Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2013 m. vasario 12 d.

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl KLDR branduolinio bandymo

ES itin griežtai smerkia šiandien KLDR įvykdytą dar vieną branduolinį bandymą, kuris yra dar vienas žingsnis vykdant ilgalaikę branduolinio ginklo pajėgumų kūrimo programą, ir ragina KLDR susilaikyti nuo tolesnių provokacinių veiksmų.

Šis branduolinis bandymas yra dar vienas įžūlus visuotinio neplatinimo režimo nepaisymo atvejis ir akivaizdus KLDR tarptautinių įsipareigojimų nekurti branduolinių ginklų ir nevykdyti jų bandymų, visų pirma pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1718, 1874 ir 2087, pažeidimas.

Todėl jis kelia rimtą grėsmę ilgalaikei taikai Korėjos pusiasalyje, regiono ir tarptautiniam saugumui bei stabilumui Šiaurės Rytų Azijoje. Praėjusį mėnesį vieningai priimtoje JT ST rezoliucijoje 2087 toliau patikslintas tarptautinės bendruomenės pasiryžimas imtis reikšmingų veiksmų branduolinio bandymo atveju, kuriais KLDR būtų dar labiau izoliuota. ES toliau dirba šiuo klausimu ir bendradarbiaus su pagrindiniais partneriais bei platesne tarptautine bendruomene, kad parengtų tvirtą ir vieningą atsaką, kuriuo būtų siekiama parodyti KLDR, kad jos vykdomi nuolatiniai JT ST rezoliucijų pažeidinėjimai turės pasekmių. Dar kartą raginame KLDR visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai nutraukti savo branduolinių ginklų programą, įskaitant urano sodrinimo programą.

ES primygtinai ragina KLDR dalyvauti dialoge su tarptautine bendruomene, be kita ko, Šešių šalių derybų procese, kuriuo būtų prisidėta prie regiono stabilumo.“

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės nare esanti ELPA šalis Lichtenšteinas, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.

_____________________


Side Bar