Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

C/02/124

Bryssel, 13. toukokuuta 2002

8649/02 (Presse 124)

Neuvoston 2425. istunto

- YLEISET ASIAT -

Bryssel, 13. toukokuuta 2002

Puheenjohtaja: Josep PIQUE I CAMPS

Espanjan kuningaskunnan ulkoasiainministeri

SISÄLLYSLUETTELO(1)

OSALLISTUJAT 4

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

TILANNESELVITYS NEUVOSTON MUISSA KOKOONPANOISSA TAPAHTUVASTA ASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ 7

JOHANNESBURGISSA PIDETTÄVÄN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ KÄSITTELEVÄN HUIPPUKOKOUKSEN VALMISTELU 7

VUOTUINEN TOIMINTASTRATEGIA 2003 - Neuvoston päätelmät 8

UNIONIN ULKOISEN TOIMINNAN TEHOKKUUS 9

AKT-MAIDEN JA -ALUEIDEN KANSSA TEHTÄVÄ TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUS - Neuvoston päätelmät 10

EU:N ERIKOISEDUSTAJIEN TOIMIKAUSIEN JA RAHOITUKSEN JATKAMINEN : Neuvoston päätelmät 11

LÄHI-ITÄ - Neuvoston päätelmät 12

EUROOPAN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA 13

  - SOTILAALLISET VOIMAVARAT - Neuvoston päätelmät 13

  - KRIISINHALLINTA 15

LÄNSI-BALKAN 16

  - NEUVOSTON VUODEN 2002 ARVIOINTI KAAKKOIS-EUROOPAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOPROSESSISTA - Neuvoston päätelmät 16

  - TONAVAN YHTEISTYÖPROSESSI - Neuvoston päätelmät 20

SUHTEET IRANIIN 21

ANGOLA - Neuvoston päätelmät 22

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

ULKOSUHTEET I

 • Suhteet Venäjään I

 • Suhteet Meksikoon I

 • Romania - osallistuminen Fiscalis-ohjelmaa I

 • AKTEY-kumppanuussopimus - Siirtymätoimenpiteiden soveltamisen jatkaminen II

 • Albania - Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan toiminta II

 • Göteborgin ohjelman täytäntöönpano II

 • Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyö II

ETPP (Euroopan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka) III

 • Neuvonpito ja yhteistyö Kanadan, Venäjän ja Ukrainan kanssa III

EUROOPAN TALOUSALUE III

NIMITYKSET III

 • Alueiden komitea III

AVOIMUUS III

 • Yleisön oikeus tutustua neuvoston asiakirjoihin III

_________________

Lisätietoja: puh. 02 285 6194 - 285 8239 - 285 6219 - 285 6319

OSALLISTUJAT

Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan komissio olivat edustettuina seuraavasti:

Belgia:

Louis MICHELVarapääministeri ja ulkoasiainministeri
André FLAHAUTPuolustusministeri
Tanska:
Per Stig MØLLERUlkoasiainministeri
Carsten SØNDERGAARDValtiosihteeri, Eurooppa-asiat
Saksa:
Joschka FISCHERUlkoasiainministeri ja liittokanslerin sijainen
Rudolf SCHARPINGPuolustusministeriö
Kreikka:
George PAPANDREOUUlkoasiainministeri
Yannos PAPANTONIOUPuolustusministeri
Anastasios GIANNITSISVaraulkoministeri
Espanja:
Josep PIQUÉ I CAMPSUlkoasiainministeri
Frederico TRILLO-FIGUEROA Y MARTINEZ CONDEPuolustusministeri
Ranska:
Dominique GALOUZEAU de VILLEPINUlkoasiainministeriö
Renaud DONNEDIEU de VABRESEurooppa-asioiden varaministeri
Irlanti:
Anne ANDERSONSuurlähettiläs, Pysyvä edustaja
Italia:
Silvio BERLUSCONIPääministeri ja vt. ulkoasiainministeri
Antonio MARTINOPuolustusministeri
Paolo BONAIUTIValtiosihteeri pääministerin kansliassa vastuualueenaan tiedottaminen ja julkaisut
Luxemburg:
Lydie POLFERUlkoasiain- ja ulkomaankauppaministeri
Charles GOERENSYhteistyö- ja puolustus- sekä humanitaaristen tointen ministeri
Alankomaat:
Jozias VAN AARTSENUlkoasiainministeri
Frank de GRAVEPuolustusministeri
Itävalta:
Benita FERRERO-WALDNERUlkoasiainministeri
Herbert SCHEIBNERPuolustusministeri
Portugali:
António MARTINS DA CRUZUlkoasiainministeri
Paolo PORTASPuolustusministeri
Carlos COSTA NEVESValtiosihteeri, Eurooppa-asiat
Suomi:
Erkki TUOMIOJAUlkoasiainministeri
Jan-Erik ENESTAMPuolustusministeri
Jari VILENUlkomaankauppaministeri
Ruotsi:
Anna LINDHUlkoasiainministeri
Björn VON SYDOWPuolustusministeri
Yhdistynyt kuningaskunta:
Jack STRAWUlko- ja kansanyhteisöasioiden ministeri
Geoffrey HOONPuolustusministeri
Peter HAINEurooppa-asioiden varaministeri

Komissio:

Poul NIELSONjäsen
Christopher PATTENjäsen
Pascal LAMYjäsen
Neuvoston pääsihteeristö:
Javier SOLANAPääsihteeri, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Osallistujat EU:n ulkopuolisista NATO:n eurooppalaisista jäsenmaista ja muista Euroopan unioniin liittymistä hakeneista ehdokasmaista, jotka osallistuivat 14. toukokuuta 2002 EU:n puolustusministereiden kanssa pidettyihin kokouksiin sotilaallisista voimavaroista

Bulgaria:

Nikolai SVINAROVPuolustusministeri
Kypros:
Socrates HASIKOSPuolustusministeri
Viro:
Sven MIKSERPuolustusministeri
Unkari:
János SZABÓPuolustusministeri
Latvia:
Edgars RINKE�VICSPuolustusministeri
Liettua:
Linas LINKEVICCIUSPuolustusministeri
Malta:
Edward FENECH ADAMIPääministeri, vastuualueenaan puolustus

Puola:

Andrzej TOWPIKApulaispuolustusministeri
Slovakian tasavalta:
Rastislav KACERApulaispuolustusministeri
Tšekin tasavalta:
Stefan FÜLEApulaispuolustusministeri
Romania:
Ioan Mircea PASCUPuolustusministeri
Slovenia:
Janko DEZELAKPuolustusministeri
Turkki:
Sabahattion ÇAKMAKOGGLUPuolustusministeri
Islanti:
Gunnar Snorri GUNNARSSONTäysivaltainen erikoissuurlähettiläs, EU-edustuston päällikkö
Norja:
Kristin KROHN DEVOLDPuolustusministeri
TILANNESELVITYS NEUVOSTON MUISSA KOKOONPANOISSA TAPAHTUVASTA ASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ

Neuvoston toiminnan koordinoijana ja sen toiminnan yleisen johdonmukaisuuden varmistajana neuvosto pani merkille tilanteen neuvoston muissa kokoonpanoissa käsiteltävinä olevien asioiden osalta puheenjohtajavaltion selvityksen pohjalta (asiak. 8541/1/02). Neuvosto ilmoitti olevansa erityisen tyytyväinen vastikään kokoontuneen ECOFIN-neuvoston istunnon tuloksiin sekä tuloksiin, joita saatiin vastikään kokoontuneessa oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istunnossa, jossa päästiin sopimukseen turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista.

JOHANNESBURGISSA PIDETTÄVÄN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ KÄSITTELEVÄN HUIPPUKOKOUKSEN VALMISTELU

Neuvosto arvioi, miten kestävää kehitystä käsittelevän huippukokouksen joka on määrä pitää Johannesburgissa 26.8.-4.9.2002 valmisteluissa on edistytty. Asiasta käydyn keskustelun aikana ministerit esittivät yhteneväiset näkemykset siitä, että on tärkeätä valmistella Johannesburgin huippukokous hyvin ja että menestyksen takaamiseksi EU:lla on keskeinen tehtävä tässä prosessissa.

Neuvosto antoi asiaa koskeville neuvoston elimille ohjeet jatkaa aktiivisesti 30.5. pidettävän kehitysneuvoston konkreettisen esityksen valmistelemiseksi. Esitys, joka hyväksytään 17.6. kokoontuvassa yleisten asioiden neuvostossa, on tarkoitettu EU:n panokseksi Johannesburgiin ja se on määrä vahvistaa Sevillassa 21.-22.kesäkuuta 2002 pidettävässä Eurooppa-neuvostossa.

VUOTUINEN TOIMINTASTRATEGIA 2003 - Neuvoston päätelmät

Komission esiteltyä vuotuisen toimintastrategian 2003 ja keskusteltuaan 11.3.2002 asiasta neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

  "1. Neuvosto keskusteli istunnossaan 11. maaliskuuta 2002 komission vuotuisesta toimintastrategiasta vuodeksi 2003 näiden kahden toimielimen välisen vuoropuhelun yhteydessä komission puheenjohtajan Romano Prodin asiasta esittämän alustuksen jälkeen.

  2. Neuvosto oli tyytyväinen komission vuodeksi 2003 ehdottamaan kolmeen tärkeimpään prioriteettiin: laajentumisen onnistuminen, vakauden ja turvallisuuden takaaminen EU:n kansalaisille sekä kestävän ja osallisuutta edistävän talouden kehittäminen.

  3. Neuvosto pani merkille komission ehdottamat keskeiset aloitteet, jotka olisi toteutettava vuonna 2003 vuotuisen toimintastrategian prioriteettien edistämiseksi, sekä komission toimittamat selvennykset. Neuvosto kehotti komissiota ottamaan jäsenvaltioiden tekemät huomautukset asianmukaisesti huomioon erityisesti laatiessaan syksyllä tilannekatsausta, jossa tarkastellaan niitä keskeisiä lainsäädäntöehdotuksia, jotka komissio aikoo ottaa lainsäädäntö- ja työohjelmaansa.

  Neuvosto pani edelleen merkille komission aikomuksen ottaa vuoropuheluun mukaan neuvoston puheenjohtajamaina tämän vuosittaisen toimintastrategian aikana toimivat kaksi jäsenvaltiota.

  4. Tämä ei kuitenkaan edellytä niiden talousarviovaikutusten hyväksymistä, jotka komissio on katsonut olevan tarpeen mainittujen toimintaprioriteettien ja niihin liittyvien aloitteiden toteuttamiseksi. Vaikutuksia on tutkittava vuoden 2003 alustavan talousarvioesityksen tarkastelun yhteydessä. Neuvosto korosti, että nykyisiä rahoitusnäkymiä on noudatettava.

  5. Neuvosto oli tyytyväinen tilaisuuteen jatkaa vuotuisen toimintastrategian esittämisen yhteydessä strategisesta suunnittelusta ja ohjelmatyöstä käytävää vuoropuhelua. Eurooppa-neuvoston määrittelemät prioriteetit huomioon ottaen neuvosto vahvisti, että EU:n toimintaa koskevaa ohjelmatyötä on lujitettava ja määriteltävä hyvissä ajoin poliittiset prioriteetit laajentuneessa Euroopan unionissa. Neuvosto kehotti tässä yhteydessä puheenjohtajavaltiota ja neuvoston pääsihteeriä harkitsemaan mahdollisuutta käsitellä asiaa neuvoston uudistuksia koskevassa selvityksessä, joka on määrä toimittaa Sevillan Eurooppa-neuvostolle.

  6. Neuvosto suosittelee myös tässä yhteydessä, että tulevat vuotuiset toimintastrategiat esitettäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kunakin vuonna, jotta niiden yhdenmukaisuutta talousarviomenettelyn kanssa voitaisiin parantaa erityisesti talousarvioesityksen valmistelun osalta."

UNIONIN ULKOISEN TOIMINNAN TEHOKKUUS

Neuvosto arvioi unionin ulkoisen toiminnan tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseksi tarvittavaa työtä ja pani merkille neuvoston valmistelevien elinten panoksen seuraavien asioiden osalta: pilarien välinen koordinointi, EU:n aseman vahvistaminen kansainvälisissä järjestöissä, talousarviota koskevat kysymykset, kehitysavun laatu, paikan päällä tapahtuva koordinointi ja päätöksentekomenettely Brysselissä ja pääkaupungeissa.

Komission jäsenen Patten esitteli myös neuvostolle neljää pilottimaata koskevan tapausselvityksen alustavia tuloksia. Kohdemaat oli nimetty, jotta olisi helpompi arvioida EU:n jäsenvaltioiden apua muihin kansainvälisiin toimijoihin verrattuna. Komission jäsen Patten selvitti myös hajauttamisprosessia, jonka komissio on aloittanut siirtääkseen vastuuta edelleen paikan päällä oleville komission edustustoille.

Neuvosto päätti tarkastella näitä asioita uudelleen syksyllä vielä yksityiskohtaisemman valmistelutyön pohjalta, joka perustuisi keskustelun aikana esitettyihin konkreettisiin ehdotuksiin.

AKT-MAIDEN JA -ALUEIDEN KANSSA TEHTÄVÄ TALOUSKUMPPANUUSSOPIMUS - Neuvoston päätelmät

"Neuvosto

   pani tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, joka koski komission valtuuttamista neuvottelemaan talouskumppanuussopimukset AKT-maiden ja -alueiden kanssa; muistutti, että Cotonoun sopimuksen mukaisesti AKT-valtioiden kanssa tehtävien kauppajärjestelyjen tavoitteina on AKT-valtioiden sujuva ja asteittain integrointi maailmantalouteen ja köyhyyden poistaminen.

   kävi periaatekeskustelun ehdotuksesta neuvotteluohjeiksi käsitellen erityisesti seuraavia kysymyksiä: markkinoille pääsy ja yhteensopivuus WTO sääntöjen kanssa ja joustavuus Cotonoun sopimuksen tavoitteet huomioonottaen; korosti erityisesti, että suunniteltuja talouskumppanuussopimuksia olisi pidettävä kehityksen välineenä ja samalla niiden olisi oltava yhteensopivia WTO-sääntöjen kanssa.

   antoi pysyvien edustajien komitealle ohjeet jatkaa keskustelujaan tämän keskustelun perusteella ja raportoida neuvostolle asiasta neuvoston seuraavassa istunnossa, jotta valtuudet voitaisiin antaa pitäen mielessä, että neuvottelut aloitetaan virallisesti 27.9.2002."

EU:N ERIKOISEDUSTAJIEN TOIMIKAUSIEN JA RAHOITUKSEN JATKAMINEN : Neuvoston päätelmät

" Muistuttaen EU:n erityisedustajien keskeisestä tehtävästä unionin politiikkaa kentällä täytäntöönpantaessa ja ottaen huomioon PTK:n toimittaman lausunnon neuvosto teki periaatepäätöksen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Afganistanin EU:n erityisedustajien toimikausien jatkamisesta ja pyysi tätä silmällä pitäen neuvoston asiasta vastaavia elimiä tutkimaan jatkamisen mahdollistavia rahoituksellisia vaihtoehtoja.

Neuvosto palaa seuraavassa istunnossaan erityisedustajien riittäviä budjettimäärärahoja koskevaan kysymykseen."

LÄHI-ITÄ - Neuvoston päätelmät

Ministerit keskustelivat lounaalla Lähi-idän tilanteesta, myös siitä, olisiko mahdollisuuksia kutsua koolle kansainvälinen konferenssi ja päästä myönteisiin tuloksiin Muqatan ja Kristuksen syntymäkirkon pattitilanteesta. Viime mainitusta asiasta neuvosto hyväksyi seuraavat päätelmät:

" Neuvosto panee tyytyväisenä merkille Beetlehemissä sijaitsevaa Kristuksen syntymäkirkkoa koskevan kriisin päättymisen, kehottaa molempia osapuolia kunnioittamaan alueen uskonnollisia ja kulttuurimuistomerkkejä ja toistaa olevansa kiitollinen Kyproksen tasavallan hallitukselle sen EU:n hallituksille antamasta arvokkaasta avusta Kyproksen hyväksyessä väliaikaisesti 13 palestiinalaista alueelleen.

Neuvosto panee tyytyväisenä merkille jäsenvaltioiden tarjouksen antaa joillekin vastikään Kristuksen syntymäkirkossa pidätettyinä olleille palestiinalaisille humanitaarisista syistä väliaikainen lupa oleskella EU:ssa.

Ymmärrämme, että kyseinen tarjous tehtiin asiaan liittyvissä äärimmäisissä olosuhteissa ja keinona laukaista kriisi, jolla olisi voinut olla jatkuessaan laajakantoisia seurausvaikutuksia.

EU:n puheenjohtajavaltion Kyproksen tasavallan hallitukselle antamien sitoumusten mukaisesti EU sijoittaa kyseiset palestiinalaiset tiettyihin jäsenvaltioihin.

Neuvosto päättää pyytää pysyvien edustajien komiteaa määrittelemään asiaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt lähipäivinä."

EUROOPAN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

 • SOTILAALLISET VOIMAVARAT - Neuvoston päätelmät

  "1. Neuvosto totesi tyytyväisenä puolustusministerien osallistuvan kokoukseen ensimmäistä kertaa, kuten 18. helmikuuta oli sovittu. Kokouksessa, jonka puheenjohtajana toimi puheenjohtajavaltion puolustusministeri, käsiteltiin eräitä sotilaallisia voimavaroja koskevia esityslistan kohtia. Neuvosto tarkasteli kaikkia merkittäviä Laekenissa määriteltyjen sotilaallisten voimavarojen kehittämiseen liittyviä seikkoja: voimavarojen kehittämisjärjestelyjä, voimavaroja koskevassa Euroopan toimintasuunnitelmassa tapahtunutta edistymistä, Helsingin yleistavoiteluetteloon sisältyviä nopean toiminnan voimavaroja, operatiivisen esikunnan johtamisjärjestelyjä ja puolustusmateriaalialan yhteistyötä.

  2. Neuvosto oli tyytyväinen voimavarojen kehittämisjärjestelyjen perustamisen edistymiseen ja päätti pyrkiä edelleen kaikin tavoin seuraamaan ja arvioimaan kehitystä ja käsittelemään EU:n sotilaallisten voimavarojen kehityksessä havaittavia puutteita sekä kehittämään NATO:n kanssa voimavarojen kehittämisjärjestelyjen yhteydessä periaatteita ja puitteita johdonmukaisille ja toisiaan täydentäville voimavaroja koskeville vaatimuksille.

  3. Neuvostolle annettiin Laekenin toimeksiannon mukaisesti tietoja Euroopan sotilaallisten voimavarojen rakentamisesta ja jäljellä olevien puutteiden korjaamisesta yleistavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvosto pani tyytyväisenä merkille Euroopan unionin sotilaskomitean lausunnon pohjalta laaditun poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean selvityksen voimavaroja koskevan Euroopan toimintasuunnitelman (ECAP) täytäntöönpanosta. Se oli tyytyväin en jäsenvaltioiden toimintasuunnitelman puitteissa tekemään yhteistyöhön. Neuvosto totesi myös tyytyväisenä, että monet toimintasuunnitelman avulla korjattavissa olevat puutteet, mukaan luettuna suurin osa merkittävimmistä puutteista, ovat jo toimivien paneelien käsittelyssä. Tästä huolimatta, kuten näin varhaisessa vaiheessa voidaan olettaa, huomattavia puutteita tulee olemaan edelleen ennen kuin tuloksia saadaan aikaan, ja joitakin muita puutteita on vielä käsiteltävä.

  4. Neuvosto odottaa jatkuvaa edistystä sotilasvoimavarojen vahvistamisessa toimintasuunnitelmaa toteuttamalla. Se pyysi, että Tanskan puheenjohtajakaudella annettaisiin uusi tilanneselvitys.

  5. Neuvosto tarkasteli poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean Euroopan unionin sotilaskomitean lausunnon pohjalta laatimaa selvitystä Helsingin yleistavoiteluetteloon sisältyvien nopean toiminnan voimavarojen käyttöön ottamiseksi tarvittavien menettelyjen ja toiminta-ajatuksen kehittämisestä ja erityisesti sitä, miten merkittävien puutteiden määrittämisessä on edistytty, sekä nopeaa toimintaa vaativien operaatioiden toiminta-ajatusta koskevan työn jatkamista. Neuvosto vahvisti, että toiminta-ajatuksen ja menettelyjen kehittämistä on jatkettava puheenjohtajavaltion nopeaa toimintaa koskevan työohjelman mukaisesti.

  6. Neuvosto ilmaisi samassa yhteydessä olevansa tyytyväinen kansallisten ja monikansallisten esikuntien johtamisjärjestelyjen edistymiseen. Se pyysi neuvoston toimivaltaisia elimiä jatkamaan työtään eri aloilla, jotka liittyvät esikuntien toimintakyvyn parantamiseen.

  7. Neuvosto keskusteli Laekenin Eurooppa-neuvostossa puheenjohtajavaltio Espanjalle annetun toimeksiannon mukaisesti siitä, miten voitaisiin edistää puolustusmateriaalialan yhteistyötä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tukemiseksi jäsenvaltioiden sopivaksi katsomalla tavalla. Se pani tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltion tähän liittyvän aloitteen järjestää EU:n kansallisten puolustusmateriaalialan johtajien epävirallinen kokous Madridissa 29.4.2002 ja pani merkille kokouksessa käydyt tärkeät keskustelut. Neuvosto oli yhtä mieltä siitä, että kysymysten käsittelyä on jatkettava ottaen huomioon puheenjohtajavaltion suuntaviivat, jotka on esitetty näiden päätelmien mukana seuraavassa erillisessä asiakirjassa. Neuvosto pyysi poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa antamaan selvityksen alalla ECAP:n puitteissa tehdystä työstä.

Puheenjohtajavaltion suuntaviivat puolustusmateriaalialan yhteistyön edistämiseksi:

 • Yhteistyö puolustusmateriaalikysymyksissä olisi käsitettävä osaksi EU:n toimintaa voimavaroissa olevien puutteiden korjaamiseksi voimavaroja koskevan Euroopan toimintasuunnitelman (ECAP) yhteydessä. Näin ollen yhteistyössä noudatettaisiin ECAP:n periaatteita, joita ovat erityisesti vapaaehtoisuus, avoimuus ja päällekkäisyyksien välttäminen.

 • Kansallisten puolustusmateriaalialan johtajien yhdistetty kokemus on erityisen arvokasta, ja sitä olisi hyödynnettävä käytännössä toiminnan kehittämiseksi ECAP:n yhteydessä. Ensimmäinen toimenpide olisi puolustusmateriaalialan johtajien pitäminen täysin ajan tasalla niiden ECAP:n työryhmien työn etenemisestä, joissa todennäköisimmin syntyy hankintoja koskevia ratkaisuja.

 • Puolustusmateriaalialan johtajien olisi annettava neuvoja hankintoja koskevien ratkaisujen löytämiseksi ja tarvittaessa osallistuttava ECAP:n työryhmiin. Voidakseen toimia tehokkaasti puolustusmateriaalialan johtajien olisi jatkettava näkemysten vaihtoa erilaisista uusista hankintoja koskevista lähestymistavoista, esimerkiksi materiaalin vuokrauksesta tai yksityisen rahoituksen yhdistämisestä julkiseen rahoitukseen.

 • Euroopan puolustusteollisuudella on suuri merkitys hankintoja koskevien ratkaisujen löytämiseksi ECAP:n alaan kuuluvien puutteiden korjaamiseksi. Teollisuudelle olisi annettava jatkuvasti tietoja ECAP:n tavoitteista ja edistymisestä.

 • Euroopan puolustusalan teknologisen perustan parantamiseksi on rohkaistava tarvittavan tasoisia tutkimus- ja teknologiainvestointeja ja yhteistyötä, joilla korjataan puutteita muihin maihin verrattuna. "

 • KRIISINHALLINTA

Neuvosto keskusteli kriisinhallinnasta Länsi-Balkanilla, myös tulevasta EU:n poliisioperaatiosta Bosnia ja Hertsegovinassa (EUPM) sekä mahdollisesta operaatiosta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, johon EU on Barcelonan Eurooppa-neuvoston ilmoituksen mukaan käytettävissä. Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri selvitti neuvostolle EU:n poliisioperaation valmisteluja ja poliittisen sopimuksen täytäntöönpanoa entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Neuvosto käsitteli myös kysymystä EU:n ja Naton välisistä pysyvistä järjestelyistä, kun keskusteltiin puheenjohtajavaltion ja korkeana edustajana toimivan pääsihteerin nykyisistä toimista, jotka tähtäävät myönteisen ratkaisun aikaansaamiseksi tässä asiassa Barcelonan Eurooppa-neuvoston antaman toimeksiannon mukaisesti.

Puolustusministerit tapasivat 14.toukokuuta kollegansa ehdokasmaista ja EU:n ulkopuolisista eurooppalaisista liittolaismaista kokoonpanoissa 15 + 15 ( EU + ehdokasvaltiot ja EU:n ulkopuoliset eurooppalaiset liittolaiset ) ja 15 + 6 ( EU + EU:n ulkopuoliset eurooppalaiset liittolaiset).

LÄNSI-BALKAN

 • NEUVOSTON VUODEN 2002 ARVIOINTI KAAKKOIS-EUROOPAN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOPROSESSISTA - Neuvoston päätelmät

"Neuvosto suoritti vuotuisen arviointinsa Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessista 9.4.2001 antamiensa päätelmien mukaisesti. Arviointi koskee Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Kroatiaa, Jugoslavian liittotasavaltaa ja entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa. Neuvosto suhtautui myönteisesti Euroopan komission ensimmäiseen vuosikertomukseen vakautus- ja assosiaatioprosessista ja hyväksyi täysin siinä annetut suositukset.

Neuvosto palautti mieleen 29.4.1997 alueellisesta lähestymistavasta ja 21.6.1999 vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta annetut päätelmänsä sekä 24.11.2000 pidetyn Zagrebin huippukokouksen päätteeksi annetun julkilausuman ja vahvisti, että vakautus- ja assosiaatioprosessi on jatkuvasti EU:n tätä aluetta koskevan politiikan ytimessä, prosessin strategiset tavoitteet, sen taloudelliset ja poliittiset edellytykset sekä sen välineet mukaan luettuina. Neuvosto vahvisti, että vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvat maat ovat mahdollisten jäsenehdokkaiden asemassa.

Alueen vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi neuvosto aikoo edelleen tukea tätä prosessia, myös pääsihteerinä toimivan korkean edustajan sekä erityisedustajien välityksellä. Tässä yhteydessä EU teki päätöksen poliisioperaation käynnistämisestä Bosnia ja Hertsegovinassa ja ilmoitti, että Euroopan unioni on valmis ottamaan vastuun entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vaalien jälkeen ja sen hallituksen pyynnöstä operaatiosta, joka seuraisi Naton nykyistä operaatiota entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, edellyttäen että EU:n ja Naton välistä yhteistyötä koskevat pysyvät järjestelyt ("Berliini plus" -järjestelyt) ovat tällöin olemassa.

Neuvosto korosti, että vakautus- ja assosiaatioprosessi on pitkän ajan poliittinen lähestymistapa, jolla tuetaan kestävää ja EU:n kanssa yhteensopivaa uudistusta, koska sillä autetaan alueen maita valmistautumaan yhdentymiseen EU:n kanssa. Vauhti, jolla kukin maa etenee vakautus- ja assosiaatioprosessin eri vaiheissa ja sitoutuu siihen, riippuu kyseisen maan kasvavasta valmiudesta huolehtia yhä tiiviimmästä assosiaatiosta EU:n kanssa johtuvista velvollisuuksista sekä neuvoston 29.4.1997 määrittelemän ehdollisuuspolitiikan noudattamisesta.

Neuvosto vetosi vakautus- ja assosiaatioprosessissa mukana oleviin maihin, että ne suuntaisivat riittävästi huomiota ja voimavaroja kaikkien EU:n vuosittaisissa arvioissaan antamien suositusten täytäntöönpanoon. Se kehotti komissiota tarkastelemaan suositusten täytäntöönpanossa tapahtunutta edistymistä seuraavan, maaliskuussa 2003 tehtävän arvioinnin yhteydessä. Vakautus- ja assosiaatioprosessissa tällä hetkellä toimivat yhteiset elimet huolehtivat osaltaan tilanteen jatkuvasta seurannasta.

YLEINEN ARVIOINTI

Samalla kun neuvosto pani tyytyväisenä merkille, että vakautus- ja assosiaatioprosessista on tullut kussakin yksittäisessä maassa poliittisia, demokraattisia ja taloudellisia uudistuksia edistävä voima, se totesi jälleen, että alueellisen ulottuvuuden vahvistaminen ja luja alueellinen yhteistyö ovat tarpeen ja kulkevat käsi kädessä Euroopan unioniin lähentymisen kanssa. Mahdollisina jäsenehdokkaina alueen maiden olisi käytettävä perustana suhteidensa viimeaikaista kehittymistä ja

osoitettava halukkuutensa ja valmiutensa yhteistoimintaan naapuriensa kanssa.

Tältä osin neuvosto pani tyytyväisenä merkille, että vakautus- ja assosiaatioprosessin ja vakaussopimuksen toimintojen keskinäistä täydentävyyttä korostetaan yhä enemmän. Neuvosto vahvisti uudelleen sen, että vakaussopimuksen pääasiallinen lisäarvo on sen kyvyssä edistää alueellista yhteistyötä, muun muassa pakolaisten paluun järjestämisessä, tiedotusvälineiden, kaupan, investointien ja infrastruktuurien alalla sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Neuvosto myös ilmaisi tyytyväisyytensä muiden asianomaisten alueellisten aloitteiden, kuten Keski-Euroopan aloitteen, Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin sekä Adrianmeren aloitteen, huomattavaan panokseen alueellisen yhteistyön edistämisessä.

Neuvosto totesi edelleen, että kaikkien vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden olisi kiireellisesti keskityttävä aiempaa enemmän oikeus- ja sisäasioihin, erityisesti vahvistaen oikeusvaltion periaatteen toteutumista ja tuomioistuinjärjestelmää sekä lahjonnan, laittoman maahanmuuton ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumista. Neuvosto korosti, että näiden ongelmien ratkaisematta jättäminen voisi viedä pohjan kestävän talouden luomiselta ja siitä voisi tulla epävakautta aiheuttava tekijä kyseisissä maissa sekä koko alueella.

Neuvosto korosti niin ikään, että vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden on välttämätöntä mukauttaa viisumi- ja maahantulopolitiikkansa EU:n voimassaoleviin sääntöihin, ja kehotti niitä jatkamaan ja tehostamaan Zagrebissa 28.3.2001 alueellisen yhteistyön edistämisestä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa annetussa yhteisellä julkilausumalla alulle pantua yhteistyötä. Neuvosto vetosi kaikkiin alueen hallituksiin ja viranomaisiin, jotta ne lisäisivät ponnistelujaan myös tarpeellisten uudistusten tekemiseksi, asianmukaisen lainsäädännön antamiseksi ja täytäntöönpanovalmiuksiensa parantamiseksi.

Koska on tärkeää, että alueen väestö ymmärtää entistä paremmin vakautus- ja assosiaatioprosessia, sen edellytyksiä ja velvoitteita sekä sen näkymiä, neuvosto sopi, että tarvitaan tehostettua EU:n tiedotustoimintaa, joka hoidetaan koordinoidusti asianomaisten maiden paikallisten viranomaisten kanssa. Neuvosto vetosi vakautus- ja assosiaatioprosessin maihin, että ne kaksinkertaistaisivat ponnistelunsa tältä osin. Se korosti kansalaisyhteiskunnan erityistä tehtävää tämän viestin välittämisessä. Neuvosto ilmaisi uskovansa, että tarpeellisten uudistusten täytäntöönpanoa edesauttaisi suuresti, jos vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden yhteiskunnan kaikilla tasoilla oltaisiin entistä paremmin tietoisia ja ymmärrettäisiin niiden vaiheiden ja sen työn tavoitteet, jotka ovat välttämättömiä EU:n suuntaan edettäessä. Neuvosto myös palautti mieleen 21.1.2001 hyväksytyt "suuntaviivat komission edustaman yhteisön ja jäsenvaltioiden ulkoisen toiminnan koordinoinnin tehostamiseksi".

Neuvosto palautti mieliin 9.4. ja 11.6.2001 vakautus- ja assosiaatioprosessin välineistä antamansa päätelmät ja oli yksimielinen siitä, että olisi arvioitava vakautus- ja assosiaatioprosessin välineiden EY:n tuen, vakaus- ja assosiaatiosopimusten valmistelun ja täytäntöönpanon sekä yksipuolisten kauppaa koskevien toimenpiteiden tehokkuutta ja johdonmukaisuutta prosessin tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä yhteydessä olisi analysoitava EY:n tuen kokonaisvaikutusta ja sitä, kuinka tämä tuki olisi käytettävä, jotta se parhaiten edistäisi EU:n yleistä politiikkaa, toimien koordinoidusti muiden tuenantajien kanssa. Neuvosto korosti sitä merkittävää panosta, joka yhteisön avustusohjelmasta jälleenrakennusta, kehittämistä ja vakauttamista varten annetun (CARDS-ohjelma) asetuksen mukaisella EU:n tuella on jo nyt alueen kehitykselle, ja siihen sisältyvän ehdollisuuden asianmukaisen käytön tarpeellisuutta. Se korosti myös CARDS-asetuksessa sekä Euroopan jälleenrakennusvirastoa koskevassa asetuksessa asetettujen vuosittaista raportointia koskevien vaatimusten merkitystä. Neuvosto totesi myös, että alueelle on myönnetty runsaasti tullietuuksia, ja pyysikin toimivaltaisia elimiään tutkimaan, miten voidaan varmistaa se, että vakautus- ja assosiaatioprosessin maat hyötyvät täysimääräisesti näistä etuuksista. Neuvosto kehotti komissiota tutkimaan näitä kysymyksiä seuraavassa vakautus- ja assosiaatioprosessista annettavassa vuosikertomuksessa.

Neuvosto päätti ehdottaa, että perustetaan uusi poliittinen korkean tason foorumi Zagrebin prosessi EU:n ja vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden välille. Tässä yhteydessä se sopi siitä, että järjestetään säännöllisesti ministeritason kokouksia, jotta voidaan keskustella tärkeimmistä yhteisistä huolenaiheista. Tarkoituksena on antaa selvä signaali vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden ja EU:n välisistä erityissuhteista, lisätä vakautus- ja assosiaatioprosessin poliittista näkyvyyttä, luoda vakautus- ja assosiaatioprosessin tavoitteiden saavuttamista tukevat poliittiset puitteet, mihin kuuluu myös alueellinen yhteistyö, sekä tiedottaa vakautus- ja assosiaatioprosessin maille keskeisestä kehityksestä EU:ssa ja ottaa ne mukaan siihen.

Neuvosto myös päätti ehdottaa, että EU:n oikeus- ja sisäasiainministerit pitävät kokouksia vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden kanssa.

Neuvosto suhtautui myönteisesti Kreikan hallituksen ilmoitukseen, että Kreikka on valmis järjestämään Zagrebin huippukokouksen jatkotoimena omalla EU:n puheenjohtajakaudellaan korkean tason kokouksen EU:n jäsenvaltioiden ja vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden välillä. Neuvosto on vakuuttunut, että tällainen tapaaminen antaa lisäpontta EU:n yhteistyölle tämän alueen kumppanien kanssa.

VAKAUS- JA ASSOSIAATIOPROSESSIIN KUULUVIEN MAIDEN MAAKOHTAINEN ARVIOINTI

Neuvosto pani tyytyväisenä merkille komission kertomukseen liitetyt maa-arviot ja hyväksyi 12:taseuraavaa kuukautta koskevat suositukset kunkin vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvan maan osalta ja toivoi, että niiden kaikkien täytäntöönpanossa päästään nopeasti eteenpäin. Kuten kutakin maata koskevissa arvioinneissa esitetään, oikeudellisten uudistusten täytäntöönpano, toimivan ja demokraattisessa vastuussa olevan hallinnon kehittäminen sekä markkinatalouden edistäminen, demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä kansainvälisten velvoitteiden täysimääräinen hoitaminen, mukaan luettuna yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, ovat elintärkeitä edellytyksiä sille, että valtio voi jatkaa tiellä kohti Euroopan yhdentymistä.

 • Albania

Neuvosto suhtautui myönteisesti uuden hallituksen sitoumukseen keskittyä viipymättä tarvittaviin uudistuksiin ja vauhdittaa niiden täytäntöönpanoa ja vahvisti aiemmat, 10. joulukuuta 2001 ja 28.tammikuuta 2002 tehdyt päätelmänsä, joiden mukaan neuvottelut vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta aloitetaan mahdollisimman pian. Se kehotti Albanian viranomaisia ja osapuolia vahvistamaan edelleen maan hallinnollisia ja oikeudellisia valmiuksia sekä täysin toimivia demokraattisia instituutioita. Neuvosto korosti vakaan ja demokraattisen poliittisen ympäristön tärkeyttä ja toivoi, että seuraavat presidentinvaalit hoidettaisiin siten, että poliittinen vakaus säilyisi. Vaalien järjestämistä, oikeusvaltion periaatteiden noudattamista, mihin kuuluu oikeuslaitoksen uudistamista koskevan kansallisen strategian kehittäminen, lahjonnan, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman kaupan, myös ihmiskaupan, vastaisia toimia sekä energia-alan rakenneuudistusta koskevien ODIHR:n suositusten osalta on neuvoa-antavan työryhmän yhteisten suositusten mukaisesti edelleen saavutettava pikaista edistystä.

 • Bosnia ja Hertsegovina

Neuvosto onnitteli Bosnia ja Hertsegovinaa liittymisestä Euroopan neuvoston 44. jäseneksi ja toivoi, että liittymisen mukanaan tuomat velvoitteet pannaan pikaisesti täytäntöön. Muistuttaen valmiudestaan kehottaa komissiota suorittamaan toteutettavuustutkimuksen heti, kun EU:n etenemissuunnitelman mukaiset edellytykset on saavutettu, neuvosto kehotti Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia valtion ja alueellisten yhteisöjen tasolla ottamaan täyden vastuun Bosnia ja Hertsegovinan määrätietoisesta edistymisestä vakaus- ja assosiaatioprosessissa yhdessä naapurivaltioidensa kanssa, kuten EU toivoo. Jos Bosnia ja Hertsegovina saa koottua samanlaista poliittista tahtoa ja sitoutumista, jota se osoitti äskettäin alueellisten yhteisöjen perustuslakeja muutettaessa, etenemissuunnitelma voitaisiin toteuttaa nopeasti ja Bosnia ja Hertsegovina voisi päästä eteenpäin kehityksessään täysin toimivaksi, itselliseksi valtioksi, joka kykenee integroitumaan eurooppalaisiin rakenteisiin. Tätä varten ensisijaisiksi tavoitteiksi olisi asetettava oikeusvaltion lujittaminen, mikä olisi myös korkean edustajan Wolfgang Petritschin parhaillaan valmisteleman suunnitelman mukaista, taloudelliset uudistukset, mukaan lukien Bosnia ja Hertsegovinan yhtenäismarkkinoiden perustaminen, sekä valtuuksien antaminen valtion instituutioille. Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten on annettava asianmukaiset voimavarat pakolaisten ja maan sisäisten pakolaisten paluun kestävyydelle. Yhteistyössä toimimista entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa koskevan kansainvälisen velvoitteen täysimääräinen noudattaminen erityisesti Serbitasavallan osalta on ratkaisevan tärkeää kaikkien muiden ponnistelujen kannalta.

 • Kroatia

Neuvosto kiitti hallitusta sen edistymisestä pyrkimyksissään noudattaa EU:n poliittisia ja taloudellisia ehtoja. Neuvosto korosti tarvetta panna äskettäin allekirjoitettu vakautus- ja assosiaatiosopimus onnistuneesti täytäntöön, jotta lähentyminen Euroopan unioniin olisi mahdollista. Neuvosto korosti Kroatian tarvetta korjata jatkuvia puutteita oikeusjärjestelmässään ja niistä johtuvia lainvalvontaongelmia, jotta taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen uudistuksen tulokset eivät joutuisi uhatuiksi. Se korosti myös, että on tärkeää luoda kasvulle suotuisa liiketoimintaympäristö. Täysimääräinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja Daytonin ja Pariisin sopimusten täytäntöönpanoon sekä Kroatian serbipakolaisten paluuseen liittyvät kysymykset ja vähemmistöjen oikeudet, mukaan lukien vähemmistöjen suojelun sisällyttäminen valtiosääntöön, ovat asioita, jotka on asianmukaisesti ratkaistava. Neuvosto oli erityisesti tyytyväinen Kroatian viimeaikaisiin toimiin suhteidensa normalisoimiseksi Jugoslavian liittotasavallan kanssa, ja se kannusti Kroatiaa vahvistamaan edelleen yhteistyötään kaikkien naapureidensa kanssa, sillä alueellinen yhteistyö on yksi vakautus- ja assosiaatioprosessin keskeisistä tekijöistä.

 • Jugoslavian liittotasavalta

Neuvosto korosti, että Jugoslavian liittotasavallan on ensisijaisen tärkeää panna pikaisesti täytäntöön 14. maaliskuuta tehty sopimus Serbian ja Montenegron suhteiden uudelleenjärjestelyä koskevasta etenemissuunnitelmasta, erityisesti koko valtion kattavan yhtenäisen talousalueen tehokkaan toiminnan osalta. Neuvosto toivoi, että neuvoa-antavan työryhmän jatkokokousten tuloksena toteutettavuustutkimus voitaisiin tehdä pian ja että edistyminen helpottaisi nopean päätöksen tekemistä vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta.

Jugoslavian liittotasavallan kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen, erityisesti täysimääräinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, Daytonin ja Pariisin sopimusten noudattaminen sekä armeijan asettaminen siviilivallan alaisuuteen ovat elintärkeitä, jotta valtio voisi jatkaa Eurooppaan integroitumisen tiellä. Energia-, liikenne- ja televiestintäalan rakenneuudistukseen olisi kiinnitettävä viipymättä huomiota.

Neuvosto kehotti Belgradia ja UNMIKia yhdessä Kosovon itsehallinnon väliaikaisten instituutioiden kanssa toimimaan päättäväisesti perustuslaillisten puitteiden sekä yhteisen asiakirjan pohjalta kukin oman toimivaltansa mukaisesti vakautus- ja assosiaatioprosessin tavoitteiden saavuttamiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 puitteissa.

 • Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Neuvosto totesi, että vuoden 2001 vakavien kriisien jälkeen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa on olennaista rakentaa uudelleen tarpeellinen konsensus ja vakaus, joita tarvitaan uudistuspyrkimysten edistämiseksi. Samalla kun neuvosto pani merkille Ohridin puitesopimuksen täytäntöönpanossa viime lokakuusta lähtien tapahtuneen edistymisen, se kehotti jälleen osapuolia panemaan sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön, mukaan luettuna poliisivoimien paluu, paikallisen hallituksen vahvistaminen, vapaiden ja rehellisten valtiollisten vaalien ja väestönlaskennan järjestäminen, sekä pidättymään väkivallasta ja panemaan armahduslain täysimääräisesti täytäntöön. Sopimuksen täydellistä täytäntöönpanoa olisi pidettävä ehdottomana edellytyksenä sille, että yhdentyminen Euroopan unioniin voi jatkua. Neuvosto vetosi viranomaisiin, että ne käsittelisivät edelleen lahjontaongelmaa ottaen erityisesti huomioon käynnissä olevan yksityistämisprosessin. Se korosti myös ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja vapaan tiedonvälityksen merkitystä. Neuvosto vetosi viranomaisiin, että ne huolehtisivat viipymättä ulkomaisen avun tehokkaasta koordinoinnista. Neuvosto katsoi, että tulevina kuukausina olisi tehtävä kaikki voitava huomion keskittämiseksi uudelleen EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliaikaisen sopimuksen täysimääräiseen täytäntöönpanoon, jotta entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia jatkaisi tiellään kohti Eurooppaa.

 • TONAVAN YHTEISTYÖPROSESSI - Neuvoston päätelmät

"Euroopan unioni suhtautuu myönteisesti Itävallan, Romanian, Euroopan komission ja vakaussopimuksen koolle kutsumaan Tonavan alueen maiden ministerikokoukseen, joka pidetään Wienissä 27. toukokuuta 2002 ja jossa käynnistetään Tonavan yhteistyöprosessi. Euroopan unioni suhtautuu myös myönteisesti Tonava-komitean hankkeen edistymiseen Tonavan puhdistamiseksi Novi Sadissa, jossa liikenne voinee jälleen vapaasti alkaa syyskuuhun 2002 mennessä. EY:n rahoitustuki ja joidenkin EU:n jäsenvaltioiden avustukset sekä Euroopan komission ja Tonava-komitean puheenjohtajan Itävallan tekniset ja poliittiset ponnistelut ovat olleet avaintekijöitä edistyksen saavuttamisessa."

SUHTEET IRANIIN

Neuvosto arvioi EU:n ja Iranin välisten suhteiden edistymistä ja kävi alustavan keskustelun komission suosituksesta kauppa- ja yhteistyösopimuksen neuvotteluvaltuutukseksi samalla, kun se toisti jatkavansa tukeaan uudistusprosessille ja valmiuttaan vahvistaa EU:n ja Iranin välisiä suhteita.

Neuvosto totesi, että Iranin suhteiden kehittämistä koskevan yleisen lähestymistavan tavoitteista ja asiasisällöstä vallitsee laaja yhteisymmärrys: kaupallisten asioiden lisäksi näihin olisi kuuluttava vakava vuoropuhelu sellaisista kysymyksistä kuin terrorismi, aseiden leviäminen ja alueellinen vakaus. Näin ollen neuvosto pyysi pysyvien edustajien komiteaa tarkastelemaan kaikkia keskustelussa esiin tulleita asiaankuuluvia seikkoja, jotta yleisten asioiden neuvosto voisi tehdä päätöksen kesäkuussa pidettävässä istunnossaan.

ANGOLA - Neuvoston päätelmät

"Neuvosto on tyytyväinen rohkaisevaan kehitykseen Angolassa sen jälkeen, kun Angolan asevoimat ja Unitan joukot allekirjoittivat 4.4.2002 yhteisymmärrysmuistion, joka johtaa kattavaan aselepoon. Neuvosto on tyytyväinen Angolan hallituksen ja Unitan sitoumukseen noudattaa sen määräyksiä ja niiden ilmaisemaan päättäväisyyteen pyrkiä noudattamaan täysin Lusakan pöytäkirjaa tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ja tarkkailijoiden troikan kanssa.

Neuvosto panee merkille, että rauhanprosessin tulevat tehtävät, mukaan lukien Unitan sotilaiden kotiuttaminen ja majoittaminen, heidän sijoittamisensa asevoimiin ja poliisiin sekä sopeuttamisensa kansalaisyhteiskuntaan, miinanraivaus maan alueella sekä erittäin vaikean humanitaarisen tilanteen ratkaiseminen, edellyttävät hallituksen, Unitan ja muiden poliittisten puolueiden sekä kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisen yhteisön toimintaa. Neuvosto panee myös merkille, että infrastruktuurin jälleenrakentaminen ja ennalleen palauttaminen edellyttävät myös tiivistä koordinointia Angolan hallituksen ja kansainvälisten rahoituslaitosten välillä.

Neuvosto ilmaisee tukevansa Angolan hallituksen tähän mennessä tekemiä aloitteita, joilla pyritään vastaamaan asianmukaisella ja tarmokkaalla tavalla kyseisiin tehtäviin, ja kehottaa lisäksi hallitusta varaamaan tätä tarkoitusta varten tarvittavat varat ja kaikin logistisin ja turvallisuuteen liittyvin keinoin helpottamaan humanitaarisen avun toimittamista.

Tänä Angolan rauhannäkymien kannalta ratkaisevana ajankohtana neuvosto on tyytyväinen komission aikomukseen osallistua humanitaarisen tilanteen helpottamiseen ja avustaa rauhanprosessin eri vaiheissa sekä ilmaisee haluavansa tukea Angolan kansan pyrkimyksiä saada aikaan pysyvä rauha ja luoda maahan vakautta ja kestävää kehitystä."

KESKUSTELUTTA HYVÄKSYTYT ASIAT

Asiakirjoihin, joiden viitenumero on mainittu, voi tutustua neuvoston www-sivuilla osoitteessa http://ue.eu.int. Säädökset, joihin liittyy neuvoston pöytäkirjaan merkittäviä julkistettuja lausumia, on merkitty tähdellä. Lausumat ovat saatavissa verkkosivuilta tai lehdistöpalvelusta.

ULKOSUHTEET

Suhteet Venäjään

Neuvosto vahvisti Euroopan unionin kannan yhteistyökomitean Kaliningradia koskevaa erityisistuntoa varten, joka pidetään Venäjän kanssa 15.5.2002 Svetlogorskissa ja pani merkille Moskovassa 29.5.2002 pidettävä EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen valmistelujen tämän hetkisen tilanteen.

Näiden kokousten valmistelemiseksi neuvosto sopi lisäksi toimintaohjeet henkilöiden liikkuvuudesta ja kauttakulusta heidän siirtyessään Kaliningradiin tai pois sieltä.

Suhteet Meksikoon

(asiak. 7576/02)

Neuvosto vahvisti Euroopan unionin kannan 13.5.2002 pidettävää EUMeksiko-yhteisneuvostoa varten.(ks. myös erillinen lehdistötiedote UE-MX 3855/02). Se vahvisti kantansa myös kahteen yhteisneuvostossa tehtävään päätökseen, jotka vauhdittavat EYMeksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitteissä I ja II lueteltujen tiettyjen tuotteiden tullien poistamista.

Romania - osallistuminen Fiscalis-ohjelmaa

(asiak. 8566/02)

Neuvosto antoi hyväksyntänsä sille, että EU:n ja Romanian assosiaationeuvosto tekee kirjallista menettelyä noudattaen päätöksen ehdoista ja edellytyksistä, jotka koskevat Romanian osallistumista Fiscalis-ohjelmaan. Fiscalis-ohjelma on yhteisön toiminta. jonka tarkoituksena on vahvistaa sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmiä.

AKTEY-kumppanuussopimus - Siirtymätoimenpiteiden soveltamisen jatkaminen

Neuvosto päätti ehdottaa, että AKTEY-ministerineuvosto tekisi päätöksen siirtymätoimenpiteiden soveltamisen jatkamisesta siihen asti, kunnes AKTEY-kumppanuussopimus tulee voimaan.

44 AKT-valtiota ja 5 EU:n jäsenvaltiota on 22.4.2002 lähtien tallettanut

ratifioimiskirjansa. Muistutetaan, että ratifioimisprosessi katsotaan toteutuneeksi, kun kaksi kolmasosaa (51) AKT-valtioista ja kaikki 15 EU:n jäsenvaltiota ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa. Päivä, jona viimeinen kyseisistä valtioista ratifioi, määrää Cotonoun sopimuksen voimaantulopäivän (sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin ratifiointikirjat on talletettu).

Albania - Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan toiminta

(asiak. 8440/02)

Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskuntaa koskevan 29.11.2001 hyväksytyn yhteisen toiminnan mukaisesti neuvosto on valtuuttanut puheenjohtajavaltion, tarvittaessa komission avustamana, aloittamaan neuvottelut Albanian tasavallan kanssa sopimuksen tekemiseksi Albanian tasavallan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) toiminnasta Albaniassa. Tällä sopimuksella olisi korvattava 21 päivänä joulukuuta 1992 entisen Jugoslavian kanssa tehty Euroopan yhteisön tarkkailuvaltuuskuntaa Albanian raja-alueella koskeva yhteisymmärryspöytäkirja EU:n ja Albanian osalta, se olisi saatettava tarvittaessa ajan tasalle neuvoston yhteisessä toiminnassa 2001/845/YUTP vahvistetun tarkkailuvaltuuskunnan valtuutuksen myöhempien muutosten huomioon ottamiseksi ja sen olisi sisällettävä määräys EUMM:n toimiston perustamisesta Tiranaan.

Göteborgin ohjelman täytäntöönpano

Neuvosto pani merkille asiakirjan "Göteborgissa hyväksytyn väkivaltaisten konfliktien estämistä koskevan EU:n ohjelman täytäntöönpano: systemaattinen lähestymistapa konfliktinestoon". Asiakirjan tavoitteena on ottaa käyttöön Euroopan unionin lukuisat analyysi- ja tietovoimavarat, jotta poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea voi sopivana ajankohtana antaa operatiivisia suosituksia neuvostolle ja varmistaa tehtyjen päätösten asianmukainen seuranta.

Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyö

(asiak. 8172/02)

Neuvosto teki päätöksen valtuuksien antamisesta Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta. Tämän sopimuksen, joka olisi aluksi voimassa viisi vuotta, tavoitteena on edistää, kehittää ja helpottaa yhteisön ja Chilen välistä tiedettä ja teknologiaa koskevaa yhteistoimintaa molemmille tärkeillä aloilla.

ETPP (Euroopan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka)

Neuvonpito ja yhteistyö Kanadan, Venäjän ja Ukrainan kanssa

Neuvosto teki päätökset kriisinhallintaa koskevista neuvonpito- ja yhteistyöjärjestelyistä EU:n ja Kanadan, Venäjän federaation ja Ukrainan kanssa. Nämä päätökset perustuvat joulukuussa 2000 Nizzassa pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmien määräyksiin, jotka koskevat neuvonpitoa ja yhteistyötä kyseisten maiden kanssa. Määräykset kattavat järjestelyt kriisin aikana sekä muulloin kuin kriisin aikana, mukaan lukien operatiiviset ja niitä edeltävät vaiheet sekä osallistujien komitean mukanaolon.

EUROOPAN TALOUSALUE

Neuvosto teki seuraavat ETA:n sekakomitean esittämät päätösehdotukset:

 • ehdotus päätökseksi ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta (asiak. 7898/02) sen yhdenmukaistamiseksi maanteiden tavarakuljetusten tilastoista äskettäin vahvistetun säännöstön kanssa sekä oikeusvarmuuden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi,

 • ehdotus päätökseksi ETA-sopimuksen liitteen XXI (Ulkomaankauppatilastot) muuttamisesta ottamalla mukaan äskettäin vahvistettu tilastoalan säännöstö (asiak. 7902/02),

 • ehdotus päätökseksi ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta siten, että yhteistyötä laajennetaan koskemaan ympäristöasioita (asiak. 7903/02), jotta voidaan sisällyttää osallistuminen kaupunkien kestävää kehitystä edistävään yhteisön yhteistyöjärjestelmään.

NIMITYKSET

Alueiden komitea

(asiak. 8468/02)

Neuvosto teki päätöksen Monika HELBIGin nimeämisestä alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi André SCHMITZin tilalle ja Gesine LÖTZSCHin nimeämisestä varajäseneksi Maria KRAUTZBERGERin tilalle näiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25.1.2006 saakka. 

AVOIMUUS

Yleisön oikeus tutustua neuvoston asiakirjoihin

(asiak. 8339/02)

Neuvosto on antanut vastauksen Steve PEERSin neljänteen uudistettuun pyyntöön v. 2002 (Tanskan ja Ruotsin valtuuskuntien äänestäessä vastaan).

(1) Jos julkilausumat, päätelmät tai päätöslauselmat ovat neuvoston virallisesti hyväksymiä, se on osoitettu kyseisen kohdan otsikossa ja teksti on lainausmerkeissä.


Side Bar