Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN

NEUVOSTO

FI

Bryssel, 12. helmikuuta 2013

(OR. en)

6326/1/13 REV 1

PRESSE 52

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Korean demokraattisen tasavallan tekemästä ydinkokeesta

EU tuomitsee jyrkästi Pohjois-Korean aiemmin tänään tekemän viimeisimmän ydinkokeen, joka on uusi askel sen pitkäaikaisessa ohjelmassa ydinasevalmiuksien kehittämiseksi, ja kehottaa Pohjois-Koreaa pidättymään uusista provokaatioista.

Tämä ydinkoe on uusi räikeä haaste maailmanlaajuiselle ydinsulkujärjestelmälle ja rikkoo selvästi Pohjois-Korean kansainvälisiä sitoumuksia olla valmistamatta tai testaamatta ydinaseita erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718, 1874 ja 2087 mukaisesti.

Sinällään se muodostaa vakavan uhan Korean niemimaan kestävälle rauhalle sekä Koillis-Aasian alueelliselle ja kansainväliselle turvallisuudelle ja vakaudelle. YK:n päätöslauselma 2087, joka hyväksyttiin yksimielisesti viime kuussa, tuo entistä selvemmin esiin kansainvälisen yhteisön päättäväisyyden toteuttaa merkittäviä toimia, jos ydinkoe tehdään, mikä johtaisi Pohjois-Korean entistä suurempaan eristykseen. EU käsittelee asiaa edelleen tehden yhteistyötä keskeisten kumppanien ja laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa tavoitteena luja yhtenäinen vastaus, jonka tarkoituksena on osoittaa Pohjois-Korealle, että sen jatkuvasta YK:n päätöslauselmien loukkaamisesta koituu seuraamuksia. Kehotamme jälleen Pohjois-Koreaa luopumaan ydinaseohjelmastaan ja uraaninrikastusohjelmastaan täydellisellä, todennettavalla ja peruuttamattomalla tavalla.

EU kehottaa voimakkaasti Pohjois-Koreaa aloittamaan kansainvälisen yhteisön kanssa, myös kuuden osapuolen neuvottelujen puitteissa, vuoropuhelun, joka voisi edistää alueellista vakautta.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar