Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 12 februari 2013

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over de kernproef van Noord-Korea

De EU veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de recentste kernproef van Noord-Korea, die eerder vandaag is uitgevoerd – wederom een stap in zijn langlopend programma om nucleaire slagkracht te ontwikkelen – en roept het land op af te zien van verdere provocaties.

Deze atoomproef vormt eens te meer een flagrante aanval op het mondiale non-proliferatiestelsel, en een onmiskenbare schending van de internationale verplichtingen van Noord-Korea om geen kernwapens te produceren of te testen, met name op grond van de resoluties 1718, 1874 en 2087 van de VN-Veiligheidsraad.

Zowel de duurzame vrede op het Koreaanse schiereiland als de regionale en internationale veiligheid en stabiliteit in Noordoost-Azië worden hierdoor ernstig bedreigd. Uit VNVR-resolutie 2078, die vorige maand met eenparigheid is aangenomen, blijkt nog duidelijker dat de internationale gemeenschap vastbesloten is drastisch in te grijpen in geval van een kernproef, hetgeen Noord-Korea nog meer zou isoleren. De EU blijft zich met de zaak bezighouden en zal met belangrijke partners en de gehele internationale gemeenschap samenwerken aan een krachtig eensgezind antwoord, met de bedoeling Noord-Korea te verstaan te geven dat zijn herhaalde schendingen van de VNVR-resoluties niet zonder gevolgen zullen blijven. Wij dringen er nogmaals op aan dat Noord-Korea zijn kernwapen­programma – ook zijn uraniumverrijkingsprogramma – volledig, op onomkeerbare en verifieerbare wijze opgeeft.

De EU vraagt Noord-Korea met klem een dialoog met de internationale gemeenschap aan te gaan, met name in het kader van het zespartijenoverleg, hetgeen bevorderlijk zou zijn voor de stabiliteit in de regio.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.

_____________________


Side Bar