Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 15. února 2013

(OR. en)

6542/1/13 REV 1

PRESSE 59

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie u příležitosti 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK)

Evropská unie vyjadřuje Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (MVČK) u příležitosti 150. výročí jeho vzniku uznání za neúnavné a neocenitelné úsilí, které vyvíjí s cílem chránit životy a důstojnost obětí ozbrojených konfliktů na celém světě.

MVČK se od svého založení dne 17. února 1863 neustále snažil a nadále snaží předcházet utrpení tím, že rozvíjí, prosazuje a posiluje univerzální humanitární zásady i ustanovení mezinárodního humanitárního práva, která jsou stanovena v Ženevských úmluvách z roku 1949, v jejich dodatkových protokolech a dalších mezinárodních dohodách a ve zvykovém mezinárodním právu, jakož i tím, že v průběhu ozbrojených konfliktů a jiných mimořádných situací poskytuje humanitární pomoc zraněným, nemocným a ztroskotaným příslušníkům ozbrojených sil, válečným zajatcům a dalším zadržovaným osobám, jakož i civilnímu obyvatelstvu. Činnost mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jehož součástí je MVČK, sto osmdesát osm národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, představuje základní kámen mezinárodní humanitární činnosti. Při podpoře účinného uplatňování mezinárodního humanitárního práva má spolupráce mezi jednotlivými národními výbory pro jeho provádění a MVČK neocenitelný význam.

Evropská unie plně podporuje činnost, kterou MVČK, národní společnosti i mezinárodní federace vyvíjejí po celém světě. V Evropském konsensu o humanitární pomoci je zdůrazněna jedinečnost mandátu MVČK a vyjádřeno odhodlání EU s touto organizací úzce spolupracovat. Evropská unie přijala v roce 2005 obecné zásady týkající se mezinárodního humanitárního práva, ve kterých se zavázala podporovat jeho dodržování, a v červnu roku 2012 pak Rada přijala strategický rámec EU pro lidská práva a akční plán EU pro lidská práva, ve kterém je zopakováno odhodlání EU i nadále podporovat dodržování mezinárodního humanitárního práva, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s MVČK.

I v okamžiku, kdy si připomínáme sto padesáté výročí humanitární činnosti MVČK, je EU znepokojena přetrvávajícími vážnými humanitárními situacemi; tíhu ozbrojeného konfliktu či násilí často nese civilní obyvatelstvo a porušování mezinárodního humanitárního práva je až příliš běžné. Při řešení problému lidského utrpení zůstává činnost MVČK nenahraditelná. EU bude i nadále podporovat naplňování humanitárního poslání MVČK na celém světě, jakož i základní zásady této organizace, kterými jsou neutralita, lidskost, nezávislost a nestrannost.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.


Side Bar