Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 12. februārī

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves

Ketrinas Eštones (Catherine Ashton) deklarācija

par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas veikto kodolizmēģinājumu

ES pauž visdziļāko nosodījumu par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) šodien veikto jaunāko kodolizmēģinājumu, kas ir vēl viens pasākums jau ilgajā programmā, kas paredzēta kodolbruņojuma spēju attīstībai, un mudina KTDR atturēties no turpmākām provokatīvām darbībām.

Šis kodolizmēģinājums ir vēl viens kliedzošs izaicinājums globālajam kodolieroču neizplatīšanas režīmam un klajš pārkāpums attiecībā uz KTDR starptautiskajām saistībām neražot un neizmēģināt kodolieročus, īpaši saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1718, 1874 un 2087.

Jau pats kodolizmēģinājums ir nopietns apdraudējums gan Korejas pussalā valdošajam mieram, gan ziemeļaustrumu Āzijas reģionālajai un starptautiskajai drošībai un stabilitātei. Pagājušomēnes vienprātīgi pieņemtajā ANO DP Rezolūcijā 2087 ir skaidrāk precizēta starptautiskās kopienas apņēmība kodolizmēģinājuma gadījumā izlēmīgi rīkoties, kā rezultātā KTDR tiks vēl vairāk izolēta. ES joprojām izskata šo lietu un sadarbosies ar galvenajiem partneriem un plašāku starptautisko kopienu, lai dotu izlēmīgu un vienotu atbildi, kuras mērķis ir pierādīt Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai, ka tās nepārtrauktā ANO DP rezolūciju pārkāpšana rada sekas. Atkārtoti mudinām KTDR pilnīgi, ticami un neatgriezeniski atteikties no savas kodolieroču programmas, tostarp no urāna bagātināšanas programmas.

ES uzstājīgi mudina KTDR iesaistīties dialogā ar starptautisko kopienu, tostarp saistībā ar sešu pušu sarunām, kas sekmētu stabilitāti reģionā."

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija*, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne*, Islande+ un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar