Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

C/02/210 10945/02 (Presse 210)

2447η σύνοδος του Συμβουλίου

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2002

ρόεδρος :

κ. Per Stig MΨLLER

Υπουργός Εξωτερικών του Βασιλείου της Δανίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (1)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 4

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 5

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 6

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ 7

  - Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου 7

  - Κατάλογος των ανοικτών συζητήσεων 7

  - Καλίνινγκραντ 7

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 10

ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 11

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΑΦΡΙΚΗ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 13

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 14

AΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 15

ΙΝΔΙΑ/ΠΑΚΙΣΤΑΝ 17

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου 18

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 21

ΝΗΣΙΔΑ ΠΕΡΕΧΙΛ 21

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ I

 • Χάλυβας - Συμπεράσματα του Συμβουλίου I

 • Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Ταϊβάν II

 • Αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Ινδίας II

 • Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Κίνας και Ινδίας II

 • Βασικά προϊόντα: Διεθνής Ομάδα Μελετών για το Ελαστικό - συμμετοχή της Κοινότητας II

 • Εξαγωγικές πιστώσεις για τα πλοία * II

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ III

 • Εξωτερική δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας - Συμπεράσματα του Συμβουλίου III

 • Τρομοκρατία - Συνέχεια του σχεδίου δράσης IV

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ IV

 • Ιράκ - Κοινή θέση IV

 • Λιβερία - περιοριστικά μέτρα IV

 • Προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει της 57ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ V

 • Λίβανος - Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία V

 • Κομόρες - αποκατάσταση της αναπτυξιακής συνεργασίας VI

 • Λιθουανία και Λετονία - γεωργικά προϊόντα VI

 • Ρωσία - εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ VI

 • Ουκρανία - εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ VII

 • Περιοχή της Μεσογείου - εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ VII

 • Κιργιζία προετοιμασία του Συμβουλίου Συνεργασίας VII

 • Καζακστάν προετοιμασία του Συμβουλίου Συνεργασίας VII

 • Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ASEM 4 VII

 • Σομαλία - Συμπεράσματα του Συμβουλίου VIII

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ X

 • Πρόγραμμα AGIS X

ECOFIN XI

 • Προϋπολογισμός για το 2003 - Κατάρτιση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων XI

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ XI

 • Σύμβαση για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών της άγριας πανίδας XI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ XI

 • Προστασία των δεδομένων - Νήσος του Μαν XI

ΑΛΙΕΙΑ XI

 • Σύμβαση σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό XI

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι Κυβερνήσεις των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκαν ως εξής :

έλγιο :

κ. Louis MICHELντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών
α Annemie NEYTSφυπουργός παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών
ανία :
κ. Per Stig MΨLLERπουργός Εξωτερικών
κ. Bertel HAARDERπουργός για τους Πρόσφυγες, τη Μετανάστευση και την Ένταξη και Υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις
α Friis Arne PETERSENφυπουργός Εξωτερικών
ερμανία :
κ. Jόurgen CHROBOGφυπουργός Εξωτερικών
λλάδα :
κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥπουργός Εξωτερικών
κ. Αναστάσιος ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
σπανία :
κ. Ramσon DE MIGUEL Y EGEAφυπουργός Εξωτερικών
αλλία :
κ. Dominique GALOUZEAU de VILLEPINπουργός Εξωτερικών
α Noλelle LENOIRπουργός παρά τω Υπουργώ Εξωτερικών, αρμόδια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις
ρλανδία :
κ. Dick ROCHEναπληρωτής Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις
ταλία :
κ. Silvio BERLUSCONΙρωθυπουργός, προσωρινώς εκτελών χρέη Υπουργού Εξωτερικών
ουξεμβούργο :
α Lydie POLFERπουργός Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου
άτω Χώρες :
κ. Bernard R. BOTρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος
υστρία :
α Benita FERRERO-WALDNERμοσπονδιακή Υπουργός Εξωτερικών
ορτογαλία :
κ. Antσonio MARTINS da CRUZπουργός Εξωτερικών και Πορτογαλικών Κοινοτήτων στο Εξωτερικό
ινλανδία :
κ. Erkki TUOMIOJAπουργός Εξωτερικών
κ. Jari VILΙENπουργός Εξωτερικού Εμπορίου
ουηδία :
κ. Gunnar LUNDρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος
νωμένο Βασίλειο :
κ. Jack STRAWπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας
* * *
πιτροπή :

Κ. Romano PRODI

ρόεδρος
κ. Gόunter VERHEUGENέλος
κ. Christopher PATTENέλος
κ. Poul NIELSONέλος
* * *
ενική Γραμματεία του Συμβουλίου :
κ. Javier SOLANAενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Η Προεδρία παρουσίασε στο Συμβούλιο το πρόγραμμα των εργασιών της για το δεύτερο εξάμηνο του 2002, το οποίο τιτλοφορείται «Μία Ευρώπη» και μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Προεδρίας στην ακόλουθη διεύθυνση : .

Κύρια προτεραιότητα της δανικής Προεδρίας αποτελεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης με δέκα υποψήφιες χώρες έως τα τέλη του έτους κλείνοντας έτσι τον κύκλο «από τη μια δανική Προεδρία στην άλλη». Τα κριτήρια της προσχώρησης καθορίστηκαν επί δανικής Προεδρίας το 1993. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν το 1998 για τις πρώτες έξι υποψήφιες χώρες και το 2000 για άλλες έξι χώρες.

Κατά την Προεδρία της, η Δανία προτίθεται επίσης να δώσει προτεραιότητα σε μια σειρά άλλων θεμάτων που περιέχονται στο θεματολόγιο της ΕΕ, π.χ. στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, της αειφόρου ανάπτυξης και της ασφάλειας των τροφίμων. Στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, η δανική Προεδρία επιθυμεί η ΕΕ να ανταποκριθεί στη συνολική της ευθύνη για ειρήνη και σταθερότητα με την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και της φτώχειας, την προάσπιση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων.

Ο Πρόεδρος κ. Prodi υποστήριξε το πρόγραμμα της Προεδρίας.

Το Συμβούλιο σημείωσε επίσης την παρουσίαση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, κ. Παπανδρέου σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ιδίως δε όσον αφορά την εκπλήρωση «του πρωταρχικού στόχου» του Ελσίνκι και τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα προεδρεύει των συζητήσεων που έχουν αμυντικές συνέπειες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2002.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Η Προεδρία παρουσίασε στο Συμβούλιο το πρόγραμμά της στον τομέα της διεύρυνσης (έγγρ. 10550/02), το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου : . Εν συνεχεία της παρουσίασης, παρενέβη ο Επίτροπος κ. Verheugen, ο οποίος υποστήριξε την προσέγγιση της Προεδρίας, και πραγματοποιήθηκε σύντομη ανταλλαγή απόψεων.

Η Προεδρία δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με δέκα υποψήφιες χώρες πριν από τα τέλη του 2002 (οι 10 χώρες τις οποίες κατονόμασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν το Δεκέμβριο 2001), ούτως ώστε να μπορέσουν τα νέα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004.

Η Προεδρία στοχεύει να επιλύσει όλα τα εκκρεμή εκτός προϋπολογισμού θέματα έως το Σεπτέμβριο. Με βάση τις τακτικές εκθέσεις του 2002 που θα υποβάλει η Επιτροπή τον Οκτώβριο, η δανική Προεδρία θα επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών να κατονομάσει τις χώρες που θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις κατά τα τέλη του έτους και το Συμβούλιο να λάβει τις δέουσες αποφάσεις που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανακοινώσει κατά τις αρχές Νοεμβρίου στις υποψήφιες χώρες όλα τα υπολειπόμενα σημεία του χρηματοδοτικού πακέτου. Ο στόχος είναι να διατεθεί επαρκής χρόνος για τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες χώρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις έως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης την άνοιξη.

Επιπλέον, η δανική Προεδρία προτίθεται να υποστηρίξει πλήρως τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην προετοιμασία τους για την προσχώρηση και να ενισχύσει την πορεία τους προς την προσχώρηση. Επιδιώκει δε τη θέσπιση ενημερωμένου χάρτη πορείας καθώς και αναθεωρημένης και ενισχυμένης προενταξιακής στρατηγικής κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο στόχος είναι να έλθει η Τουρκία εγγύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων της Σεβίλλης για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις συσκέψεις του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο συνεχάρη την Προεδρία για την ταχύτητά της ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης.

 • Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου

  Προς εκπλήρωση της εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο υιοθέτησε αναθεωρημένη εκδοχή του εσωτερικού του κανονισμού (έγγρ. 10962/02), στην οποία ενσωματώνονται νέες διατάξεις για τη μείωση του αριθμού των συνθέσεων του Συμβουλίου, τον καθορισμό των τομέων δραστηριότητας των μελλοντικών συνόδων του Συμβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις», τον προσδιορισμό του ρόλου του εν λόγω Συμβουλίου κατά την προετοιμασία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων καθώς και τη διεξαγωγή προσιτών στο κοινό συσκέψεων του Συμβουλίου.

 • Κατάλογος των ανοικτών συζητήσεων

  Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης (έγγρ. 11008/02)

  • κατάλογο θεμάτων τα οποία θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο των προσιτών στο κοινό συσκέψεων του Συμβουλίου σχετικά με τις σημαντικότερες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης,

  • κατάλογο άλλων θεμάτων τα οποία θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης κατά τις συνόδους του Συμβουλίου.

 • Καλίνινγκραντ

  Το Συμβούλιο σημείωσε εξάλλου την παρέμβαση του Επιτρόπου κ. Patten, ο οποίος επιβεβαίωσε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» (30 Σεπτεμβρίου) τη μελέτη για το Καλίνινγκραντ, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, προκειμένου να εξευρεθεί λύση με τήρηση του κεκτημένου και σε συμφωνία με την Πολωνία και τη Λιθουανία.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο πλαίσιο του ρόλου του να συντονίζει τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και να διασφαλίζει τη γενική συνοχή, το Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση τις εργασίες που διεξάγονται επί του παρόντος σε άλλες συνθέσεις του Συμβουλίου, με βάση έκθεση προόδου της Προεδρίας (έγγρ. 11046/1/02).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο σημείωσε τη σημασία των ακόλουθων σημείων : την παρουσίαση και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε πολιτικό επίπεδο για την ενδιάμεση επισκόπηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Συμβούλιο «Γεωργία» της 15ης Ιουλίου)· τις συζητήσεις σχετικά με τη φορολογική δέσμη και τις συνομιλίες με την Ελβετία όσον αφορά τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, καθώς και τη συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις της ΕΕ για σταθερότητα, εποπτεία και ασφάλεια (Συμβούλιο «Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα» της 12ης Ιουλίου)· την κατάρτιση από το Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2003 (Συμβούλιο «Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα» (Προϋπολογισμός) της 19ης Ιουλίου).

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Εν συνεχεία της παρουσίασης του ΓΓ/ΥΕ κ. Solana και του Επιτρόπου κ. Patten, το Συμβούλιο υιοθέτησε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«Το Συμβούλιο, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, επανεξέτασε τις τρέχουσες και τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο των εργασιών του για την πρόληψη των συγκρούσεων. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας για περαιτέρω ανάπτυξη της αποστολής της για έγκαιρη προειδοποίηση. Το Συμβούλιο καθόρισε ειδικά περιφερειακά και εγκάρσια θέματα, τα οποία θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή και ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να εξετάζει τακτικά τα θέματα αυτά και, όποτε χρειάζεται, να προβαίνει σε συστάσεις περί του πρακτέου. Προς τούτο, αναγνωρίστηκε η σημασία της συστηματικής προσέγγισης για την πρόληψη των συγκρούσεων, που εγκρίθηκε πρόσφατα. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη διαρκή του πρόθεση να εξετάσει, όποτε χρειαστεί, τις συστάσεις αυτές.»

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

  «1. Το Συμβούλιο χαιρετίζει τα αποτελέσματα της συνάντησης των Τεσσάρων σε υπουργικό επίπεδο, η οποία διεξήχθη στη Νέα Υόρκη στις 16 Ιουλίου 2002. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των Τεσσάρων ως ουσιώδους πλαισίου των διεθνών προσπαθειών που καταβάλλονται προς στήριξη μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι μετέπειτα συζητήσεις των μελών των Τεσσάρων με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ιορδανίας και της Αιγύπτου συνέβαλαν στην εξασφάλιση στενού συντονισμού μεταξύ των Τεσσάρων και των βασικών συντελεστών μεταξύ των αραβικών κρατών.

  2. Εν συνεχεία της σαουδαραβικής πρωτοβουλίας, την οποία ενέκρινε ο Αραβικός Σύνδεσμος, της δήλωσης της Σεβίλλης της 22ας Ιουνίου και της δήλωσης του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Μπους της 24ης Ιουνίου, οι Τέσσερις συμφώνησαν επί σημαντικών στοιχείων προόδου προς διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη να επιτευχθεί παράλληλη πρόοδος σε πολιτικά και οικονομικά θέματα και σε θέματα ασφάλειας, την ανάγκη άμεσης βελτίωσης της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κατάστασης, τη διενέργεια εκλογών και τη σύγκληση νέας διεθνούς υπουργικής διάσκεψης εν ευθέτω χρόνω. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη κατάρτισης ενός χάρτη πορείας με στόχο να επιτευχθεί, εντός του ταχθέντος χρονικού ορίου των 3 ετών από σήμερα, μια τελική ισραηλινο-παλαιστινιακή διευθέτηση, με δύο κράτη που θα συμβιώνουν σε κλίμα ειρήνης και ασφάλειας.

  3. Το Συμβούλιο επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για παλαιστινιακές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκε στη συνεδρίαση της Τask Force στο Λονδίνο και επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση των Τεσσάρων στη Νέα Υόρκη. Η ΕΕ, ως ο κυριότερος χορηγός των Παλαιστινιακών εδαφών, θα συνεισφέρει ενεργά και εποικοδομητικά στο έργο της Τask Force, η οποία τελεί υπό την αιγίδα των Τεσσάρων, συνδράμοντας τους Παλαιστίνιους στις προσπάθειές τους να επιφέρουν εκτενείς μεταρρυθμίσεις προετοιμάζοντας την ίδρυση κράτους. Το Συμβούλιο δηλώνει διατεθειμένο να βοηθήσει στην προετοιμασία και παρακολούθηση ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών.

  4. Το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη για παράλληλα και αμοιβαία βήματα από την ισραηλινή πλευρά ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν οι παλαιστινιακές μεταρρυθμίσεις. Το Συμβούλιο υποστηρίζει την σθεναρά έκκληση των Τεσσάρων προκειμένου το Ισραήλ να άρει τους αποκλεισμούς, να αποσύρει τις δυνάμεις του στις θέσεις που κατείχαν πριν την 28η Σεπτεμβρίου 2000, να επιτρέψει εκ νέου τη μεταφορά εσόδων που οφείλονται στην Παλαιστινιακή Αρχή και να παύσει τους εποικισμούς. Δεδομένης της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στα παλαιστινιακά εδάφη, το Συμβούλιο καλεί να παρασχεθεί ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στο προσωπικό των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

  5. Το Συμβούλιο ευελπιστεί ότι οι ενέργειες που σχεδιάζουν οι Τέσσερις θα συμβάλουν στην εκ νέου οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θα ανοίξουν το δρόμο για μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη.

  6. Το Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες κατά ισραηλινών πολιτών. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε τις ενέργειες αυτές και την καλεί εκ νέου να καταβάλει πάσα δυνατή προσπάθεια στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το Συμβούλιο προτρέπει το Ισραήλ να απόσχει από αδικαιολόγητους εκτοπισμούς.

  7. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής.»

ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση με βάση την παρουσίαση του ΓΓ/ΥΕ κ. Solana, προ της επισκέψεώς του στο Βελιγράδι στις 25 Ιουλίου και του Επιτρόπου κ. Patten, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του στην περιοχή, και υιοθέτησε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΕKΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΕΠ)

Το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι το δικαίωμα επιστροφής είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Υπογράμμισε ότι έχουν βρεθεί λύσεις για την επιστροφή και την επανένταξη 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων, στους οποίους περιλαμβάνονται πάνω από 300.000 μέλη μειονοτήτων. Σημείωσε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα παραμένουν εκτοπισμένα και υπογράμμισε ότι η βοήθεια της ΕΕ για την επιστροφή και την ανοικοδόμηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της βοήθειας της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Το Συμβούλιο τόνισε ότι πρέπει να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις για το πρόβλημα των εκτοπισμένων πληθυσμών και υπογράμμισε ότι μεγάλη σημασία έχει η ενίσχυση του κράτους δικαίου και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Καταδίκασε έντονα την τοπική παρεμπόδιση της επιστροφής των πληθυσμών και παρότρυνε τις αντίστοιχες χώρες να τηρήσουν τη δέσμευση που έχουν αναλάβει να επιλύσουν τα εκκρεμούντα νομικά και διοικητικά προβλήματα. Υπενθύμισε ότι, για την επιστροφή των προσφύγων και των ΕΕΠ, απαιτείται στενή περιφερειακή συνεργασία και υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα σημειωθεί σε αυτό το ζήτημα κατά την ετήσια αναθεώρηση της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΔΣΣ). Εν προκειμένω, το Συμβούλιο χαιρέτισε επίσης και υποστήριξε την Ατζέντα Περιφερειακής Δράσης ΙΙ (AREA II) του Συμφώνου Σταθερότητας που ετέθη σε ισχύ στη Γενεύη, την 27η Ιουνίου 2002.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή συνεργασία ως βάση για τη ΔΣΣ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεμπ. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο εξέφρασε ένθερμη υποστήριξη υπέρ της συνάντησης των προέδρων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της Γιουγκοσλαβίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σεράγεβο, στις 15 Ιουλίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της κυριαρχίας των κρατών, θα συμβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων με την ΕΕ. Υπ' αυτό το πνεύμα, το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την έκβαση που είχε η πρόσφατη υπουργική συνεδρίαση της SEECP (Πρωτοβουλία για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη) στο Βελιγράδι και για το ότι αυτή η συνεδρίαση εστίασε τις εργασίες της σε προτεραιότητες και σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Η μελλοντική πρόκληση συνίσταται στην από κοινού αξιοποίηση, κατά αλληλοενισχυόμενο τρόπο, των συνεχιζόμενων εργασιών του Συμφώνου Σταθερότητας και των άλλων περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Το Συμβούλιο υπενθύμισε επίσης ότι μεγάλη σημασία έχει η περιφερειακή συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και υπογράμμισε την προτεραιότητα που αποδίδει η ΕΕ σε αυτό το μακροπρόθεσμο εγχείρημα.

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΓΔΜ)

Το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση διότι ανηγγέλθησαν εκλογές για τη Συνέλευση της ΠΓΔΜ που θα διεξαχθούν στις 15 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσε δε την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ υπέρ της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ στις εκλογές αυτές. Εάν η προεκλογική εκστρατεία και η ψηφοφορία διεξαχθούν κατά τρόπο ελεύθερο και δίκαιο, χωρίς βία ή εκφοβισμούς, αυτό θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την ΕΕ.

Το Συμβούλιο παρότρυνε όλα τα μέρη να εργαστούν για τη διάλυση όλων των άτακτων ή παράλληλων ένοπλων στοιχείων και να εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη συμφιλίωση μεταξύ κοινοτήτων.

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την περαιτέρω πρόοδο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον «χάρτη πορείας», η ολοκλήρωση του οποίου είναι ίσως ήδη ορατή. Επανέλαβε ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη δικαιοσύνης, ευημερίας και στενότερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης περνά μέσα από περαιτέρω σφριγηλές μεταρρυθμίσεις, όπως προβλέπεται από τη ΔΣΣ.

Το Συμβούλιο επανέλαβε την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για το μέλλον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενός πιθανού υποψήφιου μέλους. Οι ερχόμενες γενικές εκλογές του Οκτωβρίου αποτελούν σημαντική ευκαιρία όσον αφορά την πορεία της χώρας προς ευρωπαϊκή ένταξη. Το Συμβούλιο παρότρυνε το εκλογικό σώμα της χώρας να αναλάβει την ευθύνη για το μέλλον του, ψηφίζοντας υπέρ προγραμμάτων μεταρρύθμισης που αποσκοπούν να φέρουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πιο κοντά στην Ευρώπη.

Το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι οι πολίτες και οι λαοί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα κινηθούν προς την Ευρώπη μόνο στα πλαίσια ενός ενοποιημένου κράτους.

Η ΕΕ σημείωσε με ικανοποίηση ότι η εντολή της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (UNMiBH) παρατάθηκε μέχρι τα τέλη του έτους, εξασφαλίζοντας εύρυθμη μετάβαση μεταξύ της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών και της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ (EUPM), η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2003.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (ΟΔΓ)

Το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την ιδρυτική συνεδρίαση της Συνταγματικής Επιτροπής, ενθαρρύνεται δε από την πρόοδο που σημείωσε η εφαρμογή της συμφωνίας Σερβίας-Μαυροβουνίου της 14ης Μαρτίου. Το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι έχει μεγάλη σημασία η δέσμευση την οποία ανέλαβαν τα μέρη να συμπληρώσουν τον Καταστατικό Χάρτη έως τα τέλη Ιουλίου. Η ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας της 14ης Μαρτίου θα καταστήσει δυνατή την πρόοδο προς την ένταξη στην Ευρώπη. Η συμπλήρωση του Συνταγματικού Χάρτη, που θα προσφέρει στην χώρα ένα σαφές θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα οικεία μέρη.

Το Συμβούλιο εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το πρώτο σχέδιο Προγράμματος Δράσης για την εσωτερική αγορά και το εμπόριο και τα τελωνεία ως σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, και δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Δράσης.

Η σημαντική αυτή πρόοδος κατέστησε πιθανότερη την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας το φθινόπωρο σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ). Το Συμβούλιο τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ταχεία περαιτέρω πρόοδος καθώς και συνεχής υλοποίηση των πολιτικών και οικονομικών όρων που απαιτεί η ΔΣΣ. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια στη διαδικασία υλοποίησης της Συμφωνίας Σερβίας-Μαυροβουνίου, ιδίως προς υποστήριξη των νέων θεσμών.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ / ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και της ΟΔΓ για την εξασφάλιση της συμμετοχής των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στο πολυεθνοτικό δικαστικό σύστημα του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο θα συμβάλει στις προσπάθειες για τη διάλυση των παράνομων παράλληλων δομών στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο. Το Συμβούλιο ενθάρρυνε την περαιτέρω πρόοδο στο διάλογο μεταξύ UNMIK και των αρχών της ΟΔΓ βάσει του Κοινού Εγγράφου UNMIK/ΟΔΓ, σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το Συμβούλιο δήλωσε ότι ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση όσον αφορά τις επιστροφές μελών μειονοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο και τόνισε ότι απαιτείται επειγόντως πρόοδος.»

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΑΦΡΙΚΗ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Εν συνεχεία σύντομης συζήτησης για την επιδείνωση της επισιτιστικής κρίσης και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μεσημβρινή Αφρική, καθώς και της παρέμβασης του Επιτρόπου κ. Nielson, το Συμβούλιο υιοθέτησε τα ακόλουθα συμπεράσματα :

«Το Συμβούλιο παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη ανησυχία την ταχύτατη επιδείνωση της επισιτιστικής κρίσης και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μεσημβρινή Αφρική. Η ΕΕ ανταποκρίθηκε ήδη με τη χορήγηση συνολικά 130 εκατομμ. Ευρώ περίπου σε επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια για την περιοχή. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο ανησυχεί βαθιά εξ αιτίας ορισμένων πολιτικών αποφάσεων και μέτρων που έχουν ληφθεί και που φαίνεται ότι έχουν συμβάλει στην περαιτέρω επιδείνωση της ήδη τραγικής ανθρωπιστικής κατάστασης. Το Συμβούλιο έχει τη γνώμη ότι η διευθέτηση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι μια από τις υψηλότερες πολιτικές προτεραιότητες και, συνεπώς, προτρέπει τις χώρες της περιοχής να διαμορφώσουν ανάλογα τις αντίστοιχες πολιτικές τους.

Για την αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αιτίων της κρίσης απαιτείται μακροπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση. Οι περιφερειακές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης πρέπει να ενισχυθούν σύμφωνα με αρχές όπως η χρηστή διακυβέρνηση, που διακηρύσσονται στην πρωτοβουλία «Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη στην Αφρική» (NePAD) στην οποία η Νότια Αφρική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Εξάλλου, η ΕΕ προτρέπει τους αρμόδιους υπουργούς της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC) να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους που πραγματοποιήθηκαν στο Μαπούτο στις 5 Ιουλίου 2002 και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να ενισχύσουν της συλλογικές τους περιφερειακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Το Συμβούλιο καλεί τις χώρες της περιοχής να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν τις διεξαγόμενες περιφερειακές ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υλικοτεχνικής και διοικητικής στήριξης, και εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση και διανομή της επείγουσας βοήθειας από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλους τους ενδεείς. Η ΕΚ και τα κράτη μέλη της εκφράζουν την προθυμία τους να συμβάλουν περαιτέρω στις προσπάθειες αυτές και θα διατηρούν συνεχή συντονισμό με τις χώρες της SADC για την ελάφρυνση της ανθρωπιστικής κατάστασης.»

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

  «1. Το Συμβούλιο επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, ιδιαίτερα την κοινωνική και πολιτική πόλωση, το αδιέξοδο στον διακομματικό διάλογο μεταξύ του ZANU-PF και του Κινήματος Δημοκρατικής Αλλαγής, τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τους περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης που σε μεγάλο βαθμό έχει προκαλέσει η πολιτική των αρχών της Ζιμπάμπουε που έχει αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του λαού της Ζιμπάμπουε.

  2. Ενώπιον αυτής της κατάστασης, το Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει τον κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στις στοχοθετημένες κυρώσεις, όπως αναφέρονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ζιμπάμπουε, ώστε να περιληφθούν όλα τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι Γραμματείς του Πολιτικού Γραφείου, οι Αναπληρωτές Υπουργοί, οι Αναπληρωτές Γραμματείς του Πολιτικού Γραφείου και η σύζυγος του Προέδρου Μουγκάμπε, κα Γκρέης Μουγκάμπε.

  3. Το Συμβούλιο επιπλέον αναθεώρησε την απόφασή του της 18ης Φεβρουαρίου 2002 να λάβει τα «ενδεδειγμένα μέτρα» σύμφωνα προς το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παρούσες συνθήκες στη Ζιμπάμπουε δεν εξασφαλίζουν το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Επομένως το Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει τα μέτρα αυτά αμετάβλητα. Το Συμβούλιο επανέλαβε ότι οι συνεισφορές σε διαδικασίες ανθρωπιστικής φύσεως και σε προγράμματα άμεσης στήριξης του πληθυσμού, ιδίως στους κοινωνικούς τομείς, δεν επηρεάζονται.

  4. Το Συμβούλιο τόνισε ότι η έκτακτη επισιτιστική βοήθεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό εργαλείο. Για τον λόγο αυτόν, το Συμβούλιο ζητά από την Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, άλλους χορηγούς, τις ΜΚΟ και τα Η.Ε., να συντάξει συγκεκριμένες οδηγίες για τη διανομή τροφίμων στη Ζιμπάμπουε ώστε να εξασφαλισθεί μια απολύτως αποπολιτικοποιημένη διανομή.

  5. Το Συμβούλιο τόνισε εκ νέου την σημασία της στενής συνεργασίας και του συνεχούς διαλόγου σε όλα τα επίπεδα με τους εταίρους της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και τους λοιπούς διεθνείς εταίρους σχετικά με την κρίση στη Ζιμπάμπουε. Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες προκειμένου να συζητήσει και να εκφράσει την ανησυχία της για την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της επερχόμενης Υπουργικής Διάσκεψης μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2002, ως μέρος του συνεχιζόμενου διαλόγου μεταξύ των χωρών αυτών επί των θεμάτων που αφορούν την Μεσημβρινή Αφρική. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Προεδρία να συνεχίσει τις προετοιμασίες της Διάσκεψης.

  6. Μολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη να μειωθεί η ένδεια με την επανόρθωση της ιστορικής ανισότητας στην κατανομή της γης στη Ζιμπάμπουε, το Συμβούλιο καταδικάζει τη συνεχιζόμενη πολιτική ταχείας αγροτικής μεταρρύθμισης ως σημαντική αιτία της παρούσας ανθρωπιστικής κρίσης. Το Συμβούλιο παροτρύνει την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να εφαρμόσει τη διαδικασία που συμφωνήθηκε στην Abuja τον Σεπτέμβριο του 2001 και να αναθεωρήσει τη πολιτική της για ταχεία αγροτική μεταρρύθμιση, όπως πρότεινε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στις αρχές του 2002. Παροτρύνει επίσης την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα προς αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κινητοποιώντας τους ίδιους της πόρους και να μεριμνήσει ώστε τα τρόφιμα να διανέμονται αμερόληπτα σε όλους όσους έχουν ανάγκη.

  7. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να επεκτείνει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς το λαό της Ζιμπάμπουε και να ανταποκρίνεται στην ενιαία ανθρωπιστική έκκληση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλαμβάνει δε ότι η κοινωνία των πολιτών, οι ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να περιληφθούν στην εφαρμογή και την επίβλεψη της προσπάθειας αρωγής.»

AΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

  «1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της Επείγουσας Loya Jirga και το σχηματισμό της μεταβατικής κυβέρνησης του Αφγανιστάν ως σημαντικά επιτεύγματα. Η ΕΕ ενθαρρύνει όλες τις αφγανικές πλευρές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για ένα ειρηνικό πολιτικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με τη συμφωνία της Βόννης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρει διότι η διαδικασία της Επείγουσας Loya Jirga, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κατέδειξε τη διάθεση των Αφγανών όλης της χώρας να συμμετάσχουν στη διαδικασία του εκδημοκρατισμού.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται πλήρως ότι εξακολουθούν να υφίστανται βασανιστικές προκλήσεις. Η ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα για τον αφγανικό λαό και τις διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν. Στη συνάρτηση αυτή, η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την τραγική δολοφονία του Haji Abdul Qadir, αντιπροέδρου της μεταβατικής αφγανικής αρχής. Η ΕΕ επαινεί την Τουρκία για την ανάληψη της διοίκησης της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας στο Αφγανιστάν (ISAF) και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στην Τουρκική ηγεσία. Ταυτόχρονα, η ΕΕ επιθυμεί να υπενθυμίσει στις διάφορες αφγανικές πλευρές ότι, βάσει της συμφωνίας της Βόννης, στις ευθύνες τους συμπεριλαμβάνεται η παροχή εσωτερικής ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτά, έχουν εντοπισθεί τέσσερα βασικά σημεία: η αναδιάρθρωση των ένοπλων δυνάμεων, η αναδιάρθρωση της εθνικής αστυνομίας, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Εν προκειμένω, η ΕΕ επικροτεί την πρόσφατη σύσταση Εθνικού Αφγανικού Συμβουλίου Άμυνας.

  Άλλες μείζονες προκλήσεις είναι μεταξύ άλλων η ανάγκη σχηματισμού μιας αποδοτικής κεντρικής κυβέρνησης, το κράτος δικαίου, η πλήρης συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες, ένα διαφανές και βιώσιμο χρηματοοικονομικό και μακροοικονομικό πλαίσιο, η διαρκής συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ανασυγκρότηση σε όλους τους τομείς, η αποστράτευση και, τέλος, η εξάλειψη του εμπορίου ναρκωτικών. Η ΕΕ ανησυχεί εξάλλου σοβαρά για τη δράση πολεμάρχων η οποία υπονομεύει την υλοποίηση της συμφωνίας της Βόννης, ιδίως δε για τις συγκρούσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας και για την κατάσχεση τελωνειακών εσόδων. Η ΕΕ χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει μέχρι στιγμής η μεταβατική κυβέρνηση του Αφγανιστάν για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

  2. Η ΕΕ θα συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειές της στον πολιτικό τομέα στα εξής ζητήματα : 1) συμβολή στην ακεραιότητα και την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας της Βόννης, 2) ενθάρρυνση των εκ μέρους περιφερειακών φορέων στο Αφγανιστάν καθώς και γειτονικών χωρών θετικών συμβολών στην ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν, με σκοπό την εδραίωση του αφγανικού κράτους, 3) υποστήριξη του κεντρικού ρόλου των ΗΕ, ιδίως δε του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα.

  Στη μετά Loya Jirga φάση, η ΕΕ θα επιδιώξει να διευκολύνει την υλοποίηση της συμφωνίας της Βόννης μέσω ουσιαστικού διαλόγου με τις διάφορες αφγανικές πλευρές. Η ΕΕ θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή τη συγκρότηση της Συνταγματικής Επιτροπής που προβλέπεται στη Συμφωνία και θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην ουσία του έργου που επιτελείται από την επιτροπή αυτή και από τις άλλες επιτροπές που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων της συμφωνίας με σκοπό να συνδράμουν στη δημιουργία ενός αφγανικού κράτους που σέβεται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών. Η ΕΕ θα συνδράμει επίσης τη σύσταση θεσμικών οργάνων, μεταξύ άλλων στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και τη δράση κατά των ναρκωτικών. Η ΕΕ θα αναπτύξει διάλογο σχετικά με την ανάγκη ενός συνολικού σχεδίου-πλαισίου για θέματα ασφάλειας που θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ένα κυβερνητικό σημείο επαφής με την κυβέρνηση για τα θέματα αυτά.

  Κατά το διάλογο με τη μεταβατική κυβέρνηση, η ΕΕ θα στηριχτεί στις θεμελιώδεις αρχές που συμφωνήθηκαν μεταξύ των διαφόρων αφγανικών πλευρών και της διεθνούς κοινότητας και παρατίθενται στη συμφωνία της Βόννης, το έγγραφο του Τόκιο και το ψήφισμα 1419 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στις αρχές αυτές συμπεριλαμβάνεται η πρόθεση σχηματισμού μιας κυβέρνησης με ευρεία βάση, που θα είναι ευαίσθητη σε ζητήματα ισότητας των φύλων, πολυεθνική και πλήρως αντιπροσωπευτική.

  Ως δείγμα της σταθερής δέσμευσής της, η Ένωση διόρισε πρόσφατα των κ. Francesc VΕNDRELL ως ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ στο Αφγανιστάν.

  3. Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην παροχή ουσιώδους συμβολής στην ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν. Η διεθνής δέσμευση στο Αφγανιστάν θα εξαρτηθεί εν τέλει από την εκ μέρους των διαφόρων αφγανικών πλευρών προσπάθεια να επιτύχουν πλήρως τους βασικούς στόχους που συμφώνησαν μεταξύ τους και με τη διεθνή κοινότητα. Βασικό κριτήριο παραμένει η συμφωνία της Βόννης, ενώ μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η επιτυχής διεξαγωγή των γενικών βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα του 2004.

  Η ΕΕ θα ενθαρρύνει μια διαδικασία την οποία θα αναλάβει να εφαρμόσει η μεταβατική κυβέρνηση του Αφγανιστάν σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα με κατεύθυνση την ανάπτυξη επαληθεύσιμων σημείων αναφοράς και συστημάτων ελέγχου όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης των εν λόγω στόχων.

  4. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στους διεθνείς δωρητές την επείγουσα ανάγκη για την παροχή της αναπτυξιακής βοήθειας που υποσχέθηκαν στο Τόκιο. Έχουν ήδη διατεθεί πολύ μεγάλα ποσά, αλλά οι ανάγκες κατά το τρέχον έτος μπορεί να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέφθηκαν στο Τόκιο. Η ΕΕ θα ενθαρρύνει τη διάθεση της αναπτυξιακής βοήθειας κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης σε βάρος όσων δεν συμμετέχουν ή αντιτίθενται στη διαδικασία της Βόννης και να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα επωφεληθεί σύντομα από ένα ορατό «μέρισμα ειρήνης».

  Η ΕΕ θα ενθαρρύνει τη βελτίωση της μαζικής επικοινωνίας με πολλαπλά μέσα στο Αφγανιστάν, ώστε να προωθηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες και να καταστεί η μεταβατική κυβέρνηση διαφανέστερη για τον αφγανικό λαό, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγές της με τη διεθνή κοινότητα.

  Η αφγανική διοίκηση θα υποβάλει σύντομα τον προϋπολογισμό για την εθνική ανάπτυξη, και η ΕΕ καλεί με εμμονή όλους τους δωρητές να παράσχουν βοήθεια στο πλαίσιο αυτό. Η ΕΕ σημειώνει τη σοβαρή έλλειψη πόρων για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών κατά το τρέχον έτος και καλεί τους δωρητές να εξετάσουν τρόπους κάλυψης του κενού, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης υλοποίησης των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο Τόκιο. Το Ταμείο για την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν θεωρείται το πλέον ενδεδειγμένο πολυμερές όργανο για την υποστήριξη του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών δαπανών και των δραστηριοτήτων της μεταβατικής κυβέρνησης στον τομέα της ανασυγκρότησης.

  Η ΕΕ χαιρετίζει την πρόταση του Αφγανιστάν να προχωρήσει στα τέλη του έτους διαδικασία συμβουλευτικής ομάδας, υπό τη διεύθυνση της μεταβατικής κυβέρνησης του Αφγανιστάν, με σκοπό το συντονισμό της βοήθειας. Η ΕΕ πιστεύει ότι η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να αφορά το σύνολο της βοήθειας και να καλύπτει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Αφγανιστάν.

  5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την είδηση της επιστροφής πολυάριθμων Αφγανών προσφύγων. Ταυτόχρονα, ανησυχεί διότι οι επιστρέφοντες δεν λαμβάνουν τη διεθνή υποστήριξη που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη επανένταξή τους. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα να καταστεί η διεθνής βοήθεια προσιτή σε ολόκληρο το λαό του Αφγανιστάν. Οι διάφορες αφγανικές πλευρές πρέπει να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας.»

ΙΝΔΙΑ/ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ο ΓΓ/ΥΕ κ. Solana αναφέρθηκε επίσης στο επικείμενο ταξίδι του στο Αφγανιστάν και σε άλλες χώρες της περιοχής (Ινδία, Πακιστάν, Ιράν) κατά τα τέλη Ιουλίου. Ο Υπουργός κ. Straw ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το πρόσφατο ταξίδι του στην Ινδία και το Πακιστάν.

Οι Υπουργοί συζήτησαν εν συντομία την κατάσταση στην Ινδία και το Πακιστάν και υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό οι εκλογές στο Πακιστάν και στις περιοχές Τζαμού και Κασμίρ να είναι ελεύθερες και αδιάβλητες. Κάλεσαν τον ΓΓ/ΥΕ κ. Solana να καταστήσει τούτο σαφές στους συνομιλητές του κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην περιοχή. Οι Υπουργοί σημείωσαν ότι ο Ινδός Γενικός Επίτροπος αρμόδιος για τις εκλογές ενθάρρυνε τους διπλωμάτες που υπηρετούν στο Νέο Δελχί να συμμετάσχουν στις εκλογές στις περιοχές Τζαμού και Κασμίρ, ως παρατηρητές. Συμφωνήθηκε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή θα συντονίσουν τις σχετικές δραστηριότητές τους μέσω των αντίστοιχων διπλωματικών τους αρχών στο Νέο Δελχί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τις προετοιμασίες για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ από τις 26 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2002, περιλαμβανομένης της συνάντησης των «Φίλων της Προεδρίας» στη Νέα Υόρκη στις 17 Ιουλίου. Ο Επίτροπος κ. Nielson προέβη επίσης σε σχετική παρουσίαση.

Το Συμβούλιο προέβη στην υιοθέτηση συμπερασμάτων επί των βασικών μηνυμάτων της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΕΕ για το Γιοχάνεσμπουργκ και πρωτοβουλιών της ΕΕ που απορρέουν από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης.

«ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 4ης Μαρτίου 2002, του Συμβουλίου Ανάπτυξης της 30ής Μαίου 2002, του Συμβουλίου ECOFIN της 4ης Ιουνίου 2002, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 17ης Ιουνίου 2002 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης της 21ης και 22ας Ιουνίου 2002·

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ να επιδιώξει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το οποίο να προβλέπει: την ανάγκη ενός εστιασμένου προγράμματος εφαρμογής που θα προσανατολίζεται σε δράσεις και το οποίο θα έχει στόχους και χρονοδιάγραμμα, μια πολιτική δήλωση η οποία θα διατυπώνει την ανανεωμένη δέσμευση των παγκόσμιων ηγετών για υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και συμπληρωματικές εθελοντικές δραστηριότητες εταιρικών σχέσεων·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι έξι βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν σε σχέση με την παγκόσμια διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης είναι :

  1) Εξάλειψη της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και της υγείας,

  2) Συμβολή της παγκοσμιοποίησης στην αειφόρο ανάπτυξη,

  3) Βιώσιμες μορφές παραγωγής και κατανάλωσης,

  4) Διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και των περιβαλλοντικών πόρων,

  5) Ενίσχυση της διακυβέρνησης που αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του κοινού,

  6) Μέσα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδομής και της τεχνολογικής συνεργασίας·

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη φιλόδοξων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και ειδικά προγράμματα εργασίας, που να αξιοποιούν την Ατζέντα 21, σχετικά με διεθνώς συμπεφωνημένους αναπτυξιακούς σκοπούς και στόχους, ιδίως εκείνους που προβλέπονται από τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, από τις σπουδαιότερες Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και από διεθνείς συμφωνίες που χρονολογούνται από το 1992 για την εφαρμογή της Ατζέντας 21 και της Διακήρυξης και των Γενικών Αρχών του Ρίο, ώστε να βρουν απήχηση οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη διεθνή κοινότητα για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη·

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι η επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΕ πρέπει να καλύπτει :

  α) συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ οι οποίες εκπονούνται με πνεύμα εταιρικής σχέσης και ευθύνης για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής και πέραν αυτής στους τομείς του πόσιμου ύδατος, της αποχέτευσης και της ενέργειας, καθώς και δραστηριότητες σε πεδία όπως το εμπόριο και η ανάπτυξη, η υγεία και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή,

  β) τους στόχους της εσωτερικής και εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, της διαδικασίας της Λισσαβώνας, της διαδικασίας του Κάρντιφ για την περιβαλλοντική ολοκλήρωση, της εμπορικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων, βάσει συμφωνιών σύνδεσης με τρίτες χώρες όπως η Συμφωνία του Κοτονού και η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση.

  γ) τα θετικά μέτρα ή τις προτεραιότητες που προωθεί η ΕΕ για να στηρίξει δράσεις βασιζόμενες στο αναπτυξιακό θεματολόγιο της Ντόχα και στη Συναίνεση του Μοντερέι, καθώς και για να εφαρμόσει το Πρόγραμμα Εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ σε τομείς όπως η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, το νερό, η ενέργεια, η παγκοσμιοποίηση, το εμπόριο και η οικονομία συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών, των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, των βιώσιμων μορφών κατανάλωσης και παραγωγής, και της διακυβέρνησης που αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη·

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η ΕΕ επενδύει σημαντικούς πόρους σε αυτούς τους τομείς της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας (2). Ανταποκρινόμενη στις προτεραιότητες χωρών που είναι εταίροι της και υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο Μοντερέι, η ΕΕ είναι πρόθυμη να αυξήσει και να χορηγήσει αυτούς τους πόρους κατά τα προσεχή έτη προς όφελος των προσπαθειών που καταβάλλουν οι χώρες για τον περιορισμό της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι υποστηρίζει σθεναρά την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Νερό για τη Ζωή», βάσει της οποίας, σε εταιρική σχέση με χώρες και περιφέρειες, θα συμμετάσχουν δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, ενδιαφερόμενοι και εμπειρογνώμονες, ώστε να προταθούν μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις των προβλημάτων διαχείρισης των υδάτων και να επιτευχθούν έως το 2015 ο στόχος του υποδιπλασιασμού του ποσοστού των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση ή δεν διαθέτουν ασφαλές πόσιμο νερό, καθώς και ο στόχος της Βόννης για υποδιπλασιασμό του ποσοστού των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε καλύτερη αποχέτευση·

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενέργεια και την ανάπτυξη και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση της πρωτοβουλίας «Χρησιμοποίηση της ενέργειας για την εξάλειψη της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη» ως βάση για την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, ώστε να προωθηθεί ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης το οποίο να αποσκοπεί στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ενέργειας επαρκείς για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας με τη δημιουργία υποδομών και, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αυξάνοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενισχύοντας τη χρήση καθαρότερων και αποτελεσματικότερων τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη του προτεινόμενου στόχου αύξησης του συνολικού μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 15% τουλάχιστον της προσφοράς πρωτογενούς ενέργειας έως το 2010·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το Ψήφισμα της ΕΕ για την Υγεία και τον Περιορισμό της Φτώχειας στις Αναπτυσσόμενες Χώρες, βάσει του οποίου η ΕΕ θα επιδιώξει την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας που αφορούν την υγεία. Η ΕΕ καλεί τους εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που καταβάλλει για τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ιού HIV και του Έιτζ καθώς και άλλων μεταδοτικών ασθενειών, εστιάζοντας ειδικότερα στους φτωχούς, στις γυναίκες και τα παιδιά, μεταξύ άλλων, στις υπηρεσίες και τα δικαιώματα στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας σύμφωνα με τις διακηρύξεις του Καΐρου και του Πεκίνου·

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τη παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους να ωφεληθούν από το ελεύθερο εμπόριο και να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η ανακοίνωση αυτή θα διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίον η ΕΕ προτίθεται να συμβάλει ώστε να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν των ευκαιριών στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, ως στοιχείο των εθνικών αναπτυξιακών τους πολιτικών·

ΚΑΛΕΙ όλες τις χώρες και τους ενδιαφερομένους να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για την αποτροπή της απώλειας περιβαλλοντικών πόρων έως το 2015, θέτοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γλυκό νερό, την ενέργεια, τους ωκεανούς, τη γη και το έδαφος, καθώς και στα δάση, και του στόχου για ουσιαστική μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα προγράμματα και τις δομές τόσο της Κοινότητας όσο και των κρατών μελών, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, ότι θα εργασθεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, και ότι θα επιδιώξει συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους·

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προετοιμάζουν επίσης ή/και συμμετέχουν σε εταιρικές σχέσεις σε διάφορους τομείς που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την ανάπτυξη περαιτέρω εταιρικών σχέσεων που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα μεταξύ άλλων στους τομείς προτεραιότητας των υδάτων, της ενέργειας, της υγείας, της γεωργίας και της βιοποικιλότητας (WEHAB) και των βιώσιμων μορφών παραγωγής και κατανάλωσης·

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι, κατά την εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην Αφρική, συνεργαζόμενη στενά με τους εταίρους της για την προώθηση της πρωτοβουλίας NEPAD (Νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής)·

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συνεχίσει τις προσπάθειες μετά το Γιοχάνεσμπουργκ ώστε να δοθεί συνέχεια στα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

Κατά το γεύμα, με βάση τις παρουσιάσεις του ΓΓ/ΥΕ κ. Solana και του Υπουργού κ. Παπανδρέου, οι Υπουργοί συζήτησαν την πορεία των εργασιών στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (EΠΑΑ), περιλαμβανομένου του θέματος της εφαρμογής των διατάξεων της Νίκαιας ως προς τη συμμετοχή μη κοινοτικών Ευρωπαίων συμμάχων.

ΝΗΣΙΔΑ ΠΕΡΕΧΙΛ

Κατά το γεύμα, ο Ισπανός Υφυπουργός ενημέρωσε τους Υπουργούς για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη Νησίδα Περεχίλ.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

(Τα αναφερόμενα έγγραφα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του Συμβουλίου . Οι εκδοθείσες πράξεις που περιλαμβάνουν δημοσιοποιημένες δηλώσεις στα πρακτικά του Συμβουλίου επισημαίνονται με αστερίσκο· μπορείτε να λάβετε το κείμενο των δηλώσεων αυτών με τον ίδιο τρόπο, ή απευθυνόμενοι στο Γραφείο Τύπου του Συμβουλίου.)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάλυβας - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

«Το Συμβούλιο

  1. Υπενθυμίζει τη σταθερή απόφαση της ΕΕ να επιδιώξει την ταχεία λήψη απόφασης σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα των διασφαλίσεων των ΗΠΑ στον τομέα των προϊόντων σιδήρου και χάλυβα μέσω της διαδικασίας επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ η οποία, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 1031/02 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου, θα οδηγήσει αυτόματα στην εφαρμογή σειράς μέτρων επανεξισορρόπησης συνολικού κόστους 2242 εκατομμυρίων δολαρίων αν τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αρθούν αμέσως μετά την αναμενόμενη καταδίκη τους από τον ΠΟΕ.

  2. Συμμερίζεται τις απόψεις που εκφράζει η Επιτροπή στην έκθεση που υπέβαλε στις 17 Ιουλίου, ήτοι ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων προστατευτισμού της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το χάλυβα πλήττουν ιδιαιτέρως την οικονομία των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών.

  3. Εκφράζει την ανησυχία του διότι μια δυνητική κατάρρευση των τιμών κατά το 2003, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη δέουσα άρση των εν ισχύι μέτρων των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την απουσία αναδιάρθρωσης της αμερικανικής βιομηχανίας χάλυβα, μπορεί να αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε νέα κρίση μόλις αρθούν τα μέτρα που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

  4. Ως εκ τούτου, εκφράζει την πρόθεση της ΕΕ να προωθήσει μια ευρεία διεθνή πρωτοβουλία με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών της παγκόσμιας βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα.

  5. Υπενθυμίζει ότι οι κανόνες του ΠΟΕ απαιτούν από τα κράτη που εφαρμόζουν μέτρα διασφάλισης να αποζημιώνουν τα μέλη-εξαγωγείς για τις αρνητικές συνέπειες τέτοιων μέτρων στο εμπόριο, και τονίζει τη σημασία της αποζημίωσης για την αποτροπή της συστηματικής κατάχρησης των ενεργειών διασφάλισης.

  6. Σημειώνει με ενδιαφέρον τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποκλείσει από τα μέτρα διασφάλισης τα προϊόντα που αγοράζονται σε μικρές ποσότητες, σε χαμηλή ποιότητα ή σε υψηλό κόστος από τους εγχώριους κατασκευαστές προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.

  7. Αναμένει ότι η παράταση, έως τις 31 Αυγούστου, της εσωτερικής προθεσμίας των ΗΠΑ για την εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αποκλεισμού θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χορηγήσουν νέες συμφέρουσες εξαιρέσεις προϊόντων, οι οποίες θα είναι επίσης προς το συμφέρον των χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, και καλεί, ως εκ τούτου, τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντείνουν την εσωτερική αναθεώρηση τέτοιων εξαιρέσεων προϊόντων. Το Συμβούλιο καλεί εξάλλου την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να πείσει τις ΗΠΑ να χορηγήσουν και άλλες εξαιρέσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτιολογημένες αιτήσεις, και γενικότερα να συνεχίσει τις προσπάθειές της να επιτύχει οικονομικά συμφέρουσες εξαιρέσεις προϊόντων και αποζημίωση από τις ΗΠΑ.

  8. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετη έκθεση, καθώς και πρόταση σχετικά με το οριστικό περιεχόμενο και την εφαρμογή του παραρτήματος Ι του κανονισμού 1031/2002, θα αποφασίσει δε επί της εν λόγω πρότασης λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα λάβουν οι ΗΠΑ για εξαιρέσεις προϊόντων και για την καταβολή αποζημίωσης. Το Συμβούλιο προτίθεται να επανεξετάσει το ζήτημα στα τέλη Σεπτεμβρίου.»

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Ταϊβάν

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 397/1999 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Ταϊβάν προκειμένου να περιληφθεί μια εταιρεία (Oyama Industrial Co.,Ltd.) στον κατάλογο παραγωγών-εξαγωγέων από την Ταϊβάν που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού αυτού και υπόκεινται σε σταθμισμένο μέσο όρο δασμού 5,4%. (έγγρ. 10332/02).

Αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Ινδίας

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Ινδίας (έγγρ. 10579/02). Ο συντελεστής του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που επιβάλλεται επί της καθαρής τιμής, στο επίπεδο «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», πριν από την καταβολή του δασμού, ανέρχεται σε 7,1%.

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής Κίνας και Ινδίας

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές σουλφανιλικού οξέος καταγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ινδίας (έγγρ. 10582/02). Οι συντελεστές των οριστικών δασμών ανέρχονται σε 21% για προϊόντα της Κίνας και σε 18,3% για προϊόντα της Ινδίας.

Βασικά προϊόντα: Διεθνής Ομάδα Μελετών για το Ελαστικό - συμμετοχή της Κοινότητας

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας στη Διεθνή Ομάδα Μελετών για το Ελαστικό (έγγρ. 10887/02 + COR 1).

Η Διεθνής Ομάδα Μελετών για το Ελαστικό (IRSG) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, που συστάθηκε το 1944, και παρέχει ένα φόρουμ για τη συζήτηση προβλημάτων που επηρεάζουν την παραγωγή και την κατανάλωση καθώς και το εμπόριο φυσικών και συνθετικών ελαστικών και συλλέγει και διαδίδει στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια βιομηχανία ελαστικού.

Εξαγωγικές πιστώσεις για τα πλοία *

Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της απόφασης 2001/76/ΕΚ όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις για τα πλοία (έγγρ. 9227/02 και 9556/02). Η τροποποίηση αποτελεί συνέπεια των τροπολογιών που έγιναν στα πλαίσια του ΟΟΣΑ στο Διακανονισμό του ΟΟΣΑ περί κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, που ενσωματώθηκε στο κοινοτικό δίκαιο με απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1978 και ο οποίος έχει έκτοτε υποστεί επανειλημμένες τροποποιήσεις.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εξωτερική δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

«Έπειτα από τη δήλωση της Σεβίλλης, και σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ. Στα πλαίσια αυτά, και σε συνέπεια με τις υποχρεώσεις που καθορίστηκαν με το ψήφισμα 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο συμφώνησε για τα ακόλουθα μέτρα ως ένα περαιτέρω βήμα προόδου :

 • αναθεώρηση και τροποποίηση των αντιτρομοκρατικών πτυχών των σχέσεων με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον ενδείκνυται, των συμβατικών σχέσεων, έπειτα από τη συστηματική αξιολόγηση που άρχισε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Οκτώβριο του 2001,

 • εντονότερη εστίαση του πολιτικού διαλόγου σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές και πολυμερή πλαίσια και σε συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με την αντιτρομοκρατία, και διασφάλιση της συνέχειας,

 • προσδιορισμός ειδικών δράσεων για την παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες ώστε να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με το ψήφισμα 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και προσδιορισμός ενός μικρού αριθμού χωρών στις οποίες μπορεί να εστιασθεί το ενδιαφέρον, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή των ΗΕ κατά της τρομοκρατίας, με σκοπό την έναρξη εφαρμογής ενός πιλοτικού σχεδίου. Το Συμβούλιο σημειώνει την πραγματοποιούμενη κοινοτική συνδρομή και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης μέσω των σχετικών προγραμμάτων (MEDA, TACIS, CARDS, ALA, κλπ.), καθώς επίσης και με βάση τις εργασίες άλλων αρμόδιων οργάνων,

 • αύξηση της αποτελεσματικότητας των υφισταμένων μέσων για την εφαρμογή του ψηφίσματος 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών,

 • εφαρμογή και ανάπτυξη των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών στον τομέα της μη διάδοσης όπλων, του αφοπλισμού και του ελέγχου όπλων που ενέκρινε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 15 Απριλίου 2002,

 • ενίσχυση των ρυθμίσεων για την αλληλοκοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και την ανάπτυξη της εκπόνησης αξιολογήσεων καταστάσεων και εκθέσεων έγκαιρης προειδοποίησης, με άντληση πληροφοριών από το ευρύτερο δυνατό φάσμα πηγών,

 • διαμόρφωση μιας κοινής αξιολόγησης της τρομοκρατικής απειλής κατά των κρατών μελών ή των δυνάμεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) έξω από την Ένωση σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της απειλής που τίθεται από την τρομοκρατική χρήση όπλων μαζικής καταστροφής,

 • παροχή καθοδήγησης στα κατάλληλα όργανα προκειμένου να συνεκτιμώνται πληρέστερα στην ανάπτυξη της ΕΠΑΑ οι ικανότητες που ενδέχεται να απαιτηθούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είτε για την προστασία των δυνάμεων που αναπτύσσονται σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των καθηκόντων του Πέτερσμπεργκ όπως περιγράφονται στη Συνθήκη, είτε όσον αφορά την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τις συνέπειες τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ικανότητες που απαιτούνται για τα καθήκοντα αυτά και οι λεπτομέρειες του συντονισμού τους απομένουν να καθοριστούν,

 • ενίσχυση της συνεργασίας με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στα πλαίσια αυτών, καθώς επίσης και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους,

 • περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη των συγκρούσεων.

Προς το σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων και την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να εργαστούν στη βάση αυτή και να εξετάσουν τους κατάλληλους τρόπους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής όλων των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Συμβούλιο θα εξετάσει τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Το Συμβούλιο θα τηρείται ενήμερο για την πρόοδο που θα σημειώνεται προκειμένου να υποβάλει έκθεση κατάστασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.»

Τρομοκρατία - Συνέχεια του σχεδίου δράσης

Το Συμβούλιο προέβη σε ανασκόπηση της επικαιροποίησης για τον Ιούλιο του «χάρτη πορείας» όλων των μέτρων και πρωτοβουλιών που εφαρμόσθηκαν δυνάμει του σχεδίου δράσης που αποφασίσθηκε μετά από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 (έγγρ. 10773/2/02 REV2). Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώθηκαν ειδικότερα στη δράση στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών σχέσεων, καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων με ορισμένες χώρες, την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ανασυγκρότησης στο Αφγανιστάν και την εφαρμογή της απόφασης 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και νομοθετικά μέτρα στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως οι αποφάσεις πλαίσιο που ελήφθησαν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και σχετικά με τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων, και επιχειρησιακά μέτρα όπως αυξημένη αμοιβαία συνδρομή μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών στα κράτη μέλη και αυξημένη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ιράκ - Κοινή θέση

Το Συμβούλιο καθόρισε κοινή θέση που συμπληρώνει την κοινή θέση 96/741/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό του Ιράκ (έγγρ. 11005/02).

Στις 14 Μαΐου 2002, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1409 που προβλέπει νέο καθεστώς για τις παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό του Ιράκ, που βασίζεται στον κατάλογο των εξεταστέων αγαθών και σε απλουστευμένες διαδικασίες για την εφαρμογή του. Η κοινή θέση προβλέπει ότι στο πλαίσιο του αποκλεισμού που αποφασίσθηκε όσον αφορά το Ιράκ, ιδίως με τις αποφάσεις 661 (1990) και 687 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό που θεσπίσθηκαν με την απόφαση 986 (1995) και εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με το Μνημόνιο Συμφωνίας της 20ής Μαΐου 1996 μεταξύ του Ιράκ και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα επιτραπούν υπό τους όρους της απόφασης 1409.

Λιβερία - περιοριστικά μέτρα

Το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμός σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Λιβερίας (έγγρ. 9811/1/02 REV1). Ο κανονισμός αφορά την απαγόρευση :

 • τεχνικής εκπαίδευσης ή βοήθειας που σχετίζεται με την προμήθεια, κατασκευή ή χρήση όπλων και σχετικού υλικού κάθε τύπου,

 • της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής όλων των ακατέργαστων διαμαντιών από τη Λιβερία, ανεξαρτήτως του αν η χώρα προέλευσής τους είναι η Λιβερία.

Η έκδοση του κανονισμού αυτού απαιτείται μετά από τον καθορισμό, στις 13 Ιουνίου 2002, της κοινής θέσης 2002/457/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 155, 14.6.2002, σ. 62), που τροποποιεί και παρατείνει την κοινή θέση 2001/357/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 126, 8.5.2001, σ. 1) της 7ης Μαΐου 2001, λόγω της ύπαρξης κοινοτικής αρμοδιότητας στο σχετικό τομέα.

Οι κοινές θέσεις καθορίσθηκαν μετά από την έκδοση των αποφάσεων 1343 και 1408 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τις οποίες επιβλήθηκαν και παρατάθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης της Λιβερίας λόγω της υποστήριξης που παρέσχε στις ένοπλες ομάδες ανταρτών στην περιοχή.

Προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει της 57ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε το έγγραφο προτεραιοτήτων της ΕΕ για την 57η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στις κύριες προτεραιότητες συγκαταλέγονται οι εξής :

 • Ο ρόλος των ΗΕ στην εφαρμογή της Διακήρυξης της Χιλιετίας,

 • Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο κεντρικός ρόλος των ΗΕ στην εν λόγω καταπολέμηση, πρβ. απόφαση 1373 του ΣΑΗΕ,

 • Η προαγωγή και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ως βασικών στοιχείων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας της ΕΕ,

 • Διεθνές δίκαιο και ποινική δικαιοσύνη, μετά από το ορόσημο της έναρξης ισχύος του καταστατικού της Ρώμης για τη δημιουργία Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

 • Ανθρωπιστικά θέματα, ένα κεντρικό μέλημα της ΕΕ, της μεγαλύτερης χορηγού ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως,

 • Πρόληψη συγκρούσεων, ένας από τους κύριους στόχους των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, και διατήρηση της ειρήνης, με την ανάπτυξη από μέρους της ΕΕ ίδιας ικανότητας διαχείρισης κρίσεων,

 • Διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, την περιοχή της Μεσογείου, την Ινδία και το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Ανατολικό Τιμόρ,

 • Αφοπλισμός και μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων εκτόξευσής τους,

 • Αειφόρος ανάπτυξη, ιδίως Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ) ως ευκαιρία αναπροσανατολισμού της παγκοσμιοποίησης προς την αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχιας,

 • Εξάλειψη των μεταδοτικών ασθενειών και επιδημιών, ιδίως καταπολέμηση του HIV/AIDS,

 • Ενίσχυση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των οικονομικών τους.

Κάθε χρόνο, η ΕΕ εκπονεί έγγραφο που ορίζει τις προτεραιότητές της για την επόμενη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

Λίβανος - Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της ευρω-μεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Λιβάνου που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου 2002, το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για τη σύναψη με το Λίβανο ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και συναφή με το εμπόριο ζητήματα (έγγρ. 10253/02). Η Ενδιάμεση Συμφωνία θα αντικαταστήσει σχετικά τμήματα της ισχύουσας Συμφωνίας Συνεργασίας, η οποία υπεγράφη στις 3 Μαΐου 1997.

Κομόρες - αποκατάσταση της αναπτυξιακής συνεργασίας

Το Συμβούλιο συμφώνησε να ανακοινώσει η ΕΕ την προθυμία της να επαναλάβει την αναπτυξιακή συνεργασία με τις Κομόρες, με επιστολή που θα αποσταλεί στις αρχές της Ένωσης των Κομορών (έγγρ. 10933/02), μετά από τις πρόσφατες εκλογές, το δημοψήφισμα για το σύνταγμα το Δεκέμβριο του 2001 και την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου για την Εθνική Συμφιλίωση το Φεβρουάριο του 2002. Η ΕΕ εκφράζει επίσης την προθυμία της να συνδράμει τις Κομόρες στην πορεία τους προς την ανάπτυξη και τη συμφιλίωση.

Λιθουανία και Λετονία - γεωργικά προϊόντα

Το Συμβούλιο εξέδωσε, με ειδική πλειοψηφία, με αποχή της αυστριακής αντιπροσωπείας, κανονισμό για τη θέσπιση παραχωρήσεων υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και για την προσαρμογή, ως αυτόνομο και μεταβατικό μέτρο, ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων προβλεπομένων στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία με τη Λιθουανία και τη Λετονία (έγγρ. 9964/02 + COR 1 και 9965/02 + COR 1 αντιστοίχως).

Οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με τις 10 χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) προβλέπουν την προοδευτική απελευθέρωση του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων ενόψει της μελλοντικής προσχώρησης των χωρών αυτών στην Κοινότητα. Κατά το 1999 πραγματοποιήθηκε ένας αρχικός γύρος διαπραγματεύσεων, τα αποτελέσματα του οποίου υλοποιήθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2000 και 2001 ως αυτόνομα και μεταβατικά μέτρα.

Κατά τις αρχές του 2002, άρχισε ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων, με στόχο την επέκταση του πεδίου της απελευθέρωσης του εμπορίου έτι περαιτέρω με την ταυτόχρονη κατάργηση των τελωνειακών δασμών και των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών με τη Λιθουανία και τη Λετονία θα πρέπει να ενσωματωθούν ως Πρόσθετα Πρωτόκολλα στις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες. Ενόψει του διαδικαστικού χρονοδιαγράμματος για την έναρξη ισχύος των Πρωτοκόλλων αυτών, η Επιτροπή πρότεινε να εφαρμόσει το Συμβούλιο τις συμφωνηθείσες παραχωρήσεις σε αυτόνομη και μεταβατική βάση μέσω ενός κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός, που εκδόθηκε σήμερα, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002. Θα αντικατασταθεί από το νέο Πρωτόκολλο όταν αυτό τεθεί σε ισχύ.

Ρωσία - εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ

Το Συμβούλιο σημείωσε το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία για το δεύτερο εξάμηνο του 2002.

Οι κύριες προτεραιότητες είναι οι εξής :

 • Προώθηση της εδραίωσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δημόσιων θεσμών στη Ρωσία,

 • Ενσωμάτωση της Ρωσίας σε έναν κοινό ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό χώρο,

 • Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και επέκεινα,

 • Αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ουκρανία - εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ

Το Συμβούλιο σημείωσε το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας όσον αφορά την εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία για το δεύτερο εξάμηνο του 2002.

Οι προτεραιότητες είναι οι εξής :

 • Εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δημόσιων θεσμών στην Ουκρανία,

 • Υποστήριξη της διαδικασίας οικονομικής μετάβασης καθώς και υποστήριξη της ένταξης της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία και της περιφερειακής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες,

 • Συνεργασία για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη και επέκεινα,

 • Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της πυρηνικής ασφάλειας,

 • Υποστήριξη ενισχυμένης συνεργασίας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ,

 • Εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Περιοχή της Μεσογείου - εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ

Το Συμβούλιο σημείωσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Μεσογείου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2002, που καλύπτει :

 • το πολιτικό κεφάλαιο και κεφάλαιο της ασφάλειας (ενίσχυση του διαλόγου στον πολιτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα),

 • την οικονομική και χρηματοδοτική εταιρική σχέση (οικοδόμηση ενός χώρου κοινής ευημερίας μέσω ελεύθερου εμπορίου, οικονομικής μετάβασης και επενδύσεων στην περιοχή),

 • την κοινωνική, πολιτιστική και ανθρώπινη εταιρική σχέση (με την προαγωγή της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμών και με ανταλλαγές μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών).

Κιργιζία προετοιμασία του Συμβουλίου Συνεργασίας

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 4ο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Κιργιζία στις 23 Ιουλίου 2002 (βλέπε επίσης έγγρ. 11251 Presse 218).

Καζακστάν προετοιμασία του Συμβουλίου Συνεργασίας

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 4ο Συμβούλιο Συνεργασίας με το Καζακστάν στις 23 Ιουλίου 2002 (βλέπε επίσης έγγρ. 11252/02 Presse 219).

Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ASEM 4

Το Συμβούλιο σημείωσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής του ASEM 4 που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2002.

Σομαλία - Συμπεράσματα του Συμβουλίου

«Ι. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη Σομαλία είναι η αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας σε όλη τη χώρα, ο σεβασμός της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της πολιτικής ανεξαρτησίας και της ενότητας της χώρας και το δικαίωμα του λαού της Σομαλίας να καθορίζει ο ίδιος το μέλλον του σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών διοικητικών δομών και η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τις άλλες χώρες που βρίσκονται στην περιοχή του κέρατος της Αφρικής.

Η ΕΕ εκτιμά ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η ύπαρξη δημοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης στη Σομαλία σε σταθερή βάση, αποτελούν το μόνο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης και για την εξάλειψη της απειλής της τρομοκρατίας.

ΙΙ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΑΑ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΟΜΑΛΙΑ

Επιδιώκοντας τους στόχους αυτούς, η ΕΕ επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της προς τα ψηφίσματα της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ) της 24ης Νοεμβρίου 2000 και 11ης Ιανουαρίου 2002, που παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο για τη διαδικασία συμφιλίωσης στη Σομαλία. Επιπλέον, η ΕΕ ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των πλευρών στη Σομαλία καθώς και των κρατών μελών της ΔΑΑ, οι οποίες αποσκοπούν :

  - στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ όλων των πλευρών στη Σομαλία χωρίς προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή διαλόγου και διαπραγματεύσεων,

  - στην επίτευξη διαρκούς παύσης των εχθροπραξιών στις περιοχές συχνής πραγματοποίησης μαχών κατά τα τελευταία έτη, και στη διασφάλιση και εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στις περιοχές εκείνες όπου τούτο έχει ήδη επιτευχθεί,

  - στη σταδιακή ενσωμάτωση στη χώρα της διαδικασίας δημιουργίας νέων δομών που να βασίζονται στην κατανομή και τη μεταβίβαση εξουσιών με δημοκρατικές διαδικασίες,

  - στην υποστήριξη μιας συμπληρωματικής διαδικασίας συμφιλίωσης μεταξύ των φατριών και στο εσωτερικό των φατριών,

  - στην έγκαιρη δημιουργία αποτελεσματικής διοίκησης σε όλη τη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένης μιας περιεκτικής και με ευρεία βάση διοίκησης και, παράλληλα, στην παγίωση προσωρινών περιφερειακών διοικήσεων που να αντιπροσωπεύουν όλες τις συνιστώσες της σομαλικής κοινωνίας,

  - στην προώθηση φιλικών σχέσεων μεταξύ της Σομαλίας και των γειτόνων της καθώς και άλλων χωρών στην περιοχή, δεδομένου ότι η ύπαρξη καλών σχέσεων είναι επωφελής για την ασφάλεια κάθε κράτους,

  - στην καταβολή προσπαθειών και την παροχή συνδρομής για τη βελτίωση της κατάστασης στον ανθρωπιστικό τομέα και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προώθηση και υποστήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης και την επιστροφή των προσφύγων.

ΙΙΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

Προκειμένου να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της ΔΑΑ για ειρήνη και συμφιλίωση, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα μέσα :

  1. Για την επίτευξη ταχείας προσαρμογής στις πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμφιλίωσης, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί δηλώσεις και διαβήματα της τρόικας για την ταχεία αποστολή σαφών μηνυμάτων προς τους διάφορους ενδιαφερόμενους σομαλικούς και περιφερειακούς φορείς. Σε περίπτωση δε που σημειωθεί η ανάλογη πρόοδος, ενδέχεται να εξετασθεί στο μέλλον το ενδεχόμενο του διορισμού ενός ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ, ως του πλέον αποτελεσματικού τρόπου επιτόπιας δράσης.

  2. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ θα μπορούσαν, εάν κριθούν αναγκαίες, να υποστηριχθούν από κατάλληλα συγκεκριμένα μέτρα που να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιορισμένης εκτάσεως κυρώσεις με στόχο άτομα τα οποία αποτελούν φραγμό στη διαδικασία συμφιλίωσης, καθώς και θετικά κίνητρα συμπεριλαμβανομένης μιας στοχοθετημένης οικονομικής υποστήριξης.

  3. Θα προωθηθεί μια ανανεωμένη και συντονισμένη προσέγγιση ανάμεσα στη διαδικασία συμφιλίωσης στη Σομαλία και τις προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας στη Σομαλία :

   α) Η συνεχιζόμενη προσέγγιση του «μεριδίου στην ειρήνη», σκοπός της οποίας είναι η παροχή υποστήριξης σε περιοχές στις οποίες διασφαλίζονται τα βασικά πρότυπα διοίκησης και ασφάλειας, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις διάφορες περιοχές της Σομαλίας ως ένα γενικό πλαίσιο για τις στρατηγικές συνεργασίας της ΕΕ.

   Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κοινωνικούς τομείς και ιδίως στην παιδεία. Επιπλέον, ανάμεσα στις προτεραιότητες της συνεργασίας, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Σομαλίας.

   Η ΕΕ αναγνωρίζει ωστόσο ότι, λόγω της ύπαρξης μαζικών αναγκών καθώς επίσης και λόγω της έλλειψης διοικητικών δομών και σταθερής εφαρμογής πολιτικών, απαιτείται να διατηρηθεί η ικανότητα παράδοσης πολυτομεακής βοήθειας. Η ευελιξία αυτή θα εξασφαλίσει ταχεία προσαρμογή σε απρόβλεπτες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και θα συμβάλει στην καλύτερη προσαρμογή της βοήθειας στις δυνατότητες για την απορρόφησή της.

   β) Παράλληλα με την πρόοδο που θα σημειώνεται στην επίτευξη ειρήνης, η προσέγγιση του «μεριδίου στην ειρήνη» θα μπορεί να συμπληρώνεται με μια πλέον ενεργό «ειρηνευτική προσέγγιση» η οποία να επικεντρώνεται στην έγκαιρη δημιουργία αποτελεσματικής διοίκησης που να περιλαμβάνει μια περιεκτική και με ευρεία βάση διοίκηση και, παράλληλα, την εδραίωση μιας προσωρινής περιφερειακής διοίκησης που να αντιπροσωπεύει όλες τις συνιστώσες της σομαλικής κοινωνίας.

   (i) προώθηση της ανάδειξης μιας περιεκτικής και με ευρεία βάση διοίκησης :

   Η ΕΕ θα παράσχει οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε μια προσωρινή, περιεκτική και με ευρεία βάση διοίκηση με στόχο την ταχεία διαδοχή της μεταβατικής κυβέρνησης της Arta.

   Η παροχή υποστήριξης σε μια προσωρινή και με ευρεία βάση διοίκηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις, και μεταξύ άλλων :

    - τη λειτουργία των κυριότερων υποδομών της Σομαλίας συμπεριλαμβανομένου του λιμένα και του αερολιμένα του Μογκαντίσιο καθώς επίσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και των εμπορευμάτων,

    - την έναρξη μιας αποτελεσματικής και ομαλώς λειτουργούσας εταιρικής σχέσης με τις περιοχές και τη διαμόρφωση μια συμμετοχικής και δημοκρατικής οργάνωσης,

    - την υιοθέτηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και αποτελεσματικής καταπολέμησης των τρομοκρατικών δομών καθώς και την καθιέρωση αρμονικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες,

    - τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών μέτρων,

    - την έναρξη εφαρμογής αποτελεσματικών προγραμμάτων συμφιλίωσης με στόχο την ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών για περιφερειακή συμφιλίωση συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τη διαρπαγή περιουσιών.

    (ii) προώθηση της ανάδειξης μιας περιφερειακής διακυβέρνησης :

   Προκειμένου να ενθαρρύνει μια προσέγγιση από το ειδικό στο γενικό, η ΕΕ θα παράσχει οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις περιφερειακές αρχές οι οποίες θα έχουν επιδείξει μεταξύ άλλων :

    - προσήλωση στην ειρήνη και στην αποκατάσταση μιας αξιόπιστης διοίκησης και δημοκρατίας,

    - αποτελεσματική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

    - αποτελεσματικό έλεγχο των κυριότερων πληθυσμιακών κέντρων και οικονομικών υποδομών πρόοδο στον αφοπλισμό/ αποστράτευση των φατριών,

    - έναρξη εφαρμογής αποτελεσματικών προγραμμάτων συμφιλίωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διασκέψεων των φατριών και πολιτικών διασκέψεων,

    - θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες για την επιστροφή και επανένταξη των σομαλών προσφύγων σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους αρμόδιους οργανισμούς του ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

    - προθυμία για συμμετοχή σε λειτουργικά προγράμματα συνεργασίας τα οποία να οδηγούν στη συνεργασία με άλλες περιφερειακές οντότητες,

    - με ένα ρυθμό που να σέβεται τις ειδικές εξελίξεις στις διάφορες περιοχές της Σομαλίας από το 1991, συμμετοχή σε διάλογο ανοικτού θεματολογίου με μια προσωρινή διοίκηση με ευρεία βάση και με άλλες περιφερειακές διοικήσεις, με αντικειμενικό σκοπό την αποκατάσταση μόνιμων θεσμικών δομών στη Σομαλία.

   4. Η ΕΕ θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Φόρουμ των Εταίρων της ΔΑΑ (IPF) για τη Σομαλία και τον Συντονιστικό Φορέα Ενίσχυσης για τη Σομαλία (SACB), ως τους δύο άξονες συντονισμού (πολιτικό και συνεργασίας) της παρακολούθησης από τη διεθνή κοινότητα της προόδου των πολιτικών διαδικασιών στη Σομαλία. Οι άξονες αυτοί θα συμβάλουν στην απάντηση της ΕΕ στις πολιτικές και στις ως εκ της συνεργασίας προκλήσεις, για τις οποίες απαιτείται συντονισμός με άλλους σημαντικούς διεθνείς παράγοντες.

  Θα παρασχεθεί υποστήριξη στην ομάδα επαφής για τη Σομαλία στο Ναϊρόμπι και τη Νέα Υόρκη, την οποία έχει συγκροτήσει ο ΟΗΕ.

  Οι δομές αυτές θα διευκολύνουν επίσης τη σταδιακή αποδοχή, από τους ενδιαφερόμενους κύκλους στη Σομαλία, της συμμετοχής των οργανισμών του ΟΗΕ ή/και των περιφερειακών οργανισμών στη διαδικασία συμφιλίωσης στη Σομαλία. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο να προβεί σε χρηματοδοτική συνεισφορά για τις παρεμβάσεις των ειρηνευτικών δυνάμεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών ή/και των περιφερειακών οργανισμών εφόσον αποδειχθεί αναγκαίο.

IV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με δεδομένη τη σημασία του περιφερειακού πλαισίου, η ΕΕ θα καλέσει τα κράτη της πρώτης γραμμής (Αιθιοπία, Κένυα και Τζιμπουτί) καθώς και όλες τις χώρες που ασκούν επιρροή στις διάφορες παρατάξεις και φατρίες στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής κυβέρνησης, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του ΔΑΑ.

Η ΕΕ θα επιβεβαιώσει επίσης την έκκλησή της προς όλες τις χώρες να απόσχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην όξυνση των εσωτερικών συγκρούσεων, και, ειδικότερα, να τηρήσουν αυστηρά το εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών για τις παραδόσεις όπλων στη Σομαλία.

Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ΗΕ να ενδυναμώσουν το εμπάργκο για τις παραδόσεις όπλων και είναι πρόθυμη να χαιρετίσει τυχόν μελλοντικές συστάσεις εκ μέρους των ΗΕ για την ενίσχυση του εμπάργκο.

Η ΕΕ θα εκφράσει επίσης την υποστήριξή της για μια σταδιακή ανάμιξη του ΟΗΕ ή/και περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανισμών με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και την παγίωση της διαδικασίας για την επίτευξη συμφιλίωσης.»

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πρόγραμμα AGIS

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος πλαισίου σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (AGIS) (έγγρ. 10814/02).

Το πρόγραμμα AGIS θεσπίσθηκε για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007, με συνολικό ποσό 65 εκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη την περίοδο.

Το πρόγραμμα θα υποστηρίζει σχέδια στους ακόλουθους τομείς :

  α) δικαστική συνεργασία σε γενικές και ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης,

  β) συνεργασία μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου,

  γ) συνεργασία μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών οργανώσεων στα κράτη μέλη που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, οργανωμένου ή άλλου, και

  δ) συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την επίτευξη ουσιαστικής προστασίας των συμφερόντων των θυμάτων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

ECOFIN

Προϋπολογισμός για το 2003 - Κατάρτιση του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα των εργασιών της συνόδου του στις 19 Ιουλίου 2002 και κατάρτισε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2003 σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά (έγγρ. 11211/02 και εγγρ.10852/02 Presse 206).

Το Συμβούλιο έδωσε επίσης εντολή στην Προεδρία, επικουρούμενη από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, να εκπονήσει τα έγγραφα του προϋπολογισμού και να τα διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύμβαση για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών της άγριας πανίδας

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας στην 7η συνεδρίαση της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης της Βόννης για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών της άγριας πανίδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18-24 Σεπτεμβρίου 2002 στη Βόννη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Προστασία των δεδομένων - Νήσος του Μαν

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί εξ ονόματος της Κοινότητας επέκταση σε πρόσωπα από τη Νήσο του Μαν της νομικής προστασίας που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

ΑΛΙΕΙΑ

Σύμβαση σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό

Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη σύναψη της Σύμβασης σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό (15080/01 + COR 1). Η απόφαση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να γίνει πλήρες μέλος της περιφερειακής αλιευτικής οργάνωσης που θα συσταθεί δυνάμει της Σύμβασης αυτής, δεδομένου ότι κοινοτικοί αλιείς αλιεύουν στην περιοχή της Σύμβασης. Στόχος της Σύμβασης είναι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων στην περιοχή της Σύμβασης μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης αυτής.

________________________

(1) Όταν δηλώσεις, συμπεράσματα ή ψηφίσματα έχουν εγκριθεί τυπικά από το Συμβούλιο, αυτό επισημαίνεται στον τίτλο του σχετικού σημείου και το κείμενο τίθεται εντός εισαγωγικών. Τα έγγραφα τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο κείμενο είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του Συμβουλίου http://consilium.europa.eu.

(2) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ που για την ανάπτυξη σε σχέση με το νερό ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός για την ενέργεια για το 2003 ανέρχεται σε 700 εκατομμ. ευρώ. Το σημερινό κονδύλι για την προώθηση του τομέα της υγείας υπερβαίνει τα 1,4 δισεκατομμ. ευρώ. Το 2002 η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 120 εκατομμ. ευρώ για την καταπολέμηση της διάδοσης των μεταδοτικών ασθενειών.


Side Bar