Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2013. február 15.

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Catherine Ashton főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) létrejöttének 150. évfordulója alkalmából

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) alapításának 150. évfordulója alkalmából az Európai Unió elismeréssel adózik az ICRC fáradhatatlan és felbecsülhetetlen jelentőségű munkája előtt, amellyel a szervezet a fegyveres konfliktusok áldozatainak életét és méltóságát védelmezi világszerte.

1863. február 17-i létrejötte óta az ICRC szakadatlanul azon dolgozik, hogy elejét vegye a szenvedésnek. Teszi ezt egyrészt a négy 1949-es genfi egyezményben, annak kiegészítő jegyzőkönyveiben és más nemzetközi megállapodásokban, illetve a nemzetközi szokásjogban foglalt humanitárius jog, valamint az univerzális humanitárius elvek kidolgozásával, ösztönzésével és megerősítésével, másrészt azzal, hogy fegyveres konfliktusok vagy egyéb vészhelyzet esetén humanitárius segítséget nyújt a sebesült, beteg és hajótörött katonáknak, a hadifoglyoknak és más fogvatartottaknak, valamint a civil lakosságnak. A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom az ICRC-ből, a Vöröskereszt és a Vörösfélhold száznyolcvannyolc nemzeti társaságából, valamint a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségéből áll, munkája pedig a nemzetközi humanitárius tevékenység gerincét jelenti. A nemzetközi humanitárius jog érvényre juttatásával foglalkozó nemzeti bizottságok, valamint az ICRC közötti együttműködés felbecsülhetetlen mértékben segíti a nemzetközi humanitárius jog tényleges alkalmazásának előmozdítását.

Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az ICRC-nek, a nemzeti társaságoknak és a Nemzetközi Szövetségnek a világ minden részén végzett erőfeszítéseit. A „humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus” elnevezésű nyilatkozatban az EU hangsúlyozta az ICRC megbízatásának egyedülálló jellegét, és leszögezte, hogy eltökélt amellett, hogy szoros partnerségben működjön együtt az ICRC-vel. Az Európai Unió 2005-ben iránymutatásokat fogadott el a nemzetközi humanitárius jogra vonatkozóan. Ezekben az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy ösztönzi a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelés előmozdítását. A Tanács az általa 2012 júliusában elfogadott, az emberi jogokra vonatkozó uniós stratégiai keretben és cselekvési tervben pedig megerősíti, hogy az EU elkötelezett a nemzetközi humanitárius jog betartásának egyebek mellett az ICRC-vel együttműködésben végzett ösztönzése mellett.

Az Uniót azonban aggasztja, hogy az ICRC által százötven éve végzett humanitárius erőfeszítések ünneplése idején továbbra is hatalmas humanitárius feladatokkal kell megküzdenünk: a civil lakosság sűrűn kényszerül viselni a fegyveres konfliktusok vagy erőszak terheit, és változatlanul igen gyakori a nemzetközi humanitárius jog megsértése. Az ICRC munkája elengedhetetlen része marad az emberi szenvedés elleni küzdelemnek, és az Európai Unió továbbra is támogatni fogja az ICRC humanitárius missziójának végrehajtását szerte a világon, továbbá kiáll a szervezet alapját képező elvek, azaz a semlegesség, az emberiesség, a függetlenség és a pártatlanság mellett.

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland+ és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országai és egyben potenciális jelöltek: Albánia és Bosznia-Hercegovina, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországa: Liechtenstein, továbbá Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Örményország és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.


Side Bar