Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 12 februari 2013

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Uttalande från den höga representanten, Catherine Ashton,

på Europeiska unionens vägnar

om Nordkoreas kärnsprängning

EU fördömer i starkast möjliga ordalag den senaste kärnsprängningen som ägde rum tidigare idag – ytterligare ett steg i ett långsiktigt program för att utveckla kärnvapenkapacitet – och uppmanar Nordkorea att avstå från framtida provokativa handlingar.

Kärnsprängningen är ytterligare en flagrant utmaning mot det globala icke-spridningssystemet och en direkt överträdelse av Nordkoreas internationella skyldighet att inte framställa eller testa kärnvapen, framför allt enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718, 1874 och 2087.

Kärnsprängningen utgör ett allvarligt hot mot långvarig fred på Koreahalvön samt mot den regionala och internationella säkerheten och stabiliteten i nordöstra Asien. FN:s säkerhetsråds resolution 2087 som antogs enhälligt förra månaden understryker ytterligare det internationella samfundets beslutsamhet att vidta omfattande åtgärder vid eventuella kärnsprängningar, vilket skulle leda till att Nordkorea blir ännu mer isolerat. EU engagerar sig alltjämt i frågan och kommer tillsammans med viktiga partner och det internationella samfundet att verka för att kunna ge ett beslutsamt och enat svar i syfte att visa Nordkorea att dess fortsatta kränkningar av FN:s säkerhetsråds resolution får konsekvenser. Vi uppmanar ännu en gång Nordkorea att upphöra med sitt kärnvapenprogram inklusive programmet för urananrikning på ett fullständigt, kontrollerbart och oåterkalleligt sätt.

EU uppmanar med eftertryck Nordkorea att inleda en dialog med det internationella samfundet, bland annat inom ramen för sexpartssamtalen i syfte att främja regional stabilitet.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.

________________________


Side Bar