Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 12 lutego 2013 r.

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton

wydane w imieniu Unii Europejskiej

w sprawie próby jądrowej przeprowadzonej przez KRLD

UE kategorycznie potępia próbę jądrową przeprowadzoną dzisiaj przez KRLD – kolejny krok w długoterminowym programie rozwoju zdolności w zakresie broni jądrowej – i apeluje do KRLD o odstąpienie od dalszych prowokacyjnych działań.

Ta próba jądrowa to kolejne rażące podważenie globalnego systemu nieproliferacji i jawne pogwałcenie międzynarodowych zobowiązań KRLD do nieprodukowania i nietestowania broni jądrowej, podjętych w szczególności na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1718, 1874 i 2087.

Próba ta stanowi poważne zagrożenie dla trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz dla regionalnego, a także międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności w Azji Północno-Wschodniej. W rezolucji RB ONZ 2087, przyjętej jednomyślnie w ubiegłym miesiącu, doprecyzowano, że w przypadku próby jądrowej społeczność międzynarodowa jest zdeterminowana podjąć stanowcze działania, co doprowadzi do dalszej izolacji KRLD. UE nadal zajmuje się tą kwestią i wraz z kluczowymi partnerami i szerszą społecznością międzynarodową wypracuje zdecydowaną wspólną reakcję, by pokazać KRLD, że dalsze naruszanie przez nią rezolucji RB ONZ wiąże się z konsekwencjami. Jeszcze raz apelujemy do KRLD, aby odstąpiła od programu jądrowego, w tym programu wzbogacania uranu, w sposób całkowity, weryfikowalny i nieodwracalny.

UE z całą mocą wzywa KRLD, aby podjęła dialog ze społecznością międzynarodową, m.in. w ramach rozmów sześciostronnych, które przyczynią się do stabilności w regionie.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii, Armenia i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

_____________________


Side Bar