Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 12. februar 2013

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o jedrskem poskusu Demokratične ljudske republike Koreje

EU kar najodločneje obsoja najnovejši jedrski poskus Demokratične ljudske republike Koreje (DLRK) – še en korak v okviru dolgotrajnega programa za razvoj jedrskega orožja – in jo poziva, naj se vzdrži nadaljnjih provokativnih dejanj.

Ta jedrski poskus je še en očiten izziv svetovnemu režimu neširjenja jedrskega orožja in odkrita kršitev mednarodnih obveznosti DLRK, da ne bo proizvedla ali preizkušala jedrskega orožja, zlasti v skladu z resolucijami Varnostnega sveta ZN št. 1718, 1874 in 2087.

Zato ta poskus pomeni resno grožnjo trajnemu miru na Korejskem polotoku ter regionalni in mednarodni varnosti in stabilnosti v severovzhodni Aziji. Resolucija VSZN št. 2087, soglasno sprejeta prejšnji mesec, je še en dokaz odločenosti mednarodne skupnosti, da se na jedrski poskus odzove z nazornimi ukrepi, kar bo še povečalo osamitev DLRK. EU bo še naprej spremljala razvoj dogodkov ter si s ključnimi partnerji in širšo mednarodno skupnostjo prizadevala za odločen in enoten odziv, s katerim bi DLRK pokazali, da bo zaradi vztrajnih kršitev resolucij VSZN morala nositi posledice. DLRK vnovič pozivamo, naj v celoti, preverljivo in nepovratno opusti svoj program jedrskega orožja, vključno s programom za obogatitev urana.

EU odločno poziva DLRK, naj sodeluje v dialogu z mednarodno skupnostjo, med drugim v okviru šeststranskih pogovorov, da bi tako prispevala k regionalni stabilnosti.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.

_____________________


Side Bar