Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 15. februar 2013

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob 150. obletnici Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC)

Ob 150. obletnici Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Evropska unija izreka priznanje neumornemu in neprecenljivemu delu ICRC na področju varovanja življenj in dostojanstva žrtev oboroženih spopadov po celem svetu.

Od ustanovitve 17. februarja 1863 si je ICRC neumorno prizadeval za preprečevanje trpljenja z razvojem, spodbujanjem in krepitvijo mednarodnega humanitarnega prava iz štirih Ženevskih konvencij iz leta 1949, njihovih dodatnih protokolov in drugih mednarodnih sporazumov ter iz običajnega mednarodnega prava ter univerzalnih humanitarnih načel, ter s tem, da je v oboroženih spopadih in drugih izrednih razmerah zagotavljal humanitarno pomoč ranjenim in bolnim pripadnikom oboroženih sil ter tistim, ki so doživeli brodolom, vojnim ujetnikom in drugim pridržanim, pa tudi civilistom. Delo Mednarodnega gibanja rdečega križa in rdečega polmeseca, ki ga sestavljajo ICRC, sto oseminosemdeset nacionalnih društev Redeča križa in Rdečega polmeseca ter Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca, je v samem središču mednarodne humanitarne dejavnosti. Sodelovanje med nacionalnimi odbori za izvajanje mednarodnega humanitarnega prava in ICRC je neprecenljivo za spodbujanje učinkovite uporabe mednarodnega humanitarnega prava.

Evropska unija v celoti podpira misijo ICRC, nacionalnih društev in mednarodne federacije po celem svetu. V Evropskem soglasju o humanitarni pomoči je poudarjena enkratna narava mandata ICRC in potrjena odločenost EU, da bo tesno sodelovala z ICRC. Evropska unija je leta 2005 sprejela Smernice o mednarodnem humanitarnem pravu, ki EU zavezujejo, da bo spodbujala skladnost z mednarodnim humanitarnim pravom, strateški okvir in akcijski načrt EU za človekove pravice, ki ga je sprejel Svet junija 2012, pa ponovno poudarja odločenost EU, da bo še naprej spodbujala spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava, tudi s pomočjo sodelovanja z ICRC.

Medtem ko praznuje sto petdeset let humanitarnega udejstvovanja ICRC, je EU zaskrbljena nad tem, da hudi humanitarni izzivi še vedno ostajajo; v oboroženih spopadih ali nasilju so pogosto najbolj izpostavljeni civilisti, kršitve mednarodnega humanitarnega prava pa so še vedno prepogoste. Pri lajšanju človeškega trpljenja je delo ICRC še naprej nepogrešljivo. EU bo še naprej podpirala opravljanje humanitarne misije ICRC po celem svetu ter njegova temeljna načela nevtralnosti, človečnosti, neodvisnosti in nepristranskosti.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, država Efte Lihtenštajn, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.


Side Bar