Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN

NEUVOSTO

FI

Bryssel, 15. helmikuuta 2013

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Korkean edustajan Catherine Ashtonin

Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC)

150. vuosipäivän johdosta

Euroopan unioni antaa tunnustuksen Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) perustamisen 150. vuosipäivän johdosta sen väsymättömälle ja arvokkaalle työlle aseellisten konfliktien uhrien hengen ja ihmisarvon suojelemiseksi maailmanlaajuisesti.

ICRC on perustamisestaan 17. helmikuuta 1863 lähtien työskennellyt taukoamatta kärsimysten estämiseksi kehittämällä, edistämällä ja lujittamalla kansainvälistä humanitaarista oikeutta, josta määrätään neljässä vuonna 1949 tehdyssä Geneven sopimuksessa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja muissa kansainvälisissä sopimuksissa sekä kansainvälisessä tapaoikeudessa ja yleismaailmallisissa humanitaarisissa periaatteissa, ja antamalla aseellisissa konflikteissa ja muissa hätätilanteissa humanitaarista apua loukkaantuneille, sairaille ja haaksirikkoutuneille asevoimiin kuuluville henkilöille, sotavangeille ja muille pidätetyille sekä siviileille. Työ, jota ICRC:n, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 188 kansallisen yhdistyksen sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton muodostama Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike tekee, on keskeistä kansainvälisessä humanitaarisessa toiminnassa. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten komiteoiden ja ICRC:n yhteistyöllä on äärettömän suuri merkitys kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tosiasiallisen soveltamisen edistämisessä.

Euroopan unioni tukee täysin ICRC:n, kansallisten yhdistysten ja kansainvälisen liikkeen maailmanlaajuista tehtävää. Humanitaarista apua koskeva eurooppalainen konsensus korosti ICRC:n toimeksiannon ainutlaatuisuutta ja vakuutti EU:n määrätietoisesti työskentelevän tiiviissä yhteistyössä ICRC:n kanssa. Euroopan unioni hyväksyi vuonna 2005 kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta suuntaviivat, joiden mukaan EU on sitoutunut edistämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista. Neuvosto kesäkuussa 2012 hyväksymässä ihmisoikeuksia koskevassa EU:n strategisessa kehyksessä ja toimintasuunnitelmassa puolestaan todetaan uudelleen EU:n määrätietoisesti edistävän jatkossakin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista, erityisesti ICRC:n kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Samalla kun EU juhlii ICRC:n 150 vuotta jatkunutta humanitaarista toimintaa, on EU kuitenkin huolissaan siitä, että vakavia humanitaarisia haasteita esiintyy edelleen. Siviilit joutuvat usein kärsimään eniten aseellisesta konfliktista tai väkivallasta, ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ovat yhä aivan liian yleisiä. ICRC:n työ ihmisten kärsimyksen vähentämiseksi on edelleen korvaamatonta. EU tukee edelleenkin ICRC:n maailmanlaajuisen humanitaarisen tehtävän toteuttamista ja sen perusperiaatteita, joita ovat neutraalius, humaanisuus, riippumattomuus ja puolueettomuus.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ja Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-maa Liechtenstein sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.


Side Bar