsalan suojatoimenpiteiden kielteinen vaikutus on kohdistunut erityisesti Yhdysvaltojen omaan talouteen.

  3. ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että hintojen mahdollinen romahtaminen vuonna 2003 erityisesti Yhdysvaltain nykyisten toimenpiteiden poistamisen jälkeen yhdessä sen kanssa, että Yhdysvaltojen terästeollisuuden rakenneuudistusta ei olla edelleenkään toteutettu, voi johtaa uuteen kriisiin Yhdysvaltojen toimenpiteiden peruuttamisen jälkeen.

  4. ilmoittaa näin ollen, että EU aikoo edistää laajamittaista kansainvälistä aloitetta maailman terästeollisuuden edessä olevista vaikeuksista selviämiseksi.

  5. muistuttaa, että WTO:n säännöt vaativat suojatoimenpiteitä toteuttavia jäseniä korvaamaan kyseisistä toimenpiteistä aiheutuvat haitalliset vaikutukset viejämaille, ja korostaa korvauksen merkitystä suojatoimien järjestelmällisen väärinkäytön estämiseksi.

  6. panee kiinnostuneena merkille Yhdysvaltojen hallituksen äskettäiset päätökset jättää suojatoimenpiteiden ulkopuolelle tuotteet, jotka on joko ostettu pieninä määrinä, heikkolaatuisina tai korkein kustannuksin kotimaisilta teräksen valmistajilta.

  7. odottaa, että ratkaisematta olevien, tuotteiden jättämiseen suojatoimenpiteiden ulkopuolelle liittyvien pyyntöjen käsittelylle varatun sisäisen määräajan jatkaminen 31. elokuuta saakka antaa Yhdysvalloille mahdollisuuden jättää uusia tuotteita suojatoimenpiteiden ulkopuolelle taloudellisesti merkittävällä tavalla. Tämä on myös yhdysvaltalaisten käyttäjien etu, minkä vuoksi neuvosto kehottaa Yhdysvaltoja tehostamaan suojatoimenpiteiden ulkopuolelle jätettävien tuotteiden käsittelyä. Neuvosto kehottaa myös komissiota pyrkimään edelleen vakuuttamaan Yhdysvallat siitä, että se jättäisi suojatoimenpiteiden ulkopuolelle sellaiset eurooppalaiset yritykset, jotka ovat tehneet perusteltuja pyyntöjä, ja jatkamaan yleisesti pyrkimyksiään saada tuotteita suojatoimenpiteiden ulkopuolelle taloudellisesti merkittävällä tavalla sekä korvauksia Yhdysvalloilta.

  8. kehottaa komissiota antamaan lisäkertomuksen sekä ehdotuksen asetuksen N:o 1031/2002 liitteen I lopullisesta sisällöstä ja soveltamisesta. Neuvosto päättää kyseisestä ehdotuksesta ottaen huomioon suojatullien ulkopuolelle jätettäviä tuotteita koskevat päätökset ja Yhdysvaltojen vastuulle kuuluvat korvaukset. Neuvosto aikoo palata asiaan syyskuun loppuun mennessä."

Polkumyyntitulli Taiwanista peräisin olevien polkupyörien tuonnissa

Neuvosto antoi asetuksen lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Taiwanista peräisin olevien polkupyörien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 397/1999 muuttamisesta yhden uuden yrityksen (Oyama Industrial Co., Ltd.) lisäämiseksi asetuksen liitteessä olevaan, niiden taiwanilaisten vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon, joihin sovelletaan 5,4 prosentin suuruista painotettua keskimääräistä tullia (asiak. 10332/02).

Tasoitustulli Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa

Neuvosto antoi asetuksen lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tasoitustullin lopullisesta kantamisesta (asiak. 10579/02). Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen tasoitustulli on 7,1 prosenttia.

Polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa

Neuvosto antoi asetuksen lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (asiak. 10582/02). Lopullinen polkumyyntitulli on 21 prosenttia Kiinasta ja 18,3 prosenttia Intiasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa.

Perushyödykkeet: Kansainvälinen kumintutkimusryhmä yhteisön osallistuminen

Neuvoston teki päätöksen yhteisön osallistumisesta kansainväliseen kumintutkimusryhmään (asiak. 10887/02 + COR 1).

Kansainvälinen kumintutkimusryhmä (Irsg) on vuonna 1944 perustettu hallitustenvälinen järjestö ja se tarjoaa foorumin, jolla voidaan keskustella ongelmista, jotka vaikuttavat luonnonkumin ja synteettisen kumin tuotantoon, kulutukseen ja kauppaan sekä maailman kumiteollisuuteen liittyvien tilastotietojen keräämiseen ja levittämiseen.

Laivojen vientiluotot*

Neuvoston teki päätöksen neuvoston päätöksen 2001/76/EY muuttamisesta laivojen vientiluottojen osalta (asiak. 9227/02 ja 9556/02). Päätös on seurausta OECD:n julkisin varoin tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja koskevaan järjestelyyn OECD:n puitteissa tehdyistä muutoksista. Järjestely sisällytettiin yhteisön lainsäädäntöön 4.4.1978 tehdyllä neuvoston päätöksellä, ja tekstiä on sen jälkeen muutettu useita kertoja.

TERRORISMIN TORJUNTA

EU:n ulkoinen toiminta terrorismin torjumiseksi Neuvoston päätelmät

"Neuvosto vahvistaa sitoutumisensa terrorismin torjuntaan EU:n ulkopolitiikan kaikilla aloilla, YUTP mukaan lukien, Sevillan Eurooppa-neuvoston julkilausuman ja Euroopan unionin 21.syyskuuta hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1373 määrättyjen velvoitteiden mukaisesti neuvosto on myös sopinut seuraavista toimenpiteistä asian edistämiseksi:

   Tarkistetaan ja parannetaan terrorismin torjuntaa suhteissa kolmansiin maihin, asiaankuuluvat sopimussuhteet mukaan lukien, yleisten asioiden neuvoston lokakuussa 2001 alkuunpaneman jatkuvan arvioinnin mukaisesti.

   Kohdistetaan poliittinen vuoropuhelu tarkemmin tiettyihin maihin, alueisiin ja monenvälisiin puitteisiin sekä terrorismin torjuntaa koskeviin erityiskysymyksiin, ja huolehditaan tarvittavista jatkotoimista.

   Määritellään erityistoimia, joilla autetaan kolmansia maita panemaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 mukaiset sitoumuksensa, ja YK:n terrorismin torjuntaa käsittelevän komitean kuulemisen jälkeen nimetään pieni joukko maita pilottihankkeen käynnistämistä varten. Neuvosto panee merkille yhteisön nyt antaman avun ja pyytää komissiota harkitsemaan lisätoimia asianmukaisia ohjelmia (MEDA, TACIS, CARDS, ALA jne.) käyttäen, myös muiden toimivaltaisten elinten tekemän työn pohjalta.

   Tehostetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 täytäntöönpanossa nykyisin käytettäviä välineitä, myös vaihtamalla tietoja parhaista käytännöistä.

   Pannaan täytäntöön ja kehitetään yleisten asioiden neuvoston 15.4.2002 hyväksymiä kohdennettuja aloitteita asesulun, aseriisunnan ja asevalvonnan aloilla.

   Vahvistetaan järjestelyjä tiedustelutietojen vaihtamiseksi ja laaditaan enemmän tilannearvioita ja varhaisvaroitusraportteja hankkien tietoja kaikista mahdollisista lähteistä.

   Kehitetään yhteistä arviointia, joka koskee jäsenvaltioihin kohdistuvaa tai ETPP:n puitteissa unionin ulkopuolelle kriisinhallintaoperaatioihin lähetettyihin joukkoihin kohdistuvaa terrorismin uhkaa, mukaan lukien uhka joukkotuhoaseiden käyttämisestä terroritekoihin.

   Opastetaan asianmukaisia elimiä varmistamaan, että ETPP:n kehittämisessä otetaan paremmin huomioon terrorismin torjunnan mahdollisesti edellyttämät valmiudet, oli sitten kysymyksessä perustamissopimuksen mukaisten Petersbergin tehtävien soveltamisalaan kuuluvissa EU:n kriisinhallintaoperaatioissa käytettävien joukkojen suojelu tai siviiliväestön suojelu terrori-iskujen seurauksilta. Näiden tehtävien edellyttämät sotilaalliset valmiudet ja siviilivoimavarat sekä keinot niiden koordinointiin määritellään myöhemmin.

   Tehostetaan yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja niiden sisällä sekä Yhdysvaltojen ja muiden kumppanien kanssa.

   Pyritään tehostamaan konfliktien ehkäisyä.

Tätä varten neuvosto kehottaa pysyvien edustajien komiteaa sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa työskentelemään edellä mainitun pohjalta ja tarkastelemaan sopivia keinoja EU:n terrorismin vastaisen toiminnan tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Neuvosto tulee harkitsemaan asianmukaisten toimenpiteiden hyväksymistä.

Neuvostolle tiedotetaan asian edistymisestä, jotta se voi esittää tilannekatsauksen Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostolle."

Terrorismi - Toimintasuunnitelman seuranta

Neuvosto arvioi heinäkuun 2002 tilanteen valossa suuntaviivojen toteutumaa, johon on koottu kaikki syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien vuoksi hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa toteutetut toimenpiteet ja aloitteet (asiak. 10773/2/02 REV 2). Ponnisteluja on kohdennettu pääasiassa YUTP:n ja ulkosuhteiden politiikan alalla, mukaan lukien suhteiden vahvistaminen tiettyjen maiden kanssa, tuki poliittiselle prosessille ja jälleenrakennukselle Afganistanissa, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 täytäntöönpano sekä lainsäädäntötoimiin oikeus- ja sisäasioiden alalla esimerkiksi tekemällä puitepäätös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja terrorismirikoksen määrittelystä ja operatiivisiin toimenpiteisiin kuten jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisten lisättyyn keskinäiseen avunantoon sekä lisättyyn yhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa.

ULKOSUHTEET

Irak Yhteinen kanta

Neuvosto hyväksyi yhteisen kannan Irakin vastaiseen kauppasaartoon sovellettavia poikkeuksia koskevan yhteisen kannan 96/741/YUTP täydentämisestä (asiak. 11005/02).

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 14. päivänä toukokuuta 2002 päätöslauselman 1409, jossa määrätään uudesta kauppasaartoon sovellettavasta poikkeusjärjestelmästä, joka perustuu valvottavien tuotteiden luetteloon (Goods Review List) ja sen soveltamista koskeviin yksinkertaistettuihin menettelyihin. Yhteisen kannan mukaan erityisesti päätöslauselmissa 661(1990) ja 687(1991) asetetun Irakin vastaisen kauppasaarron puitteissa sallitaan päätöslauselmassa 986(1995) asetettuun ja 20 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn Irakin ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti täytäntöönpantuun kauppasaartoon sovellettavat poikkeukset päätöslauselmassa 1409(2002) asetetuin edellytyksin.

Liberia - Rajoittavat toimenpiteet

Neuvosto hyväksyi asetuksen eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (asiak. 9811/1/02 REV 1). Asetuksessa kielletään:

  €? sellaisen teknisen koulutuksen tai avun antaminen Liberialle, joka koskee aseiden ja kaikenlaisen niihin liittyvän materiaalin toimittamista, valmistamista tai käyttämistä,

  €? Liberiasta tai muualta peräisin olevien raakatimanttien suora tai välillinen tuonti yhteisöön.

Koska yhteisö on toimivaltainen kyseisellä alalla, asetuksen hyväksymistä edellytettiin 7 päivänä toukokuuta 2001 hyväksytyssä neuvoston yhteisessä kannassa 2001/357/YUTP (EYVL L 155, 14.6.2002, s. 62), sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä kannalla 2002/457/YUTP (EYVL L 126, 8.5.2001, s.1), jolla sen voimassaoloa on jatkettu.

Yhteiset kannat hyväksyttiin sen jälkeen kun YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselmat 1343 ja 1408, jossa se päätti jatkaa ja muuttaa Liberian hallitukseen kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä sen vuoksi, että Liberian hallitus on tukenut aseellisia kapinallisryhmiä alueella.

EU:n painopisteet YK:n yleiskokouksen 57:ttä istuntoa varten

Neuvosto hyväksyi EU:n painopisteitä koskevan asiakirjan YK:n yleiskokouksen 57:ttä istuntoa varten. Tärkeimpiä painopisteitä ovat seuraavat:

  €? YK:n asema ja vuosituhatjulistuksen täytäntöönpano

  €? Terrorismin torjunta ja YK:n keskeinen osuus sen torjunnassa, ks. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1373

  €? Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistäminen ja suojeleminen EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan olennaisina osina

  €? Kansainvälinen oikeus ja rikosoikeus Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustavan Rooman perussäännön historiallisen voimaantulon jälkeen

  €? Humanitaariset asiat, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä EU:lle, suurimmalle humanitaarisen avun antajalle maailmassa

  €? Konfliktinesto, yksi EU:n ulkosuhteiden päätavoitteista, ja rauhanturvaaminen EU:n kehittäessä omia kriisinhallintavalmiuksiaan

  €? Kansainvälinen rauha ja turvallisuus, mm. tilanne seuraavilla alueilla: Afrikka, Lähi-itä, Balkan, Välimeren alue, Intia ja Pakistan, Afganistan ja Itä-Timor

  €? Aseidenriisunta sekä joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estäminen

  €? Kestävä kehitys, erityisesti Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous, joka olisi nähtävä mahdollisuutena ohjata maailmanlaajuistumista kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen suuntaan

  €? Tartuntatautien ja epidemioiden hävittäminen, erityisesti hiv:n/aidsin torjunta

  €? YK-järjestelmän vahvistaminen YK:n rahoitustilanteen parantaminen mukaan luettuna

EU laatii vuosittain asiakirjan, jossa ovat sen painopisteet seuraavaa YK:n yleiskokousta varten.

Libanon Väliaikainen kauppasopimus

Odotettaessa, että Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2002 allekirjoitettu Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Libanonin tasavallan EuroVälimeri-sopimus tulee voimaan, neuvosto hyväksyi Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen (asiak. 10253/02). Väliaikaisella sopimuksella korvataan nykyisin voimassa olevan, 3. toukokuuta 1997 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen asianomaiset osat.

Komorit kehitysyhteistyön aloittaminen uudelleen

Neuvosto päätti, että EU ilmoittaa Komorien liittovaltion viranomaisille lähetettävässä kirjeessä (asiak. 10933/02) olevansa halukas aloittamaan uudelleen kehitysyhteistyön Komorien kanssa äskettäin pidettyjen vaalien, joulukuussa 2001 perustuslaista pidetyn kansanäänestyksen sekä helmikuussa 2002 allekirjoitetun kansallista sovintoa koskevan puitesopimuksen seurauksena. EU ilmaisee olevansa valmis auttamaan Komoreja sen tiellä kehitykseen ja sovintoon.

Liettua ja Latvia maataloustuotteet

Neuvosto hyväksyi määräenemmistöllä Itävallan valtuuskunnan pidättyessä äänestämästä asetuksen yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan ja Latvian kanssa tehdyissä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä (asiak. 9964/02 + COR 1 ja 9965/02 + COR 1).

Kymmenen Keski- ja Itä-Euroopan maan (KIE-maat) kanssa tehdyissä Eurooppa-sopimuksissa määrätään maataloustuotteiden kaupan asteittaisesta vapauttamisesta kyseisten maiden tulevaa yhteisöön liittymistä varten. Vuonna 1999 käytiin ensimmäinen sarja neuvotteluja, joiden tulokset pantiin täytäntöön autonomisina siirtymätoimenpiteinä heinäkuuta 2000 ja 2001 välillä.

Toinen neuvottelujen sarja, jonka tarkoituksena on laajentaa edelleen kaupan vapauttamista poistamalla tullit sekä samanaikaisesti vientituet, käynnistettiin vuoden 2002 alussa. Näiden Liettuan ja Latvian kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksista on tarkoitus tehdä Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjat. Ottaen huomioon tällaisen pöytäkirjan voimaansaattamismenettelyn vaatiman ajan komissio ehdotti neuvostolle, että sovitut myönnytykset saatettaisiin voimaan autonomisina siirtymätoimenpiteinä asetuksen avulla. Tänään annettu asetus tulee voimaan 1.7.2002. Tultuaan voimaan uusi pöytäkirja korvaa kyseisen asetuksen.

Venäjä EU:n yhteisen strategian toteuttaminen

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion laatiman työsuunnitelman Venäjää koskevan Euroopan unionin yhteisen strategian toteuttamiseksi vuoden 2002 toisella puoliskolla.

Ensisijaiset tavoitteet ovat:

  €? Demokratian, oikeusvaltion periaatteen ja julkisten instituutioiden lujittaminen Venäjällä

  €? Venäjän integroiminen yhteiseen Euroopan talous- ja sosiaaliseen alueeseen

  €? Yhteistyö vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseksi Euroopassa ja maailmanlaajuisesti

  €? Yhteiset haasteet Euroopassa

Ukraina EU:n yhteisen strategian toteuttaminen

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion vuoden 2002 toiselle puoliskolle laatiman työsuunnitelman Ukrainaa koskevan Euroopan unionin yhteisen strategian toteuttamiseksi.

Painopisteet ovat seuraavat:

  €? Demokratian, oikeusvaltion periaatteen ja julkisten instituutioiden lujittaminen Ukrainassa

  €? Talouden siirtymävaiheen tukeminen mukaan lukien Ukrainan tukeminen sen integroitumisessa Euroopan ja maailman talouteen sekä alueellinen ja rajat ylittävä yhteistyö naapurimaiden kanssa

  €? Yhteistyö vakauden ja turvallisuuden vahvistamiseksi Euroopassa ja sen ulkopuolella

  €? Yhteistyön lujittaminen ympäristö-, energia- ja ydinturvallisuusalalla

  €? Lujitetun yhteistyön tukeminen EU:n laajentumisen yhteydessä

  €? Yhteistyön syventäminen oikeus- ja sisäasioissa

Välimeren alue EU:n yhteisen strategian täytäntöönpano

Neuvosto pani merkille puheenjohtajavaltion painopisteet Välimeren alueen yhteisen strategian täytäntöönpanossa vuoden 2002 toisella puoliskolla. Ne ovat seuraavat:

  €? Poliittisia ja turvallisuusasioita koskeva luku (poliittisista ja turvallisuusasioista käytävän vuoropuhelun syventäminen kaikilla tasoilla)

  €? Talous- ja rahoituskumppanuus (yhteisen vaurauden alueen luominen toteuttamalla vapaakauppa, talouden siirtymävaihe ja investoinnit alueella).

  €? Sosiaalinen, kulttuurinen ja inhimillinen kumppanuus (kulttuurien välisen ymmärtämyksen ja kansalaisyhteiskuntien välisen vaihdon edistäminen).

Kirgisia Yhteistyöneuvoston valmistelu

Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin kannan Kirgisian kanssa 23.7.2002 pidettävää yhteistyöneuvoston neljättä kokousta varten (ks. myös asiak. 11251/02 Presse 218).

Kazakstan Yhteistyöneuvoston valmistelu

Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin kannan Kazakstanin kanssa 23.7.2002 pidettävää yhteistyöneuvoston neljättä kokousta varten (ks. myös asiak. 11252/02 Presse 219).

ASEM 4 -huippukokouksen valmistelu

Neuvosto pani merkille tiedonannon Kööpenhaminassa 23.24.9.2002 pidettävän ASEM 4 -huippukokouksen valmistelusta.

Somalia Neuvoston päätelmät

"I EU:N TAVOITTEET

Euroopan unioni on asettanut Somalian osalta tavoitteiksi rauhan ja vakauden palauttamisen maan kaikissa osissa, maan suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden, poliittisen riippumattomuuden ja yhtenäisyyden kunnioittamisen sekä Somalian kansan oikeuden päättää tulevaisuudestaan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tarkoituksen ja periaatteiden mukaisesti, legitiimien ja tehokkaiden hallintorakenteiden perustamisen ja ystävällismielisten ja yhteistyöhakuisten suhteiden edistämisen muiden Somalin niemimaan alueen maiden kanssa.

EU katsoo, että ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen ja niiden suojelu sekä oikeusvaltion periaatteiden, demokratian ja hyvän hallintotavan palauttaminen voimaan kestävältä pohjalta Somaliassa on ainoa tehokas tapa saada yhteiskunta ja talous elpymään ja poistaa terrorismin uhka.

  II IGADin (Intergovernmental Authority on Development) SOMALIAA KOSKEVA RAUHAN- JA SOVINNONALOITE

Kyseisten tavoitteiden mukaisesti EU vahvistaa jatkuvan tukensa 24.11.2000 ja 11.1.2002 annetuille IGADin julkilausumille, joissa hahmotettiin yleiset puitteet Somalian sovintoprosessille. Lisäksi EU kannustaa ja tukee kaikkia Somalian osapuolia ja IGADin jäsenvaltioita näiden pyrkiessä seuraaviin tavoitteisiin:

   edistämään sovintoa kaikkien somalialaisten osapuolten kesken ilman vuoropuhelulle ja neuvottelulle asetettuja ennakkoehtoja;

   saavuttamaan vihamielisyyksien kestävä päättäminen alueilla, joilla taisteluja on viime vuosina käyty toistuvasti, sekä turvaamaan ja lujittamaan rauhaa ja vakautta alueilla, joilla ne on jo saavutettu;

   saattamaan asteittain omaksutuksi uusien rakenteiden luomiseen johtava prosessi demokraattisella menettelyllä toteutettavan vallanjaon ja -hajauttamisen pohjalta;

   tukemaan klaanien sisäiseen ja klaanien väliseen sovintoon tähtäävää täydentävää prosessia;

   luomaan pikaisesti tehokkaan hallinnon koko Somaliaan, mukaan lukien kaikille avoimet ja laajapohjaiset hallintoelimet, ja sen rinnalla lujittamaan väliaikaisia aluehallintoja, joissa Somalian yhteiskunnan osat ovat edustettuina;

   edistämään ystävällismielisiä suhteita Somalian sekä sen naapurivaltioiden ja muiden alueen valtioiden välillä, sillä myönteiset suhteet lujittavat kunkin valtion turvallisuutta;

   toteuttamaan toimia ja antamaan apua humanitaarisen tilanteen parantamiseksi ja sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jota edistävät ja tukevat talouden, yhteiskunnan ja kansalaisten kehittymistä sekä pakolaisten paluuta.

III EU:N TUKI SOVINTOPROSESSILLE

EU tukee IGADin rauhan- ja sovinnonaloitetta seuraavilla välineillä:

  1. EU, joka pyrkii mukautumaan nopeasti poliittiseen kehitykseen sovintoprosessin kuluessa, jatkaa lausumien antamista ja troikan virallisia yhteydenottoja saadakseen viestinsä nopeasti ja selkeästi perille eri somalialaisille ja alueellisille sidosryhmille. Tilanteen edistyessä riittävästi voi myöhemmässä vaiheessa olla aiheellista harkita EU:n erikoislähettilään nimittämistä tehokkaimpana tapana toimia alueella.

  2. EU:n poliittisia aloitteita voitaisiin tarvittaessa tukea asianmukaisilla konkreettisilla toimilla, mukaan lukien tehokkaat pakotteet sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka jarruttavat sovintoprosessia, ja myönteiset kannustimet kuten kohdistettu taloudellinen tuki.

  3. Tuetaan uutta koordinoitua lähestymistapaa Somalian sovintoprosessin ja Somaliassa toteutettavien kansainvälisten yhteistyötoimien kesken:

   a) Parhaillaan sovellettavaa, rauhan tuomaa hyötyä korostavaa lähestymistapaa, jolla pyritään tukemaa alueita, joilla hallinnon ja turvallisuuden perusstandardit on varmistettu, sovelletaan jatkossakin Somalian eri alueilla EU:n yhteistyöstrategioiden yleisenä viitekehyksenä.

   Tässä yhteydessä EU katsoo, että sosiaalialaan ja erityisesti koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi yhteistyön painopisteissä on korostettava entistä enemmän sen tärkeyttä, että naiset ja miehet osallistuvat tasavertaisesti Somalian jälleenrakentamiseen ja kehittämiseen.

   EU on kuitenkin tietoinen siitä, että valtaisat tarpeet sekä hallintorakenteiden ja kestävien politiikkojen puute edellyttävät monialaisten avunantovalmiuksien ylläpitämistä. Joustavuudella varmistetaan nopea mukautuminen sosiaalisen ja poliittisen tilanteen ennakoimattomiin muutoksiin ja parannetaan avun mukauttamista vastaanottovalmiuksiin.

   b) Rauhanprosessin edistyessä rauhan tuomaa hyötyä korostavaa lähestymistapaa voidaan täydentää aktiivisemmalla rauhan rakentamiseen keskittyvällä lähestymistavalla, jossa pyritään perustamaan mahdollisimman pian tehokas hallinto, mukaan lukien kaikille avoimet ja laajapohjaiset hallintoelimet, ja samanaikaisesti lujittamaan väliaikaista alueellista hallintoa, joka edustaa Somalian yhteiskunnan eri osia:

   i) Kattavan, kaikille avoimen ja laajapohjaisen hallinnon luomisen tukeminen:

   EU antaa rahoitus- ja teknistä tukea väliaikaiselle, kaikille avoimelle ja laajapohjaiselle hallinnolle, joka seuraisi pian Artan siirtymäkauden hallitusta.

   Väliaikaiselle, laajapohjaiselle hallinnolle annettavalle tuelle olisi asetettava joitakin edellytyksiä, kuten:

     tärkeimpien infrastruktuurien toimivuus Somaliassa Mogadishun lentokenttä ja satama mukaan lukien sekä henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus

     tehokkaan ja toimivan kiinteän kumppanuuden luominen alueiden kanssa ja aikataulun asettaminen osallistuvalle ja demokraattiselle järjestelmälle

     hyvän hallintotavan omaksuminen, terroristirakenteiden tehokas torjunta ja sopusointuisten suhteiden luominen naapurimaihin

     konkreettiset toimenpiteet ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja niiden suojaamiseksi lainsäädäntötoimet mukaan lukien

     alueellisia sovintoaloitteita täydentävien tehokkaiden sovinto-ohjelmien aloittaminen mukaan lukien omaisuuden laittomaan haltuunottoon liittyvät kysymykset.

   ii) Syntymässä olevan alueellisen hallinnon tukeminen:

   Alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan rohkaisemiseksi EU tarjoaa taloudellista ja teknistä tukea niille paikallisviranomaisille, jotka osoittavat muun muassa:

    sitoutumisensa rauhaan ja uskottavan hallinnon ja demokratian palauttamiseen

    tehokasta yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa terrorismin torjunnassa

    tehokasta tärkeimpien väestökeskusten ja taloudellisten infrastruktuurin hallintaa

    edistystä aseellisten ryhmittymien riisumisessa aseista ja kotiuttamisessa

     aloittaneensa tehokkaat sovitteluohjelmat, jotka käsittävät myös klaanien väliset ja poliittiset erityiskokoukset

     pyrkivänsä luomaan edellytykset somalialaisten pakolaisten paluulle ja uudelleen kotouttamiselle, jota olisi rohkaistava tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n ja muiden asianmukaisten YK:n järjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen sekä kansalaisjärjestöjen kanssa

     halukkuutta osallistua toiminnallisiin yhteistyöohjelmiin, jotka johtavat yhteistyöhön muiden alueellisten yksikköjen kanssa

     halukkuutta osallistua, tahdissa joka riippuu Somalian eri alueiden vuoden 1991 jälkeisestä kehityksestä, avoimeen vuoropuheluun väliaikaisen laajapohjaisen hallinnon ja muiden

     paikallisten hallintoelinten kanssa tavoitteena pysyvien instituutioiden perustaminen Somaliaan.

    4. EU tukee IPF:n (IGAD Partners Forum) Somaliaa koskevaa aloitetta ja Somalian avun koordinointielintä (SACBSomalia Aid Co-ordination Body), jotka ovat kansainvälisen yhteisön kaksi koordinointipilaria (poliittinen ja yhteistyöpilari) Somalian poliittisen prosessin seurannassa. Ne auttavat EU:ta vastaamaan poliittisiin ja yhteistyötä koskeviin haasteisiin, jotka edellyttävät koordinointia muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

   YK:n perustamia Nairobissa ja New Yorkissa toimivia Somalian kontaktiryhmiä on myös tuettava.

  Edellä mainitut rakenteet auttavat myös somalialaisia sidosryhmiä hyväksymään vähitellen YK:n ja/tai alueellisten järjestöjen osallistumisen Somalian sovintoprosessiin. EU tulee harkitsemaan tarvittaessa tässä yhteydessä myös osallistumista YK:n ja/tai alueellisten järjestöjen rauhanturvajoukkojen operaatioiden rahoitukseen.

IV LOPPUHUOMAUTUKSET

Ottaen huomioon alueen tilanteen merkityksen EU pyytää eturintamassa olevia alueen maita (Etiopiaa, Keniaa ja Djiboutia) ja kaikkia muita maita, joilla on vaikutusvaltaa Somalian eri puolueisiin ja ryhmittymiin, väliaikainen hallitus mukaan lukien, tekemään voitavansa, jotta IGADin neuvotteluissa voitaisiin edistyä.

EU kehottaa myös uudelleen kaikkia maita pidättäytymään toiminnasta, joka saattaisi pahentaa sisäisiä konflikteja, ja erityisesti noudattamaan tiukasti Somaliaa koskevaa YK:n aseidenvientikieltoa.

EU tukee YK:n tämänhetkisiä ponnisteluja aseidenvientikiellon tehostamiseksi ja tulee kannattamaan mahdollisia aseidenvientikiellon valvontaa koskevia YK:n suosituksia.

EU antaa myös tukensa YK:n ja/tai alueellisten ja alueiden sisäisten järjestöjen vähittäin lisääntyvälle osallistumiselle vakauden varmistamiseksi ja sovintoprosessin lujittamiseksi."

OIKEUS- JA SISÄASIAT

Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa (AGIS) koskeva ohjelma

Neuvosto teki päätöksen poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevasta puiteohjelmasta (asiak. 10814/02).

AGIS-ohjelma on laadittu kaudeksi 1.1.200331.12.2007. Tälle ajalle on varattu 65 miljoonaa euroa.

Ohjelmasta tuetaan hankkeita seuraavilla aloilla:

  a) yleisissä ja rikosoikeudellisissa asioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö, koulutus mukaan luettuna,

b) lainvalvontaviranomaisten yhteistyö,

  c) yhteistyö lainvalvontaviranomaisten tai jäsenvaltioiden muiden julkisten tai yksityisten laitosten välillä järjestäytyneen ja muun rikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan alalla,

  d) jäsenvaltioiden välinen yhteistyö uhrien etujen suojaamiseksi tehokkaasti rikosoikeudenkäynneissä.

ECOFIN

Talousarvio 2003 Esityksen hyväksyminen Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi

Neuvosto vahvisti 19.7.2002 pidetyn istuntonsa yhteenvedon ja hyväksyi esityksen Euroopan yhteisöjen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2003 (asiak. 11211/02 ja 10852/02 Presse 206).

Lisäksi neuvosto valtuutti puheenjohtajavaltion laatimaan talousarvioon kuuluvat asiakirjat neuvoston pääsihteeristön avustamana ja toimittamaan ne Euroopan parlamentille.

YMPÄRISTÖ

Muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehty yleissopimus

Neuvosto teki päätöksen yhteisön osallistumisesta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn Bonnin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin seitsemänteen kokoukseen joka pidetään 18.24.9.2002 Bonnissa.

SISÄMARKKINAT

Tietosuoja Mansaari

Neuvosto teki päätöksen komission valtuuttamisesta käymään neuvotteluja Euroopan yhteisön puolesta direktiivin 96/9/EY 7 artiklassa säädetyn tietokantojen oikeudellisen suojan ulottamisesta Mansaaresta oleviin henkilöihin.

KALASTUS

Kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Kaakkois-Atlantilla koskeva yleissopimus

Neuvoston teki päätöksen kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Kaakkois-Atlantilla koskevan yleissopimuksen tekemisestä (asiak. 15080/01+COR 1). Yhteisön kalastajat harjoittavat toimintaansa yleissopimusalueella, ja tämän sopimuksen ansiosta Euroopan yhteisö tulee tällä yleissopimuksella perustettavan alueellisen kalastusjärjestön täysivaltaiseksi jäseneksi. Tämän yleissopimuksen tavoitteena on varmistaa kalavarojen pitkäaikainen säilyminen ja kestävä käyttö yleissopimuksen alueella panemalla tämä yleissopimus tehokkaasti täytäntöön.

________________________

(1) Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä. Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa http://consilium.europa.eu.

(2)1 EU:n vuosittaiseen talousarvioon on varattu vesialan kehitystä varten 1,5 miljardia euroa. Vuoden 2003 talousarvioon on varattu energiaa varten 700 miljoonaa euroa. Terveyden edistämiseen on tällä hetkellä varattu yli 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2002 EU on varannut 120 miljoonaa euroa tarttuvien tautien leviämisen torjumiseksi.


Side Bar