Chemin de navigation

Left navigation

Additional toolsDEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 15. februar 2013

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne i anledning af 150-årsdagen for oprettelsen af Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)

I anledning af 150-årsdagen for oprettelsen af Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) udtrykker Den Europæiske Union sin anerkendelse af det utrættelige og uvurderlige arbejde, som Røde Kors har udført for at beskytte liv og værdighed for ofrene for væbnede konflikter overalt i verden.

Siden oprettelsen den 17. februar 1863 har ICRC uophørligt arbejdet for at forebygge lidelser ved at udvikle, fremme og styrke den humanitære folkeret som fastlagt i de fire Genèvekonventioner af 1949, tillægsprotokollerne hertil og andre internationale aftaler samt folkeretlig sædvaneret og universelle humanitære principper og ved i tilfælde af væbnede konflikter og andre nødsituationer at yde humanitær bistand til sårede, syge og skibbrudne i de væbnede styrker, krigsfanger og andre tilbageholdte samt til civile. Arbejdet i Den Internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse, der består af ICRC, de 188 nationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber, har en helt central placering i den internationale humanitære indsats. Samarbejdet mellem de nationale selskaber til gennemførelse af den humanitære folkeret og ICRC er uvurderligt til fremme af en effektiv anvendelse af den humanitære folkeret.

Den Europæiske Union støtter fuldt ud ICRC's, de nationale selskabers og det internationale forbunds mission på globalt plan. Den europæiske konsensus om humanitær bistand understregede det enestående i ICRC's mandat og omfattede et tilsagn fra EU om at arbejde tæt sammen med ICRC. I 2005 vedtog Den Europæiske Union retningslinjer om den humanitære folkeret, der forpligter EU til at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret, og i EU's strategiske ramme og handlingsplan for menneskerettigheder, som blev vedtaget af Rådet i juni 2012, gentages det, at EU er fast besluttet på fortsat at fremme overholdelsen af den humanitære folkeret, ikke mindst gennem samarbejde med ICRC.

EU fejrer 150 års humanitær indsats fra ICRC's side, men er trods dette bekymret over, at der fortsat findes alvorlige udfordringer på det humanitære område; væbnede konflikter eller vold rammer ofte civile hårdest, og krænkelser af den humanitære folkeret forekommer stadig alt for hyppigt. ICRC's arbejde er fortsat afgørende nødvendigt for at bekæmpe menneskelige lidelser. EU vil fortsætte støtten til ICRC's humanitære mission over hele verden og til organisationens grundlæggende principper om neutralitet, medmenneskelighed, uafhængighed og upartiskhed.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien og Georgien tilslutter sig denne erklæring.


Side Bar