Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 12. februára 2013

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie k jadrovému testu KĽDR

EÚ rezolútne odsudzuje posledný jadrový test KĽDR z dnešného dňa, ktorý je ďalším krokom v rámci dlhodobého programu v snahe vyvinúť jadrovú zbraň, a vyzýva KĽDR, aby sa zdržala ďalších provokatívnych činov.

Tento jadrový test je ďalším zrejmým porušením celosvetového režimu nešírenia jadrových zbraní a otvoreným porušením medzinárodných povinností KĽDR nevyrábať ani netestovať jadrové zbrane, a to konkrétne v zmysle rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1718, 1874 a 2087.

Samotný čin vážne ohrozuje trvalý mier na Kórejskom polostrove, ako aj regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu v severovýchodnej Ázii. V rezolúcii BR OSN č. 2087, ktorá bola jednomyseľne prijatá minulý mesiac, sa tiež uvádza, že medzinárodné spoločenstvo je odhodlané prijať v prípade jadrového testu rozhodné opatrenia, ktoré by viedli k ďalšej izolácii KĽDR. EÚ je odhodlaná zaoberať sa touto otázkou a bude spolupracovať s kľúčovými partnermi a širším medzinárodným spoločenstvom na ráznej a jednotnej reakcii, ktorej cieľom je dokázať KĽDR, že pokračujúce porušovanie rezolúcií BR OSN neostane bez dôsledkov. Opätovne naliehavo vyzývame KĽDR, aby úplným a nezvratným spôsobom, ktorý je možné overiť, zastavila svoj program vývoja jadrových zbraní, ako aj program obohacovania uránu.

EÚ nalieha na KĽDR, aby sa zapojila do dialógu s medzinárodným spoločenstvom, a to aj v rámci šesťstranných rozhovorov, a tak prispela k regionálnej stabilite.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajina zúčastňujúca sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálny kandidát Albánsko a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar